- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 89. 1959

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 89 1959

Utgivare och chefredaktör: Gunnar Hambraeus. Redaktionssekreterare: Wilhelm Söderström. Andre redaktörer: Sigge Hähnel, Torsten A Widell. Fackredaktörer: Gotthard Björling (bergsvetenskap), Rolf Gradin (elkraftteknik), Bertil M Westergård (flygteknik), Sture Thörnsten (grafisk teknik), Bertil Sundberg (husbyggnad), Runo Lindblad (industriekonomi), Uno Trägårdh (kemiteknik), Åke Gustafsson (lantmäteri), Torsten A Widell (mekanik), Curt Falkemo (skeppsbyggnad), Kjell Johansson (teknisk fysik), Dag Hartman (teleteknik), Owen Andersson (verkstadsteknik), Anders Bergström (väg- och vattenbyggnad). NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1959

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
1. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
2. Bokrecensioner - xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi
3. Författarregister - xxii, xxiii, xxiv
    1959, H. 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Naturskydd och kraftproduktion. De omistliga värdena, av Gösta Walin - 1, 2, 3, 4, 5
Naturskydd och kraftproduktion. De statlgia kraftintressena och naturvården, av Erik Grafström - 5, 6, 7, 8, 9
Naturskydd och kraftproduktion. Förlsuter för landets växt- och djurliv, av G Einar Du Rietz - 9, 10, 11
Naturskydd och kraftproduktion. Diskussion - 11, 12, 13, 14
Ett experimentkraftverk som utnyttjar vågenergi - 14
11 000 t räls levereras till Sudan - 14
Varmaluminering av stål - 14
    Nya metoder - 15, 16
Rengöring av kondensortuber med skumgummibollar, av Wll - 15
Utvinning av fenol ur ammoniakvatten, av SHl - 15
Mekaniserad laddning av borrhål med ammoniumnitrat — brännolja, av Magnus Smedberg - 15, 16
Ythärdning av titan, av SHl - 16
Förbehandling av tackjärn i droppform, av SHl - 16
    Andras erfarenheter - 16, 17, 18
Lysrörens ljusutbyte ökas, av SHl - 16
Elektronisk databehandling vid SSPA, av GAH - 16, 17
Högmolekylär, linjär polyeten, av SHl - 17
Påsfilter av silikonbehandlad glasfiber, av SHl - 17, 18
Halvledare, ljuskänslig vid låg temperatur, av SHl - 18
Nötningsresistent beläggning, av SHl - 18
Ventilationsmotståndet i gruvschakt, av Magnus Smedberg - 18
    Böcker - 18, 19, 20
Ingenieurhandbuch, bd 1 & 2, av L-E Wickström - 18
Bauhandbuch, av L-E Wickström - 18
Aircraft and missile propulsion, bd 2, av BMW - 19
Värmeisoleringsmaterial och korrosion, av U T—h - 19
Zone melting, av G Bg - 19
The metallurgy of vanadium, av Inge Fäldt - 19, 20
Getriebe, Kupplungen, Antriebselemente, av Bengt Muhr - 20
Haustechnik, av Göran Ottoson - 20
Thermodynamische Eigenschaften des Wasserdampfes, av Wll - 20
Silokonstruktioner, av SHl - 20
Uppsatser om golv, av L-E Wickström - 20
Flottningsanvisningar - 20
Rohde & Schwarz - 20
    1959, H. 2 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Syntetiska tvättmedel, av Martin Hellsten - 21, 22, 23, 24, 25
    Andras erfarenheter - 25, 26
Urans »utbrytningskorrosion», av SHl - 25
Inhibitor för cirkulerande vattensystem, av U T—h - 26
Föreningar med bor-kolring, av SHl - 26
Percyanoolefiner till färgämnen, pigment, syror, av SHl - 26
Användningen av nylonkord växer i USA, av SHl - 26
Choklad för varmt väder, av SHl - 26
Elektrolytisk utfällning av metallpulver, av SHl - 27, 28, 29, 30, 31
    Nybyggen - 31, 32, 33
Halvstor cellulosafabrik i Jössefors, av SHl - 31
Fläkttorkmaskin för cellulosa till USA, av ty - 31
Framställning av anrikat uran i Frankrike, av SHl - 31
Ubåten »Uttern» sjösatt i Malmö, av N Lll - 31, 32
Svensk hårdmetallfabrik, av SHl - 32
Likströmsöverföring för Engelska Kanalen, av R Gradin - 32
Plast i atomreaktorer för laboratoriet, av SHl - 32, 33
    Nya metoder - 33, 34, 35
Svartförnickling, av U T—h - 33
Kalciummetafosfat i konstgödsel, av SHl - 33
Tvåbasiga syror genom dimerisering av omättade kolväten, av SHl - 33, 34
Cyanväte av metan och ammoniak, av SHl - 34, 35
Jonbyte i tjock välling, av SHl - 35
    Böcker - 35, 36, 37, 38
Gators och vägars kapacitet, av E Nothin - 35, 36
Elektricitetslära och elektroteknik, av G Olsson - 36
Kommittén för explosionsförsök Bromma 1957, slutrapport, av Wll - 36
Stromrichter, av Rune Samuelsson - 36
Technische Schwingungslehre, av JH - 36, 37
Fluorcarbons, av SHl - 37
Licht und Pflanzen, av H Erdtman - 37
Vorgespannter Beton, av Mogens Lorentsen - 37
Die Fertigungsbelange des Gesenktschmiedens und ihre wissenschaftliche Weiterentwicklung, av Erik Tholander - 37, 38
Pre-stressed concrete, av Uko Müllersdorf - 38
A study of the design and properties of household cellars, av Nils Lindqvist - 38
»Ikarus» - 38
»Catalogue of courses on nuclear energy in OEEC countries» - 38
    Hänt inom tekniken - 38, 39
Kursserien om statistiska metoder - 38, 39
Svenska Vattenkraftföreningens Stiftelse för Tekniskt Utvecklingsarbete - 39
Trafiksäkerhetsarbetets organisation - 39
Stipendier för forskning i Norge - 39
Kanadensiska forskningsstipendier - 39
SHI-kurser - 39
Debatt: Säkerhetsfaktorn, av Åke Holmberg - 40
Problemhörnan, av A Lg - 40
    1959, H. 3 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Numeriska metoder för beräkning av flygplanshållfasthet, av Bengt Asker - 41, 42, 43
Gösta Lundberg †, av GAH - 43, 44
Den petrokemiska industrins utveckling, av SHl - 44
Världstonnagets ökning, av N Lll - 44
Rayonkord 50 % starkare än tidigare - 44
En artificiell elektrisk ål - 44
Anvärmningsförlopp, av Gösta Rosenblad - 45, 46, 47, 48
Död åt kackerlackor - 48
Snittblommor håller sig friska längre - 48
Torrsmorda lager, av Wll - 49, 50, 51
    Nya metoder - 51, 52, 53
Rengöring av radioaktiv utrustning, av SHl - 51
Lagring av gas i poröst berg, av SHl - 51, 52
Milliamperemeter av tångtyp för likström, av J-R Törnquist - 52
Högren mangan genom elektrolys, av SHl - 52, 53
Behandling av svavelsyrahaltigt avloppsvatten, av SHl - 53
Metallisering med plasmastråle, av SHl - 53
    Andras erfarenheter - 53, 54, 55
Filterpressplattor och -ramar av armerad polyester, av SHl - 53
Dimensionsstabilt papper, av SHl - 53, 54
Manganföreningar som antiknackningsmedel, av SHl - 54
Pimesonens direkta övergång till en elektron, av SHl - 54
Självlysande material, av SHl - 54, 55
    Böcker - 55, 56, 57, 58, 59, 60
Ny stad, av L Sandahl - 55
Matematische Methoden in der chemischen Technik, bd 1, av Karl-Axel Melkersson - 55
Markscheidekunde, av E R—s - 55, 56
Taschenbuch der Stadtentwässerung, av Halvar Johansson - 56
Electrical maintenance and repairs, av Rolf B Johansson - 56
Cellulosics, av SHl - 56, 57
Das Hochhaus der BASF, av Erik Saare - 57
Die Hebezeuge, bd 1, av Elis Dahlin - 57, 58
Arbeitsstudien und Produktivität in USA aus gewerkschaftlicher Sicht, av Mal. Thorén - 58
Das optische System des Mikroskops, av G Vogl - 58
Yearbook of international organizations, av GAH - 58
Elementary surveying, av ÅG - 58, 59
Advances in steel technology in 1956, av Sven Eketorp - 59
The European Nuclear Energy Agency and the Eurochemic Company, av SHl - 59
Werkstatt und Betrieb-Kalender 1958, av Peter Steinbruck - 59
Proportionering av betong, av Paul Johannesson - 59, 60
Sprutor för lantbruket, av SHl - 60
Halmstads Järnverks AB - 60
Debatt: Är arbetsvärderingen ett cirkelbevis? av Bertil von Alfthan - 60
    1959, H. 4 - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Helikopterns plats i flyglinjenätet, av Bruno Joner - 61, 62, 63, 64, 65
    Andras erfarenheter - 66
Cellulosas nedbrytning med ultraviolett ljus, av SHl - 66
Hydrerad polybutadien som lim för plast och metall, av SHl - 66
Gas ur oljeskiffer, av SHl - 66
Vattenlöslig mögelbekämpare för livsmedel, av SHl - 66
Avgiftning av metallindustrins avloppsvatten, av Richard Justh - 67, 68, 69, 70
Folkbokföring och skatteuppbörd med EDB, av GAH - 70
Uranet i Chattanooga-skiffer - 70
Kall strängpressning med direkt hydrauliskt tryck - 70
Termistorer med positiv temperaturkoefficient - 70
Kabin för USA:s förste man i rymden, av GAH - 71, 72
    Nybyggen - 72, 73, 74
Svensk linbana i Indien, av ty - 72, 73
Kontinuerlig förzinkningsanläggning för breda stålband, av K-J Blom - 73, 74
Oljecisterner i förspänd betong, av ty - 74
Dansk skepps- och flygteknisk provningsanstalt, av N Lll - 74
    Nya metoder - 74, 75
Infrastrålare för värmevallsprov, av RG - 74, 75
Tryckta kretsar på glasplattor, av SHl - 75
Kontinuerlig gjutning av segpolad koppar, av SHl - 75
Elektronbytare, av H Me - 75
    Böcker - 75, 76, 77, 78, 79
Helikopterboken, av BW - 75, 76
Nedbøying av trebjelkelag, av Göran Ottoson - 76
Concrete of the West Coast of Jutland, bd 1 & 2, av Tor Hagerman - 76
SKR:s matrikel - 76
»Välj rätt mättransformator» - 76
L M Ericsson - 76
STF december - 76, 77, 78, 79
    Hänt inom tekniken - 79, 80
Svenska Kemiingenjörers Riksförening - 79
Kurs »Elektriska distributionssystem inom industrin» - 79, 80
Kurs »Värdering av hyreshus och villor» - 80
Glädjande samarbete - 80
Stockholms Byggnadsförening - 80
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 80
SHI-kurser för konstruktörer - 80
Rapporter till Cigré-kongressen 1960 - 80
Den första internationella databehandlingskonferensen - 80
Compte Rendu från Cigré-kongressen 1958 - 80
Nionde Nordiska Försäljnings- och Reklamkongressen - 80
En tysk flygutställning - 80
    1959, H. 5 - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Mätmetoder vid stoftavskiljning, av Torsten Widell - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Kornstorlek och avskiljningsgrad, av Bo Månsson - 87, 88, 89, 90, 91, 92
Fysikaliska principer för stoftavskiljning, av Claes Allander - 92, 93, 94, 95, 96, 97
Filter, av Bengt Aurivillius - 97, 98, 99
Tygfilter, av Carl-Olov Elvingsson - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Dynamiska stoftavskiljare, av Gösta Rosenblad - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Våtavskiljare, av Karl-Axel Gustavsson - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Uppsamling av stoft och stofthaltiga gaser, av Yngve Bovin - 121, 122, 123, 124
    1959, H. 6 - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Vattenfall 50 år, av Folke Petri och Sven Lalander - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Observationer med Sputnik 1—3, av GAH - 133, 134
Skeppsbyggeriets läge i Storbritannien, av N Lll - 134
En steglöst reglerbar raketmotor - 134
I Sovjetunionen producerades 1958 - 134
Den transkanadensiska mikrovågslänken, av P A Detthow - 135, 136
    Nybyggen - 136, 137, 138
Tunnelprojektet för Engelska Kanalen, av AB - 136
Rekordstor tankläktare, av N Lll - 136, 137
Nya finländska isbrytare, av N Lll - 137, 138
Gångbro av betong vid Köln—Mülheim, av AB - 138
    Nya metoder - 138, 139, 140
Atomraketmotor klar för prov, av Björn Bergqvist - 138
Snabbimpulsering i svensk teletrafik, av GAH - 138, 139
Hexaklorbensen med mera gammaisomer, av SHl - 139
Xenonlampa för grafisk industri, av G G - 139
Tryckvågsdämpning med bubbelridå, av AB - 139
Påvisande av läckor i gasfyllda kablar, av SHl - 139, 140
Minneselement med 4 ns omslagstid, av DH - 140
Formaldehyd genom luftoxidation av metanol, av SHl - 140
Identifiering av fingeravtryck, av H Me - 140
    Böcker - 140, 141
Olja till fastighetsuppvärmning, av Erik Nothin - 141
Fotografisk årsbok 1959, av SHl - 141
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1958, av Wll - 141
Reseberätteler - 141
»Træbeskyttelse» - 141
Nuclear-Chicago Corp. - 141
    Hänt inom tekniken - 141, 142, 143
STF:s Grupp för Atomteknik - 141
Förslag till uranlag - 141, 142
Konservering med joniserande strålning - 142
Örebro Ingenjörsklubb - 142
Tekniska Föreningen i Kristianstad - 142
Stockholms stads forskningsstipendier - 142
Ett nordiskt symposium om användningen av automatiska räknemaskiner - 142
Internationell betongvarukongress och -utställning i Stockholm 1960 - 142, 143
Internationell brittisk plastutställning och -kongress - 143
Electrama - 143
Internationell konferens om luftföroreningar - 143
En internationell materialhanteringskonferens - 143
Hälsovårdskongress - 143
Internationell konferens för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering - 143
Första Internationella Brno-mässan - 143
SEN-normer - 143
Metallnormer - 143
Nordiska granntidskrifter - 143, 144
Problemhörnan, av A Lg - 144
    1959, H. 7 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Bioteknologi, av Gösta V Hultgren - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Produktion av tungt vatten, av Kåre Hannerz - 151, 152, 153, 154, 155, 156
En fördröjning av ljudet i högtalarsystem - 156
Transistorer tillverkades i USA - 156
Atomkraftens nuläge, av SHl - 157, 158, 159, 160, 161
Englands energibalans 1965, av Magnus Smedberg - 161
    Nybyggen - 162, 163, 164
Världens första tankfartyg över 100 000 tdw, av N Lll - 162
Rysk schaktsänkningsmaskin, av E R—s - 162
40 500 tdw turbintanker sjösatt i Uddevalla, av N Lll - 162
Storbritanniens största pumpkraftstation, av AB - 162, 163
70 700 tdw turbintanker sjösatt i USA, av N Lll - 163
Transportband för tätjordsfyllning i jorddamm, av AB - 163, 164
    Nya metoder - 164, 165, 166
Glykol genom hydrolys av etylenoxid, av SHl - 164
Solsegel för rymdfart, av GAH - 164, 165
Akrylnitril ur acetaldehyd och cyanväte, av SHl - 165
Perättiksyra och Epoxide-201, av SHl - 165, 166
    Andras erfarenheter - 166, 167
»Wash-and-wear» av bomull, av SHl - 166
Dubbelorienterad magnetplåt, av SHl - 166, 167
    Böcker - 167, 168, 169, 170, 171
Akustisk planering, av BS - 167
Stenkol och lera, bd 2, av GAH - 167
Armering, funktion och egenskaper, av Paul Johannesson - 167
Die Werbung für Maschinen, av sah - 167, 168
Modern materials, bd 1, av SHl - 168
Einführung in die Messtechnik der Kernstrahlung und die Andwendung der Radioisotope, av Knut Ljunggren - 168
Praktische Galvanotechnik, av U T—h - 168, 169
Anhang zum Bau- und Ingenieurhandbuch, av L-E Wickström - 169
Flavour research and food acceptance, av Rolf Steenhoff - 169
Basic concepts in chemistry, av SHl - 169
Mining explosives, av E R—s - 169, 170
A dictionary of metallurgy, av SHl - 170
Korrosion IX, av U T—h - 170
Fernwirktechnik 2, av S Fornander - 170
Atomphysik und menschliche Erkenntnis, av GAH - 170
Svenska Elfabriks AB Selfa - 171
    Händelser - 171
M- och S-möte om fransk teknik - 171
KTH:s bibliotek - 171
Utställning av brittisk teknisk litteratur - 171
Kurs i belysningsteknik - 171
Adelsköldska stipendierna - 171
Anslag för skoglig forskning - 171
    Nya produkter - 171, 172
Fotografiskt kopieringsmaterial av plast - 171
Åttakanalsskrivare för rätlinjig registrering - 171, 172
Känslig kromatograf - 172
En serie tryckknappar med skilda kontakt- och manöverdon - 172
En polärkoordinatograf med optisk avläsning - 172
Trehjulig magasinskärra - 172
    1959, H. 8 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Numerisk formgivning, av Börje Langefors - 173, 174, 175, 176
Flerhelikopterlyft - 176
Hantering av avskilt stoft, av Gunnar Westman - 177, 178, 179, 180, 181, 182
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 182
Industrialisering av Kirman-området i Iran, av Magnus Smedberg - 182
Hydrostatiska beräkningar av fartyg, av Joachim Lentz - 183, 184, 185, 186, 187
Svensk järnhantering 1958, av WS - 187, 188
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1958/59, av N Lll - 188
Norges elpolitik, av R Gn - 188
En 500 km lång 800 kV-likströmsledning - 188
Storbritannien skall övergå till internationella pappersformat - 188
    Nybyggen - 189, 190, 191
Engelsk flygbuss, av BMW - 189
Kavitationslaboratorium vid SSPA, av CFo - 189
Leveransrekord 1958 hos Kockums, av N Lll - 189
