- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 87. 1957

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 87 1957

Utgivare och chefredaktör: Gunnar Hambraeus. Redaktionssekreterare: Wilhelm Söderström. Andre redaktörer: Sigge Hähnel, Torsten A Widell. Fackredaktörer: Gotthard Björling (bergsvetenskap), Sven Lalander (elkraftteknik), Hans Olof Palme (flygteknik), Lennart Pihl (grafisk teknik), Göran Hellsten (husbyggnad), Runo Lindblad (industriekonomi), Uno Trägårdh (kemiteknik), Åke Gustafsson (lantmäteri), Torsten A Widell (mekanik), Nils J Ljungzell (skeppsbyggnad), Åke Isaksson (teknisk fysik), Dag Hartman (teleteknik), Owen Andersson (verkstadsteknik), Gösta Lundberg (väg- och vattenbyggnad). NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1957

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
1. Uppsatser och notiser - ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii
2. Bokrecensioner - xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix
3. Författarregister - xxi, xxii, xxiii
    1957, H. 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Svensk atomkraft — råvaru- och bränslefrågor, av Erik Svenke - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Hur öka forskningstempot? av GAH - 6
Dimensionering av jordkablar för eldistribution, av Wilhelm Winsnes - 7, 8, 9, 10
SJ använder ultraljud - 10
Skarpa järnvägskurvor smörjs - 10
Ett effektivt konserveringsmedel för cellulosa - 10
Cellplattor av metall kan skäras - 10
Kylning av flygelektronik, av Klas Küntzel - 11, 12, 13, 14
    Andras erfarenheter - 14, 15, 16
Livsmedels smakförsämring genom joniserande strålning, av SHl - 14, 15
Oorganiska oxider som jonbytare, av SHl - 15
Farbar monteringsgondol, av FÖ - 15, 16
Icke irriterande aminhärdare för epoxiharts, av SHl - 16
Bättre cellulosa med natriumborhydrid, av SHl - 16
Porfyllning med klorkautschukmodifierad alkyd, av SHl - 16
    Nybyggen - 16, 17
Reatrafikplan för medeldistans, av hop - 16, 17
Automatiska garage, av EBr - 17
Fackverksbro av aluminium, av Göte Fritzell - 17
Tvillingdop vid Götaverken, av N Lll - 18
    Böcker - 18, 19, 20
Smidesugnar och värmningsmaskiner, av Wll - 18
The art and science of protective relaying, av Bengt Bengtsberg - 18, 19
Opphavsretten til amerikanske forskningsresultater, av Fredrik Neumeyer - 19
Irrigation engineering, bd 2, av Sölve Kihlberg - 19
Ausgewählte Plattenprobleme, av Erik Mattson - 19
AB Elektroholm - 19
Ytongbolagen - 20
Isolerings AB WMB - 20
Technograph Printed Circuits Ltd. - 20
    Hänt inom tekniken - 20
Sydöstra Sveriges tekniska föreningar bildar samarbetsråd, av WS - 20
Ny ledning för SIS - 20
Internationell atomkonferens 1958 - 20
Internationell kommitté för regleringsteknik och automatisering - 20
Brittiska leverantörindustrier till atomindustrin - 20
Nionde Tyska Hantverksmässan - 20
Lastu 57 - 20
SEN-normer - 20
    1957, H. 2 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Konsten att ge order, av Curt Dahlgren - 21, 22, 23, 24, 25
    Nya metoder - 25, 26
Svetsning och gjutning av grafit, av SHl - 25
Vakuumbrytare inom starkströmstekniken, av FÖ - 25, 26
Polysulfid som vulkmedel, av SHl - 26
Skoläder, av Gunnar Gran - 27, 28, 29, 30, 31
    Andras erfarenheter - 31, 32
Slitstark glasfiber, av SHl - 31
Tryckluftsbrytare efter modell oljebrytare, av FÖ - 31, 32
Arsenik i potatis, av SHl - 32
Ferroresonans hos spänningstransformatorer, av P-G Edblad - 32
Olja som råvara för svensk stadsgas? av Clas Lindgren - 33, 34, 35, 36
    Nya material - 36, 37
Modifierat trä, av SHl - 36
Kommutator av koppar-zirkoniumlegering, av SHl - 36
Oxidationsresistenta kisel-aluminiumstål, av SHl - 37
Krom-nickel-manganstål, av SHl - 37
    Böcker - 37, 38, 39
Wasserstrassen und Häfen, bd 1, av Torsten Enekull - 37, 38
Stahlbau, bd 1, av Göte Fritzell - 38
Nuclear and radiochemistry, av Torbjörn Westermark - 38
Elektromechanische Schaltungen und Schaltgeräte, av K G Sindahl - 38, 39
Some fundamentals of combustion, av Wll - 39
»Viaco cisternen» - 39
»Ikarus» - 39
SKF - 39
AB Sterner Blomquist - 39
TNC: 1. Beteckningar för storheter och enheter, av JW - 39, 40
    Hänt inom tekniken - 40
DIF omorganiserar sin publikationsverksamhet - 40
Undervisning i grafisk teknik vid KTH - 40
England bygger ut sin tekniska undervisning - 40
Cern 1957 - 40
Institute of Metals' medaljer - 40
    1957, H. 3 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Nödutsprångsdon i krigsflygplan, av Olle Ekstrand - 41, 42, 43, 44, 45, 46
Världstonnaget ökar, av N Lll - 46
Beräkning av värmeväxlare vid ång-gasblandningar, av Tore G Christianssen - 47, 48, 49
    Nya metoder - 49, 50
Billigt natrium genom smältelektrolys, av SHl - 49
Spruttorkning i ånga, av SHl - 49
Autoradiografi, av SHl - 49, 50
Säkerhetsbil, av EBr - 50
Elektronisk simulator för atomkraftverksreglering, av Lennart Boström - 50
Utblåsningsledningar från säkerhetsventiler, av Roy Carlson - 51, 52, 53
4000 km bana - 53
260 miljoner radioapparater - 53
    Andras erfarenheter - 54, 55, 56, 57
Lagning av tänder med zinkoxid-eugenol, av SHl - 54
Råmaterial för kolelektroder, av SHl - 54
Tixotropa alkydfärger, av SHl - 54, 55
Fortsatt kollisionsskadeforskning, av EBr - 55
Effektfrånskiljare med gasblåsning, av FÖ - 55, 56
Tillväxthormoner ur svampextrakt, av SHl - 56
Vitplåtstillverknings, av SHl - 56, 57
Artärer av skumplast, av SHl - 57
    Böcker - 57, 58, 59
Effektiv konkurrens, av Hans Bagger-Sjöbäck - 57, 58
Aktuella problem inom vattenvården, av G Lbg - 58
Hochfrequenz-Nachrichtentechnik für Elektrizitätswerke, av T Jöransson - 58
Contribution to the theory of the aluminium electrolysis, av G Björling - 58
Konstruktive Grundzüge und praktische Erfahrungen beim Bau und Betrieb von Stahlwasserbauten, av U Thran - 58, 59
Physics for our times, av Wll - 59
Methods employed for the determination of electric power consumption forecasts, av Lr - 59
»Répertoire National du Commerce Extérieur», av WS - 59
    Tekniska högskolorna - 59, 60
CTH - 59
KTH - 59, 60
    Hänt inom tekniken - 60
Cios-kongressen 1957 - 60
En europeisk atomkraftskonferens för företagsledare - 60
Konferens om kvalitetskontroll av icke-järngjutgods - 60
SHI-kurser - 60
Arbetsstudietekniska Föreningens kurser - 60
Brittisk mässa för järnhandelsvaror - 60
    1957, H. 4 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Värdering av en- och tvåfamiljshus, av Göran Hellsten - 61, 62, 63, 64, 65, 66
Aluminiumklädda elementhus, av Carl-Erik Lindgren - 67, 68, 69, 70, 71
    Nybyggen - 71, 72
SJ:s lokomotor litt Z 63, av E Nothin - 71, 72
Världens största kortslutningsgenerator, av GAH - 72
Amerikansk experimentbil, av EBr - 72
    Nya metoder - 72, 73, 74, 75
Slamgjutning av pulvermetaller, av SHl - 72, 73
Stabilisering av mjukad PVC med antioxidationsmedel, av SHl - 73
Seriekondensatorer för distributionstransformatorer, av FÖ - 73
Beröringsskyddad kontaktanordning för traversbanor, av FÖ - 73
Precisionsgjutning i formar av sintrat glaspulver, av SHl - 74
Extensometer av rosett-typ, av Å I - 74
Vitamin B12 ur avloppsslam, av SHl - 74, 75
    Andras erfarenheter - 75, 76, 77
Reverserbar enfas småmotor, av GAH - 75
Dragpressad kittel av titan, av SHl - 75
Granulerade ogräsbekämpare, av SHl - 75, 76
Alkohol i kreatursfoder, av SHl - 76
Titanatfärger som korrosionsskydd, av SHl - 76
Stabilisering av aluminiumgjutstycken, av SHl - 76
Katalysator för lågtryckspolyeten, framställd in situ, av SHl - 76, 77
    Böcker - 77, 78
De fria avskrivningarna 1938—1951, bd 2, av T Brehmer - 77
Pumpteknik, av Wll - 77
Höhere Technische Mechanik, av Å I - 77
Architects' detail sheets, av Åke Östin - 77, 78
CERN symposium 1956, bd 1 & 2, av SHl - 78
Storabonnenternas telefonkatalog 1956—1957, av WS - 78
En specialräknesticka för dimensionering av rör - 78
TNC: 2. Ordproblem, av JW - 78, 79
    Hänt inom tekniken - 79, 80
Norsk central för teknisk terminologi - 79
Stipendier ur Bengt Ingeströms Stipendiefond - 79
Understöd från Skeppsbyggarnas Hjälpfond - 79
Stockholms stads forskningsstipendier - 79
Kronobergs Läns Tekniska Förening - 79
WHA Robertson-medaljen - 79
Statens Institut för Folkhälsan - 79, 80
Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund (SBR) - 80
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 80
Statens Hantverksinstituts vvs-avdelning - 80
Internationell brittisk plastutställning och kongress - 80
Engineering, Marine, Welding and Nuclear Energy Exhibition - 80
    1957, H. 5 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Provtursmetodik, av Hans G:son Hafström - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
Provtursmetodik — skeppsprovning, av Hans Edstrand - 91, 92, 93
Provtursmetodik — skeppsprovning, av Hans Lindgren - 93
Provturserfarenheter, av Per Alsén - 94, 95, 96
Diskussion, av Elis Nordén, Lars Nordström, H G:son Hafström - 96, 97, 98
Provtursförfarandet vid Kockums Mek. Verkstads AB, av Gunnar Nilsson - 98, 99
År 1956 flögs - 99
Frankrikes stålproduktion 1955 - 99
    Böcker - 99, 100
Spikning av trälådor, av E Nothin - 99
Practical solution of torsional vibration problems, bd 1, av Sverker Sjöström - 99, 100
International electrotechnical vocabulary, av WS - 100
An integral equation theory for the transonic flow around slender bodies of revolution at zero incidence - 100
IEC-publication - 100
En rapport över »Operation Mareld» - 100
»Tyngd och precision», av WS - 100
»Tre kapitel om tre företag» - 100
Bröderna Edstrand AB - 100
    1957, H. 6 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Utbyggnadsplan för svensk TV, av Björn Nilsson - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Elektroniska analogimaskiner, av Bengt Jiewertz - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Elförbrukning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 116, 117
    Nya metoder - 117, 118
Värmeisolerande vägg, av Wll - 117
Framställning av segjärn med metallklorider, av SHl - 117
Glaspärlsfilter, av SHl - 117, 118
    Andras erfarenheter - 118, 119
Bildäck av butylgummi, av SHl - 118
Fisksluss i drift, av G Lbg - 118
Smörjoljans avvaxning, av SHl - 118
Krympfolier som livsmedelsförpackning - 118, 119
    Böcker - 119, 120
Fotografisk kemi, av SHl - 119
Påhängsplog, plöjningsdjup, slirning, av EBr - 119
Arvodesnormer för rådgivande ingenjörsverksamhet. Värme-, ventilations- och sanitetsteknik (VVS-teknik), av Wll - 119
Vorläufige Richtlinien für Berechnung, Ausführung und bauliche Durchbildung von gleitfesten Schraubenverbindungen (HV-Verbindungen), av Wll - 120
Brandsläckning i lokaler med radioaktiva ämnen, av Wll - 120
    Hänt inom tekniken - 120, 121
Påbyggnadskurser vid högre tekniska läroverk - 120
Ahlsellska fondens resestipendium - 120
Svenska Föreningen för Lerforskning - 120
Stipendiefond till Grafiska Institutet - 120
James Watt-medaljen - 120
De underutvecklade ländernas ekonomiska problem - 120
Sjätte Internationella Kongressen för Höga Dammar - 120, 121
Syntetgummikonferens - 121
Fjärde Internationella Geotekniska Kongressen - 121
SHI-kurser - 121
Byggnadstekniska Institutet i Etiopien - 121
Nya tidskrifter - 121
TNC: 3. Kraftenheten 1 kilopond, 1 kp, av JW - 122
Debatt: Mottryckskraft och atomenergi, av P H Margen och Ragnar Liljeblad - 122, 123, 124
    1957, H. 7 - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Teknikern inför företagsledningens problem, av T Paulsson Frenckner - 125, 126, 127
    Andras erfarenheter - 127, 128
»Fenolkorrosion» av blykablar, av SHl - 127
Fel vid ångmängdsmätning, av Wll - 127, 128
Fosforer för kvicksilverlampor med högt tryck, av SHl - 128
Provning av papper, av Olle Andersson och Jan Bergström - 129, 130, 131, 132, 133, 134
Svensk järnhantering 1956, av WS - 134
Förslagsverksamhet i rysk industri, av Bd - 134
400 000 000 m³ gas per dygn - 134
Sublimering - 135, 136, 137, 138
Linser med brytningsindex 3,5 - 138
Den första sättmaskinen för amhariska - 138
En 2600 km lång gasledning - 138
Korrosionsskydd kan ges behållare för vassla - 138
I en rörledning för kol - 138
Gallerbottnar för destillationskolonner, av Anders Rasmuson - 139, 140, 141
90 000 ingenjörer 1965, av GAH - 141
    Nybyggen - 142, 143, 144
300 MW atomkraftverk, av Wll - 142
Världens största pumpturbin, av G Lbg - 143
Stort stålverk i Sovjet, av Bd - 143
Dammslutning med stenblock, av G Lbg - 143, 144
    Nya metoder - 144, 145
Tackjärnsfärskning med syrgas i rullugn, av SHl - 144
Hantering av flytande svaveltrioxid, av SHl - 144, 145
    Böcker - 145, 146
Tekniken omskapar världen, av J Tandberg - 145
Lust och lidande, av SHl - 145
Rural electrification, bd 1, av Lr - 145
The control of quality in heat-treatment and final operations, av Sölve Carlén - 145, 146
Halbleiterprobleme, bd 3, av Dick Lundqvist - 146
Fotografisk årsbok 1957, av SHl - 146
Mollier (i, s)-Diagramm zu den VDI-Wasserdampftafeln, av Wll - 146
Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik - 146
AB K A Ekström & Son - 146
    Hänt inom tekniken - 147, 148
Kurs »Regleringsteknik» - 147
Radiovetenskaplig Konferens 1957 - 147
Skånska Ingenjörsklubben - 147
Internationella allmänna bestämmelser för kontrakt för byggnadsentreprenader - 147
Allmän hälsovård för sanitetsingenjörer - 147
Adelsköldska stipendierna - 148
Skånsk Byggtjänst i Malmö utvidgar - 148
Arbetarskydd och yrkesmedicin - 148
Problemhörnan, av A Lg - 148
    1957, H. 8 - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Eldningsolja, av Gösta Bahnö - 149, 150, 151, 152, 153, 154
Stora tankfartygs dimensionering och hållfasthet, av Nils Svensson - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
Metersystemet införes i Indien - 161
Modern reklam och teknisk forskning - 161
Världskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1956/57, av N Lll - 161, 162
Flottning eller landtransport av virke, av E Nothin - 162
Normering av ångturbiner, av Wll - 162
Tjockleksmätning med radioaktiv strålning, av SHl - 163, 164
Tända strålkastare dygnet runt - 164
Radarradomer för flygplan - 164
Jordbrukets traktorisering i USA - 164
