- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 88. 1958

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 88 1958

Utgivare och chefredaktör: Gunnar Hambraeus. Redaktionssekreterare: Wilhelm Söderström. Andre redaktörer: Sigge Hähnel, Torsten A Widell. Fackredaktörer: Gotthard Björling (bergsvetenskap), Sven Lalander och Rolf Gradin (elkraftteknik), Hans Olof Palme och Bertil M Westergård (flygteknik), Lennart Pihl (grafisk teknik), Göran Hellsten och Bertil Sundberg (husbyggnad), Runo Lindblad (industriekonomi), Uno Trägårdh (kemiteknik), Åke Gustafsson (lantmäteri), Torsten A Widell (mekanik), Nils J Ljungzell (skeppsbyggnad), Kjell Johansson (teknisk fysik), Dag Hartman (teleteknik), Owen Andersson (verkstadsteknik), Gösta Lundberg och Anders Bergström (väg- och vattenbyggnad). NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1958

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
1. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv
2. Bokrecensioner - xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix
3. Författarregister - xix, xx, xxi
    1958, H. 1 - 1
Atomkraftindustrins hygieniska problem, av Carl-Eric Holmquist - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Frostfritt nedgrävningsdjup för kraftledningsstolpar, av David Zetterholm och Eric Danielsson - 7, 8, 9, 10, 11
    Andras erfarenheter - 11
Utetemperatur och värmeanläggningars dimensionering, av Torsten Norell - 11, 12
Glasbelagd centrifugalpump, av SHl - 12
Pinnskruvsförband, av Wll - 12
Användning av solenergi i Indien, av SHl - 12
Det ryska atomenergiprogrammet, av SHl - 13, 14
Högskoleingenjörerna i Sovjet, av Bd - 14
    Nybyggen - 15
Avloppsvattenrening i Södermanland, av SHl - 15
Högspänd likströmsöverföring i Sovjetunionen, av R Gradin - 15
80 t ljusbågsugn, av K J Blom - 15, 16
Raket i västficksformat, av SHl - 16
Argentat kraftstation, av G Lbg - 16, 17
    Böcker - 17
Tingen och vi, av Sven A Hansson - 17
Barnfamiljer i höghus och trevånings låghus i Vällingby, av Rolf Runefelt - 17
Utbildning av chefer och experter i företagen, av Arne Hedström - 17, 18
Mathematics and computers, av Bengt Jiewertz - 18
Kunststofftaschenbuch, av SHl - 18
Behaviour of metals at elevated temperatures, av Å I - 18
Der Kontaktumformer, av Bertil Hammarlund - 18, 19
Le moderne turbine idrauliche (Kaplan, Francis, Pelton) ed regolatore di velocità, av M Oledal - 19
American civil engineering practice, bd 3, av G Jurell - 19
Cams, av S Lundgren - 19, 20
Abnahmeprüfung von Verbrennungsmotoren, av Wll - 20
International guide to European sources of technical information, av WS - 20
    Hänt inom tekniken - 20
Lagstiftningen om uranfyndigheter revideras - 20
Norska domar om skatteavdrag för studieresor och kongresser - 20
Kurser i vattenrening och avloppsvattenrening - 20
Brittisk kurskonferens om den högre teknikerutbildningen - 20
Leipzig-mässan - 20
SEN-normer - 20
    1958, H. 2 - 21
Utvecklingslinjer inom metallurgin, av Gotthard Björling - 21, 22, 23, 24, 25
Tysk järnhanterings behov av inhemsk järnmalm, av E R—s - 26
Klarälven tog huvudvattenledningen i Deje - 26
Marknaden för regulatorer - 26
En ångpanneexplosion per dag - 26
Uddevalla kanal, av A Frey Samsioe - 27, 28, 29
Nya föreskrifter för fartygsstål, av N Lll - 29
Industriell användning av jordbruksprodukter, av SHl - 29, 30
Utvinning av guano i Grand Canyon, av E R—s - 30
Sovjets järnmalmstillgångar, av J Murkes - 30
Världens handelsflottor, av N Lll - 30
Stålindustrin i Sovjet, av CS - 31, 32
    Nya metoder - 32
Tunnelbrännare för stadsgas, av SHl - 32
Borosilikatglas till kärnor vid gjutning av lättmetall, av SHl - 32
På minimitid Jorden — Mars, av Björn Bergqvist - 32, 33
Induktiv metod för mätning av härddjupet, av J Murkes - 33
Fluorföreningar ur råfosfat, av SHl - 33, 34
Lantmäteri och automatisk databehandling, av Lars Åhstrand - 34
Hydrotermiskt framställda safirer, av SHl - 34
    Andras erfarenheter - 34
Färg för fenolplastartiklar, av SHl - 34
Puzzolan i betong, av Tor H Hagerman - 34, 35
Mera socker gneom avsaltning, av SHl - 35
Grafittrådar, av SHl - 35
Bromtillverkning i Israel, av SHl - 35
Selen nödvändig för djur, av SHl - 35, 36
Mattermedel för färger och lacker, av SHl - 36
Hårdmetallskärs hållfasthet vid fräsning, av J Murkes - 36
    Böcker - 36
Hydromaskinlära, av Wll - 36
Säljaren och säljtekniken, av Sven A Hansson - 36, 37
Advances in nuclear engineering, bd 1 & 2, av SHl - 37
Engineering inspection, measurement and testing, av Peter Steinbruck - 37
Die Korrosion des Eisens und ihre Verhütung, av U T—h - 37, 38
Skelettbauten, av Åke Östin - 38
Electric dipole moments, av Erik Forslind - 38
Klemmenbezeichnung elektrischer Maschinen in Deutschland, England und USA, av Sven Svidén - 38
Målinger av luftlydisolasjon i bolighus, av Sten Wahlström - 39
Betongmassan och dess delmaterial, av L Bernell - 39
Kungl. Arbetarskyddsstyrelsens och Yrkesinspektionens verksamhet år 1956, av Wll - 39
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK), av WS - 39
AB Landelius & Björklund - 39
Problemhörnan, av A Lg - 39, 40
Debatt: Keramikhandboken, av B G Lindgren - 40
    1958, H. 3 - 41
Kavitationsprov med propellrar bakom akterskepp, av Carsten D Lövstad - 41, 42, 43, 44, 45
Ett bindemedel för polyesterfiber - 45
Markstabilisering med fosforsyra - 45
13 miljoner hus med solvärmesystem - 45
John O Roos af Hjelmsäter †, av Otto Forsman - 45, 46
Framtagning av informationer — »information retrieval», av WS - 46
Plast eller metall i konstruktioner, av Wll - 46
Ammoniakfabriken i Kvarntorp - 46
Danmarks tredje atomreaktor - 46
Argentinskt 600 MW tidvattenkraftverk? - 46
Oljebrännare för högtemperatursmältugnar - 46
Skiv- och backbromsar för bilar, av EBr - 47, 48
Metallurgisk storindustri i Venezuela, av J Murkes - 48
Bullerintensiteten från en bergborrmaskin - 48
Strömningsmätningar med varmtrådssond, av Berth Wikström - 49, 50, 51, 52
Ett mer användbart antibiotikum - 52
    Nya metoder - 52
Vattens avsaltning genom osmos, av SHl - 52, 53
Underjordsförgasning enligt bottenhålsmetoden, av Wll - 53
Behandling av pulverjärndelar med ånga, av SHl - 53
Tellurometern, av Å G - 53, 54
Glansförtenning, av U T—h - 54
    Andras erfarenheter - 54
Konprov på leror, av G Lbg - 54
Masstransport av apelsinsaft på fartyg, av N Lll - 54, 55
Vätgaselement i USA, av SHl - 55
Zinkrika, oorganiska färger som rostskydd, av SHl - 55
Trubbighet en fördel hos flygplan och missiler av Björn Bergqvist - 55
Fuktskador i golv, av Thorvald Flodén - 55, 56
Metallorganiska polymerer som bränsle i atomreaktorer, av SHl - 56
    Böcker - 56
Realities of space travel, av Björn Bergqvist, Carl-Johan Clemedsson och Åke Hjertstrand - 56, 57
Vector spaces and matrices, av John Rundgren - 57
The air pollution bibliography, av Carl-Eric Holmquist - 57
Handbuch der Mikroskopie in der Technik, av Per H Lundegårdh - 57, 58
Successful executive action, av RL - 58
»Den svenska vägplanen — en orientering» - 58
»Vardagsmekanisering — några exempel», av Wll - 58
    Hänt inom tekniken - 58
STF:s styrelse - 58
STF:s representanter i SIS - 58
Kurs »Korrosion och korrosionsskydd för icke-järnmetaller» - 58, 59
Acta Polytechnica Scandinavica - 59
Svenska Nationalkommittén för Vetenskaplig Radio - 59
Riksnämnden för Ekonomisk Försvarsberedskap - 59
Ny utredning om trafiksäkerheten - 59
European Nuclear Energy Agency - 59, 60
Timoshenko-medaljen - 60
Eurochemic Company - 60
Kurs i ytbehandling av metaller mot korrosion - 60
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 60
Stockholms stads forskningsstipendier - 60
Sweden House - 60
TNC. 12. Ordproblem, av Tm - 60
    1958, H. 4 - 61
Elkonsumtion och industriellt framåtskridande, av Sven Lalander och Nils Holmin - 61, 62, 63, 64, 65, 66
Pumpkraftverk komplement till atomkraft, av P G Edblad - 66
Den svenska vägplanen 1957, av G Lbg - 67, 68
750 MW ångturbineffekt - 68
Fastsvetsning av tuber - 68
Iakttagelser i en tömd kraftstationstunnel, av Olof H:son Gellerstedt - 68, 69
    Andras erfarenheter - 69
Fabriksgjord och platstillverkad betong, av Hn - 69, 70
En teori för enzymverkan, av SHl - 70
Rökgasers värmeledningsförmåga, av Wll - 70, 71
Cesium, av SHl - 71
Kylskåps elförbrukning, av G Olsson - 71
Korrosion genom svavelbakterier, av Wll - 71, 72
    Nybyggen - 72
Stockholms taxiradio, av DH - 72
Varmblästeranläggning i gjuteri, av Wll - 72, 73
US Navy's första atomdrivna övervattensfartyg, av N Lll - 73
Utbyggnad av Amurs vattenkraft, av G Lbg - 73
    Nya metoder - 73
Smörjoljor och mjukningsmedel ur terpener, av SHl - 73
Teleförbindelse genom ljusmodulering, av K J - 73, 74
Vulkning av silikongummi, av SHl - 74
Platinotronen — ett mikrovågsrör för höga effekter, av J-R Törnquist - 74, 75
Bindning av metaller vid halvledare, av SHl - 75
Framställning av titantriklorid i ljusbåge, av SHl - 75
    Böcker - 75
Transportekonomi, av E Nothin - 75, 76
Högspända kraftledningars inverkan på tele- och lågspänningsanläggningar genom induktion eller annan avståndsverkan, av L Norlin - 76
The economics of nuclear power including administration and law, bd 1, av Wll - 76, 77
Building code requirements for reinforced concrete, av L Bernell - 77
Spanende Werkzeugmaschinen, av H Hallendorff - 77, 78
An introduction to the cathode ray oscilloscope, av J-R Törnquist - 78
Recommended practice for winter concreting, av L Bernell - 78
    Hänt inom tekniken - 78
Konferens »Industritelevision» - 78
Kurs »Byggnadsakustik» - 78
Weekendkurser »Konferensteknik» våre 1958 - 78, 79
Vit och blå standard - 79
Understöd från Skeppsbyggares och Flygteknikers Hjälpfond - 79
Cigrékongressen 1958 - 79
Stipendier för forskning i Norge - 79
Utställning och konferens för materialhantering - 79
Brittisk konferens om radionavigering - 79
Symposium om halvledares metallurgi - 79
Tionde Tyska Hantverksmässan - 79
Skriv- och ritblanketter - 80
SEN-normer - 80
Nya tidskrifter - 80
Debatt: Vätebombförsök på månen - 80
    1958, H. 5 - 81
Telefontrafikteorins metoder, av Anders Elldin - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
    Andras erfarenheter - 87
Betonggolv, av Hn - 87
Syntetfibertråd i skodon, av SHl - 87, 88
Medel mot sockersjuka, av SHl - 88
Ökning av ståls nötningshållfasthet genom saltbadsbehandling, av J Murkes - 88
Polypropylenoxid till folier och plaster? av SHl - 88
Korrosion av tenn och förtent koppar i neutrala lösningar, av U T—h - 88
Radioteleskopet vid Jodrell Bank, av B Jiewertz - 89, 90
Ett portabelt kylskåp för —196°C - 90
Kollisionsexperiment med bilar, av EBr - 91, 92, 93
    Nybyggen - 93
Sveriges statsisbrytare »Oden», av N Lll - 93
Brittisk tryckvattenreaktor för ubåt, av SHl - 93
Belysning med högfrekvent ström, av G Olsson - 94
    Nya metoder - 94
Vakuumsmältning med konsumerbar elektrod, av SHl - 94
Spacistorn, av J-R Törnquist - 94, 95
Reduktion av titandioxid med aluminium, av SHl - 95
    Böcker - 95
Atomteknisk ordlista med förklaringar, av SHl - 95, 96
Metodundersökning av styckegodslossning i stadsgården i Stockholm, av E Nothin - 96
Elektrische Messgeräte und Messverfahren, av P O Persson - 96
Theorie und Technik der Pulsmodulation, av Lennart Elfving - 96, 97
Investigations of soil pressure measuring by means of cells, av L Bernell - 97
Dieselmaschinen, bd 2, av Paul Åberg - 97
Lubrication of bearings, av Bengt Muhr - 97
AB Götaverken - 97
Skandinaviska Aerosol AB - 98
    Hänt inom tekniken - 98
Kurs »Vattenvård» - 98
Skånska Ingenjörsklubben - 98
Nordiska Betongkongressen - 98
Europa-lastpall - 98
Utskott för mekaniseringsforskning - 98
Transportutställningen 1958 - 98
Kurs i databehandling för företagsledning - 98, 99
En temporär internationell räknecentral i Rom - 99
Tredje Internationella Reologikongressen - 99
International Mineral Processing Congress - 99
En internationell förpackningskonferens - 99
En internationell lantbruksmaskinutställning - 99
Nya tidskrifter - 99, 100
Problemhörnan, av A Lg - 100
Rättelse - 100
    1958, H. 6 - 101
Förpackningen som rostskyddshjälpmedel, av Erik Wallenberg - 101, 102, 103, 104, 105
Stålrör med polyeten som korrosionsskydd - 105
Insektsbekämpare och gödsel spreds med flyg - 105
Strålskydd av socker - 105
Ståls ytsprickning genom väteupptagning - 105
Pedro Hellström †, av Bo Ekelund - 106
Svensk järnhantering 1957, av WS - 106
Ångkraftverkens byggnadsvolym beräknas minskas - 106
Den grafiska industrin - 106
Skärmbildning medför genetiska risker - 106
Skumgummi är mycket lättantändligt - 106
Utvecklingen av butylgummi, av William J Sparks - 107, 108, 109, 110, 111
    Nya metoder - 111
»Sorptiv extraktion», av SHl - 111, 112
Katalytisk förbränning av avgaser, av SHl - 112
Värmeventil, av Wll - 113
Kaliumborohydrid, av SHl - 113
Diffusionslegeringar, av SHl - 113
Automatisk zonsmältning, av SHl - 113, 114
Hårdmetallbeläggning av verktyg och arbetsstycken, av SHl - 114
    Andras erfarenheter - 114
Torkning av textilier i fluidiserad bädd, av SHl - 114
Långlivad neptuniumisotop isoleras, av SHl - 114
Droppkondensation, av SHl - 114, 115
Förgiftning genom kadmiumoxid, av U T-h - 115
Lågtryckspolyeten framställd vid högt tryck, av SHl - 115
Fluorerade aromater, av SHl - 115
    Böcker - 115
Funktionell och syntetisk tidsbestämning, av RL - 115
Korrosionsordlista, av SHl - 115, 116
Värmeledningstal hos olika jordarter, av Wll - 116
Geometric algebra, av Edgar Asplund - 116
Foundations of the nonlinear theory of elasticity, av Å I - 117
Work sampling, av Sten Jacobsson - 117
Spot tests, av Axel Johanson - 117
Radio telemetry, av DH - 117, 118
Neutron cross sections, av Karl-Erik Larsson - 118
Eigenheime für den Bergmann, av Åke Östin - 118
