- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 88. 1958

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 88 1958

Utgivare och chefredaktör: Gunnar Hambraeus. Redaktionssekreterare: Wilhelm Söderström. Andre redaktörer: Sigge Hähnel, Torsten A Widell. Fackredaktörer: Gotthard Björling (bergsvetenskap), Sven Lalander och Rolf Gradin (elkraftteknik), Hans Olof Palme och Bertil M Westergård (flygteknik), Lennart Pihl (grafisk teknik), Göran Hellsten och Bertil Sundberg (husbyggnad), Runo Lindblad (industriekonomi), Uno Trägårdh (kemiteknik), Åke Gustafsson (lantmäteri), Torsten A Widell (mekanik), Nils J Ljungzell (skeppsbyggnad), Kjell Johansson (teknisk fysik), Dag Hartman (teleteknik), Owen Andersson (verkstadsteknik), Gösta Lundberg och Anders Bergström (väg- och vattenbyggnad). NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1958

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
1. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv
2. Bokrecensioner - xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix
3. Författarregister - xix, xx, xxi
    1958, H. 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Atomkraftindustrins hygieniska problem, av Carl-Eric Holmquist - 1, 2, 3, 4, 5, 6
Frostfritt nedgrävningsdjup för kraftledningsstolpar, av David Zetterholm och Eric Danielsson - 7, 8, 9, 10, 11
    Andras erfarenheter - 11, 12
Utetemperatur och värmeanläggningars dimensionering, av Torsten Norell - 11, 12
Glasbelagd centrifugalpump, av SHl - 12
Pinnskruvsförband, av Wll - 12
Användning av solenergi i Indien, av SHl - 12
Det ryska atomenergiprogrammet, av SHl - 13, 14
Högskoleingenjörerna i Sovjet, av Bd - 14
    Nybyggen - 15, 16, 17
Avloppsvattenrening i Södermanland, av SHl - 15
Högspänd likströmsöverföring i Sovjetunionen, av R Gradin - 15
80 t ljusbågsugn, av K J Blom - 15, 16
Raket i västficksformat, av SHl - 16
Argentat kraftstation, av G Lbg - 16, 17
    Böcker - 17, 18, 19, 20
Tingen och vi, av Sven A Hansson - 17
Barnfamiljer i höghus och trevånings låghus i Vällingby, av Rolf Runefelt - 17
Utbildning av chefer och experter i företagen, av Arne Hedström - 17, 18
Mathematics and computers, av Bengt Jiewertz - 18
Kunststofftaschenbuch, av SHl - 18
Behaviour of metals at elevated temperatures, av Å I - 18
Der Kontaktumformer, av Bertil Hammarlund - 18, 19
Le moderne turbine idrauliche (Kaplan, Francis, Pelton) ed regolatore di velocità, av M Oledal - 19
American civil engineering practice, bd 3, av G Jurell - 19
Cams, av S Lundgren - 19, 20
Abnahmeprüfung von Verbrennungsmotoren, av Wll - 20
International guide to European sources of technical information, av WS - 20
    Hänt inom tekniken - 20
Lagstiftningen om uranfyndigheter revideras - 20
Norska domar om skatteavdrag för studieresor och kongresser - 20
Kurser i vattenrening och avloppsvattenrening - 20
Brittisk kurskonferens om den högre teknikerutbildningen - 20
Leipzig-mässan - 20
SEN-normer - 20
    1958, H. 2 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Utvecklingslinjer inom metallurgin, av Gotthard Björling - 21, 22, 23, 24, 25
Tysk järnhanterings behov av inhemsk järnmalm, av E R—s - 26
Klarälven tog huvudvattenledningen i Deje - 26
Marknaden för regulatorer - 26
En ångpanneexplosion per dag - 26
Uddevalla kanal, av A Frey Samsioe - 27, 28, 29
Nya föreskrifter för fartygsstål, av N Lll - 29
Industriell användning av jordbruksprodukter, av SHl - 29, 30
Utvinning av guano i Grand Canyon, av E R—s - 30
Sovjets järnmalmstillgångar, av J Murkes - 30
Världens handelsflottor, av N Lll - 30
Stålindustrin i Sovjet, av CS - 31, 32
    Nya metoder - 32, 33, 34
Tunnelbrännare för stadsgas, av SHl - 32
Borosilikatglas till kärnor vid gjutning av lättmetall, av SHl - 32
På minimitid Jorden — Mars, av Björn Bergqvist - 32, 33
Induktiv metod för mätning av härddjupet, av J Murkes - 33
Fluorföreningar ur råfosfat, av SHl - 33, 34
Lantmäteri och automatisk databehandling, av Lars Åhstrand - 34
Hydrotermiskt framställda safirer, av SHl - 34
    Andras erfarenheter - 34, 35, 36
Färg för fenolplastartiklar, av SHl - 34
Puzzolan i betong, av Tor H Hagerman - 34, 35
Mera socker gneom avsaltning, av SHl - 35
Grafittrådar, av SHl - 35
Bromtillverkning i Israel, av SHl - 35
Selen nödvändig för djur, av SHl - 35, 36
Mattermedel för färger och lacker, av SHl - 36
Hårdmetallskärs hållfasthet vid fräsning, av J Murkes - 36
    Böcker - 36, 37, 38, 39
Hydromaskinlära, av Wll - 36
Säljaren och säljtekniken, av Sven A Hansson - 36, 37
Advances in nuclear engineering, bd 1 & 2, av SHl - 37
Engineering inspection, measurement and testing, av Peter Steinbruck - 37
Die Korrosion des Eisens und ihre Verhütung, av U T—h - 37, 38
Skelettbauten, av Åke Östin - 38
Electric dipole moments, av Erik Forslind - 38
Klemmenbezeichnung elektrischer Maschinen in Deutschland, England und USA, av Sven Svidén - 38
Målinger av luftlydisolasjon i bolighus, av Sten Wahlström - 39
Betongmassan och dess delmaterial, av L Bernell - 39
Kungl. Arbetarskyddsstyrelsens och Yrkesinspektionens verksamhet år 1956, av Wll - 39
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK), av WS - 39
AB Landelius & Björklund - 39
Problemhörnan, av A Lg - 39, 40
Debatt: Keramikhandboken, av B G Lindgren - 40
    1958, H. 3 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Kavitationsprov med propellrar bakom akterskepp, av Carsten D Lövstad - 41, 42, 43, 44, 45
Ett bindemedel för polyesterfiber - 45
Markstabilisering med fosforsyra - 45
13 miljoner hus med solvärmesystem - 45
John O Roos af Hjelmsäter †, av Otto Forsman - 45, 46
Framtagning av informationer — »information retrieval», av WS - 46
Plast eller metall i konstruktioner, av Wll - 46
Ammoniakfabriken i Kvarntorp - 46
Danmarks tredje atomreaktor - 46
Argentinskt 600 MW tidvattenkraftverk? - 46
Oljebrännare för högtemperatursmältugnar - 46
Skiv- och backbromsar för bilar, av EBr - 47, 48
Metallurgisk storindustri i Venezuela, av J Murkes - 48
Bullerintensiteten från en bergborrmaskin - 48
Strömningsmätningar med varmtrådssond, av Berth Wikström - 49, 50, 51, 52
Ett mer användbart antibiotikum - 52
    Nya metoder - 52, 53, 54
Vattens avsaltning genom osmos, av SHl - 52, 53
Underjordsförgasning enligt bottenhålsmetoden, av Wll - 53
Behandling av pulverjärndelar med ånga, av SHl - 53
Tellurometern, av Å G - 53, 54
Glansförtenning, av U T—h - 54
    Andras erfarenheter - 54, 55, 56
Konprov på leror, av G Lbg - 54
Masstransport av apelsinsaft på fartyg, av N Lll - 54, 55
Vätgaselement i USA, av SHl - 55
Zinkrika, oorganiska färger som rostskydd, av SHl - 55
Trubbighet en fördel hos flygplan och missiler av Björn Bergqvist - 55
Fuktskador i golv, av Thorvald Flodén - 55, 56
Metallorganiska polymerer som bränsle i atomreaktorer, av SHl - 56
    Böcker - 56, 57, 58
Realities of space travel, av Björn Bergqvist, Carl-Johan Clemedsson och Åke Hjertstrand - 56, 57
Vector spaces and matrices, av John Rundgren - 57
The air pollution bibliography, av Carl-Eric Holmquist - 57
Handbuch der Mikroskopie in der Technik, av Per H Lundegårdh - 57, 58
Successful executive action, av RL - 58
»Den svenska vägplanen — en orientering» - 58
»Vardagsmekanisering — några exempel», av Wll - 58
    Hänt inom tekniken - 58, 59, 60
STF:s styrelse - 58
STF:s representanter i SIS - 58
Kurs »Korrosion och korrosionsskydd för icke-järnmetaller» - 58, 59
Acta Polytechnica Scandinavica - 59
Svenska Nationalkommittén för Vetenskaplig Radio - 59
Riksnämnden för Ekonomisk Försvarsberedskap - 59
Ny utredning om trafiksäkerheten - 59
European Nuclear Energy Agency - 59, 60
Timoshenko-medaljen - 60
Eurochemic Company - 60
Kurs i ytbehandling av metaller mot korrosion - 60
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 60
Stockholms stads forskningsstipendier - 60
Sweden House - 60
TNC. 12. Ordproblem, av Tm - 60
    1958, H. 4 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Elkonsumtion och industriellt framåtskridande, av Sven Lalander och Nils Holmin - 61, 62, 63, 64, 65, 66
Pumpkraftverk komplement till atomkraft, av P G Edblad - 66
Den svenska vägplanen 1957, av G Lbg - 67, 68
750 MW ångturbineffekt - 68
Fastsvetsning av tuber - 68
Iakttagelser i en tömd kraftstationstunnel, av Olof H:son Gellerstedt - 68, 69
    Andras erfarenheter - 69, 70, 71, 72
Fabriksgjord och platstillverkad betong, av Hn - 69, 70
En teori för enzymverkan, av SHl - 70
Rökgasers värmeledningsförmåga, av Wll - 70, 71
Cesium, av SHl - 71
Kylskåps elförbrukning, av G Olsson - 71
Korrosion genom svavelbakterier, av Wll - 71, 72
    Nybyggen - 72, 73
Stockholms taxiradio, av DH - 72
Varmblästeranläggning i gjuteri, av Wll - 72, 73
US Navy's första atomdrivna övervattensfartyg, av N Lll - 73
Utbyggnad av Amurs vattenkraft, av G Lbg - 73
    Nya metoder - 73, 74, 75
Smörjoljor och mjukningsmedel ur terpener, av SHl - 73
Teleförbindelse genom ljusmodulering, av K J - 73, 74
Vulkning av silikongummi, av SHl - 74
Platinotronen — ett mikrovågsrör för höga effekter, av J-R Törnquist - 74, 75
Bindning av metaller vid halvledare, av SHl - 75
Framställning av titantriklorid i ljusbåge, av SHl - 75
    Böcker - 75, 76, 77, 78
Transportekonomi, av E Nothin - 75, 76
Högspända kraftledningars inverkan på tele- och lågspänningsanläggningar genom induktion eller annan avståndsverkan, av L Norlin - 76
The economics of nuclear power including administration and law, bd 1, av Wll - 76, 77
Building code requirements for reinforced concrete, av L Bernell - 77
Spanende Werkzeugmaschinen, av H Hallendorff - 77, 78
An introduction to the cathode ray oscilloscope, av J-R Törnquist - 78
Recommended practice for winter concreting, av L Bernell - 78
    Hänt inom tekniken - 78, 79, 80
Konferens »Industritelevision» - 78
Kurs »Byggnadsakustik» - 78
Weekendkurser »Konferensteknik» våre 1958 - 78, 79
Vit och blå standard - 79
Understöd från Skeppsbyggares och Flygteknikers Hjälpfond - 79
Cigrékongressen 1958 - 79
Stipendier för forskning i Norge - 79
Utställning och konferens för materialhantering - 79
Brittisk konferens om radionavigering - 79
Symposium om halvledares metallurgi - 79
Tionde Tyska Hantverksmässan - 79
Skriv- och ritblanketter - 80
SEN-normer - 80
Nya tidskrifter - 80
Debatt: Vätebombförsök på månen - 80
    1958, H. 5 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Telefontrafikteorins metoder, av Anders Elldin - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
    Andras erfarenheter - 87, 88
Betonggolv, av Hn - 87
Syntetfibertråd i skodon, av SHl - 87, 88
Medel mot sockersjuka, av SHl - 88
Ökning av ståls nötningshållfasthet genom saltbadsbehandling, av J Murkes - 88
Polypropylenoxid till folier och plaster? av SHl - 88
Korrosion av tenn och förtent koppar i neutrala lösningar, av U T—h - 88
Radioteleskopet vid Jodrell Bank, av B Jiewertz - 89, 90
Ett portabelt kylskåp för —196°C - 90
Kollisionsexperiment med bilar, av EBr - 91, 92, 93
    Nybyggen - 93, 94
Sveriges statsisbrytare »Oden», av N Lll - 93
Brittisk tryckvattenreaktor för ubåt, av SHl - 93
Belysning med högfrekvent ström, av G Olsson - 94
    Nya metoder - 94, 95
Vakuumsmältning med konsumerbar elektrod, av SHl - 94
Spacistorn, av J-R Törnquist - 94, 95
Reduktion av titandioxid med aluminium, av SHl - 95
    Böcker - 95, 96, 97, 98
Atomteknisk ordlista med förklaringar, av SHl - 95, 96
Metodundersökning av styckegodslossning i stadsgården i Stockholm, av E Nothin - 96
Elektrische Messgeräte und Messverfahren, av P O Persson - 96
Theorie und Technik der Pulsmodulation, av Lennart Elfving - 96, 97
Investigations of soil pressure measuring by means of cells, av L Bernell - 97
Dieselmaschinen, bd 2, av Paul Åberg - 97
Lubrication of bearings, av Bengt Muhr - 97
AB Götaverken - 97
Skandinaviska Aerosol AB - 98
    Hänt inom tekniken - 98, 99, 100
Kurs »Vattenvård» - 98
Skånska Ingenjörsklubben - 98
Nordiska Betongkongressen - 98
Europa-lastpall - 98
Utskott för mekaniseringsforskning - 98
Transportutställningen 1958 - 98
Kurs i databehandling för företagsledning - 98, 99
En temporär internationell räknecentral i Rom - 99
Tredje Internationella Reologikongressen - 99
International Mineral Processing Congress - 99
En internationell förpackningskonferens - 99
En internationell lantbruksmaskinutställning - 99
Nya tidskrifter - 99, 100
Problemhörnan, av A Lg - 100
Rättelse - 100
    1958, H. 6 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Förpackningen som rostskyddshjälpmedel, av Erik Wallenberg - 101, 102, 103, 104, 105
Stålrör med polyeten som korrosionsskydd - 105
Insektsbekämpare och gödsel spreds med flyg - 105
Strålskydd av socker - 105
Ståls ytsprickning genom väteupptagning - 105
Pedro Hellström †, av Bo Ekelund - 106
Svensk järnhantering 1957, av WS - 106
Ångkraftverkens byggnadsvolym beräknas minskas - 106
Den grafiska industrin - 106
Skärmbildning medför genetiska risker - 106
Skumgummi är mycket lättantändligt - 106
Utvecklingen av butylgummi, av William J Sparks - 107, 108, 109, 110, 111
    Nya metoder - 111, 112, 113, 114
»Sorptiv extraktion», av SHl - 111, 112
Katalytisk förbränning av avgaser, av SHl - 112
Värmeventil, av Wll - 113
Kaliumborohydrid, av SHl - 113
Diffusionslegeringar, av SHl - 113
Automatisk zonsmältning, av SHl - 113, 114
Hårdmetallbeläggning av verktyg och arbetsstycken, av SHl - 114
    Andras erfarenheter - 114, 115
Torkning av textilier i fluidiserad bädd, av SHl - 114
Långlivad neptuniumisotop isoleras, av SHl - 114
Droppkondensation, av SHl - 114, 115
Förgiftning genom kadmiumoxid, av U T-h - 115
Lågtryckspolyeten framställd vid högt tryck, av SHl - 115
Fluorerade aromater, av SHl - 115
    Böcker - 115, 116, 117, 118, 119
Funktionell och syntetisk tidsbestämning, av RL - 115
Korrosionsordlista, av SHl - 115, 116
Värmeledningstal hos olika jordarter, av Wll - 116
Geometric algebra, av Edgar Asplund - 116
Foundations of the nonlinear theory of elasticity, av Å I - 117
Work sampling, av Sten Jacobsson - 117
Spot tests, av Axel Johanson - 117
Radio telemetry, av DH - 117, 118
Neutron cross sections, av Karl-Erik Larsson - 118
Eigenheime für den Bergmann, av Åke Östin - 118
IEC-publikationer - 118
Ett kompendium över felmätning och kabelsökning - 118