Bauxitfynd i Belgiska Kongo påskyndar vattenkraftutbyggnaden, av Magnus Smedberg - 189, 190
Anläggning för destillation av tallolja, av SHl - 190
Elektroniskt krigsspel för USA:s marin, av J-R Törnquist - 190, 191
    Nya metoder - 191, 192, 193
Plasmaraketmotorer under utveckling, av Björn Bergqvist — GAH - 191
Bearbetning av uranskrot, av SHl - 191, 192
Utvinning av olefiner, av H Me - 192
Skydd för slig vid lagring och transport, av Magnus Smedberg - 192
Anslutning av telefonsvarare och talregistreringsmaskiner till abonnentanläggningar, av GAH - 192, 193
Bogstråleroder, av CFo - 193
Småindustri i kinesisk järnhantering, av G Bg - 193
Separering på magnetisk väg av förbrukat jonbytarmaterial, av E R-s - 193
STF januari - 193, 194, 195, 196
    Böcker - 196, 197, 198
Hur man blir en bra talare, av GAH - 196
Ett år i luften, av GAH - 196, 197
Guldsökare i vår tid, av Olof H Ödman - 197
An essay on the application of mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism, av GAH - 197
Low grade ores, av Sten Häger - 198
Tafeln für den Kalorienumsatz bei körperlicher Arbeit - 198
»The nuclear energy industry of the United Kingdom», av SHl - 198
»Répertoire National du Commerce Extérieur», av WS - 198
Matematikkarta, av Wll - 198
    Händelser - 199, 200
Sällskapet Riksdagsmän och Forskare (Rifo) - 199
Internationell måttstandardisering av elektriska motorer - 199
Understöd från Skeppsbyggares och Flygteknikers Hjälpfond - 199
Ett stipendium för högre kemistudier - 199, 200
Tionde Nordiska Kemistmötet - 200
Allmän hälsovård för högskoleingenjörer - 200
Tjugoförsta Internationella Geologikongressen - 200
Transactions från Världskraftkonferensen 1958 - 200
    Nya tidskrifter - 200
Tekniskt Forum - 200
TFiF meddelanden - 200
Aseas Tidning - 200
Asea Research - 200
Marknaden - 200
THS-nytt - 200
    1959, H. 9 - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Behovet av forskning inom persontrafiken, av Bo Björkman - 201, 202, 203, 204
Skiftarbete i verkstadsindustrin, av WS - 204
Danskt atomfartygsprojekt, av WS - 204
Bioteknologisk verksamhet vid ett järnverk, av Johan Pontén - 205, 206, 207, 208, 209, 210
    Nybyggen - 210, 211, 212
Convair 880, av BMW - 210, 211
Konstgjord ö för borrning efter olja, av A B - 211
Bearbetning av klyvningsprodukter, av SHl - 211
Brittiskt götvalsverk, av SHl - 211
Plattvärmeväxlare till aluminiumfabrik, av ty - 211, 212
    Nya metoder - 212, 213, 214
Kupolugnar i stålverk, av SHl - 212
Elektrolytisk bearbetning av halvledare, av SHl - 212
Svenskt tvåkanalsljudsystem för film, av DH - 212, 213
Beläggning av metaller med polyvinylklorid, av SHl - 213
Extraktion med lösningsmedel innehållande extraktant, av SHl - 213, 214
    Andras erfarenheter - 214, 215
Tillsatsmedel till betong, av BS - 214
Tunnelbanevagnar på luftgummihjul, av Erik Nothin - 214
Utrangering av kraftstationer i USA, av I Cedell - 214, 215
    Böcker - 215, 216, 217
Public relations, av sah - 215
Nya svenska villor, av L Sandahl - 215
Satelliter och rymdfart, av BMW - 215, 216
Motorreparationer, bd 1 & 2, av Einar Bohr - 216
Kerntechnik, av Hans von Ubisch - 216, 217
Handbook of the petroleum industry, av SHl - 217
Höganäs-Billesholms AB - 217
AB Svenska Fläktfabriken - 217
L M Ericssons Svenska Försäljningsbolag - 217
Svenska AB Trådlös Telegrafi - 217
    Händelser - 217, 218
Sexland har fått sin SIS - 217
STF-yttrande om uranlagförslaget - 217
Kurs »Industriell elektronik» - 218
Kurs »Projektering av berganläggningar» - 218
VVS-mässa i Stockholm - 218
Stipendier ur Bengt Ingeströms Stipendiefond - 218
Internationell automatiseringskongress - 218
Tredje Europeiska Kongressen för Kvalitetskontroll - 218
Problemhörnan, av A Lg - 218, 219
Nordiska granntidskrifter - 219
    Nya produkter - 219, 220
En transistoromvandlare - 219
I-profil från Montanunionen - 219, 220
Svenska germaniumlikriktare - 220
En pulsfördröjande generator - 220
Ett heltransistoriserat databehandlingssystem - 220
Flexibel tryckt ledningsdragning - 220
Apparat för bestämning av syre i vatten - 220
Automatisk fraktionering vid kromatografi - 220
    1959, H. 10 - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Elektroniska hjälpmedel i verkstadsindustrin. Byggdelar för elektroniska utrustningar, av Björn Skate - 221, 222, 223, 224, 225, 226
Elektroniska hjälpmedel i verkstadsindustrin. Tillämpningsexempel, av Einar Bergqvist - 226, 227
Elektroniska hjälpmedel i verkstadsindustrin. Erfarenheter vid SKF, av Carl Axel Wannerskog - 227, 228, 229, 230, 231
    Nya material - 231, 232
Zirkonium-kopparlegering till kommutatorer, av SHl - 231
Folier av polystyren och polyeten, av SHl - 231, 232
Amerikansk, Kanthal-liknande legering, av SHl - 232
Värmeisolerande högtemperaturmaterial, av SHl - 232
Låglegerat aluminium för konservburkar, av SHl - 232
Utskiljningshärdande magnesiumlegeringar, av SHl - 232
Krympfolie av polyester, av SHl - 232
Elektronstyrda reläer med kallkatodrör, av Jakob Kinhult - 233, 234, 235
    Nybyggen - 235, 236
Anläggning för telenytt i Borås, av GAH - 235
Stor turbintanker sjösatt vid Eriksberg, av N Lll - 235
Bredbandsvalsverk i Västtyskland, av K J B - 235, 236
Intagsluckorna för kraftverket vid Serre-Ponçon, av AB - 236
    Nya metoder - 236, 237, 238
Elkraftförsörjning på fartyg, av RGn - 236, 237
Costa-bulben, av C Fo - 237
Axelkopplingar av nylon, av SHl - 237
Radiostyrd kompressorstation, av Magnus Smedberg - 237
Kontinuerlig jobytare, av H Me - 237, 238
Etsning av tryckta kretsar med saltsur koppar(II)kloridlösning, av SHl - 238
Röntgenmikroanalys med elektronkanon, av KJ - 238
    Andras erfarenheter - 238, 239
Direkt omvandling av värme till elenergi, av CS - 238, 239
Radioaktiv strålning ger billiga detergenter, av H Me - 239
Isolering av helium genom diffusion, av SHl - 239
Automatisk postsortering och frankostämpling, av Magnus Smedberg - 239
    Böcker - 239, 240, 241, 242
Vallonerna, av GAH - 239, 240
Differential- och integralkalkyl samt plan analytisk geometri för tekniska läroverk, av Wll - 240
Massiva betongplattor, av Paul Johannesson - 240
Svensk naturvetenskap 1957/58, av GAH - 240
Frittbærende tretakstoler, av Göran Ottoson - 240
Praktische Baustatik (Schreyer), bd 2, av JH - 240, 241
Switching circuits and logical design, av Bengt Jiewertz - 241
Stanzereitechnik, bd 1, av O A - 241
Statik und Dynamik der Schalen, av JH - 241, 242
Atmospheric electricity, av D M-Hillebrand - 242
Chromatography, av Axel Johansson - 242
Disintegration of field concrete, av Tor Hagerman - 242
Redogörelse för verksamheten vid KTH 1955/56—1957/58, av GAH - 242
Formeln für das Ausbeulen von Blechen im elastischen und plastischen Bereich, av U Thran - 242
    Händelser - 243, 244
STF:s kursverksamhet 1958 - 243
Tekniska Samfundet i Göteborg - 243
Skånska Ingenjörsklubben - 243
Ahlsellska fondens resestipendium - 243
Kurs »Buller och bullerskydd» - 243
TNC:s nomenklaturrapporter - 243
En kurs för distributionsingenjörer vid elverk och kraftverk - 243
En internationell förbränningsmaskinkongress - 243
Fjärde Internationella Elvärmekongressen - 243, 244
Femte Internationella Glaskongressen - 244
Tredje europeiska kongressen om utrustning för oljeindustrin - 244
Internationella Vårmässan i Utrecht - 244
Problemhörnan, av A Lg - 244
    1959, H. 11 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268
Skyddsgaser, av G Kluge - 245, 246, 247, 248, 249, 250
USA:s tillgångar på uranmalm, av Magnus Smedberg - 250
Statistiskt porträtt av den svenske storföretagsledaren, av WS - 250
Bestämning av yttemperaturen vid värmeöverföring, av Gunnar Selin - 251, 252, 253, 254
Vibrationers inverkan vid metallers stelnande, av Bertil Rydstad - 255, 256, 257, 258
Oxiderat aluminiumpulver för sintrade detaljer - 258
Radioaktiva spetsar på åskledare - 258
    Nya metoder - 258, 259, 260
Avlägsnande av merkaptaners lukt, av SHl - 258
Starkt förstorade fotografiska kopior utan korn, av SHl - 258
Alkylarylsulfonat och fettalkoholsulfat i en process, av SHl - 258, 259
Hydraulisk manövrering av lastluckor på fartyg, av N Lll - 259
Flussmedel för dopplödning av aluminium, av SHl - 259
Sublimation i fluidiserad bädd, av SHl - 259, 260
    Andras erfarenheter - 260, 261, 262
Apparatur för industriell molekylardestillation, av SHl - 260, 261
Världens djupaste gruva, av E R—s - 261
Alkylenkarbonat, av SHl - 261, 262
Litiumkatalysatorer, av H Me - 262
Kombinationsrör för transport av tjockflytande vätskor, av Magnus Smedberg - 262
    Böcker - 262, 263, 264, 265, 266, 267
Kylteknisk nomenklatur, av Wll - 262
Operationsanalys, av JH - 263
Höhere Mathematik für den Praktiker, av Wll - 263
Fundamental concepts of inorganic chemistry, av SHl - 263
Giesserei-Lexikon, av Erik O Lissell - 263, 264
Was ist Stahl? av CS - 264
Die amerikanischen Begriffe des Arbeits- und Zeitstudiums, av RL - 264
Metallurgical thermochemistry, av G Bg - 264
Selektivschutz, av Bengt Bengtsberg - 264
Applied mathematics in chemical engineering, av Anders Rasmuson - 264, 265
Einführung in das Härten, av O A - 265
Lager- und Schmiertechnik, av Bengt Muhr - 265
Calcul numérique des plaques et des parois minces, av JH - 265, 266
Solide state physical electronics, av J-R Törnquist - 266
Microphotography, av JH - 266
Sonderbauformen elektrischer Maschinen, av Tage Strömberg - 266, 267
Arkitektur und Bauglas, av L Sandahl - 267
    Händelser - 267, 268
Nomenklatur för datamaskiner - 267
Industriförbundet inrättar vattenvårdsservice - 267
Meteorologisakkunniga - 267
Statliga vattenvårdsexperter - 267
Arkitekturglas, av LS - 267, 268
Verktygsmaskiners elanläggningar - 268
En föreläsningsserie om operationsanalytiska metoder - 268
Tekniska Föreningen i Södertälje - 268
Internationell konferens om partikelacceleratorer - 268
Kongress och utställning för hälsovårdsingenjörer - 268
Internationell elvärmeutställning i Belgrad - 268
    Tekniska tidskrifter - 268
Metoder til å beregne bølgestrålers direktivitet - 268
    1959, H. 12 - 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
Numerisk styrning av verktygsmaskiner, av Ingvar Nilsson och Börje Nyquist - 269, 270, 271, 272, 273
Den atomdrivna ubåten »Seawolf» byggs om - 273
Den äldsta bevarade byggbestämmelsen - 273
Den lägsta uppmätta utomhustemperaturen - 273
    Nya material - 274
Aluminiumbrons resistent mot spänningskorrosion, av SHl - 274
Glas för sammanfogning med metall, av SHl - 274
Linor av polypropylenfiber, av SHl - 274
Högtemperaturlegeringar, av SHl - 274
Skeppsbyggeriet i Sverige 1958, av N Lll — Lennart Lindau — Willem van Berlekom - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Världens största brospann, av Göte Fritzell - 284
Nordiska granntidskrifter - 284
Värmeöverföring vid kokning, av Ulf Rengholt - 285, 286, 287, 288, 289, 290
    Andras erfarenheter - 290, 291, 292
Stabilitet hos handelsfartyg, av CFo - 290
Polybutadien till bildäck, av SHl - 290
Dieselmotor i mycket stora tankfartyg, av C Fo - 290, 291
Lagerhantering av valsade profiler, av Magnus Smedberg - 291
Radioaktiv strålning för salpetersyratillverkning, av SHl - 291
Platinabelagda titananoder, av SHl - 292
Brandslangar av Neoprene och Dacron, av SHl - 292
Sinter i svenska masugnar, av SHl - 292
Industriproduktion och elförsörjning i Sverige 1958, av Mats Bärlund - 293, 294
Atomkraftverket i Chapel Cross - 294
    Nya metoder - 295, 296
Elektrolytisk upparbetning av förbrukat betbad, av SHl - 295
Glas som skydd vid bearbetning av tital, av SHl - 295
Tillverkning av lod för aluminium, av SHl - 296
Elektrotermisk metallprocess, av E R—s - 296
    Nybyggen - 296, 297
Öresundsvarvet levererar 29 250 tdw motortanker, av N Lll - 296
Frankrike får ett 380 kV system, av R Gn - 296, 297
Bor 10 genom destillation, av SHl - 297
STF februari - 297, 298, 299, 300, 301
    Böcker - 301, 302, 303, 304, 305
Reaktionskinetik för explosivämnen, av Wll - 301
Reläer och reläskydd i eldistribution och industri, av B Hellgren - 301, 302
Analysis and control of nonlinear systems, av L von Hamos - 302
Modern instruments and methods for acoustic studies of speech, av Ulf Åberg - 302
Richtlinien für die Erstellung von stählernen Druckrohrleitungen, av Wll - 302, 303
Erweiterung der Theorie der Biegung eines Pfeilers ohne Zugfestigkeit und ihre Anwendung zur Berechnung von Rahmentragwerken mit unbewehrten Stielen, av JH - 303
Die Lösungsmittel und Weichmachungsmittel, av H Meyer - 303
Elasticity and plasticity, av Å I - 303, 304
Theorie und Berechnung der Stahlbrücken, av Göte Fritzell - 304
Sourcebook on atomic energy, av SHl - 304
Mathematical aspects of subsonic and transonic gas dynamics, av Sune B Berndt - 304
Aerodynamik, av BMW - 304, 305
Aseas Tidning 50 år, av WS - 305
Q. V. F. Limited - 305
E. J. du Pont de Nemours & Co - 305
    Händelser - 305, 306
Kurs »Planering av fritidsområden» - 305
Insta-möte om tryckkärlsstål - 305
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 305
Sjunde Internationella Keramikkongressen - 306
Arbetarskyddskongress - 306
Debatt: Vad är bioteknologi? av Carl-Eric Holmquist och Gösta V Hultgren - 306, 307
Konjunkturläget i mars, av Göran Ahrsjö - 307, 308
    1959, H. 13 - 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Tunnelbanebro under Liljeholmsviken, av Erik Vretblad - 309, 310, 311, 312, 313, 314
Modellstudier av väg- och gatutrafik, av Väino Jaanivald - 315, 316, 317, 318, 319, 320
    Nybyggen - 320, 321, 322
Vattenbyggnadslaboratoriet vid NTH, av S Angelin - 320, 321
Rhodesia bygger kraftledningar för 330 kV, av RGn - 321, 322
Stor oljestad planeras i Colorado, av Magnus Smedberg - 322
Jaktrobot till Flygvapnet, av E Malmberg - 322
    Nya metoder - 322, 323, 324, 325
Metallisering med plasmabrännare, av SHl - 322, 323
Granulering av ammoniumnitrat, av SHl - 323
Elektrisk smidesugn med motståndselement, av Wll - 323, 324
Färskning av fosforhaltigt tackjärn, av SHl - 324
Framställning av bariumoxid vid låg temperatur, av SHl - 324
Sprutat, finkornigt filter, av SHl - 324, 325
    Böcker - 325, 326, 327, 328
Teknik och människovärde, av Gunnar Dahlby - 325
Elementary statistical physics, av Clas Blomberg - 325
Automatic process control, av L von Hámos - 325, 326
The solid state for engineers, av Hans U Åström - 326
Hochwertiges Gusseisen (Grauguss) seine Eigenschaften und die physikalische Metallurgie seiner Herstellung, av Erik O Lissell - 326
Anwendung elektrischer Rechenanlagen in der Starkstromtechnik, av Å Ölwegård - 326, 327
Vetoa kestämättömiä pilareita sisältävän kehärakenteen ratkaisemisesta kiertymäyhtälöitä tai Crossin menetelmää käyttäen, av JH - 327
Mastgründungen für Freileitungen, Fahrleitungsanlagen und Bahnspeiseleitungen, av Erling Gustavsson - 327
Some problems of chemcial kinetics and reactivity, bd 1, av Karl-Axel Melkersson - 327
Reseberättelser - 327
Union Carbide Chemical Co - 327
Hercules Filter Corp. - 327
Nuclear-Chicago Corp. - 327, 328
    Händelser - 328
Samnordiska forskarutbildningscentra - 328
Internationell utmärkelse till Hans von Kantzow - 328
Kurs »Juridik för ingenjörer» - 328
Mekaniks produktionskommitté - 328
Elektriska fartygsanläggningar - 328
    1959, H. 14 - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356
Utvecklingen 1915—1947 av riktlinjerna för Vattenfalls kraftförsörjning, av Waldemar Borgquist - 329, 330, 331, 332
Icke gnistbildande aluminiumlegeringar - 332
Gasol som motorbränsle, av Sven Lundberg - 333, 334, 335, 336, 337, 338
Svenska vattenturbiner till Brasilien, av Wll - 338
Världens tonnageproduktion 1958, av N Lll - 338
Täta svetsar i aluminium - 338
Elektronrör för 800°C arbetstemperatur - 338
Kommunikationsnät för dataöverföring, av J M Unk - 339, 340, 341, 342, 343, 344
