- Project Runeberg -  Teknisk Ukeblad /
12te Årgang. 1894

(1883-1931)
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TEKNISK UGEBLAD.

UDGIVET AF DEN NORSKE INGENIØR- OG ARKITEKT-FORENING OG DEN POLYTEKNISKE FORENING. REDAKTØR J. J. O. F. DIETRICHSON CIVILINGENIØR.

12te ÅRGANG.

MED TILLÆG: „BEKJENDTGJØRELSE FRA PATENTKOMMISSIONEN.“ KRISTIANIA. FORENINGERNES FORLAG. 1894. Kristiania. Oscar Andersens bogtrykkeri.

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bakside

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og Indhold - titelside, titelbladets bakside
Sagregister - iii, iv, v, vi, vii, viii
    No. 1. 4 januar 1894 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kristiania 1ste januar 1894 - 1, 2
Kristiania kjødkontrolstation - 2
    Foreningsefterretninger - 3, 4, 5, 6
Den polytekniske forening - 3, 4, 5, 6
    Tekniske nyheder - 6, 7, 8
Kristiania elektriske sporvei - 6, 7
Pokkenholts anvendelse i maskinbygning - 7
En ny portugisisk træmassefabrik - 7
Ikke damer i en arkitektforening - 7
The World's Paper Trade Review indeholder følgende notits - 7
Anvendelse af torvstrø i franske kaserner, af R. M. - 7, 8
Elektriske sporveie i Europa - 8
Elektrisk sveitsning af jernbaneskinner, af A—d - 8
Bog- og bladnyt - 8
Fra redaktionen - 8
    No. 2. 11 januar 1894 - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Teknisk terminologi, af F. - 9
Modellen til det nye theater, af dd - 9, 10
Drøftelse af elektrisk overføring af vandkraft, af dd - 10
Elektrisk kraftoverføring i Amerika - 10, 11
Komiteen for dampkjedlers udstyr, af dd - 11
Ulykkestilfælder i elektricitetsindustrien - 11, 12
    Foreningsefterretninger - 12, 13, 14, 15
Den polytekniske forening - 12, 13, 14, 15
    Tekniske nyheder - 15, 16
Statsbanernes nye værksted - 15
Union Co. i Skien - 15
Norske lokomotiver - 15
Det internationale jernbanemøde i München - 15
Lov om elektriske kraftledninger - 15
Manchesterkanalen, af dd - 16
Opvarmning og ventilation - 16
    Personalia - 16
O. Stensgaard - 16
Jonas Wenstrøm - 16
S. H. Strøm - 16
Fra redaktionen - 16
    No. 3. 18 januar 1894 - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Slemmestad cementfabrik - 17, 18, 19
Kristiania kjødkontrolstation - 19, 20, 21
Westinghouse’s eller Carpenter’s bremse - 21
    Foreningsefterretninger - 21, 22, 23
Ingeniør og arkitekt-foreningen - 21
Den polytekniske forening - 21, 22, 23
    Tekniske nyheder - 23
Konstruktion af lyddæmpere for telefonledninger - 23, 24
Nyt tidsskrift - 24
Hibbard's støbemethode, af A—d - 24
Ære og 50 000 dollars at vinde, af dd - 24
Hjul af manganstål, af A—d - 24
Otte timers arbeidstid i London, af dd - 24
    Personalia - 24
Einar Nissen - 24
Rettelser - 24
Fra redaktionen - 24
    No. 4. 24 januar 1894 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Stavskikkens anvendbarhed, af Thorsen (forts.) - 25, 26
Elektrisk kraftoverføringsanlæg i Sverige, af H. E. Mohn - 26, 27
    Foreningsefterretninger - 27, 28, 29
Den norske Ingeniør- og arkitekt-forening - 27
Den polytekniske forening - 27, 28, 29
    Tekniske nyheder - 29, 30
Om nedsættelse af jernbanefragt på papir og pap - 29
Anbud på olie - 29
Eksporten af træmasse - 30
Garvning med elektricitet, af dd - 30
Kunst i skibsbygningen - 30
Gartneri og elektrisk lys - 30
Prisen på aluminium, af dd - 30
Prøve af murbrug, af dd - 30
Aluminiumproduktionen, af dd - 30
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 30
Statens årlige kunstudstilling - 31, 32
Fra redaktionen - 32
    No. 5. 1 februar 1894 - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Lokomotiver fra Nylands mek. værksted i Kristiania - 33, 34
For arkitekter - 34, 35
Om udførsel til Orienten - 35
    Foreningsefterretninger - 36, 37, 38
Ingeniør- og arkitekt-foreningen - 36
Den polytekniske forening - 36, 37, 38
    Tekniske nyheder - 38, 39, 40
Kristiania tekniske elementærskole - 38
Møde i elektroteknikernes faggruppe den 25de dennes - 38
Opgave over, hvormange hestekræfter der anvendes i Kristiania - 38
Amerikansk træmasse i Tyskland - 38, 39
Konvolutfabrik i Milwaukee - 39
Fra Ugebladets korrespondent i Sachsen - 39
Stor gasbeholder, af dd - 39
Elektricitetens ulemper, af dd - 39, 40
Elektrisk kraftoverføring samt elektrisk jernbane - 40
    Bog- og bladnyt - 40
Tidsskrift for Det norske landbrug - 40
„Norsk Teknisk Tidsskrift“ - 40
Das Harz - 40
    No. 6. 8 februar 1894 - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Billige lokalbaner, af Th. Lekve - 41, 42
    Foreningsefterretninger - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Den polytekniske forening - 42, 43
Ingeniør- og Arkitektforeningen - 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Den polytekniske forening - 50, 51
Referat af foredrag og diskussion om redningssagen i Polyteknisk forening 30te januar - 51, 52
    Tekniske nyheder - 52
Trondhjems tekniske skoles jubilæum - 52
Gjenoptagelse af nedlagt industriel virksomhed - 52
Rettelser - 52
Bog- og bladnyt - 52
Fra redaktionen - 52
    No. 7. 15 februar 1894 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Jernbanesagen - 53, 54
Maskinbygningens vanskeligste område, af J. G. Thaulow - 54, 55
    Foreningsefterretninger - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Den polytekniske forening - 55
