- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Westerås län /
Administrativa indelningar, med tabell

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Statistics, Geography, Västmanland
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
19

Administrativa indelningar, med tabell

Landets indelning för administrativa ändamål af alla slag har under tidernas lopp undergått många förändringar. Af gammalt har vestra delen, ungefär till Sagån, hört till Upsala stift, det öfriga till Westerås, utom de socknar af Södermanland,
20
som detta län omfattar, och hyjika räknas till Strengnäs stift; på 1300-talet synes äfven Säterbo hafva hört dit. I afseende på lagskipningen, torde hela Westmanland, så vidt det var bebygdt, ursprungligen hafva Iydt under Fjerdhundralands landsting, men sedermera har hela det nuvarande länet mesta tiden utgjort en lagsaga med Dalarne, tills år 1832 dermed förenades äfven Upsala län. I hänsyn till civil förvaltning har länet än omfattat äfven Dalarne, än hafva dess egna särskildta delar varit afsöndrade.

Den nuvarande indelningen för civil förvaltning och upphörd, under inseende af länsstyrelsen i Westerås, är i 6 fögderier, hvaraf 4 i söder, Wäsby, Westerås, Strömsholms och Kungsörs, och 2 i norr, Salbergs och Bergslags, samt 22 länsmansdistrikter; för lagskipningen, i 4 domsagor, 13 härader; hvartill komma i båda fallen de fyra städerna, med hvar sina magistrater och egna rådhusrätter, Westerås stad äfven med särskildt kämnersrätt. -- För ärenden, som röra bergsväsendet, omfattar länet ett berghauptmansdöme, bestående af Sala bergslag; och af ett bergmästardöme, Öster- och Vesterbergslagernas, eller Westmanlands och Stora Kopparbergs, ett bergsfögderi, omfattande Norbergs och Skinskattebergs bergslager, samt Ramnäs och Östra Westmanlands bruksdistrikter. -- För medicinalvården finnas en provincialläkare i Westerås, en distriktsläkare i Norberg, en lazaretts-, 4 stadsläkare och 2 stadskirurger; för landtmäteriet, en förste, en andre landtmätare och 10 kommissionslandtmätare; för postverket, en postinspektor i Westerås, 4 postmästare i 3 städer och Strömsholm; vidare har länet en jägmästare, en salpetersjuderidirektör o. s. v. -- I militäriskt hänseende höra hit större delen af Lifregements-grenadierer, 375 rotenummer, och af Westmanlands regemente, 940, samt en mindre del af Lifregements-husarer, 25 nummer, utom befäl, spel m. m., allt hörande till fjerde militärdistriktet. -- För den kyrkliga förvaltningen slutligen, hör länet till tre stift: af erkestiftet ligga inom dess gränsor tvenne prosterier, Norra och Södra Fjerdhundra, med tillsammans 14 socknar af 11 pastorater,
21
samt 1 socken af ett tredje prosteri Lagunda; af Westerås stift, 6 prosterier, Domprosteriet, Munktorps, Köpings, Arboga, Fernebo och Sala, med tillsammans 55 socknar af 46 pastorater, samt delar af två socknar i ett sjunde, Fellingsbro, slutligen af Strengnäs stift ett pastorat med två socknar af Vester-Rekarnes prosteri; i allt 4 till en del stadspastorater, 54 1/2 andra, och 72 socknar [1], utom mindre delar.

Alla dessa redan i och för sig från hvarandra afvikande indelningar äro i detalj ytterligare invecklade, i det enskildta socknar böra till flera härader, ja enskildta gårdar, belägna mellan hemman, som höra till en socken, sjelfva räknas till en annan; såsom allt af hosföljande tabell visar sig:
22
Civil Administration och Landslagsjurisdiktion.
Fögderier. Domsagor. Härader. 70 socknar eller sockendelar.
Wäsby Elfva socknar i söder betecknade med *.
och
Salbergs Tolf socknar i norr
Simtuna. Thorstuna. *Österunda, *Hernevi, *Thorstuna, *Hvittinge, samt halfva Huddunge och Vester-Löfsta.
Simtuna. *Frösthult, *Simtuna, *Altuna, Tärna, Norrby, Enåker, halfva V. Löfsta, samt delar af *Sevalla och Nora.
Wåla. Öster-Wåla, Harbo, Nora och halfva Huddunge.
Ytter-Tjurbo. Ängsö, *Björksta, *Tortuna, *Sevalla.
Öfver-Tjurbo. Kumla, Kila, Sala, Möklinta.
Strömsholms. Snäfringe. Siende. Kärrbo, Kungsåra, Ihrsta, Badelunda, Tillberga, Hubbo.
Westerås, med undantag af en half socken. Wagnsbro. Tuhundra. Barkarö, Dingtuna, Lundby, Lillhärad, en del af St. Ilian.
Snäfringe. Rytterne, Säby, Svedvi, Sura, Ramnäs, Kolbäck, Berg, Munktorp.
Norrbo. Skerike, Skultuna, Romfartuna, Haraker, Fläckebo, en del af St. Ilian.
Bergslags. Wangsbro. Vester-Fenebo, en del af Karbenning.
Norberg. Vester-Wåla, Norberg, Westanforss, Karbenning och en del af V. Fernebo.
Skinskatteberg. Hed, Gunnilbo, Skinskatteberg, en del af Ramsberg.
Kungsörs. Åkerbo. Åkerbo. Köping, Odensvi, Malma, Bro, Kungs-Barkarö, Björskog, Himmeta, Medåker, Skedvi, Torpa, Carlskyrka, Säterbo, Arboga, en del af Fellingsbro.
23