»Handbok i avsvarvning och skärpning av slipskivor» - 118
KTH:s program och studiehandbok - 119
Fagersta Bruks AB - 119
Harry Stickler Maskin AB - 119
Bo Palmblad AB - 119
Reseberättelser - 119
    Hänt inom tekniken - 119, 120
Samhällsplanering vid storflygplatsen - 119
Finländsk skeppsteknisk organisation - 119
Grundarna av Eurochemic - 119
Adelsköldska stipendierna - 119
Nordiskt Korrosionsmöte 1958 - 119
Internationell kongress om förspänd betong - 119
Andra Internationella Kybernetikkongressen - 120
Andra Världskongressen om Fiskebåtar - 120
Utställningen »Allt för sjön» - 120
Internationella Vårmässan i Utrecht - 120
Debatt: Jord — mark, av Bernt Jakobson och S H:son Tideström - 120
    1958, H. 7 - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Vanguard Sputnik Explorer, av Åke Hjertstrand - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Avgasare för matarvatten - 129
En 2000-linjers elektronisk telefonväxel - 129
Japan Information Centre of Science and Technology - 129
Otto Stålhane †, av Halvard Liander - 129
Slöseri med ingenjörskraft, av GAH - 130
Världsskeppsbyggeriet vid årsskfitet 1957/58, av N Lll - 130
Breeder-reaktorn med plutonium som bränsle, av Sigge Hähnel och Hans von Ubisch - 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Turbindrivna bilar med frikolvsgasberedare, av EBr - 139, 140, 141, 142
    Nya metoder - 142, 143, 144, 145
Sprutade aluminiumpackningar, av SHl - 142, 143
Spänningsfri förnickling, av SHl - 143
Svaveltrioxidbestämning i rökgaser, av Wll - 143
Originella sätt att borra och spränga berg, av J Murkes - 143, 144
Bättre förstärkning av gummi, av SHl - 144
Den brittiska proteinfiberns framställning, av SHl - 144, 145
    Andras erfarenheter - 145, 146, 147
Induktionsanlöpning av ythärdade arbetsstycken, av J Murkes - 145
Molybdens duktilitet, av SHl - 145
Spänningar i tunneltak, av Å I - 145, 146
Utvinning av kvicksilver, av E R—s - 146
Vinylidencyanid till syntetfiber och plast, av SHl - 146
Snabbt stelnande gel av SHl - 146
Rostfritt ståls spänningskorrosion i hett vatten eller ånga, av SHl - 146, 147
    Böcker - 147, 148, 149, 150
Fakta, bd 3, av Lars Gunnar Sillén - 147
Europamarknaden och företaget, av GAH - 147
Mehr Technik — mehr Ingenieure, av R Woxén - 147, 148
Vorlesungen über Approximationstheorie, av L E Zachrisson - 148
Pore water pressure measurement in field investigation, av L Bernell - 148
Hubschrauberverkehr, av Nils Billing - 148, 149
Elementare Baustatik, av E Mattson - 149
Modular coordination in building av John Sjöström - 149
Bostadsmarknadens förändringar, av Hn - 149
Mätnormer för rundradiomottagare - 149
»Répertoire National du Commerce Extérieur» - 150
Elektroskandia - 150
STF i december och januari - 150, 151, 152
    1958, H. 8 - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Et danskt montagebyggeri, av Marius Kjeldsen - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Bostäder med kylskåp - 159
Fyllning i kyltorn - 159
Adipinsyra i livsmedel - 159
Var sjätte svensk har bil 1965? av WS - 159
Företagsekonomiska synpunkter på biblioteken, av WS - 159, 160
Teknisk svenska för tjecker, av Carl Björkbom - 160
Titan i kemisk industri, av SHl - 160
Vatten och avlopp i landskommuner, av Gunnar Wikander - 161, 162, 163
Ett ljus- och ljudlöst vapen - 163
    Andras erfarenheter - 164
Bättre butylgummidäck, av SHl - 164
Hindrande av förkromat ståls rostning, av SHl - 164
Gamla växelströmsgeneratorer, av Lr - 164
Gifter i färger, av SHl - 164
Kostnader för fabriksbyggnader, av Ole Gripenberg - 165, 166, 167, 168
    Nybyggen - 168, 169, 170, 171
Atomisbrytaren »Lenin» sjösatt, av N Lll - 168
Norrtäljevägen, av G Lbg - 168, 169
Sörviksvarvet under anläggning, av N Lll - 169, 170
Kariba Gorge kraftstation, av G Lbg - 170, 171
    Nya material - 171, 172
Lättsvetsade aluminiumlegeringar, av SHl - 171
Högtemperaturlegeringar för gjutning, av SHl - 171
En värmehärdig elast, av SHl - 172
Aluminiumskum, av SHl - 172
    Böcker - 172, 173, 174, 175
MTM, av R L - 172
Exportförpackning, av E Nothin - 172, 173
Golvmaterial och golvkostnad, av Lars-Erik Wickström - 173
Konstruktion och material, av Hn - 173, 174
CRC Standard mathematical tables, av Wll - 174
Die Maschinen der Eisenhüttenwerke, av E R—s - 174
Analysis of bistable multivibrator operation, av J-R Törnquist - 174
Analytical design of linear feedback controls, av Lászlo von Hámos - 174, 175
Die Verhüttung von Aluminiumschrott, av G Bg - 175
Bilismen i Sverige 1957, av EBr - 175
Helikoptern som transportmedel - 175
Sandvikens Jernverks AB - 175
    Hänt inom tekniken - 175, 176
Dask - 175
Flisdagar - 175
Bygg-AMA - 175
En diskussionskurs för företagsbibliotekarier - 176
Pristävlingen om järnvägsfordons egenskaper - 176
Internationell svetsteknisk pristävling - 176
Anslag för skoglig forskning - 176
Nya Tidskrifter - 176
Debatt: Vätebombförsök på månen, av GAH - 176
    1958, H. 9 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Moderna katodstrålerör, av Lars Stelling - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183
    Nya material - 183, 184
Oxidationsresistenta hårdlod, av SHl - 183, 184
Svårantändlig termoplastplatta, av SHl - 184
Värmehärdig aluminiumlegering, av SHl - 184
Amerikanska nickellegeringar för hög temperatur, av SHl - 184
Trihydroxipolypropylenglykoler, av SHl - 184
Högtemperaturmaterialens utveckling, av Elmar Umblia - 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Svensk bilism 1957, av EBr - 190
»Sanitäringenjör», av WS - 190
Högre tekniska kurser vid Saab, av Sven Ingelf - 191, 192, 193
    Nya metoder - 193, 194, 195, 196
Laddapparat med plaströr, av Wll - 193, 194
Spänningsoptisk undersökning av plattor, av Å I - 194, 195
Snabb plastisk deformation av metaller, av SHl - 195
Kontinuerlig klorering av eldfasta malmer, av SHl - 195
Kondensor med fluidiserad fast fylling, av SHl - 195, 196
    Andras erfarenheter - 196, 197, 198
Motståndsvärmning av arbetsstycken, av R Gradin - 196
Ett proteinspjälkande enzym, av SHl - 196
Gasturbiner för gastransportledningar, av Wll - 197
Ellytiskt utfälld Cd-Ti-legering som korrosionsskydd, av SHl - 197
En icke giftig insektbekämpare, av SHl - 197
Förbättring av uppkolningsmedlets aktivitet, av J Murkes - 197
Fiberbildande polyanhydrider, av SHl - 197, 198
Syntetisk duren, av SHl - 198
Risker vid hantering av flytande syre, av SHl - 198
    Böcker - 198, 199, 200, 201
Encyklopedi över råvaror och material, av SHl - 198, 199
Industri- och verkstadslackering, av Paul Nylén - 199
An introduction to reactor physics, av I Carlvik - 199
Installing electronic data processing systems, av Börje Langefors - 199, 200
VDI-Wärmeatlas, av Wll - 200
Thermal stresses, av Å I - 200
Strömungsmaschinen, av M Oledal - 200, 201
Funktionsgerechtes Konstruieren, av Bengt Muhr - 201
Industrial uses of nitrogen in the United States, av SHl - 201
»Queste sono strade?» av WS - 201
Wezäta AB, av WS - 201
Nitroglycerin AB - 201
    Hänt inom tekniken - 201, 202, 203
Kurs »Elektronik för icke-elektriker» - 201, 202
Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning - 202
Skånska Ingenjörsklubben - 202
Fackredaktörsdisputation - 202
European Atomic Energy Community - 202, 203
Nordisk konferens om företagsledarfrågor - 203
SEN-normer - 203
    Nya produkter - 203, 204
En bränsleförbrukningsmätare för motorer - 203
Kontinuerlig fotometer för fabriken - 203
Kuddhögtalaren - 203
En oljemätare med magnetkoppling - 204
Brännlacker, blandbara med vatten - 204
Ringborr för storborrhål - 204
En varmluftspanna - 204
En universalfläkt - 204
    1958, H. 10 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Jonosfärundersökningar med raketer och satelliter, av Torleiv Orhaug - 205, 206, 207, 208
Konsumentprisindex och elpris, av Rolf Gradin - 208
Ökning av boraxproduktion i Kalifornien, av E R—s - 208
Tyska stålföreskrifter, av J Götzlinger - 209, 210
Kalciumkarbonats löslighetsprodukt, av Carl Troilius - 211, 212
Enklare företagsledning i mindre företag, av Bertil v. Alfthan - 212
Civilflyget befordrade 1957 - 212
Per passagerarplan befordrades - 212
Termonukleära experiment, av Jan Flinta - 213, 214, 215, 216
Arbetsekonomen och arbetarna, av Bertil v. Alfthan - 216
Föreskrifter för bågsvetsanläggningar, av Wll - 216
    Nybyggen - 217, 218, 219
Ubåten »Bävern» sjösatt i Malmö, av N Lll - 217
Västtysklands första atomkraftverk, av SHl - 217
Kaplanturbin med 10 skovlar, av P-G Fällström - 217, 218
Kanadas andra stora atomreaktor, av SHl - 218
Laxtrappa vid Linafallet, av M Haglund — G Lbg - 218, 219
    Andras erfarenheter - 219, 220, 221, 222, 223
Självinklädande masugn, av SHl - 219
Originella oorganiska föreningar, av SHl - 219
Valsverkslager av armerad plast, av SHl - 219
Ett stabilt oxidationsmedel, av SHl - 219, 220
Syntes av aromater, av SHl - 220
Austenitens kornstorlek vid induktionsuppvärmning av nickelstål, av J Murkes - 220
Roterande elektriska förstärkarmaskiner, av R Gradin - 220, 221
Egenskaper hos grafitfyllda plaster, av J Murkes - 221
Reglering av färgers reologiska egenskaper, av SHl - 221, 222
Nickel-fosforlegering som korrosionsskydd, av SHl - 222
Effektiv katalysator för cyanoetylering, av SHl - 222
Blekning av vit Orlon, av SHl - 222
Metallers dynamiska hårdhet, av J Murkes - 223
    Böcker - 223, 224, 225
Förbrukningen av rör och rördelar i bostadshus, av Torsten Norell - 223
Utomhusfärger för trä, av SHl - 223
A history of luminescence, av Gunnar Günther - 223, 224
Diffraktionsteori, av Torleiv Orhaug - 224
Theory and practice of lubrication for engineers, av Bengt Muhr - 224
Epoxy resins. Their applications and technology, av SHl - 224
Nordisk Byggnadsdag VI-VI Pohjoismaiset Rakennuspäivät, av Hn - 224
Standard till salu, av WS - 224, 225
»Norra Lidingöbanan 50 år», av Wll - 225
»Linbanor av enlinetyp för personbefordran» - 225
»Översikt över MNA:s kodbibliotek för Besk» - 225
»Bygg så det lönar sig», av Hn - 225
E. I. du Pont de Nemours & Co - 225
Specialmaskiner AB - 225
Höganäs-Billesholms AB - 225
Isolerings AB WMB - 225
    Hänt inom tekniken - 225, 226, 227
Arkitekt- och ingenjörstaxor vid husbyggnad - 225, 226
STF:s rikspremier för studentexamensprov - 226
Industrihistoriska Samlingarna i Göteborg - 226
Näringslivets Granskningsnämnd - 226
Nordisk kurs i offentlig hälsovård för högskoleingenjörer - 226
Kurs »Inreglering av värmesystem» - 226
SHI-kurser - 226, 227
Konferens om användning av analogimaskiner - 227
TNC: 1. Kvalitet, av Tm - 227
Debatt: Svenskt bilsäkerhetsbälte, av EBr - 227, 228
Problemhörnan, av A Lg - 228
Rättelse - 228
    1958, H. 11 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Förbränningstemperatur och eldstäder, av Wilhelm Gumz - 229, 230, 231, 232, 233, 234
Hur främjar förmannen produktiviteten? av Bertil von Alfthan - 234
Jordgas i Skottland, av SHl - 234
Skeppsbyggeriet i Sverige 1957, av Nils J Ljungzell - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
    Nya material - 248
Slitstarkt gjutjärn, av SHl - 248
Polyetenvax, av SHl - 248
Tjeckoslovakiskt värmehärdigt stål, av SHl - 248
Kornstorleksanalys av stoft, av Wll - 249, 250
Kraftproduktion i Italien, av G Lbg - 250
Axeleffekt och motstånd för tankfartyg, av Hans Lindgren - 251, 252, 253, 254, 255
    Nya metoder - 255, 256, 257, 258
Hårdförkromning av stora pressverktyg i kallt bad, av J Murkes - 255, 256
Betongformar av glasfiberarmerad polyester, av SHl - 256
Katodiskt skydd med platina, av SHl - 256
Bågsvetsning med flussmedel i pulverform, av SHl - 256, 257
Rengöring med ultraljud, av SHl - 257
Lödning av aluminium utan flussmedel, av SHl - 257
Sprängning av bergarter i ett högfrekvent elektromagnetiskt fält, av J Murkes - 257, 258
    Andras erfarenheter - 258, 259, 260
Bly i luften av bilavgaser, av WS - 258
Salpetersyrafabrik utan bränslebehov, av SHl - 258
Speglingar i vindrutor på bussar, av EBr - 258, 259
Lager av Teflon-fiber, av SHl - 259
Hängbroras genom glidande kabelförankring, av G Fritzell - 259
Avsvavling av järn med natriumhydroxid, av E R—s - 259
Ljusbågsugn hetare än solugn, av SHl - 259, 260
    Böcker - 260, 261, 262, 263
God belysning i trafiken, av EBr - 260
Hur man blir en framgångsrik företagsledare, av Arne Hedström - 260
Riktig värmebehovsberäkning, av Torsten Norell - 260, 261
Akustiske problemer i skolebygninger, av Ove Brandt - 261
Nichtstationäre Vorgänge in den Zuleitungs- und Ableitungskanälen von Wasserkraftanlagen, av M Oledal - 261, 262
Hochdruck-Heissdampf, av Wll - 262
Pilot plants, models, and scale-up methods in chemical engineering, av K-A Melkersson - 262
Systematic tests with ships models with δpp = 0,675, av Erik Ullman - 262
Mekanförbundets leverantörregister, av WS - 262
»Yrkesutbildningen i Sverige» - 263
»Bibliographical index of works published on hydro-electric plant construction» - 263
»Uddeholms rostfria stål» - 263
Henry Wiggin & Co Ltd, av Wll - 263
STF i februari - 263, 264, 265
    Hänt inom tekniken - 265, 266, 267
Kurs »Regleringsteknik i processindustrin» - 265, 266
Automatiska räknemaskiner i skeppstekniken - 266
Kärntekniken vid de tekniska högskolorna - 266
Flottans Ingenjörsförening - 266
Förutsättningarna för en elektronisk industri i Norge - 266
Stipendier inom regleringsteknik och automatisering - 266
Ludwig Prandtl-föreläsningen 1958 - 266
Cios-kongress om europamarknaden - 266
Trettioförsta Internationella Kongressen för Kemisk Teknologi - 266
Interkama 1960 - 266
Nya tidskrifter - 267
    Tekniska högskolorna - 267, 268
CTH - 267
KTH - 267, 268
TNC: 2. Provning, kontroll, av Tm - 268
    1958, H. 12 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Kartsekretess. Bestämmelser, av Börje Gustafsson - 269, 270
Kartsekretess. Civila reflexioner, av Bo Skårman - 270, 271
Kartsekretess. Militära svar, av Otto Axelson och Börje Gustafsson - 271, 272
Arbetsinnehåll och produktivitet, av Bertil v. Alfthan - 272
Meteorologi och hydrologi inom kraftindustrin. Tillämpningar, av Kjell Holmström - 273, 274, 275
Meteorologi och hydrologi inom kraftindustrin. Prognoser, av Alf Nyberg - 275, 276, 277, 278, 279, 280
Civilingenjörsutbildningen på atomenergiområdet, av WS - 280
Världens tonnageproduktion 1957, av N Lll - 280
Sverige och Island biltätast i Europa, av WS - 280
