- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 89. 1959

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Årgång 89. 1959


Förord till den elektroniska utgåvan

Under arbete...The above contents can be inspected in scanned images: titelsida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida
1. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv
2. Bokrecensioner - xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi
3. Författarregister - xxii, xxiii, xxiv
    1959, H. 1 - 1
Naturskydd och kraftproduktion. De omistliga värdena, av Gösta Walin - 1, 2, 3, 4, 5
Naturskydd och kraftproduktion. De statlgia kraftintressena och naturvården, av Erik Grafström - 5, 6, 7, 8, 9
Naturskydd och kraftproduktion. Förlsuter för landets växt- och djurliv, av G Einar Du Rietz - 9, 10, 11
Naturskydd och kraftproduktion. Diskussion - 11, 12, 13, 14
Ett experimentkraftverk som utnyttjar vågenergi - 14
11 000 t räls levereras till Sudan - 14
Varmaluminering av stål - 14
    Nya metoder - 15
Rengöring av kondensortuber med skumgummibollar, av Wll - 15
Utvinning av fenol ur ammoniakvatten, av SHl - 15
Mekaniserad laddning av borrhål med ammoniumnitrat — brännolja, av Magnus Smedberg - 15, 16
Ythärdning av titan, av SHl - 16
Förbehandling av tackjärn i droppform, av SHl - 16
    Andras erfarenheter - 16
Lysrörens ljusutbyte ökas, av SHl - 16
Elektronisk databehandling vid SSPA, av GAH - 16, 17
Högmolekylär, linjär polyeten, av SHl - 17
Påsfilter av silikonbehandlad glasfiber, av SHl - 17, 18
Halvledare, ljuskänslig vid låg temperatur, av SHl - 18
Nötningsresistent beläggning, av SHl - 18
Ventilationsmotståndet i gruvschakt, av Magnus Smedberg - 18
    Böcker - 18
Ingenieurhandbuch, bd 1 & 2, av L-E Wickström - 18
Bauhandbuch, av L-E Wickström - 18
Aircraft and missile propulsion, bd 2, av BMW - 19
Värmeisoleringsmaterial och korrosion, av U T—h - 19
Zone melting, av G Bg - 19
The metallurgy of vanadium, av Inge Fäldt - 19, 20
Getriebe, Kupplungen, Antriebselemente, av Bengt Muhr - 20
Haustechnik, av Göran Ottoson - 20
Thermodynamische Eigenschaften des Wasserdampfes, av Wll - 20
Silokonstruktioner, av SHl - 20
Uppsatser om golv, av L-E Wickström - 20
Flottningsanvisningar - 20
Rohde & Schwarz - 20
    1959, H. 2 - 21
Syntetiska tvättmedel, av Martin Hellsten - 21, 22, 23, 24, 25
    Andras erfarenheter - 25
Urans »utbrytningskorrosion», av SHl - 25
Inhibitor för cirkulerande vattensystem, av U T—h - 26
Föreningar med bor-kolring, av SHl - 26
Percyanoolefiner till färgämnen, pigment, syror, av SHl - 26
Användningen av nylonkord växer i USA, av SHl - 26
Choklad för varmt väder, av SHl - 26
Elektrolytisk utfällning av metallpulver, av SHl - 27, 28, 29, 30, 31
    Nybyggen - 31
Halvstor cellulosafabrik i Jössefors, av SHl - 31
Fläkttorkmaskin för cellulosa till USA, av ty - 31
Framställning av anrikat uran i Frankrike, av SHl - 31
Ubåten »Uttern» sjösatt i Malmö, av N Lll - 31, 32
Svensk hårdmetallfabrik, av SHl - 32
Likströmsöverföring för Engelska Kanalen, av R Gradin - 32
Plast i atomreaktorer för laboratoriet, av SHl - 32, 33
    Nya metoder - 33
Svartförnickling, av U T—h - 33
Kalciummetafosfat i konstgödsel, av SHl - 33
Tvåbasiga syror genom dimerisering av omättade kolväten, av SHl - 33, 34
Cyanväte av metan och ammoniak, av SHl - 34, 35
Jonbyte i tjock välling, av SHl - 35
    Böcker - 35
Gators och vägars kapacitet, av E Nothin - 35, 36
Elektricitetslära och elektroteknik, av G Olsson - 36
Kommittén för explosionsförsök Bromma 1957, slutrapport, av Wll - 36
Stromrichter, av Rune Samuelsson - 36
Technische Schwingungslehre, av JH - 36, 37
Fluorcarbons, av SHl - 37
Licht und Pflanzen, av H Erdtman - 37
Vorgespannter Beton, av Mogens Lorentsen - 37
Die Fertigungsbelange des Gesenktschmiedens und ihre wissenschaftliche Weiterentwicklung, av Erik Tholander - 37, 38
Pre-stressed concrete, av Uko Müllersdorf - 38
A study of the design and properties of household cellars, av Nils Lindqvist - 38
»Ikarus» - 38
»Catalogue of courses on nuclear energy in OEEC countries» - 38
    Hänt inom tekniken - 38
Kursserien om statistiska metoder - 38, 39
Svenska Vattenkraftföreningens Stiftelse för Tekniskt Utvecklingsarbete - 39
Trafiksäkerhetsarbetets organisation - 39
Stipendier för forskning i Norge - 39
Kanadensiska forskningsstipendier - 39
SHI-kurser - 39
Debatt: Säkerhetsfaktorn, av Åke Holmberg - 40
Problemhörnan, av A Lg - 40
    1959, H. 3 - 41
Numeriska metoder för beräkning av flygplanshållfasthet, av Bengt Asker - 41, 42, 43
Gösta Lundberg †, av GAH - 43, 44
Den petrokemiska industrins utveckling, av SHl - 44
Världstonnagets ökning, av N Lll - 44
Rayonkord 50 % starkare än tidigare - 44
En artificiell elektrisk ål - 44
Anvärmningsförlopp, av Gösta Rosenblad - 45, 46, 47, 48
Död åt kackerlackor - 48
Snittblommor håller sig friska längre - 48
Torrsmorda lager, av Wll - 49, 50, 51
    Nya metoder - 51
Rengöring av radioaktiv utrustning, av SHl - 51
Lagring av gas i poröst berg, av SHl - 51, 52
Milliamperemeter av tångtyp för likström, av J-R Törnquist - 52
Högren mangan genom elektrolys, av SHl - 52, 53
Behandling av svavelsyrahaltigt avloppsvatten, av SHl - 53
Metallisering med plasmastråle, av SHl - 53
    Andras erfarenheter - 53
Filterpressplattor och -ramar av armerad polyester, av SHl - 53
Dimensionsstabilt papper, av SHl - 53, 54
Manganföreningar som antiknackningsmedel, av SHl - 54
Pimesonens direkta övergång till en elektron, av SHl - 54
Självlysande material, av SHl - 54, 55
    Böcker - 55
Ny stad, av L Sandahl - 55
Matematische Methoden in der chemischen Technik, bd 1, av Karl-Axel Melkersson - 55
Markscheidekunde, av E R—s - 55, 56
Taschenbuch der Stadtentwässerung, av Halvar Johansson - 56
Electrical maintenance and repairs, av Rolf B Johansson - 56
Cellulosics, av SHl - 56, 57
Das Hochhaus der BASF, av Erik Saare - 57
Die Hebezeuge, bd 1, av Elis Dahlin - 57, 58
Arbeitsstudien und Produktivität in USA aus gewerkschaftlicher Sicht, av Mal. Thorén - 58
Das optische System des Mikroskops, av G Vogl - 58
Yearbook of international organizations, av GAH - 58
Elementary surveying, av ÅG - 58, 59
Advances in steel technology in 1956, av Sven Eketorp - 59
The European Nuclear Energy Agency and the Eurochemic Company, av SHl - 59
Werkstatt und Betrieb-Kalender 1958, av Peter Steinbruck - 59
Proportionering av betong, av Paul Johannesson - 59, 60
Sprutor för lantbruket, av SHl - 60
Halmstads Järnverks AB - 60
Debatt: Är arbetsvärderingen ett cirkelbevis? av Bertil von Alfthan - 60
    1959, H. 4 - 61
Helikopterns plats i flyglinjenätet, av Bruno Joner - 61, 62, 63, 64, 65
    Andras erfarenheter - 66
Cellulosas nedbrytning med ultraviolett ljus, av SHl - 66
Hydrerad polybutadien som lim för plast och metall, av SHl - 66
Gas ur oljeskiffer, av SHl - 66
Vattenlöslig mögelbekämpare för livsmedel, av SHl - 66
Avgiftning av metallindustrins avloppsvatten, av Richard Justh - 67, 68, 69, 70
Folkbokföring och skatteuppbörd med EDB, av GAH - 70
Uranet i Chattanooga-skiffer - 70
Kall strängpressning med direkt hydrauliskt tryck - 70
Termistorer med positiv temperaturkoefficient - 70
Kabin för USA:s förste man i rymden, av GAH - 71, 72
    Nybyggen - 72
Svensk linbana i Indien, av ty - 72, 73
Kontinuerlig förzinkningsanläggning för breda stålband, av K-J Blom - 73, 74
Oljecisterner i förspänd betong, av ty - 74
Dansk skepps- och flygteknisk provningsanstalt, av N Lll - 74
    Nya metoder - 74
Infrastrålare för värmevallsprov, av RG - 74, 75
Tryckta kretsar på glasplattor, av SHl - 75
Kontinuerlig gjutning av segpolad koppar, av SHl - 75
Elektronbytare, av H Me - 75
    Böcker - 75
Helikopterboken, av BW - 75, 76
Nedbøying av trebjelkelag, av Göran Ottoson - 76
Concrete of the West Coast of Jutland, bd 1 & 2, av Tor Hagerman - 76
SKR:s matrikel - 76
»Välj rätt mättransformator» - 76
L M Ericsson - 76
STF december - 76, 77, 78, 79
    Hänt inom tekniken - 79
Svenska Kemiingenjörers Riksförening - 79
Kurs »Elektriska distributionssystem inom industrin» - 79, 80
Kurs »Värdering av hyreshus och villor» - 80
Glädjande samarbete - 80
Stockholms Byggnadsförening - 80
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 80
SHI-kurser för konstruktörer - 80
Rapporter till Cigré-kongressen 1960 - 80
Den första internationella databehandlingskonferensen - 80
Compte Rendu från Cigré-kongressen 1958 - 80
Nionde Nordiska Försäljnings- och Reklamkongressen - 80
En tysk flygutställning - 80
    1959, H. 5 - 81
Mätmetoder vid stoftavskiljning, av Torsten Widell - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
Kornstorlek och avskiljningsgrad, av Bo Månsson - 87, 88, 89, 90, 91, 92