Ingeniør- og Arkitektforeningen - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Den polytekniske forening - 61
Fortsættelse af referat af foredrag og diskussion om redningssagen i Polyteknisk forening 30te januar - 62, 63
    Tekniske nyheder - 63
Elektriske glødelamper - 63
Fabrikinspektionen i Sverige - 63
Ny petroleumskilde - 63
Angående det projekterede kraftoverføringsanlæg fra Glommen til Kristiania - 63, 64
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 64
Sølvprisen falder fremdeles - 64
Personalia: Carl Emil Telander - 64
Bog- og bladnyt - 64
Fra redaktionen - 64
    No. 8. 22 februar 1894 - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Om oprettelse af flere stationer for måling af nedbøren i Norge - 65, 66, 67
Billige lokalbaner, af Th. Lekve (forts.) - 67, 68, 69
Belønninger for fortjenstfulde opdagelser og opfindelser - 69, 70
Foldepap som bærer for pudsmasse i maskinhuse og kjedelhuse samt som beskyttelse for telegrafstænger - 70
Kontraktørvæsenet - 71, 72, 73
Til redaktionen af „Teknisk Ugeblad“ - 73
    Foreningsefterretninger - 73, 74, 75
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 73, 74
Den polytekniske forening - 74, 75
    Tekniske nyheder - 75, 76
Kristiania elektriske sporvei - 75
Statistik - 76
Kobberforhudning af skibe med elektricitet - 76
Konkurrence - 76
Lang retlinje på jernbane - 76
Personalia - 76
Rettelser - 76
    No. 9. 1 marts 1894 - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Heilmann’s elektriske lokomotiv - 77, 78
Foldepap som bærer for pudsmasse i maskinhuse og kjedelhuse samt som beskyttelse for telegrafstænger (slutn.) - 78, 79
    Foreningsefterretninger - 79, 80, 81
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 79
Den polytekniske forening - 79, 80, 81
    Tekniske nyheder - 81
Elektrisk belysning - 81
Kristiansunds telefonanlæg - 81
En dampkjedelsprængning - 81, 82
Elektrisk skybillede-projektor (Cloud projector) - 82
Maskine til maling af bygninger - 82
Bølgeblik-nagler - 82, 83, 84
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 84
Om at prøve forskjellige jern- og stålsorter - 84
Jernbroers varighed. Berigtigelse - 84
Personalia - 84
Rettelser - 84
Fra redaktionen - 84
    No. 10. 8 marts 1894 - 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Om Kristiania elektriske sporvei - 85
Det præmierede udkast til Oslo kirke - 85, 86, 87
Den tekniske høiskole, af H. Stub - 87
Kontraktørvæsenet - 87, 88
De elektriske både på Chicagoudstillingen - 88, 89, 90
Konkurrenceindbydelsen til en villa på Næsøen i Kristianiafjorden, af Carl Hagman - 90, 91
    Foreningsefterretninger - 92
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 92
    Tekniske nyheder - 92
Mål for elektriske ledningstråde - 92
Elektrisk bureau i Kristiania - 92
Stor elektrisk pumpe for gruber - 92
Elektriske akkumulatorvogne i Birmingham - 92
Personalia - 92
    Bog- og bladnyt - 92
Norsk Teknisk Tidsskrift - 92
Fra redaktionen - 92
    No. 11. 15 marts 1894 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Billige lokalbaner, af Th. Lekve (forts.) - 93, 94
Lov om ekspropriation for elektriske ledninger - 94, 95
Stavskikkens anvendbarhed, af Thorsen (forts.) - 95, 96, 97
Om Kristiania elektriske sporvei - 97
    Foreningsefterretninger - 97, 98, 99
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 97
Polytekn.-forening og Ing. og Ark.-foreningen - 97, 98
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen og Polyteknisk forening - 98
Den polytekniske forening - 98, 99
    Tekniske nyheder - 99
Bølgebliknagler—Wellblechnägel - 99
Berøring mellem den elektriske sporveis kraftledning og en telefonledning i Kristiania - 99
Erfaringer angående drift af smalsporede baner - 99
„Færge“-bro ved Bilbao - 99, 100
Fra New-York til Philadelphia med elektrisk bane - 100
Kromaluminium - 100
Flydende tougværk - 100
Personalia - 100
Rettelse - 100
    No. 12. 21 marts 1894 - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Kontraktørvæsenet - 101
Stavskikkens anvendbarhed, af Thorsen (forts.) - 101, 102, 103
Huse af granit, til hr. doktor Reusch, af Thrap-Meyer - 103, 104
Elektrisk drift på almindelige jernbaner - 104
    Foreningsefterretninger - 105, 106, 107
Fællesmøder af Ingeniør- og Arkitekt-foreningen og den Polytekniske forening - 105, 106, 107
Fællesmøde den 13de marts 1894 - 107
Den norske Ingeniør- og Arkitekt-forening - 107
Polyteknisk forening - 107
    Tekniske nyheder - 107, 108
Bøining af rør - 107
Grubestatistik for Grækenland - 107
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 108
Af jernbaner i Spanien - 108
Transportkabel - 108
For jernbanen mellem Jaffa og Jerusalem - 108
Hesteskosømmaskine - 108
Veiingeniørposter i Smålenene - 108
Rettelse - 108
    No. 13. 29 marts 1894 - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Billige lokalbaner, af Th. Lekve (forts.) - 109, 110
5-tons elektrisk vandrekran for sagbrug - 110, 111, 112
Arkitektens ansvar for ulykkestilfælde ved bygningen - 112
Teknisk undervisning - 112, 113
    Foreningsefterretninger - 113, 114
Den Polytekniske forening - 113, 114
Kemikernes faggruppe - 114
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 114
    Fra andre tekniske foreninger - 114, 115
Bergens tekniske forening - 114, 115
