- Project Runeberg -  Beskrifning öfver Upsala län
(1850) [MARC] Author: Wilhelm Tham - Tema: Geography, Statistics, Uppland
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Beskrifning
öfver
UPSALA LÄN

af
Wilh. Tham

Stockholm, 1850.
På C. A. Bagges Förlag.

Stockholm, 1850.
P. A. Norstedt & Söner,
Kongl. Boktryckare.


Förord till den digitala utgåvan

Se Thams Beskrifning öfver Örebro län, speciellt angående viktenheten pund.

Preface to the Electronic Edition

Wilhelm Tham (1812-1873) was a well reputed Swedish 19th century geographer and historian, who produced detailed descriptions of several Swedish counties. The title Beskrifning öfver Upsala län translates to "Description of Upsala county". It contains 216 pages and appeared separately in 1850, and as the third part of five such county descriptions published in one volume in 1852. Project Runeberg has decided to publish these descriptions separately.

The 216 text pages, each measuring 5.25 x 8.5 inches, are presented as facsimile images in 150 dpi grayscale GIF format, combined with raw output text from optical character recognition (OCR). The work is not illustrated, but contains several tables and some small print. This makes OCR hard, and there are lots of errors. Let the facsimile images be your reference and use the raw OCR text only if you have to.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, i, ii, 212, 213, 214, 215, 216

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, i, ii, 212, 213, 214, 215, 216
Namnförteckning - 213, 214, 215, 216
Läge, gränser, areal - 1
Berg och vatten - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Berg- och jord-arter - 12, 13, 14
Luftstreck, vextlighet - 14, 15
Kulturens gång - 16, 17, 18, 19, 20
Administrativa indelningar - 20, 21, 22, 23
Hemmantal - 24, 25
Befolkningsförhållanden - 25, 26, 27
Förmögenhetsfördelning - 27, 28, 29
Kultur och moralitet - 30, 31
Näringar: Åkerbruk - 31, 32, 33, 34, 35, 36
Boskapsskötsel - 36, 37, 38, 39
Skogsbruk - 39, 40, 41
Bergsbruk - 42, 43, 44, 45, 46, 47
Binäringar - 47, 48, 49
Handel - 49
Vägar - 49, 50, 51, 52
Skatter - 53, 54, 55, 56
Städer
1. Upsala - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
2. Enköping - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
    Härader och socknar
I. Bro härad - 96
1. Näs socken - 96, 97, 98, 99
2. Vestra Ryds socken - 99, 100
3. Bro socken - 101, 102
4. Låssa socken - 102, 103
II. Håbo härad - 103, 104
5. Tibble socken - 104, 105
6. Håtuna socken - 105, 106, 107
7. Häggeby socken - 107, 108
8. Sko socken - 108, 109, 110
9. Kalmar socken - 110, 111
10, 11. Ytter- och Öfver-Grans socknar - 111, 112, 113
