- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 85. 1955

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 85 1955

REDAKTION Gunnar Hambræus (utgivare och chefredaktör) · Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) · Sigge Hähnel, Torsten Widell (andre redaktörer) · Ernst Rothelius (bergsvetenskap) · Sven Lalander (elkraftteknik) · Hans Olof Palme (flygteknik) · Lennart Pihl (grafisk teknik) · Gunnar Rosenborg — Göran Hellsten (husbyggnad) · Runo Lindblad (industriekonomi) · Uno Trägårdh (kemiteknik) · Lars Åhstrand (lantmäteri) · Torsten Widell (mekanik) · Nils J Ljungzell (skeppsbyggnad) · Jan Hult — Åke Isaksson (teknisk fysik) · Dag Hartman (teleteknik) · Owen Andersson (verkstadsteknik) · Gösta Lundberg (väg- och vattenbyggnad) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1955

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
I. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
II. Bokrecensioner - xiii, xiv, xv, xvi, xvii
III. Författarregister - xvii, xviii, xix
    H. 1. 4 januari 1955 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Utnyttjas väderlekstjänsten effektivt? av Olov Lönnqvist - 1, 2, 3
    Nya metoder - 3
Konservering med varmluft, av SHl - 3
Kromering, av U T—h - 3
Utrymmesbesparande frånskiljare, av FÖ - 3
Engelska produktivitetsstudier i USA, av Ingvar Bodin - 4, 5, 6, 7, 8
Terminologi inom arkitektur och stadsplanering - 8
Ett DDT-förstörande enzym - 8
Minnen för beräkningsmaskiner, av Lennart Boström - 9, 10
Passagerartrafiken över Atlanten, av N Lll - 10
Världens största asbestfabrik - 10
Förbrukningen av textilfibrer i USA - 10
Plasttillverkningen i USA - 10
Matarvatten av destillerat havsvatten - 10
Lokalisering av skeppsbrutna, av Göran Engström - 11, 12, 13
    Andras erfarenheter - 13
Spänningsskrivare med utdragen skala i arbetsområdet, av F Ö - 13, 14
Elektrolytisk tenn-zinklegering som korrosionsskydd, av U T—h - 14
Registrering av snabba förlopp, av J H - 14, 15
Elektrolytisk utfällning av porösa metaller, av U T—h - 15
Gasers inverkan på termoelement, av Wll - 15, 16
Flygburen teleutrustnings tillförlitlighet, av hop - 16
Användning av elektropolering, av SHl - 16, 17
Värmehärdig skumsilikon, av SHl - 17
Chelatbildande plaster, av SHl - 17
    Böcker - 17, 18, 19
Graphic aids in engineering computation, av JH - 17
Successful commercial chemical development, av Olof Gadd - 17, 18
Materials of construction, av JH - 18
Halbleiterprobleme, bd 1, av Dick Lundqvist - 18, 19
Alternating current machines, av Torsten Johansson - 19
Zahnräder, bd 1, av H Lindberg - 19
Experiments with tanker models III, av Erik Ullman - 19
»Investigations on organo-tin compounds» - 19
»25 år Ytong» - 19
Johan Lagercrantz - 19
Specialmaskiner AB - 19
English Electric Co. Ltd. - 19
    Hänt inom tekniken - 20
STF:s styrelse 1955 - 20
STF:s avdelningsstyrelser 1955 - 20
Kurs »Rationella trycksaker» - 20
Gemensamma leveransbestämmelser för Nordens mekanindustri - 20
    H. 2. 11 januari 1955 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Statistik och teknik, av Nils Blomqvist - 21, 22, 23
Avkrängbara formar av polyvinylklorid - 23
70 Ml/dygn bensinfraktioner katkrackas - 23
Utgångsmaterial för syntes av mysk - 23
40—75 M$ kostar svaret - 23
Sigurd Nauckhoff †, av C H Johansson - 23, 24
    Hänt inom tekniken - 24
Beredskapslagring av smörjmedel - 24
KTH:s bibliotek - 24
»Rakennusinsinööri — Byggnadsingeniören» 10 år - 24
SHI-kurser - 24
Europeisk organisation för tillverkare av eldfasta produkter - 24
Internationell kongress om icke-förstörande provning - 24
Laddning av borrhål, av Carl Hugo Johansson - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    Andras erfarenheter - 32, 33, 34, 35, 36, 37
Bryggbildning i plaster, av SHl - 32, 33
Svavelsyra ur biproduktgips, av SHl - 33, 34
Katalytisk oxidation av organiskt avfall, av SHl - 34
Riskfri hantering av metallhydrider, av SHl - 34, 35
Blandare för smältning och homogenisering, av SHl - 35, 36
Titan-kisellegeringar, av SHl - 36
Elektrolytisk manganering av metaller, av U T—h - 36
Metalliserad glasfiber, av SHl - 36
Partikelstrålars verkan på polymerer, av SHl - 36, 37
    Böcker - 37, 38, 39
Papptak, klistrade dubbeltäckningar, av Guy S:son Frey - 37
Vanndampdiffusjonstall for papp og trefiberplater, av Anders Engwall - 37
Siebenstellige Tafeln der elementaren transzendenten Funktionen, av Wll - 37
Information theory, av L-H Zetterberg - 37
Experimental inorganic chemistry, av U T—h - 37, 38
Hydro- und Aerodynamik, av Wll - 38
Spot tests, bd 1 & 2, av Axel Johansson - 38
Die Theorie der Destillation und Extraktion von Flüssigkeiten, av K-I Skärblom - 38
Hydraulic systems and equipment, av H Lindberg - 38
Das Braugewerbe, av B Fredberg - 39
Physik der Flüssigkeiten und Gase, av Wll - 39
Lehrgang für das Stabrechnen, av Wll - 39
Proceedings of the international symposium on the reactivity of solids, bd 1 & 2, av U T—h - 39
An attempt to solve the phosphate problem in crop production, av SHl - 39
On propeller scale effects, av Erik Ullman - 39
Festschrift zur Eröffnung der kanalisierten Mainstrecke Würzburg—Ochsenfurt 18. Juni 1954, av G Lbg - 39
»Corronel B. Properties and applications» - 39
»Ljungmans service 1924—1954» - 39
Samarbete inom hårdmetalltekniken, av GAH - 40
    H. 3. 18 januari 1955 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Ett precisionsglidlager av blocktyp, av Gunnar Wallgren - 41, 42, 43, 44, 45, 46
Den amerikanska kemiska industrins utbyggnad, av SHl - 46
Termisk-elektriske analogier, av Andreas Kelen - 47, 48, 49, 50
Spannmålstryck i silor, av Nils Holmqvist - 50
En transportabel beräkningsmaskin - 50
En porös Teflon-folie - 50
Automatisk kedelkontrol, af Willy Danielsen - 51, 52, 53
Västtysk television - 53
    Nybyggen - 54, 55, 56
Överljudjaktplan, av hop - 54, 55
Kommersiell tillverkning av forskningsreaktorer, av SHl - 55
Betningsservice, av SHl - 55
Nya »Østasiater» från Nakskov Skibsværft, av N Lll - 55, 56
    Andras erfarenheter - 56, 57
Anlöpningssprödhet hos krom- och krom-nickelstål, av SHl - 56
Tryckning på polyeten, av SHl - 56
Polering och anodoxidering av aluminium och aluminiumlegeringar, av U T—h - 56, 57
Flussmedel för lödning av aluminium, av SHl - 57
Litium som kylmedel för reaktorer, av A Lundén - 57
Elektrolytisk hårdförnickling, av SHl - 57
    Böcker - 57, 58, 59
Metodstudier och standardtider, av RL - 57
Strength and resistance of metals, av JH - 57, 58
Die metallischen Werkstoffe des Maschinenbaues, av Wll - 58
Wind Tunnel Testing, av O Lagerholm - 58
Metallfärbung und Metallüberzüge ohne Stromquelle, av U T—h - 58
Resistance experiments with divided ships models, av Erik Ullman - 58
Messung der Wärme- und Temperaturleitzahl von Metallen, av Wll - 58, 59
»Jorden ger mer...» - 59
»Värt att veta om TV» - 59
AB Robo - 59
AB Amerikanska Tryckluftmaskiner - 59
    Hänt inom tekniken - 59, 60
Yrkesutbildningen - 59
Kurs i föredrags- och diskussionsteknik för byggnadsforskare - 59
Kurs i programmering och kodning för Besk - 59, 60
Tekniska Samfundet i Göteborg - 60
Mötet om vattenvården i Finland - 60
Internationell plastvecka - 60
Handlingarna från Andra Radioisotopkonferensen - 60
Tolfte Brittiska Utställningen av Radiodelar - 60
Leipzig-mässan 1955 - 60
TNC: Ordproblem och ordrekommendationer, av JW - 60
    H. 4. 25 januari 1955 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Brottrisken och dess avvägning, av Sven Olof Asplund - 61, 62, 63, 64, 65
    Nybyggen - 65, 66
Modernt tyskt rörvalsverk, av E R—s - 65, 66
Fiskvägar vid kanadensiskt kraftverk, av G Lbg - 66
Pålspetsar för anliggning mot berg, av Allan Bergfelt - 67, 68, 69, 70
OEEC-ländernas export och import av kemiska produkter, av SHl - 70
Zwinger i Dresden - 70
Tunneldrivning med grovhålskil, av Sven Ekberg, Torsten Grennberg och Jan Hallmén - 71, 72, 73
Teflon-fiber - 73
Konsistensen av betongmassa - 73
    Nya metoder - 74, 75, 76
Perspektivritningsapparat, av Lars Åhstrand - 74
Dragkraftsomvändning för reaflygplan, av hop - 74, 75
Hydrometallurgiska processer ger pulvermetaller, av SHl - 75, 76
Färdiggjutna betongvalv i flera lager, av G Lbg - 76
Sprutmetallisering med molybden, av SHl - 76
    Böcker - 76, 77, 78
Physics principles, av H von Koch - 76
Highway engineering, av Lars-Olof Alm - 76, 77
Weg- en Waterbouwkunde, bd 4, av Sune Lilliegren - 77
The price of electricity, its relation to investment in the electricity supply industry, av Lr - 77
Zündfähige Industriestäube, av H H Fickler - 77
Fields and waves in modern radio, av DH - 77, 78
Zur genaueren Berechnung der Fahrbahn-Längsträger stählerner Eisenbahnbrücken, av Göte Fritzell - 78
Erwärmung und Kühlung elektrischer Maschinen, av Lr - 78
On the influence of form upon skin friction resistance, av Erik Ullman - 78
The secondary flow in curved pipes, av Wll - 78
    Hänt inom tekniken - 78, 79
Programmet för Nordisk Byggnadsdag 6 - 78, 79
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 79
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 79
Internationell förbränningsmotorkongress - 79
Internationell konferens för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering - 79
En konferens om kemiingenjörens arbetsuppgifter och utbildning - 79
Brittisk Radioutställning - 79
SEN-normer - 79
Problemhörnan, av A Lg - 79, 80
    Nya produkter - 80
Doseringspumpar - 80
Registrering av mekaniska svängningar - 80
Totalavsaltningsaggregat - 80
    H. 5. 1 februari 1955 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Hvorfor er tungt vann så kostbart? av Jomar Brun - 81, 82, 83, 84, 85, 86
USA:s gummikonsumtion - 86
2000 M$ till forskning - 86
Ljus kan förstärkas direkt - 86
Strålningseffekter kan läggas på is - 86
Syntetisk brytarprovning, av Bertil Thorén - 87, 88, 89, 90, 91
    Andras erfarenheter - 92, 93, 94
Reglerbart atombatteri, av SHl - 92
Ytledande glas, av SHl - 92
Elektrolytisk cell för fluorframställning, av SHl - 92
Polyetens utnyttjande, av SHl - 92, 93
Xenonfylld båglampa för vitt ljus, av SHl - 93
Bättre zink-silverperoxidcell, av SHl - 93
Bilar vid atombombskrevad, av EBr - 93, 94
Smakämnen i klorerat dricksvatten, av SHl - 94
Elurladdningar som reaktionsinitiator, av SHl - 94
Ökning av startmomentet för asynkronmotorer, av FÖ - 94
    Nya material - 95, 96
Kerametaller för reaktionsmotorer, av SHl - 95
Mangan-koppar med stor dämpning, av SHl - 95
Tre typer av syntetisk glimmer, av SHl - 95, 96
Glasfiberplast som konstruktionsmaterial inom ytbeläggningsindustrin, av U T—h - 96
    Böcker - 96, 97, 98
Vad menar du med demokrati? av J Tandberg - 96, 97
Likströmslära, av L Norlin - 97
Prüfung der Elektrizitätszähler, av Lr - 97, 98
Nachformeinrichtungen für Drehbänke (Kopierdrehen), av H Lindberg - 98
Elements of mathematics for radio, television and electronics, av JH - 98
Model tests on Ölands Södra Grund Lighthouse, av G Lbg - 98
Messungen an Ölflammen, av Wll - 98
Field tests on wood preservatives used for pressure treatment, av SHl - 98
The properties of tin, av U T—h - 98
Tekniska Skrifter: Betraktninger over knekkproblemet - 98
Teknisk utlandsrepresentation, av GAH - 99, 100
    H. 6. 8 februari 1955 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Säkerhet vid sprängningsarbete, av Yngve Hagerman - 101, 102, 103, 104, 105, 106
Fibröst gummi - 106
Atomvibrationer i kristaller - 106
Jonbyte i biokemisk industri och forskning, av Nils Lengborn - 107, 108, 109, 110, 111, 112
    Nya metoder - 112, 113, 114, 115
Extraktion i »pulskolonn», av SHl - 112, 113
Utvinning av svavel vid kopparsmältverk, av SHl - 113
Mekaniskt garage av svensk konstruktion, av EBr - 113, 114
Titan genom reduktion med natrium, av SHl - 114
Framställning av renium, av SHl - 114, 115
    Andras erfarenheter - 115, 116
Kombinerade material innehållande epoxiplast, av SHl - 115
Den första syntesen av en polypeptidhormon, av SHl - 115
Sigmafas i svetsat rostfritt stål, av SHl - 115, 116
Anodoxidering av aluminium i fosforsyra före metallutfällning, av U T—h - 116
Metylbromid mot förrådsskadeinsekter, av SHl - 116
Metyletylketon förlänger DDT:s verkan, av SHl - 116
    Böcker - 116, 117, 118
Bilismen i Sverige 1954, av Einar Bohr - 116, 117
Vår marin 1955, av N Lll - 117
Lehrbuch der Metallhüttenkunde, be 3, av G Björling - 117
Die Kristallisation in der Verfahrenstechnik, av U T—h - 117
Die Erfolksrechnung im Aufbereitungsbetrieb, av E R—s - 117, 118
Some side-intake soil samplers for sand and gravel, av G Lbg - 118
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1954, av Wll - 118
Reseberättelsre - 118
    Hänt inom tekniken - 118, 119
Stockholms stads forskningsstipender - 118
Skånska Ingenjörsklubben - 118