Sveriges sjökartläggning, av Per Olof Fagerholm - 281, 282, 283, 284, 285
En grov rörledning av polyeten - 285
Byrålådor av plast - 285
Små läckor i stora dubbelmantlade kärl - 285
Kullager fastlimmas med plast - 285
Med avgaserna utgår ca 2 kg rent bly - 285
    Nya material - 286, 287
Manganlegeringar, av SHl - 286
Arylmerkaptaner i stor skala, av SHl - 286
Korskräppat kraftpapper, av SHl - 286, 287
    Nya metoder - 287, 288, 289, 290, 291
Läcksökning med infrarödspektrograf, av SHl - 287
Separation av zirkonium och hafnium, av E R—s - 287
Granulering av pulver, av SHl - 287
Ythärdning genom snabbkylning direkt efter uppkolning, av SHl - 287, 288
Issmältning med tryckluft, av Wll - 288, 289
Automatisk viskositetsreglering för tjockolja, av Wll - 289
Bättre elförkromning med ultraljud, av SHl - 289
Hexmetylentetramin enligt en förenklad kontinuerlig process, av SHl - 289, 290
Avlägsnande av illaluktande gaser, av SHl - 290
Hydrometallurgisk utvinning av kobolt och nickel, av SHl - 290
Kalciummetafosfat i gödsel, av SHl - 291
    Andras erfarenheter - 291, 292, 293, 294
Effektivering av insektsbekämpare, av SHl - 291
Framställning av radioisotoper med linjära acceleratorer, av SHl - 291, 292
Solugnar av plast, av SHl - 292, 293
Jonbytare eller aktivt kol ur asfalt, av SHl - 293
Friktionens samband med ytskiktens skjuvhållfasthet, av J Murkes - 293
Karbonitrering av stål i rå stadsgas och ammoniak av SHl - 293
Vibration vid gjutning, av SHl - 293, 294
    Böcker - 294, 295, 296, 297, 298, 299
Sveriges energiförsörjning, av Lr - 294
Handbok i bergspräningsteknik, av E R—s - 294, 295
Golvvård i bostäder, av Axel Carlsson - 295
Skador på Siporextak över järnverk, av Erik Saare - 295
Betriebswirtschaftliche Organisationslehre, av RL - 295, 296
Neuzeitlicher Stahlbau, av U Thran - 296
Der Schlagversuch in der Werkstoffprüfung, av C S - 296
Galvanotechnik, av U T—h - 296
Der Transistor, av B Jiewertz - 296
Nahverkehrbahnen der Grosstädte — Raum- und Kostenprobleme der vertikalen Auflockerung, av Stig Samuelson - 296, 297
Fluglehre, av Bertil Ungvall - 297
Stahl, Eisen, NE-Metalle und ihre Wärmebehandlung, av Hans U Åström - 297
Messen und Regeln in der chemischen Technik, av Karl-Axel Melkersson - 297, 298
Die Elektrotechnik im galvanischen Betrieb, av U T—h - 298
Vacuum, bd 5, av Hans von Ubisch - 298
2. Nordiske symposium om harskning of fedtstoffer, av SHl - 298
International electrotechnical vocabulary, av W S - 298
Jahrbuch der Oberflächentechnik 1958, av U T—h - 298, 299
Ämnesordlista till UDK för gjuteriområdet, av Wll - 299
Handlingarna från Andra Nordiska Skeppstekniska Årsmötet - 299
Centralantennanläggningar - 299
AB Zander & Ingeström - 299
Sueciaverken Motor AB - 299
AB Landelius & Björklund - 299
Ayling Nuclear Equipment Co - 299
    Hänt inom tekniken - 299
Kurs »Förspänd betong» i Oslo - 299
En brittisk utställning av automatiska räknemaskniner - 299
Tekniska Föreningen i Södertälje - 299
    Nya produkter - 299, 300
Ett dielektriskt material av polymetylstyren - 299, 300
Hållare för »throw-away»-skär - 300
En selenlikriktare för batteriladdning - 300
En strypflänsmätare med diffusor - 300
Polygonala platinadeglar, av SHl - 300
    1958, H. 13 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Moderna telefonapparater, av Åke Kåell - 301, 302, 303, 304, 305, 306
Minnen i elektroniska siffermaskiner, av Carl-Ivar Bergman - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Rationellt tänkande enligt TTM-metoden, av GAH - 315
    Andras erfarenheter - 316
Fotogrammetrisk karta jämförd med terrester, av F Ahlborg - 316
Zirkonium i blixtlampor, av SHl - 316
Fartygsmålning från flytande sax, av WS - 316
Omättad polyester som skumplast, av SHl - 316
Elförbrukning och industriproduktion i Sverige 1957, av Mats Bärlund - 317, 318
Ta bort rost fårn förkromade bildelar - 318
Stål kan skyddas mot smält aluminium - 318
    Nya metoder - 319, 320, 321
Lågschaktsmasugnar, av SHl - 319
Rivning av färg med sand, av SHl - 319, 320
Tryckta transistorer, av KJ - 320
Paraboliska speglar av aluminerad epoxiplast, av SHl - 320
Förgyllning genom cementering, av SHl - 320
Kontinuerlig tillverkning av ammoniumperklorat, av SHl - 320, 321
Färdiga plagg görs skrynkelresistenta, av SHl - 321
    Nybyggen - 321, 322
En elektronisk varvräknare och bromsmomentvåg, av KJ - 321, 322
Avsaltning av vatten i stor skala, av SHl - 322
    Böcker - 322, 323, 324, 325, 326, 327
Fysiken i vårt vardagsliv, av Wll - 322, 323
Kortvågshandboken, av DH - 323
Lager i svensk ekonomi, av B Alvin - 323
The network of intra European trade, av Mal. Thorén - 323
Forelæsninger over trafikpolitik — maalsætning og gennemførelse, av Stig Samuelson - 323, 324
Iron ore beneficiation, av E R—s - 324
Circuit theory and design, av Bert Nelin - 324, 325
Kleine Werkstoffkunde für das Schweissen von Stahl und Eisen, av R Gunnert - 325
Fragen der Luftverunreinigung, av Wll - 325
Project engineering of process plants, av L Pihl - 325
Metallhüttenmännisches Kolloquium in Freiberg am 19. und 20. Oktober 1956, av G B - 325, 326
Investigations of bond between reinforcement and concrete, av G Lbg - 326
Thermal conductivities of building materials in dwelling construction, av Folke Hagman - 326
Abnahmeversuche an Wasserturbinen, av Wll - 326
Brennbare Industriestäube, av Wll - 326
»Yrkesutbildning och företagsnämnd» - 327
Reseberättelse - 327
    Hänt inom tekniken - 327, 328
STF:s årsmöte - 327
STF:s kursverksamhet 1957 - 327
Anslag för skogsvetenskaplig forskning - 327
Kurs i »public relations» - 327
Första Internationella Flygtekniska Kongressen - 327
Internationell arkitektkongress i Moskva - 327, 328
American Mining Congress - 328
Problemhörnan, av A Lg - 328
Resultatnyckel - 328
    1958, H. 14 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Arbetsekonomi — ett försummat område, av Bertil von Alfthan - 329, 330, 331
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 332
Passagerartrafiken med fartyg över Atlanten, av N Lll - 332
En förebildlig rationaliseringskampanj, av Bertil von Alfthan - 332
Hydrazin i ångkraftverk, av Wll - 333, 334, 335
    Andras erfarenheter - 336
Snabbtorkande och starkt universallim, av SHl - 336
Vätesjuka hos koppar, av SHl - 336
Arseniksulfidglas, av SHl - 336
Sänkning av zirkons och zirkoniumoxids bränntemperatur, av SHl - 336
Bildäckskord, av Rune Wirén - 337, 338, 339, 340, 341, 342
Borföreningar, av SHl - 343, 344, 345
Vattenkraft i Bortre Indien, av G Lbg - 345
Massproduktion av livsmedel ur alger - 345
Sveriges export av papper, papp och massa 1957 - 345
    Nya metoder - 346, 347, 348, 349
Tackjärnsfärskning i roterande ugn, av SHl - 346
Kulreläet — en driftsäker komponent, av KJ - 346, 347
Mekanisk kontroll av strålkastarinställning för bilar, av EBr - 347
Kontinuerlig framställning va alkylfosfiter, av SHl - 347, 348
Latexfärg för lackering av metall, av SHl - 348
Sjunkhuvud vid kokillgjutning av stål, av SHl - 348, 349
    Böcker - 349, 350, 351, 352
Swedish mineral dressing mills, av Bengt Lindstedt - 349
Projektering af svejste stålkonstruktioner, av U Thran - 349
Arbeitswissenschaft, av Mal. Thorén - 349, 350
Nuclear engineering, av Matts Strååt - 350
The spectroscopy of flames, av Wll - 350
Symmetrische Komponenten in Drehstromsystemen, av R Gradin - 350, 351
Die Isolierstoffe der Elektrotechnik, av E Umblia - 351
Die Fernmessung, bd 2, av Anders Bergman - 351, 352
Elements of heat transfer, av Wll - 352
Vapour phase chromatography, av Bengt Smith - 352
Tekniska skrifter: Reaction of Sound Waves and its Application for Absolute Measurement of Sound Intensity - 352
    1958, H. 15 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Vapensystem och systemanalys, av Olof Holme - 353, 354
Arméns krigsorganisation, av Åke Lundberg - 355, 356, 357, 358
Den tunga granatelden, av Ola Wiberg - 358, 359, 360
Fältarbeten, av Patrik von Friesendorff och Börje Fredholm - 360, 361, 362, 363, 364
Luftvärn, av Lennart G Lind - 364, 365, 366
Pansar och Pansarvärn, av Mirco Rolf - 367, 368, 369, 370
Samband, av Per-Anders Kinnman - 370, 371, 372
Marinen, av Ivar Oldenburg, Sigurd Lagerman m. fl. - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
Flygvapnet, av Bertil Westergård och Trygve Sjölin - 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Roboten — atomålderns vapenbärare, av Evert Silvén - 389, 390, 391, 392
Hålladdningar — verkningssätt och användning, av Rudi Schall - 393, 394, 395, 396, 397
USA:s uranproduktion - 397
Världens hittills största titangöt - 397
    Andras erfarenheter - 398, 399, 400
Tryckfallssjuka vid ksasunarbete, av SHl - 398
UV-absorberande ämnen, av SHl - 398
Den gaskylda reaktorns utveckling, av SHl - 398, 399
Fett i foder, av SHl - 399
Produkter ur socker och petroleum, av SHl - 399, 400
    Nya material - 400, 401
Blyfylld epoxiplast som strålskydd, av SHl - 400
Stål med hög borhalt för atomreaktorer, av SHl - 400, 401
Borhaltigt kolstål i martinugn, av SHl - 401
    Böcker - 401, 402, 403
Maskin- och vertygsvård — ett försummat kapitel! av Wll - 401
Technical report writing, av Gregory Ljungberg - 401
Produksjonsteknisk rasjonalisering, av Torfinn Lofnes - 401
Fortschrittliche Betriebsführung, bd 3, av Bertil von Alfthan - 401, 402
Lehrbuch der Bergwerksmaschinen, av Wll - 402
The management approach to electronic digital computers, av N Helleberg - 402, 403
Metallfilter, av Inge Fäldt - 403
Bearing design and application, av Bengt Muhr - 403
Sequence network representation of transformers in three-phase systems, av Nils Holmin - 403
Rättelse - 403
    Hänt inom tekniken - 404
Förslag om teknisk privatistexamen - 404
Världskonferens i Kanada 1958 - 404
En internationell konferens »Elektronik i atomteknik» - 404
Brno-mässan - 404
    1958, H. 16 - 405, 406, 407, 408, särtryck i färg till sidan 409, (blank), 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Den nya topografiska kartan i skala 1:50 000, av Christer Palm - 405, 406, 407, 408, särtryck i färg till sidan 409, 409, 410
Papper och massa i USA och Kanada, av SHl - 410
Västtysklands kraftbehov - 410
PWR-reaktorn i Shippingport - 410
Titan, magnesium, aluminium och järn - 410
Provning av bergborrar, av Curt Dahlin - 411, 412, 413, 414
Brons som ytterväggsbeklädnad - 414
Aerosolförpackningar med kväve som drivmedel - 414
Slätsprängning, av Ulf Langefors - 415, 416, 417, 418, 419
    Hänt inom tekniken - 419, 420
Kurs »Beräkning av massiva betongplattor» - 419
Utredning om Statens Nämnd för Byggnadsforskning - 419, 420
Kurser för personal vid företagsbibliotek - 420
En svensk-pakistansk yrkesskola - 420
Väg- och vattenbyggnadslaboratoriet i Lissabon, av S Angelin - 421, 422
Dnjeprs vattenkraft, av G Lbg - 422
Glidformar vid kraftstationsbygge, av Hans Hittenkofer - 423, 424, 425
    Nya metoder - 426, 427, 428, 429, 430
Kraftöverföring med variator för småbil, av EBr - 426
Ferronickel ur kubanska lateritmalmer, av E R—s - 426
Klor genom elektrolys av biproduktsaltsyra, av SHl - 426, 427
Molybdenering genom katafores, av SHl - 427, 428
Billig klordioxid genom en kombinerad process, av SHl - 428
Rening av metaller genom destillation, av SHl - 428, 429
Kontinuerlig gjutning av grått gjutjärn, av SHl - 429
Bensins avsvavling, av SHl - 429, 430
    Böcker - 430, 431, 432, 433
Urban motorways, av Bertil Liedner - 430
Progress in nuclear physics, bd 6, av Ingmar Bergström - 430, 431
Reinforced concrete designer's handbook, av Paul Johannesson - 431
Ventilatoren, av Wll - 431
Aluminium von innen betrachtet, av G B - 431
Friktion i kablar, av Karl-Gustav Bernander - 431, 432
Statisk elektricitet, av Knut Ljunggren - 432
Spränganvisningar nr 3/1957, av Y Hagerman - 432, 433
STF i mars - 433, 434, 435, 436
Debatt: Atomteknisk ordlista med förklaringar, av N G Sjöstrand och S Hähnel - 436
    1958, H. 17 - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476
Bostäder och samhällsekonomi, av Per Holm - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
Småhusen i bostadsproduktion och bostadsbestånd, av Einar Eriksson - 443, 444, 445
Stadsplaneekonomi, av Gunnar Lindman - 446, 447, 448, 449
Husformen och ekonomin, av Nils Lindqvist - 450, 451, 452, 453, 454, 455
Lägenheter i stora hus och små, av Rolf Runefelt - 455, 456, 457, 458, 459
Material och konstruktioner i bostadshus, av Arne I Johnson - 459, 460, 461, 462
Byggmetoder vid småhusbyggen, av Erik Dahlberg - 462, 463, 464, 465, 466
Bostäder och miljö, av Erik Lundberg - 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
Enfamiljshuset i underläge, av Gregory Ljungberg - 474, 475
    Böcker - 476
Betonggolv direkt på mark, av Hn - 476
Fugt og isolering, av Nils Holmqvist - 476
Teräsbetonirakenteiden murtolujuus ja sitkeys, av A Bergström - 476
Rättelse - 476
    1958, H. 18 - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Nordiskt elkraftutbyte. Nordisk samkörning, av Folke Petri - 477, 478, 479
Nordiskt elkraftutbyte. Dansk-svensk samkörning, av Bengt Smith - 479, 480, 481
Nordiskt elkraftutbyte. Kraftköp från Norge, av Carl Kleman - 481, 482, 483
Nordiskt elkraftutbyte. Elkraftutbyte Finland—Sverige, av Sven Lalander och Torsten Johansson - 483, 484, 485, 486, 487
Är naturvetenskap kultur? av GAH - 487, 488
Konstgödsel i USA, av SHl - 488
Underjordskraft, av SHl - 488
Världens största partikelaccelerator - 488
Apatin inför trafikolyckorna, av Einar Bohr - 489, 490
Radioförbindelser vid machtal över 10 - 490
Elektronstråleugnar - 490
Automatiskt 10 MW gasturbinkraftverk, av Jan R Schnittger - 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
    Nybyggen - 499, 500, 501
Götaverkens hundrade tankfartygsleverans till Norge, av N Lll - 499
SJ-godsvagn med rörliga väggar och tak, av E Nothin - 499
500 MW ångkraftverk för Hamburg, av G Lbg - 500
Vanguard-raketens regleringssystem, av Björn Bergqvist - 500
Rörturbiner, av G Lbg - 500
Reningsanläggning för fartygstankar, av N Lll - 501
550 MW ångkraftaggregat planerat i Storbritannien, av Lars Lingstrand - 501
    Andras erfarenheter - 501, 502, 503, 504
Metalliska bad för värmebehandling, av J Murkes - 501, 502
Modern alkemi, av SHl - 502
Elvärmd fluidiserad bädd, av SHl - 502
Ytkristallisation i aluminiumprofiler, av SHl - 502