III. Trögds härad - 113
12. Löths socken - 113, 114
13. Hacksta socken - 114, 115
14. Weckholms socken - 115, 116, 117
15. Thorsvi socken - 117, 118
16. Kungs-Husby socken - 118, 119
17. Arnö socken - 119, 120
18. Wallby socken - 120, 121
19. Lillkyrka socken - 121, 122
20. Boglösa socken - 122, 123
21. Willberga socken - 123, 124
22. Husbysjutolfts socken - 124, 125
23. Litslena socken - 125, 126
24. Herkeberga socken - 126, 127
IV. Åsunda härad - 127
25. Wårfrukyrka socken - 127, 128, 129
26. Tillinge socken - 129, 130
27. Svingards socken - 130, 131
28. Näs socken - 131, 132
29. Theda socken - 132, 133
30. Sparrsätra socken - 133, 134
31. Breds socken - 134, 135
V. Lagunda härad - 135
32. Hjelsta socken - 135, 136
33. Fittja socken - 136, 137
34. Kulla socken - 137, 138
35. Holms socken - 138, 139
36. Girista socken - 139, 140
37. Fröslunda socken - 140, 141
38. Biskopskulla socken - 141, 142
39. Långtora socken - 142, 143
40. Nysätra socken - 143, 144
VI. Hagunda härad - 144
41. Vester-Åkers socken - 144, 145
42. Dalby socken - 145, 146
43. Balingsta socken - 147, 148
44. Gryta socken - 148, 149
45. Ramsta socken - 149, 150
46. Hagby socken - 150, 151
47. Tibble socken - 151, 152
48. Ålands socken - 152, 153
49. Järlåsa socken - 153, 154
VII. Ulleråkers härad - 154
50. Näs socken - 154, 155
51. Bondkyrko socken - 155, 156, 157
52. Läby socken - 157, 158
53. Wänge socken - 158, 159
54. Börje socken - 159, 160
VIII. Bälings härad - 160
55. Jumkils socken - 160, 161
56. Åkerby socken - 161, 162
57. Bälinge socken - 162, 163
58. Skuttunge socken - 163, 164
IX. Norunda härad - 164, 165
59. Ehrentuna socken - 165, 166
60. Lena socken - 166, 167
61. Tensta socken - 167, 168
62. Björklinge socken - 169, 170
63. Wiksta socken - 170, 171
X. Waxala härad - 171
64. Danmarks socken - 172, 173
65. Waxala socken - 173, 174
66. Gamla Upsala socken - 174, 175
XI. Rasbo härad - 175
67. Funbo socken - 175, 176, 177
68. Rasbo socken - 177, 178
69. Rasbo Kils socken - 179
XII. Olands härad - 179, 180
70. Stafby socken - 180, 181
71. Tuna socken - 181, 182
72. Alunda socken - 182, 183, 184
73. Morkarla socken - 184, 185
74. Ekeby socken - 185, 186
75. Skefthammars socken - 186, 187
76. Dannemora socken - 187, 188, 189, 190
77. Films socken - 190, 191, 192, 193
78. Tegelsmora socken - 193, 194
79. Öster-Löfsta socken - 195, 196, 197, 198, 199, 200
80. Hållnäs socken - 200, 201
XIII. Örbyhus härad - 201
81. Wendels socken - 201, 202, 203
82. Tierps socken - 203, 204, 205, 206
83. Tolfta socken - 206
84. Wesslands socken - 206, 207, 208
85. Söderforss socken - 208, 209, 210
86. Elfkarleby socken - 210, 211, 212
    

