- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
18. Stora Mällösa socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

18. Stora Mällösa socken inneslutes af Almby och Norrbyås i vester, Asker och Lännäs i söder, samt Hjelmaren i öster och norr. Arealen är 0,812 qvadratmil, utom socknens andel af Hjelmaren. Nordligaste delen utmed sjöstranden är något hög och brant, upptagen af yttersta fortsättningen utaf den ås, som skiljer Svart-åns och Telge-åns områden; några sandåsar stryka ock från norr till söder, till Lännäs och Norrbyås. Den sydöstra delen är något sank, likasom södra gränsen mot Telge-ån och Östra Qvismaren, vid hvilken Fårmåssen upptager ett betydligt utrymme. Mellersta landet är jemnt och bördigt, med lerhaltig jordmån, har en stor mängd byar, och för sig kanske den tätaste befolkning i länet. Hela socknens folknummer år 1840 var 3153, eller nära 4000 p. m. på qvadratmilen; hushållens antal var 604. Hemmantalet är 127 oförmedlade, 120 1/2 förmedlade. Näringar äro åkerbruk, med en afkastning, som mera än fullt motsvarar ortens behof, samt linodling och lärftsväfnad. -- Landsvägen från Örebro till Södermanland går igenom socknen i sydostlig rigtning; från densamma utgå tvenne mindre vägar till Norrbyås och Asker. Vid landsvägen ligger Resta gästgifvaregård, 1 1/2 mil från Örebro.

Maedaløso förekommer omkring 1314; det räknar till namnet kända både kyrkoherdar och kaplaner från 1500-talet. Nu utgör det, jemte Norrbyås, ett regalt pastorat af första klassen. Kyrkan ligger ungefär i midten af socknen, vid stora landsvägen, 2 mil från Örebro, är gammal, har trenne hvalf, samt särskildt graf för Göksholms gård. -- Åtskilliga fornminnen finnas, såsom Sigurds hög nära kyrkan, Odens backe vid Telge bro, på vägen till Asker, o.s.v. Till en sednare tid hör minnet af Engelbrechts mord.

De betydligaste gårdar äro: Göksholm, i norr vid Hjelmaren, 3 1/4 mantal säteri, utom underlydande; har under medeltiden tillhört Folkungar, Sparrar och Natt och Dagar, kom från de sistnämda, på 1600-talet, genom gifte, till riksrådet frih. Bjelkenstjerna, har sedermera tillhört ätterna Fleming, Sparre, Lagerberg, Tersmeden, och eges nu af en frih. Rehausen. Nära derintill är den bekanta Engelbrechtsholmen, vid ett sund midt emot Björkön. -- Hjelmarsnäs, vestligare vid sjön, 2 mantal säteri, tillhör en v. Schantz. -- Åkesberg, i öster, nära sjön, 3 m. krono, har tillhört ätten Natt och Dag, synes ha kommit till kronan vid Carl XI:s reduktion, och är nu öfversteboställe. -- Biskopsvrak, sydligare nära sjön, 2 m. krono, ryttmästareboställe. -- Munkvrak, eller Hjelmarsholm, i sydost vid sjön, 2 m. berustadt säteri, har tillhört Åkerhjelmska slägten. -- Prestgården, vid kyrkan, 1 m. krono, kyrkoherdeboställe. -- I Lilla Mällösa by har kaplanen sitt boställe, 1/2 m. krono. -- Östra Rynninge, i norr, med flera mindre gårdar. -- Cathrinelund, lastplats vid Hjelmaren, i nordost.


The above contents can be inspected in scanned images: 89, 90

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/melsa.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free