- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 85. 1955 /
692

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

692

TEKNISK TIDSKRIFT

Arbetslokaler

Från såväl arbetarskydds- som
brandskyddssynpunkt är det viktigt, att byggnad, som avses
inrymma arbetslokaler, är ändamålsenligt
förlagd och utförd. Vid val av plats för byggnad bör
man således bl.a. beakta huruvida byggnader
redan finns på platsen eller i närheten och oin de
inrymmer lokaler där farliga ämnen används,
framställs, bildas eller förvaras. Man bör vidare
tillse, att byggnad alltefter den verksamhet som
skall bedrivas däri läggs på betryggande avstånd
från annan byggnad, att tillträde till den kan ske
bekvämt och säkert samt att den med hänsyn
till brandfara är utförd av lämpligt material.
Hänsyn bör dessutom tas till den vindriktning
som är förhärskande på platsen, bl.a. med tanke
på att rök och giftig gas kan spridas och medföra
fara vid eldsvåda. Det är också viktigt, att det
på platsen finns tillräcklig tillgång till vatten,
inte bara för arbetsprocesser och personhygien
utan också för brandsläckningsändamål.

I arbetarskyddslagen finns inte några
detaljerade bestämmelser om hur arbetslokal skall vara
förlagd, utförd eller beskaffad. I dess § 8 sägs
blott, att arbetslokal skall vara inrättad i
enlighet med vad därom må vara särskilt föreskrivet.
Detta får förstås så, att inan får rätta sig efter
vad som är föreskrivet i gällande
byggnadsförfattningar, särskilt byggnadsstadgan. De
föreskrifter som härvid åsyftas är främst de
bestämmelser i stadgan, som avser byggnads inre
anordnande. Härtill kommer de bestämmelser, som
meddelas i Byggnadsstyrelsens anvisningar till
byggnadsstadgan, samt i vissa
specialförfattningar, t.ex. filmförordningen, hotell- och
pensionatstadgan. För vissa arbetslokaler, där
särskilda anordningar för arbetarskyddet är
påkallade, gäller anvisningar som
Arbetarskyddsstyrelsen meddelat, t.ex. rörande sprutmålningsrum
och garage.

Vid prövning av ansökan om byggnadslov till
byggnad, för vilken sådant lov fordras,
ankommer det på byggnadsnämnden att bl.a. tillse, att
byggnaden är lämplig för den avsedda platsen,
att den kommer att erbjuda skälig trygghet mot
brand och att även arbetarskyddssynpunkten
blir tillbörligt beaktad.

För att vinna garantier för att nämnda
bestämmelser och arbetarskyddet i övrigt blir beaktade
vid uppförande av byggnader, som inrymmer
arbetslokaler, föreskrives i byggnadsstadgan
skyldighet för byggnadsnämnd att i vissa fall
inhämta yttrande från yrkesinspektör. Sålunda
stadgas (§ 83 och § 137), att om ansökan om
byggnadslov avser fabrik eller annan industriell
anläggning har byggnadsnämnden att innan
ärendet avgöres inhämta yrkesinspektörens
yttrande däröver. I detta hänseende kan man alltså
tala om en obligatorisk förhandsgranskning av
byggnadsförslag. Härutöver finns vissa bestäm-

melser om rätt till frivillig förhandsgranskning
av förslag till arbetslokal. Enligt § 6 i
arbetarskyddskungörelsen äger nämligen arbetsgivare,
som ämnar företa ny-, om- eller tillbyggnad av
arbetslokal eller personalrum, tillställa
yrkesinspektören förslag häröver, och det skall vara
åtföljt av sådana ritningar och uppgifter som
kan fordras för förslagets granskning, över
sådant förslag skall yrkesinspektören snarast
möjligt yttra sig skriftligen. Om förslag, som på
detta sätt granskats, av arbetsgivaren
ifrågasät-tes böra ändras, bör om ändringen är av
betydelse i skyddshänseende, även ändringsförslaget
underställas yrkesinspektören.

Om så behövs kan yrkesinspektören infordra
ytterligare ritningar och uppgifter, soin fordras
för granskningen av det insända förslaget. Även
i andra fall än de ovan nämnda är, då
byggnadslov fordras, byggnadsnämnden givetvis
oförhindrad att, om den så finner önskvärt, inhämta
yrkesinspektörs yttrande över byggnadsförslag. Det
får självfallet förväntas, att byggnadsnämnden
vid beviljande av byggnadslov i allmänhet
beaktar vad yrkesinspektören påyrkat. Skulle så
ej ske, är yrkesinspektören icke betagen rätten
att, om han så finner påkallat, med stöd av
arbetarskyddslagen påfordra rättelse genom
hänvändelse till arbetsgivaren.

Detta gäller också för ny eller ändrad
anordning för arbetes bedrivande eller mera väsentlig
omläggning av arbetsmetoden. I detta
sammanhang kan nämnas att enligt en föreskrift i
arbetarskyddskungörelsen (§9) skall arbetsgivare,
som ämnar ta i bruk lokal, som tidigare använts
för annat ändamål, för att stadigvarande
användas såsom arbetslokal för industriell
verksamhet, dessförinnan göra anmälan därom till
yrkesinspektören. Detta behövs dock inte, om
byggnadslov fordras i samband därmed eller
yrkesinspektören granskat förslag till om- eller
tillbyggnad av lokalen för den ändrade
användningen. Behövs med hänsyn till den nya
verksamheten särskilda föreskrifter för lokalens
användande eller för arbetets bedrivande där, skall
yrkesinspektören ofördröjligen meddela sådana
föreskrifter.

Det är uppenbart, att yrkesinspektören vid nu
nämnda granskning har att beakta även sådana
frågor av arbetarskyddsnatur, som berör
arbetstagares skydd mot brandfara. Frågor som rör
byggnadsmaterial, byggnadssätt och byggnads
sektionering från brandskyddssynpunkt torde
däremot endast i särskilda fall och i begränsad
utsträckning behandlas av yrkesinspektör.

Utrymningsvägar

En detalj, som vid yrkesinspektionens
granskning av byggnadsförslag ägnas särskild
uppmärksamhet, är anordnandet av
utrymningsvägar, deras förläggande och utförande. I den

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:25:26 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1955/0712.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free