131 700 bilar inregistrerades 1956 - 164
    Nybyggen - 164, 165
Förankrad betongdamm, av G Lbg - 164, 165
Landsvägstunnel under Mont Blanc, av WS - 165
»Skywarrior» blir tankflygplan, av WS - 165
Stor jordskärning, av G Lbg - 165
Ångkraftverksbyggande i USA, av Wll - 165
En italiensk atomstad, av WS - 165
    Andras erfarenheter - 165, 166
Dynel-skyddad, glasfiberarmerad plast, av SHl - 165
Brandsäkra smörjoljor, av SHl - 165, 166
Germaniumlikriktare för stora effekter, av SHl - 166
Isobutylalkohol och dess estrar i lacker, av SHl - 166
Bestrålningsvulkat kiselgummi, av SHl - 166
    Böcker - 166, 167
Grafiska yrken, bd 1 & 2, av L Pihl - 166, 167
Konjunkturläget hösten 1956, av Göran Albinsson - 167
»Finspong Saga», av WS - 167
Werkstatt und Betrieb 90 år - 167
TNC: 4. Vinkelenheten 1 gon, av JW - 167, 168
STF i januari - 168, 169
    Hänt inom tekniken - 169, 170
Teknisk normering inventeras - 169
De Nordiska Ingenjörsföreningarnas Samarbetsdelegation - 170
Automatisering — servoteknik — regleringsteknik - 170
Organ för exportens tropikfrågor - 170
Atomkraft och automatisering - 170
Andra Konferensen om Skaltak av Betong - 170
Anslag för skoglig forskning - 170
Tysk-svenska stipendier - 170
Högtemperaturkorrosionens metallfysik - 170
Debatt: Är det riktigt att göra järnvägsvagnar korta, låga och lätta? av Erik Aspenberg och Nils Ahlberg - 171, 172
    Nya produkter - 172
Blandbäddsfilter för avsaltning av vatten - 172
En svensk chassiburen kran - 172
Registrerande kamera - 172
En oljemätare för små mängder - 172
Rättelse - 172
    1957, H. 9 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Buller från readrivna trafikplan, av Hans E Ronge - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Militärt flygbuller, av Klas Küntzel - 180, 181, 182
Dygnet runt kör - 182
mksa-systemet - 182
Världens största aluminiumsmältverk - 182
Brittiska Statssigillet - 182
Tapeter enligt klibbremseprincipen - 182
Världsjordbrukets 9 miljoner traktorer - 182
Snabbhärdning av betong vid elementtillverkning, av Ingemar Nyquist - 183, 184
Flygplans- och robotvingar - 184
Högeratomer och vänsteratomer, av Tor Ragnar Gerholm - 185, 186
    Nya metoder - 187, 188, 189, 190
Fogning med ultraljud, av SHl - 187
Pulverband av 18-8-stål genom valsning, av SHl - 187
Kantförtenning av plåt till konservburkar, av SHl - 187
Kommersiell tillverkning av anrikad urandioxid, av SHl - 187, 188
Kontinuerligt jonbyte, av SHl - 188
Bättre yta hos plastplattor, av SHl - 188
Omvandlingsskikt för kadmium och zink, av SHl - 188, 189
Bult för mjuka eller spröda material, av SHl - 189
Tidskomprimerande kinematografi, av SHl - 189, 190
Mätning av tjockleken hos ett tunt metallskikt, av J-R Törnquist - 190
    Andras erfarenheter - 190, 191, 192, 193
Ett bergras i Kemano-tunneln, av G Lbg - 190
Produktionsplanering inom rysk kraftverksindustri, av Lr - 190, 191
Bot mot titans hopskärning, av SHl - 191
Konservering av livsmedel med antibiotika, av SHl - 191
Transistorn som kretselement, av GAH - 191, 192
Kemiska flygbränslen, av E Viberg - 192, 193
    Böcker - 193, 194
Rallargärning, av Algot Nordström - 193
Sveriges nationalprodukt 1861—1951, av Göran Albinson - 193
Kontorsautomation på försäkringsbolag, av DH - 193, 194
Organization of electric power services in Europe, av Lr - 194
Raum- und Bauakustik für Architekten, av Ove Brandt - 194
Grundundersökningar vid bebyggelseplanering, av Hn - 194
Werkstattstechnik und Maschinenbau 50 år - 194
»Järn och stål», av Wll - 194
Isotope Office - 194
    Hänt inom tekniken - 195, 196
Tekniska expertuppdrag för FN - 195
Verkar det bekant? - 195
Tekniska Samfundet i Göteborg - 195
Nordisk Byggnadsdag 7 - 195
Nordisk studiekurs »Modern Förpackningsteknik» - 195
En världsfederation på förpackningsområdet - 195
Första Europeiska Kemitekniska Symposiet - 195, 196
Internationell Förbränningsmotorkongress - 196
Första Europeiska Korrosionssymposiet - 196
Interkama 1957 - 196
Nya tidskrifter - 196
SEN-normer - 196
    1957, H. 10 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Framtidens automatiska siffermaskiner, av Herman H Goldstine - 197, 198, 199, 200, 201
    Nya metoder - 201, 202
Kontinuerlig framställning av detergenter, av SHl - 201, 202
Avsvavling av tackjärn med kalk, av SHl - 202
Extraktionsapparat med blandnings- och separeringskärl, av SHl - 202
Problem vid förlustmätningar på trefasgeneratorer, av Emil Alm - 203, 204, 205, 206
En lättfärgad syntetfiber - 206
Instruments and Measurements 1956, av Ove Hammarström - 207, 208, 209, 210
    Nya material - 210, 211
Uretangummi av polyeterglykol, av SHl - 210
Slitstarkt verktygsstål, okänsligt för temperaturväxlingar, av SHl - 210
Delrin — ett komplement till gjutnylon, av SHl - 210
Gjutlegering av kiselrikt aluminium, av SHl - 211
Jonbytarfolier, av SHl - 211
Råvaror för polyuretaner och ytaktiva ämnen, av SHl - 211, 212
    Andras erfarenheter - 212
Löst kontrovers mellan filterberäknare, av GAH - 212
Stationära gasturbiner, av Wll - 212
Skikttransistorers temperaturberoende, av GAH - 212
Kelatbildare för analys, av SHl - 212
Elektrostatiska generatorer, av GAH - 212
Oljelagringen i Sverige, av Wll - 213
Repa diamant - 213
2700 radioisotopkunder i 58 länder - 213
Ytfel i gjutstycken kan ofta repareras - 213
En hopvikt reservring - 213
    Böcker - 214, 215, 216, 217
Reklamens kostnader, av Sven A Hansson - 214
MTM-forskning i USA, av RL - 214
Flottning eller landtransport av virke, av E Nothin - 214
Arvodesformer för rådgivande ingenjörsverksamhet. Elektroteknik, av WS - 214
Trafikteknik, av Åke Claesson - 214, 215
An encyclopedia of the iron & steel industry, av SHl - 215
Handbook of engineering materials, av Wll - 215
Einführung in die DIN-NORMEN, av Wll - 215
Architectural graphic standards, av Åke Östin - 215, 216
Abnahmeversuche an Dampferzeugern, av Wll - 216
Metallurgical analysis, av G B - 216
Werkstatt und Betrieb-Kalender 1956, av O A - 216
Die Praxis der anodischen Oxydation des Aluminiums, av U T—h - 216
Grosse schweisstechnische Tagung 1955, av R Gunnert - 217
»Nakskov Skibsværft», av N Lll - 217
Maskinfirma Tube - 217
Reseberättelser - 217
    Hänt inom tekniken - 217, 218
Kärnteknik vid CTH - 217, 218
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 218
Internationella Anrikningskongressen i Stockholm - 218
WPC:s sektionsmöte i Belgrad 1957 - 218
TNC: 5. Några ordpar och ordgrupper, av JW - 218
Drivs Sverige mot elbrist? av Lr - 219, 220
    1957, H. 11 - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Läkemedelsforskning, av Hans Berlin - 221, 222, 223
    Nya metoder - 224
Tyger resistenta mot nedsmutsing, av SHl - 224
Tillverkning av kornigt ammoniumnitrat, av SHl - 224
Aktivtslamanläggning för enfamiljshus, av A G - 224
Självstart för centrifugalpumpar, av SHl - 224
Mjukmagnetiska ferriter för ultrahögfrekvens, av Elmar Umblia - 225, 226
Utvinning av aromater genom adsorption, av Anders Rasmuson - 227, 228, 229
Tixotropa färger i tub - 229
Metylkloroform som rengöringsmedel - 229
Framställning av ammoniak i solugn - 229
Ett papper för tryckning utan färg - 229
    Nya material - 229, 230, 231, 232
Legering för ångturbinskovlar, av SHl - 229
Metallim för hög temperatur, av SHl - 229, 230
Plattor va sträckt akrylplast, av SHl - 230
Zink-aluminiumlegering till lager, av SHl - 230
Extremt kemikalieresistent fiber, av SHl - 230, 231
Större gjutstycken av vitt gjutjärn, av SHl - 231
Korrosionsfast zirkoniumlegering, av SHl - 231
Värmestabil elast, av SHl - 231
Självbunden kiselkarbid, av SHl - 231, 232
    Andras erfarenheter - 232, 233
Konserver »smakfärskas» med enzym, av SHl - 232
Fältprov med 380 och 220 kV tryckluftsbrytare, av R Engström - 232
Termovåg, av SHl - 232, 233
Växthus av polyetenfolie, av SHl - 233
Luktbekämpning vid avloppsreningsverk, av A G - 233
    Böcker - 233, 234, 235, 236, 237, 238
Det bästa i säljteknik, av Sven A Hansson - 233
Fysik för realgymnasiet, bd 3, av Wll - 233, 234
Sveriges pappersindustri, av SHl - 234
Spannmålstorkning, av Wll - 234
Mechanisch-elektrische Messtechnik, av Wll - 234
Vacuum-tube circuits and transistors, av Bengt-Gunnar Magnusson - 234
Petroleum and its combustion in diesel engines, av EBr - 234, 235
On the laminar and turbulent flows of ground water through homogenous sand, av V Jansa - 235
Wesen und Bedeutung der Atomkraftwerke, av Wll - 235
Rubber chemicals, av Hans Palmgren - 235, 236
Random processes in automatic control, av L von Hámos - 236
Nuclear explosions and their effect, av SHl - 236
Dumpy level work, av Å G - 236, 237
The fatigue of metals, av Å I - 237
A study of the double modulated F. M. radar, av G Hellgren - 237
Veiledning ved løsning av fundamenteringsoppgaver, av L Bernell - 237
VDE-Fachberichte 1956, av WS - 237, 238
Die Talsperren Österreichs, av G Lbg - 238
STF i februari - 238, 239, 240
Problemhörnan, av A Lg - 240
    1957, H. 12 - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
Krutraketmotorer och raketkrug, av Åke Håborg - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Världens järnmalmsförsörjning, av SHl - 247, 248
Beröm och tadel, av Curt Dahlgren - 249, 250, 251, 252, 253, 254
Prestationslönesystem måste övervakas, av Bertil von Alfthan - 254
Vattenvårdslag i USA, av A G - 254
Syntetiskt gummi i USA, av SHl - 254
Skeppsbyggeriet i Sverige 1956, av Nils J Ljungzell - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
    Nya metoder - 267, 268, 269
Kartongtravars glidning hindras, av SHl - 267
Kemikalier ur xylen, av SHl - 267
Kombinerad transistor- och elektronrörsförstärkare, av GAH - 267
Felande aminosyra fås genom jäsning, av SHl - 267
Ren kisel, av SHl - 267, 268
Svavling — en ny ytbehandling av stål, av SHl - 268
Tryckt dekorering av polystyrenplattor, av SHl - 268
Ång-vattenstrålpump, av Wll - 268, 269
    Nybyggen - 269, 270
Nordens största fartygsbädd, av N Lll - 269
Tunneln för Stornorrfors kraftstation, av G Lbg - 269
USA:s första atomreaktor för industriell forskning, av SHl - 269, 270
Sveriges största kaplanturbiner, av G Lbg - 270
    Andras erfarenheter - 270, 271, 272
Teflon och nylon som lagermaterial, av SHl - 270
Överdimensioneringen av ryska elkraftanläggningar, av Lr - 270, 271
Perfluorkolkväveföreningar, av SHl - 271
Underhåll av moderna ångkraftverk, av Wll - 271
Aluminiumelektrolys, av G Björling - 271, 272
Försök med rening av avloppsvatten i biologisk damm, av A G - 272
    Böcker - 272, 273, 274, 275
Vatten, av SHl - 272
Godsmottagning vid mekaniska verkstäder, av E Nothin - 272, 273
Var skall bilen stå? av EBr - 273
Physikalisch-chemisches Rechnen in Wissenschaft und Technik, av Lars-G Erwall - 273
International symposium on nondestructive testing of materials and structures, bd 1 & 2, av Gunnar Lindh - 273, 274
Progress in metal physics, bd 6, av Erik Rudberg - 274
Ringbuch der Energiewirtschaft, av Lr - 274, 275
Statistics of road traffic accidents in Europe 1954, av EBr - 275
Sveriges Mekanförbund, av WS - 275
Söderberg & Haak AB - 275
Nydqvist & Holm AB - 275
Karlstads Mekaniska Werkstad - 275
Brüel & Kjær - 275
    Tekniska högskolorna - 275, 276
C T H - 275
K T H - 275, 276
TNC: 6. Ordproblem, av JW - 276
    Hänt inom tekniken - 276, 277, 278
Jacob Wallenberg förste hedersledamot av IVA - 276
Till ordförande i Matematikmaskinnämnden - 276
Kraven på mätningsmannakompetens ändras? - 276, 277
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 277
Ingenjörskonferens »Idé och teknik» - 277
Kurs »Vatten i livsmedelsindustrin» - 277, 278
Skånska Byggdagar 1957 - 278
SHI-kurs - 278
Rapporter till Cigré-kongressen 1958 - 278
Flygvetenskaplig kongress - 278
Debatt: Atomenergi och mottryckskraft, av Arthur Dahlgren, Sven Lalander, Lars Lingstrand och Ragnar Liljeblad - 278, 279, 280
    1957, H. 13 - 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Befolkningsdynamik och fastighetsteknik, av Gerhard Larsson - 281, 282, 283, 284, 285
Kilopond som kraftenhet - 285
Kväve 15 - 285
Titan till 1 $/lb - 285
    Andras erfarenheter - 285, 286
Nattseende vidikon, av GAH - 285
Atombombade livsmedels användbarhet, av SHl - 285, 286
Spödbrottsprov, av Å I - 286
Tubintag till underjordiska kraftverk, av G Lbg - 286
Sveriges kraftförsörjning — aktuella problem, av Olle Gimstedt - 287, 288, 289, 290, 291, 292
Aluminium som förpackningsmaterial, av SHl - 292
Uranproduktionen i USA - 292
Förräntning av förbättrad värmeisolering, av Bo Adamson - 293, 294, 295
    Nya metoder - 295, 296
Vinylklorid ur etylen, av SHl - 295
Avsvavling av petroleum utan hydrering, av SHl - 295, 296
Inklädning av stålfat med polyetenfolie, av SHl - 296
Förkromning av titan, av SHl - 296
Elförbrukning och industriproduktion i Sverige 1956, av Lr - 297, 298
1 t gods transporteras för 1 öre - 298
Användning av tryckluftsverktyg - 298
Bilkarosseriers korrosion, av EBr - 299, 300
    Nybyggen - 300, 301, 302
Optimal storlek på ångkraftaggregat, av Lars Lingstrand - 300
Vattenkraft i Ghana, av G Lbg - 300
Ben Métir kraftstation, av G Lbg - 300, 301
Billig atomreaktor för forskning, av SHl - 301, 302
Tidvattenskraftverket vid S:t Malo, av G Lbg - 302
    Böcker - 302, 303, 304, 305
Bränsleförsörjningen i atomåldern, av Wll - 302
Handelsflotta och sjöfart, av N Lll - 302
Livsmedelsteknikens växande betydelse, av SHl - 303
Titanium, zirconium, and some other elements of growing industrial importance, av Jean Doug - 303
Veröffentlichungen zur Erforschung der Druckstossprobleme, bd 2, av M Oledal - 303
The disposal of sewage, av E Ödman - 303, 304
Rostschäden und Rostschutz, av U T—h - 304
Empfehlungen des Arbeitsausschusses »Ufereinfassungen», av Herman Jansson - 304
Periodische Gasströmungen mit grossen Schwingungsamplituden in Rohrleitungen, av Wll - 304
Introduction to plasticity, av Å I - 304, 305
Finlands högskoleingenjörer och arkitekter 1956, av WS - 305
SVR:s matrikel - 305
»The aerosol story» - 305
Isoleringsaktiebolaget WMB - 305
AB Landelius & Björklund - 305
    Hänt inom tekniken - 305, 306, 307
Civilflyget och reaktionsdriften - 305
Världsstandard för pappersformat? - 305, 306