Namnförteckning


    Aashundæri - 17
    Agersta - 161
    Almby - 159
    Alsta - 144
    Alstahatten - 143
    Altomta - 168
    Alunda prestgård - 183
    Alunda socken - 182
    Andersbo grufva - 193
    Andersby - 187
    Arfsjön - 5
    Arnehufvud - 108
    Arnöberg - 120
    Arnö (Biskops-) - 112
    Arnö (Bond-) socken - 119
    Arnöviken - 5
    Aske - 34
    Aspvik - 98
    Attundatand - 17
    Bagarbo - 110
    Balingsta by - 148
    Balingsta prestgård - 147
    Balingsta socken - 146
    Barknåra sjö o. träsk - 10
    Barknåra vik - 10
    Bast Lagnö - 117
    Bedarö - 114
    Behmersberg - 164
    Belling - 17
    Berga - 145
    Bergby - 203
    Bergsbrunna - 172
    Biskopsholmen - 131
    Biskopskulla prestgård - 142
    Biskopskulla socken - 141
    Bjelkesta - 140
    Björkfjärden, Norra - 4
    Björklinge prestgård - 170
    Björklinge socken - 169
    Björklinge å - 6
    Björnarbo - 161
    Blackfjärden - 4
    Boda - 129
    Bodarne - 107
    Boglösa by - 123
    Boglösa socken - 122
    Bokaren - 177
    Bondeskogen - 130
    Bondkroken - 5
    Bondkyrko socken - 155
    Bonäs - 148
    Borrlöfsta - 182
    Bosebacke - 116
    Bosjön - 33
    Boviken - 4
    Brandholmen - 117
    Brandholmassund - 118
    Bred - 176
    Bredsjö - 154
    Bredsjön - 5
    Bred socken - 134
    Bredäng - 205
    Broby - 161
    Brofjärden - 4
    Brogård - 100
    Brohundæri - 17
    Bro härad - 20
    Bro härads allmänning - 40
    Brolöfsta - 100
    Bro prestgård - 102
    Bro socken - 101
    Brunby - 160
    Brunna - 158
    Brunsholm - 132
    Bryggholmen - 120
    Burungesjön - 7
    Bysjön - 5
    Bången - 6
    Bälby - 105
    Bälinge härad - 22
    Bälinge måssar - 33
    Bälinge prestgård - 163
    Bälinge socken - 162
    Bälinge å - 6
    Bälsunda - 136
    Bärby - 159
    Bärby, stora - 140
    Böksta - 176
    Börjesjön - 6
    Börje prestgård - 160
    Börje socken - 159
    Carlholms bruk - 46
    Cathrinedal - 112
    Charlottendal - 186
    Dalby gård - 146
    Dalby socken - 145
    Dalelfven - 9
    Dalkarlsbacken - 97
    Dalkarlsbo - 160
    Dannemarks prestgård - 173
    Dannemarks socken - 172
    Dannemora gruffält - 42
    Dannemora grufsjö - 7
    Dannemora grufvors allmänningar - 41
    Dannemora prestgård - 190
    Dannemorasjön - 7
    Dannemora socken - 187
    Degermåssen - 151
    Distings marknad - 49
    Djurby - 37
    Djurgården, lilla - 40
    Domprosteriet - 23
    Däfvensö - 102
    Edby - 179
    Edeby - 173
    Edinge - 181
    Edsberga - 134
    Edshammar - 167
    Ehrentuna kyrklag - 165
    Ehrentuna prestgård - 166
    Ehrentuna socken - 165
    Eka - 34
    Ekaviken - 4
    Ekbolanda - 151
    Eke - 151
    Ekeby - 158
    Ekeby prestgård - 186
    Ekebysjön - 6
    Ekeby socken - 185
    Ekeby åtting - 20
    Ekeby, Öster - 202
    Ekholmen - 116
    Ekoln - 5
    Ekolsund - 34
    Ekskär - 40
    Elfgärde - 178
    Elfgärdesjön - 177
    Elfkarleby - 49
    Elfkarleby fall - 9
    Elfkarleby laxfiske - 48
    Elfkarleby prestgård - 212
    Elfkarleby socken - 210
    Elfkarlö bruk - 35