Kyrklig Administration.
3 Stift 8 Prosterier utom delar af tre. 58 1/2 pastorater, 72 socknar,
utom mindre delar af 2.
Erkestiftet. Södra Fjerdhundra. Frösthult och Hernevi, K. 3. Thorstuna, R. 2. Hvittinge, K. 2. Simtuna och Altuna, R. 1. Tärna, K. 3. Norrby, K. 3. Vester-Löfsta o. Enåker [2]), K. 1.
Norra Fjerdhundra. Huddunge, K. 3. Harbo [3]), K. 3. Nora, K. 2. Wåla [4]), R. 1.
Af Lagunda. Österunda (annex till Nysätra past. af Upsala län, R. 2).
Westerås Stift. Sala. Björksta, K. 2. Tortuna, K. 2. Sevalla, K. 3. Kumla, K. 2. Kila, K. 2. Sala stads- och landsförs. [5]), R. 1. Möklinta. K. 2.
Domprosteriet. Ängsö, P. 3. Kungsåra o Kärrbo, K. 2. Ihrsta, K. 2. Badelunda, Pr. 2. Hubbo, Pr. 3. Tillberga, K. 2. Westerås stad o. St. Ilian, R. 1. Barkarö, K. 2. Lundby, Pr. 3. Dingtuna, Pr. 2. Skerike, Pr. 3. Skultuna, K. 2.
Fernebo. Romfartuna, K. 2. Haraker. K. 2. Fläckebo. K. 2. Vester-Fernebo, K. 1. Vester-Wåla o. Karbenning [6]), K. 2. Norberg [7]), K. 2. Westanforss, R. 3.
Munktorp. Rytterne, alt. K. o. P. 2. Säby, K. 3. Svedvi, K. 2. Lillhärad, K. 3. Ramnäs o. Sura, K. 2. Kolbäck, R. 2. Berg, K. 3. Munktorp, R. 1:
Köping. Köpings stads- o. landsförs. o. Kungsbarkarö, R. 1. Odensvi, K. 2. Malma, K. 3. Bro, K. 2. Björskog, K. 2. Hed, K. 3. Gunilbo, K. 3. Skinskatteberg, K. 2.
Arboga. Himmeta, K. 2. Medåker, K. 2. Vestra Schedvi [8]), K. 2. Arboga stads- och landsförs. [9]) o Säterbo, R. 1.
(Fellingsbro). (Delar af Fellingsbro [10]) o. Ramsberg [11]). Jfr Örebro län).
Strengnäs Stift. Af VesterRekarne. Carlskyrka och Torpa [12]), R. 2.


[1] Så vida man räknar alla stadsförsamlingarne för sig, skiljda från dermed förenade landsförsamlingar.

[2] Hit hör en gård , Sinäs, belägen inom Vester Löfsta

[3] Hit höra 3 gårdar, belägna inom Björklinge, och en inom Jumkils socken, båda af Upsala län, samt hälften af en femte, hvars andra hälft hör till Öster-Wåla.

[4] Hit hör i kyrklig hänsyn en inom socknens gränsor belägen gård som i alla andra afseenden räknas till Tierp af Upsala län.

[5] Hit här en gård, belägen inom Norrby.

[6] Hit höra i kyrkligt hänseende 5 1/16 hemman belägna i Wagnsbro härad, hvaremot 3 hemman inom Vester-Fernebo socken räknas hit i afseende på uppbörd o. s. v.

[7] Hit höra tre gårdar, belägna inom St. Kopparbergs läns gränser.

[8] Tvenne hithörande gårdar lyda under Örebro län.

[9] Hit hör hälften af en ej skiftad by, hvars andra hälft räknas till Westermo socken af Nyköpings län.

[10] Nemnligen 15 1/2 mantal. En by deribland har åkrar och ängar inom Örebro län.

[11] Nemligen 2 1/2 mantal.

[12] Hit hör 1 mantal af en ej skiftad by, hvars öfriga 4 1/2 mantal räknas till Tumbo socken af Nyköpings län.


The above contents can be inspected in scanned images: 19, 20, 21, 22, 23

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:57:29 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamaros/08.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free