Utvecklingen av världens oljeproduktion, av WS - 344, 345
    Nya metoder - 345, 346, 347, 348
Bestämning av metalltråds lödbarhet, av SHl - 345, 346
Tillverkning av exoterm ferromangan, av SHl - 346
Ferrofosfor lämnar järn och djurfoder, av E R—s - 346
Avsvavling av koksugnsgas i fluidiserad bädd, av SHl - 346, 347
Elektrolytisk framställning av väte under högt tryck, av SHl - 347
Påhängsvagnar för järnvägs- och landsvägstransport, av Erik Nothin - 347
Sprutning av stål på stål, av KJB - 347, 348
Kornförfining av aluminium-magnesiumlegeringar, av SHl - 348
    Nybyggen - 348
Världens största tankvagn, av ty - 348
Stålkupol som verkstadsbyggnad, av AB - 348
    Andras erfarenheter - 349, 350
Elektriska rakapparater i badrum, av RGn - 349
Metalliska värmeelement för högtemperaturugnar, av SHl - 349, 350
    Böcker - 350, 351, 352, 353, 354, 355
Krockar, av EBr - 350
Chemische Verfahrenstechnik, bd 1, av Karl-Axel Melkersson - 350
Talsperren, av R Kjellberg - 350
Process dynamics — dynamic behaviour of the production process, av L von Hámos - 350, 351
Electric machinery, av Gunnar Brodin - 351
International radio tube encyclopædia, av DH - 352
Correlation between physical constants and chemical structure, av Karl-Axel Melkersson - 352
Technische Hydro- und Aeromechanik, av Wll - 352
Flintforekomster i Danmark, av Tor Hagerman - 352, 353
Pneumatische Regler, av L von Hámos - 353
The structure of arithmetic and algebra, av Lennart Råde - 353
Vistas in astronautics, av Björn Bergqvist - 353, 354
Heiz- und Lüftungstechnik, av O Kallin - 354
Project Sherwood — the U. S. program in controlled fusion, av SHl - 354
Technisch-wissenschaftliche Abhandlungen der Osram-Gesellschaft, bd 7, av Gunnar Günther - 354, 355
Experimentelle Untersuchungen an verschieden stark konvergenten, schlanken Rotationskörpern bei mässig hohen Überschallgeschwindigkeiten, av BW - 355
Korrosion 10, av U T-h - 355
Optimale Stufenrädergetriebe für Werkzeugmaschinen, av H Lindberg - 355
»New chemicals for industry - 1958» - 355
    Händelser - 355, 356
Nordisk internatkurs »Skeppshållfasthet och skrovvibrationer» - 355
AB Atomenergis bestrålningstjänst - 355, 356
Stipendier för forskningsutbildning i Danmark och Norge - 356
Sexland och de Yttre Sex bygger högtemperaturreaktor - 356
Säkerhetsriksdagen 1959 - 356
Näringslviets Granskningsnämnd - 356
En konferens för strålskyddsfysiker vid atomanläggningar - 356
Rättelse - 356
    1959, H. 15 - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Teknisk forskning med statliga medel, av Nils Gralén - 357, 358, 359, 360, 361
    Andras erfarenheter - 361, 362
Avskiljning av fluor ur rök och avgaser, av E R—s - 361
Polyisopren redo för användning?, av SHl - 361, 362
Grön potatis, av SHl - 362
Lösningar för ammoniering av gödsel, av SHl - 362
Organiskt värmeöverföringsmedium, av SHl - 362
Fosfinoxid gör bomullstyg resistent mot skrynkling, av SHl - 362
Klorknallgasreaktionen och dess explosionsrisker, av Gösta Wranglén - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Akrylnitril ur acetylen och cyanväte, av SHl - 371, 372, 373
    Nybyggen - 373, 374
Svensk tågledningsmateriel till Pakistan, av tg - 373
Ryska jätteisbrytaren »Moskva», av N Lll - 373, 374
Fabrik i argonatmosfär, av SHl - 374
Stadsgas enbart ur lättbensin, av SHl - 374
Nybygge ersätter »Andrea Doria», av N Lll - 374
    Nya metoder - 374, 375, 376, 377
Duktila järn-aluminiumlegeringar, av SHl - 374
Stadsgas genom hydrering av brännolja, av SHl - 374, 375
Förkromning av sprutade metallskikt, av SHl - 375
Molekylsilars användning, av SHl - 375, 376
Våtförbränning av avfall, av SHl - 376
Dispergeringsmedel för pigment, av SHl - 377
STF mars - 377, 378, 379
    Böcker - 379, 380, 381, 382, 383
Markedforskning, av Dag Thulin - 379
Airship, aeroplane, aircraft, av Arne Ahlberg - 379, 380
Progress in mineral dressing, av E R—s - 380
Maintenance engineering handbook, av Wll - 380
Fundamentals of advanced missiles, av BMW - 380, 381
Steric effects in conjugated systems, av H Erdtman - 381
Der Vorrichtungsbau, bd 1, av O A - 381
Laminated plastics, av SHl - 381
Gesenkschmieden von Stahl, av Erik Tholander - 381, 382
Vacancies and other point defects in metals and alloys, av CS - 382
Wasserkaftanlagen, bd 2, av AB - 382
Allgemeines Iterationsverfahren für verschiebliche Stabwerke, av Sven Kinnunen - 382, 383
Die Zahnformen der Zahnräder, av H Lindberg - 383
Proceedings of the Conference on Thermodynamic and Transport Properties of Fluids 1957, av Wll - 383
Traktorns stegring och stjälpning, av EBr - 383
SVR:s matrikel - 383
»Bofors stål» - 383
Skånska Ättikfabriken AB - 383
Svenska Träimpregnerings AB - 383
AB Svenska Elektromagneter - 383
    Händelser - 384
Forskning och utveckling i produktionens tjänst - 384
Kurs »Glidformsgjutning av betongkonstruktioner» - 384
Varselmärkning för radioaktiv strålning - 384
Bessemermedaljen till Bo Kalling - 384
Flygplatser för korthållstrafik - 384
En konferens om termonukleära processer - 384
Dechema-kongressen 1959 - 384
Transistorkonferensen i London - 384
    1959, H. 16 - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Skeppsbyggeriet och sjöfarten, av Nils Holmström - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Sjöfartstekniska problem, av Nils Grenander - 392, 393, 394
    Tekniska högskolorna - 394
CTH - 394
KTH - 394
Aluminium och dess bearbetning, av Vilhelm Christiansen - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Bloodhound till svenska luftförsvaret, av BMW - 401, 402
Fartvarnare - 402
Luktämnen i konstgödsel - 402
TIG och MIG - 402
    Nya material - 403, 404
Utskiljningshärdande rostfritt stål för hög temperatur, av SHl - 403
En tysk akrylfiber, av SHl - 403
Höghållfasta titanlegeringar, av SHl - 403, 404
Bildäckskord med stor hållfasthet, av SHl - 404
Duktil nickellegering för hög temperatur, av SHl - 404
Platina och palladium i rostfria stål, av KJB - 404
PVC med stor slagseghet till rör, av SHl - 404
Amerikanska forskningsflygningar, av BMW - 405, 406, 407
    Nya metoder - 407, 408, 409
Bindning av keramik vid metall, av SHl - 407, 408
Flamplätering med hårdmetall, av SHl - 408
»Spöksil» för radar, av DH - 408, 409
Ökning av ett gasverks produktion med gasol, av SHl - 409
Nylonpropellrar för handelsfartyg, av C Fo - 409
    Nybyggen - 409, 410, 411
Passamaquoddy tidvattenskraftverk, av AB - 409, 410
Varvsbygget i Arendal, av C Fo - 410, 411
Atomreaktor i konventionellt handelsfartyg, av C Fo - 411
    Andras erfarenheter - 411, 412, 413
Pontonbryggor för civilt bruk av Magnus Smedberg - 411
Värmehärdigt butylgummi, av SHl - 411, 412
Stora ångkraftverks ekonomi, av Wll - 412
Ulliknande bomull och värmehärdigt gelatin, av SHl - 412
Måttnoggrannhet och toleranser vid monteringsbygge, av BS - 412, 413
    Böcker - 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419
Enplansbyggnader, av Hn - 413
Storstadens terminalproblem, av Erik Nothin - 413, 414
Sampling opinions, av Tore Dalenius - 414
Some aspects of analysis and probability, av Yngve Domar - 414
Electronic semiconductors, av Raymond Nelson - 414
Rohrhydraulik, av Wll - 414, 415
Technische Baustähle, av U Thran - 415
The finite twisting and bending of heated elastic lifting surfaces, av JH - 415
Chemical processing of nuclear fuels, av SHl - 415, 416
Danske typehuse, av L Sandahl - 416
Radioisotopes in scientific research, bd 1—4, av Torbjörn Westermark - 416
Thermische Turbomaschinen, bd 1, av Wll - 416, 417
Advances in inspection techniques as aids to process control in non-ferrous metals production, av E Börje Bergsman - 417
Introduction to algebraic geometry, av Christer Lech - 417, 418
Die Grundgesetze der Umlaufgetriebe, av H Lindberg - 418
Logical design of digital computers, av G Westerberg - 418
Betriebs- und Angebotskalkulation im Stahl- und Apparatebau, av O A - 418
The potential theory of unsteady supersonic flow, av Sune B Berndt - 418, 419
Gleitfeste Schraubverbindungen im Stahlbau, av JH - 419
»ABC om ADB», av WS - 419
»Teko Vattenbok», av WS - 419
»M H J Sodium borohydride — SWS» - 419
AB Svenska Fläktfabriken, av WS - 419
Svenska AB Philips - 419
Svenska AB Brüel & Kjær - 419
AB Landelius & Björklund - 419
    Händelser - 419, 420
STF:s 100-årsjubileum - 419
Norblad-Ekstrand-medaljen i guld till Torbjörn Westermark - 419
Kurs »Statistisk analys och försöksplanering» - 419, 420
Lapplands Tekniska Förening - 420
TNC-aktuellt - 420
Kurser i materialhantering - 420
Tionde Internationella Kongressen för Tillämpad Mekanik - 420
En kemiteknisk ingenjörsträff - 420
Femte Internationella Kongressen i Kristallografi - 420
Internationell kongress om hydraulisk forskning - 420
Första Internationella Aerosolkonferensen - 420
Sjunde Internationella Keramikkongressen - 420
National Electronics Conference - 420
En hygienutställning - 420
Metallnormer - 420
    1959, H. 17 - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Gasverkens framtid, av Rolf Lindskog - 421, 422, 423, 424, 425
Nordiska granntidskrifter - 425, 426
Kinas oljeproduktion, av Wll - 426
Utveckling av den svenska skrothanteringen, av G Bg - 426
Zirkonium och mangan i magnesium - 426
Tyngdkraftsmätningar och deras användning, av Bror Wideland - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
Aluminiumflagor till färg - 435
Ett hårdlod för magnesium - 435
En supraledande legering med 31°K omslagstemperatur - 435
    Nya material - 435, 436
Lufthärdande, höghållfasta stål, av SHl - 435
Polykarbonat — en seg plast för formsprutning, av SHl - 435, 436
Legerat segjärn med hög kryphållfasthet, av SHl - 436
Renare handelsaluminium, av SHl - 436
Polyetenfiber, av SHl - 436
Höghållfasta nickellegeringar för hög temperatur, av SHl - 436
Rullande bilhjuls friktion, av Einar Bohr - 437, 438, 439, 440, 441
    Nya metoder - 441, 442, 443
Varmaluminerat bandstål, av K-J B - 441, 442
Finkornigt stål genom niobtillsats, av SHl - 442
Mätning av hydrauliska oljors luftinnehåll, av EBr - 442
Dammbygge genom sprängning, av AB - 442, 443
    Nybyggen - 443, 444, 445
Den brittiska siffermaskinen Ace, av J-R Törnquist - 443, 444
68 500 t tankfartyg sjösatt i Uddevalla, av N Lll - 444
Pasviks älvs utbyggnad, av RGn - 444, 445
Flygplats i Medelhavet, av AB - 445
    Andras erfarenheter - 445, 446
Färg och färgsättning, av LS - 445
Räknemaskin som biblioteksregister, av DH - 445
Biuret ur karbamid, av SHl - 445, 446
Motstånd och framdrift hos tankfartyg, av Alexander Kristsons - 446
    Böcker - 446, 447, 448, 449, 450, 451
Company planning and production control, av RL - 446
Das Unesco-Gebäude in Paris, av L Sandahl - 447
Contemporary Danish architecture, av L Sandahl - 447
Industrial electronics handbook, av L von Hámos - 447
Temperatur- und Spannungsverteilung in ausgemauerten zylindrischen Reaktionsgefässen, av JH - 447
Durchflussmessung, av Wll - 447, 448
Growth and perfection of crystals, av Erik Rudberg - 448
Axial flow compressors, av Olof Söderberg - 448, 449
Spot tests in inorganic analysis, av Axel Johansson - 449
The contemporary curtain wall, av L Sandahl - 449
Betrachtungen zur Frage von Stahlbauvorschriften, av U Thran - 449
Die Verfahren der plastischen Berechnung beigesteifer Stahlstabwerke, av JH - 449, 450
Air intake problems in supersonic propulsion av Bengt Ahrén - 450
Optical properties of semiconductors, av Dick Lundqvist - 450
Druckverlust und Wärmeübergang bei verwirbelter Strömung, av Wll - 450
Die Ermüdungsfestigkeit des Schweissmetalls, av JH - 450
International electrotechnical vocabulary, av WS - 451
»Hus i paket», av WS - 451
Cementa - 451
Asto AB - 451
    Händelser - 451, 452
Internatkurs »Trafikteknik» - 451
Administrativ vidareutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg - 451, 452
Internationell kongress för galvanoteknik och ytbehandling - 452
Svetstekniken inom energiförsörjningen - 452
Vochema blir Machevo - 452
Problemhörnan, av A Lg - 452
    1959, H. 18 - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Korrosionsförskningen i Sverige, av E Börje Bergsman - 453, 454, 455
Världens stålproduktion 1958, av WS - 455
Elkraft baserad på jordvärme, av Lars Lingstrand - 455, 456
Världstelefonnätet, av WS - 456
Solceller - 456
Minneselement i framtida datamaskiner, av Lars Arosenius - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
    Andras erfarenheter - 463, 464
Tyska rön om eldöden, av RGn - 463
Guld-nickellegering — ett korrosionsfast material, av SHl - 463
Elisolation för höga temperaturer, av RGn - 463, 464
Förstklassig aluminiumsvetsning, av R Gunnert - 464
Utankfartyg — utopi eller realitet. Projekt, av C Fo - 465, 466, 467
Utankfartyg — utopi eller realitet. Hydrodynamiskt motstånd, av C Fo - 467, 468
Högren nickel - 468
I koaxialkablar för radiofrekvens - 468
I Japan tillverkas - 468
Norges tungvattenkokare i Halden - 468
Metallpulver med 25 mµ kornstorlek - 468
Japans första atomreaktor - 468
Stereofonisk ljudåtergivning, av DH - 469, 470, 471
Naturgummi skall ersättas i USA, av SHl - 471
    Nya metoder - 472, 473, 474
Högrena metaller genom smältning i elektronstrålugn, av SHl - 472
Specialfartyg för stora godsbehållare, lastbilar etc., av N Lll - 472, 473
Absorption av sura gaser i kaliumkarbonatlösning, av SHl - 473
Perforerad aluminiumfolie till etiketter, av SHl - 473
Icke-linjär servokompensering, av KJ - 473, 474
    Nybyggen - 474, 475
Sprängningen av Harrsele kraftverks avloppstunnel, av AB - 474
Fransk experimentbil av EBr - 475
6100 tdw lastmotorfartyg byggt i Trondheim, av N Lll - 475
    Böcker - 475, 476, 477, 478, 479
Chemical process economics in practice, av Olof Gadd - 475, 476
Einführung in Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation, av Hans Rådström - 476
Control system components, av L von Hámos - 476
Analytical chemistry — some new techniques, av Bengt Rönnholm - 476, 477
Der kombinierte Einsatz basischer und saurer Elektroden in der Schweisstechnik, av R Gunnert - 477
Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge, av Östen Nilsson - 477
Lubrication science and technology, bd 1, av Wll - 477
Die Berechnung der Zylinderschalen, av JH - 477, 478
Nuclear reactor shielding, av Matts Roos - 478
Theorie der Relaissysteme der automatischen Regelung, av L von Hámos - 478
Junction transistor electronics, av G Markesjö - 478, 479
»Råmaterialet för industritextilier» - 479
Domnarfvets Jernverk - 479
Elektronikbolaget - 479
Lindståhls Bokhandel - 479
Chemische Werke Huls AG - 479
    Händelser - 479, 480
Forskningssamarbete på cellulosaområdet - 479
Ingenjören och den nya näringspolitiken - 479
Tionde Internationella Kylkongressen - 479
Varmförzinkningsteknisk konferens - 479
En internationell byggforskningskongress - 479
En internationell konferens för avfallsåtervinning - 480
    Nya produkter - 480
Hård träfiberplatta med goda målningsegenskaper - 480
Ett skrivande instrument - 480
En startluftkompressor - 480
Motorbrytare med insticksutlösare - 480
En svetsapparat för plast - 480
Kisellikriktare - 480
Fotometer för grumlingsmätning - 480
    1959, H. 19 - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Petroleum som kemisk industriråvara, av Bengt G Rånby - 481, 482, 483, 484, 485, 486
Svavelförsörjningen — framtidsutsikter, av SHl - 486
En privatägd forskningsreaktor - 486
Butadien-styrengummi tillverkas i Europa - 486
Aktuella metoder för anrikning av uran 235, av Mårten Mårtensson - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Världens största tryckbehållare för gas - 493
Tunnväggiga rör av rostfritt austenitiskt stål - 493
Det första »metanfartyget» - 493
125 mm polyetenrör, 1000 m i ett stycke - 493
    Nya metoder - 493, 494
Järnbriketter av malm, av SHl - 493