IEC-publikationer - 118
Ett kompendium över felmätning och kabelsökning - 118
»Handbok i avsvarvning och skärpning av slipskivor» - 118
KTH:s program och studiehandbok - 119
Fagersta Bruks AB - 119
Harry Stickler Maskin AB - 119
Bo Palmblad AB - 119
Reseberättelser - 119
    Hänt inom tekniken - 119
Samhällsplanering vid storflygplatsen - 119
Finländsk skeppsteknisk organisation - 119
Grundarna av Eurochemic - 119
Adelsköldska stipendierna - 119
Nordiskt Korrosionsmöte 1958 - 119
Internationell kongress om förspänd betong - 119
Andra Internationella Kybernetikkongressen - 120
Andra Världskongressen om Fiskebåtar - 120
Utställningen »Allt för sjön» - 120
Internationella Vårmässan i Utrecht - 120
Debatt: Jord — mark, av Bernt Jakobson och S H:son Tideström - 120
    1958, H. 7 - 121
Vanguard Sputnik Explorer, av Åke Hjertstrand - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Avgasare för matarvatten - 129
En 2000-linjers elektronisk telefonväxel - 129
Japan Information Centre of Science and Technology - 129
Otto Stålhane †, av Halvard Liander - 129
Slöseri med ingenjörskraft, av GAH - 130
Världsskeppsbyggeriet vid årsskfitet 1957/58, av N Lll - 130
Breeder-reaktorn med plutonium som bränsle, av Sigge Hähnel och Hans von Ubisch - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Turbindrivna bilar med frikolvsgasberedare, av EBr - 139, 140, 141, 142
    Nya metoder - 142
Sprutade aluminiumpackningar, av SHl - 142, 143
Spänningsfri förnickling, av SHl - 143
Svaveltrioxidbestämning i rökgaser, av Wll - 143
Originella sätt att borra och spränga berg, av J Murkes - 143, 144
Bättre förstärkning av gummi, av SHl - 144
Den brittiska proteinfiberns framställning, av SHl - 144, 145
    Andras erfarenheter - 145
Induktionsanlöpning av ythärdade arbetsstycken, av J Murkes - 145
Molybdens duktilitet, av SHl - 145
Spänningar i tunneltak, av Å I - 145, 146
Utvinning av kvicksilver, av E R—s - 146
Vinylidencyanid till syntetfiber och plast, av SHl - 146
Snabbt stelnande gel av SHl - 146
Rostfritt ståls spänningskorrosion i hett vatten eller ånga, av SHl - 146, 147
    Böcker - 147
Fakta, bd 3, av Lars Gunnar Sillén - 147
Europamarknaden och företaget, av GAH - 147
Mehr Technik — mehr Ingenieure, av R Woxén - 147, 148
Vorlesungen über Approximationstheorie, av L E Zachrisson - 148
Pore water pressure measurement in field investigation, av L Bernell - 148
Hubschrauberverkehr, av Nils Billing - 148, 149
Elementare Baustatik, av E Mattson - 149
Modular coordination in building av John Sjöström - 149
Bostadsmarknadens förändringar, av Hn - 149
Mätnormer för rundradiomottagare - 149
»Répertoire National du Commerce Extérieur» - 150
Elektroskandia - 150
STF i december och januari - 150, 151, 152
    1958, H. 8 - 153
Et danskt montagebyggeri, av Marius Kjeldsen - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Bostäder med kylskåp - 159
Fyllning i kyltorn - 159
Adipinsyra i livsmedel - 159
Var sjätte svensk har bil 1965? av WS - 159
Företagsekonomiska synpunkter på biblioteken, av WS - 159, 160
Teknisk svenska för tjecker, av Carl Björkbom - 160
Titan i kemisk industri, av SHl - 160
Vatten och avlopp i landskommuner, av Gunnar Wikander - 161, 162, 163
Ett ljus- och ljudlöst vapen - 163
    Andras erfarenheter - 164
Bättre butylgummidäck, av SHl - 164
Hindrande av förkromat ståls rostning, av SHl - 164
Gamla växelströmsgeneratorer, av Lr - 164
Gifter i färger, av SHl - 164
Kostnader för fabriksbyggnader, av Ole Gripenberg - 165, 166, 167, 168
    Nybyggen - 168
Atomisbrytaren »Lenin» sjösatt, av N Lll - 168
Norrtäljevägen, av G Lbg - 168, 169
Sörviksvarvet under anläggning, av N Lll - 169, 170
Kariba Gorge kraftstation, av G Lbg - 170, 171
    Nya material - 171
Lättsvetsade aluminiumlegeringar, av SHl - 171
Högtemperaturlegeringar för gjutning, av SHl - 171
En värmehärdig elast, av SHl - 172
Aluminiumskum, av SHl - 172
    Böcker - 172
MTM, av R L - 172
Exportförpackning, av E Nothin - 172, 173
Golvmaterial och golvkostnad, av Lars-Erik Wickström - 173
Konstruktion och material, av Hn - 173, 174
CRC Standard mathematical tables, av Wll - 174
Die Maschinen der Eisenhüttenwerke, av E R—s - 174
Analysis of bistable multivibrator operation, av J-R Törnquist - 174
Analytical design of linear feedback controls, av Lászlo von Hámos - 174, 175
Die Verhüttung von Aluminiumschrott, av G Bg - 175
Bilismen i Sverige 1957, av EBr - 175
Helikoptern som transportmedel - 175
Sandvikens Jernverks AB - 175
    Hänt inom tekniken - 175
Dask - 175
Flisdagar - 175
Bygg-AMA - 175
En diskussionskurs för företagsbibliotekarier - 176
Pristävlingen om järnvägsfordons egenskaper - 176
Internationell svetsteknisk pristävling - 176
Anslag för skoglig forskning - 176
Nya Tidskrifter - 176
Debatt: Vätebombförsök på månen, av GAH - 176
    1958, H. 9 - 177
Moderna katodstrålerör, av Lars Stelling - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    Nya material - 183
Oxidationsresistenta hårdlod, av SHl - 183, 184
Svårantändlig termoplastplatta, av SHl - 184
Värmehärdig aluminiumlegering, av SHl - 184
Amerikanska nickellegeringar för hög temperatur, av SHl - 184
Trihydroxipolypropylenglykoler, av SHl - 184
Högtemperaturmaterialens utveckling, av Elmar Umblia - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Svensk bilism 1957, av EBr - 190
»Sanitäringenjör», av WS - 190
Högre tekniska kurser vid Saab, av Sven Ingelf - 191, 192, 193
    Nya metoder - 193
Laddapparat med plaströr, av Wll - 193, 194
Spänningsoptisk undersökning av plattor, av Å I - 194, 195
Snabb plastisk deformation av metaller, av SHl - 195
Kontinuerlig klorering av eldfasta malmer, av SHl - 195
Kondensor med fluidiserad fast fylling, av SHl - 195, 196
    Andras erfarenheter - 196
Motståndsvärmning av arbetsstycken, av R Gradin - 196
Ett proteinspjälkande enzym, av SHl - 196
Gasturbiner för gastransportledningar, av Wll - 197
Ellytiskt utfälld Cd-Ti-legering som korrosionsskydd, av SHl - 197
En icke giftig insektbekämpare, av SHl - 197
Förbättring av uppkolningsmedlets aktivitet, av J Murkes - 197
Fiberbildande polyanhydrider, av SHl - 197, 198
Syntetisk duren, av SHl - 198
Risker vid hantering av flytande syre, av SHl - 198
    Böcker - 198
Encyklopedi över råvaror och material, av SHl - 198, 199
Industri- och verkstadslackering, av Paul Nylén - 199
An introduction to reactor physics, av I Carlvik - 199
Installing electronic data processing systems, av Börje Langefors - 199, 200
VDI-Wärmeatlas, av Wll - 200
Thermal stresses, av Å I - 200
Strömungsmaschinen, av M Oledal - 200, 201
Funktionsgerechtes Konstruieren, av Bengt Muhr - 201
Industrial uses of nitrogen in the United States, av SHl - 201
»Queste sono strade?» av WS - 201
Wezäta AB, av WS - 201
Nitroglycerin AB - 201
    Hänt inom tekniken - 201
Kurs »Elektronik för icke-elektriker» - 201, 202
Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning - 202
Skånska Ingenjörsklubben - 202
Fackredaktörsdisputation - 202
European Atomic Energy Community - 202, 203
Nordisk konferens om företagsledarfrågor - 203
SEN-normer - 203
    Nya produkter - 203
En bränsleförbrukningsmätare för motorer - 203
Kontinuerlig fotometer för fabriken - 203
Kuddhögtalaren - 203
En oljemätare med magnetkoppling - 204
Brännlacker, blandbara med vatten - 204
Ringborr för storborrhål - 204
En varmluftspanna - 204
En universalfläkt - 204
    1958, H. 10 - 205
Jonosfärundersökningar med raketer och satelliter, av Torleiv Orhaug - 205, 206, 207, 208
Konsumentprisindex och elpris, av Rolf Gradin - 208
Ökning av boraxproduktion i Kalifornien, av E R—s - 208
Tyska stålföreskrifter, av J Götzlinger - 209, 210
Kalciumkarbonats löslighetsprodukt, av Carl Troilius - 211, 212
Enklare företagsledning i mindre företag, av Bertil v. Alfthan - 212
Civilflyget befordrade 1957 - 212
Per passagerarplan befordrades - 212
Termonukleära experiment, av Jan Flinta - 213, 214, 215, 216
Arbetsekonomen och arbetarna, av Bertil v. Alfthan - 216
Föreskrifter för bågsvetsanläggningar, av Wll - 216
    Nybyggen - 217
Ubåten »Bävern» sjösatt i Malmö, av N Lll - 217
Västtysklands första atomkraftverk, av SHl - 217
Kaplanturbin med 10 skovlar, av P-G Fällström - 217, 218
Kanadas andra stora atomreaktor, av SHl - 218
Laxtrappa vid Linafallet, av M Haglund — G Lbg - 218, 219
    Andras erfarenheter - 219
Självinklädande masugn, av SHl - 219
Originella oorganiska föreningar, av SHl - 219
Valsverkslager av armerad plast, av SHl - 219
Ett stabilt oxidationsmedel, av SHl - 219, 220
Syntes av aromater, av SHl - 220
Austenitens kornstorlek vid induktionsuppvärmning av nickelstål, av J Murkes - 220
Roterande elektriska förstärkarmaskiner, av R Gradin - 220, 221
Egenskaper hos grafitfyllda plaster, av J Murkes - 221
Reglering av färgers reologiska egenskaper, av SHl - 221, 222
Nickel-fosforlegering som korrosionsskydd, av SHl - 222
Effektiv katalysator för cyanoetylering, av SHl - 222
Blekning av vit Orlon, av SHl - 222
Metallers dynamiska hårdhet, av J Murkes - 223
    Böcker - 223
Förbrukningen av rör och rördelar i bostadshus, av Torsten Norell - 223
Utomhusfärger för trä, av SHl - 223
A history of luminescence, av Gunnar Günther - 223, 224
Diffraktionsteori, av Torleiv Orhaug - 224
Theory and practice of lubrication for engineers, av Bengt Muhr - 224
Epoxy resins. Their applications and technology, av SHl - 224
Nordisk Byggnadsdag VI-VI Pohjoismaiset Rakennuspäivät, av Hn - 224
Standard till salu, av WS - 224, 225
»Norra Lidingöbanan 50 år», av Wll - 225
»Linbanor av enlinetyp för personbefordran» - 225
»Översikt över MNA:s kodbibliotek för Besk» - 225
»Bygg så det lönar sig», av Hn - 225
E. I. du Pont de Nemours & Co - 225
Specialmaskiner AB - 225
Höganäs-Billesholms AB - 225
Isolerings AB WMB - 225
    Hänt inom tekniken - 225
Arkitekt- och ingenjörstaxor vid husbyggnad - 225, 226
STF:s rikspremier för studentexamensprov - 226
Industrihistoriska Samlingarna i Göteborg - 226
Näringslivets Granskningsnämnd - 226
Nordisk kurs i offentlig hälsovård för högskoleingenjörer - 226
Kurs »Inreglering av värmesystem» - 226
SHI-kurser - 226, 227
Konferens om användning av analogimaskiner - 227
TNC: 1. Kvalitet, av Tm - 227
Debatt: Svenskt bilsäkerhetsbälte, av EBr - 227, 228
Problemhörnan, av A Lg - 228
Rättelse - 228
    1958, H. 11 - 229
Förbränningstemperatur och eldstäder, av Wilhelm Gumz - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Hur främjar förmannen produktiviteten? av Bertil von Alfthan - 234
Jordgas i Skottland, av SHl - 234
Skeppsbyggeriet i Sverige 1957, av Nils J Ljungzell - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
    Nya material - 248
Slitstarkt gjutjärn, av SHl - 248
Polyetenvax, av SHl - 248
Tjeckoslovakiskt värmehärdigt stål, av SHl - 248
Kornstorleksanalys av stoft, av Wll - 249, 250
Kraftproduktion i Italien, av G Lbg - 250
Axeleffekt och motstånd för tankfartyg, av Hans Lindgren - 251, 252, 253, 254, 255
    Nya metoder - 255
Hårdförkromning av stora pressverktyg i kallt bad, av J Murkes - 255, 256
Betongformar av glasfiberarmerad polyester, av SHl - 256
Katodiskt skydd med platina, av SHl - 256
Bågsvetsning med flussmedel i pulverform, av SHl - 256, 257
Rengöring med ultraljud, av SHl - 257
Lödning av aluminium utan flussmedel, av SHl - 257
Sprängning av bergarter i ett högfrekvent elektromagnetiskt fält, av J Murkes - 257, 258
    Andras erfarenheter - 258
Bly i luften av bilavgaser, av WS - 258
Salpetersyrafabrik utan bränslebehov, av SHl - 258
Speglingar i vindrutor på bussar, av EBr - 258, 259
Lager av Teflon-fiber, av SHl - 259
Hängbroras genom glidande kabelförankring, av G Fritzell - 259
Avsvavling av järn med natriumhydroxid, av E R—s - 259
Ljusbågsugn hetare än solugn, av SHl - 259, 260
    Böcker - 260
God belysning i trafiken, av EBr - 260
Hur man blir en framgångsrik företagsledare, av Arne Hedström - 260
Riktig värmebehovsberäkning, av Torsten Norell - 260, 261
Akustiske problemer i skolebygninger, av Ove Brandt - 261
Nichtstationäre Vorgänge in den Zuleitungs- und Ableitungskanälen von Wasserkraftanlagen, av M Oledal - 261, 262
Hochdruck-Heissdampf, av Wll - 262
Pilot plants, models, and scale-up methods in chemical engineering, av K-A Melkersson - 262
Systematic tests with ships models with δpp = 0,675, av Erik Ullman - 262
Mekanförbundets leverantörregister, av WS - 262
»Yrkesutbildningen i Sverige» - 263
»Bibliographical index of works published on hydro-electric plant construction» - 263
»Uddeholms rostfria stål» - 263
Henry Wiggin & Co Ltd, av Wll - 263
STF i februari - 263, 264, 265
    Hänt inom tekniken - 265
Kurs »Regleringsteknik i processindustrin» - 265, 266
Automatiska räknemaskiner i skeppstekniken - 266
Kärntekniken vid de tekniska högskolorna - 266
Flottans Ingenjörsförening - 266
Förutsättningarna för en elektronisk industri i Norge - 266
Stipendier inom regleringsteknik och automatisering - 266
Ludwig Prandtl-föreläsningen 1958 - 266
Cios-kongress om europamarknaden - 266
Trettioförsta Internationella Kongressen för Kemisk Teknologi - 266
Interkama 1960 - 266
Nya tidskrifter - 267
    Tekniska högskolorna - 267
CTH - 267
KTH - 267, 268
TNC: 2. Provning, kontroll, av Tm - 268
    1958, H. 12 - 269
Kartsekretess. Bestämmelser, av Börje Gustafsson - 269, 270
Kartsekretess. Civila reflexioner, av Bo Skårman - 270, 271
Kartsekretess. Militära svar, av Otto Axelson och Börje Gustafsson - 271, 272
Arbetsinnehåll och produktivitet, av Bertil v. Alfthan - 272
Meteorologi och hydrologi inom kraftindustrin. Tillämpningar, av Kjell Holmström - 273, 274, 275
Meteorologi och hydrologi inom kraftindustrin. Prognoser, av Alf Nyberg - 275, 276, 277, 278, 279, 280
Civilingenjörsutbildningen på atomenergiområdet, av WS - 280