Fra Scandinavian Engineering Society i Chicago - 115
    Tekniske nyheder - 115, 116
Trækregulator for dampkjedler - 115, 116
Om jernbaners sporvidde i almindelighed med særligt hensyn til smalsporede baner - 116
Udgifter ved nordisk træmasse i Tyskland - 116
Tvillingskrueskibe - 116
God formmasse for jernstøbninger - 116
    No. 14. 5 april 1894 - 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Jakob Smith Jarmann † - 117, 118
Maskiningeniør Sophus Weidemann - 118
Billige lokalbaner, af Th. Lekve (forts.) - 118, 119, 120
Veibudgettet 1894—95 - 120, 121
    Foreningsefterretninger - 122, 123, 124, 125, 126, 127
Årsberetning for 1893 - 122, 125
Regnskabsoversigt for 1893 - 123, 124, 125
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 125
Den polytekniske forening - 125, 126, 127
    Tekniske nyheder - 127, 128
Befæstigelse af bølgeblik på træværket - 127
Betydeligt elektrisk lysanlæg i Kristiania - 127
Lindholmens mekaniske værksted - 127
Elektrisk kraftoverføring - 127
Koks uden svovl - 127
Et mesterstykke i bygningsteknik - 127, 128
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 128
Blad- og bognyt - 128
Personalia - 128
Rettelse - 128
Fra redaktionen - 128
    No. 15. 12 april 1894 - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Om nedsættelsen af prøvekomiteer i den norske Ingeniør- og Arkitektforening - 129, 130
Forslag om nedsættelse af en organisationskomité i den Polytekniske forening, af Axel Krefting - 130, 131
Polyteknisk forenings organisation, af K. Bryn - 131, 132
Muring i kulde - 132, 133, 134
Billige lokalbaner, af Th. Lekve (supplement) - 134
    Foreningsefterretninger - 134, 135
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 134
Polyteknisk forening - 134, 135
    Tekniske nyheder - 136
Den norske Håndværks-og Industriforenings udstillingsudvalg - 136
Bølgepap - 136
Andre forhold for arkitekter - 136
Nedblæst kirketårn - 136
Amerikansk træmasse i Europa - 136
Pudsemiddel for maskindele - 136
Heilmans elektriske lokomotiv - 136
Rettelse - 136
Fra redaktionen - 136
    No. 16. 19 april 1894 - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Sophus August Weidemann † - 137, 138
Om gasmotorers anvendelse i Tyskland - 138, 139
Teknisk undervisning - 139
Om torvstrø for priveter - 139, 140, 141
    Foreningsefterretninger - 141, 142, 143
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 141
Polyteknisk forening - 141, 142, 143
    Tekniske nyheder - 143, 144
Forbrænding af affaldsstoffe i Chicago - 143
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 144
Den foran Notre-Dame-kirken i Paris asfalterede plads - 144
Døre med Asbestcementbeklædning - 144
Sølvprisen - 144
Ansættelser: H. R. Andvord - 144
Dødsfald: Paul Jablochkoff - 144
Bog- og bladnyt - 144
Rettelse - 144
Fra redaktionen - 144
    No. 17. 26 april 1894 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Norsk industri - 145, 146, 147, 148
Mathisens dørlås og dørvrider - 148, 149, 150
    Foreningsefterretninger - 150, 151, 152, 153, 154, 155
Polyteknisk forening - 150
Uddrag af driftsbestyrer Norberg-Schulz's foredrag - 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Tekniske nyheder - 155, 156
Norsk arbeide - 155, 156
Skabos jernbanevognfabrik - 156
Konkurrancen på Næsøen - 156
Blad- og bognyt: Arkitekt Johan Meyers Fortegninger, af Thrap-Meyer - 156
Personalia - 156
Rettelse - 156
    No. 18. 4 mai 1894 - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
Teknisk undervisning - 157
Endnu lidt om huse af granit, af Hans Reusch - 157, 158
Amtsingeniørposten i Akershus - 158
Hussoppen (Merulius lacrimans) - 158, 159, 160, 161, 162
    Foreningsefterretninger - 162, 163, 164, 165
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 162
Polyteknisk forening - 162
Teknikernes understøttelsesforening - 162, 163
Polyteknisk forening - 163, 164, 165
    Tekniske nyheder - 165, 166, 167, 168
Møbelkonkurrancen i den norske Håndværks- og Industriforening - 165, 166
Konkurrancen på Næsøen - 166
Tidsskriftet „Naturens“ prisbelønning - 166
Jernbroer ved indenlandske værksteder - 166
Landstelefonmøde - 166, 167
Fortegnelse over anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 167
Frankrigs økonomiske kartværk (Kataster-kartværket) - 167
Tunnel under Store-belt - 167, 168
Glasplader med overtræk af metaltrådfletning - 168
For at erholde rene støbeflader - 168
Befordringsmiddel for sårede grubearbeidere - 168
Brooklyn-broen i New-York - 168
Reisestipendier - 168
Blad- og bognyt - 168
Rettelse - 168
Fra redaktionen - 168
    No. 19. 10 mai 1894 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Hussoppen (Merulius lacrimans; slutn.) - 169, 170, 171
Amtsingeniørposten i Akershus - 171
    Foreningsefterretninger - 171, 172, 173, 174
Polyteknisk forening - 171, 172
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 172, 173
Polyteknisk forenings Elektrikergruppe - 173
Polyteknisk forening - 173, 174
    Tekniske nyheder - 174, 175, 176
Eksamen er afholdt ved Kristiania tekniske elemdntærskole fra 30 april til 8de mai - 174, 175
Akers mekaniske værksted i Kristiania - 175
Et landeveislokomotiv - 175
Konkurrancen på Næsøen - 175
Blakjerbanen - 175, 176
Fra havneanlægget i Libau - 176
Blad- og bognyt: C. W. Talén: Amatørfotografen, håndbog for begyndere - 176