Polykondensation i vätskegränsytor, av SHl - 493, 494
Stål av martinkvalitet ur tackjärn med hög fosforhalt, av SHl - 494
Vägning genom gammaabsorption, av KJ - 494
Elektromagnetisk sönderstyckning av malm, av E R—s - 494
Bodåskilen, av Karl-Fredrik Lautmann - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Nybyggen - 502, 503
Stort industrilaboratorium, av SHl - 502, 503
17 m motorkryssare av plast, av N Lll - 503
Stora malmtankfartyg byggda i Malmö, av N Lll - 503
    Andras erfarenheter - 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509
Snabbt bindande lim, av SHl - 503, 504
Utflockning av slam med guar, av SHl - 504
Vattenkyld kabel, av RGn - 505
Hindrande av hartssyras isomerisering, av SHl - 505
Asymmetrisk dimetylhydrazin, av SHl - 505, 506
Jäsning av stärkelse till mannan, av SHl - 506
Skräddarsydda cyanosilikoner, av SHl - 506
Tryckluftsladdning av borrhål med AN-sprängmedel, av Magnus Smedberg - 506
Värme- och strålningsstabila polymerer, av SHl - 506, 507
Solbrännepiller, av SHl - 507
Fjärrmätning med Explorer 1, av DH - 507, 508
Förbättring av bomulls egenskaper med oorganiska ämnen, av SHl - 508
Hemoglobins reversibla reaktion med syre, av SHl - 508
Mögelbekämpare för läder, av SHl - 508, 509
    Böcker - 509, 510, 511, 512
Kosmos, bd 36, av SHl - 509
Bergbaumechanik, av E R—s - 509
Finite queuing tables, av Hans Rådström - 509, 510
Plastic design of steel frames, av JH - 510
Feedback control systems, av L von Hámos - 510
Regler und Regelungsverfahren der Nachrichtentechnik, av J-R Törnquist - 510, 511
I,x-Diagramme feuchter Luft und ihre Gebrauch bei der Erwärmung, Abkühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung von Luft bei Wasserrückkühlung und beim Trocknen, av Wll - 511
Einfamilienhäuser und ihre konstruktiven Details, av L Sandahl - 511
Systematic tests with ship models with δpp = 0,600 — 0,750, av C Fo - 511
Stahlbau-Tagung Heildelberg 1958, av Arne W Finné - 511, 512
Radioaktive Isotope in der Dickenmessung, av Knut Ljunggren - 512
    Händelser - 512
STF:s rikspremier 1959 i matematik och fysik - 512
Ekman-medaljen till Karl Cederquist - 512
Till ny ledamot i STF:s Kursnämnd - 512
U kontaktorgan vid tillsättande av vissa lektorstjänster - 512
Kurs »Kylning inom elektrotekniken» - 512
SEN-normer - 512
    1959, H. 20 - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540
Sandwichkonstruktioner med cellkärnor av papper, av Bryan R Noton - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
    Nybyggen - 522
Dieselhydrauliska boggilok för rangeringstjänst, av ty - 522
Brittiska atomdrivna ubåtar, av C Fo - 522
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Projektet, av Allan Sillén - 523, 524
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Skrovkonstruktionen, av Börje Larson - 524, 525, 526, 527
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Maskinanläggningen, av Hans Nilsson - 527, 528, 529, 530, 531
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Elutrustningen, av Torsten Rydkvist - 531, 532
    Nya metoder - 532, 533, 534, 535
Magnetostriktivt bandpassfilter, av J-R Törnquist - 532, 533
Gasturbin med luftförråd för toppkraft, av L Rausén - 533
Återvinning av klorväte och klor, av SHl - 533, 534
Bättre utnyttning av undervattenstelefonkablar, av Johan Borgström - 534
Samsträngpressade metalldelar, av SHl - 534
Undervattenstankfartyg, av Alexander Kristsons - 534, 535
Flygtrafikmodell, av DH - 535
    Andras erfarenheter - 535, 536, 537
Sprödbrottsproblemet särskilt för tryckkärl, av CS - 535
Plaster erhållna genom ymppolymerisation, av SHl - 535, 536
Strålningsvulkning, av SHl - 536
Uppvärmning av småhus, av Wll - 536
130 kV öresundskabeln 1958, av RGn - 536, 537
Epoxiorganosiloxaner, av SHl - 537
Platinering av zirkonium, av U T—h - 537
    Böcker - 537, 538, 539
An introduction to combinatorial analysis, av Hans Rådström - 537, 538
Nonlinear control systems, av L von Hámos - 538
Switching circuits with computer applications, av J-R Törnquist - 538
British Petroleum year book 1959, av SHl - 538
Electric cranes, av Elis Dahlin - 538, 539
    Händelser - 539, 540
De svenska forskningsrådens kommitté för rymdforskning - 539
Första spadtaget till Tekniska Museet - 539
Komponentinformation vid FTL - 539
Kollokvium »Buller och bullerbekämpning på handelsfartyg» - 539
MTM 1959 - 539, 540
En internationell kongress om förbehandling av malm - 540
EN amerikansk automatiseringsutställning och -kongress - 540
Nordiska granntidskrifter - 540
    1959, H. 21 - 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Skogsindustrins råvarutransporter, av Kjell Kilander - 541, 542, 543, 544, 545
Den hittills största nyloncylinder - 545
Vallecitos-reaktorn - 545
mksa-systemet - 545
    Nya metoder - 545, 546
Varmförtenning av gjutjärn, av U T—h - 545
Stapelavlöpningsberäkningar på räknemaskin, av C Fo - 546
Dubbelintegerande accelerometer, av KJ - 546
Oxidborttagning på stål genom spaltning i vakuum, av K-J B - 546
Dialys för separering av svavelsyra från sulfat, av SHl - 546
Skorstenars dynamiska stabilitet, av Johan F Hagerup och Nils-Erik Bronner - 547, 548, 549, 550, 551, 552
Storbritanniens elkraftförsörjning - 552
En oljeförgasningsanläggning - 552
1900 tåg och 540 000 resande - 552
    Andras erfarenheter - 553, 554
Radioisotop för läcksökning, av SHl - 553
Kerametaller av aluminiumoxid och järn, av SHl - 553
Fjäderupplagt fundament, av Å I - 553
Produktion av hybridfrön, av SHl - 553, 554
Järnsvampsproduktion i Mexiko, av E R—s - 554
STF april - 554, 555, 556, 557, 558
    Böcker - 558, 559
Statistics, av Lennart Råde - 558
Air conditioning and refrigeration, av O Kallin - 558, 559
Gas chromatography 1958, av Magnus Alfredsson - 559
Investigation of Danish aggregates at the Building Research Station, Garston, England, av Tor Hagerman - 559
AB Pharmacia - 559
Svenska Siemens AB - 559
Elektroskandia - 559
Asto AB - 559
    Händelser - 559, 560
Thulin-medaljen till Tore Edlén och Georg Drougge - 559
SKR:s riksmöte 1959 - 559, 560
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening - 560
Information för politiskt intresserade ingenjörer - 560
M-gruppen - 560
Problemhörnan, av A Lg - 560
Tillägg - 560
    1959, H. 22 - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Medvind för standardiseringen, av Olle Sturén - 561, 562
Standardisering av metalliska material och formprodukter, av Halvard Liander och Julius Götzlinger - 562, 563, 564, 565, 566, 567
Standardisering inom byggnadsbranschen, av Bengt Wiking - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Teleteknisk standardisering, av Björn Nilsson - 574, 575, 576, 577, 578
Högspänningsströmbrytare — ett exempel på elektroteknisk standardisering, av Tage Holm - 578, 579, 580, 581, 582, 583
Kontorsteknisk standardisering i Sverige, av Paul Nordgren - 583, 584
Emballagestandard, av Åke Sahlin - 585, 586
Standardisering inom verkstadsindustrin, av Gunnar Brynge - 586, 587, 588, 589, 590
Kärnenergi — ett nytt arbetsfält inom SMS, av Lars Walldén - 590, 591
Konsumentstyrt standardiseringsarbete, av Olle Hallberg - 591, 592
    1959, H. 23 - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Sveriges tillgång på naturenergi i vattenkraft, av Thure Berglund och Sven Olof Larsson - 593, 594, 595, 596
Vilka krav ställs på en nyutexaminerad civilingenjör? av WS - 596
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 596
Ljudvågor i vattnet, egenskaper och användning, av Sigfrid Wennerberg - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
    Andras erfarenheter - 603, 604
1—3 kW kiseltransistorer, av Tdn - 603
Bindemedel för färger ur tallolja, av SHl - 603, 604
Radioaktiv täthetskontroll, av KJ - 604
Mjukad polyvinylklorids resistens mot radioaktiv strålning, av SHl - 604
Tillsatser för högtemperatursmörjoljor, av SHl - 604
Molybdenbesprutade ferritiska ståls utmattningshållfasthet, av SHl - 604
Tungvattenmodererade reaktorer vid Genève-konferensen 1958, av Peter H Margen - 605, 606, 607, 608, 609, 610
mksa-systemet på frammarsch, av Wll - 610
    Nybyggen - 610, 611
Utvidgningar hos Burmeister & Wain, av N Lll - 610, 611
Saabs stationsbil, av EBr - 611
    Nya metoder - 611, 612
Högvakuum genom kylning, av SHl - 611, 612
Kemisk förnickling av kol, av U T—h - 612
Akroleinderivat, av SHl - 612
Hög temperatur med roterande ljusbåge, av SHl - 612
Oxalatbeläggning vid dragning av rostfritt stål, av SHl - 612
    Tekniska högskolorna - 613
CTH - 613
KTH - 613
    Böcker - 613, 614
Standardiserade termer och definitioner för värmebehandling av metalliska material, av Wll - 613
Introduction to functional analysis, av Hans Rådström - 613, 614
»Grundregler för marknadsundersökningar, opinionsundersökningar och distributionsutredningar» - 614
»Välj standard» - 614
En ny upplaga av »Bergsmansförteckning» - 614
AB Max Sievert, av Wll - 614
AB Landelius & Björklund - 614
Förbättrat konjunkturläge, av Göran Ahrsjö - 614, 615, 616
    Händelser - 616
Svenska MTM-föreningen - 616
Chalmerska Forskningsfonden - 616
Sven Brohult ny direktör för IVA - 616
Permanent utställning om bostaden i Stockholm - 616
    1959, H. 24 - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636
Databehandlingsmaskiner i industrin, av Alois Kohl - 617, 618, 619, 620, 621, 622
Standardisering inom amerikansk verkstadsindustri, av Gunnar Brynge - 622
Gängförbindningar vid skarvborrning, av Karl-Fredrik Lautmann - 623, 624, 625
    Nya metoder - 625, 626, 627
Sprutaluminering av stål, av SHl - 625, 626
Betong behandlad med kiselfluorid, av SHl - 626
Optimerande processreglering, av KJ - 626
En transistor för låg temperatur, av J-R Törnquist - 627
Exotermiskt material för värmebehandling av svetsar, av SHl - 627
Strömlös förgyllning, av SHl - 627
    Andras erfarenheter - 628, 629
22 M$ prov på motorvägar, av EBr - 628
Saltsmältor som lösningsmedel, av H Me - 628
Amerikanskt forskningsprogram för transporter till havs, av C Fo - 628
Mjuklod för låg temperatur, av SHl - 628, 629
Bestämning av uppehållstiden i seriekopplade reaktionskärl, av SHl - 629
STF maj - 629, 630, 631, 632, 633
    Böcker - 633, 634, 635
Mekaniska nomogram, av JH - 633, 634
Chemie des Ingenieurs, av U T—h - 634
Sampled-data control systems, av L von Hámos - 634
Jahrbuch der Oberflächentechnik 1959, av U T-h - 634
Proceedings of the Third U.S. National Congress of Applied Mechanics, av Wll - 634, 635
Über das Verhalten von extrem schnelläufigen Axialmaschinen, av Olof Söderberg - 635
Schweissen von Gusseisen, av R Gunnert - 635
Metal industry handbook and directory 1959, av Wll - 635
    Händelser - 635, 636
Sigvard Eklund Dragon-chef - 635
Normalfrekvenssändingar från Foa - 635
Tekniska Museets nya skogsindustriavdelning - 635, 636
Einsteinium Es och mendelevium Md - 636
Tekniska Läroverkens Ingenjörssamfund - 636
Tretton vid bordet i Cern - 636
Uppsatspristävlan med australienresa som pris - 636
IVA-stipendiat för kemistudier i Tyskland - 636
Från Skandinaviska Bankens Stipendiefond av 1931 - 636
citce - 636
Konstruktion för plastisk formgivning - 636
ASTE Tool Show - 636
    1959, H. 25 - 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Den tekniska forskningens målsättning och nyttiggörande, av Edy Velander - 637, 638, 639, 640, 641
Syntetiskt »naturgummi» i kommersiell skala - 641
Den första reaktorn i Chapelcross ger kraft - 641
Duktilt yttrium - 641
Bestrålad potatis för allmän konsumtion - 641
    Andras erfarenheter - 642
Minskning av aluminiumförlusten vid gjutning, av SHl - 642
Material för grammofonskivor, av SHl - 642
Bensins vägoktantal beror även på dess kokpunkt, av EBr - 642
Gummi för heta hydrauloljor, av SHl - 642
Strängpressning av aluminiumlegeringar, av Bo Estberger - 643, 644, 645, 646, 647
    Nya material - 648
Legering med hög kryphållfasthet, av SHl - 648
Cellkeramik, av SHl - 648
Titanat som högtemperaturisolering, av SHl - 648
Svarvbara hårdmetaller, av SHl - 648
Titanlegeringar, av SHl - 648
Elektronisk manövrering av bilar, av EBr - 649, 650
Färgningsbara fluorplaster - 650
1500 M$ i skador genom luftföroreningar - 650
    Nybyggen - 650, 651
17 knops bärgningsfartyg byggt i Gävle, av N Lll - 650
Rekordmotor av Götaverkens typ, av CFo - 650, 651
Dansk anläggning för reformering av krackgaser, av SHl - 651
    Böcker - 651, 652, 653, 654
Ord och uttryck 1941—1956, av WS - 651, 652
Mechanics, bd 1 & 2, av JH - 652
Uranium ore processing, av SHl - 652
Konstruktionslehre des allgemeinen Maschinenbaues, av Sven Lundgren - 652, 653
Fundamentals of press tool design, av Östen Nilsson - 653
Metallographisches Arbeitsverfahren, av P Steinbruck - 653
Der Dreher als Rechner, av O A - 653
Architekturdetails, av L Sandahl - 653
Einführung in die Vektorrechnung für Elektrotechniker, av Gunnar Petersson - 653, 654
»Emulsions and detergents» - 654
    Händelser - 654, 655
Civilingenjörsutbildningen på atomenergiområdet - 654, 655
Möte om automatiseringens ekeonomiska verkningar - 655
En studiekonferens om plastsvetsning - 655
Ett internationellt arkitekturseminarium - 655
Nordiska granntidskrifter - 655, 656
    Nya produkter - 656
Ultraljudapparater för rengörning - 656
Svenskbyggd universaltraktor - 656
En ultraviolett-analysator - 656
En bogserad skördetröska - 656
    1959, H. 26 - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Forskning och utvecklingsarbete inom industrin, av Halvard Liander - 657, 658, 659, 660, 661
Nils Fredriksson †, av John Wennerberg - 662
Mekaniserat husbyggande i Sovjetunionen, av Evert Strokirk - 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
    Nybyggen - 669, 670, 671
Polyvinylacetatfabrik i Perstorp, av SHl - 669, 670
Attackubåtarna i den svenska marinplanen, av Björn Olsen - 670
Uddevallatanker med 15 000 hk dieselmotor, av N Lll - 670
Dragon-projektet, av SHl - GAH - 671
Marinplanens jaktubåtar, av Björn Olsen - 671
    Andras erfarenheter - 671, 672
Försök med höghållfasta bultar för stålbyggnader, av Arne W Finné - 671, 672
Tidningstekniska tendenser, av WS - 672
Polytetrafluoreten på trä, gummi, plast, av SHl - 672
    Böcker - 672, 673, 674
Fakta om atomvapen, av SHl - 672
Svensk naturvetenskap 1959, av GAH - 673
Andra Nordiska Korrosionsmötet, av U T—h - 673
Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening 1958, av Wll - 673
Starten und Fliegen, bd 3, av BMW - 673
»Svenska Byggnadsindsutriförbundet 1958» - 674
»Kanthal-handboken» - 674
AB Plyfa - 674
AB Odelberg & Olson - 674
    Händelser - 674, 675, 676
Utvecklingen av svensk medicinsk teknik - 674, 675
Tekniska Samfundet i Göteborg - 675
»Årets bästa fackpressannonser» - 675
Nordisk Byggdag - 675
Finskt samarbete högskoleingenjörer — läroverksingenjörer - 675
IVA-pristävlan om teknisk-vetenskapliga arbeten - 675
IAEA central för erfarenhetsbyte inom fusion- och plasmaforskning? - 675
National Inventors Council - 675, 676
Teknikfilmfestival - 676
S:t Eriksmässan 1959 - 676
Problemhörnan, av A Lg - 676
    1959, H. 27 - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
En pumptillverkare nyskapar och utvecklar, av Sixten Englesson - 677, 678, 679, 680, 681
Medicinsk teknik och dess gränsområden, av WS - 681
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige första kvartalet 1959, av Mats Bärlund - 681, 682
Finlands grafiska industri, av Toivo Rissanen - 683, 684
Sovjetunionens järnmalmsreserver, av SHl - 684
Fartygssvängningar, av F H Todd - 685, 686, 687, 688, 689, 690
Svensk skogsindustri, av WS - 690
Civila atomreaktorer i USA, av SHl - 690
    Nybyggen - 691, 692
Svensk datamaskin till Belgien, av ty - 691
Stora bulklastfartyg sektionsbyggda i Bergen, av N Lll - 691
Reservkraftanläggning i Hötorgscity, av RGn - 691