Fysikaliska principer för stoftavskiljning, av Claes Allander - 92, 93, 94, 95, 96, 97
Filter, av Bengt Aurivillius - 97, 98, 99
Tygfilter, av Carl-Olov Elvingsson - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
Dynamiska stoftavskiljare, av Gösta Rosenblad - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Våtavskiljare, av Karl-Axel Gustavsson - 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Uppsamling av stoft och stofthaltiga gaser, av Yngve Bovin - 121, 122, 123, 124
    1959, H. 6 - 125
Vattenfall 50 år, av Folke Petri och Sven Lalander - 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Observationer med Sputnik 1—3, av GAH - 133, 134
Skeppsbyggeriets läge i Storbritannien, av N Lll - 134
En steglöst reglerbar raketmotor - 134
I Sovjetunionen producerades 1958 - 134
Den transkanadensiska mikrovågslänken, av P A Detthow - 135, 136
    Nybyggen - 136
Tunnelprojektet för Engelska Kanalen, av AB - 136
Rekordstor tankläktare, av N Lll - 136, 137
Nya finländska isbrytare, av N Lll - 137, 138
Gångbro av betong vid Köln—Mülheim, av AB - 138
    Nya metoder - 138
Atomraketmotor klar för prov, av Björn Bergqvist - 138
Snabbimpulsering i svensk teletrafik, av GAH - 138, 139
Hexaklorbensen med mera gammaisomer, av SHl - 139
Xenonlampa för grafisk industri, av G G - 139
Tryckvågsdämpning med bubbelridå, av AB - 139
Påvisande av läckor i gasfyllda kablar, av SHl - 139, 140
Minneselement med 4 ns omslagstid, av DH - 140
Formaldehyd genom luftoxidation av metanol, av SHl - 140
Identifiering av fingeravtryck, av H Me - 140
    Böcker - 140
Olja till fastighetsuppvärmning, av Erik Nothin - 141
Fotografisk årsbok 1959, av SHl - 141
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1958, av Wll - 141
Reseberätteler - 141
»Træbeskyttelse» - 141
Nuclear-Chicago Corp. - 141
    Hänt inom tekniken - 141
STF:s Grupp för Atomteknik - 141
Förslag till uranlag - 141, 142
Konservering med joniserande strålning - 142
Örebro Ingenjörsklubb - 142
Tekniska Föreningen i Kristianstad - 142
Stockholms stads forskningsstipendier - 142
Ett nordiskt symposium om användningen av automatiska räknemaskiner - 142
Internationell betongvarukongress och -utställning i Stockholm 1960 - 142, 143
Internationell brittisk plastutställning och -kongress - 143
Electrama - 143
Internationell konferens om luftföroreningar - 143
En internationell materialhanteringskonferens - 143
Hälsovårdskongress - 143
Internationell konferens för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering - 143
Första Internationella Brno-mässan - 143
SEN-normer - 143
Metallnormer - 143
Nordiska granntidskrifter - 143, 144
Problemhörnan, av A Lg - 144
    1959, H. 7 - 145
Bioteknologi, av Gösta V Hultgren - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Produktion av tungt vatten, av Kåre Hannerz - 151, 152, 153, 154, 155, 156
En fördröjning av ljudet i högtalarsystem - 156
Transistorer tillverkades i USA - 156
Atomkraftens nuläge, av SHl - 157, 158, 159, 160, 161
Englands energibalans 1965, av Magnus Smedberg - 161
    Nybyggen - 162
Världens första tankfartyg över 100 000 tdw, av N Lll - 162
Rysk schaktsänkningsmaskin, av E R—s - 162
40 500 tdw turbintanker sjösatt i Uddevalla, av N Lll - 162
Storbritanniens största pumpkraftstation, av AB - 162, 163
70 700 tdw turbintanker sjösatt i USA, av N Lll - 163
Transportband för tätjordsfyllning i jorddamm, av AB - 163, 164
    Nya metoder - 164
Glykol genom hydrolys av etylenoxid, av SHl - 164
Solsegel för rymdfart, av GAH - 164, 165
Akrylnitril ur acetaldehyd och cyanväte, av SHl - 165
Perättiksyra och Epoxide-201, av SHl - 165, 166
    Andras erfarenheter - 166
»Wash-and-wear» av bomull, av SHl - 166
Dubbelorienterad magnetplåt, av SHl - 166, 167
    Böcker - 167
Akustisk planering, av BS - 167
Stenkol och lera, bd 2, av GAH - 167
Armering, funktion och egenskaper, av Paul Johannesson - 167
Die Werbung für Maschinen, av sah - 167, 168
Modern materials, bd 1, av SHl - 168
Einführung in die Messtechnik der Kernstrahlung und die Andwendung der Radioisotope, av Knut Ljunggren - 168
Praktische Galvanotechnik, av U T—h - 168, 169
Anhang zum Bau- und Ingenieurhandbuch, av L-E Wickström - 169
Flavour research and food acceptance, av Rolf Steenhoff - 169
Basic concepts in chemistry, av SHl - 169
Mining explosives, av E R—s - 169, 170
A dictionary of metallurgy, av SHl - 170
Korrosion IX, av U T—h - 170
Fernwirktechnik 2, av S Fornander - 170
Atomphysik und menschliche Erkenntnis, av GAH - 170
Svenska Elfabriks AB Selfa - 171
    Händelser - 171
M- och S-möte om fransk teknik - 171
KTH:s bibliotek - 171
Utställning av brittisk teknisk litteratur - 171
Kurs i belysningsteknik - 171
Adelsköldska stipendierna - 171
Anslag för skoglig forskning - 171
    Nya produkter - 171
Fotografiskt kopieringsmaterial av plast - 171
Åttakanalsskrivare för rätlinjig registrering - 171, 172
Känslig kromatograf - 172
En serie tryckknappar med skilda kontakt- och manöverdon - 172
En polärkoordinatograf med optisk avläsning - 172
Trehjulig magasinskärra - 172
    1959, H. 8 - 173
Numerisk formgivning, av Börje Langefors - 173, 174, 175, 176
Flerhelikopterlyft - 176
Hantering av avskilt stoft, av Gunnar Westman - 177, 178, 179, 180, 181, 182
De skandinaviska ländernas handelsflottor, av N Lll - 182
Industrialisering av Kirman-området i Iran, av Magnus Smedberg - 182
Hydrostatiska beräkningar av fartyg, av Joachim Lentz - 183, 184, 185, 186, 187
Svensk järnhantering 1958, av WS - 187, 188
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1958/59, av N Lll - 188
Norges elpolitik, av R Gn - 188
En 500 km lång 800 kV-likströmsledning - 188
Storbritannien skall övergå till internationella pappersformat - 188
    Nybyggen - 189
Engelsk flygbuss, av BMW - 189
Kavitationslaboratorium vid SSPA, av CFo - 189
Leveransrekord 1958 hos Kockums, av N Lll - 189
Bauxitfynd i Belgiska Kongo påskyndar vattenkraftutbyggnaden, av Magnus Smedberg - 189, 190
Anläggning för destillation av tallolja, av SHl - 190
Elektroniskt krigsspel för USA:s marin, av J-R Törnquist - 190, 191
    Nya metoder - 191
Plasmaraketmotorer under utveckling, av Björn Bergqvist — GAH - 191
Bearbetning av uranskrot, av SHl - 191, 192
Utvinning av olefiner, av H Me - 192
Skydd för slig vid lagring och transport, av Magnus Smedberg - 192
Anslutning av telefonsvarare och talregistreringsmaskiner till abonnentanläggningar, av GAH - 192, 193
Bogstråleroder, av CFo - 193
Småindustri i kinesisk järnhantering, av G Bg - 193
Separering på magnetisk väg av förbrukat jonbytarmaterial, av E R-s - 193
STF januari - 193, 194, 195, 196
    Böcker - 196
Hur man blir en bra talare, av GAH - 196
Ett år i luften, av GAH - 196, 197
Guldsökare i vår tid, av Olof H Ödman - 197
An essay on the application of mathematical analysis to the theories of electricity and magnetism, av GAH - 197
Low grade ores, av Sten Häger - 198
Tafeln für den Kalorienumsatz bei körperlicher Arbeit - 198
»The nuclear energy industry of the United Kingdom», av SHl - 198
»Répertoire National du Commerce Extérieur», av WS - 198
Matematikkarta, av Wll - 198
    Händelser - 199
Sällskapet Riksdagsmän och Forskare (Rifo) - 199
Internationell måttstandardisering av elektriska motorer - 199
Understöd från Skeppsbyggares och Flygteknikers Hjälpfond - 199
Ett stipendium för högre kemistudier - 199, 200
Tionde Nordiska Kemistmötet - 200
Allmän hälsovård för högskoleingenjörer - 200
Tjugoförsta Internationella Geologikongressen - 200
Transactions från Världskraftkonferensen 1958 - 200
    Nya tidskrifter - 200
Tekniskt Forum - 200
TFiF meddelanden - 200
Aseas Tidning - 200
Asea Research - 200
Marknaden - 200
THS-nytt - 200
    1959, H. 9 - 201
Behovet av forskning inom persontrafiken, av Bo Björkman - 201, 202, 203, 204
Skiftarbete i verkstadsindustrin, av WS - 204
Danskt atomfartygsprojekt, av WS - 204
Bioteknologisk verksamhet vid ett järnverk, av Johan Pontén - 205, 206, 207, 208, 209, 210
    Nybyggen - 210
Convair 880, av BMW - 210, 211
Konstgjord ö för borrning efter olja, av A B - 211
Bearbetning av klyvningsprodukter, av SHl - 211
Brittiskt götvalsverk, av SHl - 211
Plattvärmeväxlare till aluminiumfabrik, av ty - 211, 212
    Nya metoder - 212
Kupolugnar i stålverk, av SHl - 212
Elektrolytisk bearbetning av halvledare, av SHl - 212
Svenskt tvåkanalsljudsystem för film, av DH - 212, 213
Beläggning av metaller med polyvinylklorid, av SHl - 213
Extraktion med lösningsmedel innehållande extraktant, av SHl - 213, 214
    Andras erfarenheter - 214
Tillsatsmedel till betong, av BS - 214
Tunnelbanevagnar på luftgummihjul, av Erik Nothin - 214