Världens tonnageproduktion 1957, av N Lll - 280
Sverige och Island biltätast i Europa, av WS - 280
Sveriges sjökartläggning, av Per Olof Fagerholm - 281, 282, 283, 284, 285
En grov rörledning av polyeten - 285
Byrålådor av plast - 285
Små läckor i stora dubbelmantlade kärl - 285
Kullager fastlimmas med plast - 285
Med avgaserna utgår ca 2 kg rent bly - 285
    Nya material - 286
Manganlegeringar, av SHl - 286
Arylmerkaptaner i stor skala, av SHl - 286
Korskräppat kraftpapper, av SHl - 286, 287
    Nya metoder - 287
Läcksökning med infrarödspektrograf, av SHl - 287
Separation av zirkonium och hafnium, av E R—s - 287
Granulering av pulver, av SHl - 287
Ythärdning genom snabbkylning direkt efter uppkolning, av SHl - 287, 288
Issmältning med tryckluft, av Wll - 288, 289
Automatisk viskositetsreglering för tjockolja, av Wll - 289
Bättre elförkromning med ultraljud, av SHl - 289
Hexmetylentetramin enligt en förenklad kontinuerlig process, av SHl - 289, 290
Avlägsnande av illaluktande gaser, av SHl - 290
Hydrometallurgisk utvinning av kobolt och nickel, av SHl - 290
Kalciummetafosfat i gödsel, av SHl - 291
    Andras erfarenheter - 291
Effektivering av insektsbekämpare, av SHl - 291
Framställning av radioisotoper med linjära acceleratorer, av SHl - 291, 292
Solugnar av plast, av SHl - 292, 293
Jonbytare eller aktivt kol ur asfalt, av SHl - 293
Friktionens samband med ytskiktens skjuvhållfasthet, av J Murkes - 293
Karbonitrering av stål i rå stadsgas och ammoniak av SHl - 293
Vibration vid gjutning, av SHl - 293, 294
    Böcker - 294
Sveriges energiförsörjning, av Lr - 294
Handbok i bergspräningsteknik, av E R—s - 294, 295
Golvvård i bostäder, av Axel Carlsson - 295
Skador på Siporextak över järnverk, av Erik Saare - 295
Betriebswirtschaftliche Organisationslehre, av RL - 295, 296
Neuzeitlicher Stahlbau, av U Thran - 296
Der Schlagversuch in der Werkstoffprüfung, av C S - 296
Galvanotechnik, av U T—h - 296
Der Transistor, av B Jiewertz - 296
Nahverkehrbahnen der Grosstädte — Raum- und Kostenprobleme der vertikalen Auflockerung, av Stig Samuelson - 296, 297
Fluglehre, av Bertil Ungvall - 297
Stahl, Eisen, NE-Metalle und ihre Wärmebehandlung, av Hans U Åström - 297
Messen und Regeln in der chemischen Technik, av Karl-Axel Melkersson - 297, 298
Die Elektrotechnik im galvanischen Betrieb, av U T—h - 298
Vacuum, bd 5, av Hans von Ubisch - 298
2. Nordiske symposium om harskning of fedtstoffer, av SHl - 298
International electrotechnical vocabulary, av W S - 298
Jahrbuch der Oberflächentechnik 1958, av U T—h - 298, 299
Ämnesordlista till UDK för gjuteriområdet, av Wll - 299
Handlingarna från Andra Nordiska Skeppstekniska Årsmötet - 299
Centralantennanläggningar - 299
AB Zander & Ingeström - 299
Sueciaverken Motor AB - 299
AB Landelius & Björklund - 299
Ayling Nuclear Equipment Co - 299
    Hänt inom tekniken - 299
Kurs »Förspänd betong» i Oslo - 299
En brittisk utställning av automatiska räknemaskniner - 299
Tekniska Föreningen i Södertälje - 299
    Nya produkter - 299
Ett dielektriskt material av polymetylstyren - 299, 300
Hållare för »throw-away»-skär - 300
En selenlikriktare för batteriladdning - 300
En strypflänsmätare med diffusor - 300
Polygonala platinadeglar, av SHl - 300
    1958, H. 13 - 301
Moderna telefonapparater, av Åke Kåell - 301, 302, 303, 304, 305, 306
Minnen i elektroniska siffermaskiner, av Carl-Ivar Bergman - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Rationellt tänkande enligt TTM-metoden, av GAH - 315
    Andras erfarenheter - 316
Fotogrammetrisk karta jämförd med terrester, av F Ahlborg - 316
Zirkonium i blixtlampor, av SHl - 316
Fartygsmålning från flytande sax, av WS - 316
Omättad polyester som skumplast, av SHl - 316
Elförbrukning och industriproduktion i Sverige 1957, av Mats Bärlund - 317, 318
Ta bort rost fårn förkromade bildelar - 318
Stål kan skyddas mot smält aluminium - 318
    Nya metoder - 319
Lågschaktsmasugnar, av SHl - 319
Rivning av färg med sand, av SHl - 319, 320
Tryckta transistorer, av KJ - 320
Paraboliska speglar av aluminerad epoxiplast, av SHl - 320
Förgyllning genom cementering, av SHl - 320
Kontinuerlig tillverkning av ammoniumperklorat, av SHl - 320, 321
Färdiga plagg görs skrynkelresistenta, av SHl - 321
    Nybyggen - 321
En elektronisk varvräknare och bromsmomentvåg, av KJ - 321, 322
Avsaltning av vatten i stor skala, av SHl - 322
    Böcker - 322
Fysiken i vårt vardagsliv, av Wll - 322, 323
Kortvågshandboken, av DH - 323
Lager i svensk ekonomi, av B Alvin - 323
The network of intra European trade, av Mal. Thorén - 323
Forelæsninger over trafikpolitik — maalsætning og gennemførelse, av Stig Samuelson - 323, 324
Iron ore beneficiation, av E R—s - 324
Circuit theory and design, av Bert Nelin - 324, 325
Kleine Werkstoffkunde für das Schweissen von Stahl und Eisen, av R Gunnert - 325
Fragen der Luftverunreinigung, av Wll - 325
Project engineering of process plants, av L Pihl - 325
Metallhüttenmännisches Kolloquium in Freiberg am 19. und 20. Oktober 1956, av G B - 325, 326
Investigations of bond between reinforcement and concrete, av G Lbg - 326
Thermal conductivities of building materials in dwelling construction, av Folke Hagman - 326
Abnahmeversuche an Wasserturbinen, av Wll - 326
Brennbare Industriestäube, av Wll - 326
»Yrkesutbildning och företagsnämnd» - 327
Reseberättelse - 327
    Hänt inom tekniken - 327
STF:s årsmöte - 327
STF:s kursverksamhet 1957 - 327
Anslag för skogsvetenskaplig forskning - 327
Kurs i »public relations» - 327
Första Internationella Flygtekniska Kongressen - 327
Internationell arkitektkongress i Moskva - 327, 328
American Mining Congress - 328
Problemhörnan, av A Lg - 328
Resultatnyckel - 328
    1958, H. 14 - 329
Arbetsekonomi — ett försummat område, av Bertil von Alfthan - 329, 330, 331
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 332
Passagerartrafiken med fartyg över Atlanten, av N Lll - 332
En förebildlig rationaliseringskampanj, av Bertil von Alfthan - 332
Hydrazin i ångkraftverk, av Wll - 333, 334, 335
    Andras erfarenheter - 336
Snabbtorkande och starkt universallim, av SHl - 336
Vätesjuka hos koppar, av SHl - 336
Arseniksulfidglas, av SHl - 336
Sänkning av zirkons och zirkoniumoxids bränntemperatur, av SHl - 336
Bildäckskord, av Rune Wirén - 337, 338, 339, 340, 341, 342
Borföreningar, av SHl - 343, 344, 345
Vattenkraft i Bortre Indien, av G Lbg - 345
Massproduktion av livsmedel ur alger - 345
Sveriges export av papper, papp och massa 1957 - 345
    Nya metoder - 346
Tackjärnsfärskning i roterande ugn, av SHl - 346
Kulreläet — en driftsäker komponent, av KJ - 346, 347
Mekanisk kontroll av strålkastarinställning för bilar, av EBr - 347
Kontinuerlig framställning va alkylfosfiter, av SHl - 347, 348
Latexfärg för lackering av metall, av SHl - 348
Sjunkhuvud vid kokillgjutning av stål, av SHl - 348, 349
    Böcker - 349
Swedish mineral dressing mills, av Bengt Lindstedt - 349
Projektering af svejste stålkonstruktioner, av U Thran - 349
Arbeitswissenschaft, av Mal. Thorén - 349, 350
Nuclear engineering, av Matts Strååt - 350
The spectroscopy of flames, av Wll - 350
Symmetrische Komponenten in Drehstromsystemen, av R Gradin - 350, 351
Die Isolierstoffe der Elektrotechnik, av E Umblia - 351
Die Fernmessung, bd 2, av Anders Bergman - 351, 352
Elements of heat transfer, av Wll - 352
Vapour phase chromatography, av Bengt Smith - 352
Tekniska skrifter: Reaction of Sound Waves and its Application for Absolute Measurement of Sound Intensity - 352
    1958, H. 15 - 353
Vapensystem och systemanalys, av Olof Holme - 353, 354
Arméns krigsorganisation, av Åke Lundberg - 355, 356, 357, 358
Den tunga granatelden, av Ola Wiberg - 358, 359, 360
Fältarbeten, av Patrik von Friesendorff och Börje Fredholm - 360, 361, 362, 363, 364
Luftvärn, av Lennart G Lind - 364, 365, 366
Pansar och Pansarvärn, av Mirco Rolf - 367, 368, 369, 370
Samband, av Per-Anders Kinnman - 370, 371, 372
Marinen, av Ivar Oldenburg, Sigurd Lagerman m. fl. - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
Flygvapnet, av Bertil Westergård och Trygve Sjölin - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Roboten — atomålderns vapenbärare, av Evert Silvén - 389, 390, 391, 392
Hålladdningar — verkningssätt och användning, av Rudi Schall - 393, 394, 395, 396, 397
USA:s uranproduktion - 397
Världens hittills största titangöt - 397
    Andras erfarenheter - 398
Tryckfallssjuka vid ksasunarbete, av SHl - 398
UV-absorberande ämnen, av SHl - 398
Den gaskylda reaktorns utveckling, av SHl - 398, 399
Fett i foder, av SHl - 399
Produkter ur socker och petroleum, av SHl - 399, 400
    Nya material - 400
Blyfylld epoxiplast som strålskydd, av SHl - 400
Stål med hög borhalt för atomreaktorer, av SHl - 400, 401
Borhaltigt kolstål i martinugn, av SHl - 401
    Böcker - 401
Maskin- och vertygsvård — ett försummat kapitel! av Wll - 401
Technical report writing, av Gregory Ljungberg - 401
Produksjonsteknisk rasjonalisering, av Torfinn Lofnes - 401
Fortschrittliche Betriebsführung, bd 3, av Bertil von Alfthan - 401, 402
Lehrbuch der Bergwerksmaschinen, av Wll - 402
The management approach to electronic digital computers, av N Helleberg - 402, 403
Metallfilter, av Inge Fäldt - 403
Bearing design and application, av Bengt Muhr - 403
Sequence network representation of transformers in three-phase systems, av Nils Holmin - 403
Rättelse - 403
    Hänt inom tekniken - 404
Förslag om teknisk privatistexamen - 404
Världskonferens i Kanada 1958 - 404
En internationell konferens »Elektronik i atomteknik» - 404
Brno-mässan - 404
    1958, H. 16 - 405
Den nya topografiska kartan i skala 1:50 000, av Christer Palm - 405, 406, 407, 408, särtryck i färg till sidan 409, 409, 410
Papper och massa i USA och Kanada, av SHl - 410
Västtysklands kraftbehov - 410
PWR-reaktorn i Shippingport - 410
Titan, magnesium, aluminium och järn - 410
Provning av bergborrar, av Curt Dahlin - 411, 412, 413, 414
Brons som ytterväggsbeklädnad - 414
Aerosolförpackningar med kväve som drivmedel - 414
Slätsprängning, av Ulf Langefors - 415, 416, 417, 418, 419
    Hänt inom tekniken - 419
Kurs »Beräkning av massiva betongplattor» - 419
Utredning om Statens Nämnd för Byggnadsforskning - 419, 420
Kurser för personal vid företagsbibliotek - 420
En svensk-pakistansk yrkesskola - 420
Väg- och vattenbyggnadslaboratoriet i Lissabon, av S Angelin - 421, 422
Dnjeprs vattenkraft, av G Lbg - 422
Glidformar vid kraftstationsbygge, av Hans Hittenkofer - 423, 424, 425
    Nya metoder - 426
Kraftöverföring med variator för småbil, av EBr - 426
Ferronickel ur kubanska lateritmalmer, av E R—s - 426
Klor genom elektrolys av biproduktsaltsyra, av SHl - 426, 427
Molybdenering genom katafores, av SHl - 427, 428
Billig klordioxid genom en kombinerad process, av SHl - 428
Rening av metaller genom destillation, av SHl - 428, 429
Kontinuerlig gjutning av grått gjutjärn, av SHl - 429
Bensins avsvavling, av SHl - 429, 430
    Böcker - 430
Urban motorways, av Bertil Liedner - 430
Progress in nuclear physics, bd 6, av Ingmar Bergström - 430, 431
Reinforced concrete designer's handbook, av Paul Johannesson - 431
Ventilatoren, av Wll - 431
Aluminium von innen betrachtet, av G B - 431
Friktion i kablar, av Karl-Gustav Bernander - 431, 432
Statisk elektricitet, av Knut Ljunggren - 432
Spränganvisningar nr 3/1957, av Y Hagerman - 432, 433
STF i mars - 433, 434, 435, 436
Debatt: Atomteknisk ordlista med förklaringar, av N G Sjöstrand och S Hähnel - 436
    1958, H. 17 - 437
Bostäder och samhällsekonomi, av Per Holm - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
Småhusen i bostadsproduktion och bostadsbestånd, av Einar Eriksson - 443, 444, 445
Stadsplaneekonomi, av Gunnar Lindman - 446, 447, 448, 449
Husformen och ekonomin, av Nils Lindqvist - 450, 451, 452, 453, 454, 455
Lägenheter i stora hus och små, av Rolf Runefelt - 455, 456, 457, 458, 459
Material och konstruktioner i bostadshus, av Arne I Johnson - 459, 460, 461, 462
Byggmetoder vid småhusbyggen, av Erik Dahlberg - 462, 463, 464, 465, 466
Bostäder och miljö, av Erik Lundberg - 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Enfamiljshuset i underläge, av Gregory Ljungberg - 474, 475
    Böcker - 476
Betonggolv direkt på mark, av Hn - 476
Fugt og isolering, av Nils Holmqvist - 476
Teräsbetonirakenteiden murtolujuus ja sitkeys, av A Bergström - 476
Rättelse - 476
    1958, H. 18 - 477
Nordiskt elkraftutbyte. Nordisk samkörning, av Folke Petri - 477, 478, 479
Nordiskt elkraftutbyte. Dansk-svensk samkörning, av Bengt Smith - 479, 480, 481
Nordiskt elkraftutbyte. Kraftköp från Norge, av Carl Kleman - 481, 482, 483
Nordiskt elkraftutbyte. Elkraftutbyte Finland—Sverige, av Sven Lalander och Torsten Johansson - 483, 484, 485, 486, 487
Är naturvetenskap kultur? av GAH - 487, 488
Konstgödsel i USA, av SHl - 488
Underjordskraft, av SHl - 488
Världens största partikelaccelerator - 488
Apatin inför trafikolyckorna, av Einar Bohr - 489, 490
Radioförbindelser vid machtal över 10 - 490
Elektronstråleugnar - 490
Automatiskt 10 MW gasturbinkraftverk, av Jan R Schnittger - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
    Nybyggen - 499
Götaverkens hundrade tankfartygsleverans till Norge, av N Lll - 499
SJ-godsvagn med rörliga väggar och tak, av E Nothin - 499
500 MW ångkraftverk för Hamburg, av G Lbg - 500
Vanguard-raketens regleringssystem, av Björn Bergqvist - 500
Rörturbiner, av G Lbg - 500
Reningsanläggning för fartygstankar, av N Lll - 501
550 MW ångkraftaggregat planerat i Storbritannien, av Lars Lingstrand - 501
    Andras erfarenheter - 501
Metalliska bad för värmebehandling, av J Murkes - 501, 502
Modern alkemi, av SHl - 502