Rapporter för Cigré-kongressen 1956 - 118
Gasturbinkurser - 118
Internationell konferens för beräkning med analogimaskiner - 118
Konferens om undersökning av utförda byggnadskonstruktioner - 118, 119
Internationell byggutställning - 119
Internationell utställning och konferens »Kemtvätt och Färgeri» - 119
Brittisk Instrumentutställning - 119
Andra Internationella Tekniska Mässan i Charleroi - 119
Konferens om bildäck - 119
SEN-normer - 119
TNC: Ordproblem - 119, 120
Debatt: Termerna plastlack och latexfärg, av Paul Nylén - 120
Tillägg - 120
    H. 7. 15 februari 1955 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Rammotorn, av Gunnar Broman - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Götaverkens tredje flytdocka, av Nils Svensson - 129, 130, 131, 132
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 132
Linjetrafikens flygplanbestånd, av hop - 133, 134, 135
Grafitpasta för kulspetspennor - 135
Universum är större och äldre - 135
Bakterier kan uppträda i kristallform - 135
Grusvägar tål vintern bättre - 135
Skadeinsekter kan dödas elektriskt - 135
    Nya metoder - 135, 136, 137, 138
Sprängprovning av svetsar, av Sune A Granström - 135, 136
Bestämning av färgskikts vattengenomsläpplighet, av SHl - 136, 137
Alkoholer enligt oxometoden, av SHl - 137
Viskositetsmätning med ultraljud, av JH - 137
Kiselströmriktare, av FÖ - 137
Aluminium och stål i molekylär bindning, av SHl - 137, 138
Porös pulvermetall av metall-plastblandning, av SHl - 138
Framställning av torium ur monazitsand, av SHl - 138
Metod att oskadliggöra förbrukad betsyra, av SHl - 138
    Andras erfarenheter - 138, 139, 140, 141
Skärpta byggnadsbestämmelser för svetsade fartyg, av N Lll - 138, 139
Motorer för trafikflygplan, av hop - 139, 140
Koloxidförgiftning vid undervattensskärning med svetslåga, av SHl - 140
Eltitanering, av SHl - 140
Neoprene-skydd på behållare för natronlut, av SHl - 140, 141
    Böcker - 141, 142, 143
Lesjöfors fjäderhandbok, av S Helmersson - 141
Television, av Björn Nilsson - 141
Developent of the guided missile, av Bryan R Noton - 141, 142
Wasseraufbereitung im Dampfkraftbetrieb, av Wll - 142
Airplane design, av Bryan R Noton - 142
Fumigation with methyl bromide under gas-proof sheets, av SHl - 142
Regulations concerning maximum vehicle dimensions and vehicle weights of the different West European countries, av Wll - 142
British diesel engine catalogue, av Wll - 142
»Pumpar» - 142, 143
    Hänt inom tekniken - 143
Skydd mot exploatering av vissa sjöar och vattendrag - 143
Internationell fotogrammetrikongress och -utställning i Stockholm - 143
SEN-normer - 143
    Från de tekniska högskolorna - 143
CTH - 143
KTH - 143
Vårt ansvar för yrkesutbildningen, av E S Strandh - 144
    H. 8. 22 februari 1955 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Stockholmstrafiken. Nya trafikleder, av Fredrik Schütz - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
Stockholmstrafiken. Kollektivtrafiken, av Erik Tengblad - 155, 156, 157, 158
Stockholmstrafiken. Diskussion, av C H af Klercker, Erik Forsselius, Alex Södergren, Stig Samuelsson, Gunnar Schill, Simon Fredriksson, Sune Lindström, Yngve Larsson, Torsten R Åström - 158, 159
Konsumtionsutvecklingen för flytande bränslen, av Lr - 159, 160
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1954/55, av N Lll - 160
En geodimeterpolygon längs SKellefteälven, av Erik Bergstrand - 161
    Nybyggen - 162, 163, 164
Världens största isbrytare, av Carl-Henrik von Hertzen - 162
Kyllastfartyg byggt i Norrköping, av N Lll - 162, 163
Världens största kran på gummihjul, av Wll - 163, 164
Jordbävningssäkert 25-våningshus, av Sverker Blom - 164
    Böcker - 164, 165, 166
Fysik, bd 2, av Wll - 164, 165
Boligbyggeriets produktionstekniske problemer, av Göran Hellsten - 165
Mørteltilsætningsstoffer til brug ved vinterbyggeri, av Anders Engwall - 165
Architects' detail sheets, av Lars Bryde - 165
HSB-boken, av WS - 165
»Boråd» - 166
»Viktor Hanson har nu byggt hus i 40 år» - 166
    Hänt inom tekniken - 166, 167, 168
Televisionen i Sverige - 166, 167
Kurs »Metallteori» - 167
Axel Axelson Johnson-föredrag - 167
En apparat för framställning av mycket låga temperaturer - 167, 168
Anslag för skoglig forskning - 168
K. Nederländska Industrimässan - 168
SEN-normer - 168
TNC: Organiska kiselföreningar, av S v K - 168
Tekniska Skrifter: Det forankrede neddykkede rør som bærende brokonstruksjon - 168
    H. 9. 1 mars 1955 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Scintillationsdetektorn, av Knut Ljunggren - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Den amerikanska genomsnittsbilen - 175
Perstorpsplatta med fotografiskt reproducerad mahognyådring - 175
Ståltråd i spiral beläggs ellytiskt - 175
Nils Jakobson †, av W Borgquist - 176
Gruvor med stor underjordsbrytning, av E R—s - 176
»Normal» i namn på paraffiner, av SHl - 176
Snabbåterinkoppling av högspänningsbrytare, av Lars Norlin - 177, 178, 179, 180
Konstgummi för vägbeläggning - 180
Rent mangan - 180
Ett svenskt drivgaslok, av Erik Nothin - 181, 182
Ett »flygande tefat»-projekt - 182
En rysk V-2 robot - 182
    Andras erfarenheter - 183, 184, 185, 186
Gasturbindrift med tjockolja, av Wll - 183
Ackumulatorer för robotar, av Tdn - 183
Karboximetylcellulosa — antismutsmedlet CMC, av SHl - 183, 184
Kiselsyra i högtrycksanläggningar, av Wll - 184
Sprickbildning hos polystyren, av SHl - 184, 185
Elektrolytisk framställning av titan, av SHl - 185
Gasers värmeledningsförmåga vid höga tryck, av Wll - 185
Långlivad, radioaktiv aluminiumisotop, av SHl - 186
Modellförsök på fyr, av G Lbg - 186
Två läkemedel bättre än ett, av SHl - 186
Liten och känslig fotocell, av SHl - 186
    Nya metoder - 186, 187, 188
Gasturbinprocess med undertryck, av Iva Maasing - 186, 187
Fotoelektrisk sättmaskin med minne, av L Pihl - 187
Epoxiharts som isolermedel vid elektriska motorer, av Torsten Johansson - 187
Germanium ur zinkmalm, av SHl - 187, 188
Grafit med kiselkarbidyta, av SHl - 188
Termisk återföring vid tvålägesreglering, av Wll - 188
    Böcker - 188, 189, 190
Trucken som transportmedel, av Erik Nothin - 188
Lim och limning, av SHl - 188, 189
Fysik, bd 1 & 2, av Wll - 189
Ordinary non-linear differential equations in engineering and physical sciences, av JH - 189
Electroacoustics, av Claes Wachtmeister - 189
Waves, av JH - 189, 190
Der Wärmeschutzingenieur, av Wll - 190
Anleitung zur Verarbeitung von Latexschaum in der Möbelindustrie und im Karosseriebau, av SHl - 190
Elektrovärmeinstutitet 1934—1954, Institutet för Halvledarforskning 1954, av Lr - 190
Svenska Teknologföreningens ledamotsförteckning 1955 - 190
»V bygger hus» - 190
Svenska AB Le Carbone - 190
Svenska Siemens AB - 190
Dowidat - 190
    Hänt inom tekniken - 190, 191
Konferens »Industrin bygger» - 190, 191
Skånska Ingenjörsklubben - 191
Internationella Sjukhusföreningen - 191
Brittisk plastutställning och plastkongress - 191
Fransk utställning av elektronikmateriel - 191
Kurs i bearbetning och provning av gummi - 191
Svetsteknisk kongress - 191
Problemhörnan, av A Lg - 191, 192
    H. 10. 8 mars 1955 - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Färgfotografi, av SHl - 193, 194, 195, 196, 197
Vetenskaplig konsultation för journalister - 197
Ett spårämne för påvisande av kräfta - 197
C-vitaminkanoner - 197
    Nya material - 197, 198
Torra glidlager av Teflon, av SHl - 197
Böjlig epoxiplast, av SHl - 197, 198
Tillverkning av puzzolan, av SHl - 198
Amerikanska höghållfasta stål, av SHl - 198
Krypmekanik, av Jan Hult - 199, 200, 201, 202, 203, 204
Av världens 76 milj. bilar - 204
Kallt krig om teknisk kunskap - 204
Elförbrukningen i Finland 1954—1958, av Lr - 204
Modern järnmalmsanrikning, av Sven Sjöberg - 205, 206, 207, 208
    Andras erfarenheter - 208, 209, 210
Spik med stor vidhäftning, av Göran Larsson - 208
Material för hantering av fluor, av SHl - 208
Material till formar för glasindustrin, av SHl - 208, 209
Kontaktomformare vid elektrolysanläggningar, av Torsten Johansson - 209, 210
Zirkonium mot korntillväxt i aluminiumlegeringar, av SHl - 210
Magnus-kraft vid sedimentering, av Wll - 210
    Nya metoder - 210, 211
Eldskyddsbehandlade bomullstyger, av SHl - 210, 211
Suspensionspolymerisation av vinylklorid, av SHl - 211
Framställning av karbamid med ammoniaköverskott, av SHl - 211
    Böcker - 211, 212, 213, 214
Några problem rörande fri sikt i vägkurvor, av Einar Bohr - 211, 212
Handbok i bergsprängningsteknik, av E R—s - 212
Limförbands beständighet, av Göran Larsson - 212
Einführung in das Arbeits- und Zeitstudium, av Bertil von Alfthan - 212
Engineering metallurgy, av SHl - 213
Aluminum in iron and steel, av SHl - 213
Heat transmission, av Wll - 213
Refractory hard metals, av SHl - 213, 214
Materiabewegung im Betrieb, av Erik Nothin - 214
Tarifgeräte und Schaltungen, av Lr - 214
Ionization chambers with high RC-values, av SHl - 214
»Film från Kungl. Vattenfallsstyrelsen» - 214
»Stahlbau, Taschenkalender 1955», av Sven Sahlin - 214
Elektronikbolaget AB - 214
Esterline-Angus Co., Inc. - 214
TNC: Ordproblem - 215
    Hänt inom tekniken - 215
Kurs »Korrosion och korrosionsskydd» - 215
Kursprogrammet vid KTH:s avd. F - 215
Debatt: Begreppen knackning, glödtändning och förtändning i bensinmotorer, av Hans-Eric Lorentz - 216
    H. 11. 15 mars 1955 - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Skeppsbyggeriet i Sverige 1954, av Nils J Ljungzell - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige under 1954, av Lr - 228
Gasturbiner för fasta bränslen, av Torsten Widell - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Kraftverksindustrin i USA, av Lr - 234
Bilhjälp genom »Taxis» - 234
Brott vid explosioner, av John S Rinehart - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
Konstgjorda diamanter - 241
    Andras erfarenheter - 241, 242, 243
Termisk verkningsgrad enligt anglosaxisk och kontinental praxis, av Wll - 241, 242
Jordbävningssäkring av konstruktioner, av G Lbg - 242
Kabelsökare, av F Ö - 242
Sprickbildning i ångledningar, av Wll - 242
Plätering med titan och zirkonium, av SHl - 243
Selenlikriktares belastningsförmåga, av Torsten Johansson - 243
Pulvermetallurgiskt framställt krom-nickelstål, av SHl - 243
Konstgjord »äkta» silkesfiber, av SHl - 243
    Nya metoder - 244, 245
Klorkautschuk direkt ur latex, av SHl - 244
Kemisk blankpolering av aluminium, av SHl - 244
Elektrisk vindmätare, av F Ö - 244
Segt rostskydd av emaljtyp, av SHl - 244
Avsaltning av vatten med jonutbytesmembran i multipelcell, av Bror Wenke - 244, 245
    Böcker - 245, 246
Industriell kostnadsberäkning och redovisning, av R L - 245
Företagsbeskattning och konjunkturer, av T Brehmer - 245
Ljudvallen, av hop - 245
Vattenföringen i Sveriges floder, av G Lbg - 245
Betongens vattentäthet, av Staffan Bäckström - 246
Handbok i valsslipning av O A - 246
Energy in the future, av Wll - 246
Spiker — vårt viktigaste festemiddel i trebygg, av Göran Larsson - 246
Årsberetning for budsjettåret 1953—1954, av GAH - 246
Mechanical world year book 1955, av O A - 246
»Vi ser på TV» - 246
Incandescent Heat Co. Ltd. - 246
    Hänt inom tekniken - 247, 248
Vattenvården - 247
Seminarium i teknisk statistik - 247
Kurs »Medicinsk mätteknik» - 247
CTH:s bibliotek - 248
Femte Internationella Kongressen för Höga Dammar - 248
Fjärde Världspetroleumkongressen - 248
Kongress om elektrokemins termodynamik och kinetik - 248
Elhallen på H55 - 248
Tyska Industrimässan i Hannover 1955 - 248
Internationella Byggnadsutställningen Berlin 1956 - 248
SEN-normer - 248
    Från de tekniska högskolorna - 248
CTH - 248
KTH - 248
    H. 12. 22 mars 1955 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Vad kostar ▽▽▽ och H7? av Ulf Ljung - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Bränsle- och kraftproblem i USA enligt Paley-rapporten, av Lr - 258
Belgiskt vattenbyggnadslaboratorium, av G Lbg - 258
Stabiliserad tioacetamid kan ersätta svavelväte - 258
Aminosyror har hittats i fossil - 258
Möjligheter att reducera inverkan av grova konstruktionsfel, av Sven Olof Asplund - 259, 260, 261
    Andras erfarenheter - 261, 262
Utnyttjande av avloppsvatten i Storbritannien, av SHl - 261
Borrhålskamera, av SHl - 261, 262
Bekämpningsmedel i konstgödsel, av SHl - 262
Hälsovådlig smog, av SHl - 262
Broar av aluminium, av Olle Kjellström - 263, 264
Torr innan trafikljuset växlar - 264
Skärning med acetylenlåga vid 1,5 at ö lufttryck - 264
    Nybyggen - 265, 266, 267
Turbinerna i Bort-les-Orgues kraftstation, av G Lbg - 265
Stora torrläggningsprojekt på Åland, av G Lbg - 265
Förspänd stenbro, av G Lbg - 265
Elegant gångbro, av G Lbg - 265, 266
Världens största lastfartyg, av N Lll - 266, 267
    Nya metoder - 267, 268