Skydd av viss laboratoriepersonal - 306
Näringslivets Granskningsnämnd - 306
Skånska Ingenjörsklubben - 306
Stipendier för vattenvårdsforskning - 306
24:e Internationella Gjuterikongressen - 306, 307
»Svetsning och skärning» - 307
Vårmässan i Utrecht - 307
Hannover-mässan - 307
Nya tidskrifter - 307
Debatt: Memento till styrelser och tjänstemän, av Gunnar Hambraeus - 307, 308
Debatt: Drivs Sverige mot elbrist? av Lr och Tore J Hedbäck - 308
    1957, H. 14 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Transitering av elkraft, av Bengt Nordström - 309, 310, 311, 312, 313
Koppartråd, isolerad med bestrålad polyeten - 313
Lätta och starka radarkåpor - 313
Solens värmestrålning genom vindrutor - 313
Polyetentillverkningen i USA - 313
Skadeinsekter i spannmål dödas - 313
Mätelektronik för Geofysiska Året, av DH - 313, 314
Möjlig utbränning i en atomreaktor, av Ragnar Liljeblad - 315, 316, 317
    Nya metoder - 318, 319, 320
Kväveoxider i avgaser, av SHl - 318
Hållbara silveranoder, av SHl - 318
Värmda gallerbottnar för destillationskolonner, av SHl - 318, 319
Segmentpolymerer genom knådning, av SHl - 319
Trumling med smält aluminiumoxid, av SHl - 319
Framställning av klordioxid för massablekning, av SHl - 319, 320
    Andras erfarenheter - 320, 321, 322, 323
Elektrisk rumsuppvärmning i Amerika, av Lars Lingstrand - 320
Diffusionskromering som korrosionsskydd, av SHl - 320
Stora drivremmar av nylon, av SHl - 320
Vågutbredning i en svensk radiolänk, av GAH - 320, 321
Verkan av väte i stål, av SHl - 321
Miniatyrisering av transformatorer, av Rolf Gezelius - 321, 322
Perättiksyra ger epoxiföreningar, av SHl - 322
Termometerfickors temperaturtröghet, av SHl - 322
Membranfilter vid avloppsanalyser, av A G - 322
Härdbar silver-magnesium-nickellegering, av SHl - 322, 323
    Böcker - 323, 324, 325
Värmeövergång vid byggnaders ytterytor, av Wll - 323
Murbruk och putsbruk, av Gerhard Hinderson - 323
Engineering drawing and geometry, av Nils Sörlin - 323, 324
Handbook of food and agriculture, av SHl - 324
Fundamentals of vibration analysis, av Erik Sundström - 324
Beiträge zur Theorie des Ferromagnetismus und der Magnetisierungskurve, av Hans U Åström - 324, 325
Hütte, bd 5B, av Wll - 325
Grosse Schweisstechnische Tagung 1956, av Wll - 325
»Product of private enterprise» - 325
»Kunststoff aus Gas» - 325
Svenska Skifferolje AB - 325
    Hänt inom tekniken - 325, 326, 327
Intresset för uranförekomster - 325
STF:s avdelning för Teknisk Utbildning - 326
Tekniska Föreningen i Södertälje - 326
Svenska Industrins Praktiknämnd 1956 - 326
Anslag för skogsvetenskaplig forskning - 326
Kurser i kontorsrationalisering - 326
Europeiska Organisationen för Kvalitetskontroll - 326
Markundersöknings- och malmletningskongress - 326, 327
Tjeckoslovakisk maskin- och apparatutställning - 327
Nya tidskrifter - 327
TNC: 7. Ordproblem, av JW - 327, 328
    Nya produkter - 328
»Latmansvax» för bilar - 328
Vita högtryckskvicksilverånglampor - 328
En koppling för polyetenrör - 328
Sterilisering av vatten med silver - 328
27 t lastbil med 3,25 m hjulbas - 328
    1957, H. 15 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Storflygplats på en urbergsplatå? av Carl Hugo Johansson - 329, 330, 331
    Nya metoder - 331, 332
Torvkemisk prospektering, av SHl - 331, 332
Scintillationsspektrometri för aktiveringsanalytisk bestämning av koppar och mangan - 332
Rostning av zinkmalm i fluidiserad bädd, av SHl - 332
Bilder genom böjlig glasledning, av SHl - 332
Skarvning av polyetenrör genom motståndssvetsning, av SHl - 332
Röntgenblixtfotografering av detonationsförlopp, av Rudi Schall - 333, 334, 335, 336
Regelbundna plastmolekyler skräddarsys - 337, 338, 339, 340
Radioaktiv vulkning av gummi - 340
    Nybyggen - 340, 341
Ångkraftverk intill en storstad, av Wll - 340, 341
Kanal Östersjön—Elbe, av G Lbg - 341
    Andras erfarenheter - 341, 342, 343
Lugnande medel, av SHl - 341
Sandning och saltning på vinterväglag, av WS - 341, 342
Metaller i Calder Hall-reaktorn, av SHl - 342
Tillverkning av lågtryckspolyeten, av SHl - 342, 343
Vattenväxtbekämpare, av SHl - 343
Karbamidhartser i lacker, av SHl - 343
Silikoner med reaktiva sidgrupper, av SHl - 343
    Böcker - 344, 345, 346, 347, 348
American civil engineering practice, bd 1 & 2, av G Jurell - 344
Engineering mechanics, av Sven Wahlborn - 344
Chemiker-Kalender, av SHl - 344
Geodäsie und Photogrammetrie, bd 2, av Å G - 344, 345
Reliability factors for ground electronic equipment, av DH - 345
Modern workshop technology, bd 1, av Tage Egnefors - 345
Elastic behavior of structural members, av E Mattson - 345
Untersuchungen über die dreidimensionale Potentialströmung durch axiale Schaufelgitter, av Jan R Schnittger - 346
Die Bauformen der Sondermaschinen, av Tage Egnefors - 346
Molybdenum, av G B - 346, 347
Verpackung feuchtigkeitsempfindlicher Güter, av SHl - 347
Beregning af forspaendt beton, av G Lbg - 347
Glasfaserverstärkte Kunststoffe, av SHl - 347
Advances in steel technology in 1955, bd 1 & 2, av CS - 347
Jahresbericht 1955 der Europäischen Föderation für Korrosion und ihrer Mitgliedsvereine, av U T—h - 347
Normer för ångpannors utförande, registrering, besiktning m.m. (Ångpannenormer), av Wll - 347
Märkning av start- och stoppknappar m.m. - 347, 348
»Handledning för val av Ventonikregulatorer till standard ventilationsanläggningar», av Wll - 348
E Sabel AB - 348
AB Servus - 348
Reseberättelser - 348
    Hänt inom tekniken - 348
Weekendkurs »Konferensteknik» - 348
Kurs »Entreprenadfrågor» - 348
British Plastics Exhibition & Convention - 348
SEN-normer - 348
    1957, H. 16 - 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Trefärgstryck i dagspress, av Carl Artur Bruno - 349, 350, 351, 352, 353
Ett nytt brittiskt högspänningslaboratorium - 353
Pulvertekniskt formade nylondelar - 353
Polyetenskum vägande 160—800 km/m³ - 353
Godstrafikvolymen 3,5-faldigades - 353
Håkan Sterky hedersledamot i STF - 354
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 354
Tekniska yrkesskolor i Ryssland, av Bd - 354
Ingenjörsbehovet i Sverige, av Hans Tysklind - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Produktionen i Sovjetunionen 1957, av Bd - 360
Stansning av långa hål, av Johan Dahl, Bo Sällfors och Lennart Örndahl - 361, 362, 363, 364, 365
Kraftvärldsrekord, av G Lbg - 365, 366
Svensk uranindustris utbyggnad, av O Hörmander - 366
Butadiengummi i Storbritannien, av SHl - 366
Busskarosseriers hållfasthet, av Sverker Sjöström - 367, 368, 369, 370
Interlingua - 370
Bor 10 tillverkas kommersiellt - 370
Kuggdrev av nylon 6 för ankarspel - 370
Sällsynta jordartsmetaller för atomenergiindustrin - 370
    Andras erfarenheter - 371, 372, 373
Polarflygkartor, av Gösta Lundqvist - 371
Kombinerade siffer- och analogiräknande enheter, av GAH - 371, 372
Rynklack, av SHl - 372
Keramiska gasturbinskovlar, av Wll - 372
Försvinner ammoniumsulfat som gödsel? av SHl - 372
Ångkraftverkens utveckling, av FÖ - 372, 373
Atombomber, av SHl - 373
    Nya metoder - 374, 375
»Flytande jonbytare», av SHl - 374
Två telefonsamtal på enkel bandbredd, av GAH - 374, 375
Kontinuerlig tvåtillverkning, av SHl - 375
    Nya material - 375, 376, 377
Oxidationsresistent, värmehärdigt stål, av SHl - 375, 376
Nylon 11 för elisolering, av SHl - 376
Molybdenlegeringar, av SHl - 376
Hållbart verktygsstål, av SHl - 376, 377
    Böcker - 377, 378, 379
Elementär hållfasthetslära, av Å I - 377
Teknisk handbok för eldistributionsanläggningar på landsbygden, bd 1 & 2, av Olof Joachimsson - 377
Arbeitsvorbereitung, bd 1, av Tage Egnefors - 377, 378
Grundlagen der technischen Hydromechanik, av Wll - 378
Handbuch der Physik, bd 21, av L Tiderman - 378
Electronic analog computers, av Bengt Jiewertz - 378, 379
Metallurgie des Aluminiums, bd 1, av G B - 379
Tinplate Handbook, av U T—h - 379
Germanium-Dioden, av Bengt-Gunnar Magnusson - 379
Röhren für Batterie-Empfänger, av Bengt-Gunnar Magnusson - 379
Skördetröskning, av WS - 379
    Hänt inom tekniken - 380
Flygplatssakkunniga - 380
Finländsk atomenergilag - 380
VVS-fackkommitté i Skånska Ingenjörsklubben - 380
VDI-konferens om teknik och världsordning - 380
Flottans Ingenjörsförening - 380
Nya tidskrifter - 380
SEN-normer - 380
STF i mars - 381, 382, 383
Debatt: Cylinderslitning i bilmotorer, av Carl-Eric Janlöv, Nils Gustafsson och Einar Bohr - 383, 384
Problemhörnan, av A Lg - 384
    1957, H. 17 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Tekniken och försvarets samordning, av Bertil M Westergård - 385, 386, 387, 388
Världens första atomdrivna isbrytare - 388
Bågsättar, av Ullrich Thran - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
    Andras erfarenheter - 396, 397, 398
Svenska försök med spridningssignaler, av GAH - 396
Svetssprickor i rostfritt stål, av SHl - 396
Skumbildning vid avloppsreningsverk, av A G - 396
Val av rätt polyeten, av SHl - 396, 397
Noggrann beräkning av kvadratrötter, av Wll - 397
Zink som katodiskt skydd i havsvatten, av SHl - 397
Korrosion av lödfogar i aluminium, av SHl - 397
Dubbelvulkande elaster, av SHl - 397, 398
    Nybyggen - 398, 399
De automatiska siffermaskinerna Alwac, av O Perers - 398
Bombplan för överljudfart, av hop - 398
Biltunnel under Ij i Amsterdam, av G Lbg - 399
Lagerhus av plast, av SHl - 399
En simulator för reamotorer, av Lennart Broström - 399
Kariba Gorge kraftstation, av G Lbg - 399
    Böcker - 400, 401, 402, 403
Linear transient analysis, bd 2, av Sven Fornander - 400
Dictionary of textile terms — Textil Fachwörterbuch, av SHl - 400
Market research methods in Europe, av Bo Sartorius - 400, 401
Chemical engineering practice, bd 1 & 2, av SHl - 401
Frost- und Tauschäden an Verkehrswegen und deren Bekämpfung, av Folke Rengmark - 401
Properties of combustion gases, bd 1 & 2, av Wll - 401, 402
Applied electrical measurements, av Ove Hammarström - 402
Die Schweisstechnik mit besonderer Berücksichtigung des Schiffbaues, av N Lll - 402
Leitfaden der geometrischen Optik und des Optikrechnens, av Sven Täcklind - 402, 403
Long-distance gas transport, av Wll - 403
Absatzwirtschaft, av Bo P Kaiser - 403
Die deutschen Rheinbrücken, av G Lbg - 403
Technische Strömungslehre, av Wll - 403
Handbok om Bygg-Galon och Snickeri-Galon, av Hn - 403
»Back pressure power by Stal», av Wll - 403
Farbwerke Hoechst AG - 403
    Hänt inom tekniken - 404
Suomen Teknillinen Seura - 404
Utmärkelse till John Ansteinsson - 404
Principer för svensk standardisering - 404
Svenska Mässan 40 år - 404
Internationell värme- och sanitetsteknisk konferens - 404
Trettionde Internationella Kongressen för Kemisk Teknologi - 404
Internationell förpackningsmässa - 404
Halvårsprenumeration på Blandaren - 404
Tillägg, av Emil Alm - 404
    1957, H. 18 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Energibalanser, av Sven Lalander - 405, 406, 407, 408, 409, 410
Stora bostadshus — eller små? av Hn - 411, 412
Världens tonnageproduktion 1956, av N Lll - 412
Blytillverkningen i OEEC-länderna - 412
Världens största avsaltningsanläggning - 412
Solsystemets inre rörelseenergi, av Robert Engström - 413, 414, 415, 416
Stål och form, av WS - 416
Tekniska spårämnesundersökningar med scintillationsdetektor, av Lars-G Erwall och Knut Ljunggren - 417, 418, 419
    Nya metoder - 419, 420, 421, 422
Svetsade aluminiumrör, av SHl - 419, 420
Destillation med solvärme, av SHl - 420
Magnesium enligt pyrometallurgisk metod, av SHl - 420
Vaxkakeminne för siffermaskiner, av Lennart Boström - 420
Gallium ur bauxit, av SHl - 420, 421
Destillationskolonn med vertikala rör, av SHl - 421
Strömmätning med ljus, av SHl - 421
Porösa jonbytare, av SHl - 421, 422
    Nya material - 422, 423
Magnesium-toriumlegering, av SHl - 422
Aluminiumklädd koppartråd, av SHl - 422
Hårdlod med hög nickelhalt, av SHl - 422
Silikonlegeringar, av SHl - 422, 423
    Andras erfarenheter - 423, 424
Berylliumkoppar med låg berylliumhalt, av SHl - 423
Fusionsliknande kärnreaktioner vid rumstemperatur, av SHl - 423, 424
Siffermaskinen Gamma med trumminne, av O Perers - 424
Syntes av silikoner genom bestrålning, av SHl - 424
Fosfin som gödsel, av SHl - 424
    Böcker - 424, 425, 426, 427, 428
Sveriges ekonomi, av Nils Helleberg - 424
Företagsarkiven, av Björn Helmfrid - 424, 425
Oljeeldningsproblem, av Wll - 425
Introduction to modern physics, av Allan Carlsson - 425
Nomographie, av Nils Åslund - 425, 426
Baustatik für die Praxis, av Sven Sahlin - 426
Elektroteknik, av G Olsson - 426
Wärmeübergang und Druckabfall in rauen Rohren, av Wll - 426
The world's tankers, av N Lll - 426
Methods for calculating pressure distributions on oscillating wings of delta type at supersonic and transsonic speeds - 426, 427
Entire functions, av Edgar Asplund - 427
Kungl. Arbetarskyddstyrelsens och Yrkesinspektionens verksamhet år 1955, av Wll - 427
Svenska Gasverksföreningens årsbok, av Wll - 427
Jahresberichte über Holzschutz 1955, av Erik Rennerfelt - 427
SER:s matrikel - 427
Finländska bygginformationsblad - 428
Landelius & Björklund - 428
Newton, Chambers & Co. Ltd - 428
    Hänt inom tekniken - 428
Undersökning av uranfyndigheter - 428
Svensk formgivarförening - 428
Lapplands Tekniska Förening - 428
Svenska Föreningen för Lerforskning - 428
Ett tyskt »Uppfinnarkontor» - 428
En internationell kongress om mikrovågskretsar och -antenner - 428
    1957, H. 19 - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
Radiometeorologi, av Folke Eklund - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Tekniken och psykologin, av WS - 436
AB Bofors - 436
Nya butylgummifabriker - 436
Eldistribution på landsbygden, av Carl Erik Olsson - 437, 438, 439, 440, 441, 442
Ett höghållfast nylongarn - 442
Färgade härdare för epoxiplaster - 442
Pyrofora metaller i atomindustrin - 443, 444, 445, 446
    Nya metoder - 447, 448, 449
Magnetbandavsökare för ljudanalys, av GAH - 447
Tillverkning av superfosfat utan åldring, av SHl - 447
Koncentrering av värmekänsliga material, av SHl - 447, 448
Kontinuerlig regenerering av betvätska, av SHl - 448
Lindningskopplare med strömtransformatorer mellan kontakterna, av F Ö - 448