Elvärmd fluidiserad bädd, av SHl - 502
Ytkristallisation i aluminiumprofiler, av SHl - 502
Ljuddämpning vid gatuarbeten, av G Lbg - 502
Koldioxidkyld, D2O-modererad uranreaktor, av SHl - 503
Mikrovågsoscillator och förstärkare med ringa brus, av Einar Carlsson - 503
Borhydrider som högenergiskt bränsle, av E R—s - 503
Keramikkapslade transformatorer och motorer, av SHl - 503, 504
Rymdfärdspsykologi, av Björn Bergqvist - 504
    Böcker - 504
Parkinsons lag, av GAH - 504
Sveriges kartläggning, av ÅG - 504, 505
Rostskyddsmålning av plåttak, av SHl - 505
Electronic designers' handbook, av DH - 505
Ships and marine engines, bd 5, av N Lll - 505, 506
Ringbuch der Energiewirtschaft, bd 3, av Lr - 506
Anaconda, av G B - 506
Svensk Byggkatalog 1957, av Hn - 506
Metal industry handbook and directory 1958, av Wll - 506
BEAMA catalogue, av WS - 506
»En kvartett med färg» - 506
VDI-Zeitschrift - 506
    Hänt inom tekniken - 507
Hannes Alfvén John Ericsson-medaljör - 507
Samordnad svensk forskning av radiovågor i troposfären - 507
Utredning om mönsterskydd - 507
Statlig lånegaranti för eldistributionsnät på landsbygden? - 507
Varumärkesbegreppet vidgas - 507, 508
Seminarium om effektiv materialanskaffning - 508
Lapplands Tekniska Förening - 508
»Kjemiteknikk-Metallurgi 58» - 508
Internationella konferenser för keramisk industri och för lerforskning - 508
Vereinigung der Grosskesselbesitzer - 508
Svenska Mässan - 508
    1958, H. 19 - 509
Den minsta gemensamma tillgångens lag, av Sven Nordengren - 509, 510
Svensk järnhantering första kvartalet 1958, av W S - 510
Underhållspersonal, felsökning och reservdelar, av GAH - 510
Norges största exportvarugrupp - 510
Sovjetunionen producerade - 510
Den sovjetiska kolproduktionen - 510
Arbetsmetodik vid studium av bestrålat material, av H Peter Myers - 511, 512, 513, 514, 515, 516
Mätning av snabbt varierande vätskeströmning, av Claës Allander - 517, 518
Oskadliggörande av giftigt avloppsvatten från metallindustrin, av Richard Justh - 519, 520, 521
Petroleumprodukter i stadsgasindustrin, av SHl - 521, 522, 523, 524
    Nya metoder - 524
Kontinuerlig gjutning av grova aluminiumgöt, av SHl - 524
En mikroamperemeter av strmötransformatortyp, av DH - 525
En liten men effektiv skrubber, av SHl - 525
TV-kamera för undersökning av borrhål, av SHl - 525, 526
Räddning av jord-månmissil, av Björn Bergqvist - 526
Flygburen siffermaskin, av J-R Törnquist - 526
    Andras erfarenheter - 526
Stabilisering av ölets proteiner, av SHl - 526
Tillväxthormoner ur högre växter, av SHl - 526, 527
Ståls vätning med smält emalj, av SHl - 527
Skydd mot missfärgning av silver, av U T—h - 527
Klorkautschukfärger, av SHl - 527, 528
    Böcker - 528
Satelliter och rymdfärder, av BMW - 528
Nationalbudget för år 1958, av Bo Sartorius - 528
Zahnräder, bd 2, av H Lindberg - 528
Theorie schallnaher Strömungen, av Sune B Berndt - 528, 529
Essais sur modèle reduit concernant des revêtements du rivage maritime dans le cas d'une plage de sable, av B Fåhræus - 529
Explanatory handbook on the B. S. Code of Practice for reinforced concrete, av A Bergström - 529
Korrosjonsbeskyttelse av undervannsskroget av N Lll - 530
Regelungstechnik, av Laszlo von Hámos - 530
    Hänt inom tekniken - 530
Kurs »Bostadsplanering» - 530
Internationell organisation för dragpressningsforskning - 530, 531
Oy Strömberg Ab - 531
Europeiska Kemitekniska Federationen - 531
Internationell byggmässa i Frankrike - 531
Brittisk kongress och utställning för allmänna arbeten och kommunalteknik - 531
    Nya produkter - 531
En billig masspektrograf - 531
En droppfri vattenkran - 531, 532
En polyesterlack för möbler - 532
Ett knippe ledningstrådar kan hållas samman - 532
En liten termostat - 532
Lätt talgarnityr för telefonister - 532
    1958, H. 20 - 533
Ekonomisk rationalisering och rationell ekonomi, av Bertil von Alfthan - 533, 534
    Nya material - 534
Kolull, av SHl - 534
Polykarbamidfiber, av SHl - 534
Värmebeständigt stål för överhettartuber, av K-J B - 534
Jaktvapens konstruktion, av Eric Claesson - 535, 536, 537, 538, 539, 540
Kommersiell tillverkning av aminosyror, av SHl - 540
Industriell produktion av rubidium- och cesiumsalter, av SHl - 540
15—50 lux över 55 ha - 540
600 000 japanska radioapparater - 540
128 000 ryska bilar - 540
Sovjetunionens papperskonsumtion - 540
Nållager i kopplingar, av E Gallasch - 541, 542, 543, 544, 545, 546
    Nya metoder - 546
Tvättning av luftförvärmare under drift, av Wll - 546, 547
Elektrolytisk framställning av torium, av SHl - 547
Räddning av instrumentbärande höjdraketer, av Björn Bergqvist - 547, 548
Automatisk differentialspärr, av EBr - 548
Pulverblästring, av SHl - 548
Återuppbyggnaden av August Thyssen Hütte, av Karl-Johan Blom - 549, 550
    Andras erfarenheter - 550
Undervattenskabel i plaströr, av F Ö - 550, 551
Livsmedels förstöring efter skörden, av SHl - 551
Metallers benägenhet att ge gnistor, av SHl - 551
Statistisk-ekonomisk dimensionering av byggnadskonstruktioner, av Hn - 551, 552
Sintrad pulvernylon, av SHl - 552
Torrbatterier med vaxelektrolyt, av SHl - 552
Zinkvittlackfärgers intjockning, av SHl - 552, 553
    Böcker - 553
Technische Kybernetik, av Laszlo von Hámos - 553
Productivity, prices and wages, av Arne Hedström - 553
Ceramic fabrication processes, av Harry Nordgren - 553, 554
Stahlbau, bd 2, av Göte Fritzell - 554
Wärmewirtschaft, av Wll - 554, 555
Die Transformatoren, av B Nohagen - 555
The detection and measurement of infra-red radiation, av Raymond Nelson - 555
Morgen-Bladet - 555
STF i april - 555, 556, 557, 558, 559
    Hänt inom tekniken - 559
STF:s rikspremier 1958 i matematik och fysik - 559
Bergsprängningskonferens - 559
Institution of Mining and Metallurgy's guldmedalj - 559
Nya tidskrifter - 560
Debatt: Jord — mark, av Bror Fellenius - 560
    1958, H. 21 - 561
Vattenvägarna behöver också upprustas, av Torsten R Åström - 561, 562, 563, 564
    Andras erfarenheter - 564
Linjär polyetens sprickning, av SHl - 564
Akustiskt brus i havet, av DH - 564
Aluminiumfolie i trädgården, av SHl - 564
Neutronens volym bestämd, av SHl - 564
Utbyggnaden av Kemi älv, av Veikko Axelson - 565, 566, 567, 568, 569, 570
Tillverkning och försäljning av mopeder, av WS - 570
Yttertemperaturen hos Explorer 1 - 570
Katodstrålerör med stor upplösningsförmåga - 570
Elementbygge av flerfamiljshus i Grimsta, av Bertil Sundberg - 570, 571, 572, 573
    Nybyggen - 574
Jättestor bubbelkammare, av SHl - 574
Regleringsdammen i Montargil, av S Angelin - 574, 575, 576
Kockums kontorsbyggnad, av Hn - 576, 577
    Böcker - 577
Vinterbygge — några arbetsmetoder och hjälpanordningar, av Sven-Erik Bjerking - 577
Kalk och kalkcementbruk. Invändig puts på betong, av Erik Högberg - 577, 578
Oversigtstidsplanen og skitsetidplanen ved traditionelt etagebyggeri, av Hn - 578
Reibung und Schmierung, av Bengt Muhr - 578
Tegelindustrin, av Hn - 578
»Elektronräknemaskinen i industrins tjänst» - 578
Höganäs-Billesholms AB - 578
Svenska AB Philips - 578
Teknisk Ukeblad - 578
    Hänt inom tekniken - 578
Sverige köper uran från USA - 578
Sveriges Gjutmästarförbund-Gjuteriteknisk Förening 50 år - 578, 579
Nordisk Byggdag 7 - 579
Andra Internationella Kybernetikkongressen - 579
Sjätte Internationella Keramiska Kongressen - 579
Fjärde Internationella Kongressen för Ultrarapidfotografering - 579
Problemhörnan, av A Lg - 579, 580
    1958, H. 22 - 581
Statens företagsformer. Skäl för bolagsformer, av Erik Grafström - 581, 582, 583, 584
Statens företagsformer. De olösta frågorna, av Sten Källenius - 584, 585, 586
Förlorade ord i gamla manuskript - 586
En försökstyp av flerfärgs katodstrålerör - 586
En undervattens-luft-undervattensmissil - 586
Rationell arbetsplatsplacering i verkstäder, av Bertil von Alfthan - 587, 588
10 milj. brt handelsfartyg under byggnad, av N Lll - 588
Lysmekanismen vid luminescens, av SHl - 589, 590, 591, 592, 593
Svavel ur svavelväte, av SHl - 593
    Nya material - 594
Neutronabsorberande legering, av SHl - 594
Skumplast av alkyd och diisocyanat, av SHl - 594
Sintrat kvartsglas, av SHl - 594
Töjbart papper, av SHl - 594
Elektroluminescens — en ny princip för ljusalstring, av Gunnar Günther - 595, 596, 597
En fullträff med en missil på månen - 597
En människa i en rymdraket - 597
Fyrkantiga bubblor - 597
    Nya metoder - 598
Ultraljudsapparatur för submarina ändamål, av DH - 598, 599
Avvattning av termoplast genom syneres, av SHl - 599
Kromering av icke-järnmetaller, av SHl - 599, 600
    Andras erfarenheter - 600
Elektronbestrålning av polyetenisolerad tråd, av SHl - 600
Korrosion vid oljeeldning, av Wll - 600, 601
Kallvalsning av tunn tråd, av J Murkes - 601
    Böcker - 601
The modern port, av N Lll - 601
American Institute of Physics Handbook, av Wll - 601
Handbook of noise control, av Ove Brandt - 601, 602
Die induktive Wärmebehandlung unter besonderer Berücksichtigung des Härtens der Stähle, av Karl-Inge Bengtsson - 602
Trace analysis, av Folke Nydahl - 602
Höhere Technische Mechanik, av Wll - 603
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1957, av Wll - 603
»Karta över industriorternas läge och storlek i Sverige» - 603
E. Sabel AB - 603
ETZ - 603
    Hänt inom tekniken - 603
Strålskyddslagen - 603
Femte Internationella Kongressen i Kristallografi - 604
Industrimässan i Berlin - 604
Brno-mässan - 604
    Tekniska högskolorna - 604
CTH - 604
KTH - 604
Tekniska skrifter: Rotasjonsmomenter i kontinuerlige konstruksjoner - 604
    1958, H. 23 - 605
Europas oljeförsörjning och Suez-krisen, av Hans Wiborgh - 605, 606, 607, 608
Svensk industris syn på Europa-marknaden och USA, av WS - 608
Grammofonskivan, filmen, radioröret — en kulturell revolution, av WS - 608
Polyesterfibrer, av Sven Sönnerskog - 609, 610, 611, 612, 613, 614
    Nya metoder - 614
Svängande bommar med automatisk manövrering, av N Lll - 614, 615, 616
Explosionsformning av höghållfasta material, av SHl - 616
Jonretardation med bur-polyelektrolyter, av SHl - 616
Bestämning av slaggvikt med spårämnesmetodik, av Lars-G Erwall - 617, 618
    Andras erfarenheter - 618
UV-ljus mot mögel vid gurksaltning, av SHl - 618
Filter av porös metall, av SHl - 618
Vattens och vattenlösningars kylningsegenskaper, av J Murkes - 618
Rökgasindikering med färgämne, av SHl - 619
Försilvring av lättmetaller, av SHl - 619
Smörjmedel för hög temperatur, av SHl - 619
Kall fusion, av SHl - 619
Polyamider av metaxylylyendiamin, av SHl - 619, 620
    Nya material - 620
Klorerad polyeter — en kemiskt resistent plast, av SHl - 620
Kiselnitrid som eldfast material, av SHl - 620
Högrent aluminium, av SHl - 620, 621
    Böcker - 621
Atomernas historia, bd 1 & 2, av SHl - 621
Byggnadsjuridik, av Bo Ekelund - 621
Deutsche Texte für höhere technische Schulen, av Wll - 621, 622
Notes on analog-digital conversion techniques, av Laszlo von Hámos - 622
Automatic coding, av Olof Perers - 622
Einflussfelder elastischer Platten, av Å I - 622
    Hänt inom tekniken - 622
STF:s Grupp för Data- och Beräkningsmaskiner - 622
Nordiska Institutet för Teoretisk Atomfysik - 622, 623
De första träteknikerna från STI - 623
Ostkustbanan färdigelektrifierad - 623
Statens provningsverksamhet överses - 623
Författarskap och redigering inom tekniken - 623
Svensk ventilation i danskt hotell - 623
Nya tidskrifter - 623, 624
En internationell mikrokemi-kongress - 624
Debatt: Vätebombförsök på månen, av Robert Engström - 624
    1958, H. 24 - 625
Ångkraftverk med överkritiskt tryck, av Torsten Widell - 625, 626, 627, 628, 629, 630
Kontroll av hjullagerfett, av EBr - 631
Japansk TV - 631
Australiens första reaktor är i drift - 631
Italiens första atomkraftverk - 631
På SJ rullar dagligen - 631
    Nya metoder - 632
Rymdskepp med jondrift, av Björn Bergqvist - 632
Litium ur fattig malm, av SHl - 632
Kontinuerlig vulkning, av SHl - 632
Sorptiv extraktion av isomerer, av SHl - 632
SJ:s nya tågfärja »Trelleborg», av N Lll - 633, 634, 635
    Andras erfarenheter - 635
Användning av insektavstötande medel, av SHl - 635
Spiralfjädrar av sintrad aluminiumoxid, av SHl - 635
Hårda beläggningar av ellytiskt utfällda metaller, av SHl - 635
Akustisk analys av gasblandningar, av SHl - 635, 636
Rostfritt ståls spänningskorrosion, av SHl - 636
Högvakuumanläggning med kallfälla, av SHl - 636
    Nybyggen - 636
14 500 tdw specialfartyg, av N Lll - 636, 637
Bärplansbåt för 66 passagerare, av N Lll - 637
Bersimi-kraftstationerna, av G Lbg - 637
    Böcker - 638
Färg- och lackkemi, bd 1 & 2, av SHl - 638
SMS ritningsregler, av Wll - 638
Transportkostnadernas storlek och sammansättning vid ett verkstadsföretag, av E Nothin - 638, 639
Kosmos, bd 35, av SHl - 639
Kemiska växtskyddsmedel 1958, av SHl - 639
Ships and marine engines, bd 3, av N Lll - 639
Förteckning över i Sverige utgivna löpande företagstidskrifter 1957, av WS - 639
Engineering Journal - 639
Handlingarna från Tredje Eusec-konferensen om Ingenjörsutbildning - 639, 640
Ingenjörsfirman Orrje & Co - 640
AB John Landing & Co - 640
AG Kühnle, Kopp & Kausch - 640
STF i maj, av GAH - 640, 641, 642
    Hänt inom tekniken - 642
Grupp för atomteknik inom STF - 642
STF:s Fastighets AB - 642
Arvodesnormer för kyltekniska konsulter - 642
Cement- och Betonginstitutet utvidgat - 642, 643
Standardcentral för varvsindustrin - 643
Värdeskåp klassificerade efter deras inbrottsskydd - 643
Det internationella atomenergiorganet får rörliga laboratorier - 643
Elnomenklaturförslag på remiss - 644
Problemhörnan, av A Lg - 644
    1958, H. 25 - 645
Göteborgsregionens vattenförsörjning, av Victor Jansa och Carl-Eric Larson - 645, 646, 647, 648, 649, 650
Har världen fler telefoner än bilar? av WS - 650
Helikoptern i Sverige, av Yngve Norrvi - 651, 652, 653