Los Alamos andra homogena reaktor, av SHl - 691, 692
Petrokemikalier i Västtyskland, av SHl - 692
    Nya metoder - 692, 693, 694
Variabel styrutväxling för bilar, av Einar Bohr - 692
Apparat för automatisk manövrering av ventiler, av SHl - 693
Gasmunstycke och backventil av gummi, av SHl - 693
Avskiljning av den bruna röken vid syrgasblåsning, av Wll - 693
Strömlös palladiumutfällning, av U T-h - 693, 694
Beröringsfri breddmätare för bandvalsverk, av K-J B - 694
    Andras erfarenheter - 694, 695
Driftsäkerhet och fart hos atomdrivna ubåtar, av C Fo - 694, 695
Konkurrenter till bomull av rayontyp, av SHl - 695
Flammigt tryck, av WS - 695
    Böcker - 695, 696, 697, 698
Ingenjörshandboken, bd A, M, E, av Wll — GAH - 695, 696, 697
Statsmakterna och de statliga aktiebolagen, av Arne Brodd - 697
Vår armé 1959, av Wll - 697
Reaktorkonstruktioner av SHl - 697
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1958, av Wll - 697
»Vi bygger en fabrik», av WS - 698
»Oljeåret 1958» - 698
Skellefteå Gummifabriks AB - 698
    Händelser - 698, 699
CTH:s utbyggnad - 698
Polhemspristävlan 1961 - 698
Ahlsellstipendiet 1959 - 698
De högre skolornas examensteknik utreds - 698, 699
Kurs »Svetsteknik för konstruktörer» - 699
Tekniska Samfundets i Göteborg kommitté nr 12 »Kamratkommittén» - 699
Användning av strålning i industrin - 699
Elfte Internationella Vägkongressen - 699
    Nya tidskrifter - 699, 700
Electrochimica Acta - 699
Materialprüfung — Materials Testing — Matériaux, Essais et Recherches - 699
Stal - 699, 700
Metal Finishing Abstracts - 700
Planetary and Space Science - 700
Plastic Abstracts - 700
Adhesive Age - 700
Chemische Industrie International - 700
europa industrie revue - 700
International Atomic Energy Agency Bulletin - 700
Tillägg - 700
    1959, H. 28 - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720
Elektrofilter, av Bengt Berg - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
Vattenkraftstationernas maskineffekt - 707
Järnvägselektrifieringen - 707
Gasfälten i Lacq - 707
Sovjetunionens första jordvärmekraftverk - 707
    Nya material - 707, 708
Skummetall, av SHl - 707
Varmhållfasta stål, av K-JB - 707, 708
Korrosionsfast välljärn, av SHl - 708
Skumplast för hög temperatur, av SHl - 708
Elektronik- eller starkströmsapparater i industriutrustningar, av Per Kain - 709, 710, 711
    Nya metoder - 711, 712, 713, 714
Stolpnumrering vid flyginspektion, av R Gn - 711
Anordning för stötvågsbelastning, av Lars O Larsson - 711, 712
Plasmaraketmotor för 40 kW, av Björn Bergqvist - 712
Motståndssvetsade tubfästen i värmeväxlare, av SHl - 712
Transportör för pulver, av SHl - 712, 713
Automatiskt reglerad apparat för vattendestillation, av SHl - 713
Utnyttjande av spillolja, av SHl - 713
Akrylnitril ur propen och ammoniak, av SHl - 713
Metod för tillverkning av nitrofosfat, av SHl - 713, 714
Kontinuerlig övervakning av stofthalt i gaser, av G Rosenblad - 714
    Nybyggen - 714, 715
Tankfartygsleveranser från Uddevallavarvet, av N Lll - 714, 715
6500 tdw lastmotorfartyg levererat av Lindholmen, av N Lll - 715
Kanadensisk reaktor för provning av bränsleelement, av SHl - 715
    Andras erfarenheter - 715, 716, 717
Återvinning av atombränsle genom fluorering, av SHl - 715
Vitmetallens adhesion till lagerskålar av stål, av SHl - 715
Hur växtutrotningsmedel verkar, av SHl - 716
Katodiskt skydd med zinkanoder, av U T-h - 716
Epoxiföreningar som mjuknings- och stabiliseringsmedel, av SHl - 716
Titans brännbarhet, av SHl - 716, 717
    Böcker - 717, 718, 719, 720
Sveriges sågverksindustri, av Wll - 717
Skiftarbete i verkstadsindustrin, av WS - 717
Der Bergbau in der Kunst, av Einar Öhman - 717, 718
Metrology and gauging, av Peter Steinbruck - 718
Electrical engineering circuits, av Bengt Peterson - 718
Das Messen von Geschwindigkeiten an Werkzeugmaschinen mit Hilfe elektrischer Verfahren, av H Lindberg - 718, 719
Semiconductor abstracts, bd 4, av H Nettelbladt - 719
Entwicklungsprobleme der Kraftfahrzeugmotoren, av EBr - 719
Praktisches Handbuch der gesamten Schweisstechnik, bd 3, av R Gunnert - 719
Modern fishing gear of the world, av Lennart Axelsson - 719, 720
Radioisotopes in the service of man, av SHl - 720
Ord och uttryck, av WS - 720
Ekono 1958, av Wll - 720
Interavia ABC 1959, av WS - 720
»Inför yrkesvalet — en vägledning» - 720
»Större bostad» - 720
»Håndbog för Dansk Ingeniørforening 1959—60» - 720
»IAEA technical assistance» - 720
Galvanotechnik - 720
AB Landelius & Björklund - 720
AB Färdskrivare - 720
    1959, H. 29 - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
Stora elektrostålugnar, av Per Erik Hammarlund - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
Världens största naturgasförekomst i Sahara, av WS - 728
Jordvärme som energikälla i Island, av SHl - 728
Storsprängning vid norsk gruva, av E R—s - 729, 730
    Nya metoder - 730, 731, 732, 733, 734
Elektriska batterier aktiverade med ammoniakgas, av U T-h - 730, 731
Separering av niob och tantal i kommersiell skala, av SHl - 731
Elektrolytisk aluminering, av SHl - 731, 732
Målning av metaller i trikloretenångor, av SHl - 732
Zinkvitt genom flamoxidation av slig, av SHl - 732
Kontinuerlig framställning av tallolja, av SHl - 732, 733
Regenerering av aktivt kol i fluidiserad bädd, av SHl - 733
Termoanalys för undersökning av stoft, av G Rosenblad - 733, 734
    Andras erfarenheter - 734, 735, 736
Difenolvaleriansyra till lackhartser, av SHl - 734
Kondensation i horisontala rör, av Wll - 734, 735
Grignard-föreningar i industriell skala, av SHl - 735
Fenyltiokarbamid som insektbekämpare, av SHl - 735
Fosfornitridpolymerer — värmehärdiga plaster, av SHl - 735, 736
Syntetiska kvartskristaller i halvstor skala, av SHl - 736
Förtjocknings-, suspenderings- och dispergeringsmedel, av SHl - 736
Titan i segjärn, av SHl - 736
    Böcker - 736, 737, 738
Byggmaskiner 1959, av Mejse Jacobsson - 736, 737
Arvodesnormer för rådgivande arkitektverksamhet, av BS - 737
Tysk inköpsteknik av idag, av B Alvin - 737
Einführung in die DIN-Normen, av Wll - 737
Handbook of automation, computation and control, bd 1, av Bengt Jiewertz - 737, 738
The economic problems of nuclear power, av Wll - 738
»Verktygsmaskinerna, drivhjulen i det tekniska framåtskridandet», av WS - 738
Sperry Gyroscope Co. Ltd - 738
AB Källe-Regulatorer - 738
J Danielson & Co AB - 738
    Tekniska högskolorna - 738, 739
CTH - 738
KTH - 738, 739
    Händelser - 739, 740
STF:s höstresa 1959 - 739
Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1959 - 739
Tekniska Föreningen i Uppsala - 739
Överstyrelsen för de Tekniska Högskolorna - 740
Sveriges första läroverksingenjör med statlig privatistexamen - 740
Finländsk borgesmannaring för teknologlån - 740
Stockholms Byggnadsförenings jubileumspris - 740
Wallmarkska belöningen - 740
Vetenskapsakademiens Beskowska stipendium - 740
Edlundska belöningen - 740
Kurs för specialister på elektronisk databehandling - 740
S:t Eriksmässan 1959 - 740
Radio Show - 740
    1959, H. 30 - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764
En mekanists syn på några atomkraftproblem, av Alf Lysholm - 741, 742, 743, 744, 745, 746
Bullerbekämpning med ljuddämpande material, av Jan Bäckström - 747, 748, 749, 750
Rysk elektronik visad i New York, av GAH - 750
Sveriges försörjning med svavel, av SHl - 750
Motortekniska synpunkter på smörjoljor, av Åke Larborn - 751, 752, 753, 754, 755, 756
    Nya material - 756, 757
Utskiljningshärdande stål för hög och låg temperatur, av SHl - 756
Magnesiumlegering för smide, av SHl - 756, 757
    Nya metoder - 757, 758, 759
Elektrostål direkt ur malm, av SHl - 757
Ång-gasturbinsystem för koldrift, av Wll - 757
Hårdförnickling, av SHl - 757, 758
Eloxerade aluminiumförband för elektriska lindningar, av SHl - 758
Dialysator för sura lösningar, av SHl - 758
Utvinning av bly i zinkschaktugn, av SHl - 758, 759
    Andras erfarenheter - 759, 760
Cocktailpartyts akustik, av GAH - 759
Förnickling i alkaliska bad, av U T—h - 759
Vankantsågningens ekonomi, av WS - 759, 760
Korngränsfrätning hos aluminiummässing - 760
Lufttorkande och polymeriserande melaminhartslack, av SHl - 760
    Böcker - 760, 761, 762
Balansvärderingsprinciper, av T Brehmer - 760, 761
Fjärrtransport med lastbil, av Erik Nothin - 761
Architecture USA, av L Sandahl - 761
Abelian varieties, av Crhister Lech - 761
Engineering materials handbook, av K-A Melkersson - 761, 762
High temperature effects in aircraft structures, av JH - 762
»Bahco stoftskiva», av Wll - 762
Billesholms Glasulls AB - 762
»Hur skall förpackningsmaterial behandlas?» - 762
AB Svenska Aluminiumkompaniet - 762
Philips Isotop-tjänst - 762
    Händelser - 762, 763, 764
Den fjärde långtidsutredningen - 762, 763
Terminologi inom kärnenergiområdet - 763
Tekniskt seminarium i Danmark - 763
Normalfrekvenssändningar och tidssignaler från Televerket - 763
Kurs »Ferriter och ferritkomponenter» - 763
SHI-kurser - 763, 764
Internationell ingenjörskongress - 764
Tredje Internationella Kongressen för Kvalitetskontroll - 764
En internationell konferens om hårdhetsmätning - 764
Internationell konferens om företagsledning - 764
Ilmac - 764
Kongresser i samband med Kunststoffe 59 - 764
Leipzig-mässan - 764
Första internationella Brno-mässan - 764
En fransk utställning för materialhantering - 764
En holländsk instrumentutställning - 764
Metallnormer - 764
    1959, H. 31 - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784
Seismologiska arbeten under geofysiska året, av Markus Båth - 765, 766, 767, 768, 769
    Andras erfarenheter - 769, 770
Smörjmedel för hög temperatur, av SHl - 769
Allmänheten och Ericofonen, av GAH - 769, 770
Skador i ångrör av molybdenstål, av Wll - 770
Bestämning av materialtransporten i järnsvampsugnar, av SHl - 770
Koksgrus som bränsle i masugn, av SHl - 770
Klorkautschukfilmers vattentäthet, av SHl - 770
Mineralutvinning med atomsprängämnen, av E R—s - 771, 772, 773, 774, 775, 776
Sovjetunionens stålindustri inom nuvarande sjuårsplan, av Bd - 776
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1959, av N Lll - 776
    Nybyggen - 777, 778, 779
Passagerarplan för machtal 3, av GAH - 777
Sovjetunionens första atomkraftverk, av Bd - 777
Nyttiga satelliter, av GAH - 777, 778
USA:s stora missiler, av GAH - 778, 779
Boj för lossning och lastning av flytande laster, av N Lll - 779
    Nya metoder - 779, 780
Diboran vid hydratisering av dubbelbindningar, av SHl - 779, 780
Kulvärmeväxlare, av SHl - 780
Våtmalning av bauxit vid Bayer-processen, av SHl - 780
    Böcker - 780, 781, 782
Focus, bd 3, av GAH - 780
Hur jag får ut mest av min Volvo PV 544, av EBr - 781
Växelströmslära, av R Gn - 781
Ausbeulen, av JH - 781
Nuclear explosions, av SHl - 781, 782
Lehrbriefe für Kältetechnik, av Wll - 782
Topics in electromagnetic theory, av Mats Viggh - 782
Einführung in die Technische Mechanik, av Å I - 782
»Induktiv härdning», av Wll - 782
»Luftfilter för atomkraftanläggningar» - 782
»Ljungmans service 1959» - 782
AB De Lavals Ångturbin - 782
    Nya tidskrifter - 783, 784
Filmteknik - 783
Elektronische Rechenanlagen - 783
Powder Metallurgy - 783
Reactor Technology - 783
Automatic Welding - 783
Welding Production - 783
Industrial and Engineering Chemistry International - 783
Airlift - 784
SNB-litteratur - 784
Linoleum - 784
FAC-kontakt - 784
Lloydaren - 784
General Electric Review - 784
    Händelser - 784
Programmet vid det finska mötet för politiskt intresserade ingenjörer - 784
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 784
Fransk förpackningsutställning och -kongress - 784
Problemhörnan, av A Lg - 784
    1959, H. 32 - 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820
Videobandspelare, av Arne Sanfridsson - 785, 786, 787, 788
Världens största transduktorer - 788
Den tysk-fransk-amerikanska atlanttelefonkabeln - 788
En miljard ton stål per år - 788
Flygtrafikens tillväxt avtar, av WS - 788
London kokar med amerikansk metan, av SHl - 788
Momentan-reservkraftaggregat, av Fredrik Dahlgren - 789, 790, 791, 792, 793, 794
Järn och stål i Japan, av SHl - 794
Mörkerseende TV - 794
En ersättning för förstörda stämband - 794
En astronomisk observationssatellit - 794
Industridiamanter från Sibirien - 794
Transistorer — elektronrör, av Bengt Jiewertz - 795, 796, 797, 798, 799
    Andras erfarenheter - 800
Friktion och smörjning, av Bengt Muhr - 800
Ytaktiva ämnen i tryckfärger, av SHl - 800
Selenhaltigt rubinglas, av SHl - 800
Vattenlöslig plast, av SHl - 800
Beryllium i reaktortekniken, av Göran Lagerberg - 801, 802, 803, 804, 805, 806
Oljekonsumtionen i Europa, av Wll - 806
Yard och pound standardiserade, av Wll - 806
Europeisk olje- och naturgasproduktion - 806
Färgseende och färgfotografi, av SHl - 807, 808, 809
100 000 curie per år krypton 85 - 809
Kanadas 220 MW materialprovningsreaktor - 809
Shippingport-reaktorns nya kärna - 809
Världens djupaste borrhål - 809
    Nybyggen - 810, 811
Modern hamn för jättetankfartyg, av N Lll - 810
Underjordsförgasning och gasturbindrift, av Wll - 810
Stort malmtankfartyg byggt av Götaverken, av N Lll - 810
Centrallager för Atlas Copco, av Erik Nothin - 810, 811
Ett tak över centrala Manhattan, av GAH - 811
    Nya metoder - 811, 812
Fjärrmätning av belysningsstyrkor, av GAH - 811
Explosionshärdning av manganstål, av SHl-CS - 811
Avlägsnande av icke-järnmetaller från Stål, av SHl - 811
Föda för rymdresenärer, av GAH - 811, 812
Magnetitgivande rostning av svavelkis, av SHl - 812
Värmeförluster och tryckförluster i tubsatser, av Wll - 813, 814
    Böcker - 815, 816, 817, 818
Nordiske småhus, av Anna Borelius - 815
Kompendium över elektriska maskiner och transformatorer för verkstäder och industrianläggningar, av G Ödberg - 815
Flamspridning hos ytbeklädnadsmaterial, av Wll - 815
Successful technical writing, av GAH - 815, 816
Modern trends in documentation, av GAH - 816
What is cybernetics? av GAH - 816
Electric contact handbook, av Anders Jörgensen - 816
Elektronische Datenverarbeitung, av Bengt Jiewertz - 816, 817
Punched cards, av A Lindberger - 817
Ringbuch der Energiewirtschaft, av R Gn - 817
»Det hände 1958», av W S - 818
»Stålframställning i bilder», av W S - 818
»Stefa-tätringen», av Wll - 818
PA-rådets Filmservice och Järnbruksförbundet - 818
Bolidens Gruv AB - 818
AB Ingeniörsfirman Rectus - 818
Hugo Montgomery AB - 818
Testlab Corporation - 818
Stilson Tool - 818
    Händelser - 818, 819
TNC-ordförande - 818
Myndigheters och organisationers namn på främmande språk - 818
Örebro Ingenjörsklubb - 818
Svenska Plastföreningens bibliotek - 818
Anslag för skoglig forskning - 818, 819
Resestipendier för yrkesutbildning - 819
Statsbidrag för utbildning av lärlingar - 819
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 819
Femte Nordiska Svetsmötet - 819
Rationaliseringstekniska kurser - 819
Konferens om reglering inom elenergiförsörjningen - 819
    Nya produkter - 819, 820
En ny svensk dieseltraktor - 819
Rörstansmaskin - 820
En mindre planslipmaskin - 820
Kabelklämma - 820
Ett tätningsmedel - 820
Kulföringar - 820
Plastbehandlad förzinkad plåt - 820
    1959, H. 33 - 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852
Teknikens språkproblem, av Carl Björkbom - 821, 822, 823, 824, 825
    Nya metoder - 825, 826
Ytongstav med låsbrickor, av BS - 825, 826
Gaslyftpumpar för flerkolonnsystem, av SHl - 826
Fiskmjöl och fiskolja, av Carl-Axel Andsten - 827, 828, 829, 830
Metriska måttsystemet i USA, av Wll - 830
Kanaltrafiken genom Suez ökar, av N Lll - 830
Plastbelagda papper, av Gunnar Wessman - 831, 832, 833
Den första kraftreaktorn på Västeuropas fastland - 833
Ett korrosionsfast lod för aluminium - 833
I en vindtunnel för machtal 10—27 - 833