Vakuumformning av djupa plastkärl, av SHl - 448, 449
Titanering, av U T—h - 449
Zinkoxid direkt ur sulfidmalm, av SHl - 449
Direktmätning av brytningsindex för radiovågor, av Folke Eklund - 449
    Andras erfarenheter - 450, 451
Butylgummi för bildäck? av SHl - 450
Byggnadssnickeriers passning, av Hn - 450
Trafikflygplan för överljudfart? av hop - 450, 451
Medel mot sockersjuka, av SHl - 451
Kallbearbetat austenitiskt stål för hög temperatur, av SHl - 451
    Böcker - 451, 452, 453, 454, 455
Sveriges järnhantering, av E R—s - 451, 452
Puts och lättbetong, av Gerhard Hinderson - 452
Teknisk ståbi, av Hn - 452
Differential equations, av Å I - 452
Die Maschinenelemente, av S Lundgren - 452
Elektrische und magnetische Potentialfelder, av Per-Olof Brundell - 452
Moderner Stahlwasserbau (Schützen) und Bau von Stahlfundamenten für Turbogruppen, av U Thran - 453
Jahrbuch 1955 der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt E.V. (WGL), av Tore Gullstrand - 453
The plastic methods of structural analys, av Erik Sundström - 453
Principles of color television, av Björn Nilsson - 453, 454
Design and construction of steel merchant ships, av N Lll - 454
Cellular concretes, bd 1 & 2, av Birger Flink - 454
Prov med fördelningsmätare för värme och varmvatten, av Torsten Norell - 454, 455
Vallskördens planering med särskild hänsyn till skulltorkning, av Wll - 455
International electrotechnical vocabulary, av WS - 455
Sveriges industrikalender 1957 - 455
Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik - 455
    Hänt inom tekniken - 455
Ledarskifte i NIF:s generalsekretariat - 455
Nordiskt kontaktorgan för atomenergi - 455
Ingenjörsutbildning i Prag i 250 år - 455
    Nya produkter - 456
En pluggbar likspänningsförstärkare - 456
Plastbelagd metallplåt - 456
Motor för små flygplan - 456
Ett motståndsmaterial för 1600°C - 456
Aluminiumsilor för spannmål - 456
    1957, H. 20 - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Blodfraktionering, av Leif Ericson - 457, 458, 459, 460
Konstfibrer i USA 1956, av SHl - 460
Bilbensin med oktantal över 100 - 460
Väte ur koksugnsgas till ammoniaksyntes - 460
Belastningsanalys, av Sverker Sjöström - 461, 462, 463, 464, 465
En kamera på metspö - 465
    Nya metoder - 465, 466
Generator med vattenkylning i statorn, av Tage Strömberg - 465, 466
Absorption av koldioxid i kaliumkarbonatlösning, av SHl - 466
Framställning av metylstyren, av SHl - 466
Aceton som råvara för industriella synteser, av SHl - 467, 468, 469, 470
    Nybyggen - 470, 471
Roxburgh kraftstation på Nya Zeeland, av G Lbg - 470, 471
Stora derrick-kranar vid dammbygge, av G Lbg - 471
    Andras erfarenheter - 471, 472
Alkyltitanat i färger, av SHl - 471, 472
Svavelhexafluoridbrytare, av F Ö - 472
Bränning av flygaska, av Wll - 472
Molybden i gödsel, av SHl - 472
Elast resistent mot diesteroljor, av SHl - 472
    Böcker - 473, 474, 475, 476
Teknisk värmelära, av Wll - 473
Information på arbetsplatsen, av Theodor Seifert - 473
Møbleringsplaner, av Hn - 473, 474
Lærebog i geometri, bd 1 & 2, av Hans Rådström - 474
Dynamics of machinery, av JH - 474
Frequency response, av L von Hámos - 474
Warmfeste und korrosionsbeständige Sinterwerkstoffe, av U T—h - 474, 475
Mechanical vibrations, av JH - 475
High speed diesel-engines, av EBr - 475
Starkstrom, av J Bubenko - 475
Schiffbauliche Rohrleitungen, av N Lll - 475, 476
Oxygen ni iron and steel making, av C S - 476
Electricity rates, av Lr - 476
»Glastextil» - 476
STF i april - 476, 477, 478, 479
    Hänt inom tekniken - 479, 480
Till ordförande i Matematikmaskinnämnden - 479
Minimipoängen för antagning till KTH - 479, 480
Handlingarna från Första Nordiska Skeppstekniska Årsmötet - 480
Sextonde Internationella Kongressen för Teoretisk och Tillämpad Kemi - 480
Konferens om moderna elektrokemiska analysmetoder - 480
Ingenjörskonferens om kemisk processteknik - 480
Europeiska Federationens för Kemiteknik andra kongress - 480
Europeiska Federationens för Korrosion andra kongress - 480
En utställning av automatiska räknemaskiner - 480
    1957, H. 21 - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Atomkraftens framtid. Föredrag av Christopher Hinton, referat av Wll - 481, 482
Atomkraftens framtid. Kostnadsutvecklingen, av Torsten Widell - 483
Atomkraftens framtid. Kylmedier och värmeeffekt, av P H Margen - 483, 484
Atomkraftens framtid. Materialfrågor, av Roland Kiessling - 484
Atomkraftens framtid. Reaktorfysikaliska synpunkter, av Gunnar Holte - 485, 486, 487
Atomkraftens framtid. Konkurrensmöjligheter, av Herman Holm - 487, 488, 489
Metersystemet vinner terräng i USA - 489
Analys med en naturlig radioisotop - 489
Snö för skidåkning framställs - 489
    Andras erfarenheter - 489, 490
Aktiveringsmedel för insektsbekämpare, av SHl - 489
Fukthalten hos värmeisoleringsmaterial i ytterväggar och vindsbjälklag, av Hn - 489, 490
Transportband av polesterfolie, av SHl - 490
Var skall bilen stå? av Hn - 490
Transportraketer till jordsatelliter, av Björn Bergqvist - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497
Flygbagage snabblastas - 497
    Nya metoder - 497, 498
Icke förstörande provning av ferromagnetiskt material, av SHl - 497
Doseringspump för korrosiva vätskor, av SHl - 497, 498
Binär adder med simultan-överföring, av DH - 498
»Molekylsilar» som torkmedel, av SHl - 498
    Nybyggen - 498, 499, 500
Vindtunnellaboratorium drar 350 MW, av Nils Holmin - 498, 499
Fångdammsbyggnad i S:t Lawrence-floden, av G Lbg - 499
Brytning och anrikning av fattig järnmalm i Krivoj-Rog, av J Murkes - 499
»Egnahem» i höghus, av Hn - 499, 500
    Böcker - 500, 501, 502, 503
Engelsk-svensk och svensk-engelsk ordlista upptagande facktermer inom bergshanteringen och angränsande områden, av E R—s - 500
Radiobyggboken, av Arne Pramberg - 500
Einführung in die Technische Mechanik, av Å I - 500
Elements of electronics, av N Mark - 500, 501
Grössengleichungen, Einheiten und Dimensionen, av E Ingelstam - 501
Phase diagrams in metallurgy, av G B - 501
Rahmenformeln, av Å I - 501, 502
Tiefbohrgeräte, av E R—s - 502
Elementary topology, av Hans Rådström - 502
Kosmos, bd 34, av SHl - 502
Review of the Portland cement standards of the world 1955, av WS - 502
Hur får jag mest ut av min Opel, av EBr - 502, 503
SKR:s matrikel - 503
    Hänt inom tekniken - 503, 504
STF:s rikspremier 1957 i matematik och fysik - 503
Ahlsellstipendiet 1957 - 503
Internatkurs »Bergsprängningsteknik» - 503
Bränsleförsörjningen i atomåldern - 503, 504
En andra europeisk atomkraftkonferens för företagsledare - 504
Achema 1958 - 504
Belöning av vetenskapliga och tekniska arbeten i Sovjetunionen - 504
    Tekniska högskolorna - 504
CTH - 504
KTH - 504
Rättelse - 504
    1957, H. 22 - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524
I väntan på ett stamvägnät, av Göran Hartzell - 505, 506
100 000 miloner dollar till USA:s vägar, av Lars Forssblad - 507, 508, 509, 510
Axel Vilh. Nordin 100 år, av Torsten Widell - 510
Vikingarnas skeppsbyggnadskunnande - 510
Kromerade filar - 510
Noggrannhet vid flygfotogrammetrisk bearbetning, av Bertil Hallert - 511, 512, 513, 514, 515
    Nya metoder - 515, 516, 517
Aluminiumprofiler med flera tvärsektioner, av SHl - 515, 516
Snabb hårdhetsbestämning enligt induktionsprincipen, av J Murkes - 516
Hyperboliska paraboloider skaltaksmod i USA, av Sigge Eggwertz - 516, 517
Tillverkning av metallnitrat, av SHl - 517
Mätning av stora likströmmar med hallgenerator, av FÖ - 517
    Nybyggen - 518, 519
Norsk flygplats på urberg, av C H Johansson - 518
Atomkraftverk till salu, av SHl - 518, 519
    Böcker - 519, 520, 521, 522
Dykning och dykare, av GAH - 519
Oljeförgasning, av Wll - 519
Mechanik der Kontinua, av K B Broberg - 519
Pulse and digital circuits, av B-G Magnusson - 519, 520
Lichtarchitektur, av Gunnar Günther - 520
Jahrbuch der Oberflächentechnik 1957, av U T—h - 520
Die Transformatoren, av J Bubenko - 520, 521
The use and welding of aluminium in shipbuilding, av N Lll - 521
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1956, av Wll - 521
Testing the strength of cement, av WS - 521, 522
    Hänt inom tekniken - 522
Gemensam nordisk byggstandard - 522
Nomenklatur för automatiska räknemaskiner - 522
Sjunde Internationella Förbränningskonferensen - 522
En samarbetsgrupp för pulvermetallurgi - 522
Nya tidskrifter - 522
Problemhörnan, av A Lg - 523
Debatt: Storflygplats på en urbergsplatå? av Jan Wessel och C H Johansson - 523, 524
    1957, H. 23 - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Försörjningsläget för elenergi, av Folke Petri - 525, 526, 527, 528
Industrins energibehov och besparingsmöjligheter, av Folke Petrén - 528, 529, 530
Horndalseffekt, av WS - 530
Av Sveriges järnvägar - 530
Luftkyld sugpyrometer, av Robert Engström - 531, 532
Priser på fartyg, av N Lll - 532
Världens största sulfitlutindunstningsanläggning - 532
Slitstarka kullager - 532
M/S »Gripsholm» 1957, av N Lll - 533, 534, 535, 536
    Nya material - 537, 538, 539
Aluminiumbrons med stor hållfasthet, av SHl - 537
Polyetenbelagda förpackningsmaterial, av SHl - 537
Austenitiskt rostfritt stål utan nickel, av SHl - 537
Magnetisk järn-kobolt-vanadinlegering, av SHl - 537, 538
Finkornig mässing för dragpressning, av SHl - 538
Lågtryckspolyetens egenskaper, av SHl - 538
Svetsbart stål för tryckkärl, av SHl - 538
Billig kemiskt resistent plast, av SHl - 538, 539
    Andras erfarenheter - 539, 540, 541
Sugchuck, av WS - 539
Plantypisering, av Hn - 539
Kombinerade antibiotika mot resistenta bakterier, av SHl - 540
Turbingeneratoraggregat för små vattenkraftstationer, av FÖ - 540
Calder Hall-reaktorns bränsleelement krånglar, av SHl - 540, 541
    Böcker - 541, 542, 543
Die Entwicklungsgeschichte der Erde, av E R—s - 541
Husbygging, bd 4, av H Sjöstrand - 541
Index mathematischer Tafelwerke und Tabellen, av Å I - 541
Building cost manual, av Clas Englund - 542
The theory and technique of ship design, av N Lll - 542
Momenten-Einflusszahlen für Durchlaufträger mit beliebigen Stützweiten, av E Mattson - 542
Die technischen Anwendungen der Radioaktivität, av Knut Ljunggren - 542, 543
Trægitterspærfag til parcel- og ræckehusbyggeri, av Karl-Rune Svensson - 543
Dry methods for removing sulphide from gases, av SHl - 543
Die Theorie der Drillfestigkeit von Stahlbauteilen, av Arne Björklund - 543
Fragen der elektrischen Energieverteilung, av Lr - 543
Metal industry handbook and directory 1957, av Wll - 543
Standardprogram för Besk - 543
Reseberättelser - 543
    Hänt inom tekniken - 544
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - 544
Gruppen för Regleringsteknik - 544
Ingenjörsföreningen i Halmstad - 544
En internationell kongress för kvalitetskontroll - 544
Vätskors termodynamiska egenskaper och värmeledningsförmåga - 544
Rättelse - 544
    1957, H. 24 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Elektronik i grafisk teknik, av Gösta E Carlsson - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Järnkonsumtion och -produktion i Sverige 1935—1965, av WS - 552
Verkstadspraktik för blivande ingenjörer, av John Faerden - 553, 554
    Hänt inom tekniken - 554
Tekniska Samfundet i Göteborg - 554
2. Nordisk Symposium om Fedtharskning - 554
En internationell operationsanalytisk konferens - 554
Interbau - 554
Andra Internationella Metallurgkongressen - 554
Andra Internationella Kongressen för Icke-förstörande Provning - 554
Kongress »Uppvärmning och ventilation» - 554
Femte Internationella Arkitektkongressen - 554
Skorsten för korrosiva rökgaser, av Torsten Simmons - 555, 556
    Nya metoder - 556, 557, 558, 559
Gjutning av vinylplastfolier på papper, av SHl - 556, 557
Framställning av aminosyror, av SHl - 557
Ftalsyraanhydrid ur petroleum, av SHl - 557
Etylsilikat som eldfast bindemedel, av SHl - 557, 558
Adsorption av kväveoxid med silikagel, av SHl - 558
Gasturbin med frikolvsgasgenerator för fartygsdrift, av Wll - 558, 559
Utvinning av volfram ur slipspån från snabbstål, av SHl - 559
    Andras erfarenheter - 559, 560, 561, 562
Klor mikronäring för högre växter, av SHl - 559
Uttorknings- och uppvärmningsproblem vid vinterbygge, av Hn - 559, 560
Metallers nötning mot en slipande yta, av J Murkes - 560, 561
Radioaktiva lantanoider, av SHl - 561
Blekmedel, desinfektionsmedel, hårnät, av SHl - 561
Trimetylaluminium som bränsle och katalysator, av SHl - 561
Hur bildas naturgummi? av SHl - 561
»Levande» polymerer, av SHl - 562
    Böcker - 562, 563, 564
Fortschrittliche Betriebsführung, bd 1 & 2, av Bertil von Alfthan - 562, 563
Automation in theory and practice, av Sven H Åsbrink - 563
Progress in nuclear physics, bd 5, av T R Gerholm - 563
Matematische Formelsammlung, av Wll - 563
Anleitung zum praktischen Gebrauch der Laplace-Transformation, av Å I - 563, 564
Arbets- och meritvärderingslitteratur - 564
Calcium - 564
Tektronix Inc. - 564
TNC: 8. Några grekiska förleder i sammansatta ord, av G B - 564
    1957, H. 25 - 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588
Brännkamrar för vätskeraketmotorer, av Björn Ankarswärd - 565, 566, 567, 568
Industrirationaliserings förutsättningar, av WS - 568
Kulugn för värmebehandling av kornformigt material, av Torsten Widell - 569, 570
Transistorn som omkopplare i pulskretsar, av Bengt Gunnar Magnusson - 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579
Världsproduktionen 1955 - 579
En härdare för epoxiplast - 579
    Nya metoder - 579, 580, 581
Bredbandigt, rundstrålande slitsantennsystem, av DH - 579, 580
Provning av bränsleelement till atomreaktor, av Å I - 580
Gjutfogning av lättmetall vid järn, av SHl - 580
Vakuumfiltrering utan filtratpump, av SHl - 580, 581
Hjälpmedel mot flygkollisioner, av hop - 581
Elektrolytisk värmning av metaller, av J Murkes - 581
    Böcker - 582, 583, 584
Lehrbuch der drahtlosen Nachrichtentechnik, av Björn Nilsson - 582
Elektronische Rechenmaschinen und Informationsverarbeitung, av Olof Perers - 582
Earth satellites as research vehicles, av Åke Hjertstrand - 582
Einflussflächen für Kreuzwerke, av Erik Steneroth - 582, 583
Klebtechnik, av Arne Wissing - 583