    Nybyggen - 653
Trinity-dammen, av G Lbg - 653
Helt automatiserat tegelbruk, av SHl - 653, 654
Distributionscentrum för hemköp, av E Nothin - 654, 655
Cerns synkrocyklotron, av SHl - 655, 656
    Nya metoder - 656
Kontinuerlig gasanalys med infrarött ljus, av SHl - 656, 657
Rening genom fraktionerad smältning, av SHl - 657
Extraktion av rutil ur limenit, av E R—s - 657, 658
Sprutning av glasfiberarmerad plast, av SHl - 658
    Andras erfarenheter - 658
Hur spänningskorrosion uppstår, av SHl - 658
Dialdehydstärkelse som garvämne, lim m. m., av SHl - 659
Mjukglödgning och återhärdning av nitrerhärdat stål, av SHl - 659
Växtskydd mot fåglar och gnagare, av SHl - 659, 660
Kvävefixering med radioaktiv strålning, av SHl - 660
Duktil keramik, av SHl - 660
Polyuretanlacker, av SHl - 660
Ymppolymerisation med ozon, av SHl - 660
Dikromborid för högtemperaturmaterial, av SHl - 660, 661
    Böcker - 661
The sources of invention, av Fredrik Neumeyer - 661
Ausbeulen trapezförmiger Platten, av Å I - 661
Mémoires de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, bd 17, av U Müllersdorf - 661, 662
Chemistry of the rare radioelements, av SHl - 662
Heat transfer, bd 2, av Wll - 662
Värmepannor och oljeeldning i småhus, av Wll - 662
»Stål för plastformar» - 662
M Stenhardt Ingenjörsfirma AB - 662
Höganäs-Billesholms AB - 662
Svenska AB Brüel & Kjær - 662
AB United Shoe Machinery Co. - 662
    Hänt inom tekniken - 663
50-årsjubileum som civilingenjör - 663
Tullbehandling av vetenskaplig materiel - 663
Offentliga byggnader — organisation och ekonomi - 663, 664
Arbetsgrupp för avrundning av siffertal - 664
Skyddsdon för excenterpressar - 664
Saab siktar på helikopterförsäljning - 664
För personal vid företagsbibliotek - 664
Tredje Internationella Reologikongressen - 664
    1958, H. 26 - 665
Har värmepumpen en framtid i Sverige? av Tore Brandin - 665, 666, 667, 668, 669
Parkinsons lag gäller ej för Vattenfall - 669
Calder Halls tredje reaktor - 669
Indiens tredje atomreaktor - 669
    Nya metoder - 669
Lättare acetylentuber, av SHl - 669
Aluminium-stålfogar genom varmpressning, av SHl - 669, 670
Tillverkning av svavelväte i stor skala, av SHl - 670
Robot för provning av kablar i relästativ, av WS - 670
Rullager i stenkross, av ty - 670
Betning av titan, av SHl - 670
Tryckluftsanläggningars ekonomi, av Carl-Herbert Dieden - 671, 672, 673
    Andras erfarenheter - 673
Kyllagring av spannmål, av SHl - 673, 674
Silikonhaltiga möbeloljor, av SHl - 674
Kristalliserat glas som konstruktionsmaterial, av SHl - 674
Varför blåa blommor blir röda på färgfilm, av SHl - 674
Gjutning av järn och stål i aluminiumformar, av SHl - 674
Pannfläktars verkningsgrad och regleringsekonomi, av Per-Olof Alfredsson - 675, 676, 677, 678, 679
Stereofoniskt ljud på grammofonskivor - 679
Kadmium i band och folie - 679
Mätare för råolja - 679
Företagstidskrifter — historik och bibliografi, av WS - 679
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige, av Mats Bärlund - 680
    Böcker - 681
Fra bergseminar til teknisk höyskole, av WS - 681
Svetsade fackverk och några därmed sammanhängande materialproblem, av R Gunnert - 681
Anvisningar för utförande och kontroll av jorddammar, av G Lbg - 681, 682
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1956, av Wll - 682
»Sand», av WS - 682
Svenska Gasverksföreningens Månadsblad - 682
Aseasvets - 682
Svenska Industribyggen AB - 682
Cementa - 682
L M Erikssons Svenska Försäljningsbolag - 682
AB Landelius & Björklund - 682
Elektronikbolaget - 682
    Hänt inom tekniken - 682
Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1958 - 682, 683
Chalmerska Forskningsfonden - 683
Fluoridering av dricksvatten förordas av Medicinalstyrelsen - 683
Forskningsutskott för pulvermetallurgi - 683
Föreningen Svensk Pappemballageprovning - 683
OEEC-byrå för teknisk och vetenskaplig personal - 683
15 000 kongressdeltagare - 683
Konferens om kvalitetskontroll - 683, 684
Atomenergikurs för tekniker i ledande ställning - 684
Farnborogh-utställningen 1958 - 684
Visby bryggeri - 684
Danfoss 25 år - 684
Nya tidskrifter - 684
Rättelse - 684
    1958, H. 27 - 685
Standardisering och en fri europeisk marknad, av Dag Du Rietz - 685, 686, 687, 688, 689
    Nya metoder - 689
Desinfektionsmedel, av SHl - 689
Linjekoncentrator för telefonabonnentledningar, av JB - 689, 690
Framställning av tereftalsyra, av SHl - 690
Industriell tillverkning av smilismycken, av SHl - 690
Skrov och utrustning för moderna krigsfartyg, av Gösta Liljekvist - 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
    Nybyggen - 699
Svenska Metallverkens aluminiumkapacitet fördubblas, av ty - 699
Mätvagn för undersökning av spårläget, av ty - 699, 700
Det största i Finland byggda fartyget, av N Lll - 700
Tankfartyg med akterbrygga och förmastutkik, av N Lll - 700
Byggen i Niagarafallet, av G Lbg - 700, 701
Utbyggnaden av Douro i Spanien och Portugal, av S Angelin - 701, 702
Tyskt experimentfartyg, av WS - 702
    Böcker - 702
Fotografisk handbok, bd 1, av SHl - 702
Ordlista för termer och definitioner inom massa-, pappers- och fiberskiveindustrin, av SHl - 702
Industriell kostnadsberäkning och redovisning, av Arne Hedström - 702
Aktuellt från Byggnadsstyrelsen 1957, av WS - 702, 703
Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis, av G Lbg - 703
Om förändringar i myosinfraktionen ur fiskmuskel vid nedfrysning, fryslagring och upptining, av SHl - 703
Økonomisk rørisolering, av Wll - 703
Welding Handbook, bd 1, av R Gunnert - 703
Højgaard & Schultz A/S - 703
Clark Bros. Co. - 703
»Håndbog for Dansk Ingeniørforening 1958—59» - 704
    Hänt inom tekniken - 704
Utredning om Svenska Skifferolje AB - 704
Svensk järnvägssignalanläggning till Formosa - 704
En norsk förening för automatisering - 704
American Society of Tool Engineers - 704
Europeiska Organisationen för Kvalitetskontroll - 704
Kamera 59 - 704
Första Internationella Flygtekniska Kongressen - 704
Rättelse - 704
    1958, H. 28 - 705
Kanadas kemiska industri, av Sven O Hedén - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
Det syntetiska gummits framtid, av SHl - 712
Fransk samverkan företagsledning - arbetare, av B von Alfthan - 712
11 000 m höjd med helikopter - 712
Världens största cementfabrik byggs i Sibirien - 712
Flygtrafiken i USA överträffade 1957 - 712
Västtyska bilindustrin producerade 1957 - 712
Utmattningsprovning av stål avsedda för svetsning, av Cyrill Schaub - 713, 714, 715
    Nya metoder - 715
Jonbytare vid tillverkning av vin, av SHl - 715
Mekanisk provning av rymdfartsutrustningar, av KJ - 715, 716
Fenol genom direkt oxidation av bensen i gasfas, av SHl - 716
Rening av industriellt avloppsvatten med ozon, av SHl - 716
Acetylen och etylen ur lätta paraffinkolväten, av SHl - 716, 717
Torkning av levande material, av SHl - 717, 718
    Andras erfarenheter - 718
Avlägsnande av oxidskikt på stål, av SHl - 718
Vägraset vid Fittja, av G Lbg - 718
Alfa-urans krypning under neutronbestrålning, av Karl-Johan Blom - 718, 719
    Böcker - 719
Kemisk skyddshandbok, av SHl - 719, 720
Analytical mechanics for engineers, av Å I - 720
Stabilitätstheorie, av U Thran - 720
Fern- und Summenfernzählung, av A Bergman - 720, 721
Heat and thermodynamics, av Wll - 721
Gas dynamics, av Bertil Ungvall - 721
Einführung in die Technische Mechanik, av Å I - 721
Elements of engineering thermodynamics, av Wll - 721
Elektronikbolaget - 721
General Radio Co. - 721
Svenska Siemens AB - 721
    Hänt inom tekniken - 721
Energikommittéer i Danmark, Finland och Norge - 721, 722
Industriens Forskningsforening i Norge - 722
Universitet med teknisk fakultet i Uleåborg - 722
Försäljningsavdelning inom Norges Geotekniske Institutt - 722
Nya tidskrifter - 722, 723
    Tekniska högskolorna - 723
CTH - 723
KTH - 723
    Nya produkter - 723
En elektrostatisk toppvoltmeter - 723
Compactus för truckgods - 723, 724
Motstånd för eluppvärmning av laboratorieapparater - 724
En portabel fuktighets- och täthetsmätare - 724
En analogiräknemaskin med förenklad uppkoppling - 724
Tixotropa rostskyddsgrundfärger - 724
Problemhörnan, av A Lg - 724
    1958, H. 29 - 725
Pumpekonomi, av Magnus Oledal och Sixten Englesson - 725, 726, 727, 728
Kolahalvöns bergshantering, av Bd - 728
Havsvågor och fartygsrörelser, av Curt Falkemo - 729, 730, 731, 732, 733, 734
Ett karaktärsprov på företagsledaren - 734
    Nya metoder - 734
Krypprovning av material, av K-J Blom - 734, 735
Framtidens fartygsskorsten? av WS - 735
Kemikalier ur stöpvätska, av SHl - 735
Behandling av zirkonium med ammoniumfluorid, av SHl - 735, 736
Kommersiell fraktionering av stärkelse, av SHl - 736
Kontinuerlig klorjonbestämning, av SHl - 736, 737
    Andras erfarenheter - 737
Utfällning av metaller enligt varmtrådsmetoden, av SHl - 737
Stabilisering av kimröksfylld polyeten, av SHl - 737, 738
Behandling av aluminerat stål, av SHl - 738
Lim för polyvinylklorid, av SHl - 738
    Böcker - 738
Ny arkitektur, av Leif Sandahl - 738, 739
Hus utan källare, av Hn - 739
Aerodynamische Profile, av BMW - 739
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Produktivität durch die Schwesstechnik, av R Gunnert - 739
Einführung in die Theorie der Elektronenoptik, av Karl-Erik Bergkvist - 740
Polyamid resins, av SHl - 740
Kerbspannungslehre, av Å I - 740
Suomen ilmaston pääpiirteet erityisesti talvirakentamista silmälläpitäen, av Ernest Hovmöller - 740, 741
Simplification, standardisation, specialisation, av Wll - 741
Teknisk Ukeblad - 741
    Hänt inom tekniken - 741
Kurs »Sannolikhetskalkyl och statistiska metoder» - 741
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 741
Utredning om statsavtal för Svenska Träforskningsinstitutet - 741, 742
Samnordisk utredning om teknikerutbildning - 742
Arbetsförhållandena vid Patentverket utreds - 742
Sakkunniga för Svenska Skifferolje AB-utredningen - 742
Terminologi i samband med tekniska undersökningar - 742, 743
Norsk Regnesentral självständigt institut - 743
Wallmarkska belöningen - 743
Edlundska belöningen - 743
En internationell databehandlingskonferens - 743
En internationell konferens om kuggväxlar - 743
Statsbidrag för utbildning av lärlingar - 743
Resestipendier för yrkesutbildning - 743
Vid höstmässan i Utrecht - 743
Tysk industriutställning i Väst-Berlin - 743
Debatt: Moderna krigsfartyg, av Harry Åhman - 744
Tillägg - 744
    1958, H. 30 - 745
Höghus av stål? av Arne W Finné - 745, 746, 747
Organisering av ett företags planering, av Bertil von Alfthan - 747, 748
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1958, av N Lll - 748
Noggrannhet vid mätning av ljudisolering, av Hans Weibull - 749, 750, 751
    Nya material - 751
Höghållfast stålgjutgods, av Karl-Johan Blom - 751
Gummi för hög temperatur, av SHl - 751
Utskiljningshärdande rostfria stål till flygplan, av SHl - 751, 752
Ett olje- och värmeresistent gummi, av SHl - 752
Arbetskraft — service — arbetsplatser, av Torsten Buregren - 752, 753, 754, 755
    Nybyggen - 756
Fransk materialprovningsreaktor, av SHl - 756, 757
Kraftstationen i Picote i Portugal, av S Angelin - 757, 758
Colombianska jagaren »7 de Agosto», av N Lll - 758, 759
Världens högsta jorddamm, av G Lbg - 759, 760
    Böcker - 760
Busstationer, av E Nothin - 760
Slipmasseboken, av SHl - 760
Hütte, Taschenbuch für Betriebsingenieure (Betriebshütte), bd 1, av O A - 760, 761
Introductory electrical engineering, av S Bååth - 761
Die metallischen Werkstoffe des Maschinenbaues, av Wll - 761
Planung und Bau von Hüttenwerken, av G Bg - 761, 762
Ion exchange resins, av SHl - 762
Wirtschaftlichkeitsfragen der praktischen Schweisstechnik, av R Gunnert - 762
Forspändingssystemer, av Å Christensen - 762
Lehrbriefe für Kältetechnik, av Wll - 762
Polyurethanes, av SHl - 762, 763
The search for and exploitation of crude oil and natural gas in the OEEC area, av Wll - 763
Measurement of noise radiation at 10 cm from glow lamps, av G Hellgren - 763
Congrès International »Circuits et Antennes Hyperfréquences» - 763
Interavia, av WS - 763
»Swedish machine tools» - 763
Bergman & Beving AB - 763
AB Ingeniörsutensilier - 763
    Hänt inom tekniken - 763
Anslag för skoglig forskning - 763
En konferens om reglering av elektriska drivmaskinerier - 763
En internationell konferens för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering - 763, 764
Andra Internationella Katalyskongressen - 764
STF:s styrelse - 764
En brittisk utställning av elektroniska räknemaskiner - 764
Utställning av brittiska radiodelar i Stockholm - 764
Styresmännen i STF:s delsammanslutningar - 764
Nya tidskrifter - 764
    1958, H. 31 - 765
Rörpostanläggningar, av Edgar Pålson - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771
Belysningssystemen tar allt större del - 771
Bor i flygaska är giftig för växter - 771
Världens bredaste plåt av rostfritt stål - 771
En gammastrålkälla på 2 MC kobolt 60 - 771
Sackarosacetatisobutyrat i kommersiell skala - 771
Nylonarmerad fenolplast tål hög temperatur - 771
Polyeten i Tetra Pak - 771
Stockholms elförbrukning - 771
Ryska atomenergiplaner, av SHl - 772
Kinas vattenkraft, av G Lbg - 772
Saabs elektroniska differentialanalysator Seda, av Bengt Jiewertz - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Bilradar - 780
Styrdon för matarpumpar, av Lars Svensson - 781, 782, 783
Formosa får en forskningsreaktor - 783
Två gasturbiner för drift av kompressorer - 783
    Nybyggen - 783
Bredbandsverk i Surahammar, av ty - 783
Ekonomiskt lönande atomkraftverk, av SHl - 783
Kraftstationen Saucelle i Spanien, av S Angelin - 784
Helikoptrar för svenska marinen, av B Joner - 784, 785
Automatisk halvstor destillationsanläggning, av SHl - 785