Utrangering av kraftstationer i USA, av I Cedell - 214, 215
    Böcker - 215
Public relations, av sah - 215
Nya svenska villor, av L Sandahl - 215
Satelliter och rymdfart, av BMW - 215, 216
Motorreparationer, bd 1 & 2, av Einar Bohr - 216
Kerntechnik, av Hans von Ubisch - 216, 217
Handbook of the petroleum industry, av SHl - 217
Höganäs-Billesholms AB - 217
AB Svenska Fläktfabriken - 217
L M Ericssons Svenska Försäljningsbolag - 217
Svenska AB Trådlös Telegrafi - 217
    Händelser - 217
Sexland har fått sin SIS - 217
STF-yttrande om uranlagförslaget - 217
Kurs »Industriell elektronik» - 218
Kurs »Projektering av berganläggningar» - 218
VVS-mässa i Stockholm - 218
Stipendier ur Bengt Ingeströms Stipendiefond - 218
Internationell automatiseringskongress - 218
Tredje Europeiska Kongressen för Kvalitetskontroll - 218
Problemhörnan, av A Lg - 218, 219
Nordiska granntidskrifter - 219
    Nya produkter - 219
En transistoromvandlare - 219
I-profil från Montanunionen - 219, 220
Svenska germaniumlikriktare - 220
En pulsfördröjande generator - 220
Ett heltransistoriserat databehandlingssystem - 220
Flexibel tryckt ledningsdragning - 220
Apparat för bestämning av syre i vatten - 220
Automatisk fraktionering vid kromatografi - 220
    1959, H. 10 - 221
Elektroniska hjälpmedel i verkstadsindustrin. Byggdelar för elektroniska utrustningar, av Björn Skate - 221, 222, 223, 224, 225, 226
Elektroniska hjälpmedel i verkstadsindustrin. Tillämpningsexempel, av Einar Bergqvist - 226, 227
Elektroniska hjälpmedel i verkstadsindustrin. Erfarenheter vid SKF, av Carl Axel Wannerskog - 227, 228, 229, 230, 231
    Nya material - 231
Zirkonium-kopparlegering till kommutatorer, av SHl - 231
Folier av polystyren och polyeten, av SHl - 231, 232
Amerikansk, Kanthal-liknande legering, av SHl - 232
Värmeisolerande högtemperaturmaterial, av SHl - 232
Låglegerat aluminium för konservburkar, av SHl - 232
Utskiljningshärdande magnesiumlegeringar, av SHl - 232
Krympfolie av polyester, av SHl - 232
Elektronstyrda reläer med kallkatodrör, av Jakob Kinhult - 233, 234, 235
    Nybyggen - 235
Anläggning för telenytt i Borås, av GAH - 235
Stor turbintanker sjösatt vid Eriksberg, av N Lll - 235
Bredbandsvalsverk i Västtyskland, av K J B - 235, 236
Intagsluckorna för kraftverket vid Serre-Ponçon, av AB - 236
    Nya metoder - 236
Elkraftförsörjning på fartyg, av RGn - 236, 237
Costa-bulben, av C Fo - 237
Axelkopplingar av nylon, av SHl - 237
Radiostyrd kompressorstation, av Magnus Smedberg - 237
Kontinuerlig jobytare, av H Me - 237, 238
Etsning av tryckta kretsar med saltsur koppar(II)kloridlösning, av SHl - 238
Röntgenmikroanalys med elektronkanon, av KJ - 238
    Andras erfarenheter - 238
Direkt omvandling av värme till elenergi, av CS - 238, 239
Radioaktiv strålning ger billiga detergenter, av H Me - 239
Isolering av helium genom diffusion, av SHl - 239
Automatisk postsortering och frankostämpling, av Magnus Smedberg - 239
    Böcker - 239
Vallonerna, av GAH - 239, 240
Differential- och integralkalkyl samt plan analytisk geometri för tekniska läroverk, av Wll - 240
Massiva betongplattor, av Paul Johannesson - 240
Svensk naturvetenskap 1957/58, av GAH - 240
Frittbærende tretakstoler, av Göran Ottoson - 240
Praktische Baustatik (Schreyer), bd 2, av JH - 240, 241
Switching circuits and logical design, av Bengt Jiewertz - 241
Stanzereitechnik, bd 1, av O A - 241
Statik und Dynamik der Schalen, av JH - 241, 242
Atmospheric electricity, av D M-Hillebrand - 242
Chromatography, av Axel Johansson - 242
Disintegration of field concrete, av Tor Hagerman - 242
Redogörelse för verksamheten vid KTH 1955/56—1957/58, av GAH - 242
Formeln für das Ausbeulen von Blechen im elastischen und plastischen Bereich, av U Thran - 242
    Händelser - 243
STF:s kursverksamhet 1958 - 243
Tekniska Samfundet i Göteborg - 243
Skånska Ingenjörsklubben - 243
Ahlsellska fondens resestipendium - 243
Kurs »Buller och bullerskydd» - 243
TNC:s nomenklaturrapporter - 243
En kurs för distributionsingenjörer vid elverk och kraftverk - 243
En internationell förbränningsmaskinkongress - 243
Fjärde Internationella Elvärmekongressen - 243, 244
Femte Internationella Glaskongressen - 244
Tredje europeiska kongressen om utrustning för oljeindustrin - 244
Internationella Vårmässan i Utrecht - 244
Problemhörnan, av A Lg - 244
    1959, H. 11 - 245
Skyddsgaser, av G Kluge - 245, 246, 247, 248, 249, 250
USA:s tillgångar på uranmalm, av Magnus Smedberg - 250
Statistiskt porträtt av den svenske storföretagsledaren, av WS - 250
Bestämning av yttemperaturen vid värmeöverföring, av Gunnar Selin - 251, 252, 253, 254
Vibrationers inverkan vid metallers stelnande, av Bertil Rydstad - 255, 256, 257, 258
Oxiderat aluminiumpulver för sintrade detaljer - 258
Radioaktiva spetsar på åskledare - 258
    Nya metoder - 258
Avlägsnande av merkaptaners lukt, av SHl - 258
Starkt förstorade fotografiska kopior utan korn, av SHl - 258
Alkylarylsulfonat och fettalkoholsulfat i en process, av SHl - 258, 259
Hydraulisk manövrering av lastluckor på fartyg, av N Lll - 259
Flussmedel för dopplödning av aluminium, av SHl - 259
Sublimation i fluidiserad bädd, av SHl - 259, 260
    Andras erfarenheter - 260
Apparatur för industriell molekylardestillation, av SHl - 260, 261
Världens djupaste gruva, av E R—s - 261
Alkylenkarbonat, av SHl - 261, 262
Litiumkatalysatorer, av H Me - 262
Kombinationsrör för transport av tjockflytande vätskor, av Magnus Smedberg - 262
    Böcker - 262
Kylteknisk nomenklatur, av Wll - 262
Operationsanalys, av JH - 263
Höhere Mathematik für den Praktiker, av Wll - 263
Fundamental concepts of inorganic chemistry, av SHl - 263
Giesserei-Lexikon, av Erik O Lissell - 263, 264
Was ist Stahl? av CS - 264
Die amerikanischen Begriffe des Arbeits- und Zeitstudiums, av RL - 264
Metallurgical thermochemistry, av G Bg - 264
Selektivschutz, av Bengt Bengtsberg - 264
Applied mathematics in chemical engineering, av Anders Rasmuson - 264, 265
Einführung in das Härten, av O A - 265
Lager- und Schmiertechnik, av Bengt Muhr - 265
Calcul numérique des plaques et des parois minces, av JH - 265, 266
Solide state physical electronics, av J-R Törnquist - 266
Microphotography, av JH - 266
Sonderbauformen elektrischer Maschinen, av Tage Strömberg - 266, 267
Arkitektur und Bauglas, av L Sandahl - 267
    Händelser - 267
Nomenklatur för datamaskiner - 267
Industriförbundet inrättar vattenvårdsservice - 267
Meteorologisakkunniga - 267
Statliga vattenvårdsexperter - 267
Arkitekturglas, av LS - 267, 268
Verktygsmaskiners elanläggningar - 268
En föreläsningsserie om operationsanalytiska metoder - 268
Tekniska Föreningen i Södertälje - 268
Internationell konferens om partikelacceleratorer - 268
Kongress och utställning för hälsovårdsingenjörer - 268
Internationell elvärmeutställning i Belgrad - 268
    Tekniska tidskrifter - 268
Metoder til å beregne bølgestrålers direktivitet - 268
    1959, H. 12 - 269
Numerisk styrning av verktygsmaskiner, av Ingvar Nilsson och Börje Nyquist - 269, 270, 271, 272, 273
Den atomdrivna ubåten »Seawolf» byggs om - 273
Den äldsta bevarade byggbestämmelsen - 273
Den lägsta uppmätta utomhustemperaturen - 273
    Nya material - 274
Aluminiumbrons resistent mot spänningskorrosion, av SHl - 274
Glas för sammanfogning med metall, av SHl - 274
Linor av polypropylenfiber, av SHl - 274
Högtemperaturlegeringar, av SHl - 274
Skeppsbyggeriet i Sverige 1958, av N Lll — Lennart Lindau — Willem van Berlekom - 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
Världens största brospann, av Göte Fritzell - 284
Nordiska granntidskrifter - 284
Värmeöverföring vid kokning, av Ulf Rengholt - 285, 286, 287, 288, 289, 290
    Andras erfarenheter - 290
Stabilitet hos handelsfartyg, av CFo - 290
Polybutadien till bildäck, av SHl - 290
Dieselmotor i mycket stora tankfartyg, av C Fo - 290, 291
Lagerhantering av valsade profiler, av Magnus Smedberg - 291
Radioaktiv strålning för salpetersyratillverkning, av SHl - 291
Platinabelagda titananoder, av SHl - 292
Brandslangar av Neoprene och Dacron, av SHl - 292
Sinter i svenska masugnar, av SHl - 292
Industriproduktion och elförsörjning i Sverige 1958, av Mats Bärlund - 293, 294
Atomkraftverket i Chapel Cross - 294
    Nya metoder - 295
Elektrolytisk upparbetning av förbrukat betbad, av SHl - 295
Glas som skydd vid bearbetning av tital, av SHl - 295
Tillverkning av lod för aluminium, av SHl - 296
Elektrotermisk metallprocess, av E R—s - 296
    Nybyggen - 296
Öresundsvarvet levererar 29 250 tdw motortanker, av N Lll - 296
Frankrike får ett 380 kV system, av R Gn - 296, 297
Bor 10 genom destillation, av SHl - 297
STF februari - 297, 298, 299, 300, 301