Ljuddämpning vid gatuarbeten, av G Lbg - 502
Koldioxidkyld, D2O-modererad uranreaktor, av SHl - 503
Mikrovågsoscillator och förstärkare med ringa brus, av Einar Carlsson - 503
Borhydrider som högenergiskt bränsle, av E R—s - 503
Keramikkapslade transformatorer och motorer, av SHl - 503, 504
Rymdfärdspsykologi, av Björn Bergqvist - 504
    Böcker - 504, 505, 506
Parkinsons lag, av GAH - 504
Sveriges kartläggning, av ÅG - 504, 505
Rostskyddsmålning av plåttak, av SHl - 505
Electronic designers' handbook, av DH - 505
Ships and marine engines, bd 5, av N Lll - 505, 506
Ringbuch der Energiewirtschaft, bd 3, av Lr - 506
Anaconda, av G B - 506
Svensk Byggkatalog 1957, av Hn - 506
Metal industry handbook and directory 1958, av Wll - 506
BEAMA catalogue, av WS - 506
»En kvartett med färg» - 506
VDI-Zeitschrift - 506
    Hänt inom tekniken - 507, 508
Hannes Alfvén John Ericsson-medaljör - 507
Samordnad svensk forskning av radiovågor i troposfären - 507
Utredning om mönsterskydd - 507
Statlig lånegaranti för eldistributionsnät på landsbygden? - 507
Varumärkesbegreppet vidgas - 507, 508
Seminarium om effektiv materialanskaffning - 508
Lapplands Tekniska Förening - 508
»Kjemiteknikk-Metallurgi 58» - 508
Internationella konferenser för keramisk industri och för lerforskning - 508
Vereinigung der Grosskesselbesitzer - 508
Svenska Mässan - 508
    1958, H. 19 - 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
Den minsta gemensamma tillgångens lag, av Sven Nordengren - 509, 510
Svensk järnhantering första kvartalet 1958, av W S - 510
Underhållspersonal, felsökning och reservdelar, av GAH - 510
Norges största exportvarugrupp - 510
Sovjetunionen producerade - 510
Den sovjetiska kolproduktionen - 510
Arbetsmetodik vid studium av bestrålat material, av H Peter Myers - 511, 512, 513, 514, 515, 516
Mätning av snabbt varierande vätskeströmning, av Claës Allander - 517, 518
Oskadliggörande av giftigt avloppsvatten från metallindustrin, av Richard Justh - 519, 520, 521
Petroleumprodukter i stadsgasindustrin, av SHl - 521, 522, 523, 524
    Nya metoder - 524, 525, 526
Kontinuerlig gjutning av grova aluminiumgöt, av SHl - 524
En mikroamperemeter av strmötransformatortyp, av DH - 525
En liten men effektiv skrubber, av SHl - 525
TV-kamera för undersökning av borrhål, av SHl - 525, 526
Räddning av jord-månmissil, av Björn Bergqvist - 526
Flygburen siffermaskin, av J-R Törnquist - 526
    Andras erfarenheter - 526, 527, 528
Stabilisering av ölets proteiner, av SHl - 526
Tillväxthormoner ur högre växter, av SHl - 526, 527
Ståls vätning med smält emalj, av SHl - 527
Skydd mot missfärgning av silver, av U T—h - 527
Klorkautschukfärger, av SHl - 527, 528
    Böcker - 528, 529, 530
Satelliter och rymdfärder, av BMW - 528
Nationalbudget för år 1958, av Bo Sartorius - 528
Zahnräder, bd 2, av H Lindberg - 528
Theorie schallnaher Strömungen, av Sune B Berndt - 528, 529
Essais sur modèle reduit concernant des revêtements du rivage maritime dans le cas d'une plage de sable, av B Fåhræus - 529
Explanatory handbook on the B. S. Code of Practice for reinforced concrete, av A Bergström - 529
Korrosjonsbeskyttelse av undervannsskroget av N Lll - 530
Regelungstechnik, av Laszlo von Hámos - 530
    Hänt inom tekniken - 530, 531
Kurs »Bostadsplanering» - 530
Internationell organisation för dragpressningsforskning - 530, 531
Oy Strömberg Ab - 531
Europeiska Kemitekniska Federationen - 531
Internationell byggmässa i Frankrike - 531
Brittisk kongress och utställning för allmänna arbeten och kommunalteknik - 531
    Nya produkter - 531, 532
En billig masspektrograf - 531
En droppfri vattenkran - 531, 532
En polyesterlack för möbler - 532
Ett knippe ledningstrådar kan hållas samman - 532
En liten termostat - 532
Lätt talgarnityr för telefonister - 532
    1958, H. 20 - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Ekonomisk rationalisering och rationell ekonomi, av Bertil von Alfthan - 533, 534
    Nya material - 534
Kolull, av SHl - 534
Polykarbamidfiber, av SHl - 534
Värmebeständigt stål för överhettartuber, av K-J B - 534
Jaktvapens konstruktion, av Eric Claesson - 535, 536, 537, 538, 539, 540
Kommersiell tillverkning av aminosyror, av SHl - 540
Industriell produktion av rubidium- och cesiumsalter, av SHl - 540
15—50 lux över 55 ha - 540
600 000 japanska radioapparater - 540
128 000 ryska bilar - 540
Sovjetunionens papperskonsumtion - 540
Nållager i kopplingar, av E Gallasch - 541, 542, 543, 544, 545, 546
    Nya metoder - 546, 547, 548
Tvättning av luftförvärmare under drift, av Wll - 546, 547
Elektrolytisk framställning av torium, av SHl - 547
Räddning av instrumentbärande höjdraketer, av Björn Bergqvist - 547, 548
Automatisk differentialspärr, av EBr - 548
Pulverblästring, av SHl - 548
Återuppbyggnaden av August Thyssen Hütte, av Karl-Johan Blom - 549, 550
    Andras erfarenheter - 550, 551, 552, 553
Undervattenskabel i plaströr, av F Ö - 550, 551
Livsmedels förstöring efter skörden, av SHl - 551
Metallers benägenhet att ge gnistor, av SHl - 551
Statistisk-ekonomisk dimensionering av byggnadskonstruktioner, av Hn - 551, 552
Sintrad pulvernylon, av SHl - 552
Torrbatterier med vaxelektrolyt, av SHl - 552
Zinkvittlackfärgers intjockning, av SHl - 552, 553
    Böcker - 553, 554, 555
Technische Kybernetik, av Laszlo von Hámos - 553
Productivity, prices and wages, av Arne Hedström - 553
Ceramic fabrication processes, av Harry Nordgren - 553, 554
Stahlbau, bd 2, av Göte Fritzell - 554
Wärmewirtschaft, av Wll - 554, 555
Die Transformatoren, av B Nohagen - 555
The detection and measurement of infra-red radiation, av Raymond Nelson - 555
Morgen-Bladet - 555
STF i april - 555, 556, 557, 558, 559
    Hänt inom tekniken - 559, 560
STF:s rikspremier 1958 i matematik och fysik - 559
Bergsprängningskonferens - 559
Institution of Mining and Metallurgy's guldmedalj - 559
Nya tidskrifter - 560
Debatt: Jord — mark, av Bror Fellenius - 560
    1958, H. 21 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Vattenvägarna behöver också upprustas, av Torsten R Åström - 561, 562, 563, 564
    Andras erfarenheter - 564
Linjär polyetens sprickning, av SHl - 564
Akustiskt brus i havet, av DH - 564
Aluminiumfolie i trädgården, av SHl - 564
Neutronens volym bestämd, av SHl - 564
Utbyggnaden av Kemi älv, av Veikko Axelson - 565, 566, 567, 568, 569, 570
Tillverkning och försäljning av mopeder, av WS - 570
Yttertemperaturen hos Explorer 1 - 570
Katodstrålerör med stor upplösningsförmåga - 570
Elementbygge av flerfamiljshus i Grimsta, av Bertil Sundberg - 570, 571, 572, 573
    Nybyggen - 574, 575, 576, 577
Jättestor bubbelkammare, av SHl - 574
Regleringsdammen i Montargil, av S Angelin - 574, 575, 576
Kockums kontorsbyggnad, av Hn - 576, 577
    Böcker - 577, 578
Vinterbygge — några arbetsmetoder och hjälpanordningar, av Sven-Erik Bjerking - 577
Kalk och kalkcementbruk. Invändig puts på betong, av Erik Högberg - 577, 578
Oversigtstidsplanen og skitsetidplanen ved traditionelt etagebyggeri, av Hn - 578
Reibung und Schmierung, av Bengt Muhr - 578
Tegelindustrin, av Hn - 578
»Elektronräknemaskinen i industrins tjänst» - 578
Höganäs-Billesholms AB - 578
Svenska AB Philips - 578
Teknisk Ukeblad - 578
    Hänt inom tekniken - 578, 579
Sverige köper uran från USA - 578
Sveriges Gjutmästarförbund-Gjuteriteknisk Förening 50 år - 578, 579
Nordisk Byggdag 7 - 579
Andra Internationella Kybernetikkongressen - 579
Sjätte Internationella Keramiska Kongressen - 579
Fjärde Internationella Kongressen för Ultrarapidfotografering - 579
Problemhörnan, av A Lg - 579, 580
    1958, H. 22 - 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Statens företagsformer. Skäl för bolagsformer, av Erik Grafström - 581, 582, 583, 584
Statens företagsformer. De olösta frågorna, av Sten Källenius - 584, 585, 586
Förlorade ord i gamla manuskript - 586
En försökstyp av flerfärgs katodstrålerör - 586
En undervattens-luft-undervattensmissil - 586
Rationell arbetsplatsplacering i verkstäder, av Bertil von Alfthan - 587, 588
10 milj. brt handelsfartyg under byggnad, av N Lll - 588
Lysmekanismen vid luminescens, av SHl - 589, 590, 591, 592, 593
Svavel ur svavelväte, av SHl - 593
    Nya material - 594
Neutronabsorberande legering, av SHl - 594
Skumplast av alkyd och diisocyanat, av SHl - 594
Sintrat kvartsglas, av SHl - 594
Töjbart papper, av SHl - 594
Elektroluminescens — en ny princip för ljusalstring, av Gunnar Günther - 595, 596, 597
En fullträff med en missil på månen - 597
En människa i en rymdraket - 597
Fyrkantiga bubblor - 597
    Nya metoder - 598, 599, 600
Ultraljudsapparatur för submarina ändamål, av DH - 598, 599
Avvattning av termoplast genom syneres, av SHl - 599
Kromering av icke-järnmetaller, av SHl - 599, 600
    Andras erfarenheter - 600, 601
Elektronbestrålning av polyetenisolerad tråd, av SHl - 600
Korrosion vid oljeeldning, av Wll - 600, 601
Kallvalsning av tunn tråd, av J Murkes - 601
    Böcker - 601, 602, 603
The modern port, av N Lll - 601
American Institute of Physics Handbook, av Wll - 601
Handbook of noise control, av Ove Brandt - 601, 602
Die induktive Wärmebehandlung unter besonderer Berücksichtigung des Härtens der Stähle, av Karl-Inge Bengtsson - 602
Trace analysis, av Folke Nydahl - 602
Höhere Technische Mechanik, av Wll - 603
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1957, av Wll - 603
»Karta över industriorternas läge och storlek i Sverige» - 603
E. Sabel AB - 603
ETZ - 603
    Hänt inom tekniken - 603, 604
Strålskyddslagen - 603
Femte Internationella Kongressen i Kristallografi - 604
Industrimässan i Berlin - 604
Brno-mässan - 604
    Tekniska högskolorna - 604
CTH - 604
KTH - 604
Tekniska skrifter: Rotasjonsmomenter i kontinuerlige konstruksjoner - 604
    1958, H. 23 - 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Europas oljeförsörjning och Suez-krisen, av Hans Wiborgh - 605, 606, 607, 608
Svensk industris syn på Europa-marknaden och USA, av WS - 608
Grammofonskivan, filmen, radioröret — en kulturell revolution, av WS - 608
Polyesterfibrer, av Sven Sönnerskog - 609, 610, 611, 612, 613, 614
    Nya metoder - 614, 615, 616
Svängande bommar med automatisk manövrering, av N Lll - 614, 615, 616
Explosionsformning av höghållfasta material, av SHl - 616
Jonretardation med bur-polyelektrolyter, av SHl - 616
Bestämning av slaggvikt med spårämnesmetodik, av Lars-G Erwall - 617, 618
    Andras erfarenheter - 618, 619, 620
UV-ljus mot mögel vid gurksaltning, av SHl - 618
Filter av porös metall, av SHl - 618
Vattens och vattenlösningars kylningsegenskaper, av J Murkes - 618
Rökgasindikering med färgämne, av SHl - 619
Försilvring av lättmetaller, av SHl - 619
Smörjmedel för hög temperatur, av SHl - 619
Kall fusion, av SHl - 619
Polyamider av metaxylylyendiamin, av SHl - 619, 620
    Nya material - 620, 621
Klorerad polyeter — en kemiskt resistent plast, av SHl - 620
Kiselnitrid som eldfast material, av SHl - 620
Högrent aluminium, av SHl - 620, 621
    Böcker - 621, 622
Atomernas historia, bd 1 & 2, av SHl - 621
Byggnadsjuridik, av Bo Ekelund - 621
Deutsche Texte für höhere technische Schulen, av Wll - 621, 622
Notes on analog-digital conversion techniques, av Laszlo von Hámos - 622
Automatic coding, av Olof Perers - 622
Einflussfelder elastischer Platten, av Å I - 622
    Hänt inom tekniken - 622, 623, 624
STF:s Grupp för Data- och Beräkningsmaskiner - 622
Nordiska Institutet för Teoretisk Atomfysik - 622, 623
De första träteknikerna från STI - 623
Ostkustbanan färdigelektrifierad - 623
Statens provningsverksamhet överses - 623
Författarskap och redigering inom tekniken - 623
Svensk ventilation i danskt hotell - 623
Nya tidskrifter - 623, 624
En internationell mikrokemi-kongress - 624
Debatt: Vätebombförsök på månen, av Robert Engström - 624
    1958, H. 24 - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644
Ångkraftverk med överkritiskt tryck, av Torsten Widell - 625, 626, 627, 628, 629, 630
Kontroll av hjullagerfett, av EBr - 631
Japansk TV - 631
Australiens första reaktor är i drift - 631
Italiens första atomkraftverk - 631
På SJ rullar dagligen - 631
    Nya metoder - 632
Rymdskepp med jondrift, av Björn Bergqvist - 632
Litium ur fattig malm, av SHl - 632
Kontinuerlig vulkning, av SHl - 632
Sorptiv extraktion av isomerer, av SHl - 632
SJ:s nya tågfärja »Trelleborg», av N Lll - 633, 634, 635
    Andras erfarenheter - 635, 636
Användning av insektavstötande medel, av SHl - 635
Spiralfjädrar av sintrad aluminiumoxid, av SHl - 635
Hårda beläggningar av ellytiskt utfällda metaller, av SHl - 635
Akustisk analys av gasblandningar, av SHl - 635, 636
Rostfritt ståls spänningskorrosion, av SHl - 636
Högvakuumanläggning med kallfälla, av SHl - 636
    Nybyggen - 636, 637
14 500 tdw specialfartyg, av N Lll - 636, 637
Bärplansbåt för 66 passagerare, av N Lll - 637
Bersimi-kraftstationerna, av G Lbg - 637
    Böcker - 638, 639, 640
Färg- och lackkemi, bd 1 & 2, av SHl - 638
SMS ritningsregler, av Wll - 638
Transportkostnadernas storlek och sammansättning vid ett verkstadsföretag, av E Nothin - 638, 639
Kosmos, bd 35, av SHl - 639
Kemiska växtskyddsmedel 1958, av SHl - 639
Ships and marine engines, bd 3, av N Lll - 639
Förteckning över i Sverige utgivna löpande företagstidskrifter 1957, av WS - 639
Engineering Journal - 639
Handlingarna från Tredje Eusec-konferensen om Ingenjörsutbildning - 639, 640
Ingenjörsfirman Orrje & Co - 640
AB John Landing & Co - 640
AG Kühnle, Kopp & Kausch - 640
STF i maj, av GAH - 640, 641, 642
    Hänt inom tekniken - 642, 643, 644
Grupp för atomteknik inom STF - 642
STF:s Fastighets AB - 642
Arvodesnormer för kyltekniska konsulter - 642
Cement- och Betonginstitutet utvidgat - 642, 643
Standardcentral för varvsindustrin - 643
Värdeskåp klassificerade efter deras inbrottsskydd - 643
Det internationella atomenergiorganet får rörliga laboratorier - 643
Elnomenklaturförslag på remiss - 644
Problemhörnan, av A Lg - 644
    1958, H. 25 - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Göteborgsregionens vattenförsörjning, av Victor Jansa och Carl-Eric Larson - 645, 646, 647, 648, 649, 650
Har världen fler telefoner än bilar? av WS - 650
Helikoptern i Sverige, av Yngve Norrvi - 651, 652, 653
    Nybyggen - 653, 654, 655, 656