Das Messen hoher elektrischer Spannungen, av P Langer - 583
Hofors Bruks historia, av E R—s - 583
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1956, av Wll - 583, 584
Hur man använder täckdikesplog, av WS - 584
En festskrift tillägnad professor Matts Bäckström på 65-årsdagen, av Wll - 584
»Imprimatur» - 584
»Vattenfall visar film» - 584
Stockholms Superfosfat Fabriks AB - 584
AB Källeregulatorer - 584
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 584
STF i maj - 584, 585, 586, 587
TNC: 9. Ordslut i termer av grekiskt ursprung, av G B - 587, 588
    Nya produkter - 588
Rotationsviskosimeter - 588
En snabbtorkande lackfärg för industrin - 588
Magnetisk nivåregulator - 588
»Lillvariator» - 588
Svensk revolverpatron - 588
    1957, H. 26 - 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Skogsmarkens arrondering, av Nils Kvarby - 589, 590, 591, 592, 593
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 593, 594
Ett värmeöverföringsmedium för atomreaktorer - 594
Noggrann flödesmätning med ultraljud - 594
Exporten i världen - 594
Norges kraftproduktion - 594
Kanadas utbyggda vattenkraft - 594
Skadeverkan av markskakningar vid sprängning, av SHl - 595, 596, 597, 598
Priset på atomenergi stiger, av SHl - 598
En 3000 MeV protoncynkrotron - 598
Personbilarna i världen - 598
Förbrukningen av syntetiskt gummi i USA - 598
Sveriges utbyggda vattenkraft - 598
Kostnaden för atomkraftverk, av G H Greenhalgh - 599, 600
Rostfritt mangan-krom-nickelstål för diskbänkar, av Lars Morsing - 601
    Nybyggen - 602, 603
Automatiserad tunnelugn för tegelbränning, av SHl - 602
Koleldad gasturbin, av I Cedell - 602
Märkliga sjösättningar i Göteborg, av N Lll - 602, 603
Kockums första 33 000 tdw motortanker, av N Lll - 603
    Andras erfarenheter - 604, 605, 606
Är höga lindningstemperaturer i elmaskiner lönande?, av WS - 604
Formsprutningsmaskin för vaxmodeller, av SHl - 604, 605
Bor 10 tillgänglig i USA, av SHl - 605
Markstabilisering genom injektering, av Hn - 605, 606
Grönt solbatteri, av SHl - 606
Fartygsbogsering med helikopter, av WS - 606
Motgift för nervgaser, av SHl - 606
Specifikt värme för mjukt stål, av Wll - 606
    Böcker - 607, 608, 609, 610
Praktische Winke zum Studium der Statik, av JH - 607
The encyclopedia of chemistry, av SHl - 607
Defects and failures of metals, av Sven Brennert - 607, 608
Die Asynchronmaschine, av J Ch. Zanders - 608
Micro-indentation hardness testing, av E Börje Bergsman - 608
Photoformer analysis and design, av B-G Magnusson - 608, 609
Metallurgie des Aluminiums, bd 2, av GB - 609
Hochspannungstechnik, av J Bubenko - 609
Zur genaueren Berechnung der Fahrbahn-Längsträger stählerner Eisenbahnbrücken, av Å I - 609
Surveying, av ÅG - 609, 610
Emaljteknisk ordlista, av WS - 610
Ord och uttryck - 610
Liljeholmens Stearinfabriks AB - 610
    Hänt inom tekniken - 610, 611, 612
Hundraåringen fick STF:s hedersplakett - 610
Diskussionsmöte om fartygsstålets problem - 610
Propellerteknik - 610, 611
Junior-Sifeo i vardande? - 611
Statens Konsumentråd - 611
Ett danskt trafikforskningsinstitut - 611
International Atomic Energy Agency - 611, 612
Internationell vattenförsörjningskongress - 612
Interkama 1957 - 612
En internationell konferens om förspänd betong - 612
Problemhörnan, av A Lg - 612
    1957, H. 27 - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
Elgnistbearbetning, av Emanuel Warsztacki - 613, 614, 615, 616, 617, 618
Modern tryckteknik, av Gösta E Carlsson - 619, 620, 621, 622
Utbyggnad av vattenkraften i Pasvig älv, av WS - 622
500 000 tdw tankfartyg - 622
1,25 Mkr. per arbetsdag - 622
Verkningsgraden vid malning - 622
    Nya metoder - 623, 624, 625
Elektriskt reglerbar fluorescens, av J R Törnquist - 623
Våtförbränning av kloakslam, av SHl - 623
Konstgjorda kometer och satelliter, av Björn Bergqvist - 623, 624
Acetylen ur olja, av SHl - 624
Synkronmaskiner med icke-sinusformade fält, av FÖ - 624, 625
Tätning av läckor i ångledningar under drift, av SHl - 625
Formning av glsafiberarmering för plastartiklar, av SHl - 625
Dragning av stål vid förhöjd temperatur, av SHl - 625
    Andras erfarenheter - 626, 627, 628
Metallövergång vid gasbågsvetsning, av J Murkes - 626
Bilmotoreffekt enligt SAE och DIN, av EBr - 626
Slipmedel av smält aluminiumoxid, av SHl - 626, 627
Bestrålad polyeten — ett elisolermaterial, av SHl - 627, 628
    Böcker - 628, 629
Sveriges geologi, av E R—s - 628
Bättre körteknik, av EBr - 628
Svenska AB Philips - 628
»Vägledning i TNC:s publikationer», av WS - 629
»Vattenfall visar» - 629
Söderberg & Haak AB - 629
    Hänt inom tekniken - 629, 630, 631
SER har justerat sitt namn - 629
STF:s styrelse - 629
Kurser »Beräkning av massiva betongplattor» - 629
Undervisningen i vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid KTH - 629, 630
Den högre tekniska utbildningen i Norge 200 år - 630
SHI-kurser - 630
Europeisk pappers- och cellulosateknisk samarbetskommitté - 630
Nordisk forskningssamverkan inom papperstekniken - 630
Styresmännen i STF:s delsammanslutningar - 630
CTH:s bibliotek - 631
»Hütte» 100 år - 631
Kurs »Metoder för användning av betong» - 631
En internationell betongvägskonferens - 631
Brittisk radioutställning - 631
Farnborough-utställningen 1957 - 631
Journal of Geology nytrycks - 631
Nya tidskrifter - 631
SEN-normer - 631
Debatt: Tekniken och försvarets samordning, av Sune A Granström - 632
Rättelse - 632
    1957, H. 28 - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Djupfrysningsindustrin, av Tore Lauritzson - 633, 634, 635, 636
Sätt att nå hög temperatur, av SHl - 637, 638, 639, 640
Byggnadsmaterial och bostadsproduktion, av Hn - 640
Instruktionsfilm bör användas med omdöme, av Arne Hedström - 640
Terylene till presenningar, av Stig Neubeck - 641, 642
    Nya metoder - 642, 643, 644
Krusgarner, av SHl - 642
Sulfidsmörjning av dragskivor, av SHl - 642
Gängskärning genom »skalning», av SHl - 642, 643
Mätning av pH vid hög temperatur, av SHl - 643
Hållbara permanentmagneter av järnpulver, av SHl - 643
Vingprofilmätare för strömmande medier, av Wll - 643, 644
    Andras erfarenheter - 644, 645
Användning av avloppsvatten i industrin, av SHl - 644
Högrent bariumtitanat, av SHl - 644
Dämpande legering för ångturbinskovlar, av SHl - 644, 645
    Böcker - 645, 646, 647
Företagsvinster — ett samhällsintresse? av Bo Sartorius - 645
Sjöhistorisk årsbok 1955—1956, av N Lll - 645, 646
Teknikens Värld provkör bilar, av EBr - 646
The theory of hydrodynamic stability, av K B Broberg - 646
Flächentragwerke, av Å I - 646, 647
Teknisk Ukeblad - 647
L'Étude du Travail - 647
AB Plyfa - 647
    Hänt inom tekniken - 647, 648
Världsstandard för skruvgängor - 647
Finländsk ingenjörsvetenskapsakademi - 647
Ingeniörsklubben i Falun - 647
Vid Nordiska Institutet för Teoretisk Atomforskning - 647
Den lantbrukskemiska analys- och kontrollverksamheten - 647, 648
Nya vattenvårdsforskare - 648
VVS-Industriens Informationsråd - 648
Wallmarkska belöningen - 648
Resestipendier för yrkesutbildning - 648
Statsunderstöd för utbildning av lärlingar - 648
Brittiska Textil- och Modemässan i Stockholm 1957 - 648
Internationell radioisotopkonferens - 648
En konferens om stålkonstruktioner i byggnadstekniken - 648
Drupa 1958 - 648
SEN-normer - 648
Rättelse - 648
    1957, H. 29 - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Orsaker till kassation, av Carl Axel Wernhoff - 649, 650, 651
Kongressjukan, av GAH - 652
Forskningens exponentiella tillväxt, av GAH - 652
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1957, av N Lll - 652
Kontroll av bilbromsar, av EBr - 653, 654, 655, 656, 657, 658
100 miljarder kWh för krossning och malning - 658
Fiskmjöl till människoföda - 658
En slang med blixtlås - 658
Stoppning av uretanskum i bilar - 658
En kyssintensitetsindikator - 658
    Nybyggen - 658, 659, 660
Svenskbyggd 40 530 tdw turbintanker, av N Lll - 658, 659
Eriksbergs hittills största tanker, av N Lll - 659
Brownlee kraftstation, av G Lbg - 659, 660
Databehandlingsmaskin för Flygvapnet, av DH - 660
Jättetankfartygsbyggen, av N Lll - 660
Jugoslavisk stålbro, av G Lbg - 660
    Andras erfarenheter - 661, 662, 663
Bearbetning av mjukt stål, av SHl - 661
Skärpta SAE-krav på bromsoljor, av EBr - 661, 662
Lysfärgers varaktighet ökas, av SHl - 662
Atomexplosion i laboratorium, av SHl - 662
Små lager för låg temperatur, av SHl - 662, 663
    Böcker - 663, 664, 665, 666
Nationalbudget för år 1957, av Bo Sartorius - 663
Kör bilen bättre, av EBr - 663
Theorie der linearen Operatoren im Hilbert-Raum, av Lars Erik Zachrisson - 663, 664
Kabel-Herstellung, av John M Sundberg - 664
Thermodynamik des Sprödbruches und ihre Anwendung im Stahlbau, av CS - 664, 665
Handbook of industrial electronic control circuit, av DH - 665
Theorie ideal plastischer Körper, av JH - 665
The critical load of rectangular frames analysed by convergence methods, av E Mattson - 665
Släpvagnskoppling, av EBr - 665
»Romavtalet om den gemensamma europeiska marknaden» - 665
Oljeförgasning - 665, 666
»Vattenfall informerar» - 666
»World Directory of Chrystallographers» - 666
AB Svenska Shell - 666
    Hänt inom tekniken - 666, 667
Utbildning och forskning för automatisering - 666
Letterstedtska stipendiet för utrikesresa - 666
Tekniska föreningen i Uppsala - 667
En särskild grupp för elektroerosiv bearbetning - 667
En konferens om kraftöverföringar - 667
    Tekniska högskolorna - 667
CTH - 667
KTH - 667
Debatt: Atomkraftens framtid, av Ragnar Liljeblad - 667, 668
Problemhörnan, av A Lg - 668
Rättelse - 668
    1957, H. 30 - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Mikroklimat och väg- och vattenbyggnader, av Lennart Wålstedt - 669, 670, 671, 672
Gasturbindrivna gaskompressorer - 672
48 t material hanteras för 1 t färdigprodukt - 672
Stofthaltiga gaser - 672
Atomdrivna handelsfartygs klassning - 672
Trollhätte kanal och katastrofen vid Göta Sulfitfabrik, av Gösta Malm - 673, 674
Atomenergin i Frankrike, av SHl - 674
Rekordhöjden 43 km vid väderobservationer - 674
Oljesmord grafitform - 674
5000 kW vindkraftverk - 674
Sprängning intill byggnader, av Ulf Langefors, Hans Westerberg och Björn Kihlström - 675, 676, 677, 678, 679
    Nya material - 679, 680, 681
UV-genomsläppligt glas, av SHl - 679
Värmehärdig polyeten, av SHl - 679
Glasfiberarmerad epoxi-esterplast som konstruktionsmaterial, av SHl - 679, 680
Höghållfast aluminiumlegering, av SHl - 680
Bestrålad polyeten för strängsprutning, av SHl - 680
Ferromagnetiskt kärnmaterial för ultrahögfrekvens, av E U - 680, 681
    Nya metoder - 681, 682, 683
Elektrolytisk kapning, av Emanuel Warsztacki - 681
Konservering av sågvaror mot blånad under vintern, av SHl - 681
Superfosfat genom smältning, av SHl - 682
Magnesium i kulform till strängpressning, av SHl - 682
Trikloreten genom krackning, av SHl - 682
Kryotronen — ett siffermaskinelement med små dimensioner, av Olof Perers - 682, 683
    Andras erfarenheter - 683, 684
Glödlampors märkspänning och märkeffekt, av G Olsson - 683
Ozonskydd för gummi, av SHl - 683
Europeum till reglerstavar i atomreaktorer, av SHl - 683, 684
Fattigmans infrarödspektrometrar, av SHl - 684
    Böcker - 684, 685, 686, 687
Kontorsorganisation, av Arne Hedström - 684
Strukturomvandlingen i jordbruket, av WS - 684
Vångingsantal och planform, av Hn - 684
Logaritmtabell, av Wll - 684, 685
Konstbetong, av Gerhard Hinderson - 685
A free trade area in Europe, av Arne Hedström - 685
Klothoiden-Taschenbuch für Entwurf und Absteckung, av Lars Ranhem - 685
Einfache Berechnungsmethoden für Verbundkonstruktionen, av U Thran - 685, 686
Chromium, bd 2, av GBg - 686
Afbildningslaere, av K-O Löf - 686
Gasbeton, av Chr. Gemmel - 686
Svenska Cellulosa AB - 686
Söderfors Bruk - 686
Lindståhls Bokhandel - 687
AB Odelberg & Olson - 687
British Petroleum Company Ltd - 687
    Hänt inom tekniken - 687, 688
STF-kurser hösten 1957 - 687
Internatkurs »Husbyggnadsmetodik (flerfamiljshus)» - 687
Internatkurs »Bergsprängningsteknik» - 687
Personaladministrativa Rådet - 687, 688
Den Norske Ingeniørforening - 688
Tekniska Föreningen i Gävle - 688
Nordiskt SKeppsteknikst Årsmöte 1957 - 688
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 688
SHI-kurser - 688
Rättelse - 688
    1957, H. 31 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
Statens vattenkraftplaner, av Tore Nilsson - 689, 690, 691, 692
Atomkraft i Finland, av Wll - 692
Skyddsklubbar, av WS - 692
Elektrokemisk ytbearbetning, av Emanuel Warsztacki - 693, 694, 695, 696
Mer vetenskaplig företagsledning, av Bertil von Alfthan - 696
Statisk elektricitet vid industriella processer, av Knut Ljunggren och Torbjörn Westermark - 697, 698, 699, 700, 701
    Nya metoder - 701, 702, 703, 704, 705
Värmebehandling av lättmetaller, av SHl - 701, 702
Trådlindad glasfiberarmering för plast, av SHl - 702
Förbränning av matos vid katalysator, av FÖ - 702
Kemikalieåtervinning vid tillverkning av sulfitcellulosa, av SHl - 702, 703
Dériaz-löphjul för vattenturbiner och pumpar, av P G Fällström - 703
Nitrerhärdning av stål utan ugn, av SHl - 703
Aminer som korrosionsskydd i ånganläggningar, av SHl - 703, 704
Eldskyddsbehandling av cellulosa, av SHl - 704
Doseringsapparat för två vätskor, av SHl - 704
Påvisande av luftföroreningar, av SHl - 704, 705
    Andras erfarenheter - 705, 706, 707
Mjölkflaskor av nylon, av SHl - 705
Kubisk bornitrid hård som diamant, av SHl - 705
Fyllmedel i färg, av SHl - 705, 706
Katastrofal korrosion av gjutjärn i CO-CO2-blandningar, av SHl - 706
Kvartvågsdipolantenner, av DH - 706, 707
Dopplödning av aluminium, av SHl - 707
Användning av klorerat polyetengummi, av SHl - 707
    Böcker - 707, 708, 709, 710, 711
Mjöken, av SHl - 707
Ekonomiska unioner, av WS - 707, 708
Formgivning av axlar, av Å I - 708
Skolpaviljonger, av Hn - 708
System engineering, av Laszlo v. Hámos - 708
Die Statik im Stahlbetonbau, av Sven Sahlin - 708, 709
An introduction to semiconductors, av Dick Lundqvist - 709
Varnish manufacture and plant, av SHl - 709
Elektrotechnik auf Handelsschiffen, av N Lll - 709, 710
The carrying capacity of curved beams, av Å I - 710