    Andras erfarenheter - 785
Isolationsnivå i nät innehållande långa högspänningsledningar, av R Gradin - 785, 786
Pyrofora ämnen som motorbränslen, av SHl - 786
Radioisotoper som ljuskällor, av SHl - 786
Bromhaltiga föreningar för eldskyddsbehandling - 786
Jättestora kolelektroder, av SHl - 786, 787
    Böcker - 787
Gatubelysning, av EBr - 787
Elektromaschinen-Praktikum, av R Gradin - 787, 788
How television works, av DH - 788
Problems in electronics with solutions, av DH - 788
Praktische Regeln für den Elektroschweisser, av R Gunnert - 788
Betriebssichere Gleitlager av Bengt Muhr - 788
Polyethylene, av SHl - 788, 789
»Råd och anvisningar till arbetarskyddslagen» - 789
AB Odelberg & Olson - 789
Imperial Chemical Industries Ltd - 789
Hewlett-Packard Co. - 789
    Hänt inom tekniken - 789
Finländsk-norsk cellulosafabrik i norr - 789
En internationell pristävlan om flyguppsatser - 789
Nordiska Akustiska Sällskapet - 789, 790
Exportkurs - 790
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 790
Den Norske Ingeniørforening - 790
Preparandkurser för ingenjörsprivatister - 790
Nya tidskrifter - 790
Handlingarna från Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1958 - 790
STF:s mål, av John Færden - 791, 792
    1958, H. 32 - 793
Den argentinska industrins tekniska nivå, av Sven Helander - 793, 794, 795, 796
Brittiska atomkraftverk skall göra plutonium, av SHl - 796
Obemannade raketer bör ej sändas till månen - 796
En 130 m vid, rörlig, parabolisk antenn - 796
Temperaturen i Antarktis stiger - 796
Radioaktiva isotoper vid mätning av verktygsslitning, av Georg Engstrand - 797, 798, 799, 800, 801
Moderna metoder för kostnadsreduktion, av Bertil von Alfthan - 801
Tillverkningen av niob och tantal växer - 801
Kostnaden för ström från Shippingport-verket - 801
    Nya material - 802
Snabbstål med låg volframhalt, av J Murkes - 802
Metakrylatmodifierad omättad polyester, av SHl - 802
»Smidbar» kvarts, av SHl - 802
Smältbar Teflon, av SHl - 802
Kemisk modifiering av bomull, av SHl - 803, 804, 805, 806, 807
Argon eller helium kan sparas - 807
Ca 5000 m³/dygn sötvatten ur saltvatten - 807
    Nybyggen - 808
Siffermaskin för norsk statistik, av J-R Törnquist - 808
Högflod i Zambesi, av G Lbg - 808
Flottbro över Messinasundet, av Göte Fritzell - 808, 809
Bandfrysare för ärter, av SHl - 809
Största oceangående Great Lakes-lastfartyget, av N Lll - 809, 810
Holländsk radiostation för sändning till tropikerna, av DH - 810
    Andras erfarenheter - 810
Alkyder för färger och lacker, av SHl - 810, 811
Månens atmosfär, av SHl - 811
Svetsade aluminiumkåpor, av ty - 811
Stabilisering av flytande väte, av SHl - 811, 812
Snabbverkande antibiotikum, av SHl - 812
Asbestarmerad fenolplast — ett värmetåligt material, av SHl - 812
Bildning av giftiga gaser vid ensilering, av SHl - 812
    Böcker - 812
Lokaldimensioner och kostnad, av Nils Lindqvist - 812, 813
Vinterbygge — merkostnad i Norrland, av Nils Hansson - 813
Tejper, av SHl - 813
Hütte, Hilfstafeln zur Ermittlung von Räderübersetzungen, av O A - 813
Leybold Vakuum-Taschenbuch, av Hans von Ubisch - 813, 814
Network synthesis, bd 1, av B Nelin - 814
Thermodynamik, av Wll - 814
Elements of water supply and water-water disposal, av Torsten Öijerfeldt - 814
Rakennuskustannukset Helsingissä, av Hn - 814, 815
Hinwise für das Schweissen von Anhängerzuggabeln, av R Gunnert - 815
The Swedish radioscientific solar eclipse expedition to Italy, 1952, av Gösta Hellgren - 815
A note on design considerations for a proposed auroral radar, av Gösta Hellgren - 815
Spannmålslagring med kalluftning, av SHl - 815
Potatisupptagning med maskin, av Wll - 815
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds matrikel 1958 - 815
Tektronix, Inc. - 815
AB Agebe - 815
    Hänt inom tekniken - 815
Skadestånds- och försäkringsfrågor vid atomreaktordrift utreds - 815, 816
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 816
Korrosionskongress i Budapest - 816
Nya tidskrifter - 816
    1958, H. 33 - 817
Scania-Vabis inför europamarknaden, av Egon Ardelius - 817, 818, 819, 820
Atomenergin i Australien, av SHl - 820
Gatubelysningen i Stockholm - 820
Ett världsrekord för helikoptrar - 820
6000—7000 m djupa oljekällor - 820
Materialproblem vid stora kugghjul, av Olof Rolander - 821, 822, 823, 824
Ett universellt garnnumreringssystem - 824
Överproduktion av svavel - 824
Kylmaskin för flytande luft i ett steg, av Anders Benson - 825, 826, 827, 828, 829, 830
2000 ord per minut - 830
Bedömning av värmeväxlardata, av Sverre Jenssen - 831, 832, 833
Gastryck ned till 3×10 -12 mb - 833
    Andras erfarenheter - 834
Jordvärmeelverk, av Wll - 834
Rent cerium, av SHl - 834
Bakteriers resistens mot antibiotika, av SHl - 834
Bortsprängning av grund vid Vancouver, av G Lbg - 834
Högenergibränslen för strålmotorer, av Bengt Ahrén - 835, 836, 837, 838, 839
    Nya metoder - 839
Tyristorn, av D H - 839
Molekyluret — världens noggrannaste, av W S - 839
Metallfiberarmerad epoxiplast till matriser, av SHl - 839, 840
Vattenkylda bilbromsar, av EBr - 840
Procentvåg för siktanalys i fält, av SHl - 840
Ultraljudsblandare, av SHl - 840
Sprödbrott, utmattning, korrosion, kluvenhet — dagens stålproblem för en skeppsbyggare, av Nils G Leide - 841, 842, 843, 844, 845
    Nybyggen - 846
Atomtanker projekterad vid Götaverken, av N Lll - 846
Australisk färja med svenska motorer, av Wll - 846
Hängbro för en 420 mm rörledning, av Lbg - 847
Englands kanaler upprustas, av G Lbg - 847, 848
TV-länklinjen Stockholm — Göteborg — Malmö, av WS - 848, 849
Rysk 204 000 kW vattenturbin, av WS - 849
Deas Island-tunneln, av G Lbg - 849, 850
    Nya material - 850
Kerametaller med aluminiumoxid, av SHl - 850
Magnesium-toriumlegeringar, av SHl - 850, 851
Syrafast murbruk av kiseldioxid, av SHl - 851
Polyetylenoxid — en vattenlöslig plast, av SHl - 851, 852
Stålrör för hög temperatur, av SHl - 852
    Böcker - 852
Motion and time study, av Bertil von Alfthan - 852, 853
Statistische Güteüberwachung, av Peter Steinbruck - 853
Introduction to multivariate statistical analysis, av Svante Jahnberg - 853
Rheology, theory and application, bd 2, av JH - 853, 854
Präzisionsmessungen von Kapazitäten, Induktivitäten und Zeitkonstanten, bd 2, av Sven Fornander - 854
Hebe- und Förderanlagen, av Elis Dahlin - 854, 855
Småhus av tre, av Hn - 855
Hur man bygger och använder planbottentorkar för spannmål, av Wll - 855
Wer baut Maschinen? av Wll - 855
E und M - 855
Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik - 855
Svenska Siemens AB - 855
    Hänt inom tekniken - 855
Kurs »Projektering av berganläggningar» - 855, 856
Kurs »Elektriska distributionssystem inom industrin» - 856
Kurs »Rationellt emballage» - 856
Tjänstemännens Bildningsverksamhet - 856
Nordiska granntidskrifter - 856
Rättelse - 856
    1958, H. 34 - 857
Patentväsendets ofullkomligheter, av Birger Högfors - 857, 858, 859
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige andra kvartalet 1958, av Mats Bärlund - 859, 860
Forskning om fukt i byggnadsmaterial, av Erik Saare - 861, 862, 863, 864, 865
Från de tekniska undervisningsanstalterna i Sovjet - 865
Antalet registrerade motorfordon i världen - 865
    Nya metoder - 865
Mekanisk bindning av plast vid metall, av SHl - 865
Colcrete-betong, av Anders Bergström - 865, 866
Flygnavigering enligt dopplerprincipen, av D H - 866
Kuibyšev kraftstation, av G Lbg - 867, 868
Den hypersoniske sjokk-tunnelen, av Torstein Fanneløp - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875
    Andras erfarenheter - 875
Vindskydd i träväggar, av Hn - 875, 876
»Skumlim» för kryssfaner, av SHl - 876
Pumpkraftverk i Tyskland, av P G Edblad - 876
Styrenmodifierade alkyder — bindemedel i färger, av SHl - 876, 877
Skorstenar av gjutjärn eller stål, av Wll - 877
Billigare acetylen ur karbid, av SHl - 877
Radioaktiv strålning från självlysande klockor, av SHl - 877, 878
Ett tiokarbamidderivat mot tuberkulos, av SHl - 878
Våt kemisk tvätt, av SHl - 878
    Nybyggen - 878
10 000 tdw lastmotorfartyg seriebyggs i Östtyskland, av N Lll - 878, 879
Antenn för spansk-italiensk radiolänk, av G Lbg - 879
Gasturbinanläggning med frikolvsgasberedare, av Wll - 879, 880
Kraftverksbygget vid Aldeadavila i Spanien, av S Angelin - 880, 881
    Böcker - 881
Atomarbetet i fjorton länder, av SHl - 881
Ventilation och anläggningskostnad, av Wll - 881
Icke traditionella ytterväggar i hyreshus, av Axel Carlsson - 881
Tätheten hos rörfogar i avloppsledningar, av Torsten Norell - 882
Glass-melting tank furnaces, av B Simmingsköld - 882
»Det hände 1957» - 882
Produktivitetsnämnden - 882
E Leybold's Nachfolger - 882
    Hänt inom tekniken - 882
Kurs »Företagsledning» - 882
Kurs »Industriell värmeåtervinning» - 883
Tekniska Samfundet i Göteborg - 883
Tekniskt museum byggs i Malmö - 883
Terminologi och litteratur inom området arbets- och meritvärdering - 883
Ingenjörsexamen från Hermods retroaktivt godkänd som teknisk privatistexamen - 883
Tredje Internationella Konferensen om Oförstörande Provning - 883
Flygvetenskaplig kongress - 883
En teknisk konferens om armerad plast - 883
    Tekniska högskolorna - 883
CTH - 883, 884
KTH - 884
Problemhörnan, av A Lg - 884
    1958, H. 35 - 885
Fotogrammetrins betydelse för projekteringsverksamheten, av Per Olof Fagerholm - 885, 886
Fotogrammetriska produkter som underlag för bebyggelseplanering, av Olov Björkgren, Folke Dahlander och Bo Stål - 886, 887, 888, 889
Flygbilden i fastighetsbildarens tjänst, av Lennart Lindskog - 889, 890, 891, 892, 893
Fotogrammetrisk kraftledningsprojektering, av Fredrik Ahlborg, Holger Eidebo och Per Olov Fagerholm - 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900
Ett optimiproblem vid kraftledningsprojektering, av Bengt Rudfeldt och Bodil Andersen - 900, 901
Fotomaterial som skogskartor, av Paul Willén - 901, 902, 903, 904
Flygbilden i vägplaneringens tjänst, av Carl-Olof Ternryd - 904, 905, 906, 907
Fotogrammetri vid vattenbyggnadsprojektering, av Karl Arthur Scherman - 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913
Kartmaterialet från leverantörens synpunkt, av Lennart EKelund och Erik Welander - 914, 915, 916
    1958, H. 36 - 917
Magneto-hydrodynamik och fusion, av Hannes Alfvén - 917, 918
Fjärrmätning i robotar, av Sven Fornander - 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925
    Nya material - 926
Cementplattor ersätter trä, av SHl - 926
Polyesterfolie för laminering, av SHl - 926
Segare Fe-Al-Mo-legering, av Karl-Johan Blom - 926
Interplanetarisk telekommunikation och navigation, av DH - 927, 928
Elektriska däcksmaskinerier, av Ragnar Michaelson - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937
Sex solceller i Vanguard 1:s noskon - 937
    Nya metoder - 937
Plasttäcke som avdunstningsskydd i bensinbehållare, av SHl - 937
Kablar för hög spänning och stora strömmar, av R Gradin - 937, 938
Utveckling av amerikanska telefonapparater, av Johan Borgström - 938, 939
Billigare syntetisk metanol, av SHl - 939
Transport av jordgas, av SHl - 939, 940
Kiseldioden, av DH - 940
    Nybyggen - 940
25 500 tdw motortanker från Eriksberg, av N Lll - 940, 941
Rationaliserad utfrakt i Grängesberg, av ty - 941
    Andras erfarenheter - 941
Kullager i skyddsatmosfär för hög temperatur, av SHl - 941, 942
Tvåbasiga syror ur ricinolja, av SHl - 942
Räknemaskinkonstruktörer söker nya komponenter, av DH - 942, 943
Zirkonium eller rostfritt stål i atomreaktorer, av SHl - 943
Fettalkoholer genom hydrering av fett, av SHl - 943
Oxidhaltiga legeringar som högtemperaturmaterial, av SHl - 943, 944
Schaktugn vid cementtillverkning, av SHl - 944
Eltitanering, av SHl - 944, 945
    Böcker - 945
Focus, bd 1 & 2, av GAH - 945
List-tech 1958, av WS - 945
Difference methods for intial-value problems, av Heinz-Otto Kreiss - 945, 946
Essentials of television, av B Engström - 946
Taschenbuch der Durchflussmessung mit Blenden, av Wll - 946
Degussa Wolfgang Industrieofenbau och Leybold-Hochvakuum-Anlagen GmbH - 946
La Technique Moderne - 946
    Hänt inom tekniken - 946
Thulinmedaljen i guld till Olof Carlstein - 946
Samarbete Televerket — Western Electric - 946, 947
Mekanförbundets konstruktörsskola - 947
Natur och Kulturs stipendier för teknisk-vetenskaplig forskning - 947
Stipendier för studier i Storbritannien - 947
Studiekonferenser i Oslo - 947
En internationell mätteknisk konferens - 947
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 947
Nya tidskrifter - 947, 948
Debatt: Gatubelysning, av Carl Hagson och EBr - 948
    1958, H. 37 - 949
Geofysisk prospektering, av Björn Tornqvist - 949, 950, 951, 952, 953, 954
Oljeproduktionen i Sovjet, av SHl - 954
Jordbrukets mekanisering och älgskyttet, av WS - 954
Upprepade termiska belastningar, av E W Parkes - 955, 956, 957, 958, 959, 960
Svensk järnhantering första halvåret 1958, av WS - 960
Pneumatisk fjädring för personbilar, av Einar Bohr - 961, 962, 963, 964, 965
Guld kan göra silvernitrat odugligt - 965
    Nya material - 965
Två titanlegeringar för hög temperatur, av SHl - 965, 966
»Tenngummi», av SHl - 966
Kallbearbetat rostfritt 18-8-stål med hög duktilitet, av K-J B - 966
Amerikanska akrylfibrer, av SHl - 967, 968, 969
    Nya metoder - 970
Vakuumdestillation i horisontella kolonner, av SHl - 970
Skruvkompressor för tryckluft, av Wll - 970, 971
Vakuumgjuten nickellegering för hög temperatur, av SHl - 971
Motståndstermometer med germanium, av SHl - 971
Billigare stadsgas ur kol, av SHl - 971, 972
Syntetisk zeolit som katalysatorbärare, av SHl - 972
Radar för tre dimensioner, av Sven Fornander - 972, 973
    Andras erfarenheter - 973
Organiska silikat i smörjoljor och i hydraulik, av SHl - 973