    Eneby - 115
    Enköpings stad - 89
    Enköpingsån - 3
    Ensjön - 10
    Erikssund - 5
    Esarby - 194
    Fardabro - 172
    Fasma - 168
    Fiby - 159
    Fibysjön - 6
    Filcke - 161
    Films och Dannemora tingslag - 22
    Films prestgård - 193
    Filmsjön - 7
    Films socken - 190
    Finnersånger - 208
    Finnsjön - 10
    Finsta - 101
    Finstaholm - 107
    Fiskmansboda - 144
    Fittja prestgård - 137
    Fittja socken - 136
    Fjerdhundraland - 17
    Flasta - 110
    Floran - 10
    Flötsund - 7
    Focksta - 151
    Fomarsjön - 10
    Forss - 205
    Forssa - 151
    Forssmarks-ån - 10
    Friberg - 34
    Fröslunda socken - 140
    Frötuna - 34
    Frövi - 148
    Fulkärret - 208
    Funbo prestgård - 176
    Funbosjön - 8
    Funbo socken - 175
    Funbo-ån - 8
    Fyrisvall - 17
    Fyris-ån - 6
    Fänö - 114
    Fälaren - 10
    Fängsberga - 138
    Föret, lilla och stora - 7
    Galleråssjön - 33
    Gataskogen - 130
    Gidsmarken - 124
    Gimo bruk - 35
    Gimo bruks damm - 11
    Ginningen - 11
    Girista prestgård - 140
    Girista socken - 139
    Gnesta - 174
    Gorren - 8
    Gottsunda - 157
    Graneberg - 126
    Granebergssjön - 32
    Granhammar - 100
    Granhammars-viken - 99
    Gran, Ytter, by - 112
    Gran, Ytter, socken - 111
    Gran, Öfver, prestgård - 112
    Gran, Öfver, socken - 111
    Grenome - 181
    Grissjön - 5
    Grystaviken - 4
    Gryta gård - 148
    Gryta socken - 148
    Gryttjom - 205
    Gråmursgrufva - 170
    Grän - 178
    Gräsbogrufva - 193
    Grönsö - 119
    Grönsöfjärden - 4
    Gumlösa - 133
    Gåran - 5
    Gårdsjöarne - 7
    Gärdsmyra - 202
    Göijebacke - 128
    Görväln - 4
    Götarne - 176
    Haberga - 183
    Habohundæri - 17
    Hacksta - 34
    Hacksta gård - 115
    Hacksta prestgård - 115
    Hacksta socken - 114
    Haga - 34
    Hagby prestgård - 151
    Hagby socken - 150
    Hagund - 17
    Hagunda härad - 22
    Hagunda härads allmänning - 40
    Hagunda prosteri - 23
    Hallarbysjön - 32
    Hallqved - 34
    Hallsta - 205
    Hammarby - 106
    Hammaren - 40
    Hammarins gruffält - 184
    Hammarskog - 146
    Hamra - 141
    Harbo socken - 165
    Harnäs bruk - 45
    Harvik - 187
    Harviken - 7
    Hauwe - 128
    Hedesundafjärden - 9
    Herkeberga socken - 126
    Hesselby - 160
    Hessle - 137
    Hesslingesjön - 32
    Hilleboda bruk - 45
    Hilleboda å - 10
    Hjelmungesjön - 10
    Hjelsta socken - 135
    Hjelstaviken - 4
    Hjulsta - 132
    Hjulsta fjärd - 4
    Hjulsta sund - 50
    Hofgårdsberg - 203
    Holms prestgård - 139
    Holms socken - 138
    Holmsånger - 208
    Hormesta - 142
    Hornö - 121
    Hornö allmänning - 40
    Hultet - 128
    Hummelsta - 126
    Hummelviken - 4
    Husberget, lilla o. stora - 123
    Husby - 131
    Husbyborg - 205
    Husbysjutolft prestgård - 125
    Husbysjutolft socken - 124
    Hyttö - 45
    Håbo härad - 22
    Håbo härads allmänning - 40
    Håbo prosteri - 23
    Håf - 177
    Håkansbo - 195
    Hållnäs prestgård - 201
    Hållnäs socken - 200
    Håmö - 158