Sextant för mulet väder, av G Cervin-Ellqvist - 267
Dectra flygnavigeringssystem, av U Bejer - 267, 268
    Böcker - 268, 269, 270
Västerås kontakter med landet i övrigt, av Gösta Elghufvud - 268
Virkesutbytet vid några provsorteringar samt betydelsen av de kvalitetsbestämmande faktorerna härvid, av Göran Larsson - 268, 269
Motorkalendern 1955, av Einar Bohr - 269
Non-circular cylindrical gears, av H Lindberg - 269
En varning vid tillsättning av lufttillförande medel, av Staffan Bäckström - 269
Schleusen und Hebewerke, av Herman Jansson - 269, 270
Timber industry in Europe, av Bertil Thunell - 270
The dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, bd 2, av Lars Malmquist - 270
Business, legal and ethical phases of engineering, av Bertil v. Alfthan - 270
Nickel in iron and steel, av SHl - 271
Oppdriftsventilation, av Ingmar Eneborg - 271
Elastizität und Festigkeit im Rohrleitungsbau, av Wll - 271
Aufgaben aus der Technischen Thermodynamik, av Lars Malmquist - 271
TNC: Hydrogen, nitrogen, oxygen, av SvK - 271, 272
    Nya produkter - 272
En amerikansk 10 t gaffeltruck - 272
Klentubsapparater - 272
En apparat för påvisande av gaser i luft - 272
Regulator för rumsvärme - 272
    H. 13. 29 mars 1955 - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Automatiska räknemaskiner i Sverige, av Jan Hult - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
Den svenska automatiska räknemaskinen Besk, av Erik Stemme - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
Tridac — en engelsk analogimaskin, av L Boström - 292
Väderleksberäkningar på Besk, av Germund Dahlquist - 293, 294, 295, 296
Analogimaskiner med separata minnen och prediktorer, av Lars Löfgren - 296, 297, 298, 299
Multiplikator utnyttjande Hall-effekten, av Lars Löfgren - 299, 300
    Böcker - 300
50—100 binomial tables, av Stig Brimberg - 300
Abstracts of the literature on semiconducting and luminescent materials and their applications, av SHl - 300
    H. 14. 5 april 1955 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Operationsanalys, av Gunnar Dannerstedt - 301, 302, 303, 304
Mätutrustning för mycket höga frekvenser, av Per-Olof Lundbom - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Det svenska storkraftsystemets överföringsförmåga, av Dag Jungnell - 313, 314
    Nya metoder - 314, 315, 316, 317
Kristallstyrd generator och mottagare med kontinuerligt varierbar frekvens, av L-H Zetterberg - 314
Borttagning av hårda beläggningar i motorcylindrar, av EBr - 314
Bättre atmosfär för gasuppkolning vid ythärdning, av SHl - 314, 315
Ångkatapult för hangarfartyg, av hop - 315
Konservering av trä genom dubbelimpregnering, av SHl - 315
Mallreproduktionskamera för flygindustri, av Nils-Olof Olesten - 315, 316
Reflexionsspektra i infrarött, av SHl - 316, 317
Elektrostatisk stofthaltsmätare, av Wll - 317
Sintrade presskroppar av glaspulver, av SHl - 317
    Andras erfarenheter - 317, 318, 319
Elektrolytisk platinering och palladiering, av SHl - 317, 318
Ultraljud vid härdning av stål, av SHl - 318
Gult och vitt ljus i bilstrålkastare, av Hans-Eric Lorentz - 318, 319
Tjocka brännoljor för fartygsdieselmotorer, av EBr - 319
    Böcker - 319, 320, 321, 322
Konjunkturpolitik och företagsbeskattning, av GAH - 319
Formler och tabeller över cirkulära, hyperoliska och Besselska funktioner samt gammafunktionen, av JH - 319
Hantering av kol och koks till fastigheter inom tätorter, av E Nothin - 320
Några resultat från undersökningar över med- och motsågning, av Göran Larsson - 320
Luftindblandet beton, av Staffan Bäckström - 320
Incentive management, av Bertil v. Alfthan - 320, 321
Dielectrics and waves, av Rolf Ohlon - 321
Electrical elements of power transmission lines, av Lr - 321
Zur Theorie der Elektronenstrahlröhren mit periodischem Aufbau, av Sigvard Tomner - 321
Praktische Stanzerei, bd 1 & 2, av OA - 321, 322
Werkstatt und Betrieb-Kalender 1955, av O A - 322
»Elda med olja» - 322
Svenska Cementföreningen - 322
Svenska Elfabriks AB Selfa - 322
    Hänt inom tekniken - 322, 323, 324
STF:s styrelse - 322
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 322
Internatkurs »Operationsanalys» - 322, 323
Kurs »Trä i byggnadsindustrin» - 323
Statens utrikeshandelsstipendier - 323
Konferens »Lera och jonbyte» - 323
Iso-kongress i Stockholm - 323
En internationell konferens om utmattning - 323
James Watt-medaljen - 323
Radio- och TV-utställning - 323
Kunststoffe 1955 - 323
Arbetsstudie- och planeringskurser - 323, 324
SEN-normer - 324
TNC: Ordproblem - 324
Problemhörnan, av A Lg - 324
    H. 15. 12 april 1955 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Utvecklingslinjer inom pulvertekniken, av Artur Fransson - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
    Nya material - 331, 332
Oljeresistent gummi, av SHl - 331, 332
Zeoliter för selektiv adsorption, av SHl - 332
Två aluminiumlegeringar för strängpressning, av SHl - 332
Kiselkrabid bunden med kiselnitrid, av SHl - 332
Hydrometallurgiska metoder som komplement till anrikning, av Gotthard Björling - 333, 334, 335, 336, 337
Metalliskt väte - 337
Jonbyte ersätter svavelblekning - 337
En högtrycksbrännare för acetylen - 337
Kalcium för reduktion av titanoxid - 337
Förnickling genom kemisk reduktion, av Uno Trägårdh - 337, 338
Gödsling med kväveoxid - 338
Rengöringsmedel av socker - 338
En hållbar färg för kökstak - 338
Oxidationsprocesser i smör, av Hugo Fredholm - 339, 340, 341, 342, 343, 344
    Nybyggen - 344, 345, 346, 347
Världens första atomkraftverk, av SHl - 344, 345
Planer på 200 MW atomkraftverk i USA, av Lr - 345
Dieselelektriska växellok för de spanska statsbanorna, av E Nothin - 345, 346
Nordafrikanskt vattenkraftverk, av G Lbg - 346, 347
    Andras erfarenheter - 347, 348, 349
Användning av lignin, av SHl - 347
Kontinuerlig jonbytesprocess med cellulosafosfat, av SHl - 347
Pyridin ur ammoniak och akrolein, av SHl - 347, 348
Bättre kolförgasning, av SHl - 348
Kontinuerlig förestring, av SHl - 348
Ökning av kroms seghet genom betning, av SHl - 348, 349
Värmehärdig glasfiberarmerad esterplast, av SHl - 349
Ventiler för programreglering av processer, av SHl - 349
    Böcker - 350, 351, 352
Kemi för gymnasiet, av SHl - 350
Fejl ved projektering af centralvarmeanlæg, av I Eneborg - 350
Problems of business management, av Bertil v. Alfthan - 350, 351
Anwendung des Ähnlichkeitsgrundsatzes in der Verfahrenstechnik, av Wll - 351
Mechanische Schwingungen, av JH - 351
Die Grundgesetze der Umlaufgetriebe, av H Lindberg - 351
Schaltungsbuch für Gleich- und Wechselstromanlagen, av Lr - 351
Chemical process principles, bd 1, av SHl - 351, 352
Electronics, av E Danielson - 352
Some recent advances in tinplate manufacturing processes, av SHl - 352
Methods for the detection of toxic gases in industry, av SHl - 352
AB Nynäs-petroleum - 352
Skandinaviska Aerosol AB - 352
Reseberättelser - 352
    Hänt inom tekniken - 352
Kurs »Teleteknik för flygtekniker» - 352
Konferens för MTM-tekniker - 352
Internationell värme- och sanitetsteknisk konferens - 352
Internationell konferens om atomenergins industriella utnyttjande - 352
Handlingarna från Andra Radioisotopkonferensen 1954 - 352
    H. 16. 19 april 1955 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Passasjerflygning over Arktis, av Einar Sverre Pedersen - 353, 354, 355, 356, 357, 358
Världens handelsflottor, av N Lll - 358
En i Finland seriebyggd havsisbrytare, av Carl-Henrik von Hertzen - 359, 360, 361, 362, 363
Storbritanniens atomenergiprogram, av SHl - 364
Industriproduktionen i världen - 364
Värmebehandlade konstruktionsstål, av Per O Björkman - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
    Nya metoder - 371, 372, 373
Bränslekyld spridare för dieselmotorer, av EBr - 371, 372
Modellbygge vid konstruktion, av Wll - 372
Robust vibrationsmätare, av JH - 372
Automatisk dubblös slipning av gjutgodsdetaljer - 372
Framställning av icke radioaktiva isotoper, av SHl - 372, 373
Filter för ultrafiltrering, av SHl - 373
Förgasningsbrännare för olja, av Wll - 373
Torr citrussaft, av SHl - 373
    Andras erfarenheter - 373, 374, 375
Ångkraftverkens flygaskeproblem, av Wll - 373, 374
Vattenångas egenskaper, av Wll - 374
Ultraljud mot beväxning av fartyg, av SHl - 374
Svetsning av pressgjutna zinklegeringar, av SHl - 374
Kromnickelståls korrosion i luft, av Wll - 374
Gjutning i titan, av SHl - 375
Noppbildning på nylonplagg, av SHl - 375
Blyexposition vid skärning av blyfärgsbelagt stål, av SHl - 375
Hållbara men dyra bogsertrossar, av SHl - 375
    Böcker - 376, 377
Från Hajen 1904 till Hajen 1954, av N Lll - 376
Undersökning av värmeförlusten genom väggar, av Anders Engwall - 376
Utbytet vid försågning av krokigt timmer, av Göran Larsson - 376
Arbeitsrationalisierung, av Bertil v. Alfthan - 376, 377
Adhesive bonding of metals, av Bryan R Noton - 377
Hydraulic operation and control of machines, av H Lindberg - 377
Elements of mechanism, av Sven Lundgren - 377
»Emballage 3» - 377
Lamp AB - 377
Sala Maskinfabriks AB - 377
    Hänt inom tekniken - 378, 379
Kommittén för Motorbränslen och Smörjmedel - 378
Lapplands Tekniska Förening - 378
Näringslivets Granskningsnämnd - 378
Svensk-Internationella Pressbyrån - 378
Internationell byggmässa i Frankrike - 378
Internationell dokumentationskongress för tillämpad kemi - 378
Tjugoåttonde internationella kongressen för kemisk teknologi - 378
Nya tidskrifter - 379
TNC: Ordprobel - 379, 380
Debatt: Teknisk forskning och dess utnyttjande, av Curt Borgenstam - 380
Rättelse - 380
    H. 17. 26 april 1955 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Automatteknik. Vad är automatteknik? av Bertil Håård - 381
Automatteknikens medel och möjligheter, av Laszlo von Hámos - 381, 382, 383, 384
Automatisering inom teletekniken, av Bertil Bjurel - 384, 385, 386
Automatteknik. Fjärrkontroll av kraftverk, av Anders Bergman - 386, 387
Järnvägarnas automatteknik, av Åke Karsberg - 387, 388
Automatteknik inom försvaret, av Tord Wikland - 388, 389, 390
Norskt vattenbyggnadslaboratorium, av G Lbg - 390
Världens tonnageproduktion 1954, av N Lll - 390
Stadsbebyggelsens förnyelse, av Kell Åström - 391, 392, 393
De äldre i arbetslivet, av WS - 393, 394
Metersystemet måttsystem även i typografin? av WS - 394
Den franska aluminiumindustrin, av SHl - 394
Brookhavens kosmotron tillfälligt ur funktion, av SHl - 394
Fotogrammetri och gränspunkter, av Lars-Erik Apelqvist och Nils Rågstedt - 395, 396
Bottenslammets vandring i Temsen - 396
    Andras erfarenheter - 396, 397, 398, 399
Atombombexplosioner och väderlek, av SHl - 396
Morgondagens helelektrifierade hem, av Matts Bärlund - 396
Provdragning av grundbultar i »trasberg», av Fredr. Morath — Folke Kind - 397, 398
Skumbildning i aktivtslamanläggningars luftningsbassänger, av A G - 398
Luftkvävets inverkan vid bågsvetsning av stål, av SHl - 398
Utsläpp av utrötat kloakslam, av A G - 398
Kväveförlust vid torkning av konstgödsel, av SHl - 398
Stadsgas genom kolförgasning, av SHl - 398, 399
Tvättmedels inverkan på huden, av SHl - 399
Dimensionering av septisk tank, av A G - 399
Stabilisering av bensin med bortrifluorid, av SHl - 399
Anaerob rening av mejeriavloppsvatten, av A G - 399
    Böcker - 399, 400, 401
Om komprimering av jord, av L Bernell - 399, 400
Angewandte Mathematik, del 1 & 2, av JH - 400
Grundriss der Photogrammetrie, av Sven G Möller - 400
Einführung in die Baustatik, av Bo Torekull - 400
Electrical transients, av Olov Norinder - 400, 401
Bewegungsfugen im Beton- und Stahlbetonbau, av Bo Torekull - 401
Formschöne Lampen, av Lr - 401
Les transports maritimes, av GAH - 401
Söderfors Bruk - 401
AB Rostskyddsmålning och Blästring - 401
AB Karta & Oaxens Kalkbruk - 401
    Hänt inom tekniken - 401, 402
Konferens om betongarbeten vintertid - 401
Ett större »Ingeniørenes Hus» - 401, 402
Fjärde Internationella Arkitektkongressen - 402
Konferens om gummi i bergsbruk - 402
Tyska Hantverksmässan 1955 - 402
En tysk verktygsmaskinutställning - 402
Nya tidskrifter - 402
SEN-normer - 402
Tekniska Tidskrifter: Suspension bridges under vertical loading - 403
Debatt: »Några problem rörande fri sikt i vägkurvor», av Lars-Olof Alm och Einar Bohr - 403
Ökade resurser för instrumentering och automatisering, av Gösta Luthman - 404
    H. 18. 3 maj 1955 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Teletekniken i Överbefälhavarens utredning, av Hugo Larsson - 405, 406, 407, 408
Stamlinjenätets dirftresultat och ekonomi, av Folke Petri - 409, 410, 411, 412, 413, 414
Järnhanteringen i Otanmäki i Finland, av WS - 414
Storindustri i Island, av WS - 414
Vatten och avlopp i Ruhrområdet, av A G - 414
115 000 traktorer - 414
Fellokalisering på kraftledningar, av Torsten Jöransson - 415, 416, 417, 418
