- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
42. Knista socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
119

42. Knista socken, mellan Hidinge i nordost, Winteråsa i öster, Edsberg i sydost, Qvisbro i sydvest, och Karlskoga i vester, ligger, likasom Hidinge, blott till en ringa del, 0,271 qvadratmil, på slättlandet, inom Edsbergs härad. Här framstryka några sandåsar, dels utmed Svart-ån, hvilken utgör gränsen mot bergslagen och mot Hidinge, dels mellan denna å och den ifrån Edsberg kommande Trystorps-ån; men för öfrigt är denna del af landet jemn och bördig, med lera och svartmylla till jordmån. Den större, vestligare delen, 0,484 qvadratmil land, 0,037 vatten, ligger inom Lekebergslagen, på de äfven här 5 till 600 fot höga och branta Kihlsbergen, och
120
är rik på skog, sjöar och måssar. Kermen, Noren och Wåtsjön ligga längst i norr, sydligare Fränen, som har utlopp till Svart-ån; nedanför bergen, på gränsen åt Qvisbro, ligger Stormåssen. -- Folknummern år 1840 var 1581, hushållens antal 291; hemmantalet är inom landslag 38 oförmedlade, 37 3/4 förmedlade, inom bergslagen 10 1/4 oförmedlade, utom ett bruk och en qvarn. Hufvudnäring är på slätten åkerbruk, mera än tillräckligt för eget behof; i bergslagen skogs- och bergsbruk. -- Landsvägen från Örebro till Wermland öfver Nysund går igenom socknens södra del, bergslagsvägen från Nora genom dess midt; en mindre väg går emellan båda, en annan till Hidinge norrut, en tredje åt söder till Edsberg.

Knista nämnes omkring 1314, och räknar kända både kyrkoherdar och kaplaner från slutet af 1600-talet. Nu utgör det, tillika med Hidinge, ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan ligger nästan midt i slättlandet, vid vägen till Hidinge; den är gammal, men flera gånger tillbygd.

Bland gårdar inom landslagen äro: Lekeberga, i norr, 2 mantal säteri, Anrepsk egendom, sannolikt från 1600-talet. -- Tegelsta, 1 m. frälse, nära kyrkan, kyrkoherde-boställe. -- Knista, 1 m. krono, länsmans-boställe. -- Nedra Östa, 1/2 m. krono, kaplansbol. -- Öfra Östa, 3/4 m. frälse, 1/2 skatte. -- Öfra Berga, 1 3/4 m. skatte. -- Nedra Berga, 1/2 m. skatte. -- Östra och Westra Göksvaln, i nordvest, m. fl. -- I bergslagen: Willingsbergs jernbruk, mellan Noren och Wåtsjön, med 5 härdar, 3 hamrar, 2400 skeppund stångjernssmide, af eget tackjern, från Snöbergshyttan i Nora socken; samt 1 knip-, 2 spikhammare, och stålugn för manufaktursmide; och med utskeppning på Stockholm och Göteborg. -- Det anlades omkring 1646 af Hans Möinich, förekommer under namn af Willingskulla eller Willingehammar, äfven Funckhammar, efter ätten Funck, som en tid innehaft det, och från hvilken det kom 1722 till den Hoffstenska, i hvars besittning det ännu är. -- Högbergsgrufvan, i sydost, nämnes ej bland de i sednaste tider bearbetade.


The above contents can be inspected in scanned images: 119, 120

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/knista.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free