Titanat i lacker och färger, av SHl - 973
Snaps bra för kor och får, av SHl - 973
STF i september - 974, 975, 976
    Böcker - 976
Fakta, bd 4, av Lars Gunnar Sillén - 976, 977
Tala — Sälj, av sah - 977
Automobile electrical equipment, av EBr - 977
Selected architects' detail sheets, av Leif Sandahl - 977
Die Tragfähigkeit der Zahnräder, av B Muhr - 977
Metallsektionen Förening u. p. a., av Wll - 977, 978
Saint Gobin - 978
    Hänt inom tekniken - 978
Den Norske Ingeniørforenings pris - 978
Ny sekreterare för atomingenjörsutredningen - 978
STF-kurser hösten 1958 - 978
Kurs »Projektering av skolbyggnader» - 978
Kurs »Samhället och parkeringen» - 978, 979
Tekniska Föreningen i Hälsingborg - 979
SHI-kurs - 979
En konferens om materialbrott - 979
En konferens om reglerprocesser i levande väsen - 979
Nordiska granntidskrifter - 979
Matematikundervisning i utförslöpa, av GAH - 980
    1958, H. 38 - 981
Varvsrationalisering — några grundtankar, av Jan Hallberg - 981, 982, 983, 984, 985, 986
Nya löneformer i byggnadsindustrin, av Bertil von Alfthan - 986
Atomenergin i Japan, av SHl - 986
Markljuddämpare för reaktionsflygplan, av Eve Sassarsson - 987, 988, 989
    Nya material - 989
Varmhållfasta aluminiumlegeringar av pulver, av SHl - 989, 990
Bor i högtemperaturlegeringar, av K-J Blom - 990
Fasta kroppar, dislokationer och materialprovning, av Alf Taraldsen - 991, 992, 993, 994, 995
    Andras erfarenheter - 995
Tankfartyget »Seirstad»s förlisning, av N Lll - 995, 996
Kanske bot mot strålningsskador, av SHl - 996
Gasuppkolning av stål vid hög temperatur, av SHl - 996
Framställning av polykarbonat, av SHl - 996, 997
Elbatterier för låg temperatur, av SHl - 997
Aktiveringsmedel för insektsbekämpare, av SHl - 997
Glansförblying, av SHl - 997
Lösningsmedelsfria lacker av epoxihartser, av SHl - 997, 998
Rennickel genom elektrolys med nickelsufidanod, av SHl - 998
Manganförening som antiknackningsmedel, av SHl - 998
Ljusförstärkare, av SHl - 998
Halden-reaktorn - 999, 1000, 1001
Aluminiumburkar är billigare än stålburkar - 1001
Klyvningsprodukter i vattnet - 1001
Kontinuerligt dragen kvartsfiber - 1001
Förgiftning med radiostrontium kan motverkas - 1001
De franska järngruvorna - 1001
Stora bränder infaller under goda vinår - 1001
    Nya metoder - 1001
Rena metaller genom smältning med elektronstrålning, av SHl - 1001
Plastbeläggning av båtskrov, av SHl - 1001, 1002
Betning av molybden, av SHl - 1002
Fotocellrelä för gammastrålar, av DH - 1002
Utvinning av fasta ämnen ur suspensioner, av SHl - 1002, 1003
Tätning av gjutstycken med metallpulver, av SHl - 1003
Pigmentering av lacker utan rivning, av SHl - 1003, 1004
Jonbyte med rörlig bädd, av SHl - 1004
Snabb mineralbestämning, av E R—s - 1004
Värmebehandling i vakuum, av SHl - 1004, 1005
Kylmedel för stålhärdning, av SHl - 1005
    Böcker - 1005
Vingade vapen, av BMW - 1005, 1006
Arbetsstudier i USA, av Bertil von Alfthan - 1006
Plattor understödda av pelare, av Göte Matsson - 1006
The motor vehicle, av EBr - 1006
Physik und Technik der Atomreaktoren, av I Carlvik - 1007
Handbuch der Werkstoffprüfung, bd 1, av ÅI - 1007
A comprehensive bibliography on operations research, av C Björkbom - 1007, 1008
Elektrizitätszähler, av R Gradin - 1008
Aircraft and missile propulsion, av BMW - 1008
Handbook of semiconductor electronics, av B-G Magnusson - 1008, 1009
Recent advances in gelatin and glue research, av SHl - 1009
Dislocations and mechanical properties of crystals, av JH - 1009
Korrosionsproblemer i byggeriet, av U T—h - 1009
A method of iteration applied to beams resting on springs, av ÅI - 1009
Svensk Papperstidning - 1009
STF:s matrikel 1958 - 1010
Svenska AB Philips - 1010
Bagh & Co. - 1010
    Hänt inom tekniken - 1010
Besök och återbesök - 1010
Internationell transistorkonferens och -utställning - 1010
Värmländska Ingeniörsföreningen - 1010
Nya tidskrifter - 1010
Debatt: Pumpekonomi, av S Widén - 1011
Problemhörnan, av A Lg - 1011, 1012
    Nya produkter - 1012
Hopbyggda jiggar och fixturer - 1012
Rörkopplingarna - 1012
Fyrvägsventiler för hydraulik - 1012
En elektrisk kameraslutare för 0,01—0,1 µs - 1012
Fuktighetsmätare - 1012
En polaroidkamera - 1012
    1958, H. 39 - 1013
Den tekniska undervisningens mål i Sovjetunionen, av Ragnar Woxén - 1013, 1014, 1015, 1016
Elektricitetens roll i USA år 1978, av Rolf Gradin - 1016
OEEC-ländernas kemiska industri, av WS - 1016
Säkerhetsfaktorn, av Hjalmar Granholm - 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
Världshandelsflottans förluster 1957, av N Lll - 1023
Världens första atomdrivna handelsfartyg - 1023
Nio miljoner tyska granplantor importeras - 1023
    Andras erfarenheter - 1023
Syraförgiftning av avloppsvatten, av SHl - 1023
Minskade transformatorförluster, av G Olsson - 1023, 1024
Nylonkord i bildäck, av SHl - 1024
Skördetid och oljefröets kvalitet, av SHl - 1024
Den gaskylda atomreaktorn i USA, av SHl - 1024
Kanamycin ett antibiotikum, av SHl - 1024
Moderna havsisbrytare i Östersjön, av P Gösta Bölin - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Polyuretan tål strålning bättre än polyeten - 1032
    Nya metoder - 1032
Cementstabilisering vid vägbyggnad, av Anders Bergström - 1032
Ättiksyra och myrsyra ur sulfitlut, av SHl - 1032, 1033
Hållbar färgning av metaller, av SHl - 1033
Pressgjutning av zink i evakuerad form, av SHl - 1033, 1034
Perkloreten genom klorering av kolväten, av SHl - 1034
Filmbildande aminer som korrosionsskydd, av SHl - 1034, 1035
    Böcker - 1035
Jordens hölje, av GAH - 1035
Det svenska atomenergiarbetet, av SHl - 1035
Om vattengenomslag i murade väggar, av Hasse Billman - 1035, 1036
Fluid mechanics and heat transfer, av Wll - 1036
Wohnhochhäuser—Punkthäuser, av Leif Sandahl - 1036
Bridges and their builders, av Göte Fritzell - 1036, 1037
Richtlinien für die Aufbereitung von Kesselspeisewasser und Kühlwasser, av Wll - 1037
Sequence network representation of transformers in three-phase systems, av R Gradin - 1037
Simple træsamlinger, av Bengt Norén - 1037
Elektronröhren, av DH - 1037
Polistekniska hjälpmedel i dag och i morgon, av EBr - 1037, 1038
»Bra att veta om kopiering» - 1038
»SM filterbrons för vätskor och gaser» - 1038
Electronic Associates, Inc. - 1038
    Hänt inom tekniken - 1038
Kurs »Geoteknik» - 1038
Kurs »Statistisk kvalitetskontroll» - 1038
Skånska Ingenjörsklubben - 1038
Norrköpings Polytekniska Förening - 1038
Företagsledarkonferens i England - 1038
En konferens om kerametallers pulvermetallurgi - 1038
Internationell makromolekylkonferens - 1038, 1039
Konferens om plasters åldring - 1039
SEN-normer - 1039
debatt: Patentväsendets ofullkomligheter, av Halvar Khennet och Birger Högfors - 1039, 1040
    1958, H. 40 - 1041
Lågtemperatur-elektronik, av Jan-Rustan Törnquist - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
Energiförbrukning för bostadsuppvärmning i Norge, av R Gradin - 1046
Eluppvärmning i 22 % av de västtyska hushållen - 1046
Utnyttjande av Nordkalottens vattenkraft, av Rolf Gradin - 1047, 1048
Stora kvartskristaller ur flinta - 1048
Inga termonukleära neutroner i Zeta - 1048
Latexfärger med polyvinylacetat flagnar inte utomhus - 1048
Plåt, pläterad med Hastelloy eller titan - 1048
Kraftledningars isolation, av Uno Sandström - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053
Stolar av glasfiberarmerad polyester i New Yorks bussar - 1053
Sfäriska tryckkärl av en titanlegering - 1053
Elförsörjningen i Europa 1957—1975, av P-G Edblad - 1054
De hundra största industriföretagen utanför USA - 1054
Den gaskylda, grafitmodererade atomreaktorns utveckling, av SHl - 1055, 1056, 1057, 1058
Statens Skeppsprovningsanstalt 1957—1958, av N Lll - 1058
Stationär gatu- och vägbelysning, av EBr - 1059, 1060
    Nya metoder - 1060
Elektroluminiscent kurvskrivare för siffermaskiner, av J-R Törnquist - 1060, 1061
Mekanisk servoförstärkare, av KJ - 1061
Torkning av tyger i fluidiserad bädd, av SHl - 1061
Sulfatrostning av koppar-koboltsulfidslig, av SHl - 1061, 1062
Elektrolytiskt utfälld Teflon, av SHl - 1062
Framställning av beryllium-kopparlegering, av SHl - 1062
Alkylering av bensen med raffinaderigaser, av SHl - 1062
Elektronisk musik, av DH - 1063, 1064
    Nybyggen - 1064
Svensk aluminiumbro, av G Lbg - 1064
Stort bulklastfartyg från Öresundsvarvet, av N Lll - 1064
Moderna amerikanska stålbroar, av G Lbg - 1065
Kockums levererar rekordstor turbintanker, av N Lll - 1065
Stora mobila transformatorer, av Rolf Gradin - 1065, 1066
Holländskt högspänningslaboratorium, av Rolf Gradin - 1066
Snabbgående kylfartyg levererat av Uddevallavarvet, av N Lll - 1066
    Andras erfarenheter - 1066
Urandioxid som atombränsle, av SHl - 1066, 1067
Medel mot depressionstillstånd, av SHl - 1067, 1068
Lack för konservburkar, av SHl - 1068
Framställning av högren cellulosa, av SHl - 1068, 1069
Molybdenlegeringar, av SHl - 1069
Relativt ofarlig, fosforhaltig insektsbekämpare, av SHl - 1069
    Böcker - 1069
Vår vän atomen, av GAH - 1069, 1070
Samarbete och förtroende, av Bertil von Alfthan - 1070
Plastteknisk ordlista, av SHl - 1070
Mätteknik för verkstäder, av P Steinbruck - 1070, 1071
The engineering industries in Europe, av Ben Wikman - 1071
Elektrische Maschinenverstärker, av A Dybvig - 1071
Mechanical engineering laboratory, av Wll - 1071
Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen, av JH - 1072
Gemischbildung und Verbrennung im Dieselmotor, av Hans-Eric Lorentz - 1072
Mechanische Schwingungslehre, bd 1, av Å I - 1072
Technology of columbium (niobium), av G Bg - 1072, 1073
    Hänt inom tekniken - 1073
IVA:s högtidssammankomst - 1073, 1074
Samnordiska utredningen om teknisk utbildning - 1074
Automatiska räknemaskiner i skeppstekniken - 1074
IVA-konferens om bergsprängning - 1074
Konferens »Filmen i näringslivets tjänst» - 1074, 1075
Debatt: Sprödbrott, utmattning, korrosion, kluvenhet, av G G A Brising och N G Leide - 1075, 1076
TNC: 3. Rea — jet - 1076
    1958, H. 41 - 1077
R3/Adam, av Peter H Margen, Henry Carruthers, Bernt Hargö, Gösta Lindberg och Bengt Pershagen - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Svetsegenspänningar i fartygs huvuddäck, av Rudolf Gunnert - 1085, 1086, 1087, 1088
Ditt barn — vetenskapsman? av GAH - 1088
Personvarnare för radarstrålning - 1088
Atomenergin i Storbritannien, av SHl - 1089, 1090, 1091, 1092, 1093
    Nya metoder - 1093
Permeation — ett separeringsförfarande, av SHl - 1093, 1094
Kornig karbamid utan torkning, av SHl - 1094
Direkt reduktion av fattig järnmalm, av SHl - 1094
Rening av svavel genom destillation, av SHl - 1094
Syntetiska fibrer i filterduk, av J O Bornefalk och Stig Neubeck - 1095, 1096, 1097
    Andras erfarenheter - 1098
Flytande rostinhibitorer, av SHl - 1098
Guar — ett naturligt förtjockningsmedel, av SHl - 1098
Optiska vitmedel, av SHl - 1098, 1099
Polyetylenoxid som koaguleringsmedel, av SHl - 1099
Icke radiostörande vakuumglödlampor, av SHl - 1099
Mögelbekämpare, av SHl - 1099
Kemikalier ur granbark, av SHl - 1099, 1100
Originellt kinon-järnkarbonylkomplex, av SHl - 1100
Skydd för sodaglas mot alkaliangrepp, av SHl - 1100, 1101
Medel mot virus, av SHl - 1101
Aluminiumplaster som lackbindemedel, av SHl - 1101
Deuteriumgummi, av SHl - 1101, 1102
    Böcker - 1102
Kompendium i gruvventilation, av E R—s - 1102
Med hammare och fackla XXI, av E R—s - 1102
Påkänningar i trätakstolar, resultat av modellprovningar, av Göte Matsson - 1102, 1103
Location and space-economy, av Per Holm - 1103
Production handbook, av Bertil von Alfthan - 1103, 1104
Some aspects of consultant engineering in the United States, av B Lindgren - 1104
Introduction to difference equations, av Heinz-Otto Kreiss - 1104
Nichtlineare Mechanik, av Å I - 1104, 1105
Handbuch der Kältetechnik, bd 8, av J O Linde - 1105
Betygsblanketter - 1105
Läder och Skor - 1105
Metal Hydrides Incorporated - 1105
    Hänt inom tekniken - 1105
Översyn av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar - 1105, 1106
STF-utredning av ingenjörsyrkets krav på matematikundervisning - 1106
Personbyten i SEK - 1106
Kurs »Samhällsplanering och landskapsvård» - 1106
Kurs »Stoftavskiljning» - 1106
Kurs »Komponenter inom regleringstekniken» - 1106
Kurs »Allmän arbetsförenkling» - 1107
Parkeringsutredningen — vad sedan? av Stig Nordqvist - 1107, 1108
    1958, H. 42 - 1109
Svensk atomenergi hösten 1958, av Harry Brynielsson - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113
    Nya metoder - 1113
Stål direkt ur malm, av SHl - 1113, 1114
Blankförsilvring, av SHl - 1114
Billigare tetraetylbly, av SHl - 1114
Varvtalsreglerad växelströmsmotor, av KJ - 1114
Kontinuerlig regenerering av kopparetsbad, av SHl - 1114
Är arbetsvärderingen ett cirkelbevis? av Erland Lind - 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
USA:s armé övergår till metersystemet före 1966 - 1120
Två italienska atomkraftverk - 1120
Storbritanniens sjunde atomkraftverk - 1120
Eurochemic Company's verksamhet, av SHl - 1120
Reglering av vattenturbiner, av Magnus Oledal - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
Koncentration av avloppsslam genom flotation - 1130
Koks kan framställas i en ångpanneeldstad - 1130
Entalpidiagram för rökgaser, av Torsen Widell - 1131, 1132, 1133
En höghållfast aluminiumgjutlevering - 1133
Sytråd med Terylene-kärna och bomullsmantel - 1133
    Nybyggen - 1134
CTH:s utbyggnad, av GAH - 1134, 1135
40 000 tdw motortanker från Götaverken, av N Lll - 1135, 1136
Jättelik draglineskopa, av ty - 1136
Automatiska telefonstationer till Brasilien, av ty - 1136
    Andras erfarenheter - 1136
Fosforescent emalj, av SHl - 1136
Kraterbildning i glasyr färgad med vanadin, av SHl - 1136
Reduktion av metalloxider med väte av högt tryck, av SHl - 1136, 1137