    Böcker - 301
Reaktionskinetik för explosivämnen, av Wll - 301
Reläer och reläskydd i eldistribution och industri, av B Hellgren - 301, 302
Analysis and control of nonlinear systems, av L von Hamos - 302
Modern instruments and methods for acoustic studies of speech, av Ulf Åberg - 302
Richtlinien für die Erstellung von stählernen Druckrohrleitungen, av Wll - 302, 303
Erweiterung der Theorie der Biegung eines Pfeilers ohne Zugfestigkeit und ihre Anwendung zur Berechnung von Rahmentragwerken mit unbewehrten Stielen, av JH - 303
Die Lösungsmittel und Weichmachungsmittel, av H Meyer - 303
Elasticity and plasticity, av Å I - 303, 304
Theorie und Berechnung der Stahlbrücken, av Göte Fritzell - 304
Sourcebook on atomic energy, av SHl - 304
Mathematical aspects of subsonic and transonic gas dynamics, av Sune B Berndt - 304
Aerodynamik, av BMW - 304, 305
Aseas Tidning 50 år, av WS - 305
Q. V. F. Limited - 305
E. J. du Pont de Nemours & Co - 305
    Händelser - 305
Kurs »Planering av fritidsområden» - 305
Insta-möte om tryckkärlsstål - 305
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 305
Sjunde Internationella Keramikkongressen - 306
Arbetarskyddskongress - 306
Debatt: Vad är bioteknologi? av Carl-Eric Holmquist och Gösta V Hultgren - 306, 307
Konjunkturläget i mars, av Göran Ahrsjö - 307, 308
    1959, H. 13 - 309
Tunnelbanebro under Liljeholmsviken, av Erik Vretblad - 309, 310, 311, 312, 313, 314
Modellstudier av väg- och gatutrafik, av Väino Jaanivald - 315, 316, 317, 318, 319, 320
    Nybyggen - 320
Vattenbyggnadslaboratoriet vid NTH, av S Angelin - 320, 321
Rhodesia bygger kraftledningar för 330 kV, av RGn - 321, 322
Stor oljestad planeras i Colorado, av Magnus Smedberg - 322
Jaktrobot till Flygvapnet, av E Malmberg - 322
    Nya metoder - 322
Metallisering med plasmabrännare, av SHl - 322, 323
Granulering av ammoniumnitrat, av SHl - 323
Elektrisk smidesugn med motståndselement, av Wll - 323, 324
Färskning av fosforhaltigt tackjärn, av SHl - 324
Framställning av bariumoxid vid låg temperatur, av SHl - 324
Sprutat, finkornigt filter, av SHl - 324, 325
    Böcker - 325
Teknik och människovärde, av Gunnar Dahlby - 325
Elementary statistical physics, av Clas Blomberg - 325
Automatic process control, av L von Hámos - 325, 326
The solid state for engineers, av Hans U Åström - 326
Hochwertiges Gusseisen (Grauguss) seine Eigenschaften und die physikalische Metallurgie seiner Herstellung, av Erik O Lissell - 326
Anwendung elektrischer Rechenanlagen in der Starkstromtechnik, av Å Ölwegård - 326, 327
Vetoa kestämättömiä pilareita sisältävän kehärakenteen ratkaisemisesta kiertymäyhtälöitä tai Crossin menetelmää käyttäen, av JH - 327
Mastgründungen für Freileitungen, Fahrleitungsanlagen und Bahnspeiseleitungen, av Erling Gustavsson - 327
Some problems of chemcial kinetics and reactivity, bd 1, av Karl-Axel Melkersson - 327
Reseberättelser - 327
Union Carbide Chemical Co - 327
Hercules Filter Corp. - 327
Nuclear-Chicago Corp. - 327, 328
    Händelser - 328
Samnordiska forskarutbildningscentra - 328
Internationell utmärkelse till Hans von Kantzow - 328
Kurs »Juridik för ingenjörer» - 328
Mekaniks produktionskommitté - 328
Elektriska fartygsanläggningar - 328
    1959, H. 14 - 329
Utvecklingen 1915—1947 av riktlinjerna för Vattenfalls kraftförsörjning, av Waldemar Borgquist - 329, 330, 331, 332
Icke gnistbildande aluminiumlegeringar - 332
Gasol som motorbränsle, av Sven Lundberg - 333, 334, 335, 336, 337, 338
Svenska vattenturbiner till Brasilien, av Wll - 338
Världens tonnageproduktion 1958, av N Lll - 338
Täta svetsar i aluminium - 338
Elektronrör för 800°C arbetstemperatur - 338
Kommunikationsnät för dataöverföring, av J M Unk - 339, 340, 341, 342, 343, 344
Utvecklingen av världens oljeproduktion, av WS - 344, 345
    Nya metoder - 345
Bestämning av metalltråds lödbarhet, av SHl - 345, 346
Tillverkning av exoterm ferromangan, av SHl - 346
Ferrofosfor lämnar järn och djurfoder, av E R—s - 346
Avsvavling av koksugnsgas i fluidiserad bädd, av SHl - 346, 347
Elektrolytisk framställning av väte under högt tryck, av SHl - 347
Påhängsvagnar för järnvägs- och landsvägstransport, av Erik Nothin - 347
Sprutning av stål på stål, av KJB - 347, 348
Kornförfining av aluminium-magnesiumlegeringar, av SHl - 348
    Nybyggen - 348
Världens största tankvagn, av ty - 348
Stålkupol som verkstadsbyggnad, av AB - 348
    Andras erfarenheter - 349
Elektriska rakapparater i badrum, av RGn - 349
Metalliska värmeelement för högtemperaturugnar, av SHl - 349, 350
    Böcker - 350
Krockar, av EBr - 350
Chemische Verfahrenstechnik, bd 1, av Karl-Axel Melkersson - 350
Talsperren, av R Kjellberg - 350
Process dynamics — dynamic behaviour of the production process, av L von Hámos - 350, 351
Electric machinery, av Gunnar Brodin - 351
International radio tube encyclopædia, av DH - 352
Correlation between physical constants and chemical structure, av Karl-Axel Melkersson - 352
Technische Hydro- und Aeromechanik, av Wll - 352
Flintforekomster i Danmark, av Tor Hagerman - 352, 353
Pneumatische Regler, av L von Hámos - 353
The structure of arithmetic and algebra, av Lennart Råde - 353
Vistas in astronautics, av Björn Bergqvist - 353, 354
Heiz- und Lüftungstechnik, av O Kallin - 354
Project Sherwood — the U. S. program in controlled fusion, av SHl - 354
Technisch-wissenschaftliche Abhandlungen der Osram-Gesellschaft, bd 7, av Gunnar Günther - 354, 355
Experimentelle Untersuchungen an verschieden stark konvergenten, schlanken Rotationskörpern bei mässig hohen Überschallgeschwindigkeiten, av BW - 355
Korrosion 10, av U T-h - 355
Optimale Stufenrädergetriebe für Werkzeugmaschinen, av H Lindberg - 355
»New chemicals for industry - 1958» - 355
    Händelser - 355
Nordisk internatkurs »Skeppshållfasthet och skrovvibrationer» - 355
AB Atomenergis bestrålningstjänst - 355, 356
Stipendier för forskningsutbildning i Danmark och Norge - 356
Sexland och de Yttre Sex bygger högtemperaturreaktor - 356
Säkerhetsriksdagen 1959 - 356
Näringslviets Granskningsnämnd - 356
En konferens för strålskyddsfysiker vid atomanläggningar - 356
Rättelse - 356
    1959, H. 15 - 357
Teknisk forskning med statliga medel, av Nils Gralén - 357, 358, 359, 360, 361
    Andras erfarenheter - 361
Avskiljning av fluor ur rök och avgaser, av E R—s - 361
Polyisopren redo för användning?, av SHl - 361, 362
Grön potatis, av SHl - 362
Lösningar för ammoniering av gödsel, av SHl - 362
Organiskt värmeöverföringsmedium, av SHl - 362
Fosfinoxid gör bomullstyg resistent mot skrynkling, av SHl - 362
Klorknallgasreaktionen och dess explosionsrisker, av Gösta Wranglén - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Akrylnitril ur acetylen och cyanväte, av SHl - 371, 372, 373
    Nybyggen - 373
Svensk tågledningsmateriel till Pakistan, av tg - 373
Ryska jätteisbrytaren »Moskva», av N Lll - 373, 374
Fabrik i argonatmosfär, av SHl - 374
Stadsgas enbart ur lättbensin, av SHl - 374
Nybygge ersätter »Andrea Doria», av N Lll - 374
    Nya metoder - 374
Duktila järn-aluminiumlegeringar, av SHl - 374
Stadsgas genom hydrering av brännolja, av SHl - 374, 375
Förkromning av sprutade metallskikt, av SHl - 375
Molekylsilars användning, av SHl - 375, 376
Våtförbränning av avfall, av SHl - 376
Dispergeringsmedel för pigment, av SHl - 377
STF mars - 377, 378, 379
    Böcker - 379
Markedforskning, av Dag Thulin - 379
Airship, aeroplane, aircraft, av Arne Ahlberg - 379, 380
Progress in mineral dressing, av E R—s - 380
Maintenance engineering handbook, av Wll - 380
Fundamentals of advanced missiles, av BMW - 380, 381
Steric effects in conjugated systems, av H Erdtman - 381
Der Vorrichtungsbau, bd 1, av O A - 381
Laminated plastics, av SHl - 381
Gesenkschmieden von Stahl, av Erik Tholander - 381, 382
Vacancies and other point defects in metals and alloys, av CS - 382
Wasserkaftanlagen, bd 2, av AB - 382
Allgemeines Iterationsverfahren für verschiebliche Stabwerke, av Sven Kinnunen - 382, 383
Die Zahnformen der Zahnräder, av H Lindberg - 383
Proceedings of the Conference on Thermodynamic and Transport Properties of Fluids 1957, av Wll - 383
Traktorns stegring och stjälpning, av EBr - 383
SVR:s matrikel - 383
»Bofors stål» - 383
Skånska Ättikfabriken AB - 383
Svenska Träimpregnerings AB - 383
AB Svenska Elektromagneter - 383
    Händelser - 384
Forskning och utveckling i produktionens tjänst - 384
Kurs »Glidformsgjutning av betongkonstruktioner» - 384
Varselmärkning för radioaktiv strålning - 384
Bessemermedaljen till Bo Kalling - 384
Flygplatser för korthållstrafik - 384
En konferens om termonukleära processer - 384
Dechema-kongressen 1959 - 384