Die Berechnung mehrfach abgespannter Mastgruppen, av E Mattson - 710
Vakuum-Technik, av Anders Rasmuson - 710
Dechema Monographien Nr 311—331, bd 26, av Anders Rasmuson - 710
»Maskinpackningar för industri och sjöfart» - 711
»Vattenbestämning enligt Karl Fischer» - 711
Pelapone Engines Ltd - 711
Spraying Systems Co. - 711
    Hänt inom tekniken - 711
Internationell standard för atomskydd - 711
SHI-kurser - 711
Anslag för skoglig forskning - 711
Nya tidskrifter - 711
Debatt: Cylinderclitning i bilmotorer, av Olof Thelin, Nils Gustafsson och Einar Bohr - 711, 712
    1957, H. 32 - 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
Vattenekonomi i livsmedelsindustrin, av Sven O Månsson - 713, 714, 715, 716, 717, 718
Vattnets sönderdelning i atomreaktorer, av Gunnar Gabrielson - 719, 720, 721, 722
Stockholms elhushållning 1956, av WS - 722
Brandskyddskrav för oljekaminer och fotogenelement, av Hn - 722
Vanadinverket i Otanmäki, av Martti Merenmies - 723, 724
Atomsfären vid månens yta - 724
250 000—400 000 t konstgödsel till vägrenar - 724
Sovjetunionens elkraftproduktion - 724
1 Mt fosforsyra till gödsel - 724
Ett brunkolsgasverk - 724
Skyddande polyamidskikt, av SHl - 725
    Nybyggen - 726, 727
Flyttbart atomkraftverk, av SHl - 726
Transport av kol i rörledning, av Nils Holmin - 726
Höghus byggt som ett träd, av Hn - 726, 727
Stor byggdocka anläggs vid Eriksbergs varv, av N Lll - 727
Fartyg med sidlöpande däckskranar, av N Lll - 727
Ett atomkraftverk för hög temperatur, av SHl - 727
Cerns första partikelaccelerator i drift, av SHl - 727
    Andras erfarenheter - 728, 729, 730
Syntetiska antibiotika, av SHl - 728
Värmeövergång från horisontal, roterande cylinder, av Wll - 728
Rundstrålande ultrakortvågsantenn, av DH - 728, 729
Lackerad koppartråds livslängd, av FÖ - 729
Långtidsprov med silikonisolerade elmotorer, av FÖ - 729, 730
    Böcker - 730, 731, 732, 733
Verktygsmaskiner, av H Lindberg - 730
Puts och putsning, av Erik Högberg - 730
The condensed chemical dictionary, av SHl - 730, 731
International electrotechnical vocabulary, av WS - 731
Bauhandbuch 1957, av Lars-Erik Wickström - 731
Analog computer techniques, av Lennart Boström - 731
Ausgewählte chemische Untersuchungsmetoden für die Stahl- und Eisenindustrie, av Georg Lundgren - 731, 732
Stahldraht seile der Transport- und Förderanlagen, av E R—s - 732
Statik der Tragwerke, av Arne Björklund - 732
Trocknungstechnik, av Lars Malmquist - 732, 733
Tube selection guide 1956—1957, av DH - 733
Wärmetechnische Berechnung der Feuerungs- und Dampfkesselanlagen, av Wll - 733
»Där korken kommer ifrån», av WS - 733
Trelleborgs Gummifabriks AB - 733
Hammarby Bakelit Industri AB - 733
    Hänt inom tekniken - 733, 734
Internatkurs »Trafikteknik» - 733, 734
Kurs »Regleringsmatematik» - 734
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 734
Arbetsstudietekniska Föreningens kursprogram - 734
En finmekanisk konferens - 734
Brittiska instrument- och elektronikutställningar - 734
Nya tidskrifter - 734
Debatt: Elgnistbearbetning, av Th. Malmer - 735
    Nya produkter - 735, 736
Isolermaterial av asbest - 735
Ett värmeelement för evaporatorer - 735, 736
Förzinkad stålplåt i stora längder - 736
En eldsläckare - 736
Värmebeständiga termoplaster - 736
En apparat för bestämning av fasta partiklar i luft - 736
Ett koordinatskruvstycke - 736
    1957, H. 33 - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772
Material för flygplans- och robotprov, av Arne Sundstrand och Ansgar Kleivan - 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743
Wolmar Fellenius †, av Bo Ekelund - 743, 744
    Nya material - 744
Lagermetall av aluminium-tenn med hög tennhalt, av SHl - 744
Bestrålad, kimröksfylld polyeten, av SHl - 744
Höghållfasta stål, av SHl - 744
Silikon till splitterfritt glas, av SHl - 744
Bultpistoler och bultgevär, av Bengt Springfeldt - 745, 746, 747, 748, 749, 750
Katodiskt korrosionsskydd av barlasttankar, av J Lepper - 751, 752, 753, 754, 755, 756
Hex-spelet, av GAH - 756
20 000 akademiker på 10 år, uppsats av Håkan Berg, referat av GAH - 757, 758
Godstransport i behållare vid de nordiska järnvägarna, av E Nothin - 758
Strålkastare för bilar, av EBr - 759, 760, 761, 762, 763
    Nya metoder - 763, 764, 765, 766
Direkt reduktion av järnmalmsslig med koloxid, av SHl - 763, 764
Tillverkning av cement i fluidiserad bädd, av SHl - 764
Flamhärdning med raketbrännare, av SHl - 764
Formning av slipskivor under arbete, av SHl - 764
Fjärrmanövrerad traktor, av G Lbg - 764, 765
Kontinuerlig polymerisation av styren, av SHl - 765
Svavelutvinning ur rökgaser, av Wll - 765
Rostning av kopparmalm i fluidiserad bädd, av SHl - 765, 766
    Andras erfarenheter - 766, 767, 768
Injektering vid förspända betongkonstruktioner, av G Lbg - 766
Ökning av kromskikts nötningshållfasthet, av SHl - 766
Stora behållare av glasfiberarmerad esterplast, av SHl - 766, 767
Godstjocklek i högtemperaturångledningar, av Wll - 767
Karboxylgummi av gummiskrot, av SHl - 767
Krypton 85 till tjockleksmätare, av SHl - 767, 768
    Böcker - 768, 769, 770, 771
Elektroteknik i bilder, av GAH - 768
Karlebo handbok, av Wll - 768
Vit drar och vinner, av Arne Hedström - 768, 769
Statistical methods in research and production, av I Olsson - 769
Handbuch der Kältetechnik, av Per-Oskar Persson - 769
Atomphysik, av Hans U Åström - 769
Bandstrassen im Baumbetrieb, av C H Nygren - 769, 770
Bauen im Bergbaugebiet, av Göran Ottoson - 770
Abstracts of literature on semiconductor and luminescent materials and their applications 1955, av Dick Lundqvist - 770
Theoretische und experimentelle Untersuchungen über das de Saint-Venantsche Prinzip, speciell mit Anwendung auf die Plattentheorie, av J H - 770
Circular cast-iron plates, av Å I - 770
Passivierende Filme und Deckschichten, av U T—h - 770, 771
U.N.F. tubes for communication and measuring equipment, av DH - 771
Hälsovårdsstadgan, av Hn - 771
»Gymnastiksalar och sporthallar av elementkonstruktion», av Hn - 771
»Vad är arbetsvärdering», av RL - 771
»Håndbog for Dansk Ingeniørforening 1957—58» - 771
»The Lamp» - 771
Hewlett-Packard Co. - 771
Tekniska skrifter: Vibrations of rotating twisted beams - 771
    Hänt inom tekniken - 772
STF:s styrelse - 772
Kurs »Entreprenadfrågor» - 772
Patentverket utvidgar - 772
Nya tidskrifter - 772
    1957, H. 34 - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796
Vad händer med grundvattnet? av Bengt Gustafsson - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779
Trafiksäkerhetsutredningens slutbetänkande, av EBr - 779, 780
Körträning och olycksfrekvens i USA, av EBr - 780
Den tekniska översynen av riksgränsen Sverige—Finland, av Börje Lundgren - 781, 782, 783, 784
Diskussionen om horndalseffekten, av WS - 784
Fosforsyra till gödsel i USA, av SHl - 784
Skaltak i öst och väst, av Sigge Eggwertz - 785
Torveldade ångkraftverk - 785
En gemensam forskningsreaktor - 785
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 786
Provning av timmer med ultraljud - 786
Linberedningsverkstaden i Laholm - 786
    Nybyggen - 787, 788
Världens längsta bro, av Göte Fritzell - 787
Amerikanska atomdrivna örlogsfartyg, av SHl - 787, 788
    Nya metoder - 788, 789, 790
Färgkorrigering med färg-Klischograph, av L Pihl - 788
Påvisande av metallbeläggningars porositet, av SHl - 788, 789
Batteridrivet armbandsur, av GAH - 789
Hållbar yta på aluminiumgjuten, av SHl - 789
Dubbel plastbeklädning av rör, av SHl - 789
Pulvermetallurgiskt framställda bronsfilter, av SHl - 789, 790
Värmning av formsprutningsmaskiners sprutcylinder, av SHl - 790
Lokal elektrolytisk metallutfällning, av SHl - 790
    Andras erfarenheter - 790, 791, 792
Krypning vid excentrisk belastning, av Å I - 790, 791
Ljusbågens tryck vid gasbågsvetsning, av J Murkes - 791
Triacetatfibern, en återupptäckt cellulosafiber, av SHl - 791, 792
Ackumulatorelektroder med PVC-höljen, av SHl - 792
Vattenavsaltning genom jonofores med jonbytarfolier, av SHl - 792
Användning av tellur, av SHl - 792
    Böcker - 792, 793, 794
Arbetsstudiernas utveckling, av RL - 792
Standardiserad transportlåda för tungt gods, av E Nothin - 793
Human relations in industry, av Arne Hedström - 793
Präzisionsmessungen von Kapazitäten, Induktivitäten und Zeitkonstanten, bd 1, av Sven Fornander - 793
Hantverk och kultur 1955—56, av WS - 793, 794
Varför skulltorka höskörden? av WS - 794
Elektriska AB AEG - 794
    Hänt inom tekniken - 794, 795
Till Svenska Teknologföreningens höstmöte - 794
Kurs »Analogimaskiner» - 794
Dansk Fedtforskningsinstitut - 794
Internationel El- og Atomudstilling - 794
SEN-normer - 794
AB Marabous chokladfabrik - 795
Problemhörnan, av A Lg - 795
Debatt: Vattenkraftsutbyggnaden, av Sven Sundius och Tore Nilsson - 795, 796
    1957, H. 35 - 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Släktskap mellan vågrörelser, av Erik Ingelstam - 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803
tillgången på ingenjörer i USA, av SHl - 803
Lägre brandskyddskrav för skolpaviljonger, av Hn - 803
John Wennerberg och TNC, av GAH - 804
Halva Sverige flygfotograferades - 804
Nylon och polyeten kan malas - 804
7 Mt/år kulsinter av taconit - 804
Omvandlare för siffermaskiner, av Olof Perers - 805, 806, 807, 808
AB Atomenergis planer, av SHl - 808
Induktionsvärmugnar för lågfrekvent ström, av Bo Estberger - 809, 810, 811, 812, 813
Vad kan vi göra åt vädret? uppsats av Carl Gustav Rossby, referat av GAH - 813, 814
    Nybyggen - 814, 815
Skaltak med rekordspännvidd, av Sigge Eggwertz - 814
En explosionssäker atomreaktor, av SHl - 814, 815
Månraket före jordsatellit? av GAH - 815
    Nya material - 815, 816, 817
Kristalliserat glas — lätt och hårt, av SHl - 815, 816
Framställning av metall-PVC-laminat, av SHl - 816
Triglycinsulfat — nytt ferroelektriskt material, av J-R Törnquist - 816
Polystyrenskum, framställt utan upphettning, av SHl - 816
Höghållfast zirkoniumlegering, av SHl - 816, 817
Lagerstål för hög temperatur, av SHl - 817
Porfritt kol, av SHl - 817
Magnesium-toriumlegering för hög temperatur, av SHl - 817
    Andras erfarenheter - 817, 818, 819, 820
Färgning av polyeten, av SHl - 817, 818
Strömning i Teflon-rör, av Wll - 818
»Tetrapoder» som vågbrytare, av SHl - 818
Droppbildningen vid extraktion med silbottnar, av SHl - 818, 819
Kvicksilver korroderar lättmetaller, av U T—h - 819
Elektrolytiska celler kan ersätta elektronrör, av SHl - 819
Plaströr för högt tryck, av SHl - 819, 820
Titanexplosioner med salpetersyra, av SHl - 820
Nötningshållfastheten ökas genom gnistbearbetning, av SHl - 820
    Böcker - 820, 821, 822, 823, 824
Handbok för mekaniker, av Wll - 820, 821
Strength of materials, av Å I - 821
Moderne Metallbearbeitung, av Tage Egnefors - 821
Problems in nuclear engineering, av SHl - 821, 822
Planetary gearing, av H Lindberg - 822
Die selbsttätige Regelung, av Laszlo v. Hámos - 822
Complete elliptic integrals, av Å I - 822
Anhang zum Bau- und Ingenieurhandbuch, av Lars-Erik Wickström - 822, 823
Metallkunde für den Konstrukteur, av Bengt Muhr - 823
Jahresbericht 1955 der Europäischen Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen, av U T—h - 823
Kreisringträger und Wendelfläche, av E Mattson - 823
Nomograms for the analysis of frames, av Å I - 823
IEC-publikationer - 823, 824
»Sjöbefälsbanan ett framtidsyrke» - 824
Ingenjörsfirman O T Axlund - 824
Steels Engineering Installations Ltd - 824
    Hänt inom tekniken - 824
Weekendkurs »Konferensteknik» - 824
Norsk bergsprängningskurs - 824
Industridagene ved NTH - 824
Öst och Väst möts - 824
Nya tidskrifter - 824
    1957, H. 36 - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
Ledningsfunktionen inom industriföretag, av Harold B Maynard - 825, 826, 827, 828
500 Mp radiell och 125 Mp axiell belastning - 828
Aminosyror i kadmieringsbad - 828
En katastroflarmare för hemmen - 828
Rening av avloppsvatten, av Nils Westberg - 829, 830, 831, 832, 833, 834
Jordbrukets byggnadskostnader, av Hn - 834
Höjdmätning i Sverige, av Lennart Pettersson - 835, 836, 837, 838
Niob till kapsling av bränsleelement - 838
Kemisk metallbearbetning, av SHl - 839, 840, 841, 842
Norge och atomdrivna fartyg, av SHl - 842
Statens Skeppsprovningsanstalt 1956—1957, av N Lll - 842
    Nya metoder - 843, 844, 845, 846
Oljebehandling av grusvägar, av G Lbg - 843
Järnvägsvagn för tunga transformatorer, av G Olsson - 843
Kromering genom induktionsupphettning, av SHl - 843, 844
Amfotera jonbytare för jonretardation, av SHl - 844
Industriell molekylardestillation, av SHl - 844
Effektökande ljuddämpare, av Wll - 845
Elektrostatisk separering av oledande material, av SHl - 845
Direkt framställning av kornigt kiseljärn, av SHl - 845
Total återvinning av svavelsyran i betvätska, av SHl - 845, 846
    Andras erfarenheter - 846, 847, 848
Förbehandling av rostbeständigt stål före ellytisk metallbeläggning, av U T—h - 846
Fastsättningsdon av plast, av SHl - 846, 847
Standardisering av venturirör, av Wll - 847
Zinkbeläggningars böjbarhet, av SHl - 847
Värmehärdigt metallim, av SHl - 847, 848
    Böcker - 848, 849, 850, 851
Byggmaskiner 1957, av Mejse Jacobsson - 848
Förstora själv, av SHl - 848
Radiation shielding, av J Braun - 848, 849
Fortschritte der Verfahrenstechnik 1954/55, av Anders Rasmuson - 849
Air pollution handbook, av Carl-Eric Holmquist - 849, 850
Dechema Monographien 392-410, bd 29, av SHl - 850
Slabs on soil, av Sven Sahlin - 850
Stützmomenten-Einflussfelder durchlaufender Platten, av Å I - 850
Produkter ur trä, av SHl - 850
Tubes for computers, av B-G Magnusson - 850
»Uppvärmning av asfalt» - 851
Reseberättelser - 851
    Hänt inom tekniken - 851, 852
Det internationella atomenergiorganet - 851
Ett internationellt förbund för automatisk reglering - 851
Kurs »Byggnadstekniskt brandskydd» - 851
Norrköpings Polytekniska Förening - 851
Fjärde Internationella Vattenförsörjningskongressen - 851
Brittiska Plastmässan internationell - 851
Handlingarna från konferensen om betongarbeten vintertid - 851, 852
    Nya produkter - 852
En säkringsbricka för muttrar - 852