Fra redaktionen - 176
    No. 20. 17 mai 1894 - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Teknisk sprogbrug - 177, 178
Amtsingeniørposten i Akershus - 179
    Foreningsefterretninger - 179, 180, 181
Ingeniør- og Arkitekt-foreningens og Polyteknisk forenings fælles representantskab - 179
Den Polytekniske forenings kemikergruppe - 179, 180
Polyteknisk forening - 180, 181
    Tekniske nyheder - 181
Eksamen ved Kristiania maskinistskoler - 181, 182, 183
For arkitekter - 183
Nedbørsmåling i Norge - 183
Elektrisk lysanlæg i Kristiania - 183
Anvendelse af gasmotorer - 183
Den elektriske sporvei i Bremen - 183, 184
Fortegnelse over anmeldte større bygningsarbeider i Kristiania - 184
Personalia: Landmark - 184
Blad- og bognyt: Norsk Teknisk tidsskrift - 184
Fra redaktionen - 184
    No. 21. 24 mai 1894 - 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Teknisk sprogbrug, af A. (forts.) - 185, 186, 187
Granit—Marmor, af Thrap-Meyer - 187
Til hr. dr. Reusch, af Trap-Meyer - 187, 188, 189
    Foreningsefterretninger - 189, 190, 191, 192, 193, 194
Polyteknisk forening - 189, 190, 191, 192, 193, 194
    Tekniske nyheder - 194
Plan for Kristiania tekniske elementærskole - 194, 195
Dampskibet Sigurd Jarl - 195
Norges udførsel af trælast - 195
Amerikansk træmasse mod nordisk - 195
Træuld - 195
Den Polytekniske skole i Paris - 195
Træmassekoger sprungen - 195, 196
I en træmassefabrik i Amerika - 196
Om amerikanske sporveie - 196
Elektriske sporveislinjer - 196
Blad- og bognyt - 196
Dødsfald: Knud Dahl - 196
Fra redaktionen - 196
    No. 22. 31 mai 1894 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204
Teknisk høiskole - 197, 198
Elektrisk jernbane for Skotfos brug, Løveid ved Skien, af Kolbenstvedt - 198, 199, 200
    Foreningsefterretninger - 201, 202, 203
Ingeniør og Arkitektforeningen og den Polytekniske forenings fællesstyrelse - 201
Polyteknisk forening - 201, 202, 203
    Fra andre tekniske foreninger - 203
Trondhjems tekniske forening - 203
    Tekniske nyheder - 203, 204
Berigtigelse - 203
Smalsporet lokalbane med elektrisk drift - 203
Elektrisk sporvei i Lübeck - 203
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 204
Sporveien i Nürnberg - 204
Elektricitetens anvendelse i Preussen - 204
Luftfyldte gummiringe på omnibushjul - 204
Hjulskøiter eller „rullesko“ istedetfor velocipeder - 204
Blad- og bognyt - 204
    No. 23. 7 juni 1894 - 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Statens erhvervelse af vandfald til elektrisk drivkraft - 205, 206
Amtsingeniørposten i Akershus - 206, 207
Smalsporede lokalbaner - 207, 208, 209
    Foreningsefterretninger - 209, 210, 211
Polyteknisk forening - 209, 210, 211
    Tekniske nyheder - 211
De Laval’s dampturbin - 211
Forsøg med 33 000 volt spænding for kraftoverføring på 46 km. afstand - 211
Elektrisk sporveisdrift i Hamburg - 211
Telefonledning mellem Wien og Berlin - 211
På den elektrotekniske udstilling i krystalpaladset i Leipzig - 211
Svenske tændstikker til Japan - 212
Xylolith („træsten“) - 212
Sporvogne i Chicago - 212
Nordostsjøkanalens elektriske belysning - 212
Elektrisk pumpeanlæg - 212
Aluminiumkompaniet i Neuhausen - 212
Sporveisselskabet i Paris - 212
Nürnberg—Erlangen. Elektrisk bane - 212
Bro fra Dover til Calais - 212
Abonnementskort af aluminium - 212
Blad- og bognyt - 212
Fra redaktionen - 212
    No. 24. 14 juni 1894 - 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Smalsporede lokalbaner (forts.) - 213, 214
Til Arbeidsdepartementet - 214
Endnu lidt Granit og lidt Taalmodighed, af Thrap-Meyer - 214, 215
Hydraulisk-elektrisk klinkemaskine, af C. B. - 215
    Foreningsefterretninger - 216, 217, 218
Polyteknisk forening - 216, 217, 218
    Tekniske nyheder - 218, 219, 220
Eksamen ved Kristiania tekniske skole - 218
„Naturens“ prisopgave - 218
Lystilvirkning - 218
Om brolægning - 218, 219
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 219
Tandhjulbane med elektrisk drivkraft i Barmen - 219
Forbrænding af byers affald - 219, 220
Prisopgave - 220
Jordens jernbaner - 220
Folkebadeanstalt i Stettin - 220
Villa Hagmann - 220
Blad- og bognyt: A. W. Molin: Maskinlära - 220
Fra redaktionen - 220
    No. 25. 21 juni 1894 - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Kristiania nye theater - 221, 222, 223, 224, 225
    Prøveture - 225
Båd med petroleumsmaskine - 225
Norskbygget dampskib - 225
Dowson-gasmaskinen og dampmaskinen - 226
    Tekniske nyheder - 226, 227, 228
En legering - 226
Treleder-systemet - 226
Gasprisen nedsat i London - 226
Elektricitet i Schweiz - 226, 227
Torvstrøfabrik - 227
Udslag på teglstensmure - 227
Elektriske sporveie i Paris - 227
Lokomotiver i Frankrige - 227
Minnesota-kanalen - 227
At tage trykfarve af gammelt papir - 227
Gjennemsigtigt læder - 228
Tændstikker af furu eller grantræ - 228
Stanserhorn-banen - 228
Udstilling for Hygiene og Statistik - 228
Billigt elektrisk lys - 228
Rige sølvgruber - 228
Udstillingen i Antwerpen - 228
Papir af siv - 228
Blad- og bognyt: Zeitschrift für die gesammte Kälteindustrie - 228
    No. 26. 28 juni 1894 - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Gasprisen i Kristiania og i England - 229
Akerselvens papirfabrikker - 229, 230, 231
Om feldspath og glimmer, af Heide - 231, 232, 233, 234
