- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Örebro län /
25. Svennevads socken

(1849) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Värmland, Västmanland, Statistics, Närke, Geography
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

25. Svennevads socken, mellan Skyllersta i norr, Asker i vester, Regna af Linköpings stift, samt Boo i söder, Lerbäck och Halsberg i vester. Innehåller, jemte den dertill hörande annexförsamlingen Boo, 2,946 qvadratmil land, 0,302 sjö, hvaraf väl 3/5 höra till Svennevad, som således är bland de största socknar inom Nerike. Svennevads-ån och Sottern dela landet i tvenne delar; den norra och mindre genomstrykes af flera utskott från nämda vattens norra gränshöjder; men är dock närmast sjön temligen slätt; en sandås går midtigenom från norr till söder. Denna fortsätter samma rigtning äfven på andra sidan ån; men här antager landet för öfrigt en mera bergig och högländt natur, stupar temligen brant mot sjön och ån, men långsluttande åt söder; vattendragen, hvaribland Glåttrasjöns, gå här mestadels åt Hjertsjön, Östersjön och Haddebo-ån, hvilka ock ligga inom socknen. -- Folknummern år 1840 var 2015, fördelade på 347 hushåll; hemmantalet är 71 3/4 oförmedlade, 59 5/8 förmedlade. Näringar äro åkerbruk, knappt tillräckligt för eget behof, boskapsskötsel, äfven för afsalu, samt skogs- och bergsbruk. -- Landsvägen från Örebro till Östergötland går här från norr till söder, utefter ofvan nämda sandås; häradsvägen från Halsberg till Asker skär den i norra delen; i den södra går en väg till Haddebo och Lerbäcks socken, en mellan Asker och Boo. Vid landsvägen ligger Svennevads gästgifvaregård, 3 1/4 mil från Örebro.

Suinaevad nämnes omkring 1314, och räknar till namnet kända kyrkoherdar åtminstone från midten af sextonde århundradet, kaplaner från början af det 17:de; det utgör nu, jemte Boo, ett konsistorielt pastorat af 2:dra klassen. Kyrkan ligger i norr vid Svennevads-ån, 3 mil från Örebro; den är ombygd 1786, har altartafla af Hörberg, och grafvar för slägterna Armfeldt, Wenerstedt m. fl. -- Bland fornminnen nämnas: Svenders hög, vid bron öfver Svennevads-ån, der landsvägen går fram; en s. k. jättesten på Glåttra egor, Jutepussen ej långt derifrån, flera stenkummel m. m.

Betydligaste gården är Skogaholm, i vester från kyrkan, vid Svennevads-ån och Skogasjön, 1 mantal säteri, utom en mängd underlydande, till stor del inom Halsbergs socken; och Skogaholms jernbruk, vestligare vid ån, med 4 härdar, 4 hamrar, och 2090 skeppund pnivil. stångjernssmide af eget tackjern, mest från Östra Å eller Skogaholms masugn i Halsberg, samt manufaktursmide, och med utskeppning på Stockholm. Bruket erhöll sina första privilegier 1641, till fördel för en lagläsare, Zach. Andersson, och har sedermera blifvit småningom förökadt af sina sednare egare, en Rosenberg, Wennerstedtska och Armfeldtska slägterna; det eges nu af ett bolag. -- Prestgården eller Krogmon, i söder från kyrkan, 1 m. krono, kyrkoherde-boställe. -- Södra Sätra, sydligare, 1/2 m. krono, kaplansbol. -- Öfra Haddebo jernbruk, vid Haddebo-ån, med 3 härdar, 3 hamrar, 1800 skeppund privil. stångjernssmide, 96 9/10 skeppund manufaktur; och -- Nedra Haddebo, med 3 härdar, 2 hamrar, 1350 skeppund stångjernssmide, samt 168 3/5 skeppund manufaktur; båda förbruka dels köpt tackjern, dels eget, från Hjortqvarns masugn i Boo. Det öfra bruket anlades 1658, det nedra 1695; båda tillhörde slägten Wester till 1821; det förra tillhör nu en Wågstrand, det sednare en Broms.


The above contents can be inspected in scanned images: 97, 98

Project Runeberg, Thu Dec 13 13:59:21 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/thamoreb/svenne.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free