    Nya metoder - 418, 419, 420
Stigschaktstege, av C-B Berglund - 418, 419
Diodförstärkare, av Åke Ahrnell - 419
Bättre målningsgrund genom oxidation i ånga, av SHl - 419, 420
Vattenlöslig förpackning för giftiga ämnen, av SHl - 420
Smältsäkring med seriekopplade brytställen, av F Ö - 420
Spruttorkning av aluminiumsilikatpigment, av SHl - 420
Nomenklatur för akustiska storheter - 421
    Andras erfarenheter - 422, 423
Växelströmsgeneratorer för bilar, av EBr - 422
Biokemisk nedbrytning av syntetiska detergenter, av A G - 422
Jämnare och tjockare kopparbeläggning med fosforhaltig anod, av SHl - 422
Mikroorganismer vid lakning av sulfidmalmer, av SHl - 422, 423
Bättre utnyttjande av en rötkammares volym, av A G - 423
Försprödning av titan genom betning, av SHl - 423
    Böcker - 423, 424, 425
Statistisk försöksplanering, av J H - 423
Kompendium i elektrisk anläggningsteknik, bd 5, av Lr - 423, 424
Temperaturvariationer, längdändringar och sprickbildning i grova betongkonstruktioner, av Bertil Löfquist - 424
Einführung in die technische Mechanik, av Å Isaksson - 424
Linear transient analysis, bd 1, av Sven Fornander - 424, 425
Successful color photography, av SHl - 425
Werkstättenaufbau und Betriebsorganisation in Maschinenfabriken, av O A - 425
Dorch, Bäcksin & Co:s AB - 425
Hammarby Bakelit Industri AB - 425
English Electric Co. Ltd. - 425
Incandescent Heat Co. Ltd. - 425
    Hänt inom tekniken - 425, 426, 427
Utbildning och behov av högskoleskeppsbyggare - 425, 426
Standardiserade pallboxar, staplingsboxar och transportlådor - 426
Nordisk konferens om rationell organisation - 426
Universell byggmodul? - 426
En pristävlan om järnvägsfordons gångegenskaper - 426
Internationell konferens om fasta kroppars plasticitet och flytning - 426
Internationell kristallografisk konferens - 426, 427
»Biologi och Väg- och Vattenbyggnadskonst» - 427
TNC: Vikt/längd, vikt/yta, vikt/volym, av JW - 427
    Nya produkter - 427, 428
Apparat för avsaltning av vatten - 427
Enkel vindmätare - 427
Genomskinliga plasttak - 427, 428
Karusellautomat för ellytisk metallbeläggning - 428
En bärbar högtalare - 428
Två-tonadapter för teleprinter - 428
    H. 19. 10 maj 1955 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Teknikerbristen, av Ragnar Woxén - 429, 430, 431, 432
Vagnbjörnstrafiken i Sverige, av WS - 432
    Från de tekniska högskolorna - 432
CTH - 432
KTH - 432
Spridning av stoft och rökgaser från skorstenar, av Carl-Eric Holmquist - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
    Nya material - 440
Höghållfast stål för tryckkärl, av SHl - 440
Ardil-fiberns användning, av SHl - 440
Bättre sätthärdande kromnickelstål, av SHl - 440
Slitstarkt stål för matriser, av SHl - 440
Framställning av syntetiska fiberpolymerer, av SHl - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447
    Nya metoder - 447, 448, 449, 450, 451
Framställning av formaldehyd med metalloxidkatalysator, av SHl - 447, 448
Precisionsgjutning med formsprutad vaxmodell, av SHl - 448
Koldioxidabsorption i etanlomamin- eller karbonatlösning, av SHl - 448, 449
Kontinuerlig selektiv adsorption i motström, av SHl - 449
Formning av inre rörsystem, av SHl - 449, 450
Limmade hårdmetallfilar, av SHl - 450
Specialtelevision, av Björn Nilsson - 450
»Temperaturindikatorer» i Dowtherm-pannor, av SHl - 450, 451
    Andras erfarenheter - 451, 452, 453
Glasfiberarmerad epoxiplast, av SHl - 451
Ytaktiva ämnen i blandgödsel, av SHl - 451, 452
Aromatiska syror ur kol, av SHl - 452
Sulfonering med flytande svaveltrioxid, av SHl - 452
Färgämneskatalyserad fotopolymerisation, av SHl - 452, 453
    Böcker - 453, 454, 455
Kompendium i allmän metallurgi, bd 1, av J O Edström - 453
Kosmos, bd 31, av SHl - 453
Porstorlek och frostbeständighet hos tegelmaterial, av SHl - 453
Taschenbuch der Längenmesstechnik für Konstruktion, Werkstatt, Messraum und Kontrolle, av Peter Steinbruck - 453, 454
Electronics, av E Danielson - 454
Die Tragfähigkeit der Zahnräder, av H Lindberg - 454
Chromium, av SHl - 454
The design of cylindrical shell roofs, av Uku Müllersdorf - 454
Simplified design of structural steel, av JH - 454, 455
Storage batteries, av Lr - 455
Reactions with activated solids, av SHl - 455
The microstructure of polycrystalline materials, av SHl - 455
Copper smelting and refining in the U.S.A. av SHl - 455
Normer för torrbatterier - 455
SVR:s matrikel - 455
»Kontakt med industrin» - 455
Sveriges Uramakareförbund - 455
International Rubber Office - 455
Problemörnan, av A Lg - 456
Debatt: De äldre i arbetslivet, av Frithiof Holmgren - 456
    H. 20. 17 maj 1955 - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Ultraljudkontroll av halvfabrikat inom stålindustrin, av Herbert Krautkrämer - 457, 458, 459, 460, 461
Glasfiberväv överdragen med vinylplast - 461
Tunn glasfiberväv med silikongummi - 461
Berylliumkoppartråd med stor ledningsförmåga - 461
Dacron-filt - 461
Med uranmalmbrytning på Colorado-platån - 461
Nim 5 - 462
Ångpannor i amerikanska kraftverk, av Torsten Widell - 463, 464, 465, 466, 467
För ångkraftstationen i Stenungsund - 467
5000 turister i Harsprånget - 467
J Viktor Blomquist †, av Hans Hylander - 468
Icke-stationära värmespänningar vid aerodynamisk uppvärmning av flygplansskrov, av Olle Ljungström - 469, 470, 471
Skär av aluminiumoxid - 471
Tuber igenpluggas - 471
Cykelramar av glasfiberarmerade plaströr - 471
En olöslig svavelpolymer - 471
    Nya material - 472
Legering för elvärmeelement, av SHl - 472
Polyuretan- och polyesterskum, av SHl - 472
Mjukmagnetisk järn-aluminiumlegering, av SHl - 472
Gummiliknande fluorplaster, av SHl - 472
Att starta och landa vertikalt, av hop - 473, 474, 475
    Andras erfarenheter - 475, 476, 477, 478
Bilavgaser i stadsluft, av EBr - 475, 476
Flasktransportör av nylon, av SHl - 476
Fluoridering av dricksvatten påverkar ej benstommen, av A G - 476
Svenskt järn i medeltida engelsk hjälm, av WS - 477
Stabiliseringsfenor på passagerarfartyg, av N Lll - 477
Kondensatorbatterier i eldistributionssystem, av Lr - 477
Påvisande av uranmineral, av SHl - 477
TV-sändarantenner, av Björn Nilsson - 477, 478
    Nybyggen - 478, 479, 480
Bersimis kraftstation, av G Lbg - 478
Världens största krigsfartyg, av N Lll - 478
Passagerar- och bilfärjan »Prinsessan Margaretha», av N Lll - 478, 479, 480
    Böcker - 480, 481, 482, 483
Tolkning av flygbilder, av D Kuylenstierna - 480
Torkningen av råtegel och dennas inverkan på teglets frostbeständighet, av SHl - 480
Ökonometrische Nachfrageuntersuchungen in der Energiewirtschaft, av Lr - 480, 481
Cost savings through standardisation, simplification, specialisation in materials handling equipment, av Erik Nothin - 481
Fünfstellige Tafeln der Kreis- und Hyperbelfunktionen, av JH - 481
Advanced mathematics for engineers, av JH - 481
Prestressed concrete, av Ove Pettersson - 482
Die Dampfturbinen, av Wll - 482
Schnellstähle und ihre Wärmebehandlung, av K Amberg - 482
Härtbarkeit und Auswahl von Stählen, av Ragnar Arpi - 482
Svensk Industrikalender 1955 - 482, 483
Asea - 483
George Kent Ltd. - 483
Polarad Electronics Corp. - 483
TNC: Material, materiel, av JW - 483
    Hänt inom tekniken - 483, 484
Inventering av den tekniska fortbildningen - 483, 484
Byggnadsdirektör under fortoff? - 484
Stiftensen för skeppsbyggnadsteknisk forskning - 484
Svenska Interplanetariska Sällskapets styrelse - 484
Örebro-kurs »Entreprenadhandlingar» - 484
»Atomkommitté» tillsatt i Finland - 484
VDI - 484
Europeisk konferens om statistisk kvalitetskontroll - 484
E 55 - 484
    H. 21. 24 maj 1955 - 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Bostadshus i USA, av Arne Johnson - 485, 486, 487, 488, 489
    Andras erfarenheter - 489, 490
Svenska erfarenheter av MTM, av RL - 489
Ångkraftanläggningars verkningsgrad, av Wll - 489, 490
Programtransmission för TV, av Björn Nilsson - 490
Oskadliggörande av radioaktivt avfall, av SHl - 490
Lagring av olja i dagbrott, av GAH - 490
Tixotropi och väg- och vattenbyggnad, av Fredrik Schütz - 491, 492
Landsvägsbroar, av Stig Haggård - 493, 494, 495, 496, 497
6,7 Mt svavel - 497
    Nybyggen - 498, 499, 500, 501
Västeuropas största ljusbågsugn, av Karl-Johan Blom - 498
Salamonde kraftstation i Portugal, av G Lbg - 498, 499, 500
Svensk tornkran, av Rune Nisses-Gagnér - 500, 501
100 kW vindkraftverk, av Wll - 501
    Böcker - 501, 502, 503, 504
Svensk byggkatalog, av Hn - 501
Hantering och lagring av massabalar, av E Nothin - 501, 502
Teknisk statik, bd 1, av JH - 502
Kurzgefasste Elektrizitätswirtschaftslehre, av Lr - 502
Rationalisierung der Flurbereinigung und Katastervermessung durch Photogrammetrie, av Lars Åhstrand - 502
Fachwerk und Rahmenwerk, av Ove Pettersson - 502, 503
Mechanical and electrical equipment for buildings, av Bo Adamson - 503
VDI-Wärmeatlas, av Wll - 503
Einführung ni die Hochspannungstechnik, av Torsten Johansson - 503, 504
Rohrhydraulik, av Lennart Rahm - 504
Der Dammbau, av L Bernell - 504
Rezepte für die Werkstatt, av OA - 504
On the break-down of thixotropic materials, av SHl - 504
Wer baut Maschinen? av Wll - 504
    H. 22. 31 maj 1955 - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Från objekt till synintryck, av Erik Ingelstam - 505, 506, 507, 508, 509
Fotografiska objektiv, av Evert Aulin - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517
Kontrasttransmissionsmätare för den optiska avbildningen, av Per Lindberg - 517, 518, 519
Det fotografiska materialets bildalstrande egenskaper, av Erik Fagerlund - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Provningsmetoder för optisk-fotografisk avbildning, av Erik Ingelstam - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533
Kontrasttransmissionsmätare för kombinationen optik—fotoskikt, av Erik Djurle - 533, 534, 535
Bildkvalitet vid TV, av Björn Nilsson - 535, 536, 537, 538, 539
Beräkning av en films upplösningsförmåga, av Per Lindberg - 540
Ljusförstärkare, av F Ö - 540
    H. 23. 7 juni 1955 - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Kemiska och elektriska explosioner, av Dietrich M Hillebrand - 541, 542, 543, 544, 545, 546
Sveriges järnmalmsexport, av SHl - 546
FOA:s köldlaboratorium, av SHl - 546
Klydonograf för massmätningar av överspänningar, av Harald Norinder och Oskars Salka - 546, 547, 548
Tekniskt avancerat renstängselbgyge, av WS - 548
Världens största mobila transformator - 548
Metersystemet skall införas i Indien - 548
Siffermaskinen Dyseac, av Lennart Boström - 549, 550, 551
    Nya metoder - 551, 552, 553, 554
Videobandspelare, av Björn Nilsson - 551
Upphettning med mycket hög frekvens, av SHl - 551
Bättre magnesiumutbyte, av SHl - 552
Kontinuerlig vägning av lätta material, av SHl - 552
Rörturbiner, av P-G Fällström - 552
Elektrolytisk utvinning av koppar och zink, av SHl - 552, 553
Metallprovning vid —270°C, av SHl - 553
Vattenkylda asynkronmotorer, av F Ö - 553
Elektro-pneumatiska regulatorer, av JH - 553, 554
    Andras erfarenheter - 554, 555
Gaffel- eller klämtruck för massabalar? av E Nothin - 554
Bensin med oktantal 100, av SHl - 554
Strålningsabsorberande glas, av SHl - 554
Finns teknetium i naturen? av SHl - 554
Gemensam behandling av köksavfall och avloppsslam, av A G - 554
Lagring av oskalat ris, av SHl - 554, 555
    Böcker - 555, 556
Undersökning och värdering av mineralfyndigheter och gruvföretag, av E R—s - 555
Rengöring och sköljning av bearbetade detaljer, av OA - 555
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1954, av Wll - 555
Applied electronics, av E Danielson - 555, 556
Asea - 556
AB Elektroborg - 556
    Hänt inom tekniken - 556, 557, 558
STF:s årsmöte och stämma - 556
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 556, 557
Institutionen för silikatkemisk forskning vid CTH - 557
Föreskrifter till förekommande av röntgenskador - 557
Eldningsförsök med vedflis - 557, 558
IVA:s Brinell-medalj 1954 - 558
Institution of Mining and Metallurgy's guldmedalj - 558
Vid konferensen om statistisk kvalitetskontroll - 558
Engineering, Marine and Welding Exhibitions - 558
Gifa 1956 - 558
SEN-normer - 558
TNC: »Tvåtaktsmotor, åttatimmarsdag», av G B - 558, 559
Tekniska Skrifter: The transmitting capacity of lines with various types of loads, induction motors in particular - 559
    Nya produkter - 559, 560
En sprinklerslang - 559
En produktionsfräsmaskin med steglös bordmatning - 559, 560
Axonometripapper - 560
En gränslägesindikator av elektromagnetisk typ - 560
Membranpump för små vätskemängder - 560
    H. 24. 14 juni 1955 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Färskvatten ur haven — realitet eller utopi? av Karl-Axel Melkersson - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Polhemsbelöningarna 1955, av Nils Ahrbom, Bo Lundberg och Torbern Laurent - 569, 570