Transistorkonferensen i London - 384
    1959, H. 16 - 385
Skeppsbyggeriet och sjöfarten, av Nils Holmström - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Sjöfartstekniska problem, av Nils Grenander - 392, 393, 394
    Tekniska högskolorna - 394
CTH - 394
KTH - 394
Aluminium och dess bearbetning, av Vilhelm Christiansen - 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Bloodhound till svenska luftförsvaret, av BMW - 401, 402
Fartvarnare - 402
Luktämnen i konstgödsel - 402
TIG och MIG - 402
    Nya material - 403
Utskiljningshärdande rostfritt stål för hög temperatur, av SHl - 403
En tysk akrylfiber, av SHl - 403
Höghållfasta titanlegeringar, av SHl - 403, 404
Bildäckskord med stor hållfasthet, av SHl - 404
Duktil nickellegering för hög temperatur, av SHl - 404
Platina och palladium i rostfria stål, av KJB - 404
PVC med stor slagseghet till rör, av SHl - 404
Amerikanska forskningsflygningar, av BMW - 405, 406, 407
    Nya metoder - 407
Bindning av keramik vid metall, av SHl - 407, 408
Flamplätering med hårdmetall, av SHl - 408
»Spöksil» för radar, av DH - 408, 409
Ökning av ett gasverks produktion med gasol, av SHl - 409
Nylonpropellrar för handelsfartyg, av C Fo - 409
    Nybyggen - 409
Passamaquoddy tidvattenskraftverk, av AB - 409, 410
Varvsbygget i Arendal, av C Fo - 410, 411
Atomreaktor i konventionellt handelsfartyg, av C Fo - 411
    Andras erfarenheter - 411
Pontonbryggor för civilt bruk av Magnus Smedberg - 411
Värmehärdigt butylgummi, av SHl - 411, 412
Stora ångkraftverks ekonomi, av Wll - 412
Ulliknande bomull och värmehärdigt gelatin, av SHl - 412
Måttnoggrannhet och toleranser vid monteringsbygge, av BS - 412, 413
    Böcker - 413
Enplansbyggnader, av Hn - 413
Storstadens terminalproblem, av Erik Nothin - 413, 414
Sampling opinions, av Tore Dalenius - 414
Some aspects of analysis and probability, av Yngve Domar - 414
Electronic semiconductors, av Raymond Nelson - 414
Rohrhydraulik, av Wll - 414, 415
Technische Baustähle, av U Thran - 415
The finite twisting and bending of heated elastic lifting surfaces, av JH - 415
Chemical processing of nuclear fuels, av SHl - 415, 416
Danske typehuse, av L Sandahl - 416
Radioisotopes in scientific research, bd 1—4, av Torbjörn Westermark - 416
Thermische Turbomaschinen, bd 1, av Wll - 416, 417
Advances in inspection techniques as aids to process control in non-ferrous metals production, av E Börje Bergsman - 417
Introduction to algebraic geometry, av Christer Lech - 417, 418
Die Grundgesetze der Umlaufgetriebe, av H Lindberg - 418
Logical design of digital computers, av G Westerberg - 418
Betriebs- und Angebotskalkulation im Stahl- und Apparatebau, av O A - 418
The potential theory of unsteady supersonic flow, av Sune B Berndt - 418, 419
Gleitfeste Schraubverbindungen im Stahlbau, av JH - 419
»ABC om ADB», av WS - 419
»Teko Vattenbok», av WS - 419
»M H J Sodium borohydride — SWS» - 419
AB Svenska Fläktfabriken, av WS - 419
Svenska AB Philips - 419
Svenska AB Brüel & Kjær - 419
AB Landelius & Björklund - 419
    Händelser - 419
STF:s 100-årsjubileum - 419
Norblad-Ekstrand-medaljen i guld till Torbjörn Westermark - 419
Kurs »Statistisk analys och försöksplanering» - 419, 420
Lapplands Tekniska Förening - 420
TNC-aktuellt - 420
Kurser i materialhantering - 420
Tionde Internationella Kongressen för Tillämpad Mekanik - 420
En kemiteknisk ingenjörsträff - 420
Femte Internationella Kongressen i Kristallografi - 420
Internationell kongress om hydraulisk forskning - 420
Första Internationella Aerosolkonferensen - 420
Sjunde Internationella Keramikkongressen - 420
National Electronics Conference - 420
En hygienutställning - 420
Metallnormer - 420
    1959, H. 17 - 421
Gasverkens framtid, av Rolf Lindskog - 421, 422, 423, 424, 425
Nordiska granntidskrifter - 425, 426
Kinas oljeproduktion, av Wll - 426
Utveckling av den svenska skrothanteringen, av G Bg - 426
Zirkonium och mangan i magnesium - 426
Tyngdkraftsmätningar och deras användning, av Bror Wideland - 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
Aluminiumflagor till färg - 435
Ett hårdlod för magnesium - 435
En supraledande legering med 31°K omslagstemperatur - 435
    Nya material - 435
Lufthärdande, höghållfasta stål, av SHl - 435
Polykarbonat — en seg plast för formsprutning, av SHl - 435, 436
Legerat segjärn med hög kryphållfasthet, av SHl - 436
Renare handelsaluminium, av SHl - 436
Polyetenfiber, av SHl - 436
Höghållfasta nickellegeringar för hög temperatur, av SHl - 436
Rullande bilhjuls friktion, av Einar Bohr - 437, 438, 439, 440, 441
    Nya metoder - 441
Varmaluminerat bandstål, av K-J B - 441, 442
Finkornigt stål genom niobtillsats, av SHl - 442
Mätning av hydrauliska oljors luftinnehåll, av EBr - 442
Dammbygge genom sprängning, av AB - 442, 443
    Nybyggen - 443
Den brittiska siffermaskinen Ace, av J-R Törnquist - 443, 444
68 500 t tankfartyg sjösatt i Uddevalla, av N Lll - 444
Pasviks älvs utbyggnad, av RGn - 444, 445
Flygplats i Medelhavet, av AB - 445
    Andras erfarenheter - 445
Färg och färgsättning, av LS - 445
Räknemaskin som biblioteksregister, av DH - 445
Biuret ur karbamid, av SHl - 445, 446
Motstånd och framdrift hos tankfartyg, av Alexander Kristsons - 446
    Böcker - 446
Company planning and production control, av RL - 446
Das Unesco-Gebäude in Paris, av L Sandahl - 447
Contemporary Danish architecture, av L Sandahl - 447
Industrial electronics handbook, av L von Hámos - 447
Temperatur- und Spannungsverteilung in ausgemauerten zylindrischen Reaktionsgefässen, av JH - 447
Durchflussmessung, av Wll - 447, 448
Growth and perfection of crystals, av Erik Rudberg - 448
Axial flow compressors, av Olof Söderberg - 448, 449
Spot tests in inorganic analysis, av Axel Johansson - 449
The contemporary curtain wall, av L Sandahl - 449
Betrachtungen zur Frage von Stahlbauvorschriften, av U Thran - 449
Die Verfahren der plastischen Berechnung beigesteifer Stahlstabwerke, av JH - 449, 450
Air intake problems in supersonic propulsion av Bengt Ahrén - 450
Optical properties of semiconductors, av Dick Lundqvist - 450
Druckverlust und Wärmeübergang bei verwirbelter Strömung, av Wll - 450
Die Ermüdungsfestigkeit des Schweissmetalls, av JH - 450
International electrotechnical vocabulary, av WS - 451
»Hus i paket», av WS - 451
Cementa - 451
Asto AB - 451
    Händelser - 451
Internatkurs »Trafikteknik» - 451
Administrativ vidareutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg - 451, 452
Internationell kongress för galvanoteknik och ytbehandling - 452
Svetstekniken inom energiförsörjningen - 452
Vochema blir Machevo - 452
Problemhörnan, av A Lg - 452
    1959, H. 18 - 453
Korrosionsförskningen i Sverige, av E Börje Bergsman - 453, 454, 455
Världens stålproduktion 1958, av WS - 455
Elkraft baserad på jordvärme, av Lars Lingstrand - 455, 456
Världstelefonnätet, av WS - 456
Solceller - 456
Minneselement i framtida datamaskiner, av Lars Arosenius - 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
    Andras erfarenheter - 463
Tyska rön om eldöden, av RGn - 463
Guld-nickellegering — ett korrosionsfast material, av SHl - 463
Elisolation för höga temperaturer, av RGn - 463, 464
Förstklassig aluminiumsvetsning, av R Gunnert - 464
Utankfartyg — utopi eller realitet. Projekt, av C Fo - 465, 466, 467
Utankfartyg — utopi eller realitet. Hydrodynamiskt motstånd, av C Fo - 467, 468
Högren nickel - 468
I koaxialkablar för radiofrekvens - 468
I Japan tillverkas - 468
Norges tungvattenkokare i Halden - 468
Metallpulver med 25 mµ kornstorlek - 468
Japans första atomreaktor - 468
Stereofonisk ljudåtergivning, av DH - 469, 470, 471
Naturgummi skall ersättas i USA, av SHl - 471
    Nya metoder - 472
Högrena metaller genom smältning i elektronstrålugn, av SHl - 472
Specialfartyg för stora godsbehållare, lastbilar etc., av N Lll - 472, 473
Absorption av sura gaser i kaliumkarbonatlösning, av SHl - 473
Perforerad aluminiumfolie till etiketter, av SHl - 473
Icke-linjär servokompensering, av KJ - 473, 474
    Nybyggen - 474
Sprängningen av Harrsele kraftverks avloppstunnel, av AB - 474
Fransk experimentbil av EBr - 475
6100 tdw lastmotorfartyg byggt i Trondheim, av N Lll - 475
    Böcker - 475
Chemical process economics in practice, av Olof Gadd - 475, 476
Einführung in Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation, av Hans Rådström - 476
Control system components, av L von Hámos - 476
Analytical chemistry — some new techniques, av Bengt Rönnholm - 476, 477
Der kombinierte Einsatz basischer und saurer Elektroden in der Schweisstechnik, av R Gunnert - 477
Schnitt-, Stanz- und Ziehwerkzeuge, av Östen Nilsson - 477
Lubrication science and technology, bd 1, av Wll - 477