En lödtennpasta för rostfritt stål - 852
En grävmaskin - 852
En båtdieselmotor - 852
    1957, H. 37 - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888
Trafikplanering för storstäder, av Kurt Leibbrand - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860
De stora bränderna, av GAH - 860
Fartygsmotståndets friktionsdel, av Curt Falkemo - 861, 862, 863, 864
Obalanser och balanseringsmaskiner, av Fritz Abicht och Lennart Grönskog - 865, 866, 867, 868, 869, 870
Kraftutbyte mellan Schweiz och dess grannländer, av Nils Holmin - 870
Aldehyder och alkoholer enligt oxometoden, av SHl - 870
Det svenska virkesförrådet - 870
Förbränning vid höga lufthastigheter, av Per-Uno Unosson - 871, 872, 873, 874, 875
    Nya metoder - 875, 876, 877, 878, 879
Tjälgränsmätare, av G Lbg - 875
Förbättring av gjutjärns hållfasthet och bearbetbarhet, av SHl - 875, 876
Radarföljning av 72 mål i tre dimensioner, av J-R Törnquist - 876
Varmaluminering av stål utan flussmedel, av SHl - 876
Röntgenapparat för metallundersökningar, av SHl - 876, 877
Framställning av lågtryckspolyeten, av SHl - 877
Kemisk polering av aluminium, av SHl - 877, 878
Universalreagens för etsning av olika stålsorter, av J Murkes - 878
Friktionssvetsning av plaster, av SHl - 878
Ferromangan ur fattig malm, av SHl - 878, 879
    Nya material - 879, 880
Fotografiskt papper på glasfiberväv, av SHl - 879
Titanlegeringar, av SHl - 879
Bultar för hög temperatur, av SHl - 879
Fluorelaster, av SHl - 879, 880
Starkt och korrosionsfast stålgjutgods, av SHl - 880
    Andras erfarenheter - 880, 881, 882, 883
Byggandets industrialisering och byggarens informationsbehov, av Mejse Jacobsson - 880, 881
18-8-ståls spänningskorrosion i varmvatten, av SHl - 881
Textilfiber av lignin?, av SHl - 881, 882
Användning va metalltrikå, av SHl - 882
Bättre kryphållfasthet genom emaljering, av SHl - 882, 883
    Böcker - 883, 884, 885
Markstabilisering genom injektering, av Tor Hagerman - 883
Teknisk mikrobiologi, bd 1 & 2, av SHl - 883
Handbok i förgasarservice, av EBr - 883, 884
Handbuch der Werkstoffprüfung, bd 3, av Göran Ottoson - 884
Verformung und Fliessen des Festkörpers, av J H - 884
Extraction and refining of the rarer metals, av G Bg - 884
Brittle behavior of engineering structures, av C S - 884, 885
Materiel till mindre byggepladser, av Hn - 885
Wirkungsgrad und Selbsthemmung einfacher Umlaufgetriebe, av Bengt Muhr - 885
IEC-publikationer - 885
AB Landelius & Björklund - 885
Imperial Chemical Industries Ltd. - 885
STF i september - 885, 886, 887, 888
    Hänt inom tekniken - 888
Danska atomenergiorgan - 888
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 888
Ett internationellt formgivarråd - 888
En internationell konferens om högpolymera ämnen - 888
    1957, H. 38 - 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920
Mindre byggkrångel. Husbyggnad, av Gunnar Essunger - 889, 890
Mindre byggkrångel. Planering och fastighetsbildning, av Erik Tobé - 890, 891, 892
Dagens formaldehydfabriker i USA, av SHl - 892
»Den modernaste flygplatsen i världen» - 892
Trådtöjningsgivare är otillförlitliga - 892
Ullkonsumtionen 1956 - 892
Natriumperteknat blir tillgängligt i USA - 892
Vilket skydd ger bergrum vid reaktorkatastrofer? av Hans von Ubisch - 893, 894, 895, 896, 897, 898
Arbetarskydd i USA, av Ingvald Söderlund - 898
Nederländernas kamp mot havet, av G Lbg - 899, 900, 901, 902
Limmade träbalkars böjhållfasthet, av Bengt Norén - 903, 904, 905, 906, 907, 908
Mekanförbundet om automatisering, av GAH - 908
Solenergi för elstängsel - 908
Fartygspropellrar av plast - 908
Atomenergin i de anglosaxiska länderna, av SHl - 909, 910, 911
Signalkontakter i receptionens nyckelkrokar - 911
Heta ställen i arbetsmaskiner kan ses - 911
    Nybyggen - 912, 913, 914
Kemi älvs utbyggnad, av G Lbg - 912, 913
Svenskbyggt självlossande malmfartyg, av N Lll - 913
USA:s första atomkraftverk, av SHl - 913, 914
    Nya metoder - 914, 915, 916
Upptining av plaströr, av WS - 914
Läsning av siffror med maskin, av GAH - 914
Kontinuerlig framställning av zinkvitt, av SHl - 914, 915
Vätgasreduktion av järnmalm, av SHl - 915
Mer ekonomisk cyanoetylering av bomull, av SHl - 915, 916
Utfällning av damm på akustisk väg, av J Murkes - 916
Framställning av rent hafnium, av SHl - 916
    Böcker - 916, 917, 918, 919
Psykisk hälsovård och relationerna i arbetet, av Allan Hedfeldt - 916, 917
Frekvensstudien, av Sten Jacobsson - 917
Elementare Schalenstatik, av Sigge Eggwertz - 917
Grundzüge der Verzahnung, av H Lindberg - 917
An introduction to junction transistor theory, av J-R Törnquist - 918
Earth pressures and retaining walls, av G Lbg - 918
Impulse and Schaltvorgänge in der Nachrichtentechnik, av Gösta Lindberg - 918
Handbok för Warners elbromsar, av EBr - 918
Chemical engineering in the coal industry, av SHl - 918, 919
Elementary soil and water engineering, av Sölve Kihlberg - 919
AB Överums Bruk - 919
Elektriska AB John Osterman - 919
Elektronikbolaget AB - 919
    Hänt inom tekniken - 919, 920
Kurs »Strålskydd» - 919
Värmländska Ingeniörsföreningen 40 år - 919
Tekniska Föreningen i Jönköping - 919
Arbetstidsförkortningens verkningar - 919, 920
Produktivitetsnämnden - 920
Metro-Plastic - 920
Debatt: Trollhätte kanal och katastrofen vid Göta Sulfitfabrik, av Wilhelm Ekman och Gösta Malm - 920
    1957, H. 39 - 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940
Järnskrot i järnhanteringen, av Göran Lindblom - 921, 922, 923, 924
Klassificering av mjukstålsskrot, av Lennart Hedström - 925, 926, 927
Industrins skrothantering, av Lennart Hedström - 927, 928, 929, 930
Skrotbehandling, av Erik Lindberg - 931, 932, 933, 934
Hantering av skrot av icke-järnmetaller, av Björn Strauss - 934, 935, 936, 937, 938
    Böcker - 939
Klar sikt i vägfrågan, av GAH - 939
Företagen utbildar, av Arne Hedström - 939
AB Linjebyggnad - 939
Rohde & Schwarz - 939
    Hänt inom tekniken - 939, 940
En teknisk högskola i Skåne - 939
CTH:s bibliotek - 939
Fortifikationskurs för ingenjörer - 939
Norsk Variantbegrensningsråd - 939
En konferens om mätningar på kugghjul - 939
Nya Tidskrifter - 940
Problemhörnan, av A Lg - 940
    1957, H. 40 - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972
Lasele kraftstation, av Sten Elfman - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951
Västeuropas stålindustri hade det knappt om råvaror - 951
Effektutvecklingen hos en cyklist - 951
Förrådsautomatisering i USA, av Arne Hedström - 952
Hjalmar O Dahl †, av Magnus Oledal - 952
Fjärrkontroll av kraft- och transformatorstationer, av Gottschalk von Geijer, Bengt Nordström och Anders Bergman - 953, 954, 955, 956, 957, 958
USA:s järnmalmsreserver, av Bd - 958
Tekniken — urkällan, av GAH - 958
Produktivitetsjämförelser mellan franska företag, av Arne Hedström - 958
Rostfritt ståls korrosionsmotstånd - 958
Följsamhetsdistorsion vid grammofonavspelning, av Lennart Brandqvist - 959, 960, 961
Statliga företagsformer, av Arne Hedström - 961, 962
    Nybyggen - 962, 963, 964, 965
Stenungsunds ångkraftstation, av Wll - 962, 963
Ersättningshamn för Viborg, av G Lbg - 963
Stor damm på Filippinerna, av G Lbg - 963, 964
Atomkraftverk vid Hinkley Point, av G Lbg - 964, 965
    Nya metoder - 965, 966, 967
Stål direkt ur malm, av SHl - 965
En bistabil fyrskiktsdiod, av J-R Törnquist - 965
Blank emulsionsfärg, av SHl - 965
Provrigg för vattencirkulation i högtrycksångpannor, av Wll - 965, 966
Klordioxid utan absorptionstorn, av SHl - 966
Framställning av tetraetylbly, av SHl - 966
Mätning av sprickdjup, av Å I - 966, 967
    Andras erfarenheter - 967, 968
Avbrott i ytskiktsmotstånd vid fuktprovning, av GAH - 967
Elektrifiering eller ej av Danmarks järnvägar, av Nils Holmin - 967
Fenolmonomer för plaster, av HMe - 968
Friktionens inverkan på metallers utmattningshållfasthet, av J Murkes - 968
    Böcker - 968, 969, 970
Angina temporis, av GAH - 968
Matematisk analys, av Wll - 968
Handbok i finmekanik, av Wll - 968, 969
Daedalus, av GAH - 969
The mechanism of phase transformations in metals, av Erik Rudberg - 969
Arcs in inert atmospheres and vacuum, av G Bg - 969, 970
Stress corrosion cracking and embrittlement, av Inge Fäldt - 970
»Uddia lärospån» - 970
Svenska Siemens AB - 970
AB Robo - 970
    Hänt inom tekniken - 970, 971, 972
IVA:s högtidssammankomst - 970, 971, 972
Atomavtal Storbritannien-Sverige - 972
Donation till skånskt tekniskt museum - 972
Kurs »Dimensionering av regleringssystem» - 972
Kurs »Företagsledning» - 972
Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1958 - 972
Konferens om gittertomrum i metaller - 972
    1957, H. 41 - 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
Ekomoniingenjörer. Ett nytt fack vid KTH, av Robert Kristensson - 973, 974, 975
Ekomoniingenjörer. Byggnadsindustrins speciella krav, av Bo Jondal - 975, 976
Ekomoniingenjörer. Den ekonomiska vidareutbildningen, av Gösta Luthman - 976, 977
Ekomoniingenjörer. Allmäningenjörer och specialister, av Lars Brising - 977, 978, 979
Ekomoniingenjörer. Diskussion, av Folke Kristensson, Folke Halldén, Gösta Ingelman, Robert Kristensson, Tarras Sällfors, Gustaf Rydmer, Hans Tysklind, Oskar Åkerman, T Paulsson Frenckner - 979, 980
Jordsatelliters omloppstid, av Robert Engström - 980
Det svenska jordbrukets mekanisering - 980
Aluminium korroderar inte i varmt vatten - 980
Ladugården på mönstergården Simontorp - 980
»Problemet är alltid att nå god ekonomi» - 980
Dolomitt i oljefyringsanlegg, av Per Bergan - 981, 982, 983, 984
Ekonomiska cisterndimensioner, av Johannes Muth - 985, 986, 987
Hårdlod, resistenta mot smält natrium - 987
Mjölkkonsumtion efter en vätebombsexplosion - 987
Priset på plutonium i USA - 987
En likriktare med kiselkarbid - 987
    Nya metoder - 987, 988
Valsat stål direkt ur tackjärnspulver, av SHl - 987, 988
Bestämning av kolväten i luft, av SHl - 988
Epoxihartser för spänningsoptik, av Å I - 988
Radiosignaler från Sputnik I, av Sven Gejer - 989, 990
Månrundtursraket, av WS - 990
Gaskylning av atomreaktorer, av SHl - 991, 992
    Andras erfarenheter - 992, 993, 994, 995
Transformatorers kortslutningssäkerhet, av G Olsson - 992
Elektrokemisk bestämning av korrosionsbeständighet, av J Murkes - 993
Prov med elinstallation i enfamiljshus, av C-H Lundgren - 993
Kontinuerlig bestämning av grundämnen, av SHl - 993
Atom reaktor för 815°C, av SHl - 993
Skinnhindrande medel för lacker och färger, av HMe - 993, 994
Efterbehandling av formpressad nylon, av SHl - 994
Fria radikaler, av SHl - 994
Resultat av dricksvattenfluorering, av WS - 994, 995
    Nybyggen - 995, 996
Guayabo kraftstation, av G Lbg - 995
Norsk jättelaxtrappa, av G Lbg - 995, 996
Ågestaverket, av SHl - 996
En linjär accelerator för tunga joner, av SHl - 996
    Böcker - 996, 997, 998
Den fulländade strategin, av GAH - 996
Automationen, av GAH - 996, 997
Svensk naturvetenskap 1956, av GAH - 997
Silikos och silikosbekämpning, av SHl - 997
America's needs and resources: A new survey, av GAH - 997, 998
Atomkraft, av Wll - 998
Friction and lubrication, av Bengt Muhr - 998
List-tech 1957, av WS - 998
»Prislista över i Sovjetunionen utkommande tidningar och tidskrifter för år 1957», av WS - 998
AB Odelberg & Olson - 998
Isolerings AB WMB - 998
E I du Pont de Nemours & Co. - 998
Reseberättelse - 998
    Hänt inom tekniken - 998, 999
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 998, 999
Förmedlingen av praktikantplatser 1957 - 999
Bilteknisk konferens - 999
1958 British Electrical Conference - 999
Upplysningar om Drupa 1958 - 999
SEN-normer - 999
    Nya produkter - 999, 1000
En mekanisk tätning för frätande vätskor - 999
En strömbrytare för jordfel - 999, 1000
Film för reproduktion av ritningar - 1000
Rör av hård PVC - 1000
Reflekterande fil- och kurvmarkering - 1000
Centrifugalfläktar av plast - 1000
Rättelse - 1000
    1957, H. 42 - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Återställandet av Trollhätte kanal efter skredet vid Göta, av Tore Nilsson - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
Sovjetunionens naturtillgångar, av Bd - 1005
Syntetiskt gummi - 1005
Kombinerade skol- och lastmotorfartyg, av N Lll - 1005, 1006
Grundämnens namn och beteckningar, av SHl - 1006
Stockningsfria centrifugalpumpar, av Torsten Ygge - 1007, 1008, 1009, 1010
Indiens atomenergiprogram, av SHl - 1010
Mekaniska axeltätningar, av Folke Plymouth - 1011, 1012
Automatisering i mekanisk industri, av GAH - 1012, 1013, 1014
En modern växellådsverkstad, av Wll - 1015, 1016, 1017
    Nya metoder - 1017, 1018
TV-teknik hjälper astronomer, av GAH - 1017, 1018
Ytglödgning av högtemperaturlegeringar, av SHl - 1018
Reaktionssintring, av SHl - 1018
Stark fosforsyra våta vägen, av SHl - 1018
Avsvavling av järn, av SHl - 1018
Terrängfordon på mjuk mark, av EBr - 1019, 1020, 1021
    Nybyggen - 1021, 1022, 1023
Radiolänkar för spridningssignaler, av DH - 1021
Europas högsta jorddamm, av G Lbg - 1021, 1022
Svenska krafttransformatorer, av G Olsson - 1022, 1023
    Andras erfarenheter - 1023, 1024, 1025
Explosioner vid smält aluminiums kontakt med vatten, av SHl - 1023
Varför färgade cellulosafibrer förstörs, av HMe - 1023, 1024
Katastrofrisk för stor jorddamm av G Lbg - 1024
Tryckförlust vid pneumatisk transport, av Wll - 1024, 1025
Uran 235 genom centrifugering, av SHl - 1025
Hårdhetens beroende av ytaktiva ämnen på metallytan, av J Murkes - 1025
Plastlaminat som värmeskärmar, av SHl - 1025
    Böcker - 1025, 1026, 1027
Lästeknik, av GAH - 1025
Keramikhandboken, av SHl - 1025, 1026
Automation, av GAH - 1026
Jens Olsens ur, av Torkil C Johnsen - 1026
The training of workers within the factory, av Gösta Lassbo - 1026, 1027
Transmission circuits, av Bengt Jiewertz - 1027
AB Kanthal - 1027
STF i oktober - 1027, 1028, 1029, 1030
    Hänt inom tekniken - 1030, 1031, 1032
STF:s styrelse - 1030
Avd. Teknisk Utbildning öppen för alla inom STF - 1030
Akademiingeniør — en ny dansk ingenjörstitel - 1030, 1031
Kärntekniken vid KTH och CTH - 1031
Ingeniørenes Hus i Oslo 25 år - 1031
VD i Tekniska Föreningen i Finland - 1031
Hollands andra tekniska högskola - 1031, 1032
Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek - 1032
Svenska Mässan - 1032
Kunststoffe 1959 - 1032
En brittisk kemiteknisk utställning - 1032
Debatt: Vätebombförsök på månen, av Robert Engström - 1032
    1957, H. 43 - 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
Stockholms flygplats — en försutten chans? av Bo Lundberg - 1033, 1034, 1035, 1036
Med solvärmedrivna kylmaskiner - 1036
    Nya metoder - 1037, 1038
Gummiverktyg för formning av armerade plaster, av SHl - 1037
Luftburet teleskop för studium av solen, av SHl - 1037
Acetylen genom krackning av kolväten, av SHl - 1037, 1038
Kontinuerlig jonbytesprocess, av SHl - 1038
Fram- och återgående rörelse med elkraft, av GAH - 1038
Golvbeläggningar, av Christer Bring och Nils Sundén - 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
Korttidsprovning av golvmaterials avnötningshållfasthet, av Nils Sundén - 1046, 1047, 1048, 1049
    Andras erfarenheter - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053
Byggeriets måttnoggrannhet, av Ingemar Nyquist - 1049, 1050
»Vågbottnar» för destillationskolonner, av SHl - 1050
Kylare och skrubber för sura ångor, av SHl - 1050, 1051
Mangan ur anrikningsavfall, av SHl - 1051
Plast ur socker, av SHl - 1051
Värmetåliga bromsbelägg? av EBr - 1051, 1052
Finmalning av kol med radioaktiv strålning, av SHl - 1052
Icke-metalliska tillsatsers inverkan på platinas hållfasthet i hög temperatur, av J Murkes - 1052
Högren kisel till transistorer, av SHl - 1052, 1053
Ytbehandling med omättade polyestrar, av SHl - 1053
    Böcker - 1053, 1054, 1055, 1056, 1057
Sju år av skolreformer, av GAH - 1053
Radioaktivitetens industriella tillämpningar, av SHl - 1053, 1054
Der öffentliche Personennahverkehr, av Bror Hillbom - 1054
Electric generation, av Wll - 1054, 1055
Boundary control and legal principles, av Å G - 1055
Hochspannungsmessungen, av N Hyltén-Cavallius - 1055
Federgelenke, av G Lbg - 1055
Die Strahlungsheizung, av O Kallin - 1055, 1056
Transport rpocesses in applied chemistry, av Karl-Axel Melkersson - 1056
Transistor electronics, av J-R Törnquist - 1056, 1057
The rolling of strip, sheet and plate, av C S - 1057
Kunststoffe - 1057
Industriwerk Schaeffler - 1057
AB Landelius & Björklund - 1057
Varian associates - 1057
    Tekniska högskolorna - 1057, 1058
CTH - 1057, 1058
KTH - 1058
    Hänt inom tekniken - 1058, 1059
IVA:s Transportforskningskommissions årsmöte, av E Nothin - 1058, 1059
Sovjetunionen erbjuder uran och stipendiatplatser - 1059
Stipendier ur Th. Nordströms fond - 1059
En kurs i förspänd betong - 1059
Problemhörnan, av A Lg - 1059, 1060
Debatt: »Trollkarlen Automation», av Oskar Åkerman - 1060
    1957, H. 44 - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088
Sjöregleringar och klimat, av Bertil Rodhe - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
Cement enligt den halvtorra metoden - 1066
Stora maskiner kan monteras utomhus - 1066
Nylonkord för bildäck - 1066
Norsk Hydros elförsörjning, av P-G Edblad - 1066
Framställning av element 102, av Lennart W Holm - 1067, 1068, 1069
Norrländska vattenkraftfrågor, av Lr - 1069, 1070
Grande Dixence i Schweiz, av Hans Hittenkofer och Bror Fåhraeus - 1071, 1072, 1073, 1074
Atomenergin i Spanien, av SHl - 1074
Fiske 1956, av N Lll - 1074
Det nya internationella atomenergiorganet - 1074
Orion-tillverkningen 1956 - 1074
Latinskt i stället för kinesiskt - 1074
Saharas olja, av SHl - 1075, 1076, 1077
    Andras erfarenheter - 1077, 1078, 1079, 1080
Silvers vandring, av SHl - 1077
Kallsprutning med tryckvätska, av J Murkes - 1077
Molybdendisulfid i plaster, av SHl - 1077, 1078
Hur uppkommer åska?, av GAH - 1078
Intermetallföreningar som halvledare, av SHl - 1078
Ren molybdentrioxid genom sublimering, av SHl - 1078, 1079
Fläckar på bordssilver, av SHl - 1079
Atombränsle i suspension, av SHl - 1079
Byggnadsmaterialbeställning, av Hn - 1079, 1080
Glaslod med låg smältpunkt, av SHl - 1080
Totan syntes av vitamin A och E, av SHl - 1080
    Nybyggen - 1080, 1081
Stora transformatorer i Tyskland, av G Olsson - 1080, 1081
Jättestor hyvel- och fräsmaskin till Götaverken, av N Lll - 1081
    Böcker - 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086
Atomenergi och kärnfysik, av Lennart W Holm - 1081, 1082
Leitfaden der Lichttechnik, av Gustaf Hassel - 1082
Nuclear power engineering, av SHl - 1082
Modern mathematics for the engineer, av Bengt Kredell - 1082, 1083
Radioaktive Isotope, av Lars Melander - 1083
Combustion processes, av Wll - 1083
Proceedings of the Joint Conference on Combustion, av Wll - 1083, 1084
Centrifugal and axial flow pumps, av M Oledal - 1084
Induktionsmaschinen, av Svante von Zweygbergk - 1084, 1085
Über die Aushärtung von Aluminium-Kupferlegierungen, av H Unckel - 1085
Die Massysteme in Physik und Technik, av Wll - 1085
Kraftfahrtechnisches Taschenbuch, av EBr - 1085, 1086
Photoconductivity Conference, av Raymond Nelson - 1086
The iron and steel industry in Europe, av SHl - 1086
Norden och Europa, av WS - 1086
Isoleringsaktiebolaget WMB - 1086
AB Odelberg & Olson - 1086
Tekniska skrifter: Styrkeforhold for store tankskip - 1086, 1087
    Hänt inom tekniken - 1087
SEK 50 år - 1087
Privatistexamen för läroverksingenjörer? - 1087
Kontor 59 - 1087
Debatt: Vad är spommad axel? av Arne Ahlberg - 1087, 1088
    1957, H. 45 - 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
Utbildning inom atomenergiområdet vid KTH, av Ragnar Woxén - 1089, 1090, 1091
    Nya metoder - 1091, 1092
Återvinning av kemikalier vid sulfitcellulosaprocessen, av SHl - 1091
Billig maskin för 14 MeV neutroner, av SHl - 1091, 1092
Återvinning av klor, av SHl - 1092
Kontinuerlig tillverkning av sampolymerisat, av SHl - 1092
Automatisk kontroll av krutstubin, av Nils H Carlborg - 1093, 1094
Fibrer av linjär polyeten - 1094
Aluminiums korrosion i atomreaktorer, av Gunnar Gabrielson - 1094, 1095, 1096, 1097, 1098
Vetemjöls näringsvärde ökas - 1098
Uran reagerar långsammare med vatten - 1098
Kolvringar av Teflon - 1098
    Andras erfarenheter - 1098, 1099, 1100
Strålningsresistenta smörjfett, av SHl - 1098
Gaskromatografi, av HMe - 1098, 1099
Ökning av jods bakteriedödande verkan, av SHl - 1099
Akrylplaster som lackhartser, av SHl - 1099, 1100
Kemiskt utfällda nickelskikts korrosionsmotstånd, av SHl - 1100
Ett tvåvägs byggelement för polymerer, av SHl - 1100
Elektrolytisk utfällning av lättmetaller ur organiska bad, av SHl - 1100
Strålningsskador i fasta ämnen, av Karl-Johan Blom - 1101, 1102
Polymerer med metaller i atomkedjan - 1102
    Nya material - 1102, 1103
Neutronabsorberande rostfritt stål, av SHl - 1102
Niob som konstruktionsmaterial, av SHl - 1102, 1103
Ett utskiljningshärdbart rostfritt stål, av SHl - 1103
Organosilikoner ger låg friktionskoefficient, av SHl - 1103
    Böcker - 1103, 1104, 1105, 1106, 1107
The science of engineering materials, av Å I - 1103, 1104
Praktische Mathematik für Ingenieure und Physiker, av J H - 1104
Technologie des Glases, av Rune Persson - 1104, 1105
Digital computer programming, av Olof Holme - 1105
Rheology, theory and applications, bd 1, av J H - 1105
Dampfkessel, av Wll - 1105
Jahrbuch 1956 der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt e.V. (WGL), av Tore Gullstrand - 1105, 1106
Data book for civil engineers, bd 2, av G Lbg - 1106
Die Analyse galvanischer Bäder, av U T—h - 1106
Handbuch der Staubtechnik, bd 1, av Wll - 1106
Rationell rostskyddsmålning, av SHl - 1106
»Storabonnenternas telefonkatalog» - 1107
Till Billman-Regulators 25-årsjubileum, av WS - 1107
»Sovjetiska vetenskapliga och tekniska tidskrifter» - 1107
Reseberättelse - 1107
Allmänna Brandredskapsaffären AB - 1107
Svenska Skifferolje AB, av SHl - 1107
    Hänt inom tekniken - 1107, 1108
Akademisk undervisning — forskarrekrytering - 1107, 1108
Grafiska Institutet - 1108
Första Internationella Vakuumtekniska Kongressen - 1108
Rättelse - 1108
    1957, H. 46 - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Den termonukleära reaktorn, av Jan Flinta - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Mats Bärlund - 1115, 1116
Polyeten i USA, av SHl - 1116
Samhällsekonomisk balans? av Bo Sartorius - 1116
Sotmätning i bilmotorer, av EBr - 1117, 1118
Flodtransporter i Sovjetunionen, av Bd - 1118
Treglasfönster, av Hn - 1119, 1120
    Nybyggen - 1120, 1121
Hinkley Point, Storbritanniens tredje rent civila atomkraftverk, av SHl - 1120
Amerikansk provningsreaktor, av SHl - 1120, 1121
    Andras erfarenheter - 1121, 1122, 1123
Instrument för bestämning av fria radikaler, av SHl - 1121
Svavel höjer titanlegeringars brottgräns, av SHl - 1121
En dubbelreaktiv plastråvara, av SHl - 1121
Hur man gör silikoner, av SHl - 1121, 1122
Eluppvärmning av bostäder i Berlin, av Olof Joachimsson - 1122
Guld som oxidationsskydd för molybden, av SHl - 1122
Minskning av titans skalning, av SHl - 1122
En limfolie av SHl - 1122
Bättre och billigare butadien-styrengummi, av SHl - 1122, 1123
Organiska oxidationsmedel och polymerisationskatalysatorer, av SHl - 1123
    Böcker - 1123, 1124
Papperstillverkning, av SHl - 1123
Organisation, bd 1, av Bertil von Alfthan - 1123
Elektrische Messung mechanischer Grössen, av Wll - 1123, 1124
Tabellen zur Berechnung von Wasserrohrleitungen, av M Oledal - 1124
Oxydation von Metallen und Metallegierungen, av U T—h - 1124
Neuzeitliche galvanische Metallabscheidung, av U T—h - 1124
Handelsbruk, bd 6 - 1124
»Västerås, Sveriges största insjöhamn» - 1124
Allmänna Brandredskapsaffären AB - 1124
AB Landelius & Björklund - 1124
STF i november - 1125, 1126, 1127
TNC: 10. Elektronik — elektronfysik. 11. Skred — ras, jord — mark, av Tm - 1127, 1128
Problemhörnan, av A Lg - 1128
    1957, H. 47 - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152
En lekmans syn på rörelse- och metodstudier, av Assar Gabrielsson - 1129, 1130, 1131
    Nya metoder - 1131, 1132
Ugn för 3500°C, av SHl - 1131
Emaljering av aluminium, av U T-h - 1131, 1132
Återföring i verktygsmaskiner, av KJ - 1132
Pneumatisk sugpyrometer, av Wll - 1132
Automatisk elektronisk kretsmontering, av J-R Törnquist - 1132
Västtysk återuppbyggnad - 1133, 1134, 1135
Småhus på Interbau, av Hn - 1136, 1137, 1138
I Kujbysjevs kraftverk om 2100 MW - 1138
Sotblåsare i ångpannor - 1138
Hydroniumjonen H2O+ har påvisats - 1138
Skumdämpare i skumplast - 1138
En kadmiumhaltig protein - 1138
    Andras erfarenheter - 1138, 1139, 1140, 1141
Materialproblem vid vinterbetongarbeten, av Hn - 1138, 1139
Diamanters ytstruktur, av SHl - 1139
Lignin i keramisk industri, av SHl - 1139
Alkyder med hexantriol, av SHl - 1139, 1140
Bor i stål, av SHl - 1140
Polykarbonat, plaster med stor slagseghet, av SHl - 1140
Reaktorolyckan i Windscale, av SHl - 1140, 1141
Keramiska radarkåpor, av SHl - 1141
    Böcker - 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148
Gruvbrytning och kopparhantering vid Stora Kopparberget intill 1800-talets början, bd 1 & 2, av WS - 1141, 1142
Raketer och rymdforskning, av Björn Bergqvist - 1142
Hantering och transport av wallboard, av E. Nothin - 1142, 1143
Stenhandboken, av Hn - 1143
Textil- och konfektionsindustrin i Sverige, av SHl - 1143
Dimensionerande utetemperaturer, av Torsten Norell - 1143
A treatise on photoelasticity, av Å I - 1143, 1144
Introduction to distributed amplification, av B Nelin - 1144
Dampfkessel und Feuerungen, av Wll - 1144
Der Kathodenverstärker in der elektronischen Messtechnik, av Sven Gösta Gertzell - 1144
Aerodynamic components of aircraft at high speeds, av Tore Gullstrand - 1144, 1145
Theory of ordinary differential equations, av J H - 1145
The design of multi-layer walls, av Göran Ottoson - 1145
Boron, calcium, columbium and zirconium in iron and steel, av Åke Hentz - 1145, 1146
Industrielle Automatisierungstechnik, av Lászlo von Hámos - 1146
Entwicklungsstand 1957 der unbemannten Flugkörper, Überschall-Fluggeräte und Raum-Fahrzeuge, av BMW - 1146
Symposium on Vacuum Technology, av Hans von Ubisch - 1146, 1147
Mémoires de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, bd 16, av E Eriksson - 1147
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1957, av Wll - 1147
Norske Forskningsinstitutsjoner innen naturvitenskap og teknikk, av WS - 1147
F L Smidth & Co. A/S 1882—1957, av WS - 1147
»Skolstaden Härnösand och den tekniska utbildningen» - 1147
VDI-Zeitschrift 100 år, av WS - 1147, 1148
»AB Max Sievert 1882—1957» - 1148
Allmänna Brandredskapsaffären AB - 1148
Reseberättelse - 1148
    Hänt inom tekniken - 1148, 1149, 1150
Värderingsinstrument för hyreshus - 1148, 1149
Internationella allmänna bestämmelser för byggnadsentreprenader - 1149
Växtnäringsforskningens objektivitet undersöks - 1149
TNC:s årsberättelse 1956—1957 - 1149
Ett nordiskt korrosionsmöte - 1149
En ny fransk teknisk högskola - 1149
Internationella Astronautiska Federationen (IAF) - 1149, 1150
Femte Internationella Förbränningsmaskinkongressen - 1150
    Nya produkter - 1150, 1151
Transistoriserad högtalartelefon - 1150
En snabbstartapparat för dieselmotorer - 1150, 1151
IBM Autopoint Computer 610 - 1151
Gasprovare för organiska lösningsmedel - 1151
En lack för parkettgolv - 1151
Rullar för remtransportörer - 1151
Standardställverk för elverk och industrianläggningar - 1151
Grus i verket, av GAH - 1152
    1957, H. 48 - 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176
Stornorrfors. Sveriges största vattenkraftstation, av Tore Nilsson - 1153, 1154
Stornorrfors. Projektering, av Karl arthur Scherman - 1154, 1155, 1156
Stornorrfors. Konstruktioner. Av Gunnar Pira och Bo Sandegren - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163
Stornorrfors. Byggandet, av Torsten Göransson - 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171
Stornorrfors. Mark- och skadeproblem, av Sigurd Eriksson - 1171, 1172
Stornorrfors. Turbinerna, av Rune Karlsson - 1172, 1173, 1174
Stornorrfors. Den elektriska utrustningen, av Sven Svidén och Lennart Iveberg - 1174, 1175, 1176

Project Runeberg, Sat Feb 6 22:16:59 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1957/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free