Trinity-dammen, av G Lbg - 653
Helt automatiserat tegelbruk, av SHl - 653, 654
Distributionscentrum för hemköp, av E Nothin - 654, 655
Cerns synkrocyklotron, av SHl - 655, 656
    Nya metoder - 656, 657, 658
Kontinuerlig gasanalys med infrarött ljus, av SHl - 656, 657
Rening genom fraktionerad smältning, av SHl - 657
Extraktion av rutil ur limenit, av E R—s - 657, 658
Sprutning av glasfiberarmerad plast, av SHl - 658
    Andras erfarenheter - 658, 659, 660, 661
Hur spänningskorrosion uppstår, av SHl - 658
Dialdehydstärkelse som garvämne, lim m. m., av SHl - 659
Mjukglödgning och återhärdning av nitrerhärdat stål, av SHl - 659
Växtskydd mot fåglar och gnagare, av SHl - 659, 660
Kvävefixering med radioaktiv strålning, av SHl - 660
Duktil keramik, av SHl - 660
Polyuretanlacker, av SHl - 660
Ymppolymerisation med ozon, av SHl - 660
Dikromborid för högtemperaturmaterial, av SHl - 660, 661
    Böcker - 661, 662
The sources of invention, av Fredrik Neumeyer - 661
Ausbeulen trapezförmiger Platten, av Å I - 661
Mémoires de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, bd 17, av U Müllersdorf - 661, 662
Chemistry of the rare radioelements, av SHl - 662
Heat transfer, bd 2, av Wll - 662
Värmepannor och oljeeldning i småhus, av Wll - 662
»Stål för plastformar» - 662
M Stenhardt Ingenjörsfirma AB - 662
Höganäs-Billesholms AB - 662
Svenska AB Brüel & Kjær - 662
AB United Shoe Machinery Co. - 662
    Hänt inom tekniken - 663, 664
50-årsjubileum som civilingenjör - 663
Tullbehandling av vetenskaplig materiel - 663
Offentliga byggnader — organisation och ekonomi - 663, 664
Arbetsgrupp för avrundning av siffertal - 664
Skyddsdon för excenterpressar - 664
Saab siktar på helikopterförsäljning - 664
För personal vid företagsbibliotek - 664
Tredje Internationella Reologikongressen - 664
    1958, H. 26 - 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684
Har värmepumpen en framtid i Sverige? av Tore Brandin - 665, 666, 667, 668, 669
Parkinsons lag gäller ej för Vattenfall - 669
Calder Halls tredje reaktor - 669
Indiens tredje atomreaktor - 669
    Nya metoder - 669, 670
Lättare acetylentuber, av SHl - 669
Aluminium-stålfogar genom varmpressning, av SHl - 669, 670
Tillverkning av svavelväte i stor skala, av SHl - 670
Robot för provning av kablar i relästativ, av WS - 670
Rullager i stenkross, av ty - 670
Betning av titan, av SHl - 670
Tryckluftsanläggningars ekonomi, av Carl-Herbert Dieden - 671, 672, 673
    Andras erfarenheter - 673, 674
Kyllagring av spannmål, av SHl - 673, 674
Silikonhaltiga möbeloljor, av SHl - 674
Kristalliserat glas som konstruktionsmaterial, av SHl - 674
Varför blåa blommor blir röda på färgfilm, av SHl - 674
Gjutning av järn och stål i aluminiumformar, av SHl - 674
Pannfläktars verkningsgrad och regleringsekonomi, av Per-Olof Alfredsson - 675, 676, 677, 678, 679
Stereofoniskt ljud på grammofonskivor - 679
Kadmium i band och folie - 679
Mätare för råolja - 679
Företagstidskrifter — historik och bibliografi, av WS - 679
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige, av Mats Bärlund - 680
    Böcker - 681, 682
Fra bergseminar til teknisk höyskole, av WS - 681
Svetsade fackverk och några därmed sammanhängande materialproblem, av R Gunnert - 681
Anvisningar för utförande och kontroll av jorddammar, av G Lbg - 681, 682
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1956, av Wll - 682
»Sand», av WS - 682
Svenska Gasverksföreningens Månadsblad - 682
Aseasvets - 682
Svenska Industribyggen AB - 682
Cementa - 682
L M Erikssons Svenska Försäljningsbolag - 682
AB Landelius & Björklund - 682
Elektronikbolaget - 682
    Hänt inom tekniken - 682, 683, 684
Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1958 - 682, 683
Chalmerska Forskningsfonden - 683
Fluoridering av dricksvatten förordas av Medicinalstyrelsen - 683
Forskningsutskott för pulvermetallurgi - 683
Föreningen Svensk Pappemballageprovning - 683
OEEC-byrå för teknisk och vetenskaplig personal - 683
15 000 kongressdeltagare - 683
Konferens om kvalitetskontroll - 683, 684
Atomenergikurs för tekniker i ledande ställning - 684
Farnborogh-utställningen 1958 - 684
Visby bryggeri - 684
Danfoss 25 år - 684
Nya tidskrifter - 684
Rättelse - 684
    1958, H. 27 - 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Standardisering och en fri europeisk marknad, av Dag Du Rietz - 685, 686, 687, 688, 689
    Nya metoder - 689, 690
Desinfektionsmedel, av SHl - 689
Linjekoncentrator för telefonabonnentledningar, av JB - 689, 690
Framställning av tereftalsyra, av SHl - 690
Industriell tillverkning av smilismycken, av SHl - 690
Skrov och utrustning för moderna krigsfartyg, av Gösta Liljekvist - 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
    Nybyggen - 699, 700, 701, 702
Svenska Metallverkens aluminiumkapacitet fördubblas, av ty - 699
Mätvagn för undersökning av spårläget, av ty - 699, 700
Det största i Finland byggda fartyget, av N Lll - 700
Tankfartyg med akterbrygga och förmastutkik, av N Lll - 700
Byggen i Niagarafallet, av G Lbg - 700, 701
Utbyggnaden av Douro i Spanien och Portugal, av S Angelin - 701, 702
Tyskt experimentfartyg, av WS - 702
    Böcker - 702, 703, 704
Fotografisk handbok, bd 1, av SHl - 702
Ordlista för termer och definitioner inom massa-, pappers- och fiberskiveindustrin, av SHl - 702
Industriell kostnadsberäkning och redovisning, av Arne Hedström - 702
Aktuellt från Byggnadsstyrelsen 1957, av WS - 702, 703
Försök med bestrykning och lagning av ytskadad betongväg vid Hällekis, av G Lbg - 703
Om förändringar i myosinfraktionen ur fiskmuskel vid nedfrysning, fryslagring och upptining, av SHl - 703
Økonomisk rørisolering, av Wll - 703
Welding Handbook, bd 1, av R Gunnert - 703
Højgaard & Schultz A/S - 703
Clark Bros. Co. - 703
»Håndbog for Dansk Ingeniørforening 1958—59» - 704
    Hänt inom tekniken - 704
Utredning om Svenska Skifferolje AB - 704
Svensk järnvägssignalanläggning till Formosa - 704
En norsk förening för automatisering - 704
American Society of Tool Engineers - 704
Europeiska Organisationen för Kvalitetskontroll - 704
Kamera 59 - 704
Första Internationella Flygtekniska Kongressen - 704
Rättelse - 704
    1958, H. 28 - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724
Kanadas kemiska industri, av Sven O Hedén - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712
Det syntetiska gummits framtid, av SHl - 712
Fransk samverkan företagsledning - arbetare, av B von Alfthan - 712
11 000 m höjd med helikopter - 712
Världens största cementfabrik byggs i Sibirien - 712
Flygtrafiken i USA överträffade 1957 - 712
Västtyska bilindustrin producerade 1957 - 712
Utmattningsprovning av stål avsedda för svetsning, av Cyrill Schaub - 713, 714, 715
    Nya metoder - 715, 716, 717, 718
Jonbytare vid tillverkning av vin, av SHl - 715
Mekanisk provning av rymdfartsutrustningar, av KJ - 715, 716
Fenol genom direkt oxidation av bensen i gasfas, av SHl - 716
Rening av industriellt avloppsvatten med ozon, av SHl - 716
Acetylen och etylen ur lätta paraffinkolväten, av SHl - 716, 717
Torkning av levande material, av SHl - 717, 718
    Andras erfarenheter - 718, 719
Avlägsnande av oxidskikt på stål, av SHl - 718
Vägraset vid Fittja, av G Lbg - 718
Alfa-urans krypning under neutronbestrålning, av Karl-Johan Blom - 718, 719
    Böcker - 719, 720, 721
Kemisk skyddshandbok, av SHl - 719, 720
Analytical mechanics for engineers, av Å I - 720
Stabilitätstheorie, av U Thran - 720
Fern- und Summenfernzählung, av A Bergman - 720, 721
Heat and thermodynamics, av Wll - 721
Gas dynamics, av Bertil Ungvall - 721
Einführung in die Technische Mechanik, av Å I - 721
Elements of engineering thermodynamics, av Wll - 721
Elektronikbolaget - 721
General Radio Co. - 721
Svenska Siemens AB - 721
    Hänt inom tekniken - 721, 722, 723
Energikommittéer i Danmark, Finland och Norge - 721, 722
Industriens Forskningsforening i Norge - 722
Universitet med teknisk fakultet i Uleåborg - 722
Försäljningsavdelning inom Norges Geotekniske Institutt - 722
Nya tidskrifter - 722, 723
    Tekniska högskolorna - 723
CTH - 723
KTH - 723
    Nya produkter - 723, 724
En elektrostatisk toppvoltmeter - 723
Compactus för truckgods - 723, 724
Motstånd för eluppvärmning av laboratorieapparater - 724
En portabel fuktighets- och täthetsmätare - 724
En analogiräknemaskin med förenklad uppkoppling - 724
Tixotropa rostskyddsgrundfärger - 724
Problemhörnan, av A Lg - 724
    1958, H. 29 - 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744
Pumpekonomi, av Magnus Oledal och Sixten Englesson - 725, 726, 727, 728
Kolahalvöns bergshantering, av Bd - 728
Havsvågor och fartygsrörelser, av Curt Falkemo - 729, 730, 731, 732, 733, 734
Ett karaktärsprov på företagsledaren - 734
    Nya metoder - 734, 735, 736, 737
Krypprovning av material, av K-J Blom - 734, 735
Framtidens fartygsskorsten? av WS - 735
Kemikalier ur stöpvätska, av SHl - 735
Behandling av zirkonium med ammoniumfluorid, av SHl - 735, 736
Kommersiell fraktionering av stärkelse, av SHl - 736
Kontinuerlig klorjonbestämning, av SHl - 736, 737
    Andras erfarenheter - 737, 738
Utfällning av metaller enligt varmtrådsmetoden, av SHl - 737
Stabilisering av kimröksfylld polyeten, av SHl - 737, 738
Behandling av aluminerat stål, av SHl - 738
Lim för polyvinylklorid, av SHl - 738
    Böcker - 738, 739, 740, 741
Ny arkitektur, av Leif Sandahl - 738, 739
Hus utan källare, av Hn - 739
Aerodynamische Profile, av BMW - 739
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und der Produktivität durch die Schwesstechnik, av R Gunnert - 739
Einführung in die Theorie der Elektronenoptik, av Karl-Erik Bergkvist - 740
Polyamid resins, av SHl - 740
Kerbspannungslehre, av Å I - 740
Suomen ilmaston pääpiirteet erityisesti talvirakentamista silmälläpitäen, av Ernest Hovmöller - 740, 741
Simplification, standardisation, specialisation, av Wll - 741
Teknisk Ukeblad - 741
    Hänt inom tekniken - 741, 742, 743
Kurs »Sannolikhetskalkyl och statistiska metoder» - 741
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 741
Utredning om statsavtal för Svenska Träforskningsinstitutet - 741, 742
Samnordisk utredning om teknikerutbildning - 742
Arbetsförhållandena vid Patentverket utreds - 742
Sakkunniga för Svenska Skifferolje AB-utredningen - 742
Terminologi i samband med tekniska undersökningar - 742, 743
Norsk Regnesentral självständigt institut - 743
Wallmarkska belöningen - 743
Edlundska belöningen - 743
En internationell databehandlingskonferens - 743
En internationell konferens om kuggväxlar - 743
Statsbidrag för utbildning av lärlingar - 743
Resestipendier för yrkesutbildning - 743
Vid höstmässan i Utrecht - 743
Tysk industriutställning i Väst-Berlin - 743
Debatt: Moderna krigsfartyg, av Harry Åhman - 744
Tillägg - 744
    1958, H. 30 - 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
Höghus av stål? av Arne W Finné - 745, 746, 747
Organisering av ett företags planering, av Bertil von Alfthan - 747, 748
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1958, av N Lll - 748
Noggrannhet vid mätning av ljudisolering, av Hans Weibull - 749, 750, 751
    Nya material - 751, 752
Höghållfast stålgjutgods, av Karl-Johan Blom - 751
Gummi för hög temperatur, av SHl - 751
Utskiljningshärdande rostfria stål till flygplan, av SHl - 751, 752
Ett olje- och värmeresistent gummi, av SHl - 752
Arbetskraft — service — arbetsplatser, av Torsten Buregren - 752, 753, 754, 755
    Nybyggen - 756, 757, 758, 759, 760
Fransk materialprovningsreaktor, av SHl - 756, 757
Kraftstationen i Picote i Portugal, av S Angelin - 757, 758
Colombianska jagaren »7 de Agosto», av N Lll - 758, 759
Världens högsta jorddamm, av G Lbg - 759, 760
    Böcker - 760, 761, 762, 763
Busstationer, av E Nothin - 760
Slipmasseboken, av SHl - 760
Hütte, Taschenbuch für Betriebsingenieure (Betriebshütte), bd 1, av O A - 760, 761
Introductory electrical engineering, av S Bååth - 761
Die metallischen Werkstoffe des Maschinenbaues, av Wll - 761
Planung und Bau von Hüttenwerken, av G Bg - 761, 762
Ion exchange resins, av SHl - 762
Wirtschaftlichkeitsfragen der praktischen Schweisstechnik, av R Gunnert - 762
Forspändingssystemer, av Å Christensen - 762
Lehrbriefe für Kältetechnik, av Wll - 762
Polyurethanes, av SHl - 762, 763
The search for and exploitation of crude oil and natural gas in the OEEC area, av Wll - 763
Measurement of noise radiation at 10 cm from glow lamps, av G Hellgren - 763
Congrès International »Circuits et Antennes Hyperfréquences» - 763
Interavia, av WS - 763
»Swedish machine tools» - 763
Bergman & Beving AB - 763
AB Ingeniörsutensilier - 763
    Hänt inom tekniken - 763, 764
Anslag för skoglig forskning - 763
En konferens om reglering av elektriska drivmaskinerier - 763
En internationell konferens för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering - 763, 764
Andra Internationella Katalyskongressen - 764
STF:s styrelse - 764
En brittisk utställning av elektroniska räknemaskiner - 764
Utställning av brittiska radiodelar i Stockholm - 764
Styresmännen i STF:s delsammanslutningar - 764
Nya tidskrifter - 764
    1958, H. 31 - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Rörpostanläggningar, av Edgar Pålson - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771
Belysningssystemen tar allt större del - 771
Bor i flygaska är giftig för växter - 771
Världens bredaste plåt av rostfritt stål - 771
En gammastrålkälla på 2 MC kobolt 60 - 771
Sackarosacetatisobutyrat i kommersiell skala - 771
Nylonarmerad fenolplast tål hög temperatur - 771
Polyeten i Tetra Pak - 771
Stockholms elförbrukning - 771
Ryska atomenergiplaner, av SHl - 772
Kinas vattenkraft, av G Lbg - 772
Saabs elektroniska differentialanalysator Seda, av Bengt Jiewertz - 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Bilradar - 780
Styrdon för matarpumpar, av Lars Svensson - 781, 782, 783
Formosa får en forskningsreaktor - 783
Två gasturbiner för drift av kompressorer - 783
    Nybyggen - 783, 784, 785
Bredbandsverk i Surahammar, av ty - 783
Ekonomiskt lönande atomkraftverk, av SHl - 783
Kraftstationen Saucelle i Spanien, av S Angelin - 784
Helikoptrar för svenska marinen, av B Joner - 784, 785
Automatisk halvstor destillationsanläggning, av SHl - 785
