- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 85. 1955 /
557

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

14 juni 1955

557

något under rapportmånaderna, främst beroende på
väderleksförhållandena.

För arbetsstudie-, metod-, beräknings- och
planeringsingenjörer var platstillgången god inom så gott som
samtliga områden. Av de sökande krävdes oftast flera års
praktisk erfarenhet. Tillgången på sökande med dylika
kvalifikationer var emellertid mycket knapp. I åtskilliga fall
var det även svårt att anvisa lämpliga sökande till anmälda
platser för kemister, laboranter och laboratoriebiträden.
Behovet av textiltekniker var däremot rätt litet och några
förmedlingar rapporterade överskott på bl.a. ingenjörer
med textilteknisk utbildning.

I början av året började förmedlingen av
praktikantanställningar under sommaren åt elever vid de tekniska
läroanstalterna. Denna förmedling sker i samarbete med
Svenska Industrins Praktiknämnd, som till
tjänstemannaförmedlingens förfogande ställer samtliga till nämnden
anmälda praktikantanställningar. Vid utgången av april var
antalet dylika platser ca 2 300, vilket jämfört med våren
1954 innebar en ökning med ca 500 platser. Tillsättningen
av platserna pågår.

Institutionen för silikatkemisk forskning vid CTH.

Svenska Teknologföreningen har yttrat sig om en
skrivelse från överstyrelsen för de Tekniska Högskolorna med
förslag om ombildning av Institutionen för Silikatkemisk
forskning vid CTH till ett självständigt forskningsinstitut.
Föreningens utredningsmän har varit fil. lic. Guy S:son
Frey och professor Martin Wiberg.

Föreningen bekräftar inledningsvis att erfarenheterna av
verksamheten hittills vid Institutionen för Silikatkemisk
Forskning har varit genomgående gynnsamma och att
institutionen väl fyllt sin uppgift som förmedlare av
kontakten mellan vetenskap och teknik. Härtill kommer att
institutionen under professor J A Hedvalls ledning fått en
internationellt erkänd ställning som centrum för
forskningen rörande de fasta kropparnas kemi, ett arbetsområde
med intim anknytning till centrala frågor inom
silikat-kemin. Föreningen delar bestämt den uppfattningen att
institutionen i egenskap av väl utrustad
forskningsorganisation i och för sig utgör en tillgång av så betydande
värde att dess verksamhet bör fortgå.

Föreningen anser det vidare önskvärt att den nuvarande
forskningsorganisationens slagkraft och arbetskapacitet
icke utan tvingande skäl beskäres. Det vore sålunda mindre
lyckligt om antalet högkvalificerade forskare minskades
såsom Statens Tekniska Forskningsråd har föreslagit. Om
man förutsätter att staten enligt överstyrelsens förslag
bidrar med 180 000 kr/år (varav 150 000 kr. i direkt anslag
och 30 000 kr. på CTH:s stat), kommer institutet enligt
föreliggande uppgifter att årligen kunna tillgodoräkna sig
335 000 kr. i form av bidrag från statliga och enskilda.
Med hänsyn till att motsvarande summa för den
nuvarande institutionen under budgetåret 1953/54 beräknats till
338 000 kr. synes förutsättningarna gynnsamma för en
fortsatt verksamhet utan genomgripande
inskränkningsåtgärder. Härtill kommer att institutet borde kunna räkna
med inkomster av betalda uppdrag från industrin till
avsevärt högre belopp än de 10 000 kr. varmed utredningen
räknat.

STF tillstyrker icke att befattningen som föreståndare
för det nya institutet skulle förenas med en professur vid
CTH, för såvitt härmed avses en av de ordinarie
professurerna. Föreståndarbefattningen bör betraktas som
fristående, och myndigheter och förslagsställare bör
tillförsäkras största möjliga frihet i samband med besättandet
av denna viktiga post. Institutets föreståndare bör vid
sidan av en eventuell, begränsad undervisningsskyldighet
helt ägna sin tid åt institutets verksamhet och förkovran.