Ett prepararat mot bakterioser hos växter - 570
Kolväteångor i behållare kan avlägsnas - 570
Kopplingsflänsar på polyetenrör - 570
Lastbilssläp helt av glasfiberlaminat - 570
En treskikts färgfilm med silverklorid - 570
Färgradar - 570
Lika stark som tennlödning - 570
    Andras erfarenheter - 571, 572, 573, 574, 575
Landhöjningen i Sverige, av WS - 571
Decca-kedja för Sverige, av S Joste - 571
Radioaktivitetsmätning ger mått på kullagernötning, av WS - 571, 572
Helautomatisk eldning med träavfall, av Wll - 572
Mätning av krossningsmotståndet hos vellpapp, av Yngve Dagel - 572
Bensinmotors bränsleekonomiska utveckling, av EBr - 572, 573
Strålningssterilisering av livsmedel, av SHl - 573, 574
Är läkemedel farliga efter atombombexplosion? av SHl - 574
Tillverkning och utnyttjning av metallpulver, av SHl - 574, 575
Förekomst av nickelmalm i Oregon och Kalifornien, av E R—s - 575
    Böcker - 576, 577
Einführung in die DIN-Normen, av Wll - 576
Nuclear species, av SHl - 576
Fortschritte der Verfahrenstechnik 1952/53, av Anders Rasmuson - 576
Synthetic rubber, av SHl - 576
An introduction to power system analysis, av Lr - 577
Zirconium, av SHl - 577
Quantitative analysis of mixtures of hydrogen sulfide and sulfur dioxide, av SHl - 577
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1954, av Wll - 577
Erik Sundberg - 577
    Hänt inom tekniken - 577, 578, 579
Kurs »Trafikteknik» - 577
Kemi och Bergs vårutflykt - 577, 578
Fjärde Nordiska Pappersingenjörskongressen - 578
Hannover-mässan 1956 - 578
Europeisk korrosions-federation - 578
En världskonferens om solenergins utnyttjande - 578
Nya tidskrifter - 578, 579
Debatt: »Kemi för gymnasiet», av Bertil Englund och SHl - 579, 580
    Nya produkter - 580
Hydraulisk vridmotor - 580
Instrument för bestämning av syre i gaser - 580
Hopvikbara transportkärl - 580
Elvärmning av rörledningar - 580
En lättviktsradar - 580
    H. 25. 21 juni 1955 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Hur skall ingenjörerna räcka till? - 581, 582, 583, 584, 585
    Nybyggen - 585, 586
Jagaren »Halland», av N Lll - 585, 586
Sveriges första ambulansbåt, av N Lll - 586
Vattenkraftutbyggnader i Norge, av Lr - 586
Bildäckets inverkan på styrningen, av Einar Bohr - 587, 588, 589, 590
    Nya metoder - 591, 592, 593
Ångomformningsventil, av Wll - 591
TV-mottagare i serieproduktion, av Björn Nilsson - 591
Automatisk fininställning och måttkontroll vid dubblösa slipmaskiner, av H Lindberg - 591
Stumsvetsning av stålrör från utsidan, av SHl - 591
Cellulosabutyrat som förpackningsmaterial, av SHl - 591, 592
Gasturbindriven nödbrandpump, av Wll - 592
Skruvar i stavform, av SHl - 592
Instrument för räkning av luftburna partiklar - 592
Temperaturmätning med lysämnen, av SHl - 592, 593
Automatisk tryckreglering vid elektrodångpannor, av Paul Coucheron - 593
    Böcker - 593, 594, 595
Flygande tefat, av BMW - 593, 594
Båtmotorer, av Hans-Eric Lorentz - 594
Storstadens trafikproblem, av E Nothin - 594
»Varmbearbetning, glödgning och betning av Monel, Nickel och Inconel», av OA - 594
Tvätt, Bostadskollektiva Kommitténs betänkande III, av SHl - 594, 595
»Teknisk och ekonomisk litteratur» - 595
Cementa - 595
E J du Pont de Nemours & Co. - 595
TNC: Ordproblem - 595
Problemhörnan, av A Lg - 595, 596
Debatt: Teknikerbristen, av G Malm och R Woxén - 596
Rättelse - 596
    H. 26. 28 juni 1955 - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Mackinac-bron, av D B Steinman - 597, 598, 599, 600
Danmarks energiförsörjning, av Nils Holmin - 600
Den svenska atomreaktorn, av SHl - 601, 602, 603
Hemming Johansson †, av Knut Kåell - 603
USA:s flygindustri - 603
    Nybyggen - 604
Experimentreaktor för provning av reaktorkonstruktion, av SHl - 604
Jättetanker sjösatt vid Götaverken, av N Lll - 604
Lindholmens största bygge, av N Lll - 604
H55, av WS - 605, 606
Världens fiskerinäring, av SHl - 606
Antalet flygplan i USA - 606
Den första kanadensiska polyetenfabriken - 606
Joule - 606
Eldsläckning med kolsyra, av Gunnar Nyås - 607
    Nya metoder - 608, 609
Sprängkapslar som elektriska kopplingselement, av F Ö - 608
Emaljbeläggning av gasturbinskovlar, av Wll - 608
Kybernetisk optisk beräkning, av E Im - 608
Dimskingrare på motorväg, av WS - 608, 609
    Andras erfarenheter - 609, 610
Bromstrummor och bromsbelägg för traktorvagnar, av Einar Bohr - 609
»Gula streck» av vinylplastplattor, av SHl - 609
Bromsning av vattenflöde, av WS - 609, 610
Våtförbränning av kloakslam, av A G - 610
    Böcker - 610, 611
Betonggjutning vintertid, av Evert Gustafsson - 610
Spikerlimte trekonstruktioner, av Göran Larsson - 610
Das Maschinenzeichen des Konstrukteurs, av OA - 610
Spannbeton, av Ulf Bjuggren - 610, 611
Schubfestigkeit und Schubbewehrung der Betonbalken, av Åke Holmberg - 611
Lateral stability of bridge arches braced with transverse bars, av Uku Müllersdorf - 611
Finländska bygginformationsblad, av Hn - 611
AB Casco - 611
    Hänt inom tekniken - 611, 612
Kurs »Fastighetsvärdering» - 611
Tekniska Föreningen i Uppsala - 611
Brittisk instrumentutställning - 611
Nya tidskrifter - 611, 612
SEN-normer - 612
    Från de tekniska högskolorna - 612
CTH - 612
KTH - 612
Problemhörnan, av A Lg - 612
    H. 27. 2 augusti 1955 - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Arbetsberedning. Asea Stockholmsverken, av Sven G Klemming - 613, 614, 615
Arbetsberedning. Husqvarna Vapenfabriks AB, av Stig Larsson - 615, 616, 617, 618
Arbetsberedning. Mindre företag, av Olof Tiblom - 618, 619
    Nya metoder - 619, 620
Saltbadsbetning av rostfria och värmebeständiga stål, av SHl - 619
Strömningsmätning med ultraljud, av F Ö - 619, 620
Siffermaskin med transistorer, av L Boström - 620
Hall-generatorn, av F Ö - 620
Tillverkning av kumaron-indenharts, av SHl - 620
Färgtelevision i praktiken, av Björn Nilsson - 621, 622
Uran i värmehärdiga koboltlegeringar - 622
Vinderosion av sandjordar - 622
Ett traktordäck som inte skadar mjuk jord - 622
    Andras erfarenheter - 623, 624, 625
Aluminium i elektrisk industri, av Nils Holmin - 623
Kabeltorkning med högfrekvensuppvärmning, av F Ö - 623, 624
Linjära acceleratorer för sterilisering med elektroner, av SHl - 624
Motståndstermometrar av tunna metallskikt, av SHl - 624
Flytande halvledare, av SHl - 624
Elektronisk kylning, av FÖ - 624, 625
Filtrering av vissa linjefrekvenser vid fotobetraktning, av E Im - 625
Radioaktivt damm från atombomber, av SHl - 625
Magnesium impregneras mot korrosion, av SHl - 625
Använd platinakatalysator kan explodera, av SHl - 625
    Böcker - 625, 626, 627
Fasanalys och identifiering med röntgendiffraktion, av Roland Kiessling - 625, 626
Grammofonspelning i teori och praktik, av O L Mossberg - 626
Complex analysis, av G Borg - 626
Relaxation methods, av JH - 626, 627
Stoffströme in Rohrleitungen, av Wll - 627
Prüfverfahren zur Ermittlung von Höchstleistungen in Kugel- und Rohrmühlen, av E R—s - 627
Verbindungselemente der Feinwerktechnik, av OA - 627
Induktivität und Kapazität der Starkstrom-Freileitungen, av H Gustavsson - 627
Asea - 627
    Hänt inom tekniken - 627, 628
Nordisk patentgemenskap - 627, 628
Teknikerinventeringen våren 1955 - 628
Östergötlands Tekniska Förening - 628
Norsk civilingenjörsutbildning - 628
    H. 28. 9 augusti 1955 - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Klor-alkaliindustrins avvägningsprobelm, av Rolf Brännland - 629, 630, 631, 632
Konjunkturerna våren 195, av Birger Larsson - 632
Bakslag för titankonsumtionen i USA, av E R—s - 632
Fenol i USA, av SHl - 632
Zirkonium och zirkoniumlegeringar, av SHl - 633, 634, 635, 636
    Andras erfarenehter - 637, 638, 639, 640
Personbefordran och varudistribution i storstäder, av E Nothin - 637, 638
Experiment med lågschaktmasugn, av SHl - 638
Polyaminer ur polyketoner, av SHl - 638
Återvinning av svavel, av SHl - 638, 639
Härskningsinhibitorer i USA, av SHl - 639
Biokatalysatorer vid slamrötning, av AG - 639
Hypofyshormonet ACTH, av SHl - 639, 640
    Nya material - 640, 641
Härdbart, lättformat rostfritt stål, av SHl - 640
Ett säreget silikongummi, av SHl - 640
Mekaniskt bunden glasfiberplatta, av SHl - 640
Produkter av isobutyraldehyd, av SHl - 640, 641
Lättbearbetade aluminiumlegeringar, av SHl - 641
Seg, svetsbar titanlegering, av SHl - 641
Värmehärdig, glasfylld silikon, av SHl - 641
    Böcker - 641, 642, 643, 644
Handledning i milkolning, av SHl - 641
The computation of natural radiation in architecture and town planning, av Gösta Brown - 641, 642
Geology in engineering, av Rune Gandahl - 642
Liquid-liquid-extraction, av Nils Lengborn - 642
Nuclear physics, av Rolf Persson - 642, 643
Practical metrology, bd 1, av OA - 643
Methoden der organischen Chemie, bd 2, av H Erdtman - 643
Fishing boats of the world, av N Lll - 643
Titatnium in iron and steel, av SHl - 643
Metal industry handbook and directory 1955, av Wll - 644
Konjunkturläget våren 1955, av Birger Larsson - 644
Svenska Byggnadsentreprenörföreningen - 644
AB Separator - 644
Reseberättelser - 644
Problemhörnan, av A Lg - 644
TNC: Engelska lånord. 1, av JW - 644
    H. 29. 16 augusti 1955 - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660
Ångkraftverk i USA, av Torsten Widell - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 652
89 värmepumpar betjänar 500 motellrum - 652
En vätskereostat för 3300 kW - 652
Luftkonditionering för bilar - 652
    Andras erfarenheter - 653, 654, 655, 656
Tenn och tennforskning, av U T—h - 653
Metallgarn, av SHl - 653
Ljuskänsliga motstånd, av F Ö - 654
Framställning av radioisotoper i en 22 MeV cyklotron, av SHl - 654, 655
Don för provning av magnetspolar, av F Ö - 655
Specifikt värme för korrosionsbeständiga legeringar, av Wll - 655, 656
Korngränsfrätning i stabiliserat 18-8-stål, av SHl - 656
Fokusändringar hos flygkameror, av E Im - 656
    Böcker - 656, 657, 658
Drömmare, forskare, konstruktörer, av A Lakomaa - 656, 657
Kemisk industri, av SHl - 657
Gruppdynamik och ledarskap, av Bertil v. Alfthan - 657
Supplement to IVA—Faxén: Thermodynamic tables for water and steam, av Wll - 657
General theory of high speed aerodynamics, av Tore R Gullstrand - 657, 658
Welding for engineers, av G F Almqvist och K A Ringdahl - 658
Über die thermische Zersetzung von Kalziumsulfat bei niedrigen Temperaturen, av SHl - 658
The influence of propeller clearance and rudder upon the propulsive characteristics, av Erik Ullman - 658
Sveriges export 1945—1954, av WS - 658
Regulator & Instrument AB Billman - 658
George Kent - 658
    Hänt inom tekniken - 658, 659
Mynt- och Justeringsverkets framtid - 658, 659
IVA-kommitté för arbets- och meritvärdering - 659
Tekniska Föreningen i Gävle - 659
Anslag för skoglig forskning - 659
SHI-kurser - 659
Vetenskaplig solenergikonferens - 659
En internationell kongress om ultrarapidfotografering - 659
Kurs i bearbetning och provning av gummi - 659
SEN-normer - 659
    Nya produkter - 659, 660
Rör och kopplingar av termoplast - 659
Pulverdimsläckare - 659, 660
Tennstabilisatorer för plaster - 660
Spikpistol med reglerbar skjutkraft - 660
Katalytisk rening av gaser - 660
En omrörare - 660
Nylonduk överdragen med polyvinylklorid - 660
Byggsatser för jiggar och fixturer - 660
    H. 30. 23 augusti 1955 - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Jordpackning genom vibrering, av Lars Forssblad - 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
    Nybyggen - 668
Gasturbinanläggning för Gullspång—Munkfors, av K Schinkler - 668
Ny norsk passagerar- och bilfärja, av N Lll - 668
Femårsplan för storbroar, av Allan Tånneryd - 669
    Nya metoder - 670, 671
Rymdforskning med satelliter, av GAH - 670
Tvättning av koksugnsgas med förbrukad betsyra, av SHl - 670
Självruckande ur, av GAH - 670
Skrivare för 5000 siffror i sekunden, av GAH - 671
Kontinuerlig aluminering av ståltråd, av SHl - 671
Bomull behandlad med akrylnitril, av SHl - 671
    Andras erfarenheter - 671, 672, 673
Målningsskador på fönstersnickerier, av Hn - 671
Markens inverkan på asbest-cementrör, av SHl - 671, 672
Element 101, av SHl - 672
Färger för glasmålning, av SHl - 672
Kompressorskovlar av plast, av SHl - 672
Bättre slamrötning under inverkan av växelström, av AG - 672
Halvädelstenen granat konstgjord, av SHl - 672
Steroider mot reumatiska sjukdomar, av SHl - 672, 673
Metallim för högre temperatur, av SHl - 673
    Böcker - 673, 674, 675
Matematisk statistik inom arbetsstudierna, av Bertil v. Alfthan - 673
Machine translation of languages, av GAH - 673
A short history of technology, av GAH - 674
An outline of atomic physics, av SHl - 674
Städtebau und Schnellverkehr, av Åke Claesson - 674
Analysis of statically indeterminate structures, av JH - 674