    Tekniske nyheder - 234, 235, 236
Kogning med elektricitet - 234, 235
Skinnegang uden laskeforbindelse - 235
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 235
Den nye Tower bro i London - 235
Uheld ved en toug-hængebane for persontrafik - 235
Enskinnet jernbane (Monorail) - 235
Tørlægning af Zuyder-sjøen - 235, 236
Kunstig brolægningssten - 236
Koncentration af svovlsyre i blypanner - 236
Dødsfald: Sadi-Carnot - 236
Ansættelser: Jens Munch og A. W. Jenssen - 236
Blad- og bognyt - 236
Fra redaktionen - 236
    No. 27. 5 juli 1894 - 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244
Mere om gas - 237, 238
Assistentposten hos stadsingeniøren i Drammen - 239
Eksamen ved Kristiania tekniske skoler - 239, 240, 241
    Tekniske nyheder - 241, 242, 243, 244
Norsk elektrisk aktiebolag - 241, 242
Charbonit-Thon - 242
Nestun—Osbanen - 242, 243
Pacifik-jernbanen i Canada - 243
Skibsfarten gjennem Suezkanalen - 243
Sod og gnistfænger af Løffler - 243
Plastisk masse af trætrevler - 243
De amerikanske sporvogne - 243
Flaskepropper af træfiber - 243
Metropolitan Traction Co. - 243
Nyttiggjørelsen af affald ved sagbrug - 243
Kuglelagere for vogne - 243, 244
Middel for at forebygge at for eksempel telegrafstolper opspises af træorm - 244
Brevduens hurtighed - 244
Reisestipendier - 244
Blad- og bognyt - 244
Fra redaktionen - 244
    No. 28. 12 juli 1894 - 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Forslag til lov om småbaner (tertiærbaner, lokalbaner, chauséebaner) - 245, 246, 247
Bedømmelsen af konkurrancetegningerne for villa Hagman - 247, 248
Den moderne bygmester - 248, 249
Angående veivæsenet - 249
Amtsingeniørposten i Akershus - 250
Kongres for protestantisk kirkebygning - 250, 251
    Tekniske nyheder - 251, 252
Kristiansands tekniske aftenskole - 251, 252
Forbedring af cylinderolje - 252
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 252
Ledige poster - 252
Blad- og bognyt - 252
Personalia - 252
Udflugt til Trondhjem - 252
Baneanlægget Skotfos brug (No. 22?) - Pl. 1. Baneanlægget Skotfos brug (1 av 3), Pl. 1. Baneanlægget Skotfos brug (2 av 3), Pl. 1. Baneanlægget Skotfos brug (3 av 3)
    No. 29. 19 juli 1894 - 253, 254, 255, 256
Mere om forslaget til lov om småbaner (tertiærbaner, lokalbaner, chauséebaner) - 253, 254
Teknisk sprogbrug - 254
Til arbeidsdepartementet, af a+b - 255
Sikkerhedsskjerme for sporvogne - 255
    Tekniske nyheder - 256
Den geologiske undersøgelse - 256
De skotske grubearbeideres streik - 256
Døfsfald: Aksel Fredrik Nystrøm - 256
Ledige poster - 256
Reisestipendium - 256
Rettelse - 256
Tur til Trondhjem - 256
    No. 30. 26 juli 1894 - 257, 258, 259, 260
Hvorledes kan man blive tekniker? - 257, 258
Udstillingen af konkurrancetegninger for Villa Hagman - 258, 259
    Tekniske nyheder - 259, 260
Elektrisk drift foreslået på Urskogbanen - 259
Østerrigske jernbanefunktionærer - 259
Herreløs elektricitet - 259, 260
Lokalbaner med elektrisk drift - 260
Lange jernbaneskinner - 260
Manchesterkanalens bestyrelse - 260
Ledige poster - 260
Dødsfald: Anton Hugo Hørlin - 260
Blad- og bognyt - 260
    No. 31. 2 august 1894 - 261, 262, 263, 264
De nye amtsingeniørposter, af X. - 261
Teknisk sprogbrug, af A. - 261, 262
Mindre kommunale poster, af a÷b - 262, 263
    Tekniske nyheder - 263
Ildfaste gulve efter Kleines system - 263, 264
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 264
Ledige poster - 264
Dødsfald: Oscar Ihlen, Peter Petersen - 264
Blad- og bognyt - 264
Fleur de lis - Fleur de lis (1 av 4), Fleur de lis (2 av 4), Fleur de lis (3 av 4), Fleur de lis (4 av 4)
    No. 32. 9 august 1894 - 265, 266, 267, 268
Strøtanker med pennetegninger, af P. Blix (med planche) - 265, 266
Statens erhvervelse af vandfald til elektrisk drivkraft - 266
Kongressen for protestantisk kirkebygning i Berlin den 24de og 25de mai d. å. - 267
    Tekniske nyheder - 267, 268
Ifølge „Norden“ - 267
Beskyttelse af horizontale vandledninger mod frost samt middel til at optø frosne rør - 267, 268
Regler for dampkjedelfyring - 268
Trollhättafaldene - 268
Blad- og bognyt - 268
Fra redaktionen - 268
    No. 33. 16 august 1894 - 269, 270, 271, 272
Om håndboring for fjeldsprængning, af Henr. Lund - 269, 270
Aluminiumskutteren Vendenesse - 270, 271, 272
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 272
Ledige poster - 272
Personalia: P. Amundsen, A. von Kaven - 272
Blad- og bognyt - 272
Fra redaktionen - 272
    No. 34. 23 august 1894 - 273, 274, 275, 276
Om håndboring for fjeldsprængning, af Henr. Lund (forts.) - 273, 274
    Tekniske nyheder - 274, 275, 276
Amerikanske grave- og planeringsmaskiner - 274, 275, 276
Dampskibsprøveture - 276
Ledige poster - 276
Personalia: Konrad Wilhelm Hase - 276
Blad- og bognyt - 276
Fra redaktionen - 276
    No. 35. 30 august 1894 - 277, 278, 279, 280
Smalsporede lokalbaner (forts.) - 277, 278, 279
    Tekniske nyheder - 279, 280
Driftsforstyrrelser på Kristiania elektriske sporvei - 279
Dampskibet Bratsbergs maskinforandring - 279
Pumper uafhængige af dampmaskiner - 279
Verdens hurtigste skib - 279
Sølvprisen stiger - 279
En bjergbane med lodret heis - 279, 280
Manchester-skibs-kanal-konferens - 280
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 280
Ledige poster - 280