    Andras erfarenheter - 785, 786, 787
Isolationsnivå i nät innehållande långa högspänningsledningar, av R Gradin - 785, 786
Pyrofora ämnen som motorbränslen, av SHl - 786
Radioisotoper som ljuskällor, av SHl - 786
Bromhaltiga föreningar för eldskyddsbehandling - 786
Jättestora kolelektroder, av SHl - 786, 787
    Böcker - 787, 788, 789
Gatubelysning, av EBr - 787
Elektromaschinen-Praktikum, av R Gradin - 787, 788
How television works, av DH - 788
Problems in electronics with solutions, av DH - 788
Praktische Regeln für den Elektroschweisser, av R Gunnert - 788
Betriebssichere Gleitlager av Bengt Muhr - 788
Polyethylene, av SHl - 788, 789
»Råd och anvisningar till arbetarskyddslagen» - 789
AB Odelberg & Olson - 789
Imperial Chemical Industries Ltd - 789
Hewlett-Packard Co. - 789
    Hänt inom tekniken - 789, 790
Finländsk-norsk cellulosafabrik i norr - 789
En internationell pristävlan om flyguppsatser - 789
Nordiska Akustiska Sällskapet - 789, 790
Exportkurs - 790
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 790
Den Norske Ingeniørforening - 790
Preparandkurser för ingenjörsprivatister - 790
Nya tidskrifter - 790
Handlingarna från Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1958 - 790
STF:s mål, av John Færden - 791, 792
    1958, H. 32 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816
Den argentinska industrins tekniska nivå, av Sven Helander - 793, 794, 795, 796
Brittiska atomkraftverk skall göra plutonium, av SHl - 796
Obemannade raketer bör ej sändas till månen - 796
En 130 m vid, rörlig, parabolisk antenn - 796
Temperaturen i Antarktis stiger - 796
Radioaktiva isotoper vid mätning av verktygsslitning, av Georg Engstrand - 797, 798, 799, 800, 801
Moderna metoder för kostnadsreduktion, av Bertil von Alfthan - 801
Tillverkningen av niob och tantal växer - 801
Kostnaden för ström från Shippingport-verket - 801
    Nya material - 802
Snabbstål med låg volframhalt, av J Murkes - 802
Metakrylatmodifierad omättad polyester, av SHl - 802
»Smidbar» kvarts, av SHl - 802
Smältbar Teflon, av SHl - 802
Kemisk modifiering av bomull, av SHl - 803, 804, 805, 806, 807
Argon eller helium kan sparas - 807
Ca 5000 m³/dygn sötvatten ur saltvatten - 807
    Nybyggen - 808, 809, 810
Siffermaskin för norsk statistik, av J-R Törnquist - 808
Högflod i Zambesi, av G Lbg - 808
Flottbro över Messinasundet, av Göte Fritzell - 808, 809
Bandfrysare för ärter, av SHl - 809
Största oceangående Great Lakes-lastfartyget, av N Lll - 809, 810
Holländsk radiostation för sändning till tropikerna, av DH - 810
    Andras erfarenheter - 810, 811, 812
Alkyder för färger och lacker, av SHl - 810, 811
Månens atmosfär, av SHl - 811
Svetsade aluminiumkåpor, av ty - 811
Stabilisering av flytande väte, av SHl - 811, 812
Snabbverkande antibiotikum, av SHl - 812
Asbestarmerad fenolplast — ett värmetåligt material, av SHl - 812
Bildning av giftiga gaser vid ensilering, av SHl - 812
    Böcker - 812, 813, 814, 815
Lokaldimensioner och kostnad, av Nils Lindqvist - 812, 813
Vinterbygge — merkostnad i Norrland, av Nils Hansson - 813
Tejper, av SHl - 813
Hütte, Hilfstafeln zur Ermittlung von Räderübersetzungen, av O A - 813
Leybold Vakuum-Taschenbuch, av Hans von Ubisch - 813, 814
Network synthesis, bd 1, av B Nelin - 814
Thermodynamik, av Wll - 814
Elements of water supply and water-water disposal, av Torsten Öijerfeldt - 814
Rakennuskustannukset Helsingissä, av Hn - 814, 815
Hinwise für das Schweissen von Anhängerzuggabeln, av R Gunnert - 815
The Swedish radioscientific solar eclipse expedition to Italy, 1952, av Gösta Hellgren - 815
A note on design considerations for a proposed auroral radar, av Gösta Hellgren - 815
Spannmålslagring med kalluftning, av SHl - 815
Potatisupptagning med maskin, av Wll - 815
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds matrikel 1958 - 815
Tektronix, Inc. - 815
AB Agebe - 815
    Hänt inom tekniken - 815, 816
Skadestånds- och försäkringsfrågor vid atomreaktordrift utreds - 815, 816
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 816
Korrosionskongress i Budapest - 816
Nya tidskrifter - 816
    1958, H. 33 - 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856
Scania-Vabis inför europamarknaden, av Egon Ardelius - 817, 818, 819, 820
Atomenergin i Australien, av SHl - 820
Gatubelysningen i Stockholm - 820
Ett världsrekord för helikoptrar - 820
6000—7000 m djupa oljekällor - 820
Materialproblem vid stora kugghjul, av Olof Rolander - 821, 822, 823, 824
Ett universellt garnnumreringssystem - 824
Överproduktion av svavel - 824
Kylmaskin för flytande luft i ett steg, av Anders Benson - 825, 826, 827, 828, 829, 830
2000 ord per minut - 830
Bedömning av värmeväxlardata, av Sverre Jenssen - 831, 832, 833
Gastryck ned till 3×10 -12 mb - 833
    Andras erfarenheter - 834
Jordvärmeelverk, av Wll - 834
Rent cerium, av SHl - 834
Bakteriers resistens mot antibiotika, av SHl - 834
Bortsprängning av grund vid Vancouver, av G Lbg - 834
Högenergibränslen för strålmotorer, av Bengt Ahrén - 835, 836, 837, 838, 839
    Nya metoder - 839, 840
Tyristorn, av D H - 839
Molekyluret — världens noggrannaste, av W S - 839
Metallfiberarmerad epoxiplast till matriser, av SHl - 839, 840
Vattenkylda bilbromsar, av EBr - 840
Procentvåg för siktanalys i fält, av SHl - 840
Ultraljudsblandare, av SHl - 840
Sprödbrott, utmattning, korrosion, kluvenhet — dagens stålproblem för en skeppsbyggare, av Nils G Leide - 841, 842, 843, 844, 845
    Nybyggen - 846, 847, 848, 849, 850
Atomtanker projekterad vid Götaverken, av N Lll - 846
Australisk färja med svenska motorer, av Wll - 846
Hängbro för en 420 mm rörledning, av Lbg - 847
Englands kanaler upprustas, av G Lbg - 847, 848
TV-länklinjen Stockholm — Göteborg — Malmö, av WS - 848, 849
Rysk 204 000 kW vattenturbin, av WS - 849
Deas Island-tunneln, av G Lbg - 849, 850
    Nya material - 850, 851, 852
Kerametaller med aluminiumoxid, av SHl - 850
Magnesium-toriumlegeringar, av SHl - 850, 851
Syrafast murbruk av kiseldioxid, av SHl - 851
Polyetylenoxid — en vattenlöslig plast, av SHl - 851, 852
Stålrör för hög temperatur, av SHl - 852
    Böcker - 852, 853, 854, 855
Motion and time study, av Bertil von Alfthan - 852, 853
Statistische Güteüberwachung, av Peter Steinbruck - 853
Introduction to multivariate statistical analysis, av Svante Jahnberg - 853
Rheology, theory and application, bd 2, av JH - 853, 854
Präzisionsmessungen von Kapazitäten, Induktivitäten und Zeitkonstanten, bd 2, av Sven Fornander - 854
Hebe- und Förderanlagen, av Elis Dahlin - 854, 855
Småhus av tre, av Hn - 855
Hur man bygger och använder planbottentorkar för spannmål, av Wll - 855
Wer baut Maschinen? av Wll - 855
E und M - 855
Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik - 855
Svenska Siemens AB - 855
    Hänt inom tekniken - 855, 856
Kurs »Projektering av berganläggningar» - 855, 856
Kurs »Elektriska distributionssystem inom industrin» - 856
Kurs »Rationellt emballage» - 856
Tjänstemännens Bildningsverksamhet - 856
Nordiska granntidskrifter - 856
Rättelse - 856
    1958, H. 34 - 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Patentväsendets ofullkomligheter, av Birger Högfors - 857, 858, 859
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige andra kvartalet 1958, av Mats Bärlund - 859, 860
Forskning om fukt i byggnadsmaterial, av Erik Saare - 861, 862, 863, 864, 865
Från de tekniska undervisningsanstalterna i Sovjet - 865
Antalet registrerade motorfordon i världen - 865
    Nya metoder - 865, 866
Mekanisk bindning av plast vid metall, av SHl - 865
Colcrete-betong, av Anders Bergström - 865, 866
Flygnavigering enligt dopplerprincipen, av D H - 866
Kuibyšev kraftstation, av G Lbg - 867, 868
Den hypersoniske sjokk-tunnelen, av Torstein Fanneløp - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875
    Andras erfarenheter - 875, 876, 877, 878
Vindskydd i träväggar, av Hn - 875, 876
»Skumlim» för kryssfaner, av SHl - 876
Pumpkraftverk i Tyskland, av P G Edblad - 876
Styrenmodifierade alkyder — bindemedel i färger, av SHl - 876, 877
Skorstenar av gjutjärn eller stål, av Wll - 877
Billigare acetylen ur karbid, av SHl - 877
Radioaktiv strålning från självlysande klockor, av SHl - 877, 878
Ett tiokarbamidderivat mot tuberkulos, av SHl - 878
Våt kemisk tvätt, av SHl - 878
    Nybyggen - 878, 879, 880, 881
10 000 tdw lastmotorfartyg seriebyggs i Östtyskland, av N Lll - 878, 879
Antenn för spansk-italiensk radiolänk, av G Lbg - 879
Gasturbinanläggning med frikolvsgasberedare, av Wll - 879, 880
Kraftverksbygget vid Aldeadavila i Spanien, av S Angelin - 880, 881
    Böcker - 881, 882
Atomarbetet i fjorton länder, av SHl - 881
Ventilation och anläggningskostnad, av Wll - 881
Icke traditionella ytterväggar i hyreshus, av Axel Carlsson - 881
Tätheten hos rörfogar i avloppsledningar, av Torsten Norell - 882
Glass-melting tank furnaces, av B Simmingsköld - 882
»Det hände 1957» - 882
Produktivitetsnämnden - 882
E Leybold's Nachfolger - 882
    Hänt inom tekniken - 882, 883
Kurs »Företagsledning» - 882
Kurs »Industriell värmeåtervinning» - 883
Tekniska Samfundet i Göteborg - 883
Tekniskt museum byggs i Malmö - 883
Terminologi och litteratur inom området arbets- och meritvärdering - 883
Ingenjörsexamen från Hermods retroaktivt godkänd som teknisk privatistexamen - 883
Tredje Internationella Konferensen om Oförstörande Provning - 883
Flygvetenskaplig kongress - 883
En teknisk konferens om armerad plast - 883
    Tekniska högskolorna - 883, 884
CTH - 883, 884
KTH - 884
Problemhörnan, av A Lg - 884
    1958, H. 35 - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916
Fotogrammetrins betydelse för projekteringsverksamheten, av Per Olof Fagerholm - 885, 886
Fotogrammetriska produkter som underlag för bebyggelseplanering, av Olov Björkgren, Folke Dahlander och Bo Stål - 886, 887, 888, 889
Flygbilden i fastighetsbildarens tjänst, av Lennart Lindskog - 889, 890, 891, 892, 893
Fotogrammetrisk kraftledningsprojektering, av Fredrik Ahlborg, Holger Eidebo och Per Olov Fagerholm - 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900
Ett optimiproblem vid kraftledningsprojektering, av Bengt Rudfeldt och Bodil Andersen - 900, 901
Fotomaterial som skogskartor, av Paul Willén - 901, 902, 903, 904
Flygbilden i vägplaneringens tjänst, av Carl-Olof Ternryd - 904, 905, 906, 907
Fotogrammetri vid vattenbyggnadsprojektering, av Karl Arthur Scherman - 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913
Kartmaterialet från leverantörens synpunkt, av Lennart EKelund och Erik Welander - 914, 915, 916
    1958, H. 36 - 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948
Magneto-hydrodynamik och fusion, av Hannes Alfvén - 917, 918
Fjärrmätning i robotar, av Sven Fornander - 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925
    Nya material - 926
Cementplattor ersätter trä, av SHl - 926
Polyesterfolie för laminering, av SHl - 926
Segare Fe-Al-Mo-legering, av Karl-Johan Blom - 926
Interplanetarisk telekommunikation och navigation, av DH - 927, 928
Elektriska däcksmaskinerier, av Ragnar Michaelson - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937
Sex solceller i Vanguard 1:s noskon - 937
    Nya metoder - 937, 938, 939, 940
Plasttäcke som avdunstningsskydd i bensinbehållare, av SHl - 937
Kablar för hög spänning och stora strömmar, av R Gradin - 937, 938
Utveckling av amerikanska telefonapparater, av Johan Borgström - 938, 939
Billigare syntetisk metanol, av SHl - 939
Transport av jordgas, av SHl - 939, 940
Kiseldioden, av DH - 940
    Nybyggen - 940, 941
25 500 tdw motortanker från Eriksberg, av N Lll - 940, 941
Rationaliserad utfrakt i Grängesberg, av ty - 941
    Andras erfarenheter - 941, 942, 943, 944, 945
Kullager i skyddsatmosfär för hög temperatur, av SHl - 941, 942
Tvåbasiga syror ur ricinolja, av SHl - 942
Räknemaskinkonstruktörer söker nya komponenter, av DH - 942, 943
Zirkonium eller rostfritt stål i atomreaktorer, av SHl - 943
Fettalkoholer genom hydrering av fett, av SHl - 943
Oxidhaltiga legeringar som högtemperaturmaterial, av SHl - 943, 944
Schaktugn vid cementtillverkning, av SHl - 944
Eltitanering, av SHl - 944, 945
    Böcker - 945, 946
Focus, bd 1 & 2, av GAH - 945
List-tech 1958, av WS - 945
Difference methods for intial-value problems, av Heinz-Otto Kreiss - 945, 946
Essentials of television, av B Engström - 946
Taschenbuch der Durchflussmessung mit Blenden, av Wll - 946
Degussa Wolfgang Industrieofenbau och Leybold-Hochvakuum-Anlagen GmbH - 946
La Technique Moderne - 946
    Hänt inom tekniken - 946, 947, 948
Thulinmedaljen i guld till Olof Carlstein - 946
Samarbete Televerket — Western Electric - 946, 947
Mekanförbundets konstruktörsskola - 947
Natur och Kulturs stipendier för teknisk-vetenskaplig forskning - 947
Stipendier för studier i Storbritannien - 947
Studiekonferenser i Oslo - 947
En internationell mätteknisk konferens - 947
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 947
Nya tidskrifter - 947, 948
Debatt: Gatubelysning, av Carl Hagson och EBr - 948
    1958, H. 37 - 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980
Geofysisk prospektering, av Björn Tornqvist - 949, 950, 951, 952, 953, 954
Oljeproduktionen i Sovjet, av SHl - 954
Jordbrukets mekanisering och älgskyttet, av WS - 954
Upprepade termiska belastningar, av E W Parkes - 955, 956, 957, 958, 959, 960
Svensk järnhantering första halvåret 1958, av WS - 960
Pneumatisk fjädring för personbilar, av Einar Bohr - 961, 962, 963, 964, 965
Guld kan göra silvernitrat odugligt - 965
    Nya material - 965, 966
Två titanlegeringar för hög temperatur, av SHl - 965, 966
»Tenngummi», av SHl - 966
Kallbearbetat rostfritt 18-8-stål med hög duktilitet, av K-J B - 966
Amerikanska akrylfibrer, av SHl - 967, 968, 969
    Nya metoder - 970, 971, 972, 973
Vakuumdestillation i horisontella kolonner, av SHl - 970
Skruvkompressor för tryckluft, av Wll - 970, 971
Vakuumgjuten nickellegering för hög temperatur, av SHl - 971
Motståndstermometer med germanium, av SHl - 971
Billigare stadsgas ur kol, av SHl - 971, 972
Syntetisk zeolit som katalysatorbärare, av SHl - 972
Radar för tre dimensioner, av Sven Fornander - 972, 973
    Andras erfarenheter - 973
Organiska silikat i smörjoljor och i hydraulik, av SHl - 973