Die Berechnung der Zylinderschalen, av JH - 477, 478
Nuclear reactor shielding, av Matts Roos - 478
Theorie der Relaissysteme der automatischen Regelung, av L von Hámos - 478
Junction transistor electronics, av G Markesjö - 478, 479
»Råmaterialet för industritextilier» - 479
Domnarfvets Jernverk - 479
Elektronikbolaget - 479
Lindståhls Bokhandel - 479
Chemische Werke Huls AG - 479
    Händelser - 479
Forskningssamarbete på cellulosaområdet - 479
Ingenjören och den nya näringspolitiken - 479
Tionde Internationella Kylkongressen - 479
Varmförzinkningsteknisk konferens - 479
En internationell byggforskningskongress - 479
En internationell konferens för avfallsåtervinning - 480
    Nya produkter - 480
Hård träfiberplatta med goda målningsegenskaper - 480
Ett skrivande instrument - 480
En startluftkompressor - 480
Motorbrytare med insticksutlösare - 480
En svetsapparat för plast - 480
Kisellikriktare - 480
Fotometer för grumlingsmätning - 480
    1959, H. 19 - 481
Petroleum som kemisk industriråvara, av Bengt G Rånby - 481, 482, 483, 484, 485, 486
Svavelförsörjningen — framtidsutsikter, av SHl - 486
En privatägd forskningsreaktor - 486
Butadien-styrengummi tillverkas i Europa - 486
Aktuella metoder för anrikning av uran 235, av Mårten Mårtensson - 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493
Världens största tryckbehållare för gas - 493
Tunnväggiga rör av rostfritt austenitiskt stål - 493
Det första »metanfartyget» - 493
125 mm polyetenrör, 1000 m i ett stycke - 493
    Nya metoder - 493
Järnbriketter av malm, av SHl - 493
Polykondensation i vätskegränsytor, av SHl - 493, 494
Stål av martinkvalitet ur tackjärn med hög fosforhalt, av SHl - 494
Vägning genom gammaabsorption, av KJ - 494
Elektromagnetisk sönderstyckning av malm, av E R—s - 494
Bodåskilen, av Karl-Fredrik Lautmann - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502
    Nybyggen - 502
Stort industrilaboratorium, av SHl - 502, 503
17 m motorkryssare av plast, av N Lll - 503
Stora malmtankfartyg byggda i Malmö, av N Lll - 503
    Andras erfarenheter - 503
Snabbt bindande lim, av SHl - 503, 504
Utflockning av slam med guar, av SHl - 504
Vattenkyld kabel, av RGn - 505
Hindrande av hartssyras isomerisering, av SHl - 505
Asymmetrisk dimetylhydrazin, av SHl - 505, 506
Jäsning av stärkelse till mannan, av SHl - 506
Skräddarsydda cyanosilikoner, av SHl - 506
Tryckluftsladdning av borrhål med AN-sprängmedel, av Magnus Smedberg - 506
Värme- och strålningsstabila polymerer, av SHl - 506, 507
Solbrännepiller, av SHl - 507
Fjärrmätning med Explorer 1, av DH - 507, 508
Förbättring av bomulls egenskaper med oorganiska ämnen, av SHl - 508
Hemoglobins reversibla reaktion med syre, av SHl - 508
Mögelbekämpare för läder, av SHl - 508, 509
    Böcker - 509
Kosmos, bd 36, av SHl - 509
Bergbaumechanik, av E R—s - 509
Finite queuing tables, av Hans Rådström - 509, 510
Plastic design of steel frames, av JH - 510
Feedback control systems, av L von Hámos - 510
Regler und Regelungsverfahren der Nachrichtentechnik, av J-R Törnquist - 510, 511
I,x-Diagramme feuchter Luft und ihre Gebrauch bei der Erwärmung, Abkühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung von Luft bei Wasserrückkühlung und beim Trocknen, av Wll - 511
Einfamilienhäuser und ihre konstruktiven Details, av L Sandahl - 511
Systematic tests with ship models with δpp = 0,600 — 0,750, av C Fo - 511
Stahlbau-Tagung Heildelberg 1958, av Arne W Finné - 511, 512
Radioaktive Isotope in der Dickenmessung, av Knut Ljunggren - 512
    Händelser - 512
STF:s rikspremier 1959 i matematik och fysik - 512
Ekman-medaljen till Karl Cederquist - 512
Till ny ledamot i STF:s Kursnämnd - 512
U kontaktorgan vid tillsättande av vissa lektorstjänster - 512
Kurs »Kylning inom elektrotekniken» - 512
SEN-normer - 512
    1959, H. 20 - 513
Sandwichkonstruktioner med cellkärnor av papper, av Bryan R Noton - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522
    Nybyggen - 522
Dieselhydrauliska boggilok för rangeringstjänst, av ty - 522
Brittiska atomdrivna ubåtar, av C Fo - 522
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Projektet, av Allan Sillén - 523, 524
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Skrovkonstruktionen, av Börje Larson - 524, 525, 526, 527
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Maskinanläggningen, av Hans Nilsson - 527, 528, 529, 530, 531
Kockums 40 000 t turbintankfartyg. Elutrustningen, av Torsten Rydkvist - 531, 532
    Nya metoder - 532
Magnetostriktivt bandpassfilter, av J-R Törnquist - 532, 533
Gasturbin med luftförråd för toppkraft, av L Rausén - 533
Återvinning av klorväte och klor, av SHl - 533, 534
Bättre utnyttning av undervattenstelefonkablar, av Johan Borgström - 534
Samsträngpressade metalldelar, av SHl - 534
Undervattenstankfartyg, av Alexander Kristsons - 534, 535
Flygtrafikmodell, av DH - 535
    Andras erfarenheter - 535
Sprödbrottsproblemet särskilt för tryckkärl, av CS - 535
Plaster erhållna genom ymppolymerisation, av SHl - 535, 536
Strålningsvulkning, av SHl - 536
Uppvärmning av småhus, av Wll - 536
130 kV öresundskabeln 1958, av RGn - 536, 537
Epoxiorganosiloxaner, av SHl - 537
Platinering av zirkonium, av U T—h - 537
    Böcker - 537
An introduction to combinatorial analysis, av Hans Rådström - 537, 538
Nonlinear control systems, av L von Hámos - 538
Switching circuits with computer applications, av J-R Törnquist - 538
British Petroleum year book 1959, av SHl - 538
Electric cranes, av Elis Dahlin - 538, 539
    Händelser - 539
De svenska forskningsrådens kommitté för rymdforskning - 539
Första spadtaget till Tekniska Museet - 539
Komponentinformation vid FTL - 539
Kollokvium »Buller och bullerbekämpning på handelsfartyg» - 539
MTM 1959 - 539, 540
En internationell kongress om förbehandling av malm - 540
EN amerikansk automatiseringsutställning och -kongress - 540
Nordiska granntidskrifter - 540
    1959, H. 21 - 541
Skogsindustrins råvarutransporter, av Kjell Kilander - 541, 542, 543, 544, 545
Den hittills största nyloncylinder - 545
Vallecitos-reaktorn - 545
mksa-systemet - 545
    Nya metoder - 545
Varmförtenning av gjutjärn, av U T—h - 545
Stapelavlöpningsberäkningar på räknemaskin, av C Fo - 546
Dubbelintegerande accelerometer, av KJ - 546
Oxidborttagning på stål genom spaltning i vakuum, av K-J B - 546
Dialys för separering av svavelsyra från sulfat, av SHl - 546
Skorstenars dynamiska stabilitet, av Johan F Hagerup och Nils-Erik Bronner - 547, 548, 549, 550, 551, 552
Storbritanniens elkraftförsörjning - 552
En oljeförgasningsanläggning - 552
1900 tåg och 540 000 resande - 552
    Andras erfarenheter - 553
Radioisotop för läcksökning, av SHl - 553
Kerametaller av aluminiumoxid och järn, av SHl - 553
Fjäderupplagt fundament, av Å I - 553
Produktion av hybridfrön, av SHl - 553, 554
Järnsvampsproduktion i Mexiko, av E R—s - 554
STF april - 554, 555, 556, 557, 558
    Böcker - 558
Statistics, av Lennart Råde - 558
Air conditioning and refrigeration, av O Kallin - 558, 559
Gas chromatography 1958, av Magnus Alfredsson - 559
Investigation of Danish aggregates at the Building Research Station, Garston, England, av Tor Hagerman - 559
AB Pharmacia - 559
Svenska Siemens AB - 559
Elektroskandia - 559
Asto AB - 559
    Händelser - 559
Thulin-medaljen till Tore Edlén och Georg Drougge - 559
SKR:s riksmöte 1959 - 559, 560
Karlskoga Bergslags Tekniska Förening - 560
Information för politiskt intresserade ingenjörer - 560
M-gruppen - 560
Problemhörnan, av A Lg - 560
Tillägg - 560
    1959, H. 22 - 561
Medvind för standardiseringen, av Olle Sturén - 561, 562
Standardisering av metalliska material och formprodukter, av Halvard Liander och Julius Götzlinger - 562, 563, 564, 565, 566, 567
Standardisering inom byggnadsbranschen, av Bengt Wiking - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573
Teleteknisk standardisering, av Björn Nilsson - 574, 575, 576, 577, 578
Högspänningsströmbrytare — ett exempel på elektroteknisk standardisering, av Tage Holm - 578, 579, 580, 581, 582, 583
Kontorsteknisk standardisering i Sverige, av Paul Nordgren - 583, 584
Emballagestandard, av Åke Sahlin - 585, 586
Standardisering inom verkstadsindustrin, av Gunnar Brynge - 586, 587, 588, 589, 590
Kärnenergi — ett nytt arbetsfält inom SMS, av Lars Walldén - 590, 591
Konsumentstyrt standardiseringsarbete, av Olle Hallberg - 591, 592
    1959, H. 23 - 593
Sveriges tillgång på naturenergi i vattenkraft, av Thure Berglund och Sven Olof Larsson - 593, 594, 595, 596
Vilka krav ställs på en nyutexaminerad civilingenjör? av WS - 596
Orderläge och sysselsättning i verkstadsindustrin, av WS - 596