Rettelser - 280
Fra redaktionen - 280
    No. 36. 6 september 1894 - 281, 282, 283, 284
Udvidelse af jernbanestationer - 281
Et jernbanejubilæum - 282
    Tekniske nyheder - 282, 283, 284
Columbus-trapper - 282, 283
Brynøens kalkfabrik - 284
På Nylands mekaniske værksted - 284
Vel benyttet sommerferie - 284
Udstikningen af Bingeriksbanen - 284
Udstikning af en tertiærbane - 284
Ledige poster - 284
    No. 37. 13 september 1894 - 285, 286, 287, 288
Regler for tilsyn med dampkjedler - 285
Indenlandsk arbeide - 285, 286
    Tekniske nyheder - 286, 287, 288
Kristiania tekniske skole - 286
Fra Kongsberg sølvværk - 286
Vindmotorer til at drive små elektriske anlæg - 286
Verdens kraftigste fyrtårn - 286
Radial boremaskine - 286, 287
Den hydro elektriske glødemethode af Lagrange og Hoho - 287, 288
Modarbeidelse af byggesvindel - 288
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 288
Ledige poster - 288
Blad- og bognyt - 288
Rettelse - 288
Fra redaktionen - 288
    No. 38. 20 september 1894 - 289, 290, 291, 292
Foredrag om teknisk høiskoleundervisning - 289, 290, 291
Indenlandsk arbeide - 291
    Tekniske nyheder - 291, 292
Holmens fabrikker i Drammen - 291, 292
Nye vogne til tertiærbanen Nestun—Os - 292
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 292
Ledige poster - 292
Personalia: Stian Backer, Olaf Carlsen - 292
Blad- og bognyt: Norsk Teknisk Tidsskrift - 292
    No. 39. 27 september 1894 - 293, 294, 295, 296, 297, 298
Høiskolesagen - 293
Bekjendtgjørelse af ingeniørposter i Romsdals amts veivæsen - 293
Den nye sanatoriebygning på Holmenkollen, ved Kristiania - 293, 294, 295, 296
    Tekniske nyheder - 297, 298
Den nye frimurerloge - 297
Passagervogne til de danske statsbaner - 297
Nye lokomotiver - 297
Ny cellulosefabrik ved Drammen - 297
Nye elektriske baner og sporveie - 297
Antinonnin - 297
Vandledningsrør af træ - 297
Stipendieberetninger - 297, 298
Ledige poster - 298
Blad- og bognyt - 298
    No. 40. 4 oktober 1894 - 299, 300, 301, 302, 303, 304
Vælg teknikere - 299
Regler for tilsyn med dampkjedler - 299, 300
Cummings’s elektriske vogn - 300
Kulgrubestreiken i Skotland - 300, 301
Den permanente udstillingsbygning i Bergen - 301
Veiingeniørposterne i Romsdals amt - 302
    Foreningsefterretninger - 302
Polyteknisk forening - 302
    Tekniske nyheder - 303, 304
Norsk marmor - 303
Ny talestation for telefonsamtaler - 303
Jernbaneanlægget Hamar—Sel - 303
Dampskibet Bratsbergs maskinforandring - 303
Skiensfjordens mekaniske skole - 303
De Norske træbygninger i Potsdam - 303
Fra Kristiansand - 303
Mjøndalens cellulosefabrik - 303, 304
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 304
Ledige poster - 304
Personalia: I. F. Didrikson, P. Boye, J. Olsen - 304
Blad- og bognyt - 304
    No. 41. 11 oktober 1894 - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
Villaen på Næsøen - 305
Telautografen - 305, 306, 307
Overproduktion af bjergbaner i Schweiz - 307
Om elektrotekniken i Amerika - 307, 308
    Tekniske nyheder - 308, 309, 310
Beretning oin Bergens tekniske skoles virksomhed i skoleåret 1893—94 - 308
Dampskibet Bratsbergs maskinforandring - 308
Forsøg med bremser på jernbanerne - 308
Turistbane Stalheim—Vossevangen—Eide - 308
Om røgens kaloriske værdi - 309
Fugtighed i kjeldermure - 309
Den nye bro over floden Neva - 309
Hygiene - 309
Desinfektion af offentlige telefon-talestationer - 309, 310
Utilstrækkelig vandforsyning i London - 310
Forøgelse af bomuldsavlen i Ægypten - 310
Den transsibiriske bane - 310
Hærværk - 310
Elektrisk bane - 310
    Foreningsefterretninger - 310, 311
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 310, 311
Den polytekniske forening - 311
Anbud og leveranser - 312
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 312
Ledige poster - 312
Personalia: P. Boye, Jacob Olsen - 312
Blad- og bognyt - 312
    No. 42. 18 oktober 1894 - Kristiania, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Udvidelser af jernbanestationer, af A. Fenger-Krog og Endre O. Johannesen (hermed kart over Kristiania) - Kristiania, 313, 314, 315, 316, 317, 318
Komiteberetning om muring i kulde - 318, 319, 320, 321, 322
    Tekniske nyheder - 322, 323
Forening af jernbaneingeniører - 322
Udstillingspremie - 322
De 4 nye vogne til Nestun—Osbanen - 322
Lokomotivpriser i Tyskland - 322
Vindueskonstruktion af Ehrcke og Bley i Berlin - 322
Elektrisk kraftoverføring i Mexico - 322
Elektrisk luftjernbane i Berlin - 323
Akkumulatorvogne - 323
    Foreningsefterretninger - 323
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 323
Polyteknisk forening - 323
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 323
Ledige poster - 324
Anbud og leveranser - 324
Blad- og bognyt - 324
Reisestipendier - 324
Rettelse - 324
Fra redaktionen - 324
    No. 43. 25 oktober 1894 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Foredrag om jernbaneforslagene i 1894 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
Lodret fræsemaskine - 332
Kristiania sporveisnet - 332, 333
    Tekniske nyheder - 333
Skib af stabelen - 333
Norsk lysanlæg i Spanien - 333
Anvendelse af elektricitet til manøvrering af kanoner og dreining af pansertårnene i krigsskibe - 333
Udnystelse af vandkraft i Frankrige - 333
    Foreningsefterretninger - 333, 334, 335, 336