Sammanfattningsvis vill STF varmt tillstyrka att
Institutionen för Silikatkemisk Forskning vid CTH ombildas
till ett institut för silikatkemisk forskning i huvudsak
enligt det av Silikatkommittén uppgjorda förslaget. För-

eningen föreslår, att föreståndare för institutet utses i en
från CTH fristående befattning och att mer
genomgripande förändringar i den nuvarande silikatkemiska
institutionens personalorganisation och verksamhet får anstå till
dess så skett.

Föreskrifter till förekommande av röntgenskador.

Svenska Teknologföreningen har yttrat sig om ett av
Radiofysiska Institutionen uppgjort förslag till
strålningsmyndighetens föreskrifter till förekommande av skada
genom inverkan av röntgenstrålning. Förslaget har för STF
granskats av docent Curt Mileikowsky och civilingenjör
Rolf Skjöldebrand.

Föreskrifternas ändamål är att hindra bestrålning utöver
vissa kvantiteter anpassade till föreliggande erfarenheter
och auktoritativa åsikter om strålningens verkningar.
Samtidigt som dessa maximerade strålkvantiteter skall
tillförsäkra dem som utsätts för strålningen en rimlig
säkerhet mot menlig inverkan får de icke onödigt försvåra det
radiologiska arbetet eller dettas utveckling eller
onödigtvis fördyra radiologisk verksamhet.

För personal i röntgenarbetet har man i avsaknad av helt
invändningsfria, rent strålningsbiologiska utgångspunkter,
som maximal strålkvantitet valt den internationella
veckodosen 0,3 r för "allmänbestrålning" och 1,5 r för
bestrålning av blott händer o.d. Med hänsyn till de erfarenheter
som man kommit till inom besiktningsverksamheten har
det ansetts erforderligt att då det gäller
"allmänbestrålning" komplettera detta med en maximerad sekunddos av
10"3 r. Då en maximerad sekunddos av 10"3 r blott
innebär att veckodosen 0,3 r icke får erhållas på kortare tid än
fem minuter har införandet av sekunddosen icke ansetts
kunna innebära några nämnvärda praktiska olägenheter
för röntgenarbetet.

För röntgenarbetet ovidkommande personer vilka i
allmänhet står helt utanför tillsyningsverksamlietens
kontrollmöjligheter har det ansetts påkallat att skärpa de
maximalt tillåtna strålkvantiteterna till 0,1 r per vecka
och 3 • 10~4 t/s.

Svenska Teknologföreningen framhåller i sitt yttrande
svårigheten att bedöma förslaget utan kännedom om
utformningen av den väntade nya strålskyddslagen och de
likaså väntade råden och anvisningarna för föreskrifternas
praktiska tillämpning. Föreskrifterna kommer att bli
normgivande för kontrollen av röntgenanläggningar och
dessas handhavande från såväl strålskyddsmyndighetens
sida som från företagarens. Såvitt föreningen kan se
kommer de föreslagna föreskrifterna kompletterade med råden
och anvisningarna att i stora drag på ett rimligt och väl
avvägt sätt fylla sin huvuduppgift.

Det måste dock påpekas, att också de anställda kommer
att betrakta föreskrifterna som norm för företagets
säkerhetsåtgärder. Det är sålunda att vänta att vid eventuella
fall av skadeståndstalan som kan föras av anställd mot
företaget på grund av möjlig strålskada föreskrifterna blir
avgörande för den juridiska behandlingen av frågan. Från
denna synpunkt torde de föreslagna föreskrifterna sett
både från företagarens och den anställdes sida vara för
allmänt hållna.

Eldningsförsök med vedflis. I Sverige är det ett
angeläget mål att få ökad användning för klenvirke av alla
slag, varigenom såväl skogsvård som bränsleberedskap
skulle främjas. Man räknar för närvarande med att
klenvirket under en avsevärd tid framåt i huvudsak kommer
att användas som bränsle.

En möjlighet att utnyttja klenvirket är att omvandla
det till flis och sedan elda med denna flis. Det gäller
emellertid att få klarhet i alla med tillverkning och
eldning av vedflis sammanhängande ekonomiska och
tekniska problem, såsom avverkning av gallringsskog,
transporter, flisning, lagring och transporter av flis,
tillvaratagande av sågverksavfall samt eldning av vedflis.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:25:26 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1955/0577.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free