    Andras erfarenheter - 834, 835, 836
Nitriter som korrosionsskydd i vatten, av U T—h - 834
Molybdentråd av gjutet eller pulvermetallurgiskt framställt ämne, av SHl - 834
Flamresistent polyeten för ledningsisolation, av SHl - 834
Skorstensprovning, av Wll - 835
Drifterfarenheter vid överkritiskt ångtryck, av Wll - 835, 836
Göttillverkning vid Imatra, av SHl - 836
Aldehydgummi, av SHl - 836
Motorsmörjoljor och tillsatsmedel, av Harry Lindhe - 837, 838, 839, 840
Kloröverskott i USA:s klor-alkaliindustri - 840
Stora tryckkärl kan avspänningsglödgas in situ - 840
Aluminium försprödas inte av väte - 840
Tolv gånger hanteras 61 · 10 9 postförsändelser - 840
Elisolering för hög temperatur - 840
Studium av cementtillverkningen med radioisotoper, av SHl - 841, 842
Lantanidoxider som katoder i högspänningsrör - 842
Nylon, fyllt med molybdensulfid - 842
En D2O-modererad, kolvätekyld reaktor - 842
Ungerns första reaktor - 842
De första 24 sexlandsstudenterna - 842
Tjockoljedrift av gasturbiner, av Wll - 843, 844
Svensken blev tredje i världen som oljeförbrukare 1958 - 844
Över Bosporen skall dras en 154 kV ledning - 844
    Böcker - 844, 845, 846, 847, 848, 849
Rymdfarten har börjat, av GAH - 844
Velstand via viden, av GAH - 844
Hur jag får ut mest av min Volkswagen, av EBr - 844, 845
Rumsuppvärmning med små varmluftsmängder, av Wll - 845
Directory of nuclear reactors, bd 1, av SHl - 845
Dictionary of guided missiles and space flight, av GAH - 845
Versuche zur Anwendung vorgespannter Schrauben im Stahlbau, bd 2, av Arne W Finné - 845, 846
The Shippingport pressurized water reactor, av Arthur Dahlgren - 846
Wirtschaftliches Ausschneiden von Blechteilen, av Östen Nilsson - 846
Aerodynamik des Flugzeuges, bd 1, av BMW - 846, 847
Feldmessen, bd 1 & 2, av Å G - 847
Rock pressure in mines, av Bo Hall - 847
Fortschritte der Verfahrenstechnik, bd 3, av Karl-Axel Melkersson - 847, 848
Basic of digital computers, bd 1, 2 & 3, av J-R Törnquist - 848
4. Giessereitagung in Leipzig 1958, av Erik O Lissell - 848
Epoxy resins, av SHl - 848
Jahresbericht 1957 der Europäischen Föderation, av U T-h - 848
Effect of surfaces on the behaviour of metals, av U T-h - 848, 849
Imperial Chemical Industries Ltd, Metals Division - 849
    Händelser - 849, 850
STF:s styrelse 1959/60 - 849
STF:s styrelse - 849
Svenska Bergsmannaföreningen - 849
STF-kurser hösten 1959 - 849, 850
Internatkurs »Entreprenadhandlingar» - 850
TBV - 850
Idee en Resultaat - 850
James Watt-medaljen - 850
Styresmännen i STF:s delsammanslutningar - 850
    Nya tidskrifter - 850, 851
Månadens Litteraturtips - 850
Human Factors - 850, 851
Biochemical and Biophysical Research Communications - 851
Till engelska översatta ryska tekniska tidskrifter i nordiska bibliotek - 851
Livsmedelsindustrins forskningskontakter, av Anders Wiberg - 852
    1959, H. 34 - 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896
Industriell formgivning, av Rune G Monö och Hugo Lindström - 853, 854, 855, 856, 857, 858
Flytande väte i USA, av SHl - 858
Fotoelektrisk övervakning i Londons busstrafik, av GAH - 858
En oljeförgasningsanläggning - 858
En katalog över flyg- och rymdfartsutrustningar - 858
En nordlig atlantkabel - 858
Aluminium inom skeppsbyggeriet, av C Fo—SHl - 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865
18-8-stål med 1,5—2,0 % bor för reglerstavar - 865
Ett termoelektriskt material för 455—815°C arbetstemperatur - 865
Karl August Fröman †, av Gösta Malm - 866
Byggnadsindustrin och exportmarknaden, av BS - 866
Fartygs sjöegenskaper, av F H Todd - 867, 868, 869, 870
Norsk el-kraftutbyggnad med lån från Världsbanken - 870
Kaliforniens första jordångkraftverk - 870
En elmotor som arbetar vid 680°C topptemperaturer - 870
Kanadas första transkontinentala motorväg - 870
Automatiska sprinkleranläggningar, av Arne Hägglund - 871, 872, 873, 874, 875
Oceangående bärplansbåtar, av C Fo - 876
Rostfria ljuddämpare - 876
Två 175 m långa cementugnar - 876
Radioaktiva spårämnen i cellulosa- och pappersindustrin, av Lars-G Erwall och Knut Ljunggren - 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Dieselbussar byts successivt mot trådbussar - 884
Ett ur för satellitskådare - 884
    Nybyggen - 884, 885
Raketmotorpaket för stora missiler, av GAH - 884, 885
Diesellok till SJ, av Wll - 885
    Andras erfarenheter - 885, 886, 887
Experiment med lågmasugn i Belgien, av SHl - 885
Sampolymerisat av vinylklorid och vinylacetat, av SHl - 885
Korrosionshastigheten vid hög temperatur i stålvattensystem, av U T—h - 885, 886
Granbark i träfiberskivor, av SHl - 886
Fördelningen av lösning och slam i Dorr-förtjockare, av SHl - 886
Magnesium-litiumlegeringar, av SHl - 886, 887
Syntetiska penicilliner, av SHl - 887
Halvhård polyvinylklorid, AV SHl - 887
    Böcker - 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895
Sigma, av GAH - 887, 888
Elektroniska hjälpmedel, av E Danielson - 888
Kopplingskretsar och automatiska datamaskiner, av J-R Törnquist - 888, 889
Technical editing, av GAH - 889
Automatic measurement of quality in process plants, av Anders Rasmuson - 889
Engineering mechanics, bd 1, av Janne Carlsson - 889, 890
Basic physics of atoms and molecules, av Gunnar Aniansson - 890
Seventh Symposium (International) on Combustion, av Wll - 890
Arc welding in machinery design and manufacture, av R Gunnert - 890
Materialprüfung mit Röntgenstrahlen, av JH - 890, 891
Betrachtungen zur Frage von Stahlbauvorschriften, av Arne W Finné - 891
Vinyl resins, av SHl - 891
Dynamik automatischer Regelsysteme, av L von Hámos - 891, 892
Einführung in den Wärme- und Stoffaustausch, av Wll - 892
Ground water hydrology, av Bengt Gustafsson - 892
Handbuch der Härteprüfung nach Brinell, Rockwell, Vickers, av Å I - 892
Analysis of straight-line data, av Lennart Råde - 892, 893
Progress in dielectrics, bd 1, av E Umblia - 893
5 Jahre Zentralinstitut für Giessereitechnik Leipzig, av Erik O Lissell - 893
Der Transduktor, av Gunnar Brodin - 893, 894
Nonlinear problems in random theory, av Yngve Domar - 894
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, av Torbjörn Westermark - 894
Elektriska säkerhetsföreskrifter för bågsvetsanläggningar jämte kommentarer och råd, av Wll - 894
Beregning af bærende konstruktioner ved hjælp af elektronisk cifferregnemaskine, av Kr. Nave Andersen - 894
Brandförsök med lätta, icke bärande ytterväggar, av Wll - 894
Brandsläckningssystem för vatten och skum, av Wll - 894, 895
»Armeringsstål Ks 50» - 895
    Händelser - 895, 896
STF-grupp för livsmedelsteknik - 895
Värmländska Ingeniörsföreningen - 895
Rationaliseringstekniska Institutet (Rati) - 895
European Federation of Purchasing - 895
USA donerar 0,6 M$ till det internationella atomenergiorganet - 895
Stipendier för CTH-ingenjörer - 895
En dagskurs för distributionsingenjörer vid elverk och kraftverk - 895
Grundkurs i atomenergi och kärnfysik - 896
Ett resestipendium för Cios-kongressen - 896
    Tekniska högskolorna - 896
C T H - 896
K T H - 896
    1959, H. 35 - 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928
Sveriges elförsörjning 1965—1980—2000, av Sven Lalander och Rolf Gradin - 897, 898, 899, 900, 901
Markens vattenförråd hårt ansträngda, av WS - 901
Svensk järnhantering första halvåret 1959, av WS - 901
Det ryska flygföretaget Aeroflot - 901
Nästan 94% av strontium 90 kan avlägsnas - 901
Sovjetunionens fettproduktion - 901
    Andras erfarenheter - 902
Passivering av stål med kromater, av U T-h - 902
Kolfluorider direkt ur kol, av SHl - 902
Elektrolytisk utfällning av Cr-Fe-legering, av U T—h - 902
Kryphållfastheten hos krom och kromlegeringar, av KJB - 902
Bestämning av jordens form, av Arne Bjerhammar - 903, 904, 905, 906, 907
    Nya metoder - 907, 908
Värmeskydd för återvändande rymdfarkoster, av GAH - 907, 908
Elektrolytisk oxidation av jod till perjodsyra, av SHl - 908
Astronomisk lägebestämning från ubåt, av C Fo - 908
Högre kompensering med seriekondensator för 380 kV, av Bengt Nordström och Lars Norlin - 909, 910
Dansk byggexport, av B S - 910
Meteorernas oregelbundna form - 910
Elektronisk distansmätning inom geodesin, av Erik Bergstrand - 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917
    Nya material - 917, 918
Halvaustenitiska stål för flygplan, av SHl - 917
Raketskal med över 200 kp/mm² sträckgräns, av GAH - 917
Austenitiskt högtemperaturstål med hög kolhalt, av SHl - 918
Högtemperaturlegering av »icke-strategiska» metaller, av SHl - 918
    Nybyggen - 918, 919
Franskt stålhus, av B S - 918, 919
Fartygspropeller på 39 t, av C Fo - 919
    Böcker - 919, 920, 921, 922, 923, 924
Betong, bd 1 & 2, av Paul Johannesson - 919
Betong och brand, av Wll - 920
Physics and philosophy, av GAH - 920
Theory of beams, av JH - 920
Die Kräfteermittelung in dünnwandigen Blechkonstruktionen, av Bengt Larson - 920, 921
Introduction to the design of servomechanisms, av L von Hámos - 921
Gum plastics, av SHl - 921
Experimentelle Untersuchungen an geraden und gekrümmten Diffusoren, av Wll - 921
Die gewerblichen und industriellen Abwässer, av Bengt Gustafsson - 921
Planning of experiments, av JH - 921, 922
Fundamentals of gas dynamics, av S B Berndt - 922
Maschinen, ihre Arbeit und Wirkungsweise, av Wll - 922
Der Apparatebau, av K-A Melkersson - 922
Nitrations of hydrocarbons, av Holger Erdtman - 922
Modern transistor circuits, av Gunnar Markesjö - 922, 923
Mechanical design and analysis, av Å I - 923
Stoff- und Wärmeübertragung in der chemischen Kinetik, av K-A Melkersson - 923
Berührungsdichtungen, av Wll - 923
Spannungszustände semi-infiniter Bereiche und konforme Abbildung, av JH - 923, 924
Messen an Zahnrädern und Getrieben, av H Lindberg - 924
The structures of Eduardo Torroja, av L Sandahl - 924
Gaudi, av L Sandahl - 924
International electrotechnical vocabulary, av WS - 924
»Fac manual», av Wll - 924
Instrumentfirma Labora - 924
    Nya tidskrifter - 925
Data Processing - 925
Industrial Research - 925
Journal of Nuclear Materials - 925
Lapis industrial opportunities - 925
Cern Courier - 925
    Händelser - 925, 926, 927
Dagspressen och tekniken - 925
Varvsindustrins Standardcentral - 925
Internationellt forskningslaboratorium för antiubåtskrigföring - 925, 926
Norsk Forening for Automatisering - 926
EPA-konsult i operationsanalys - 926
Kurs i ryska för tekniker och naturvetare - 926
Kurs »Hållfasthet vid dynamiska beräkningar» - 926
Kurs »Lagerekonomi för tekniker» - 926
Weekendkurs i oförstörande provning - 926, 927
En kurs i bioteknologi - 927
Femtonde Tyska Härdningskonferensen - 927
En vattenkraftkonferens - 927
En konferens om material i finmekanik och elektronik - 927
SEN-normer - 927
Nordiska granntidskrifter - 927, 928
Problemhörnan, av A Lg - 928
Rättelse - 928
    1959, H. 36 - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
Vätske- eller krutdrivna robotar? av Åke Håborg - 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige andra kvartalet 1959, av Mats Bärlund - 939, 940
Oljeproduktionen och världens oljereserver, av Wll - 940
Transmissionsledningar för mikrovåg, av Bengt Josephson - 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948
Standardhöjning ger fler elbränder, av R Gn - 948
Bostadsbyggandets omfattning 1959, av B S - 948
Hastigheter motsvarande machtalet 1400 - 948
Val av halvledardioder, av Per Svedberg - 949, 950, 951
    Andras erfarenheter - 951, 952, 953
Fluorplast ersätter platina, av J Murkes - 951
Ultrafint metallpulver, av SHl - 951, 952
Framställning av aldehyder och alkoholer enligt oxometoden, av SHl - 952
Koppars väteförsprödning vid blankglödgning, av SHl - 952
Trimetllitsyraanhydrid, av SHl - 952, 953
Kelatbildande jonbytare, av SHl - 953
    Nybyggen - 953, 954
Reparationshall för tankvagnar, av B S - 953
Brasiliens största vattenkraftsprojekt, av AB - 953, 954
Speciella halvledarkomponenter, av D H - 955, 956, 957
    Nya metoder - 957, 958, 959
Förarlöst trucktåg, av Magnus Smedberg - 957
Bly-platinaelektroder, av SHl - 958
Bakterier äter fenoler i avloppsvatten, av SHl - 958
Ventillös doseringspump, av SHl - 958
Acetylen ur flytande kolväten genom ljusbågskrackning, av SHl - 959
Målningsunderhåll på krigsfartyg, av SHl - 959
    Böcker - 959, 960, 961, 962, 963
Handbok i bergsprängningsteknik, av E R—s - 959, 960
Kemisk skyddshandbok, av SHl - 960
Kunststoff-Taschenbuch, av SHl - 960
Symbolic logic and intelligent machines, av Bo Ragnemalm - 960
Analytical transients, av B Nelin - 960
Die Kurzschlussvorgänge, av R Gn - 960, 961
Schüttgutbewegungen in Bunkern, av Wll - 961
Grundriss der chemischen Reaktionstechnik, av K-A Melkersson - 961
Radio engineering handbook, av Bengt Peterson - 961
Die Gaserzeuger, av Wll - 961, 962
Stable channels, av K Flagestad - 962
The theory and design of magnetic amplifiers, av G Mellgren - 962
Brandlehre und chemischer Brandschutz, av Wll - 962, 963
Free radicals, av SHl - 963
Normer för hållfasthetsberäkning av tryckkärl (Tryckkärlsnormer), av Wll - 963
Strömkarl, av W S - 963
Elektrotechnische Zeitschrift - 963
Atlas - 963
Monsanto Boussois - 963
Union Carbide Chemicals Co. - 963
    Händelser - 963, 964
Terminologi inom kärnvetenskap och kärnteknik - 963, 964
En konstruktionstävling om automatiserad kokspanna för villor - 964
Ett »Forskningsprogram Korrosion» - 964
Internatkurs »Projektering av berganläggningar» - 964
SHI-kurser - 964
Föredragsanmälningar till den europeiska kemiingenjörsträffen 1961 - 964
Flygvetenskaplig kongress - 964
Formning och provning av tunnplåt - 964
En internationell konferens om avfallsåtervinning - 964
    1959, H. 37 - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
Moderna metoder för rostning av svavelkis, av Jurgen Morath - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972
    Nya material - 972
Rhenium i kommersiell skala, av SHl - 972
Syraresistent betong, av SHl - 972
Elektrostål genom direktreduktion, av SHl - 973, 974, 975, 976
Tryckluft som vågdämpare - 976
Flerårigt vete - 976
Överhettad ånga i kärnreaktor - 976
370 000 MW elgeneratoreffekt - 976
Användning av gummi i kemisk industri, av Hans Palmgren - 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984
Kontorsautomatiseringens omfattning i USA, av Arne Hedström - 984
En luktdetektor för dieselavgaser - 984
Bor i kärnenergitekniken, av SHl - 985, 986, 987
    Nya metoder - 987, 988
Torkning av metallföremål, av SHl - 987
Gelfiltrering, av SHl - 987, 988
Polyuretanskum enligt enstegsmetoden, av SHl - 988
Väteperoxid över etylantrakinon, av SHl - 988
Högtryckspolyeten, av H R Hug - 989, 990, 991
Plutonium 239 för bestämning av gjuterisands fuktighet - 991
    Nybyggen - 992, 993
Tungt vatten genom destillation av väte, av SHl - 992, 993
Skeppsvarv i Grekland och Israel, av N Lll - 993
    Andras erfarenheter - 993, 994
Värmehärdigt zinkborosilikatglas, av SHl - 993
Cesium- och rubidium i kommersiell skala, av SHl - 993, 994
Natriumborohydrid i vattenlösning, av SHl - 994
Butylacetat som antiknackningsmedel, av SHl - 994
Bly-paraffinblandning som strålskyddsmaterial, av Tdn - 994
Kärnenergi direkt till elkraft, av SHl - 994
väte förbättrar titanlegeringars bearbetbarhet, av SHl - 994
Vätmedel underlättar sulfitoxidation, av SHl - 994
Eurochemic, av Erik Svenke - 995, 996
    Böcker - 997, 998, 999
Smedjans maskiner, av Wll - 997
Almen kemi, bd 1 & 2, av SHl - 997
Mass und Gewicht, av Wll - 997
Molecular science and molecular engineering, av Dick Lundqvist - 997
Druckguss, av Erik O Lissell - 997, 998
Reibung und Schmierung fester Körper, av B Muhr - 998
Die Betriebsüberwachung und Untersuchung galvanischer Bäder und Niederschläge, av U T-h - 998
Maximum permissible body burdens and maximum permissible concentrations of radionuclides in air and in water for occupational exposure, av SHl - 998