Ljudvågor i vattnet, egenskaper och användning, av Sigfrid Wennerberg - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603
    Andras erfarenheter - 603
1—3 kW kiseltransistorer, av Tdn - 603
Bindemedel för färger ur tallolja, av SHl - 603, 604
Radioaktiv täthetskontroll, av KJ - 604
Mjukad polyvinylklorids resistens mot radioaktiv strålning, av SHl - 604
Tillsatser för högtemperatursmörjoljor, av SHl - 604
Molybdenbesprutade ferritiska ståls utmattningshållfasthet, av SHl - 604
Tungvattenmodererade reaktorer vid Genève-konferensen 1958, av Peter H Margen - 605, 606, 607, 608, 609, 610
mksa-systemet på frammarsch, av Wll - 610
    Nybyggen - 610
Utvidgningar hos Burmeister & Wain, av N Lll - 610, 611
Saabs stationsbil, av EBr - 611
    Nya metoder - 611
Högvakuum genom kylning, av SHl - 611, 612
Kemisk förnickling av kol, av U T—h - 612
Akroleinderivat, av SHl - 612
Hög temperatur med roterande ljusbåge, av SHl - 612
Oxalatbeläggning vid dragning av rostfritt stål, av SHl - 612
    Tekniska högskolorna - 613
CTH - 613
KTH - 613
    Böcker - 613
Standardiserade termer och definitioner för värmebehandling av metalliska material, av Wll - 613
Introduction to functional analysis, av Hans Rådström - 613, 614
»Grundregler för marknadsundersökningar, opinionsundersökningar och distributionsutredningar» - 614
»Välj standard» - 614
En ny upplaga av »Bergsmansförteckning» - 614
AB Max Sievert, av Wll - 614
AB Landelius & Björklund - 614
Förbättrat konjunkturläge, av Göran Ahrsjö - 614, 615, 616
    Händelser - 616
Svenska MTM-föreningen - 616
Chalmerska Forskningsfonden - 616
Sven Brohult ny direktör för IVA - 616
Permanent utställning om bostaden i Stockholm - 616
    1959, H. 24 - 617
Databehandlingsmaskiner i industrin, av Alois Kohl - 617, 618, 619, 620, 621, 622
Standardisering inom amerikansk verkstadsindustri, av Gunnar Brynge - 622
Gängförbindningar vid skarvborrning, av Karl-Fredrik Lautmann - 623, 624, 625
    Nya metoder - 625
Sprutaluminering av stål, av SHl - 625, 626
Betong behandlad med kiselfluorid, av SHl - 626
Optimerande processreglering, av KJ - 626
En transistor för låg temperatur, av J-R Törnquist - 627
Exotermiskt material för värmebehandling av svetsar, av SHl - 627
Strömlös förgyllning, av SHl - 627
    Andras erfarenheter - 628
22 M$ prov på motorvägar, av EBr - 628
Saltsmältor som lösningsmedel, av H Me - 628
Amerikanskt forskningsprogram för transporter till havs, av C Fo - 628
Mjuklod för låg temperatur, av SHl - 628, 629
Bestämning av uppehållstiden i seriekopplade reaktionskärl, av SHl - 629
STF maj - 629, 630, 631, 632, 633
    Böcker - 633
Mekaniska nomogram, av JH - 633, 634
Chemie des Ingenieurs, av U T—h - 634
Sampled-data control systems, av L von Hámos - 634
Jahrbuch der Oberflächentechnik 1959, av U T-h - 634
Proceedings of the Third U.S. National Congress of Applied Mechanics, av Wll - 634, 635
Über das Verhalten von extrem schnelläufigen Axialmaschinen, av Olof Söderberg - 635
Schweissen von Gusseisen, av R Gunnert - 635
Metal industry handbook and directory 1959, av Wll - 635
    Händelser - 635
Sigvard Eklund Dragon-chef - 635
Normalfrekvenssändingar från Foa - 635
Tekniska Museets nya skogsindustriavdelning - 635, 636
Einsteinium Es och mendelevium Md - 636
Tekniska Läroverkens Ingenjörssamfund - 636
Tretton vid bordet i Cern - 636
Uppsatspristävlan med australienresa som pris - 636
IVA-stipendiat för kemistudier i Tyskland - 636
Från Skandinaviska Bankens Stipendiefond av 1931 - 636
citce - 636
Konstruktion för plastisk formgivning - 636
ASTE Tool Show - 636
    1959, H. 25 - 637
Den tekniska forskningens målsättning och nyttiggörande, av Edy Velander - 637, 638, 639, 640, 641
Syntetiskt »naturgummi» i kommersiell skala - 641
Den första reaktorn i Chapelcross ger kraft - 641
Duktilt yttrium - 641
Bestrålad potatis för allmän konsumtion - 641
    Andras erfarenheter - 642
Minskning av aluminiumförlusten vid gjutning, av SHl - 642
Material för grammofonskivor, av SHl - 642
Bensins vägoktantal beror även på dess kokpunkt, av EBr - 642
Gummi för heta hydrauloljor, av SHl - 642
Strängpressning av aluminiumlegeringar, av Bo Estberger - 643, 644, 645, 646, 647
    Nya material - 648
Legering med hög kryphållfasthet, av SHl - 648
Cellkeramik, av SHl - 648
Titanat som högtemperaturisolering, av SHl - 648
Svarvbara hårdmetaller, av SHl - 648
Titanlegeringar, av SHl - 648
Elektronisk manövrering av bilar, av EBr - 649, 650
Färgningsbara fluorplaster - 650
1500 M$ i skador genom luftföroreningar - 650
    Nybyggen - 650
17 knops bärgningsfartyg byggt i Gävle, av N Lll - 650
Rekordmotor av Götaverkens typ, av CFo - 650, 651
Dansk anläggning för reformering av krackgaser, av SHl - 651
    Böcker - 651
Ord och uttryck 1941—1956, av WS - 651, 652
Mechanics, bd 1 & 2, av JH - 652
Uranium ore processing, av SHl - 652
Konstruktionslehre des allgemeinen Maschinenbaues, av Sven Lundgren - 652, 653
Fundamentals of press tool design, av Östen Nilsson - 653
Metallographisches Arbeitsverfahren, av P Steinbruck - 653
Der Dreher als Rechner, av O A - 653
Architekturdetails, av L Sandahl - 653
Einführung in die Vektorrechnung für Elektrotechniker, av Gunnar Petersson - 653, 654
»Emulsions and detergents» - 654
    Händelser - 654
Civilingenjörsutbildningen på atomenergiområdet - 654, 655
Möte om automatiseringens ekeonomiska verkningar - 655
En studiekonferens om plastsvetsning - 655
Ett internationellt arkitekturseminarium - 655
Nordiska granntidskrifter - 655, 656
    Nya produkter - 656
Ultraljudapparater för rengörning - 656
Svenskbyggd universaltraktor - 656
En ultraviolett-analysator - 656
En bogserad skördetröska - 656
    1959, H. 26 - 657
Forskning och utvecklingsarbete inom industrin, av Halvard Liander - 657, 658, 659, 660, 661
Nils Fredriksson †, av John Wennerberg - 662
Mekaniserat husbyggande i Sovjetunionen, av Evert Strokirk - 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669
    Nybyggen - 669
Polyvinylacetatfabrik i Perstorp, av SHl - 669, 670
Attackubåtarna i den svenska marinplanen, av Björn Olsen - 670
Uddevallatanker med 15 000 hk dieselmotor, av N Lll - 670
Dragon-projektet, av SHl - GAH - 671
Marinplanens jaktubåtar, av Björn Olsen - 671
    Andras erfarenheter - 671
Försök med höghållfasta bultar för stålbyggnader, av Arne W Finné - 671, 672
Tidningstekniska tendenser, av WS - 672
Polytetrafluoreten på trä, gummi, plast, av SHl - 672
    Böcker - 672
Fakta om atomvapen, av SHl - 672
Svensk naturvetenskap 1959, av GAH - 673
Andra Nordiska Korrosionsmötet, av U T—h - 673
Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening 1958, av Wll - 673
Starten und Fliegen, bd 3, av BMW - 673
»Svenska Byggnadsindsutriförbundet 1958» - 674
»Kanthal-handboken» - 674
AB Plyfa - 674
AB Odelberg & Olson - 674
    Händelser - 674
Utvecklingen av svensk medicinsk teknik - 674, 675
Tekniska Samfundet i Göteborg - 675
»Årets bästa fackpressannonser» - 675
Nordisk Byggdag - 675
Finskt samarbete högskoleingenjörer — läroverksingenjörer - 675
IVA-pristävlan om teknisk-vetenskapliga arbeten - 675
IAEA central för erfarenhetsbyte inom fusion- och plasmaforskning? - 675
National Inventors Council - 675, 676
Teknikfilmfestival - 676
S:t Eriksmässan 1959 - 676
Problemhörnan, av A Lg - 676
    1959, H. 27 - 677
En pumptillverkare nyskapar och utvecklar, av Sixten Englesson - 677, 678, 679, 680, 681
Medicinsk teknik och dess gränsområden, av WS - 681
Industriproduktion och elförbrukning i Sverige första kvartalet 1959, av Mats Bärlund - 681, 682
Finlands grafiska industri, av Toivo Rissanen - 683, 684
Sovjetunionens järnmalmsreserver, av SHl - 684
Fartygssvängningar, av F H Todd - 685, 686, 687, 688, 689, 690
Svensk skogsindustri, av WS - 690
Civila atomreaktorer i USA, av SHl - 690
    Nybyggen - 691
Svensk datamaskin till Belgien, av ty - 691
Stora bulklastfartyg sektionsbyggda i Bergen, av N Lll - 691
Reservkraftanläggning i Hötorgscity, av RGn - 691
Los Alamos andra homogena reaktor, av SHl - 691, 692
Petrokemikalier i Västtyskland, av SHl - 692
    Nya metoder - 692
Variabel styrutväxling för bilar, av Einar Bohr - 692
Apparat för automatisk manövrering av ventiler, av SHl - 693
Gasmunstycke och backventil av gummi, av SHl - 693
Avskiljning av den bruna röken vid syrgasblåsning, av Wll - 693
Strömlös palladiumutfällning, av U T-h - 693, 694
Beröringsfri breddmätare för bandvalsverk, av K-J B - 694
    Andras erfarenheter - 694
Driftsäkerhet och fart hos atomdrivna ubåtar, av C Fo - 694, 695
Konkurrenter till bomull av rayontyp, av SHl - 695
Flammigt tryck, av WS - 695
    Böcker - 695
Ingenjörshandboken, bd A, M, E, av Wll — GAH - 695, 696, 697