Ingeniør- og Arkitektforeningen - 333, 334, 335, 336
Den Polytekniske forening - 336
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 336
Ledige poster - 336
Anbud og leveranser - 336
Blad- og bognyt - 336
    No. 44. 1 november 1894 - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348
Kapel på Holmenkollen - 337
Bryggekar af skifer - 337
Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening og den Polytekniske forenings samlingslokale i Kristiania, af J. - 337, 338
Veivedligeholdets nationaløkonomiske betydning for Norge, af Skougaard - 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
    Tekniske nyheder - 344, 345
Ehrckes og Bley’s Vindueskonstruktion - 344
Ildfast skab af cement - 344
Ny evangelisk kirke i Mainz - 344
Ildens indflydelse på beton - 344
En general-reguleringsplan for Wien - 344
Brolægning af granit - 345
Om indvendige puds- og dekorationsarbeider - 345
Jernbanebygning i Kina - 345
Oskarshamns tændstikfabrik - 345
Stort mudderapparat - 345
Panamakanalen - 345
Lokomotiver i Tyskland - 345
Udstillingen i Stockholm - 345
    Foreningsefterretninger - 345, 346, 347
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 345, 346
Polyteknisk forening - 346, 347
Blad- og bognyt - 347
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 348
Ledige poster - 348
Anbud og leveranser - 348
Personalia: Nils Hovdenak - 348
Fra redaktionen - 348
    No. 45. 8 november 1894 - 349, 350, 351, 352, 353, 354
Teknikerne og de klassiske sprog, af A. S. H. - 349
Ildens indflydelse på beton, af Arthur Kohmann - 350
    Tekniske nyheder - 350, 351, 352
Kristiania maskinistskolers dagkursus og den tekniske elementærskole - 350
Lokomotiver og vogne til Lillesand—Flaksvandbanen - 350
Lillehammer elektricitetsværk - 350
Jernbanearbeider-kongres - 350
Ny methode til prøvning af cement - 350, 351
Om den elektriske sporveisdrifts nuværende stilling - 351
Fra byggevirksomheden i Kristiansand - 351
Nydqvist og Holms mekaniske verksted - 352
Ny bro i Paris - 352
Yost-skrivemaskinen - 352
    Foreningsefterretninger - 352, 353
Den Polytekniske forenings kemikergruppe - 352
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 352
Polyteknisk forening - 352, 353
Blad- og bognyt - 353
Dødsfald: Carl Waldemar Flodquist - 353
Fra redaktionen - 353
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 354
Ledige poster m. m. - 354
Anbud og leverancer - 354
    No. 46. 15 november 1894 - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Om bygningstilladser - 355, 356
Ildens indflydelse på beton, af H. M. - 356, 357
Ingeniør Nikolas Amundsen † - 357
    Tekniske nyheder - 357, 358
En torpedobåd af aluminium - 357, 358
Apparat for materialundersøgelse - 358
Tandstang-jernbane i Japan - 358
Elektrisk belysning af jernbanevogne - 358
Fremstilling af natron og klorkalk ved elektrolyse - 358
    Foreningsefterretninger - 359, 360, 361, 362, 363
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 359, 360, 361, 362, 363
Polyteknisk forening - 363
Blad- og bognyt - 363, 364
Fra redaktionen - 364
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 364
Ledige poster m. m. - 364
Anbud og leveranser - 364
    No. 47. 22 november 1894 - 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372
To vigtige stipendier - 365
Angående bekjendtgjørelse af ledige Veiingeniørposter - 365
En foreningsbygning, af Bryn - 365, 366
    Tekniske nyheder - 366, 367, 368, 369
Muring i kulde - 366
Sopfrie og ildfaste gulve - 366, 367
„Kogeprøven“ for cement - 367
Statistik over theaterbrande - 367
Kanalen fra Bordeaux til Narbonne - 367, 368
Nyt slibemateriale - 368
Ulykkestilfælder ved bygningen af Manchesterkanalen - 368
Det kombinerede silo- og loftspakhus i Kjøbenhavns frihavn - 368
En eiendommelig egenskab ved aluminium - 368
Tønder af papir - 368, 369
    Foreningsefterretninger - 369, 370, 371
Polyteknisk forening - 369
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 369, 370
Den Polytekniske forening - 370
Fortegnelse over tidsskrifter i Ingeniør- og Arkitekt-foreningen og Polyteknisk forenings læseværelse - 370, 371
Blad- og bognyt - 371, 372
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 372
Ledige poster m. m. - 372
Anbud og leveranser - 372
Rettelse - 372
Fra redaktionen - 372
    No. 48. 29 november 1894 - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Om stipendieberetninger - 373
Vor stenindustri - 374, 375
Til arkitekt C. W. Hases gamle elever herhjemme, af Thrap-Meyer - 375
    Tekniske nyheder - 375, 376, 377
Skibe af stabelen - 375
Prøvetur - 375
Den kgl. norske Kunst- og Håndverksskole i Kristiania - 375, 376
Dampskibet „Bogstad“ - 376, 377
„Mursalpeterens“ kemiske natur - 377
Statistik fra Japan - 377
Rengjøring ved hjælp af presset luft - 377
    Foreningsefterretninger - 377, 378, 379
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 377, 378, 379
Polyteknisk forening - 379
Blad- og bognyt - 379, 380
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 380
Ledige poster m. m. - 380
Anbud og leveranser - 380
Fra redaktionen - 380
    No. 49. 6 december 1894 - Hædersgave til professor Hase i Hannover, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Hædersgave til Conrad Wilhelm Hase i Hannover - Hædersgave til professor Hase i Hannover, 381