Titanat i lacker och färger, av SHl - 973
Snaps bra för kor och får, av SHl - 973
STF i september - 974, 975, 976
    Böcker - 976, 977, 978
Fakta, bd 4, av Lars Gunnar Sillén - 976, 977
Tala — Sälj, av sah - 977
Automobile electrical equipment, av EBr - 977
Selected architects' detail sheets, av Leif Sandahl - 977
Die Tragfähigkeit der Zahnräder, av B Muhr - 977
Metallsektionen Förening u. p. a., av Wll - 977, 978
Saint Gobin - 978
    Hänt inom tekniken - 978, 979
Den Norske Ingeniørforenings pris - 978
Ny sekreterare för atomingenjörsutredningen - 978
STF-kurser hösten 1958 - 978
Kurs »Projektering av skolbyggnader» - 978
Kurs »Samhället och parkeringen» - 978, 979
Tekniska Föreningen i Hälsingborg - 979
SHI-kurs - 979
En konferens om materialbrott - 979
En konferens om reglerprocesser i levande väsen - 979
Nordiska granntidskrifter - 979
Matematikundervisning i utförslöpa, av GAH - 980
    1958, H. 38 - 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Varvsrationalisering — några grundtankar, av Jan Hallberg - 981, 982, 983, 984, 985, 986
Nya löneformer i byggnadsindustrin, av Bertil von Alfthan - 986
Atomenergin i Japan, av SHl - 986
Markljuddämpare för reaktionsflygplan, av Eve Sassarsson - 987, 988, 989
    Nya material - 989, 990
Varmhållfasta aluminiumlegeringar av pulver, av SHl - 989, 990
Bor i högtemperaturlegeringar, av K-J Blom - 990
Fasta kroppar, dislokationer och materialprovning, av Alf Taraldsen - 991, 992, 993, 994, 995
    Andras erfarenheter - 995, 996, 997, 998
Tankfartyget »Seirstad»s förlisning, av N Lll - 995, 996
Kanske bot mot strålningsskador, av SHl - 996
Gasuppkolning av stål vid hög temperatur, av SHl - 996
Framställning av polykarbonat, av SHl - 996, 997
Elbatterier för låg temperatur, av SHl - 997
Aktiveringsmedel för insektsbekämpare, av SHl - 997
Glansförblying, av SHl - 997
Lösningsmedelsfria lacker av epoxihartser, av SHl - 997, 998
Rennickel genom elektrolys med nickelsufidanod, av SHl - 998
Manganförening som antiknackningsmedel, av SHl - 998
Ljusförstärkare, av SHl - 998
Halden-reaktorn - 999, 1000, 1001
Aluminiumburkar är billigare än stålburkar - 1001
Klyvningsprodukter i vattnet - 1001
Kontinuerligt dragen kvartsfiber - 1001
Förgiftning med radiostrontium kan motverkas - 1001
De franska järngruvorna - 1001
Stora bränder infaller under goda vinår - 1001
    Nya metoder - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005
Rena metaller genom smältning med elektronstrålning, av SHl - 1001
Plastbeläggning av båtskrov, av SHl - 1001, 1002
Betning av molybden, av SHl - 1002
Fotocellrelä för gammastrålar, av DH - 1002
Utvinning av fasta ämnen ur suspensioner, av SHl - 1002, 1003
Tätning av gjutstycken med metallpulver, av SHl - 1003
Pigmentering av lacker utan rivning, av SHl - 1003, 1004
Jonbyte med rörlig bädd, av SHl - 1004
Snabb mineralbestämning, av E R—s - 1004
Värmebehandling i vakuum, av SHl - 1004, 1005
Kylmedel för stålhärdning, av SHl - 1005
    Böcker - 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010
Vingade vapen, av BMW - 1005, 1006
Arbetsstudier i USA, av Bertil von Alfthan - 1006
Plattor understödda av pelare, av Göte Matsson - 1006
The motor vehicle, av EBr - 1006
Physik und Technik der Atomreaktoren, av I Carlvik - 1007
Handbuch der Werkstoffprüfung, bd 1, av ÅI - 1007
A comprehensive bibliography on operations research, av C Björkbom - 1007, 1008
Elektrizitätszähler, av R Gradin - 1008
Aircraft and missile propulsion, av BMW - 1008
Handbook of semiconductor electronics, av B-G Magnusson - 1008, 1009
Recent advances in gelatin and glue research, av SHl - 1009
Dislocations and mechanical properties of crystals, av JH - 1009
Korrosionsproblemer i byggeriet, av U T—h - 1009
A method of iteration applied to beams resting on springs, av ÅI - 1009
Svensk Papperstidning - 1009
STF:s matrikel 1958 - 1010
Svenska AB Philips - 1010
Bagh & Co. - 1010
    Hänt inom tekniken - 1010
Besök och återbesök - 1010
Internationell transistorkonferens och -utställning - 1010
Värmländska Ingeniörsföreningen - 1010
Nya tidskrifter - 1010
Debatt: Pumpekonomi, av S Widén - 1011
Problemhörnan, av A Lg - 1011, 1012
    Nya produkter - 1012
Hopbyggda jiggar och fixturer - 1012
Rörkopplingarna - 1012
Fyrvägsventiler för hydraulik - 1012
En elektrisk kameraslutare för 0,01—0,1 µs - 1012
Fuktighetsmätare - 1012
En polaroidkamera - 1012
    1958, H. 39 - 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
Den tekniska undervisningens mål i Sovjetunionen, av Ragnar Woxén - 1013, 1014, 1015, 1016
Elektricitetens roll i USA år 1978, av Rolf Gradin - 1016
OEEC-ländernas kemiska industri, av WS - 1016
Säkerhetsfaktorn, av Hjalmar Granholm - 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023
Världshandelsflottans förluster 1957, av N Lll - 1023
Världens första atomdrivna handelsfartyg - 1023
Nio miljoner tyska granplantor importeras - 1023
    Andras erfarenheter - 1023, 1024
Syraförgiftning av avloppsvatten, av SHl - 1023
Minskade transformatorförluster, av G Olsson - 1023, 1024
Nylonkord i bildäck, av SHl - 1024
Skördetid och oljefröets kvalitet, av SHl - 1024
Den gaskylda atomreaktorn i USA, av SHl - 1024
Kanamycin ett antibiotikum, av SHl - 1024
Moderna havsisbrytare i Östersjön, av P Gösta Bölin - 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032
Polyuretan tål strålning bättre än polyeten - 1032
    Nya metoder - 1032, 1033, 1034, 1035
Cementstabilisering vid vägbyggnad, av Anders Bergström - 1032
Ättiksyra och myrsyra ur sulfitlut, av SHl - 1032, 1033
Hållbar färgning av metaller, av SHl - 1033
Pressgjutning av zink i evakuerad form, av SHl - 1033, 1034
Perkloreten genom klorering av kolväten, av SHl - 1034
Filmbildande aminer som korrosionsskydd, av SHl - 1034, 1035
    Böcker - 1035, 1036, 1037, 1038
Jordens hölje, av GAH - 1035
Det svenska atomenergiarbetet, av SHl - 1035
Om vattengenomslag i murade väggar, av Hasse Billman - 1035, 1036
Fluid mechanics and heat transfer, av Wll - 1036
Wohnhochhäuser—Punkthäuser, av Leif Sandahl - 1036
Bridges and their builders, av Göte Fritzell - 1036, 1037
Richtlinien für die Aufbereitung von Kesselspeisewasser und Kühlwasser, av Wll - 1037
Sequence network representation of transformers in three-phase systems, av R Gradin - 1037
Simple træsamlinger, av Bengt Norén - 1037
Elektronröhren, av DH - 1037
Polistekniska hjälpmedel i dag och i morgon, av EBr - 1037, 1038
»Bra att veta om kopiering» - 1038
»SM filterbrons för vätskor och gaser» - 1038
Electronic Associates, Inc. - 1038
    Hänt inom tekniken - 1038, 1039
Kurs »Geoteknik» - 1038
Kurs »Statistisk kvalitetskontroll» - 1038
Skånska Ingenjörsklubben - 1038
Norrköpings Polytekniska Förening - 1038
Företagsledarkonferens i England - 1038
En konferens om kerametallers pulvermetallurgi - 1038
Internationell makromolekylkonferens - 1038, 1039
Konferens om plasters åldring - 1039
SEN-normer - 1039
debatt: Patentväsendets ofullkomligheter, av Halvar Khennet och Birger Högfors - 1039, 1040
    1958, H. 40 - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076
Lågtemperatur-elektronik, av Jan-Rustan Törnquist - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
Energiförbrukning för bostadsuppvärmning i Norge, av R Gradin - 1046
Eluppvärmning i 22 % av de västtyska hushållen - 1046
Utnyttjande av Nordkalottens vattenkraft, av Rolf Gradin - 1047, 1048
Stora kvartskristaller ur flinta - 1048
Inga termonukleära neutroner i Zeta - 1048
Latexfärger med polyvinylacetat flagnar inte utomhus - 1048
Plåt, pläterad med Hastelloy eller titan - 1048
Kraftledningars isolation, av Uno Sandström - 1049, 1050, 1051, 1052, 1053
Stolar av glasfiberarmerad polyester i New Yorks bussar - 1053
Sfäriska tryckkärl av en titanlegering - 1053
Elförsörjningen i Europa 1957—1975, av P-G Edblad - 1054
De hundra största industriföretagen utanför USA - 1054
Den gaskylda, grafitmodererade atomreaktorns utveckling, av SHl - 1055, 1056, 1057, 1058
Statens Skeppsprovningsanstalt 1957—1958, av N Lll - 1058
Stationär gatu- och vägbelysning, av EBr - 1059, 1060
    Nya metoder - 1060
Elektroluminiscent kurvskrivare för siffermaskiner, av J-R Törnquist - 1060, 1061
Mekanisk servoförstärkare, av KJ - 1061
Torkning av tyger i fluidiserad bädd, av SHl - 1061
Sulfatrostning av koppar-koboltsulfidslig, av SHl - 1061, 1062
Elektrolytiskt utfälld Teflon, av SHl - 1062
Framställning av beryllium-kopparlegering, av SHl - 1062
Alkylering av bensen med raffinaderigaser, av SHl - 1062
Elektronisk musik, av DH - 1063, 1064
    Nybyggen - 1064, 1065, 1066
Svensk aluminiumbro, av G Lbg - 1064
Stort bulklastfartyg från Öresundsvarvet, av N Lll - 1064
Moderna amerikanska stålbroar, av G Lbg - 1065
Kockums levererar rekordstor turbintanker, av N Lll - 1065
Stora mobila transformatorer, av Rolf Gradin - 1065, 1066
Holländskt högspänningslaboratorium, av Rolf Gradin - 1066
Snabbgående kylfartyg levererat av Uddevallavarvet, av N Lll - 1066
    Andras erfarenheter - 1066, 1067, 1068, 1069
Urandioxid som atombränsle, av SHl - 1066, 1067
Medel mot depressionstillstånd, av SHl - 1067, 1068
Lack för konservburkar, av SHl - 1068
Framställning av högren cellulosa, av SHl - 1068, 1069
Molybdenlegeringar, av SHl - 1069
Relativt ofarlig, fosforhaltig insektsbekämpare, av SHl - 1069
    Böcker - 1069, 1070, 1071, 1072, 1073
Vår vän atomen, av GAH - 1069, 1070
Samarbete och förtroende, av Bertil von Alfthan - 1070
Plastteknisk ordlista, av SHl - 1070
Mätteknik för verkstäder, av P Steinbruck - 1070, 1071
The engineering industries in Europe, av Ben Wikman - 1071
Elektrische Maschinenverstärker, av A Dybvig - 1071
Mechanical engineering laboratory, av Wll - 1071
Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen, av JH - 1072
Gemischbildung und Verbrennung im Dieselmotor, av Hans-Eric Lorentz - 1072
Mechanische Schwingungslehre, bd 1, av Å I - 1072
Technology of columbium (niobium), av G Bg - 1072, 1073
    Hänt inom tekniken - 1073, 1074, 1075
IVA:s högtidssammankomst - 1073, 1074
Samnordiska utredningen om teknisk utbildning - 1074
Automatiska räknemaskiner i skeppstekniken - 1074
IVA-konferens om bergsprängning - 1074
Konferens »Filmen i näringslivets tjänst» - 1074, 1075
Debatt: Sprödbrott, utmattning, korrosion, kluvenhet, av G G A Brising och N G Leide - 1075, 1076
TNC: 3. Rea — jet - 1076
    1958, H. 41 - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108
R3/Adam, av Peter H Margen, Henry Carruthers, Bernt Hargö, Gösta Lindberg och Bengt Pershagen - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Svetsegenspänningar i fartygs huvuddäck, av Rudolf Gunnert - 1085, 1086, 1087, 1088
Ditt barn — vetenskapsman? av GAH - 1088
Personvarnare för radarstrålning - 1088
Atomenergin i Storbritannien, av SHl - 1089, 1090, 1091, 1092, 1093
    Nya metoder - 1093, 1094
Permeation — ett separeringsförfarande, av SHl - 1093, 1094
Kornig karbamid utan torkning, av SHl - 1094
Direkt reduktion av fattig järnmalm, av SHl - 1094
Rening av svavel genom destillation, av SHl - 1094
Syntetiska fibrer i filterduk, av J O Bornefalk och Stig Neubeck - 1095, 1096, 1097
    Andras erfarenheter - 1098, 1099, 1100, 1101, 1102
Flytande rostinhibitorer, av SHl - 1098
Guar — ett naturligt förtjockningsmedel, av SHl - 1098
Optiska vitmedel, av SHl - 1098, 1099
Polyetylenoxid som koaguleringsmedel, av SHl - 1099
Icke radiostörande vakuumglödlampor, av SHl - 1099
Mögelbekämpare, av SHl - 1099
Kemikalier ur granbark, av SHl - 1099, 1100
Originellt kinon-järnkarbonylkomplex, av SHl - 1100
Skydd för sodaglas mot alkaliangrepp, av SHl - 1100, 1101
Medel mot virus, av SHl - 1101
Aluminiumplaster som lackbindemedel, av SHl - 1101
Deuteriumgummi, av SHl - 1101, 1102
    Böcker - 1102, 1103, 1104, 1105
Kompendium i gruvventilation, av E R—s - 1102
Med hammare och fackla XXI, av E R—s - 1102
Påkänningar i trätakstolar, resultat av modellprovningar, av Göte Matsson - 1102, 1103
Location and space-economy, av Per Holm - 1103
Production handbook, av Bertil von Alfthan - 1103, 1104
Some aspects of consultant engineering in the United States, av B Lindgren - 1104
Introduction to difference equations, av Heinz-Otto Kreiss - 1104
Nichtlineare Mechanik, av Å I - 1104, 1105
Handbuch der Kältetechnik, bd 8, av J O Linde - 1105
Betygsblanketter - 1105
Läder och Skor - 1105
Metal Hydrides Incorporated - 1105
    Hänt inom tekniken - 1105, 1106, 1107
Översyn av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar - 1105, 1106
STF-utredning av ingenjörsyrkets krav på matematikundervisning - 1106
Personbyten i SEK - 1106
Kurs »Samhällsplanering och landskapsvård» - 1106
Kurs »Stoftavskiljning» - 1106
Kurs »Komponenter inom regleringstekniken» - 1106
Kurs »Allmän arbetsförenkling» - 1107
Parkeringsutredningen — vad sedan? av Stig Nordqvist - 1107, 1108
    1958, H. 42 - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
Svensk atomenergi hösten 1958, av Harry Brynielsson - 1109, 1110, 1111, 1112, 1113
    Nya metoder - 1113, 1114
Stål direkt ur malm, av SHl - 1113, 1114
Blankförsilvring, av SHl - 1114
Billigare tetraetylbly, av SHl - 1114
Varvtalsreglerad växelströmsmotor, av KJ - 1114
Kontinuerlig regenerering av kopparetsbad, av SHl - 1114
Är arbetsvärderingen ett cirkelbevis? av Erland Lind - 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
USA:s armé övergår till metersystemet före 1966 - 1120
Två italienska atomkraftverk - 1120
Storbritanniens sjunde atomkraftverk - 1120
Eurochemic Company's verksamhet, av SHl - 1120
Reglering av vattenturbiner, av Magnus Oledal - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130
Koncentration av avloppsslam genom flotation - 1130
Koks kan framställas i en ångpanneeldstad - 1130
Entalpidiagram för rökgaser, av Torsen Widell - 1131, 1132, 1133
En höghållfast aluminiumgjutlevering - 1133
Sytråd med Terylene-kärna och bomullsmantel - 1133
    Nybyggen - 1134, 1135, 1136
CTH:s utbyggnad, av GAH - 1134, 1135
40 000 tdw motortanker från Götaverken, av N Lll - 1135, 1136
Jättelik draglineskopa, av ty - 1136
Automatiska telefonstationer till Brasilien, av ty - 1136
    Andras erfarenheter - 1136, 1137
Fosforescent emalj, av SHl - 1136
Kraterbildning i glasyr färgad med vanadin, av SHl - 1136
Reduktion av metalloxider med väte av högt tryck, av SHl - 1136, 1137