    Håtunaholm - 34
    Håtuna prestgård - 106
    Håtuna socken - 105
    Häggeby gård - 108
    Häggeby prestgård - 108
    Häggeby socken - 107
    Hällby - 176
    Högby - 124
    Högskogen - 40
    Högsta - 163
    Höija - 149
    Ingeborg - 131
    Jumkils socken - 160
    Jumkils-ån - 6
    Jutskär - 40
    Jädra - 105
    Jälla - 34
    Jällsta - 171
    Jällöfsta - 100
    Järlåsa prestgård - 154
    Järlåsa socken - 153
    Jönninge - 181
    Jörsön - 208
    Kaddala - 110
    Kalkbergs grufva - 193
    Kalmarnäs - 111
    Kalmar prestgård - 111
    Kalmar socken - 110
    Kalmarviken - 4
    Kiel - 158
    Kjabbomåsse - 190
    Klippingeberg - 34
    Knifstasjön - 7
    Knutmåssen - 208
    Knyllinge - 140
    Koholmen - 117
    Korssgrufvan, nya - 193
    Kråkgrund - 40
    Krägga - 112
    Kulla socken - 137
    Kungs Husby socken - 118
    Kungsparken - 11
    Kungsängen - 8
    Kurö - 133
    Kydingeholm - 183
    Kättslinge - 203
    Kättsta - 166
    Kölfva - 153
    Laghund - 17
    Lagunda härad - 22
    Lagunda härads allmänning - 40
    Lagunda prosteri - 23
    Lambro - 178
    Landsberga - 142
    Lejondal - 101
    Lejondalsjön - 4
    Lena prestgård - 167
    Lena socken - 166
    Lennartsnäs - 34
    Leufsta bruk - 35
    Leufsta bruks gods - 196
    Lillbiasjön - 7
    Lillkyrka prestgård - 122
    Lillkyrka socken - 121
    Lillsjön - 5
    Lillvass-sjön - 10
    Lillån - 5
    Lindormsnäs - 103
    Lindsjön - 151
    Lindsta - 154
    Lingonbacka - 154
    Lisjön - 5
    Litslena - 126
    Litslena prestgård - 126
    Litslena socken - 125
    Lugnet - 109
    Lund - 170
    Lunda - 184
    Lundby - 34
    Lurbo - 155
    Lurbo sjö - 10
    Lysta - 178
    Långsjön - 7
    Långtora - 143
    Långtora prestgård - 143
    Långtora socken - 142
    Låssa socken - 102
    Låsta-viken - 5
    Läby - 169
    Läby socken - 157
    Läby vad - 157
    Läby å - 6
    Löfsta - 104
    Löfstafjärden - 9
    Löfsta tingslag - 22
    Löfsta, Öster, prestgård - 200
    Löfsta, Öster, socken - 195
    Lönnsjön - 10
    Löten - 200
    Löth socken - 113
    Marby - 120
    Maren - 211
    Marielund - 34
    Marma forss - 9
    Marsjöberget - 206
    Mehede - 205
    Memminge - 178
    Mersön - 131
    Morkarla socken - 184
    Munkholmen - 99
    Mysingesjön - 181
    Mälby - 130
    Möjsjön - 5
    Mörtsjön - 11
    Mösasjön - 32
    Nolmyra - 170
    Norrby - 202
    Norrskogen - 105
    Narunda härad - 22
    Narunda härads allmänning - 40
    Narunda prosteri - 23
    Norundh - 17
    Nyborg - 34
    Nyby - 170
    Nybyholm - 132
    Nyckelstenen - 99
    Nyqvarn - 130
    Nysätra by - 144
    Nysätra prestgård - 144
    Nysätra socken - 143
    Nyvalla - 171
    Nåsten - 155
    Nägelstena - 104
    Närlinge - 170
    Näs prestgård - 132
    Näs socken - 96
    Odensforss - 33
    Ofvansjön - 10
    Oknebofjärden - 4
    Oknön - 4
    Oland, Olandamor - 17
    Olands härad - 22
    Olands härads allmänning - 40
    Olands o. Frösåkers prosteri - 23
    Olands å - 10
    Olof Pers grufva - 193
    Onsike - 152
    Orcke - 149
    Oxen - 5