Amerikanske våningshuse - 382, 383
Skibet „Reform“, af K. Zimmer - 383, 384
Elektrisk kraftoverføring - 384, 385, 386, 387, 388
Småbaner i England, av Dietrichson - 388
Stipendier for at studere elektriske baner - 388
    Tekniske nyheder - 389
Dampskibet „Nanking“ - 389
    Foreningsefterretninger - 389, 390, 391
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 389, 390
Polyteknisk forening - 390
Polyteknisk forenings elektrikergruppe - 390, 391
Blad- og bognyt - 391, 392
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 392
Ledige poster m. m. - 392
Anbud og leveranser - 392
    No. 50. 13 december 1894 - 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
Det nye lønningsregulativ for teknikere i Kristiania kommunes tjeneste, af Sekstant - 393, 394, 395
Amerikanske „Cattle-Guards“ for jernbane-planovergange - 395, 396
Det høiere tekniske undervisningsvæsen - 396, 397, 398, 399
Bestemmelser angående Portlandcement, af A. S. H. - 399, 400, 401
    Tekniske nyheder - 402
Professor Hases fratrædelse - 402
Villaen på Næsøen - 402
Urskogsbanen - 402
Kristiania elektriske sporvei - 402
    Foreningsefterretninger - 402, 403
Polyteknisk forenings kemikergruppe - 402, 403
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 403
Polyteknisk forening - 403
Blad- og bognyt - 403
Dødsfald: Svend Foyn — Ferdinand Lesseps - 403
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 404
Ledige poster m. m. - 404
Anbud og leveranser - 404
Fra redaktionen - 404
    No. 51. 20 december 1894 - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412
Det høiere tekniske undervisningsvæsen - 405, 406
Et stipendium, af F. H. Werenskiold - 406, 407, 408
Om elektrisk drift af jernbaner, af Dietrichsen - 409
    Tekniske nyheder - 409, 410
Indkomne stipendieberetninger - 409
Landstelefonforening - 409, 410
Den europæiske jernbanekongres - 410
Dampskibet „Bogstad“ - 410
Redningsværelser - 410
En forudsagt katastrofe - 410
    Foreningsefterretninger - 410
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 410
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen og Polyteknisk forening - 410
Polyteknisk forening - 410, 411
Metalmarkedet - 411
Blad- og bognyt - 411, 412
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 412
Ledige poster m. m. - 412
Anbud og leveranser - 412
Fra redaktionen - 412
    No. 52. 27 december 1894 - 413, 414, 415, 416
Dampskibet „Bogstad“ - 413
Centralbanegård, af A. O. - 413, 414
    Tekniske nyheder - 414, 415
Dampsprøite - 414
Reform i taksten for telefonsamtaler i Østerrige - 414, 415
Perkins’s automatiske skinneskjød med „skruelås“ - 415
Decimalsystemet i England - 415
Elektrisk bane Bochum—Herne - 415
Telefonanlæg mellem Holland og England - 415
Havneanlæg i Rotterdam - 415
Letbyggede baner i England - 415
Elektrisk jernbane fra See am Mondsee til Unterach - 415
    Foreningsefterretninger - 416
Ingeniør- og Arkitekt-foreningen - 416
Blad- og bognyt - 416
Anmeldte større byggearbeider i Kristiania - 416
Ledige poster m. m. - 416
Anbud og leveranser - 416
Rettelse - 416
Fra redaktionen - 416
    Tillæg til no. 52 1894 - 417
Til Fællesstyrelsen for Ingeniør- og Arkitektforeningen og den Polytekniske forening - 417, 418
    Bekjendtgjørelser fra Patentkommissionen - P:1, P:2, P:3, P:4, P:5, P:6, P:7, P:8, P:11, P:12, P:13, P:14, P:15, P:16, P:17, P:18, P:19, P:20, P:21, P:22, P:23, P:24, P:25, P:26, P:27, P:28, P:29, P:30, P:31, P:32, P:33, P:34, P:35, P:36, P:37, P:38, P:39, P:40, P:41, P:42, P:43, P:44, P:45, P:46, P:47, P:48, P:49, P:50, P:51, P:52, P:53, P:54, P:55, P:56, P:57, P:58, P:59, P:60, P:61, P:62, P:63, P:64, P:65, P:66, P:67, P:68, P:69, P:70, P:71, P:72, P:73, P:74, P:75, P:76, P:77, P:78, P:79, P:80, P:81, P:82, P:83, P:84, P:85, P:86, P:87, P:88, P:89, P:90, P:91, P:92, P:93, P:94, P:95, P:96, P:97, P:98, P:99, P:100, P:101, P:102, P:103, P:104, P:105, P:106, P:107, P:108, P:109, P:110, P:111, P:112
Til no. 1 - P:1, P:2
Til no. 2 - P:3, P:4
Til no. 3 - P:5, P:6
Til no. 4 - P:7, P:8
Til no. 6 - P:11, P:12
Til no. 7 - P:13, P:14
Til no. 8 - P:15, P:16
Til no. 9 - P:17, P:18
Til no. 10 - P:19, P:20
Til no. 11 - P:21, P:22
Til no. 12 - P:23, P:24, P:25, P:26
Til no. 13 - P:27, P:28, P:29, P:30
Til no. 14 - P:31, P:32, P:33, P:34
Til no. 15 - P:35, P:36
Til no. 16 - P:37, P:38
Til no. 17 - P:39, P:40
Til no. 18 - P:41, P:42
Til no. 19 - P:43, P:44
Til no. 20 - P:45, P:46
Til no. 21 - P:47, P:48
Til no. 22 - P:49, P:50
Til no. 23 - P:51, P:52
Til no. 24 - P:53, P:54
Til no. 25 - P:55, P:56, P:57, P:58
Til no. 26 - P:59, P:60, P:61, P:62
Til no. 27 - P:63, P:64, P:65, P:66
Til no. 29 - P:67, P:68, P:69, P:70
Til no. 30 - P:71, P:72
Til no. 31 - P:73, P:74
Til no. 32 - P:75, P:76
Til no. 33 - P:77, P:78
Til no. 34 - P:79, P:80
Til no. 35 - P:81, P:82
Til no. 36 - P:83, P:84
Til no. 37 - P:85, P:86
Til no. 38 - P:87, P:88
Til no. 39 - P:89, P:90
Til no. 44 - P:91, P:92
Til no. 46 - P:93, P:94, P:95, P:96
Til no. 47 - P:97, P:98, P:99, P:100
Til no. 49 - P:101, P:102, P:103, P:104
Til no. 50 - P:105, P:106, P:107, P:108
Til no. 52 - P:109, P:110, P:111, P:112

Project Runeberg, Wed Nov 24 19:30:30 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tekuke/1894/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free