Puss i norsk klima, av Gerhard Hinderson - 675
Alley & Maclellan Ltd. - 675
    Hänt inom tekniken - 675, 676
Undervisningen vid KTH:s avd. F - 675
Utredning om gators trafikkapacitet - 675
Dansk teknisk upplysningstjänst - 675
En internationell konferens om hårdhetsmätning - 675
SEN-normer - 675, 676
TNC: Engelska lånord. 2, av JW - 676
Debatt: Nomenklatur för petroleumbranschen, av Wll - 676
    H. 31. 30 augusti 1955 - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
Det brinner i fabriken, av Ingvar Strömdahl - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683
Industriplanering och brandskydd - 683, 684
Brandteknisk bedömning, av Christer Möller - 684, 685
Industriplanering och brandskydd. Byggnader, av Ragnar Wale - 685, 686, 687, 688
Brandförsvarets ekonomi, av Arne Hägglund - 688, 689, 690, 691
Arbetarskydd och brandskydd, av Hilding Starland - 691, 692, 693, 694
Konstruktioners och materials brandsäkerhet, av Paul Johannesson - 694, 695, 696, 697, 698, 699
Plaster och brandrisk, av Björn Östlin - 700, 701
Stenbädd som transformatorbrandskydd, av Wll - 701
Brandalarm- och släckningsdon för industrin, av Torsten Mohlin - 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708
Förbränningsprodukter vid eldsvådor, av Wll - 708
    H. 32. 6 september 1955 - 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
Multipelledare i det svenska kraftnätet, av Gunnar Jancke, David Zetterholm och Einar Danielsson - 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715
Nära 60 milj. flygpassagerare - 715
Antalet TV-mottagare i världen har fördubblats på två år - 715
Den flygburna siffermaskinen »Transac» - 715
Kokt potatis C-vitaminhalt minskar till hälften - 715
Ett solbatteri med 11 % verkningsgrad - 715
En oljeresistent elast - 715
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1955, av N Lll - 716
Forskningsanslag i USA, av SHl - 716
Ferriter inom mikrovågstekniken, av Per Erik Ljung - 717, 718, 719, 720
    Nybyggen - 720, 721
Överladdad tvåtakts fartygsmotor, av Wll - 720
60 t bogserbåt sjösatt med kran, av N Lll - 720
Atomkraftverk för New York, av Wll - 720, 721
Kraftverken i Oberhasli, av G Lbg - 721
Kockums hittills största bygge, av N Lll - 721
    Andras erfarenheter - 721, 722, 723
»Comet»-olyckorna, material- eller konstruktionsfel?, av Ragnar Arpi - 721, 722
Borrning av dragskivor med partikelstrålar, av SHl - 722
Mottagarantenner för TV, av Björn Nilsson - 722
Punktsvetsning med en elektrod, av SHl - 723
Reglering av värmeväxlare, av SHl - 723
Polyvinylkloridskärmar för lysrör, av SHl - 723
Hårdmetallskär för engångsanvändning, av SHl - 723
    Böcker - 723, 724, 725, 726
Frekvensstudier, av Bertil v. Alfthan - 723
Internationella organisatoiner, av GAH - 723
Elektrische Kraftwerke und Netze, av Lr - 724
Das wärmetechnische Messwesen in Dampfkraftwerken, av Wll - 724
Deterioration of materials: causes and preventive techniques, av G Günther - 724
Einführung in die Fernseh-Servicetechnik, av Björn Nilsson - 724, 725
Protective current transformers and circuits, av G Knutsson - 725
Das Blech und seine Prüfung, av OA - 725
Oberflächenvorbehandlung von Eisen- und Nichteisenmetallen, av U T—h - 725
Seventh international conference on ship hydrodynamics, av Erik Ullman - 725
Experimental inorganic chemistry, av U T—h - 725, 726
Wasserkraftanlagen, bd 1, av G Lbg - 726
»Håndbog for Dansk Ingeniørforening 1955—56» - 726
TNC: Engelska lånord. 3, av JW - 726
    Från de tekniska högskolorna - 726, 727
CTH - 726, 727
KTH - 727
Svensk atomenergi efter Genève, av GAH - 727, 728
    H. 33. 13 september 1955 - 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752
Kemisk industri — en oumbärlig industri, av Hans Wagner och Åke Ortmark - 729, 730, 731, 732, 733, 734
Kontaktkorrosion i svetsat fartygsstål, av Tore Norén - 735, 736, 737, 738
Atomenergins utveckling i USA fram till 1965, av SHl - 738
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 738
Acetylen i USA, av SHl - 738
Separering av tantal och niob, av SHl - 739, 740, 741, 742
Volfram, sintrad till stor täthet - 742
Att man åldras - 742
Ett nyupptäckt uranmineral - 742
Stora molekyler kan separeras ur lösning - 742
En porslinsliknande, glansig yta på melaminplast - 742
Atombatterier med strontium 90 - 742
Porösa pulvermetaller kan silverlödas - 742
Översättning med maskin, av GAH - 743, 744, 745
    Andras erfarenheter - 745, 746, 747
Skumplaster för värmeisolering, av SHl - 745
Ozons stabilitet, av SHl - 746
Saran för tätning av glasinslipningar, av SHl - 746
Klorgenerator för laboratoriet, av SHl - 746
Flytande naturgummi, av SHl - 746
Austenitiskt manganstål, av SHl - 746, 747
Elast för hög temperatur, av SHl - 747
Utnyttjande av kycklingfjäder, av SHl - 747
Ytaktivt fluorhaltigt ämne, av SHl - 747
    Nya metoder - 747, 748, 749
Kontinuerlig gjutning av magnesium, av SHl - 747, 748
Kontinuerlig framställning av cyanamid, av H Me - 748
Förenklad inställning av trevals-färgkvarnar, av L P - 748
Etanol genom addition av vatten till eten, av SHl - 748, 749
Utvinning av fluor ur avgaser, av SHl - 749
    Böcker - 749, 750, 751
Birger och Fredrik Ljungström — uppfinnare, av Wll - 749
Dieseltraktorns skötsel, av EBr - 749, 750
Englisch-deutsche und deutsch-englisches Wörterbuch für die Eisen- und Stahl-Industrie, av Wll - 750
General physics, av JH - 750
Principles of electric utility engineering, av Lr - 750
Elektrolytische Abscheidung und Elektrokristallisation von Metallen, av U T—h - 750, 751
Der schnellaufende Verbrennungsmotor, av Einar Bohr - 751
Mechanical engineering research 1954, av Wll - 751
Siab-boken, av WS - 751
    Hänt inom tekniken - 751, 752
OS 1956 och STF:s medlemmar - 751
Överstyrelsen för de Tekniska Högskolorna - 751
Lågavlönade högutbildade statsanställda - 751, 752
Energikommission inom OEEC - 752
Chalmerska Forskningsfonden - 752
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 752
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 752
SHI-kurser - 752
Kurskonferens »Mekanisk kraftöverföring» - 752
En konferens om automatisk reglering av processer - 752
Flygvetenskaplig kongress - 752
    H. 34. 20 september 1955 - 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776
Oljeviskositet och smörjning av bilmotorer, av Hans-Eric Lorentz - 753, 754, 755, 756, 757, 758
Flygplansskrovets värmeupptagning, av Olle Ljungström - 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 767
Hamburgs hamn, av G Lbg - 767
    Nybyggen - 768, 769, 770
Framställning av kisel, av SHl - 768
Växelström och hydrauliskt däcksmaskineri på stort torrlastfartyg, av N Lll - 768
Projekterad ny SJ-färja, av N Lll - 768
Utbyggnaden av Norges rundradionät, av DH - 768, 769
Norrköpingstanker om 750 tdw, av N Lll - 770
    Nya metoder - 770, 771
Centrifugalgjutning av polyeten, av SHl - 770
Cirkulationspump utan packbox, av Wll - 770
Gjutjärnsbultar för rörskarvar, av SHl - 771
60 hk gasturbin, av Wll - 771
    Böcker - 771, 772, 773, 774
Varmluftspolning av vindrutor på bussar för åstadkommande av imskydd, av Einar Bohr - 771, 772
Progress in cargo handling, av N Lll - 772
Das Cross-Verfahren, av JH - 772
Aufgaben aus der technischen Mechanik, av JH - 772
Soil and water conservation engineering, av Sölve Kihlberg - 772, 773
Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge, av OA - 773
Die Heiz- und Lüftungsanlagen in den verschiedenen Gebäudearten, av Lennart Lindqvist - 773
Hilfsbuch für die praktische Werkstoffabnahme in der Metallindustrie, av JH - 773
Recent developments in fire protection of passenger vessels, av Erik Ullman - 773
Wind effects on bridges and other flexible structures, av G Lbg - 774
Prestressed concrete, av Ulf Bjuggren - 774
Wideband amplifiers for bandwidths up to 200 MHz, av Åke Ahrnell - 774
KAK:s handbok 1955 - 774
»Report on frost resistance of concrete and on the definition of concrete mixes» - 774
    Hänt inom tekniken - 774, 775
Kurs »Entreprenadhandlingar» - 774
Kurs »Vågutbredning» - 774, 775
Högre repetitions- och fortbildningskurser - 775
Tekniska Föreningen i Hälsingborg - 775
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildning av lärlingar - 775
Resestipendier för yrkesutbildning - 775
TNC: Engelska lånord. 4, av JW - 775, 776
Debatt: Sånt kan bara en ingenjör hitta på! av sah - 776
Problemhörnan, av A Lg - 776
    H. 35. 27 september 1955 - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800
Den nya bygglådan, av Nils Ahrbom - 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783
Publiceringsingenjörer, av C Björkbom - 783, 784
Morgondagens föda, av SHl - 784
Tornsvängkranar för husbyggen, av Bo Bouvin - 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
    Nybyggen - 792, 793, 794, 795
Broströmsfartyg byggs i Tyskland, av N Lll - 792, 793
Oslos tunnelbaneplan, av O Zetterström - 793, 794
Iransk flodreglering, av G Lbg - 794, 795
Uddevallavarvets största torrlastfartyg, av N Lll - 795
    Nya metoder - 795, 796, 797
Brytarmanövrering med koldioxid, av FÖ - 795
Skydd mot rundslag på strömsamlare, av FÖ - 795, 796
Geokemisk prospektering med papperskromatografi, av SHl - 796
Fuktisoleringsmaterial, av Hn - 796
Nylonöverdragna metalldelar, av SHl - 796
Zonsmältning utan skepp, av SHl - 796, 797
    Böcker - 797, 798, 799
Bekämpning av husbocken och andra virkesförstörande insekter, av Lars Aldrin - 797
Some aspects of the European energy problem, av Lr - 797
Die Produktivität in der Forstwirtschaft und Holzindustrie, av B Thunell - 797
Elementary theory of nuclear shell structure, av T R Gerholm - 797, 798
Turboblowers, av Olof Söderberg - 798
Selektivschutz, av G Nordgren - 798
Dielectric materials and applications, av R Ohlon - 798, 799
Betrachtungen über Theorie und Anwendung von Verbundkonstruktionen, av Lars Östlund - 799
Bibliography on prestressed concrete, av G Lbg - 799
Water pollution research 1954, av SHl - 799
The non-ferrous metal industry in Europe, av SHl - 799
    Hänt inom tekniken - 799, 800
Nordiska skeppstekniska årsmöten - 799
Nordiska Betongförbundet - 799
Kemi och Bergs höstutflykt - 799
Den svenska atomreaktorn - 800
    Nya produkter - 800
Stängselnät av polyvinylkloridöverdragen ståltråd - 800
Sveriges största bandtraktor med lastskopa - 800
En metod för fastsättning av bergbult - 800
Ett färgborttagningsmedel - 800
En bärbar scintillationsräknare - 800
    H. 36. 4 oktober 1955 - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Varför högertrafik lönar sig, av Åke Claesson - 801, 802, 803, 804, 805, 806
    Nya metoder - 806
Fält-transistorn, av GAH - 806
Automatisk brusmätning, av Åke Ahrnell - 806
Adiabatisk absorption av klorväte i vatten, av SHl - 806
Elektroniska automatväxlar, av Gunnar Svala och Walter Jacob - 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815
Bättre kanal längs St. Lawrence-floden, av G Lbg - 815, 816
    Nya material - 817, 818, 819
Nickellegeringar för hårdlödning, av SHl - 817
Porös metallplåt, av SHl - 817
Hårt och segt stål av pulvermetall, av SHl - 817, 818
Eldfasta kerametaller, av SHl - 818
En högresistent legering, av HMe - 818, 819
Polyesterfolie till förpackningsmaterial, av SHl - 819
    Andras erfarenheter - 819, 820, 821, 822, 823
Kolpulvers tändhastighet, av Wll - 819
Elektrisk hygrometer, av F Ö - 819, 820
Frekvensstabil flygfältradar, av S Joste - 820
Elektrolytisk förkromning, av U T—h - 820, 821
Metoder för framställning av aluminiumoxid, av SHl - 821
Upparbetning av förbrukat reaktorbränsle, av SHl - 821, 822
EN strålkastare blir solugn, av SHl - 822
Bindning av elektrolytförtenning på stål, av SHl - 822, 823
Självladdande elektrofilter, av SHl - 823
    Böcker - 823, 824
Kalkylering inom textilindustrin, av Per Jägerstedt & Sven Sjögren - 823
Riktlinjer för bedömande av när i drift varande stållinor till maskinerier vid hissar (ej gruvhissar), lyftkranar, telfrar och därmed jämförbara lyftdon skall kasseras, av Wll - 823
Taschenbuch für Elektrotechniker, bd 2, av Lr - 823
Technisch-wissenschaftliche Abhandlungen der Osram-Gesellschaft, bd 6, av G Siljeholm - 823, 824
Geologi, Mineralogie und Lagerstättenlehre, av E R—s - 824
Manganese, av SHl - 824
Johnson, Matthey & Co., Ltd. - 824
TNC: Ordproblem - 824
    H. 37. 11 oktober 1955 - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
Bergförankring, av Magnus Smedberg - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831
Walter Kjellman †, av Percy Tham - 831, 832
MKS-systemet för ångtabeller, av Wll - 832
Vattenkraftexport från Jugoslavien? av Lr - 832
Självsmörjande packningar - 832
Natriu och kalium kan bestämmas - 832
Lättbearbetad Monel - 832
Betong med hård och slät yta - 832
Nylon för formpressning - 832
Rostningsinhibitorer i gasfas, av SHl - 833, 834, 835