Rengöring av korroderade metaller för viktbestämningar, av U T—h - 1137
Ogräsbekämpare befrämjar tillväxten, av SHl - 1137
    Böcker - 1137
Fotohandboken, bd 1 & 2, av Wll - 1137
Atomic physics and human knowledge, av GAH - 1137, 1138
Introduction to work study, av Mal. Thorén - 1138
Glossary of work study terms, av Bertil von Alfthan - 1138
Heat exchangers, av Wll - 1138
Sixth Symposium (International) on Combustion, av Wll - 1138, 1139
»Rätt sätt att täta och isolera mot vatten och fukt» - 1139
Saab - 1139
Svenska Siemens AB - 1139
STF i oktober - 1139, 1140, 1141, 1142, 1143
    Hänt inom tekniken - 1143
Förordnandebestämmelserna för krigsmaktens värnpliktiga civilmilitära personal - 1143
Nybygge föreslås för lantbrukskemiska laboratoriet - 1143, 1144
Norsk Forening for Automatisering - 1144
Kurs »Radioisotopers användning i industrin» - 1144
VIII Colloquium Spectroscopicum Internationale - 1144
Problemhörnan, av A Lg - 1144
    1958, H. 43 - 1145
Universitetsutredningen om forskning, av GAH - 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
Långlivade såpbubblor - 1149
Proteiner finns i blad - 1149
Atomenergiarbetet inom OEEC, av SHl - 1150
Överskott på tankfartyg i världen, av N Lll - 1150
Serre-Ponçon — Europas största damm, av Hans Hittenkofer - 1151, 1152, 1153, 1154, 1155
    Andras erfarenheter - 1155
Lönsam kontorsrationalisering, av Bertil von Alfthan - 1155
Latexfärg som rostskydd, av SHl - 1155, 1156
Ändrad asksmältpunkt genom förupphettning, av Wll - 1156
Regelbundet byggda polymerer framställda i klatrat, av SHl - 1156
Kemisk bindning av syre i vatten, av Max Zimmermann - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
    Nybyggen - 1161
Holländskt varv med stor svetshall, av N Lll - 1161
Automatiserad tillverkning av symaskinsdetaljer, av ty - 1162
Misoxer kraftverksförbund i Schweiz, av G Lbg - 1162, 1163
Svenska kabelkranar vid spanskt kraftverksbygge, av ty - 1163
Ny rullkroppsfabrik vid SKF, av ty - 1163
    Nya metoder - 1164
Automatiserad popularitetsbedömning av TV-program, av GAH - 1164
Etylenoxid genom oxidation med syre, av SHl - 1164
Detektor för dubbelplåt i kallvalsade band, av K-J Blom - 1164, 1165
Katalytisk klorering av kolväten i gasfas, av SHl - 1165
Lysrör med hög ljusstyrka, av SHl - 1165
    Böcker - 1165
Dictionnaire technique des barrages, av R Kjellberg - 1165, 1166
Progress in cargo handling, bd 2 av E Nothin - 1166
Einführung ni die Physik, bd 2, av Erik Ingelstam - 1166, 1167
Corrosion and wear handbook, av U T—h - 1167
Natural aerodynamics, av T O Eriksson - 1167
Flugwetterkunde, av Bengt Otto Söderberg - 1167, 1168
Architects' detail sheets, serie 4, av Leif Sandahl - 1168
Schlackenkunde, av Wll - 1168
Fourth National Symposium on Vacuum Technology, av Hans von Ubisch - 1168
The industrial challenge of nuclear energy, av SHl - 1168
Omakotirakennuksen suunnittelun taloudelliset perusteet, av Nils Lindqvist - 1168, 1169
Vattenvårdsfrågor inom den galvanotekniska industrin, av SHl - 1169
Daedalus, av GAH - 1169
»Personalrumsanvisningar» - 1169
»Philips halvledare», av W S - 1169
Sieverts Kabelverk AB - 1169
Bergman & Beving AB - 1169
Slipmaterialaffären - 1169
    Hänt inom tekniken - 1169
Træprisen - 1169, 1170
OEEC och ingenjörsbristen i Europa - 1170
Tekniska Föreningen i Kristianstad - 1170
Ur Hierta—Retzius' Stipendiefond - 1170
Svenska Mässan - 1170
Fifth International Hardware Trades Fair - 1170
Nya tidskrifter - 1170
Nordiska granntidskrifter - 1171
    Nya produkter - 1171
Oljeeldningskalkylator - 1171
En voltmeter av siffertyp - 1171, 1172
Metallcement - 1172
Konfektionstillverkad radarserie - 1172
Kontaktor - 1172
Postlåda av plast - 1172
En 0,5 t magasinskärra med hydraulisk lyft - 1172
    1958, H. 44 - 1173
Molekylarförstärkare, av Einar Delhage - 1173, 1174
Terminalproblem i Stockholm, av E Nothin - 1174
Magnetband-minne för datamaskinen Sara, av Kurt Widin - 1175, 1176, 1177, 1178, 1179
Utbyggnad av norsk vattenkraft med utländskt kapital? av GAH - 1179
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige tredje kvartalet 1958, av Mats Bärlund - 1180
Sinterkorund som skärmaterial, av Elmar Umblia - 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
Tunna keramiska delar för elektronrör - 1186
En 1,5 km rörledning av glasfiberarmerad polyester - 1186
Pressveck i ylletyger - 1186
Brist på »sekundär» växtnäring - 1186
Helium i Sydafrikas guld-uranmalmer - 1186
Hyddor i träd - 1186
Syretransport i gasledning - 1186
Tillgången på atombränsle, av SHl - 1187, 1188
Svensk järnhantering de tre första kvartalen 1958, av WS - 1188
    Nybyggen - 1188
Försöksledning för 1000 kV, av R Gradin - 1188
Västtysk oljeledning, av SHl - 1189
Enpropellrad 36 700 tdw motortanker från Eriksberg, av N Lll - 1189
    Nya metoder - 1189
Silverpläterade samlingsskenor av aluminium, av GAH - 1189
Utvinning av rent torium ur monazitsand, av SHl - 1189, 1190
Konservering av papper, av SHl - 1190
Extraktion va gallium, av SHl - 1190
Elektrolytisk oxidation av stärkelse, av SHl - 1190
Luftstrålsiktning, av Wll - 1190, 1191
Ammoniak av brännolja, av SHl - 1191
Bindning av kerametaller vid metall, av SHl - 1191
Upparbetning av förbrukat betbad, av SHl - 1191
Latent katalysator i molekylsil, av SHl - 1191, 1192
    Andras erfarenheter - 1192
Radarstörningar i radiolänkförbindelser, av GAH - 1192
Stabilisering av jord med fosforsyra, av SHl - 1192, 1193
Zirkoniumzink ferromagnetisk, av SHl - 1193
Elektronik i bilar, av GAH - 1193
Selektiv ogräsbekämpare och mögelbekämpare, av SHl - 1193
    Böcker - 1193
Skalor för rostgrad hos stålytor samt noggrannhetsgrad vid deras förbehandling före rostskyddsmålning, av SHl - 1193, 1194
Environmental sanitation, av Halvar Johansson - 1194
Standard handbook for electrical engineers, av R Gradin - 1194
Principles of noise, av G Markesjö - 1194
Kernverfahrenstechnik, av Hans von Ubisch - 1194, 1195
Conference on extremely high temperatures, av Jan E Flinta - 1195
Creep and recovery, av Å I - 1195, 1196
Congrès International des Machines à Combustion, Colloque Zurich 1957, av Wll - 1196
Constitution of binary alloys, av GBg - 1196
Schweisstechnische Gestaltung im Stahlbau, av R Gunnert - 1196
Svenska Dagbladet - 1196
»Aktuellt om automatsvarvar och deras stora användningsområde» - 1196
Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik - 1197
AB Elektrisk Malmletning - 1197
Trelleborgs Gummifabriks AB - 1197
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 1197
    Hänt inom tekniken - 1197
STF:s styrelse - 1197
Riksdagsmän studerar teknisk forskning - 1197
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd - 1197
Tekniska Föreningen i Gävle - 1197
Kurs »Automatiska datamaskiner i teknikens tjänst» - 1197, 1198
Billeruds AB 75 år - 1198
Iso - 1198
Euronorm - 1198
Engineering, Marine, Welding and Nuclear Energy Exhibition - 1198
    Tekniska högskolorna - 1198
CTH - 1198, 1199
KTH - 1199
Debatt: Säkerhetsfaktorn, av Åke Holmberg och Hjalmar Granholm - 1199
    Nya produkter - 1200
xy-skrivare - 1200
Tryckluftsmatare - 1200
En stengrimma - 1200
    1958, H. 45 - 1201
Värmeproblem vid cementtillverkning, av Erik Kåreby - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205
Bilismens utveckling i Sverige enligt »vägplanen», av EBr - 1205
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 1206
Elektriska olycksfall, av R G - 1206
Järnvägarnas godsterminaler, av E Nothin - 1206
Kaskadstyrda regleringskretsar inom kemitekniken, av Anders Rasmuson - 1207, 1208, 1209, 1210, 1211
    Nya metoder - 1211
Tungt vatten genom en utbytesprocess, av SHl - 1211, 1212
Druvsocker som bindemedel för gjutkärnor, av SHl - 1212
Springbrunnsbädd för stora partiklar, av SHl - 1212, 1213
Det solida gummidäcket kommer igen — som reservdäck? av E Br - 1213
Koncentration av salpetersyra med magnesiumnitrat, av SHl - 1213
Perklorylering — ett enhetsförfarande, av SHl - 1213, 1214
    Andras erfarenheter - 1214
Lackfilmers förlust av mjukningsmedel, av SHl - 1214
Fria radikaler i arbete, av SHl - 1214
Försök med silikonbelagda flaskor, av SHl - 1214, 1215
Användning av systemiska betningsmedel, av SHl - 1215
Epoxiderad polybutadien, av SHl - 1215
    Böcker - 1215
Bilismen i Sverige, av EBr - 1215
Kompendium i reaktorteknik, av SHl - 1215, 1216
Undersökning av korrosionsrisker i lera, av U T—h - 1216
Mathematics in business, av Nils Helleberg - 1216
Physical chemistry of high polymers, av Carl Du Rietz - 1216, 1217
Pump selection and applications, av Wll - 1217
Mechanical vibrations, av J H - 1217
Lehrbuch der Bergbaukunde (Heise-Herbst), av Magnus Smedberg - 1217, 1218
Fluid mechanics for engineers, av Wll - 1218
Wälz-Bohrreibung, av Bengt Muhr - 1218
A classification of Danish flints etc. based on X-ray diffractometry, av Olle Peterson - 1218, 1219
»Trollhättans Ingenjörsklubb under 50 år», av WS - 1219
»En bok om Billerud» - 1219
Pargas Kalkbergs AB, av WS - 1219
Städernas Vakt AB - 1219
Elektroskandia - 1219
    Hänt inom tekniken - 1219
Utredning om textilindustrin - 1219
Svenska Kemistsamfundets 75-årsjubileum - 1219, 1220
Nordiska Ingejörssamfundet (NIS) - 1220
En pristävlan om konstruktion av motorvägsbro - 1220
Problemhörnan, av A Lg - 1220
    1958, H. 46 - 1221
Radial-axialturbin med stort ångavlopp, av Carl Larsson - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225
Företagens lagersituation i Stockholm, av Erik Nothin - 1225, 1226
Järnvägarnas ekonomiska läge, av Erik Nothin - 1226
Belgiska Kongos elkraftförsörjning, av R G - 1226
Elektronisk databehandling och verktygsstyrning i verkstadsindustrin, av Sven Iwan Bratt - 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232
    Nybyggen - 1232
Stord — ett norskt storvarv, av N Lll - 1232, 1233
Svenska dieseltåg till Colombia, av ty - 1233
Svetsad balkbro av aluminium i samverkan med betongkörbana, av Göte Fritzell - 1233, 1234
Tuggens kraftstation, av AB - 1234
    Andras erfarenheter - 1234
Hur ljust skall TV-apparaten stå? av R G - 1234
Amerikansk tungvattenreaktor för kraftalstring, av SHl - 1234, 1235
    Böcker - 1235
Branschrationalisering, av Bertil von Alfthan - 1235
Modern säljteknik, av sah - 1235
Comparative national products and price levels, av Arne Hedström - 1235, 1236
Gantt-Kortene for effektiv planlægning og kontroll, av N Arne Högberg - 1236
Mechanics applied to engineering, av Å I - 1236
Lehrbriefe für Kältetechnik, av Wll - 1236
Hammarby Bakelit Industri AB - 1236
    Hänt inom tekniken - 1236
Forskningens villkor och behov - 1236, 1237
Havens radioaktiva kontamination - 1237
Brittisk utställning av radiodelar - 1237
Tyska Hantverksmässan - 1237
SEN-normer - 1238
STF i november - 1238, 1239, 1240
Rättelse - 1240
    1958, H. 47 - 1241
Industrin och yrkesutbildningen, av Birger Öhman - 1241, 1242
Svensk industri måste lära atomkraftbyggnad nu, av SHl - 1242
Radiolänklinje för TV Stockholm — Göteborg — Malmö, av Herman Ruud - 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251
Bengt E G Forsling †, av Tom Nordensson - 1251, 1252
    Nya metoder - 1252
Prestationsbedömning genom mätning av kaloriåtgången vid kroppsarbete, av Bertil von Alfthan - 1252
Svetsning med ultraljud, av SHl - 1252, 1253
Mätning av ventilationen under jord med spårgas, av Magnus Smedberg - 1253
Automatiserad skeppsberäkning i Danmark, av GAH - 1253, 1254
    Andras erfarenheter - 1254
Transparenta socklar och hållare för lysrör, av SHl - 1254
Sötvatten genom extraktion, av SHl - 1254
Uranindikationer i Syd-Rhodesia, av Magnus Smedberg - 1254
Skärande bearbetning av polytetrafluoreten, av SHl - 1254, 1255
Ljusets inverkan på metallers korrosion, av U T—h - 1255
    Böcker - 1255
Die Erzlagerstätten der Erde, bd 1, av E R—s - 1255, 1256
Bahnbestimmung von Erdsatelliten aus Doppler-Effekt-Messungen, av Björn Bergqvist - 1256
Matrizen, av Börje Langefors - 1256
Staub im Betrieb, av Wll - 1256
Prestressed concrete, av Uko Müllersdorf - 1256, 1257
Nuclear reaktors for power generation, av SHl - 1257
Record houses of 1958, av L Sandahl - 1257
1958 Annual International Conference on High Energy Physics at CERN, av G Ekspong - 1257
Alment om alkali reaktioner i beton, av Heino Roosaar - 1257, 1258
Jahresbericht 1956 der Europäischen Föderation für Korrosion und ihrer Mitgliedsvereine, av U T—h - 1258
Fundamentals of mechanical design, av Bengt Muhr - 1258
Nickel plating for engineers, av U T—h - 1258
On the distribution of shear stress in a glued single shear test specimen of Finnish birch timber, av Bengt Norén - 1258
»Tunnplåt», av WS - 1258
Bergman & Beving AB - 1258
Asea - 1259
    Hänt inom tekniken - 1259
Grafiska yrkesskolorna i Stockholm - 1259
Kanadensisk-svenskt atomsamarbete - 1259
CTH:s bibliotek - 1259
En konferens om termonukleära processer - 1259
Femte Världspetroleumkongressen - 1260
S:t Eriksmässan 1959 - 1260
Vårmässan i Leipzig - 1260
Nordiska granntidskrifter - 1260
    1958, H. 48 - 1261
Statisk elektricitet och explosioner, av Dietrich Müller-Hillebrand - 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269
Oljeexplosioner och oljelagring, av Alfred Billberg - 1270, 1271, 1272, 1273
Dammexplosioner, av Hilding Starland - 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282
Utnyttjande av brandskyddsfärger, av SHl - 1282
Explosioner i elektrisk utrustning, av Carl Bexell - 1283, 1284, 1285, 1286
Explosionsavlastning, av Dietrich Müller-Hillebrand - 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292
Grenzschichtforschung, av Wll - 1292

Project Runeberg, Sat Feb 6 22:18:58 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1958/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free