The efficient use of fuel, av Wll - 998, 999
Silicones, av SHl - 999
Maling og lak, av SHl - 999
Dorch Bäcksin & Co:s AB - 999
    Händelser - 999, 1000
Isotoptekniska Laboratoriet - 999
Kårhuset vid KTH behöver förskönas - 999
Isotopkursus - 999
Specialkurs i belysningsteknik - 999
Metallnormer - 1000
    Nya produkter - 1000
Ett ljusstarkt oscilloskop med kort stigtid - 1000
Ögonskyddsskärmen - 1000
En förarkorg för traverser - 1000
En spiralformad böjningsfjäder - 1000
En ångslang för byggnadsindustrin - 1000
Kopparspont - 1000
    1959, H. 38 - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
Järnvägarnas strukturella anpassningsproblem, av Arne Sjöberg - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007
»Oljekorv» på provtur, av W S - 1008
Radio- och TV-huset i Malmö, av W S - 1008
Reservdelarna och deras beteckningar, av Tage Florin - 1009, 1010
Sandwichkonstruktioners egenskaper och användning, av Bryan R Noton - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021
    Nya metoder - 1021, 1022
Natrium från kärnreaktor för livsmedelskonservering, av SHl - 1021
Järnsvamp genom reduktion med naturgas, av SHl - 1021, 1022
Uran ur fosforsyra, av SHl - 1022
Undervattenssprängning med »luftkuddar», av A B - 1022
Buller på fartyg, av Ulf Edstam - 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029
Tjocka aluminiumbeläggningar - 1029
    Nya material - 1030
Korrosionsfast nickellegering för hög temperatur, av SHl - 1030
Stål med låg halt av kobolt och mangan, av SHl - 1030
Fiber och väv av grafit, av SHl - 1030
Lättsmält glas, av SHl - 1030
Gruvhissar ur arbetarskyddssynpunkt, av Yngve Hagerman - 1031, 1032, 1033
    Andras erfarenheter - 1033, 1034, 1035
Ammoniumnitratsprängämne med melass, av Magnus Smedberg - 1033
Siffermaskinsstyrd drift i martinverk, av C S - 1033, 1034
Bildäck fyllda med uretanskum, av SHl - 1034
Centrifugrör för små substansmängder, av SHl - 1034
Honungs kristallisation förhindras, av SHl - 1034, 1035
Nylonrör till maskiner, av SHl - 1035
Azeotroper vid adsorption, av SHl - 1035
    Nybyggen - 1035, 1036, 1037
Eriksbergsvarvets nya torrdocka, av N Lll - 1035, 1036
Transportanläggning för Oxelösunds Järnverk, av Wll - 1036, 1037
    Böcker - 1037, 1038, 1039
Djuppressning, av Wll - 1037
Elmätarens verkningssätt, konstruktion och koppling, av R Gn - 1037
Calculus, av O Kallin - 1037, 1038
Kunststoffe, av Hans Palmgren - 1038
Radial- und Axialpumpen, av Wll - 1038
Kolbenringe, bd 1 & 2, av EBr - 1038, 1039
Samlade föredrag från Plastteknik 1958, bd 1 & 2, av SHl - 1039
En räkneskiva för slipskivor - 1039
International General Electric Co - 1039
Dr. Lehfeldt & Co. G.m.b.H. - 1039
Ernst Rudel AB - 1039
    Händelser - 1039
Haakon Eeg-Henriksen hedersmedlem i NIF - 1039
Vattenvården i Finland under Lantbruksstyrelsen - 1039
Industridagene ved NTH 1959 - 1039
Kärnenergi-terminologi - 1039
Nordiska granntidsskrifter - 1040
Problemhörnan, av A Lg - 1040
Rättelse - 1040
    1959, H. 39 - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072
Tunnelförläggning av ledningar, av Anders Cronström - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045
Stockholms elhushållning 1958, av WS - 1045
    Andras erfarenheter - 1045, 1046
Smörjoljor för tvåtaktsförgasarmotorer, av EBr - 1045, 1046
Nickel-kadmiumackumulatorer inom flyget, av U T—h - 1046
Halogenerat butylgummi, av SHl - 1046
Koaxialkablar för 500°C, av SHl - 1046
Vismutpentafluorid som fluoreringsmedel, av SHl - 1046
Behandling av förbrukade betbad i USA, av Leif Bruneau - 1047, 1048, 1049, 1050
Världsrekord med bil, av E Br - 1050
Raketflygplanet X-15 - 1050
Den franska atomreaktorn G2 - 1050
Polyvinylklorid som konstruktionsmaterial, av Ulf Jacobson - 1051, 1052, 1053, 1054
Termiska kraftverks elproduktion, av Wll - 1055, 1056
    Nybyggen - 1056, 1057
Bulklastfartyg ersätter shelterdäckare, av N Lll - 1056
36 550 tdw turbintanker från Eriksberg, av N Lll - 1056, 1057
Den första oljeledningen i Sahara, av SHl - 1057
    Nya metoder - 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062
Förspänt murverk som foder i stålkärl, av SHl - 1057
Spänningsfri limning med elastiska mellanlägg, av SHl - 1057, 1058
Fältkabelutläggning med helikopter, av W S - 1058
Elektrolytisk platinering av metaller, av SHl - 1058
Cylinderomrörare för vätskor, av SHl - 1058
Samtidig blankglödgning och härdning av stål, av SHl - 1059
Bestämning av klor i organiska föreningar, av SHl - 1059
Gjutning av planglas på flytande metall, av SHl - 1059
Flusspat för fluorering av dricksvatten, av SHl - 1059
Bestämning av ugnsatmosfärers red-oxegenskaper, av SHl - 1059
Blank, duktil elektrolytiskt utfälld koppar, av U T—h - 1060
Hållbar förkromning av pressgjuten zink, av SHl - 1060
Bakterier som insektbekämpare, av SHl - 1060
Skaltak av trä, av B S - 1060
Inomhusklimat, av B S - 1061, 1062
STF september - 1062, 1063, 1064
N/S »Savannah», av C Fo - 1065, 1066
    Böcker - 1066, 1067, 1068, 1069, 1070
Felteori, av Heinz-Otto Kreiss - 1066
Radiobyggboken, bd 2, av A Pramberg - 1066
Byggnadskalendern 1959, av BS - 1066, 1067
Elementary decision theory, av Lennart Råde - 1067
Mechanical engineers' handbook (Marks), av Wll - 1067
Boiling water reactors, av Bernt Hargö - 1067, 1068
A handbook on torsional vibration, av JH - 1068
Gleichgewichtsgase der Verbrennung und Vergasung, av Wll - 1068
Continuous analysis of chemical process systems, av Bertil Nycander - 1068, 1069
Introduction to the theoretical and experimental analysis of stress and strain, av JH - 1069
Solid fuel reactors, av M Strååt - 1069
Quality and purity of steam, av Wll - 1069
Human engineering bibliography 1956—1957, av WS - 1070
»Marknadsöversikt - tvättmaskiner 1959» - 1070
»Catalogue of courses on nuclear energy in OEEC countries 1959—1960» - 1070
»Jordvibrering» - 1070
    Händelser - 1070, 1071
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd - 1070
Statens Råd för Atomforskning - 1070
Utbildning av lärare i yrkesämnen - 1070, 1071
»Folkradio» för 350 milj. familjer - 1071
En konferens om maskinbuller - 1071
Tunnfilmteknik vid elektronmikroskopisk undersökning av metaller - 1071
    Nya produkter - 1071, 1072
En automatisk destillationsapparat - 1071
Metallprofiler för glasfasader - 1071, 1072
En 50 hk gasturbin - 1072
En bildieselmotor - 1072
En tubprovare - 1072
En elastisk självklistrande skylt - 1072
Rättelse - 1072
    1959, H. 40 - 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
Sanering av stadsbebyggelse, av Torsten Ljungberger - 1073, 1074
Planeringsproblem i äldre bebyggelse, av Torsten Westman - 1074, 1075, 1076, 1077
Fastighetsbildning och sammanhängande problem, av Axel Jörbeck - 1077, 1078, 1079, 1080, 1081
Land och stad, av Erik Tobé - 1081, 1082
Byggnadslagstiftningen ur en kommunal fastighetsmans synvinkel, av Åke Eriksson - 1082, 1083, 1084
Tekniska saneringsproblem. Bebyggelsesaneringen och bilen, av Sven Lundberg - 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
Tekniska saneringsproblem. Djupbyggnadsproblem, av Herbert Lindqvist - 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095
Tekniska saneringsproblem. Sanering och ledningsutrymme, av Anders Cronström - 1095, 1096, 1097
Tekniska saneringsproblem. Uppvärmnings- och ventilationsfrågor vid sanering, av Bertil Wahling - 1097, 1098, 1099, 1100, 1101
Planering och paragrafer i saneringsarbetet, av Sten Hillert - 1101, 1102, 1103, 1104
Finansiering av saneringsprojekt, av Bror Hultström - 1104, 1105, 1106
Exempel på sanering. Svenskt saneringsbyggeri, av Per Olof Lindnér - 1107, 1108, 1109, 1110, 1111
Exempel på sanering. Sanering av tyska städer, av Arne T Bergqvist - 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120
    1959, H. 41 - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156
Energibesparing inom industrin, av Wll - 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127
Robert Ameln †, av Sven Malmström - 1127, 1128
    Nya material - 1128
Sprutade lagermetaller, av SHl - 1128
Aluminiumlegering för hög temperatur, av SHl - 1128
Formstycken av trämjöl, av SHl - 1128
Radiostörningar från starkströmsapparater, av Ove Larsson - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134
Rysk konstruktionsfilosofi i USA:s rymdfartsprogram, av Åke Håborg - 1134
Tuggummi, av SHl - 1134
Mekaniska variatorer, av Bengt Muhr - 1135, 1136, 1137, 1138, 1139
Radarsjukan, av DH - 1139, 1140
Endast 30 t av de sällsynta ädelmetallerna - 1140
Världens oljeproduktion 1958 - 1140
Stockholms fjärrvärmesystem, av Wll - 1141, 1142
    Nybyggen - 1142, 1143, 1144, 1145
Hörby TV- och FM-station, av W S - 1142, 1143
Enskenebanor i Amerika, av Magnus A Smedberg - 1143
Stort Tomlinson-aggregat för Finland, av N Lll - 1143, 1144
41 050 tdw turbintanker från Kockums, av N Lll - 1144
Den ryska bärplansbåten »Raketa», av C Fo - 1144, 1145
500 MW kärnkraftverket Trawsfynydd, av Wll - 1145
    Nya metoder - 1145, 1146, 1147
Jod mot glödlampors svärtning, av SHl - 1145
Varmdraget kolstål, av SHl - 1145
Förzinkningselektrolyt, av J Murkes - 1145, 1146
Betastrålande krypton 85 i fast form, av SHl - 1146
Spruttork för pastor och filterkakor, av SHl - 1146
Koncentrerad fosfatgödsel ur vanligt superfosfat, av SHl - 1146, 1147
Hastighetsregulator för automatiska bilväxlar, av EBr - 1147
Konjunkturläget hösten 1959, av Göran Ahrsjö - 1147, 1148, 1149
    Händelser - 1149, 1150, 1151, 1152
IVA:s 40:e högtidssammankomst - 1149, 1150, 1151
Utredning av följder av torrläggning - 1151
Kurs »Databehandling» - 1151
Kurs »Byggnaders inomhusklimat» - 1151
Kurs »Moderna elektriska isolermaterial» - 1151
Staco - 1151
Trollhättans Ingenjörsklubb - 1151
Stipendier för specialutbildning i grannländerna - 1151, 1152
Statens utrikeshandelsstipendier - 1152
Ch. E Löfvenskiölds resestipendium - 1152
Svenska Mässan 1960 - 1152
SEN-normer - 1152
    Böcker - 1152, 1153, 1154, 1155
Från skapelsetro till naturlagar, av GAH - 1152
Maskinkonstruktioner, av Å I - 1152, 1153
Budgetary control, av Lars Berg - 1153, 1154
Wasserstrahlpumpen, av Wll - 1154
Sampled-data control systems, av L von Hámos - 1154
Fifth National Symposium on Vacuum Technology Transactions, av Hans von Ubisch - 1154
Progress in vacuum science and technology, av Hans von Ubisch - 1154
Rahmen, Bogen und Durchlaufkonstruktionen, av Å I - 1155
VVS - 1155
epa - 1155
»Typritningskatalog» - 1155
»Hur kan Ert företag dra nytta av isotopmetoder?» - 1155
AB Skånska Cementgjuteriet - 1155
AB Lindståhls Bokhandel - 1155
»Prislsita 1960 över i Sovjetunionen utkommande tidningar och tidskrifter» - 1155
    Nya tidskrifter - 1155, 1156
Transactions of the ASME - 1155
Regelungstechnische Praxis (rtp) - 1155
Civil Engineering Transactions - 1156
Journal of Applied Polymer Science - 1156
Elektronische Datenverarbeitung - 1156
Journal of Electroanalytical Chemistry - 1156
Acta electronica - 1156
SIAM Review - 1156
études routières - 1156
Machines and Tooling - 1156
Bowker's advance reference-source reporting service - 1156
Cobalt - 1156
Flygts Nyheter - 1156
    1959, H. 42 - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192
Användningen av elkraft år 2000, av Bengt Löf - 1157, 1158, 1159, 1160, 1161
    Nya material - 1161, 1162
Höghållfasta, korrosionsresistenta stål, av SHl - 1161
Korrosionsfast titanlegering, av SHl - 1161, 1162
Magnesiumlegering för tillverkning av segjärn, av SHl - 1162
Styvt uretanskum av sorbitolpolyetrar, av SHl - 1162
Två amerikanska högtemperaturlegeringar, av SHl - 1162
Plasternas betydelse för kemisk industri, av Klaus Stoeckhert - 1163, 1164, 1165, 1166, 1167
Barnsjukdomar hos trafikjetplan, av BMW - 1167, 1168
Glasfibertyger kan färgas - 1168
Skidor med plastsula - 1168
Spridningsproblem i sjöar och vattendrag, av Nils L Svantesson och Malin Sundberg-Falkenmark - 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174
Värmeväxlare av grafit, av A Hilliard - 1175, 1176, 1177, 1178
Världshandelsflottans förluster 1958, av N Lll - 1178
    Andras erfarenheter - 1179, 1180
Lätt gyrokompass, av WS - 1179
Ökning av snittblommors livslängd, av SHl - 1179
Epoxiderad sojaolja stabiliserar PVC, av SHl - 1179
Skumfraktionering, av SHl - 1179, 1180
Gummiplast som ersättning för nylon, av SHl - 1180
Silikoner i färger, av SHl - 1180
Framställning av dialdehydstärkelse, av SHl - 1180
Tendenser i utvecklingen av fiskefartyg, av Vilhelm Johnson - 1181, 1182
Atomisbrytaren Lenin - 1182, 1183
    Nya metoder - 1183, 1184, 1185, 1186
Framställning av molekylsilar, av SHl - 1183, 1184
Pulverskärning med kvarts, av SHl - 1184
Naftalen genom kontinuerlig kristallisation, av SHl - 1184
Framställning av uranhexafluorid för gasdiffusion, av SHl - 1184, 1185
Kontinuerlig avsvavling av tackjärn i roterugn, av SHl - 1185
Gips som torkmedel, av SHl - 1185
Utvinning av icke-sulfidkoppar, av SHl - 1185, 1186
Kontinuerlig framställning av silikoner, av SHl - 1186
Acetaldehyd direkt ur etylen, av SHl - 1186
    Nybyggen - 1186, 1187
Öresundsvarvets största bygge, av N Lll - 1186
Holländsk fabrik för tillverkning av syntetiskt gummi, av SHl - 1187
    Böcker - 1187, 1188, 1189, 1190, 1191
Focus, bd 4, av GAH - 1187
Industrial design in the United States, av Rune G Monö - 1187, 1188
Operations research — methods and problems, av Lennart Råde - 1188
Wahl und Beurteilung von Abbauverfahren im Bergbau, av E R—s - 1188, 1189
Handbuch der Giesserei-Technik, bd 1, av Erik O Lissell - 1189
Das Fernmelderelais, av E Danielson - 1189
Air pollution control, av Wll - 1189, 1190
Numerical analysis and partial differential equations, av Germund Dahlquist - Heinz-Otto Kreiss - 1190
Fourier analysis, a new numerical method, av JH - 1190
Tegelkonstruktioner, av WS - 1190
Yngeredsfors Kraft AB, av WS - 1190
»Djursholms Elverk 1909—1959», av WS - 1190, 1191
Industrihistoriska Samlingarna - 1191
Asea - 1191
Telefunken - 1191
    Händelser - 1191, 1192
Ett världsmuseum för boktryckarkonst - 1191
Norsk Teknisk Museum - 1191
Organisationen av de fiskesakkunniga organen i vattenmål - 1191
Japansk teknisk dokumentationscentral - 1191
Internatkurs »Kalkylering och lönsamhetsbedömning vid processindustrier» - 1191, 1192
Kurs »Spännbetong» - 1192
Kurs »Mätning av snabba förlopp» - 1192
Kurs »Operationsanalys» - 1192
Småhus - 1192
Expo Öresund - 1192
Metallnormer - 1192
    1959, H. 43 - 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228
Permanentmagneter för industriella ändamål, av Lars Boström - 1193, 1194, 1195, 1196, 1197
Dresden-reaktorn - 1197
En brittisk polyesterfolie - 1197
    Nya material - 1198
Starka, svetsbara aluminiumlegeringar, av SHl - 1198
Bly-metallpulverblandningar, av U T—h - 1198
Hårdlod för hög temperatur, av SHl - 1198
Energibesparing — praktikfall, av Wll - 1199, 1200, 1201, 1202
Självklistrande papper för emballering av reservdelar - 1202
Bergrum som tryckkärl för kärnreaktor, av Tord Lindbo - 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208
Nomenklatur för mätteknikens felteori, av Wll - 1209, 1210
Amatörradiosignaler kan utlösa rymdskott - 1210
Bilismen i Sverige 1959, av EBr - 1210
Kostnader för rymdfart, av Åke Håborg - 1210
MTM för underhållsarbete — UMS, av Olle Hasselqvist - 1211, 1212
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 1212
Svensk tillverkning av fönsterglas enligt Pittsburgh-metoden, av Bo Simmingsköld - 1213
    Nya metoder - 1214, 1215, 1216, 1217
Automatisk registrering av styckelängder, av KJ - 1214
Nylon 6 till bildäckskord, av SHl - 1214
Kallspetsborrning av titan, av SHl - 1214
Titan och titanföreningar över kaliumklorotitanat, av SHl - 1214
Kontinuerlig pressning av metallpulver, av SHl - 1215