Ett alkali- och syrafast - 835
Böjliga och sega nylonrör - 835
    Andras erfarenheter - 836, 837, 838, 839, 840
Jämförande kostnadsanalys på några nordiska bostadshus, av Hn - 836
Framställning av silikoner, av H Me - 836, 837
Flerfärgslack, av SHl - 837, 838
Korrosion av tenn i ammoniak, av U T-h - 838
Normering av spänningsoptiska material, av JH - 838
Industriellt skalad potatis, av SHl - 838, 839
Färgning av syntetfibrer, av SHl - 839
Vanillin ur sulfitavfallslut, av H Me - 839
Borider resistenta mot smält zink, av SHl - 839
Selektiv ogräsbekämpare, av SHl - 839, 840
Lagring av äpplen i reglerad atmosfär, av SHl - 840
Klorofyll håller silver blankt, av SHl - 840
Plaster för arbete med radioisotoper, av SHl - 840
    Nya metoder - 840, 841
Framställning av titantetraklorid i fluidiserad bädd, av SHl - 840
»Svällkroppar» i viskos, av SHl - 840, 841
Ytbehandling av molybden i saltbad, av SHl - 841
    Böcker - 841, 842
Fatilarkalkyl, av JH - 841
Rationell arbeiten, av Bertil v. Alfthan - 841, 842
Konstruktionen aus dem Dampfturbinenbau, av Wll - 842
Oil equipment in Europe, av Einar Bohr - 842
Ringbuch der Energiewirtschaft, bd 2, av Lr - 842
Powder metallurgy, av SHl - 842
Civilingenjör Erik Wester - 842
Tektronix Inc. - 842
Reseberättelser - 842
    Hänt inom tekniken - 843
Kurskonferens »Industriprojektering» - 843
Kurs »Byggnadsmålning» - 843
Kongress om tillämpning av sannolikhetsteori i telefoni - 843
SEN-normer - 843
Debatt: Nomenklatur för petroleumbranschen, av Rolf af Klintberg, John Wennerberg och Wll - 843, 844
Problemhörnan, av A Lg - 844
    H. 38. 18 oktober 1955 - 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Cylinderslitning hos dieselmotorer, av Hans Peters - 845, 846, 847, 848, 849, 850
Polyetenskynken på byggnadsställningar - 850
En villa på 7 rum och kök av polystyrenskum - 850
Lika porös som läder - 850
En värmehärdig aluminiumfärg - 850
Planande båtars prestanda, av Peter Du Cane - 851, 852, 853, 854, 855, 856
    Diskussion, av C Borgenstam, E Hogner, I Asplund, H G:son Hafström, Å Winblad samt Du Cane - 856
Lastbilars tjänstevikt och lastförmåga, av Ulf Boye - 857, 858
STF i Uplands Bergslag, av WS - 859, 860, 861
Aluminium i transformatorlindningar - 861
Reaktionskärl av elektronbestrålad poleten - 861
En isoleringslack för koppartråd - 861
Aluminiumgarn i bildäck - 861
Blekning av cellulosa med väteperoxid - 861
Syntetiskt papper - 861
    Andras erfarenheter - 862, 863, 864
Fordonstrafiken Hälsingborg—Helsingör, av Hazze Tegrell - 862
Dielektrika med frekvensberoende brytningsindex - 862
Bakterier stör förträngning av bergolja, av SHl - 862
Betongs tryckhållfasthet efter 7 och 28 dygn, av Sven Nylander - 862, 863
Epoxiplast för kabelskarvning, av SHl - 863
Resistent ogräs, av SHl - 863
Beläggning av titan med molybden, av SHl - 863
Fotoplasticitet, av JH - 863, 864
Vanadins fysiologiska verkningar, av SHl - 864
    Nybyggen - 864, 865
3250 tdw fruktmotorfartyg, av N Lll - 864
Monterbar lagerbyggnad av stål, av Karlerik Savén - 864, 865
Lättviktståg i USA, av E Nothin - 865
Bro över Meuse vid Namur, av G Lbg - 865
    Böcker - 865, 866, 867
Fakta, bd 1, av Lars Gunnar Sillén - 865, 866
Kurs för sjukhusens byggnadssakkunniga, av Hn - 866
Kompendium i vattenrening och avloppsvattenrening, av Adam Goldschmidt - 866
Grundgesetze der Wärmeübertragung, av Wll - 866
Sonics, av Ove Brandt - 866, 867
Scientific and technological problems involved in using ionizing radiations for the preservation of food, av SHl - 867
Några aktuella tullfrågor, av W S - 867
TNC: Anlita TNC! av JW - 867, 868
    Hänt inom tekniken - 868
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 868
Stipendier ur Senator Emil Possehls Stipendiefond - 868
Konferens om siffermaskiner - 868
Leipzig-mässan 1956 - 868
    Från de tekniska högskolorna - 868
CTH - 868
KTH - 868
    H. 39. 25 oktober 1955 - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892
Ett kvartsekels byggande, av Eric Byström - 869, 870, 871, 872, 873, 874
Statens Skeppsprovningsanstalt 1954—1955, av N Lll - 874
Flygfotogrammetrisk verksamhet, av Bertil Hallert - 875, 876, 877, 878
Blixtforskning i Schweiz, av Oskars Salka - 878
Läsbarhet, av WS - 878
Bostadskostnad och driftekonomi i flerfamiljshus, av Bertil Anderberg - 879, 880, 881, 882
    Nybyggen - 882, 883, 884
Vägbro över Rio Das Antas, av G Lbg - 882
Bro över Dendre, av G Lbg - 883
Sektionsbygge av svenska jagare, av N Lll - 883
Motorvägsbron över Rhen vid Köln, av G Lbg - 884
    Andras erfarenheter - 884, 885, 886, 887, 888
Motgift för nervgaser, av SHl - 884, 885
Termisk gräns för luftstrålmotorer, av Olle Ljungström - 885
Kontinuerlig gjutning av legerade stål, av SHl - 885
Smältning av sulfidmalmer i suspension, av SHl - 885
Ventilationstrummor för gruvor av PVC, av SHl - 885, 886
Torulajäst i USA, av SHl - 886
Biologisk luminiscens, av SHl - 886
Fotografiska bilder på böjlig plast, av SHl - 886
Tunnskiktsindunstare med svängande skrapor, av SHl - 886, 887
Bultar ersätter nitar i stålkonstruktioner, av SHl - 887
Peroxidföreningar vid ytbehandling av metaller, av SHl - 887, 888
Stark och böjlig polyetenslang, av SHl - 888
    Böcker - 888, 889, 890
Detaljdistributörerna, av Lr - 888
Kostnads- och intäktsproblem i textildistributionen, av B Stendahl - 888, 889
Formrivning och betonghållfasthet, av Erik Enhamre - 889
Die chemische Fabrik, av SHl - 889
Modern surveying for civil engineers, av Lars Åhstrand - 889
Getriebelehre, av H Lindberg - 889
Automatic noise-factor meter, av Åke Ahrnell - 889, 890
»Rosendahls 1855—1930—1955», av WS - 890
»En färd i det välplanerade ljusets värld...» - 890
Landelius & Björklund - 890
P R Mallory & Co. Inc. - 890
    Hänt inom tekniken - 890, 891, 892
Saneringsfrågan - 890
Förslag till mätningskungörelse - 890, 891
Värmländska Ingeniörsföreningen - 891
Inbjudan till tekniska studier i USA - 891
Fortifikationskurs - 891
Konferens om produktionsteknisk samverkan inom verkstadsindustrin - 891
Nya tidskrifter - 891, 892
Svenska Mässan - 892
TNC: Ordproblem - 892
Debatt: Väg- och fordonskommittén inom IVA:s Transportforskningskommission, av Rolf Steenhoff och Einar Bohr - 892
    H. 40. 1 november 1955 - 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916
Sovjetisk elkraftteknik — reseintryck, av B Rathsman - 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899
Ett bombplan av i dag - 899
Syntetisk glycerol - 899
Skogsbränder kan upptäckas med TV-kameror - 899
    Nya material - 900
Polyeten för högre temperatur, av SHl - 900
Pulvermetallurgiskt framställda nickellegeringar, av SHl - 900
Polyetenvax, av SHl - 900
Nickel-aluminiumlegeringar, av SHl - 900
Luftledningars termiska belastningsförmåga, av Kjell Norbäck - 901, 902, 903, 904
Kan Kanadas oljesand utnyttjas? av SHl - 904
Uran som reaktorbränsle, av SHl - 905, 906, 907
    Andras erfarenheter - 908, 909, 910, 911
Förhindrande av metallers hopskärning, av SHl - 908
Generator-motorkombination med reglerbart, belastningsoberoende varvtal, av F Ö - 908, 909
Metalliska material för hantering av fluorvätesyra, av SHl - 909
Staplade keramiska elektronrör, av Å Ahrnell - 909, 910
Kromståls väteförsprödning, av SHl - 910
Ytbeläggningar med elektrolytiskt utfällda järn-zinklegeringar, av U T—h - 910, 911
Pennor med »flytande blyerts», av SHl - 911
    Nya metoder - 911, 912, 913
Granulering av polyeten, av SHl - 911
Vallvågledare, av S F - 911, 912
Kontroll av planhet med luftstrålar, av SHl - 912
Mindre ställverk med tvåvägs skjutfrånskiljare, av F Ö - 912
Sintring av hårdmetall genom motståndsupphettning, av SHl - 912
Kromatografi i gasfas, av SHl - 912, 913
Bubbelkammare för registrering av partikelbanor, av SHl - 913
    Böcker - 913, 914, 915
Rationelt byggeri, av Hn - 913, 914
Messen und Rechnen in der Physik, av JH - 914
Water supply and waste-water disposal, av Victor Jansa - 914, 915
Die Kraftübertragung durch Zahnräder, av H Lindberg - 915
Physik der Elektronenhüllen, av Allan Carlsson - 915
Kernphysik und kosmische Strahlen, bd 2, av Allan Carlsson - 915
Lista över tekniska tidskrifter i svenska bibliotek - 915
    Hänt inom tekniken - 915, 916
IVA:s högtidssammankomst - 915, 916
Hilding Törnebohm hedersledamot i ASME - 916
Atomienergia Oy - 916
Nya tidskrifter - 916
    H. 41. 8 november 1955 - 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
En kemisk fabrik kommer till, av Nils Lundin - 917, 918, 919
    Nya metoder - 920
Koncentrering, rening och polymerisernig av formaldehyd, av SHl - 920
Epoxiplast som tätningsmedel, av SHl - 920
Snabb bestämning av kolpulvers fukthalt, av SHl - 920
Sopmaskin för gräsmattor, av SHl - 920
Spinning av konstfibrer, av SHl - 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
Järnvägstrafiken i Göteborgs hamn, av E Nothin - 928
Internationell standard för gjutjärnsprovning - 928
Den 2 000 000:e telefonapparaten i Sverige - 928
Det svenska bilbeståndet - 928
Ett 40 MW gasturbinaggregat - 928
Tredje stålproducentlandet i världen - 928
Användning av radioisotoper inom petroleumindustrin, av SHl - 929, 930, 931, 932
    Nybyggen - 932, 933, 934, 935
Världens största tankskepp, av N Lll - 932
Bulklastfartyg av ny typ, av N Lll - 932, 933
Ubåtar av nya »Hajen»-typen seriebyggs, av N Lll - 933, 934
Panncentraler med vedfliseldning, av Hans Hedlund - 934
Viadukt vid OUdenburg, av G Lbg - 935
    Andras erfarenheter - 935, 936, 937
Molybdenföreningars industriella användning, av SHl - 935, 936
Austenitiska mangan-kromstål, av SHl - 936
Återvinning av mangan vid ståltillverkningen, av SHl - 936
Framställning av bensoesyraderivat, av H Me - 936, 937
Konservering av fria radikaler, av SHl - 937
    Böcker - 937, 938
Licitation, av Sten Källenius - 937
Servomechanisms and regulating system design, bd 2, av Laszlo v. Hámos - 937, 938
Physical chemistry, av SHl - 938
Technologie des Holzes und der Holzwerkstoffe, bd 2, av Bertil Thunell - 938
Radio research 1954, av Olof Perers - 938
    Hänt inom tekniken - 939, 940
Tekniska skolutbildningen - 939, 940
Instruments and Measurements - 940
Bidrag för studier i USA - 940
Fjärde internationella förbränningsmotorkongressen - 940
TNC: Flerspråkiga ordlistor, av JW - 940
    H. 42. 15 november 1955 - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
Fartygsånganläggningars uppbyggnad, av Eric Olderin - 941, 942, 943, 944
Fartygsånganläggningars ekonomi, av Jan Stefenson - 945, 946, 947, 948, 949, 950
Markens temperaturgradient i Island - 950
Mer än ett kabelfel om dagen - 950
Totalförlista och nedskrotade fartyg i världen, av N Lll - 950
De svenska järn- och stålverken 1954, av WS - 950
Vindbyars flygmekanik, av Sune Berndt - 951, 952, 953, 954, 955
    Andras erfarenheter - 955, 956, 957, 958, 959
Fluoriderat vattenledningsvattens verkan på åldringar och kroniskt sjuka, av A G - 955
Sprickutbredning vid utmattning, av JH - 955
Rörliga titandelars smörjning, av SHl - 955
Polyvinylformalfiber, av SHl - 955, 956
Ugn för vakuumsmältning av metaller, av SHl - 956
Förkromning av magnesiumgjuten, av SHl - 956, 957
Återvinning av zink ur hårdzink av U T—h - 957
Enkel bestämning av fasföljd i trefasnät, av F Ö - 957
Varmaluminering, av U T—h - 957
Framställning av transistorkristaller, av SHl - 957, 958
Brus vid olika frekvenser, av Sten Joste - 958
Tillverkning av smörjfett, av SHl - 958
Användning av perlitiskt aducerat gjutjärn, av SHl - 958
Mögelbekämpare i USA, av SHl - 958, 959
    Nya metoder - 959
Mätning av fukthalt i strömmande olja, av FÖ - 959
Klichégraveringsmaskin, av L P - 959
Styrningsinformation via känseln, av hop - 959
    Böcker - 960, 961, 962
Vägar till universitet och högskolor, av R Woxén - 960
När får formen rivas? av Erik Enhamre - 960
Handbok vid affärsresor till utomeuropeiska länder, av WS - 960, 961
Productivity in the distributive trade in Europe, av B Stendahl - 961
Grundriss der chemischen Technik, av Anders Rasmuson - 961
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1954, bd 2, av Wll - 961
Sveriges industribibliotek och tekniska fackbibliotek, av WS - 961
»Vattnet i farozonen», av WS - 961
SER:s matrikel - 961, 962
    Hänt inom tekniken - 962, 963
Flygfotogrammetrisk verksamhet - 962
TNC:s årsberättelse 1954—1955 - 962, 963
»Maskiner och människor» - 963
Svenska Wellpappindustriföreningen - 963
Regleringsteknisk konferens - 963
Trettonde Brittiska Utställningen av Radiodelar - 963
TNC: Flerspråkiga ordlistor, forts., av JW - 963, 964
Problemhörnan, av A Lg - 964
    H. 43. 22 november 1955 - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984
Förstärkning av tunnlar med bergbult, av Ladislaus von Rabcewicz - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971
