- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
27. Kumla socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

27. Kumla socken, mellan Täby och Mosås i norr, Ekeby i öster, Halsberg i söder, Hardemo och Kräcklinge i vester. Arealen är 0,975 qvadratmil land, 0,044 vatten. Landet sluttar mot Mosjön och Täby-ån, som utgöra nordlig gräns, och dit ett mindre vattendrag går; öfra delen genomstrykes i öster af några utskott från den höjdsträckning, som i norr begränsar Tisarns vatten; i sydvest är sankt, likasom på flera ställen mot östra gränsen; i mellersta delen gå några sandåsar från norr till söder, men mellan dem är mestadels slätt och temligen bördigt; längst ned mot Täby-ån ligger Ekeby måsse. Folkmängden år 1840 var 3238, hushållens antal 659; hemmantalet är 118 3/4 oförmedlade, 114 3/8 förmedlade. Hufvudnäring är åkerbruk, långt utöfver eget behof. -- Landsvägen från Örebro till Öster- och Westergötland går här fram i sydlig rigtning, mestadels utefter en sandås; tvenne mindre vägar gå åt vester till Hardemo, tvenne åt öster till Ekeby, den ena nära Mosjöns södra strand; den andra är den ofta nämda häradsvägen till Skyllersta och Askers härader. Vid landsvägen ligger Blacksta gästgifvaregård, 2 mil från Örebro.

Kumbla nämnes omkring 1314 och räknar kyrkoherdar, kända till namnet, från följande århundradet, och komministrar från slutet af det 16:de. Det utgör nu, med Halsberg, ett regalt pastorat af I :sta klassen. Kyrkan, nybygd och utmärkt vacker, ligger ungefär i midten af landet, vid landsvägen, 1 3/4 mil frön Örebro; på kyrkogården finnes Frietskys graf. -- Fornminnen saknas ej: Hjorvardsberg skall vara rätta namnet på nuvarande Hjortsberga i sydost, hvilket sägnen gör till ett gammalt höfdingasäte; Oxöga källa, nära Tynninge, skall fordom ha varit brukad såsom hälsokälla; Hällabråten vid Norra Måssby, nu ett betydligt täljstensbrott, säges ock ha sitt namn från gamla tider; vidare finnes ett s. k. domaresäte vid Elfvesta, och en runsten vid Westa; slutligen förmodas, att ett kloster skall ha legat nära Sannahed, eller vid kyrkan. -- Nämda hed är exercisplats för lifregements-husarer och Nerikes regemente.

Betydligaste gården är: Säbylund, vid Mosjöns södra strand, 2 mantal säteri; har tillhört slägterna Lewenhaupt, Cederhjelm, Gyllenspets, v. Essen, och tillhör nu åter en Lewenhaupt. -- Prestgården, 2 m. krono, ligger i Kumla by vid kyrkan. -- Öfra Westa, i sydost, 1/2 m. krono, kaplansbol. -- Tynninge och Kila i sydost, Wia och Björka i sydvest, äro dels gårdar, dels byar, med boställen af mindre betydenhet. -- Vid Örsta finnes sandstensbrott, hvilket, likasom Hellebråtens täljstensbrott, tillhör en Adler. -- Vid Södra Mo är kalkstensbrott.


The above contents can be inspected in scanned images: 100, 101

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/kumla.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free