Rengöring av korroderade metaller för viktbestämningar, av U T—h - 1137
Ogräsbekämpare befrämjar tillväxten, av SHl - 1137
    Böcker - 1137, 1138, 1139
Fotohandboken, bd 1 & 2, av Wll - 1137
Atomic physics and human knowledge, av GAH - 1137, 1138
Introduction to work study, av Mal. Thorén - 1138
Glossary of work study terms, av Bertil von Alfthan - 1138
Heat exchangers, av Wll - 1138
Sixth Symposium (International) on Combustion, av Wll - 1138, 1139
»Rätt sätt att täta och isolera mot vatten och fukt» - 1139
Saab - 1139
Svenska Siemens AB - 1139
STF i oktober - 1139, 1140, 1141, 1142, 1143
    Hänt inom tekniken - 1143, 1144
Förordnandebestämmelserna för krigsmaktens värnpliktiga civilmilitära personal - 1143
Nybygge föreslås för lantbrukskemiska laboratoriet - 1143, 1144
Norsk Forening for Automatisering - 1144
Kurs »Radioisotopers användning i industrin» - 1144
VIII Colloquium Spectroscopicum Internationale - 1144
Problemhörnan, av A Lg - 1144
    1958, H. 43 - 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172
Universitetsutredningen om forskning, av GAH - 1145, 1146, 1147, 1148, 1149
Långlivade såpbubblor - 1149
Proteiner finns i blad - 1149
Atomenergiarbetet inom OEEC, av SHl - 1150
Överskott på tankfartyg i världen, av N Lll - 1150
Serre-Ponçon — Europas största damm, av Hans Hittenkofer - 1151, 1152, 1153, 1154, 1155
    Andras erfarenheter - 1155, 1156
Lönsam kontorsrationalisering, av Bertil von Alfthan - 1155
Latexfärg som rostskydd, av SHl - 1155, 1156
Ändrad asksmältpunkt genom förupphettning, av Wll - 1156
Regelbundet byggda polymerer framställda i klatrat, av SHl - 1156
Kemisk bindning av syre i vatten, av Max Zimmermann - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
    Nybyggen - 1161, 1162, 1163
Holländskt varv med stor svetshall, av N Lll - 1161
Automatiserad tillverkning av symaskinsdetaljer, av ty - 1162
Misoxer kraftverksförbund i Schweiz, av G Lbg - 1162, 1163
Svenska kabelkranar vid spanskt kraftverksbygge, av ty - 1163
Ny rullkroppsfabrik vid SKF, av ty - 1163
    Nya metoder - 1164, 1165
Automatiserad popularitetsbedömning av TV-program, av GAH - 1164
Etylenoxid genom oxidation med syre, av SHl - 1164
Detektor för dubbelplåt i kallvalsade band, av K-J Blom - 1164, 1165
Katalytisk klorering av kolväten i gasfas, av SHl - 1165
Lysrör med hög ljusstyrka, av SHl - 1165
    Böcker - 1165, 1166, 1167, 1168, 1169
Dictionnaire technique des barrages, av R Kjellberg - 1165, 1166
Progress in cargo handling, bd 2 av E Nothin - 1166
Einführung ni die Physik, bd 2, av Erik Ingelstam - 1166, 1167
Corrosion and wear handbook, av U T—h - 1167
Natural aerodynamics, av T O Eriksson - 1167
Flugwetterkunde, av Bengt Otto Söderberg - 1167, 1168
Architects' detail sheets, serie 4, av Leif Sandahl - 1168
Schlackenkunde, av Wll - 1168
Fourth National Symposium on Vacuum Technology, av Hans von Ubisch - 1168
The industrial challenge of nuclear energy, av SHl - 1168
Omakotirakennuksen suunnittelun taloudelliset perusteet, av Nils Lindqvist - 1168, 1169
Vattenvårdsfrågor inom den galvanotekniska industrin, av SHl - 1169
Daedalus, av GAH - 1169
»Personalrumsanvisningar» - 1169
»Philips halvledare», av W S - 1169
Sieverts Kabelverk AB - 1169
Bergman & Beving AB - 1169
Slipmaterialaffären - 1169
    Hänt inom tekniken - 1169, 1170
Træprisen - 1169, 1170
OEEC och ingenjörsbristen i Europa - 1170
Tekniska Föreningen i Kristianstad - 1170
Ur Hierta—Retzius' Stipendiefond - 1170
Svenska Mässan - 1170
Fifth International Hardware Trades Fair - 1170
Nya tidskrifter - 1170
Nordiska granntidskrifter - 1171
    Nya produkter - 1171, 1172
Oljeeldningskalkylator - 1171
En voltmeter av siffertyp - 1171, 1172
Metallcement - 1172
Konfektionstillverkad radarserie - 1172
Kontaktor - 1172
Postlåda av plast - 1172
En 0,5 t magasinskärra med hydraulisk lyft - 1172
    1958, H. 44 - 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200
Molekylarförstärkare, av Einar Delhage - 1173, 1174
Terminalproblem i Stockholm, av E Nothin - 1174
Magnetband-minne för datamaskinen Sara, av Kurt Widin - 1175, 1176, 1177, 1178, 1179
Utbyggnad av norsk vattenkraft med utländskt kapital? av GAH - 1179
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige tredje kvartalet 1958, av Mats Bärlund - 1180
Sinterkorund som skärmaterial, av Elmar Umblia - 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186
Tunna keramiska delar för elektronrör - 1186
En 1,5 km rörledning av glasfiberarmerad polyester - 1186
Pressveck i ylletyger - 1186
Brist på »sekundär» växtnäring - 1186
Helium i Sydafrikas guld-uranmalmer - 1186
Hyddor i träd - 1186
Syretransport i gasledning - 1186
Tillgången på atombränsle, av SHl - 1187, 1188
Svensk järnhantering de tre första kvartalen 1958, av WS - 1188
    Nybyggen - 1188, 1189
Försöksledning för 1000 kV, av R Gradin - 1188
Västtysk oljeledning, av SHl - 1189
Enpropellrad 36 700 tdw motortanker från Eriksberg, av N Lll - 1189
    Nya metoder - 1189, 1190, 1191, 1192
Silverpläterade samlingsskenor av aluminium, av GAH - 1189
Utvinning av rent torium ur monazitsand, av SHl - 1189, 1190
Konservering av papper, av SHl - 1190
Extraktion va gallium, av SHl - 1190
Elektrolytisk oxidation av stärkelse, av SHl - 1190
Luftstrålsiktning, av Wll - 1190, 1191
Ammoniak av brännolja, av SHl - 1191
Bindning av kerametaller vid metall, av SHl - 1191
Upparbetning av förbrukat betbad, av SHl - 1191
Latent katalysator i molekylsil, av SHl - 1191, 1192
    Andras erfarenheter - 1192, 1193
Radarstörningar i radiolänkförbindelser, av GAH - 1192
Stabilisering av jord med fosforsyra, av SHl - 1192, 1193
Zirkoniumzink ferromagnetisk, av SHl - 1193
Elektronik i bilar, av GAH - 1193
Selektiv ogräsbekämpare och mögelbekämpare, av SHl - 1193
    Böcker - 1193, 1194, 1195, 1196, 1197
Skalor för rostgrad hos stålytor samt noggrannhetsgrad vid deras förbehandling före rostskyddsmålning, av SHl - 1193, 1194
Environmental sanitation, av Halvar Johansson - 1194
Standard handbook for electrical engineers, av R Gradin - 1194
Principles of noise, av G Markesjö - 1194
Kernverfahrenstechnik, av Hans von Ubisch - 1194, 1195
Conference on extremely high temperatures, av Jan E Flinta - 1195
Creep and recovery, av Å I - 1195, 1196
Congrès International des Machines à Combustion, Colloque Zurich 1957, av Wll - 1196
Constitution of binary alloys, av GBg - 1196
Schweisstechnische Gestaltung im Stahlbau, av R Gunnert - 1196
Svenska Dagbladet - 1196
»Aktuellt om automatsvarvar och deras stora användningsområde» - 1196
Metallwaren-Industrie und Galvanotechnik - 1197
AB Elektrisk Malmletning - 1197
Trelleborgs Gummifabriks AB - 1197
AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik - 1197
    Hänt inom tekniken - 1197, 1198
STF:s styrelse - 1197
Riksdagsmän studerar teknisk forskning - 1197
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd - 1197
Tekniska Föreningen i Gävle - 1197
Kurs »Automatiska datamaskiner i teknikens tjänst» - 1197, 1198
Billeruds AB 75 år - 1198
Iso - 1198
Euronorm - 1198
Engineering, Marine, Welding and Nuclear Energy Exhibition - 1198
    Tekniska högskolorna - 1198, 1199
CTH - 1198, 1199
KTH - 1199
Debatt: Säkerhetsfaktorn, av Åke Holmberg och Hjalmar Granholm - 1199
    Nya produkter - 1200
xy-skrivare - 1200
Tryckluftsmatare - 1200
En stengrimma - 1200
    1958, H. 45 - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220
Värmeproblem vid cementtillverkning, av Erik Kåreby - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205
Bilismens utveckling i Sverige enligt »vägplanen», av EBr - 1205
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 1206
Elektriska olycksfall, av R G - 1206
Järnvägarnas godsterminaler, av E Nothin - 1206
Kaskadstyrda regleringskretsar inom kemitekniken, av Anders Rasmuson - 1207, 1208, 1209, 1210, 1211
    Nya metoder - 1211, 1212, 1213, 1214
Tungt vatten genom en utbytesprocess, av SHl - 1211, 1212
Druvsocker som bindemedel för gjutkärnor, av SHl - 1212
Springbrunnsbädd för stora partiklar, av SHl - 1212, 1213
Det solida gummidäcket kommer igen — som reservdäck? av E Br - 1213
Koncentration av salpetersyra med magnesiumnitrat, av SHl - 1213
Perklorylering — ett enhetsförfarande, av SHl - 1213, 1214
    Andras erfarenheter - 1214, 1215
Lackfilmers förlust av mjukningsmedel, av SHl - 1214
Fria radikaler i arbete, av SHl - 1214
Försök med silikonbelagda flaskor, av SHl - 1214, 1215
Användning av systemiska betningsmedel, av SHl - 1215
Epoxiderad polybutadien, av SHl - 1215
    Böcker - 1215, 1216, 1217, 1218, 1219
Bilismen i Sverige, av EBr - 1215
Kompendium i reaktorteknik, av SHl - 1215, 1216
Undersökning av korrosionsrisker i lera, av U T—h - 1216
Mathematics in business, av Nils Helleberg - 1216
Physical chemistry of high polymers, av Carl Du Rietz - 1216, 1217
Pump selection and applications, av Wll - 1217
Mechanical vibrations, av J H - 1217
Lehrbuch der Bergbaukunde (Heise-Herbst), av Magnus Smedberg - 1217, 1218
Fluid mechanics for engineers, av Wll - 1218
Wälz-Bohrreibung, av Bengt Muhr - 1218
A classification of Danish flints etc. based on X-ray diffractometry, av Olle Peterson - 1218, 1219
»Trollhättans Ingenjörsklubb under 50 år», av WS - 1219
»En bok om Billerud» - 1219
Pargas Kalkbergs AB, av WS - 1219
Städernas Vakt AB - 1219
Elektroskandia - 1219
    Hänt inom tekniken - 1219, 1220
Utredning om textilindustrin - 1219
Svenska Kemistsamfundets 75-årsjubileum - 1219, 1220
Nordiska Ingejörssamfundet (NIS) - 1220
En pristävlan om konstruktion av motorvägsbro - 1220
Problemhörnan, av A Lg - 1220
    1958, H. 46 - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240
Radial-axialturbin med stort ångavlopp, av Carl Larsson - 1221, 1222, 1223, 1224, 1225
Företagens lagersituation i Stockholm, av Erik Nothin - 1225, 1226
Järnvägarnas ekonomiska läge, av Erik Nothin - 1226
Belgiska Kongos elkraftförsörjning, av R G - 1226
Elektronisk databehandling och verktygsstyrning i verkstadsindustrin, av Sven Iwan Bratt - 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232
    Nybyggen - 1232, 1233, 1234
Stord — ett norskt storvarv, av N Lll - 1232, 1233
Svenska dieseltåg till Colombia, av ty - 1233
Svetsad balkbro av aluminium i samverkan med betongkörbana, av Göte Fritzell - 1233, 1234
Tuggens kraftstation, av AB - 1234
    Andras erfarenheter - 1234, 1235
Hur ljust skall TV-apparaten stå? av R G - 1234
Amerikansk tungvattenreaktor för kraftalstring, av SHl - 1234, 1235
    Böcker - 1235, 1236
Branschrationalisering, av Bertil von Alfthan - 1235
Modern säljteknik, av sah - 1235
Comparative national products and price levels, av Arne Hedström - 1235, 1236
Gantt-Kortene for effektiv planlægning og kontroll, av N Arne Högberg - 1236
Mechanics applied to engineering, av Å I - 1236
Lehrbriefe für Kältetechnik, av Wll - 1236
Hammarby Bakelit Industri AB - 1236
    Hänt inom tekniken - 1236, 1237, 1238
Forskningens villkor och behov - 1236, 1237
Havens radioaktiva kontamination - 1237
Brittisk utställning av radiodelar - 1237
Tyska Hantverksmässan - 1237
SEN-normer - 1238
STF i november - 1238, 1239, 1240
Rättelse - 1240
    1958, H. 47 - 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260
Industrin och yrkesutbildningen, av Birger Öhman - 1241, 1242
Svensk industri måste lära atomkraftbyggnad nu, av SHl - 1242
Radiolänklinje för TV Stockholm — Göteborg — Malmö, av Herman Ruud - 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251
Bengt E G Forsling †, av Tom Nordensson - 1251, 1252
    Nya metoder - 1252, 1253, 1254
Prestationsbedömning genom mätning av kaloriåtgången vid kroppsarbete, av Bertil von Alfthan - 1252
Svetsning med ultraljud, av SHl - 1252, 1253
Mätning av ventilationen under jord med spårgas, av Magnus Smedberg - 1253
Automatiserad skeppsberäkning i Danmark, av GAH - 1253, 1254
    Andras erfarenheter - 1254, 1255
Transparenta socklar och hållare för lysrör, av SHl - 1254
Sötvatten genom extraktion, av SHl - 1254
Uranindikationer i Syd-Rhodesia, av Magnus Smedberg - 1254
Skärande bearbetning av polytetrafluoreten, av SHl - 1254, 1255
Ljusets inverkan på metallers korrosion, av U T—h - 1255
    Böcker - 1255, 1256, 1257, 1258, 1259
Die Erzlagerstätten der Erde, bd 1, av E R—s - 1255, 1256
Bahnbestimmung von Erdsatelliten aus Doppler-Effekt-Messungen, av Björn Bergqvist - 1256
Matrizen, av Börje Langefors - 1256
Staub im Betrieb, av Wll - 1256
Prestressed concrete, av Uko Müllersdorf - 1256, 1257
Nuclear reaktors for power generation, av SHl - 1257
Record houses of 1958, av L Sandahl - 1257
1958 Annual International Conference on High Energy Physics at CERN, av G Ekspong - 1257
Alment om alkali reaktioner i beton, av Heino Roosaar - 1257, 1258
Jahresbericht 1956 der Europäischen Föderation für Korrosion und ihrer Mitgliedsvereine, av U T—h - 1258
Fundamentals of mechanical design, av Bengt Muhr - 1258
Nickel plating for engineers, av U T—h - 1258
On the distribution of shear stress in a glued single shear test specimen of Finnish birch timber, av Bengt Norén - 1258
»Tunnplåt», av WS - 1258
Bergman & Beving AB - 1258
Asea - 1259
    Hänt inom tekniken - 1259, 1260
Grafiska yrkesskolorna i Stockholm - 1259
Kanadensisk-svenskt atomsamarbete - 1259
CTH:s bibliotek - 1259
En konferens om termonukleära processer - 1259
Femte Världspetroleumkongressen - 1260
S:t Eriksmässan 1959 - 1260
Vårmässan i Leipzig - 1260
Nordiska granntidskrifter - 1260
    1958, H. 48 - 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292
Statisk elektricitet och explosioner, av Dietrich Müller-Hillebrand - 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269
Oljeexplosioner och oljelagring, av Alfred Billberg - 1270, 1271, 1272, 1273
Dammexplosioner, av Hilding Starland - 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282
Utnyttjande av brandskyddsfärger, av SHl - 1282
Explosioner i elektrisk utrustning, av Carl Bexell - 1283, 1284, 1285, 1286
Explosionsavlastning, av Dietrich Müller-Hillebrand - 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292
Grenzschichtforschung, av Wll - 1292

Project Runeberg, Sat Feb 6 21:18:58 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1958/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free