Vattenbristen kräver elsparande, av GAH - 971
TV-situationen i världen, av WS - 972
Ett oljeslageri blir plasttillverkare, av SHl - 972
Turbinteori, av Hjalmar O Dahl - 973, 974
Biltätheten i Stockholm - 974
Vattenförbrukningen i de svenska städerna - 974
    Nybyggen - 974, 975, 976, 977
Stenungsunds ångkraftstation, av Wll - 974
Langebro, av G Lbg - 974, 975
Seriebyggda 900 tdw lastmotorfartyg, av N Lll - 975
Jättevägröjare, av G Lbg - 976
Två 17 3/4 knops 9900-tonnare byggda vid Eriksberg, av N Lll - 976, 977
40 MW gasturbinaggregat, av Wll - 977
    Andras erfarenheter - 977, 978, 979
Grundfärg för stålkonstruktioner, av SHl - 977
Värmeresistent plastglas, av SHl - 977
Emulsionspolymeriserad polysulfonplast, av SHl - 977, 978
Diammoniumfosfatgödsel, av SHl - 978
Austenitiska Cr-Ni-Mo-ståls kryphållfasthet och struktur, av SHl - 978, 979
Pyrofora legeringar för tändare, av SHl - 979
Slangar för väteperoxid, av SHl - 979
Effektiv insektsbekämpare, av SHl - 979
Lösliga färgämneskomplex med PVP, av SHl - 979
    Böcker - 979, 980, 981, 982
Dimensionering av elektriska distributionssystem, bd 1 & 2, av Lr - 979, 980
Gatukostnadsförteckning, av G Lbg - 980
Provvägen Hälsingborg—Viken—Höganäs efter 20 år, av G Lbg - 980
Materials of construction, av Sven-Olof Björk - 980
Bautechnik-Archiv, bd 11, av Å I - 980
Blitzschutz, av Olof Norinder - 980, 981
The chemistry and fertility of sea waters, av SHl - 981
Reifen-Fibel, av EBr - 981
Treatise on the gaseous reduction of zinc oxide, av Erik Svenke - 981
Fifth symposium (international) on combustion, av Wll - 981
Achema Jahrbuch 1953/55, av Anders Rasmuson - 981, 982
»Det hände 1954» - 982
Uddeholms AB - 982
    Hänt inom tekniken - 982, 983
Vattenfallsstyrelsens atomkraftplaner - 982
MKSA-systemet internationellt antaget - 982
Combustion Institute - 982, 983
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 983
SEN-normer - 983
TNC: Varg, av GB - 983
Debatt: Uppfinningen av sopnedkastet, av R Hagbyhn och Eric Byström - 983
    Nya produkter - 983, 984
Spar - 983
Ett högtemperaturlod - 983, 984
En tryckluftrörvibrator - 984
Bensinmotordriven bergborrmaskin - 984
Handdriven sopmaskin för industrilokaler - 984
Gasspis för flera kokkärl på samma låga - 984
Vätskeströmningsvakt - 984
    H. 44. 29 november 1955 - 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
Ferroelektriska material, av Elmar Umblia - 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991
    Andras erfarenheter - 991, 992
Metallers korrosion i rent vatten, av SHl - 991
Olämpliga handverktyg, av WS - 991, 992
Indirekt insektbekämpning, av SHl - 992
Botemedel för hudirritation genom tvättmedel, av SHl - 992
Husflugor kläcks i avloppsslam, av A G - 992
En mögelbekämpare för ost, av SHl - 992
Vinylplastskydd för isolerade rörledningar, av SHl - 992
Modellkammaren i Karlskrona, av Johan Schreil - 993, 994, 995, 996
    Nya metoder - 997, 998
Lödkolv med ultraljudtillsats, av F Ö - 997
Karakterisering av avloppsvatten genom däri förekommande enzymer, av A G - 997
Frekvensomformare med roterande borstar, av F Ö - 997
Återvinning av väte genom gasdiffusion, av SHl - 997, 998
Ljusbågssmältning av molybden, av SHl - 998
    Böcker - 998, 999, 1000
Periodtalsutvecklingen i Sverige, av WS - 998
Mätning av värmeledningstalet för byggnadsmaterial, av Wll - 998
Eine Anlage für Impuls-Code-Modulation, av Lennart Elfving - 999
Physical measurement in gas dynamics and combustion, av Wll - 999
Die Richtungsverteilung bei der Reflexion von Wärmestrahlung und ihr Einfluss auf die Wärmeübertragung, av Wll - 999
Hot dip galvanizing 1954, av U T—h - 999
Tables for microscopic indentification of ore minerals, av Per Geijer - 999
»Vi bygger vidare», av WS - 999
Isoleringsaktiebolaget WMB - 1000
Index-Werke K G Hahn & Tessky - 1000
Reseberättelser - 1000
    Hänt inom tekniken - 1000
Nionde Nordiska Kemistmötet - 1000
Åttonde Internationella Fotogrammetrikongressen - 1000
Europeisk geofysikerkongress - 1000
Åttonde Tyska Hantverksmässan - 1000
Brittisk färg- och lackutställning - 1000
Nya tidskrifter - 1000
    H. 45. 6 december 1955 - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024
Civilflygets kortdistansnavigering, av Josef Braun - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006
Företagsorganisation, av Runo Lindblad - 1007, 1008, 1009, 1010
Övervakning av stabsfunktioner, av Albert H Rubenstein - 1010
Material för högtemperaturånga, av Hans Tietz - 1011, 1012, 1013
    Nya metoder - 1013, 1014, 1015
Försöksflygplan med variabla stabilitetsegenskaper, av hop - 1013, 1014
Maskinell beräkning av transformatorer, av F Ö - 1014
Kontinuerlig fraktionerad zonsmältning, av SHl - 1014, 1015
Alkoholer ur fett genom katalytisk hydrering, av SHl - 1015
    Andras erfarenheter - 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021
Extraktionsapparat med roterande skivor, av SHl - 1015
Skumbildning och syreupptagning i närvaro av syntetiska detergenter, av A G - 1016
Derivat av kojisyra, av HMe - 1016
Sampolymerisat, av SHl - 1016, 1017
Fluorering av vattenledningsvatten, av A G - 1017, 1018
Sprödbrott i plåt, av Åke Isaksson - 1018
Aluminiummantel som nolledare i kabel, av F Ö - 1018
Oxidation med bisulfit, av H Me - 1018
Kommersiell framställning av ättiksyraanhydrid, av SHl - 1018, 1019
Framställning av natrium-kaliumlegeringar, av SHl - 1020
Peroxidfri absolut eter, av H Me - 1020
Sedimenteringsbassängers effektivitet, av A G - 1020
Rening av radioaktivt vatten, av SHl - 1020
Packningar av indium, av SHl - 1020, 1021
Acetondikarbonsyra, av H Me - 1021
    Böcker - 1021, 1022
Introductory nuclear physics, av T R Gerholm - 1021
Ringbuch der Energiewirtschaft, av Lr - 1021
Modern aspects of electrochemistry, av U T—h - 1021
Einführung in die theoretische Elektrotechnik, av Olov Norinder - 1021, 1022
Concrete roads in Belgium and Western Germany 1954, av G Lbg - 1022
Investigation and calculation of the remaining tensile strength in wire ropes with broken wires, av Å I - 1022
Samkatalog över ryska tidskrifter och seriepublikationer inom ren och tillämpad naturvetenskap 1939—1954 i svenska bibliotek, av WS - 1022
IEC-publikationer - 1022
Internordisk standard för greppsäkringar - 1022
»AGB 50 år i motorismens tjänst» - 1022
»Vi på varvet» - 1022
Cincinnati Milling Machine Co. - 1022
Every fish a goldfish - 1022
    Från de tekniska högskolorna - 1022, 1023
CTH - 1022, 1023
KTH - 1023
    Hänt inom tekniken - 1023
Europeiska Federationen för Korrosion - 1023
Internationella Föreningen för Bro- och Byggnadskonstruktioner - 1023
Internationella Byggnadsutställningen Berlin - 1023
Nya tidskrifter - 1023
TNC: pH, pH, pH-värde, av JW - 1024
Problemhörnan, av A Lg - 1024
    H. 46. 13 december 1955 - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044
Korrosionsskydd för stål i jord, av Kurt Fr. Trägårdh - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030
Interlingua, av WS - 1030
Automatisk reglering inom en kemisk industri, av G J Sleutelberg - 1031, 1032
Karachi får naturgas, av WS - 1032
Engelsk färgtelevision - 1032
Vellpapproduktionen i Sverige - 1032
Chelat — användbara organometallföreningar, av SHl - 1033, 1034, 1035
    Nya metoder - 1035, 1036, 1037
»Adsorptiv destillation», av SHl - 1035, 1036
Rena lignosulfonat ur sulfitlut, av SHl - 1036
Periodisk, fraktionerad extraktion, av SHl - 1036
Keramiskt mikrominiatyrrör, av Åke Ahrnell - 1036, 1037
Apparat för noggrann smältpunktsbestämning, av H Me - 1037
Termofil rötning av avloppsslam, av A G - 1037
    Andras erfarenheter - 1037, 1038, 1039, 1040, 1041
Itakonsyra, av H Me - 1037, 1038
Natrium-kaliumlegeringars användning, av SHl - 1038
Aluminiumborhydrid, av H Me - 1038, 1039
Oxidationsdammar för biologisk rening av avloppsvatten, av A G - 1039
Kaliumsalter ur havsvatten, av H Me - 1039
»Slangpumpen», av SHl - 1039, 1040
Mikroporer i läder, av SHl - 1040
En jonbytare för tunga metaller, av H Me - 1040
Sampolymerisat av vinyliden- och vinylklorid, av SHl - 1040, 1041
    Böcker - 1041, 1042, 1043
Lärobok i kemi för realgymnasiet, av SHl - 1041
International electrotechnical vocabulary, av WS - 1041, 1042
Technische Hydro- und Aeromechanik, av Wll - 1042
Transistors, av Jean Dubois - 1042
Design of blast resistant constructions for atomic explosions, av G Lbg - 1042
Chemisorption, av U T—h - 1042, 1043
Psychological tests for accident proneness and industrial proficiency, av SHl - 1043
Introduction to TV-servicing - 1043
AB Grythyttans Stålmöbler, av WS - 1043
Reseberättelser - 1043
    Hänt inom tekniken - 1043, 1044
Kurs »Sannolikhetskalkyl och statistiska metoder» - 1043
VVS-mässan 1956 - 1043
Europeiska Kemitekniska Federationen - 1043
Atomenergikommitté inom Institute of Metals - 1043
Kongressen om elektrokemins termodynamik och kinetik - 1043, 1044
Internationell kristallografisk konferens - 1044
Internationell verktygsmaskinutställning - 1044
SEN-normer - 1044
Debatt: Översättning med maskin, av Franz Wachsner och GAH - 1044
Debatt: Uppfinningen av sopnedkastet, av Sven Stromgren - 1044
    H. 47. 20 december 1955 - 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
Bättre administration, av Bo Casten Carlbeg - 1045, 1046, 1047, 1048
Det Norske Veritas - 1048
Flygrafiken New York—Chicago - 1048
Korrosion och matarvatten i ånganläggningar, av Hans Tietz - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054
    Andras erfarenheter - 1054, 1055, 1056, 1057
Elförbrukning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 1054, 1055
Smidning i skyddsgas, av SHl - 1055
Robotvapens tillförlitlighet, av hop - 1055
Termovåg för analys, av SHl - 1055, 1056
Elektrolytisk utfällning av tunna titanskikt, av U T—h - 1056
Förbränningsmotorer för järnvägsdrift, av Harald Almqvist - 1056
Användning av flytande polysulfidpolymerer, av SHl - 1056, 1057
Billigare packboxlösa pumpar, av SHl - 1057
    Böcker - 1057, 1058, 1059
Units of weight and measure, av Rune Andersson - 1057
Die DIN-Verzahnungstoleranzen und ihre Anwendung, av H Lindberg - 1057, 1058
Wasserkraftmaschinen, av M Oledal - 1058
Das Schwefelkies-Zinkblende-Schwerspatlager von Meggen (Westfalen), av Per Geijer - 1058
Radarnavigering, av Sten Joste - 1058
Comprehensive inorganic chemistry, bd 2, av U T—h - 1058
Grundzüge der Tensorrechnung in analytischer Darstellung, bd 3, av Erik Sundström - 1058, 1059
Technische Pflanzen- und Tierstoffchemie, av H Erdtman - 1059
Elektrische Maschinen, bd 4, av Lr - 1059
A new form of block-diagram approach to the analysis of linear physical lumped-constant systems, av Lennart Boström - 1059
Mätning av elastiska konstanter med vibrationer i stavar, av Å I - 1059
»Ikarus 1956» - 1059
Stal - 1059
AB Termostatik - 1059
    Hänt inom tekniken - 1059, 1060
Berzelius dagarna - 1059, 1060
Sveriges Rationaliseringsförening - 1060
Nionde Internationella Kongressen för Tillämpad Mekanik - 1060
TNC: Ordproblem. Årets facit, av JW - 1060
    H. 48. 27 december 1955 - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
Öresundsverket, av Olof Hammar - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069
En reaktorsimulator - 1069
    Nybyggen - 1070, 1071
Tunnelbana i Cleveland, Ohio, av O Zetterström - 1070
Serieproduktion av egnahem, av Hn - 1070
Bro över Saône, av G Lbg - 1071
Miljardplan för tunnelbanor i San Francisco, av O Zetterström - 1071
Kockums hittills största bygge, av N Lll - 1071
Svensk kaplanturbin till indiskt kraftverk, av Wll - 1071
    Andras erfarenheter - 1071, 1072, 1073
Bilardio med enbart transistorer, av J Dubois - 1071, 1072
Kalciummagnesiumaconitat, av SHl - 1072
Starka fogar genom hårdlödning, av SHl - 1072, 1073
Spänningskorrosion hos mässing, av U T—h - 1073
Natriumperborat, av H Me - 1073
Infrarödpyrometern, av SHl - 1073
    Böcker - 1073, 1074, 1075
Lärobok i kemi för gymnasiet, av SHl - 1073, 1074
Schweisskonstruktionen, av R Gunnert - 1074
Automobiltechnisches Handbuch, bd 1 & 2, av Hans-Eric Lorentz - 1074
Linear feedback analysis, av B-G Magnusson - 1074
Light calculations and measurements, av Erik Djurle - 1074, 1075
The technology of cement and concrete, bd 1, av L Bernell - 1075
Varselmärkning - 1075
»Trollhätte Kanal- och Vattenverk», av WS - 1075
AB Broströms Linjeagentur - 1075
»Deutsches Museum» - 1075
    Hänt inom tekniken - 1075, 1076
Ingeniörsvetenskapsakademien 1954—1955 - 1075, 1076
Fortbildnings- och repetitionskurs i matematik - 1076
SIS har sammanträtt 100 gånger - 1076
Konferens om utvinning av mindre vanliga metaller - 1076
Tekniska Högskolan i Finland - 1076

Project Runeberg, Thu Feb 18 14:54:45 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1955/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free