Fraktionerad kristallisation av fettsyror med tillsats, av SHl - 1215
Omloppshomogenisering, av SHl - 1215, 1216
Kortbågssvetsning, av SHl - 1216
Tereftalsyra ur bensen, av SHl - 1216
Elektrisk mätning av fartygs rörelser, av C Fo - 1216
Bearbetning av volfram, av SHl - 1216, 1217
Elektrolytisk gjutning, av SHl - 1217
Plast som smörjmedel vid dragpressning, av SHl - 1217
    Andras erfarenheter - 1217, 1218, 1219
Bränsle- och elbesparing inom träindustri, av Jonas Boija - 1217, 1218
Emaljisolerad koppartråd, av SHl - 1218
Bronskanoner från »Wasa» och »Riksnyckeln», av SHl - 1218, 1219
STF oktober - 1219, 1220, 1221, 1222, 1223
    Böcker - 1223, 1224, 1225, 1226
Geoteknik, av Bertil Löfquist - 1223
Experimental nuclear physics, bd 3, av Ingmar Bergström - 1223, 1224
Trehus, av Axel Carlsson - 1224
Berechnung von Kurzschlusströmen, av R Gn - 1224
Anwendung von Rechenmaschinen bei der Berechnung von Regelvorgängen, av L von Hámos - 1224
Einflussfelder für die Hauptträgerschnittkräfte zweistegiger Plattenbalkensysteme, av JH - 1224, 1225
Mathematics for electronics with applications, av E Danielson - 1225
Introduction to dock and harbour engineering, av P A Hedar - 1225
Chemische Verfahrenstechnik, bd 2, av K-A Melkersson - 1225
Wärmebehandlung von Titanlegierungen, av Mats Hillert - 1225
Metallische Überzüge, av U T-h - 1225, 1226
Teknisk Ukeblad - 1226
»Der deutsche Ingenieur in Beruf und Gesellschaft», av WS - 1226
Bergman & Beving AB, av WS - 1226
AB Nynäs-Petroleum - 1226
Asea - 1226
    Händelser - 1226
Kurs »Abretsbestparande analysmetoder» - 1226
Tekniska Föreningen i Hälsingborg - 1226
Femte Internationella »Instruments and Measurements»-konferensen - 1226
Tillförlitlighet och kvalitetskontroll inom elektroniken - 1226
STF:s internationella arbete - 1227, 1228
    1959, H. 44 - 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256
Tillåtlig radioaktivitet i industriella produkter, av Torbjörn Westermark och Arne Hedgran - 1229, 1230, 1231, 1232
Projekteringens behag — verklighetens krasshet, av WS - 1232
Kraftenheten kilopond - 1232
Havsisens hållfasthet, av Ilmari Sala - 1233, 1234, 1235, 1236, 1237
Stora båtpropellrar av nylon - 1237
    Andras erfarenheter - 1237, 1238
Kalk ur vatten, av SHl - 1237
Lastpappar av trä kontra engångspallar, av Magnus Smedberg - 1237
Skydd mot kvicksilverförgiftning, av SHl - 1237, 1238
Fysikalisk näsa, av SHl - 1238
Polyfenyletrar som smörjmedel, av SHl - 1238
Uretanfärger, av SHl - 1238
Kopparkorrosion och dess konsekvenser, av U T—h - 1238
Ozongeneratorer för vattenbehandling, av Gudmund Næslund och Henry Åberg - 1239, 1240, 1241, 1242, 1243
    Nya metoder - 1243, 1244, 1245
Avlägsnande av fenol i avloppsvatten, av SHl - 1243
Mätning av trådtjocklek med fotocell, av KJ - 1243
Framställning av keramiskt glas, av SHl - 1243, 1244
Väggelement med fabriksfärdig fasadyta i färg, av B S - 1244, 1245
Ökad tillverkning av högrent aluminium, av SHl - 1245
Akrylnitril ur propylen, av SHl - 1245
Tunnväggiga rör i band, av Magnus Smedberg — SHl - 1245
    Nybyggen - 1245, 1246
Världens största bärplansbåt, av Curt Borgenstam - 1245, 1246
ICI:s tredje anläggning för framställning av olefiner, av SHl - 1246
Byggforskningens organisation, av BS - 1247, 1248, 1249
    Tekniska högskolorna - 1249, 1250
C T H - 1249
K T H - 1249, 1250
Nordiska granntidskrifter - 1250
    Böcker - 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255
Grosse Dampfkraftwerke, bd 1, av Wll - 1250, 1251
Methoden und Geräte zur Messung radioaktiver Substanzen, av Knut Ljunggren - 1251
Sixth report of the Corrosion Committee, av U T—h - 1251
Fluctuation phenomena in semi-conductors, av Dick Lundqvist - 1251, 1252
The physical theory of neutron chain reactors, av Ingvar Carlvik - 1252
Linear network analysis, av B Nelin - 1252
The design of prismatic structures, av JH - 1252
Principles of automatic controls, av L von Hámos - 1252, 1253
Leitfaden des Strahlenschutzes, av Arne Hedgren - 1253
Dynamics of framed structures, av Å I - 1253
Design of circular cylindrical shells, av Gunnar Andersson - 1253, 1254
Schweisstechnik, av R Gunnert - 1254
Servomechanisms and regulating system design, bd 1, av L von Hámos - 1254
Flow measurement, av Wll - 1254
Perspektiv på Västeuropas utveckling 1955—1975, av WS - 1254
Bilismen i Sverige 1959, av EBr - 1254
Fortegnelse over løpende utenlandske tidsskrifter og periodika pr. 1. september 1959, av WS - 1254
Ledning och kontroll av statliga aktiebolag, av WS - 1255
    Nya tidskrifter - 1255
Journal of the less-common metals - 1255
Flugkörper - 1255
Scientific Information Report - 1255
Billmanorama - 1255
    Händelser - 1255, 1256
Skyddsteknikerutbildning på hög nivå - 1255
STF:s Grupp för Atomteknik - 1255
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 1255
Traeprisen - 1255, 1256
Suomen Teknillinen Seura - 1256
Ur Hierta-Retzius' Stipendiefond - 1256
Dansk statistikkurs - 1256
Problemhörnan, av A Lg - 1256
    1959, H. 45 - 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288
Icke konventionella strömkällor, av Staffan Ulvönäs - 1257, 1258, 1259, 1260, 1261
Produktionesutvecklingen i Västeuropa, av WS - 1262
Landsbygdselektrifieringen i Europa 1957, av R Gn - 1262
Indiens kemiska industri, av SHl - 1262
Produktionen av vinylplaster i USA - 1262
Ett anslag för uppförande av fliskraftverk - 1262
Kraftenheten kilopond - 1262
Elförbrukningen i Sverige 1965, av Bengt Nordström och Mats Bärlund - 1263, 1264, 1265, 1266, 1267
    Andras erfarenheter - 1267, 1268
Tunneldioden, av SHl - 1267, 1268
Ett originellt antibiotikum, av SHl - 1268
Trådtöjningsgivare på utsidan av fartyg, av C Fo - 1268
Barnskor helt av vinylplast, av SHl - 1268
Våt ånga som kylmedel, av SHl - 1268
Raketmororer för månresor, av Åke Håborg - 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274
Rysk flod- och insjöfart, av N Lll - 1274
För ett torvkraftverk i Sydösterbotten - 1274
900 m/min pappershastighet - 1274
Kärnreaktoranläggningen i Halden, av SHl - 1275, 1276, 1277, 1278, 1279
    Nya metoder - 1279, 1280, 1281
Blykromatpigment för korrosionsskydd, av SHl - 1279
Emulgeringsmedel för flytande insektbekämpare, av SHl - 1279, 1280
Framställning av ozon vid låg temperatur, av SHl - 1280
Kaliumbikarbonat för eldsläckning, av SHl - 1280
Kylare för katalytiska högtrycksprocesser, av SHl - 1280, 1281
Fosforsyra för flytande gödsel, av SHl - 1281
    Nybyggen - 1281, 1282, 1283
Plastbåtar i amerikanska flottan, av C Fo - 1281, 1282
Turbintankern »F H Kockum», av N Lll - 1282
Världens snabbaste krigsfartyg, av C Fo - 1282, 1283
    Böcker - 1283, 1284, 1285
Basic data of plasma physics, av Lars Block - 1283
Tiefbohrtechnik, av E R—s - 1283
Corrosion and deposits in boilers and gas turbines, av Wll - 1283, 1284
Electrical engineering, av R Gn - 1284
Fundamental aspects of reactor shielding, av Matts Roos - 1284
Principles of transistor circuits, av DH - 1284, 1285
Elements of physical metallurgy, av G Bg - 1285
»Dimensionering av maskade lågspänningsnät med hjälp av datamaskin» - 1285
»Rockwool Handbok», av Wll - 1285
Institutt for Atomenergi - 1285
»The railways of France», av WS - 1285
»New and important publications on metallurgy» - 1285
Electronic Associates, Inc. - 1285
Telefunken - 1285
    Händelser - 1285, 1286, 1287
Svenskt system för Australiens telefoncentraler - 1285
RVK 60 - 1285, 1286
AB Bygg-AMA bildat - 1286
Bo Kalling får belöningen ur 1944 års donation - 1286
»Ingenjörshus» i New York - 1286, 1287
Kanadensiska stipendier - 1287
Grafiska Institutet flyttar - 1287
Specialkurs om hissar, traverser, kranar och telfervagnar - 1287
Tredje Internationella Konferensen om Medicinsk Elektronik - 1287
En internationell trycklufts- och hydraulikutställning - 1287
Tysk verktygsmaskinutställning - 1287
Varför återkommer elransoneringsspöket? av Sven Lalander - 1288
    1959, H. 46 - 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312
Atomkraftprogram för elkraftindustrin, av Bengt Nordström och Yngve Larsson - 1289, 1290, 1291, 1292
Varvens ordermängd minskar, av N Lll - 1292
Naturgasens utnyttjning i Frankrike, av SHl - 1292
Tillverkningen av polypropen fördubblas i USA - 1292
Magnesium kan alumineras - 1292
Glasfiberlaminat för 540°C - 1292
Aluminium kan tennlödas - 1292
Spöknät - 1292
Utvinning av tungt vatten — en svensk kemisk storindustri? av Bengt J Eriksson - 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301
Svensk träforskning, av SHl - 1301
    Nya metoder - 1302, 1303, 1304
Mönstrade metallutfällningar för dekorativa ändamål, av U T—h - 1302
Högtemperaturtransistorer, av SHl - 1302
Återvinning av katalysator vid ammoniakoxidation, av SHl - 1302
Lägesgivare för verktygsmaskinelement, av KJ - 1303
EDTA för analys av sickativ och pigment, av SHl - 1303
Särskilda ångpannor för sotblåsning, av Wll - 1303
Isopren ur isobutylen, av SHl - 1303
Oxetaner råvaror för plaster, av SHl - 1303, 1304
Magnesiumammoniumfosfat ur olivin och råfosfat, av SHl - 1304
Rening av vätgas genom djupkylning, av SHl - 1304
    Andras erfarenheter - 1304, 1305, 1306
Användning av skumfraktionering, av SHl - 1304, 1305
Gasturbintankern »Auris», av C Fo - 1305
Syntetiska preparat ur penicillin G, av SHl - 1305
Strålningsresistent gummi, av SHl - 1305, 1306
Pulvermetall till skaft för hårdmetallskär, av SHl - 1306
Superfosforsyra till gödsel, av SHl - 1306
    Böcker - 1306, 1307, 1308, 1309
Bygg, bd 1, av B Sundberg - 1306, 1307
Järnets och stålets metallografi, av Wll - 1307
Värmeförluster genom golv lagda direkt på mark, av Wll - 1307
Motorlære, av EBr - 1307, 1308
Kalkulation in der Galvanotechnik, av U T—h - 1308
Thermodynamics and transport properties of gases, liquids and solids, av Wll - 1308
Heating and ventilating, av O Kallin - 1308
Principles and practice of gas chromatography, av SHl - 1308
Hypersonic flow theory, av BMW - 1308, 1309
Arbete i utlandet, av WS - 1309
Lilla atomkartan, av SHl - 1309
Querschnitt - 1309
»10 år med Bahco Thermobloc» - 1309
»Nuclear Science Fellowships» - 1309
Dunod Editeur, av WS - 1309
Trelleborgs Gummifabriks AB - 1309
Allied Chemical Corp. - 1309
    Händelser - 1309, 1310
Svenska Cern-delegater - 1309, 1310
Nordiska Institutet för Teoretisk Atomfysik - 1310
Ny kontaktman för IVA i USA - 1310
Stipendier för utbildning i medicinsk teknik - 1310
Ett stipendium för högre kemistudier - 1310
S:t Eriks-Mässan 1960 - 1310
Vad kommer kärnenergin att kosta? av SHl - 1310, 1311
    Nya produkter - 1311, 1312
Luftdriven penna för skrift på metall - 1311
En elektrisk ånggenerator - 1311
En transportvagn - 1312
En explosionsvarnare - 1312
En svensk dieseltraktor - 1312
Gastät livsmedelsförpackning av papper - 1312
Mångpolig kabelsnabbklämma - 1312
Rättelse - 1312
    1959, H. 47 - 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336
Markeffektfarkoster, av Alan McLean och Olle Ljungström - 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige tredje kvartalet 1959, av Mats Bärlund - 1323, 1324
Världens handelsflottor, av N Lll - 1324
Sven Erik Eriksson †, av Halvard Liander - 1324
Viskositet och värmeledningsförmåga hos gasblandningar, av Johannes Ristikivi - 1325, 1326
    Nybyggen - 1326, 1327, 1328
Specialverkstad för verktyg med hårdmetallskär, av OA - 1326, 1327
Australien-byggt fartyg med svenska motorer, av N Lll - 1327
Vattenbyggnader på Formosa, av AB - 1327
Bränsleelement av plutonium, av SHl - 1327, 1328
    Nya metoder - 1328, 1329
Halvkemisk björkmassa till tidningspapper, av SHl - 1328
Nitning av plast, av SHl - 1328
Tillverkning av titanbultar, av SHl - 1328, 1329
Salt ur havsvatten genom elektrolys, av SHl - 1329
STF november - 1329, 1330, 1331, 1332
    Böcker - 1332, 1333, 1334
Rymdens erövring, av GAH - 1332
En bok om lok, av GAH - 1332, 1333
Maling mot korrosjon, av U T-h - 1333
Hütte, Taschenbuch für Betriebsingenieure (Betriebshütte), bd 2, av Wll - 1333
Hot dip galvanizing 1596, av U T—h - 1333
Grafisk Guide, av WS - 1333
Temperaturberechnungen für mechanische Reibkupplungen, av Bengt Muhr - 1334
»Kursplaner för utbildning av arbetsledare» - 1334
Kjessler & Mannerstråhle AB, av WS - 1334
Philips Isotop-tjänst - 1334
Svenska Siemens AB - 1334
    Nya tidskrifter - 1334, 1335
Aktuell ekonomi - 1334
Ledarskap och Lönsamhet - 1334
Korrosionsnämndens litteraturöversikt - 1334
Journal of Research of the National Bureau of Standards - 1334, 1335
International Journal of Abstracts — Statistical Theory and Method - 1335
Test Engineering - 1335
Digest of Soviet Technology - 1335
Architectoniki - 1335
Soviet Export - 1335
Bulletin of the Electronic Forum for Industry - 1335
Molekylen - 1335
Bilvärlden - 1335
Servo - 1335
ICI Plastics Today - 1335
Die Elektrode - 1335
Kienzle — Kurier - 1335
Nordiska granntidskrifter - 1335, 1336
Problemhörnan, av A Lg - 1336
    1959, H. 48 - 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356
Mätning av vägmaterials nednötning, av Pontus Ljunggren - 1337, 1338, 1339, 1340
Finländska företagsledares utbildning, av WS - 1340
Världens största hjuldäck - 1340
Svärd blir plogbillar - 1340
Einsteins speciella relativitetsteori skall provas - 1340
Rökgaskorrosion vid oljeeldning - 1340
Ny automatisk bilväxellåda, av Einar Bohr - 1341, 1342, 1343
    Andras erfarenheter - 1343, 1344
Bränsleklausuler och värmemätning, av BS - 1343
Kiselkarbid som elektronkälla, av SHl - 1344
Modellförsök i öppen tank för strömmande vatten, av C Fo - 1344
Kommersiell kärnreaktor för experiment, av Adrian Seligman - 1345
    Nybyggen - 1346, 1347
Nytt byggnadssätt vid punktsanering, av BS - 1346
Fransk butylgummifabrik, av SHl - 1346, 1347
Protonacceleratorer, av SHl - 1347
Landsvägstunnlar under Alperna, av AB - 1347
    Nya metoder - 1347, 1348
Rengöring med skum, av SHl - 1347
Ymppolymerer genom mekanisk bearbetning, av SHl - 1347
Röntgenmikroanalys med elektronstråle, av SHl - 1347, 1348
Skärning av metaller med sprängämnen, av SHl - 1348
Svetsade propellrar i marinen, av C Fo - 1348
    Böcker - 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353
A short history of scientific ideas to 1900, av GAH - 1348, 1349
Fortschrittliche Betriebsführung, bd 5, av Malcolm Thorén - 1349
Stadtentwässerung, av Bengt Gustafsson - 1349
Basic geology for science and engineering, av E R—s - 1349, 1350
Steam cycles for nuclear power plant, av Wll - 1350
Organisk kemisk syntes, av Holger Erdtman - 1350
Zur Theorie und Berechnung von Schalentragwerken in Form gleichseitiger hyperbolischer Paraboloide, av J H - 1350
Jet propulsion engines, av Arne Mothander - 1350, 1351
Montage-Hilfsbuch, av Wll - 1351
Thermodynamik des Sprödbruches und ihre Anwendung im Stahlbau, bd 2, av CS - 1351
Solid state magnetic and dielectric devices, av Lars Arosenius - 1351, 1352
Probleme des Kreutzstrom-Wärmeaustauschers, av Wll - 1352
Praktische Spannungsoptik, av Å I - 1352
Informationsverarbeitende Systeme, av Bengt Jiewertz - 1352
Grundlagen der Metallmikroskopie, av Sten Modig - 1352, 1353
Korrosion 11, av U T—h - 1353
Dynamics of flight, av BMW - 1353
Atlas över Sverige, av WS - 1353
101 termer för atomåldern, av SHl - 1353
    Händelser - 1354, 1355
Samordning av det internationella betongtekniska samarbetet, av WS - 1354
Till ordförande i Sveriges Standardiseringskommission - 1354
Norsk MTM-förening - 1354
Internationella Föreningen för Bro- och Byggnadskonstruktioner - 1354
Seventh Conference on Coastal Engineering - 1354
SEN-normer - 1354, 1355
Ekonomin inför 1960, av Göran Ahrsjö - 1355, 1356

Project Runeberg, Thu Jan 28 17:14:32 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1959/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free