- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
Nora

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

III. Nora bergsstad ligger vid 59° 31’ 30" nordlig bredd, på sluttningen af Norasjöns vestra strand, nära Hagbyåns utlopp, 3 1/2 mil från Örebro, och är omgifven af bördiga fält, omvexlande med löfrika höjder, på hvilka vackra egendomar äro belägna. Den är reguliert bygd, med räta och breda gator, sträcker sig 1000 alnar i längd från norr till söder, 600 alnar i bredd, upptager en areal af 36 tunnland, och har i midten ett rymligt torg. Tomterna äro 121, hvaraf 77 äro bebygda. Uppskattningsvärdet år 1844 var 151,758 1/3 R:dr, och inberäknade jordegorna, som äro upptagna till 3 mantal, 234,341 2/3. Innevånarnes antal år 1840 var 756, hvaraf borgerskapet med familjer och arbetare utgjorde 41 procent, läro- och civilstaten 12, öfrige stadsboar med privates betjening 43, underhållne fattige 4 pc. -- Enligt 1844 års mantalslängd räknade staden 812 personer, hvaraf 471 qvinnor, och 307 skattfrie personer af båda könen.

Huru länge Nora varit bebygdt, är ovisst; privilegierna äro utfärdade 1643, och bekräftade 1652. Staden var en tid, från l644 till 1648, residens för frih. Christer Bonde, såsom landshöfding öfver Nora och Lindes, Grythytte och Kopparbergs bergslager, samt Fellingsbro härad. Den var från början grundad på handeln med bergslagerna, på förlag för, och afsättning af dess tillverkning. Landtmannen var förpligtad att till köpmannen lemna sitt tackjern, och af honom mottaga sina varor. Men småningom ökades bergsmännens välstånd, så att de ej behöfde något främmande förlag, de befriades äfven från de band, som fästade deras rörelse vid staden, de fingo sjelfva afyttra sitt tackjern till bruken, och uppköpa sitt spanmåls-behof, hvar och af hvem de behagade. Dermed har ock den egentliga förlagshandeln upphört, eller öfvergått till vanlig handel, men med betydlig inskränkning mot fordom. Likväl har staden ännu några handlande, som drifva betydlig rörelse med bergslagen, och genom afsättning af dess produkter. Årliga omsättningen af tackjern är beräk-. nad till 30 à 35,000 skeppund, och af jernmalm inemot 100,000 skeppund, som afyttras till Lekebergs, Karlskoga och Lerbäcks bergslager. De handlandes hela antal år 1840 var 13, hvilka begagnade tillsammans 11 personers biträde. I 22 särskildta handtverk eller andra näringar hade 43 husbönder blott 33 arbetare. -- Ingen marknad hålles här, men mycket besökta torgdagar hvarje Lördag.

Stadens egorymd upptager 746 tunnland, hvaraf 495 tl. odlad jord, 251 tl. skog och betesmark. Afkastningen beräknas till 485 tunnor spanmål, 500 tunnor potatis, samt underhåll för 36 hästar och 117 hornkreatur.

Af offentliga byggnader förtjena att nämnas: Stadskyrkan, gammal, bygd år 1781, af sten, 80 alnar lång, 22 bred, ligger vid torget, likasom -- Rådhuset. -- Skolhuset, stadens bästa prydnad, mestadels bekostadt af enskildta, innehåller: en stadsskola eller pedagogi, vanligen begagnad af 20 lärjungar; en folkskola, med vexelundervisning, inrättad för 100 lärjungar; en småbarnskola; och en arbetsskola för qvinnoslöjd. Lärares aflöning m. m. bestrides dels med af staten anslagna 28 tunnor kronotionde och 20 skeppund tackjern, dels med räntor af den ursprungliga fonden, dels med sammanskott af stadsboarne, allt tillsammans beräknadt till 820 R:dr. -- En Söndagsskola, stiftad 1842, räknar mera än 100 lärjungar.

Fattigvården bestrides medelst räntan af ett kapital, stort 366 2/3 R:dr, och med årliga bidrag af tillsammans ungefär 650 R:dr. -- Stadens sparbank, inrättad 1836, hade 1843 en insats-summa af 10,810 R:dr. -- Hälsovården bestrides af en härstädes stationerad provincialläkare. -- I staden är tingställe för häradet, och ett af de tvenne för lagsagan.

De inkomster, som äro anslagna till underhåll af styrelse och polis, gå blott till 220 R:dr, de till bristens fyllande uttaxerade medel till ungefär 260. Samtliga utskylder till staten och staden utgöra omkring 6400, hvaraf i bevillning för borgerlig näring 440, motsvarande en taxerad inkomst af 8800 R:dr, hvilket fördeladt på husbönderna gör omkring 150 R:dr för hvar, och fördeladt på samtliga vid borgerliga yrken skattskrifna personer, gör omkring 29 R:dr för hvar.

Lands- och stadsförsamlingarne utgöra ett helt tillsammans, med gemensamt presterskap och gemensam kyrka.

Staden tillhör 5:te klassen bland rikets städer, och innehar 42:dra rummet. Vapnet är 5 granar på ett berg.


The above contents can be inspected in scanned images: 68, 69

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:20 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/nora.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free