Statsmakterna och de statliga aktiebolagen, av Arne Brodd - 697
Vår armé 1959, av Wll - 697
Reaktorkonstruktioner av SHl - 697
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1958, av Wll - 697
»Vi bygger en fabrik», av WS - 698
»Oljeåret 1958» - 698
Skellefteå Gummifabriks AB - 698
    Händelser - 698
CTH:s utbyggnad - 698
Polhemspristävlan 1961 - 698
Ahlsellstipendiet 1959 - 698
De högre skolornas examensteknik utreds - 698, 699
Kurs »Svetsteknik för konstruktörer» - 699
Tekniska Samfundets i Göteborg kommitté nr 12 »Kamratkommittén» - 699
Användning av strålning i industrin - 699
Elfte Internationella Vägkongressen - 699
    Nya tidskrifter - 699
Electrochimica Acta - 699
Materialprüfung — Materials Testing — Matériaux, Essais et Recherches - 699
Stal - 699, 700
Metal Finishing Abstracts - 700
Planetary and Space Science - 700
Plastic Abstracts - 700
Adhesive Age - 700
Chemische Industrie International - 700
europa industrie revue - 700
International Atomic Energy Agency Bulletin - 700
Tillägg - 700
    1959, H. 28 - 701
Elektrofilter, av Bengt Berg - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707
Vattenkraftstationernas maskineffekt - 707
Järnvägselektrifieringen - 707
Gasfälten i Lacq - 707
Sovjetunionens första jordvärmekraftverk - 707
    Nya material - 707
Skummetall, av SHl - 707
Varmhållfasta stål, av K-JB - 707, 708
Korrosionsfast välljärn, av SHl - 708
Skumplast för hög temperatur, av SHl - 708
Elektronik- eller starkströmsapparater i industriutrustningar, av Per Kain - 709, 710, 711
    Nya metoder - 711
Stolpnumrering vid flyginspektion, av R Gn - 711
Anordning för stötvågsbelastning, av Lars O Larsson - 711, 712
Plasmaraketmotor för 40 kW, av Björn Bergqvist - 712
Motståndssvetsade tubfästen i värmeväxlare, av SHl - 712
Transportör för pulver, av SHl - 712, 713
Automatiskt reglerad apparat för vattendestillation, av SHl - 713
Utnyttjande av spillolja, av SHl - 713
Akrylnitril ur propen och ammoniak, av SHl - 713
Metod för tillverkning av nitrofosfat, av SHl - 713, 714
Kontinuerlig övervakning av stofthalt i gaser, av G Rosenblad - 714
    Nybyggen - 714
Tankfartygsleveranser från Uddevallavarvet, av N Lll - 714, 715
6500 tdw lastmotorfartyg levererat av Lindholmen, av N Lll - 715
Kanadensisk reaktor för provning av bränsleelement, av SHl - 715
    Andras erfarenheter - 715
Återvinning av atombränsle genom fluorering, av SHl - 715
Vitmetallens adhesion till lagerskålar av stål, av SHl - 715
Hur växtutrotningsmedel verkar, av SHl - 716
Katodiskt skydd med zinkanoder, av U T-h - 716
Epoxiföreningar som mjuknings- och stabiliseringsmedel, av SHl - 716
Titans brännbarhet, av SHl - 716, 717
    Böcker - 717
Sveriges sågverksindustri, av Wll - 717
Skiftarbete i verkstadsindustrin, av WS - 717
Der Bergbau in der Kunst, av Einar Öhman - 717, 718
Metrology and gauging, av Peter Steinbruck - 718
Electrical engineering circuits, av Bengt Peterson - 718
Das Messen von Geschwindigkeiten an Werkzeugmaschinen mit Hilfe elektrischer Verfahren, av H Lindberg - 718, 719
Semiconductor abstracts, bd 4, av H Nettelbladt - 719
Entwicklungsprobleme der Kraftfahrzeugmotoren, av EBr - 719
Praktisches Handbuch der gesamten Schweisstechnik, bd 3, av R Gunnert - 719
Modern fishing gear of the world, av Lennart Axelsson - 719, 720
Radioisotopes in the service of man, av SHl - 720
Ord och uttryck, av WS - 720
Ekono 1958, av Wll - 720
Interavia ABC 1959, av WS - 720
»Inför yrkesvalet — en vägledning» - 720
»Större bostad» - 720
»Håndbog för Dansk Ingeniørforening 1959—60» - 720
»IAEA technical assistance» - 720
Galvanotechnik - 720
AB Landelius & Björklund - 720
AB Färdskrivare - 720
    1959, H. 29 - 721
Stora elektrostålugnar, av Per Erik Hammarlund - 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728
Världens största naturgasförekomst i Sahara, av WS - 728
Jordvärme som energikälla i Island, av SHl - 728
Storsprängning vid norsk gruva, av E R—s - 729, 730
    Nya metoder - 730
Elektriska batterier aktiverade med ammoniakgas, av U T-h - 730, 731
Separering av niob och tantal i kommersiell skala, av SHl - 731
Elektrolytisk aluminering, av SHl - 731, 732
Målning av metaller i trikloretenångor, av SHl - 732
Zinkvitt genom flamoxidation av slig, av SHl - 732
Kontinuerlig framställning av tallolja, av SHl - 732, 733
Regenerering av aktivt kol i fluidiserad bädd, av SHl - 733
Termoanalys för undersökning av stoft, av G Rosenblad - 733, 734
    Andras erfarenheter - 734
Difenolvaleriansyra till lackhartser, av SHl - 734
Kondensation i horisontala rör, av Wll - 734, 735
Grignard-föreningar i industriell skala, av SHl - 735
Fenyltiokarbamid som insektbekämpare, av SHl - 735
Fosfornitridpolymerer — värmehärdiga plaster, av SHl - 735, 736
Syntetiska kvartskristaller i halvstor skala, av SHl - 736
Förtjocknings-, suspenderings- och dispergeringsmedel, av SHl - 736
Titan i segjärn, av SHl - 736
    Böcker - 736
Byggmaskiner 1959, av Mejse Jacobsson - 736, 737
Arvodesnormer för rådgivande arkitektverksamhet, av BS - 737
Tysk inköpsteknik av idag, av B Alvin - 737
Einführung in die DIN-Normen, av Wll - 737
Handbook of automation, computation and control, bd 1, av Bengt Jiewertz - 737, 738
The economic problems of nuclear power, av Wll - 738
»Verktygsmaskinerna, drivhjulen i det tekniska framåtskridandet», av WS - 738
Sperry Gyroscope Co. Ltd - 738
AB Källe-Regulatorer - 738
J Danielson & Co AB - 738
    Tekniska högskolorna - 738
CTH - 738
KTH - 738, 739
    Händelser - 739
STF:s höstresa 1959 - 739
Nordiskt Skeppstekniskt Årsmöte 1959 - 739
Tekniska Föreningen i Uppsala - 739
Överstyrelsen för de Tekniska Högskolorna - 740
Sveriges första läroverksingenjör med statlig privatistexamen - 740
Finländsk borgesmannaring för teknologlån - 740
Stockholms Byggnadsförenings jubileumspris - 740
Wallmarkska belöningen - 740
Vetenskapsakademiens Beskowska stipendium - 740
Edlundska belöningen - 740
Kurs för specialister på elektronisk databehandling - 740
S:t Eriksmässan 1959 - 740
Radio Show - 740
    1959, H. 30 - 741
En mekanists syn på några atomkraftproblem, av Alf Lysholm - 741, 742, 743, 744, 745, 746
Bullerbekämpning med ljuddämpande material, av Jan Bäckström - 747, 748, 749, 750
Rysk elektronik visad i New York, av GAH - 750
Sveriges försörjning med svavel, av SHl - 750
Motortekniska synpunkter på smörjoljor, av Åke Larborn - 751, 752, 753, 754, 755, 756
    Nya material - 756
Utskiljningshärdande stål för hög och låg temperatur, av SHl - 756
Magnesiumlegering för smide, av SHl - 756, 757
    Nya metoder - 757
Elektrostål direkt ur malm, av SHl - 757
Ång-gasturbinsystem för koldrift, av Wll - 757
Hårdförnickling, av SHl - 757, 758
Eloxerade aluminiumförband för elektriska lindningar, av SHl - 758
Dialysator för sura lösningar, av SHl - 758
Utvinning av bly i zinkschaktugn, av SHl - 758, 759
    Andras erfarenheter - 759
Cocktailpartyts akustik, av GAH - 759
Förnickling i alkaliska bad, av U T—h - 759
Vankantsågningens ekonomi, av WS - 759, 760
Korngränsfrätning hos aluminiummässing - 760
Lufttorkande och polymeriserande melaminhartslack, av SHl - 760
    Böcker - 760
Balansvärderingsprinciper, av T Brehmer - 760, 761
Fjärrtransport med lastbil, av Erik Nothin - 761
Architecture USA, av L Sandahl - 761
Abelian varieties, av Crhister Lech - 761
Engineering materials handbook, av K-A Melkersson - 761, 762
High temperature effects in aircraft structures, av JH - 762
»Bahco stoftskiva», av Wll - 762
Billesholms Glasulls AB - 762
»Hur skall förpackningsmaterial behandlas?» - 762
AB Svenska Aluminiumkompaniet - 762
Philips Isotop-tjänst - 762
    Händelser - 762
Den fjärde långtidsutredningen - 762, 763
Terminologi inom kärnenergiområdet - 763
Tekniskt seminarium i Danmark - 763
Normalfrekvenssändningar och tidssignaler från Televerket - 763
Kurs »Ferriter och ferritkomponenter» - 763
SHI-kurser - 763, 764
Internationell ingenjörskongress - 764
Tredje Internationella Kongressen för Kvalitetskontroll - 764
En internationell konferens om hårdhetsmätning - 764
Internationell konferens om företagsledning - 764
Ilmac - 764
Kongresser i samband med Kunststoffe 59 - 764
Leipzig-mässan - 764
Första internationella Brno-mässan - 764
En fransk utställning för materialhantering - 764
En holländsk instrumentutställning - 764
Metallnormer - 764
    1959, H. 31 - 765
Seismologiska arbeten under geofysiska året, av Markus Båth - 765
Sidor ... - 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356

Project Runeberg, Tue Jul 5 19:13:42 2016 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tektid/1959/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free