    Oxfjärden - 3
    Pukberget - 143
    Qvarnbo - 158
    Qvarnlöt - 109
    Qvarnnibble - 107
    Ramhällsgrufvan - 183
    Ramningshultet - 40
    Ramsen - 8
    Ramsjö - 170
    Ramsjön - 151
    Ramsta socken - 149
    Ransta - 149
    Rasbo härad - 22
    Rasbo härads allmänning - 40
    Rasbo Kils socken - 179
    Rasbo prestgård - 178
    Rasbo socken - 177
    Rastsjön - 7
    Resbohundæri - 17
    Resta - 144
    Ribbingebäck - 152
    Rickomberga - 157
    Roden - 17
    Rycklingesjön - 181
    Ryda - 144
    Ryd, Vestra, prestgård - 100
    Ryd, Vestra, socken - 99
    Ryggmåssen - 162
    Ryssgrafven - 99
    Ryssviken - 112
    Råckmåssen - 104
    Råckne - 206
    Röllingen - 40
    Röllingskråkan - 40
    Rölunda - 108
    Röra backe - 102
    Sagån - 3
    Salesta - 168
    Salnecke - 148
    Salta - 133
    Sanda - 103
    Sandbro - 170
    Sandbysjön - 9
    Segersta - 112
    Siggforasjön - 6
    Signildsberg - 106
    Sigtunafjärden - 5
    Sishammarsviken - 4
    Själsjön - 177
    Sjö - 34
    Skallby grufva - 179
    Skarfven - 5
    Skediga - 163
    Skefthammar - 49
    Skefthammars socken - 186
    Skofjärden - 5
    Skokloster - 108
    Skolsta - 126
    Sko socken - 108
    Skutskär - 48
    Skuttunge prestgård - 164
    Skuttunge socken - 163
    Skuttunge å - 160
    Skälby - 135
    Skällerö - 177
    Skälsjön - 10
    Skälsta - 106
    Skämma - 112
    Skärplinge - 195
    Skärsäter - 196
    Skörby - 111
    Slada vik - 10
    Slada å - 10
    Slagsmyran - 7
    Slangviksdalen - 32
    Snattra bodar - 48
    Sneden - 40
    Solberga - 133
    Sparrsätra prestgård - 134
    Sparrsätra socken - 133
    Sqvalbäcken - 128
    Staby - 34
    Stabyfjärden - 4
    Stafby socken - 180
    Stafsund - 108
    Stamsjön - 11
    Stennässjön - 5
    Stenringsgrufvan - 185
    Stocksjön - 7
    Stormåssen - 194
    Strandsjön - 5
    Strömarn - 10
    Strömsberg - 37
    Strömsbergs bruk - 45
    Strömsdal - 135
    Strömsnäs - 135
    Srömsta - 133
    Styngsberg - 205
    Stäkesholm - 34
    Stäket - 5
    Stöfvelbo - 154
    Sundby - 100
    Sunnanå - 151
    Sunnersta - 157
    Sunnersta park - 40
    Svingarnsfjärden - 3
    Svingarns socken - 130
    Sågarboda - 212
    Såggrufvan - 193
    Säbyholm, lilla o. stora - 103
    Säbyholms-viken - 102
    Säfstakärret - 32
    Säfva - 148
    Säfva-ån - 5
    Sämsta - 178
    Sätersjön - 151
    Sätra - 155
    Sätrasjön - 6
    Sätuna - 34
    Sæwustrøm - 18
    Söderby - 155
    Söderforss bruk - 45
    Söderforss prestgård - 210
    Söderforss socken - 208
    Tanforssen - 9
    Tannsjön - 195
    Tarf - 126
    Tarmlången - 6
    Taxhufvud - 130
    Taxnäs - 34
    Tegelsmora prestgård - 194
    Tegelsmorasjön - 7
    Tegelsmora socken - 193
    Temnaren - 9
    Tensta prestgård - 168
    Tensta socken - 167
    Theda prestgård - 133
    Thedaren - 131
    Theda socken - 132
    Thorslunda - 141
    Thorsvi gård - 118
    Thorsvi socken - 117
    Thorsvi udd - 40
    Thorsvi vik - 117
    Thorsätra - 100
    Tibble - 97
    Tibble prestgård - 152
    Tibble socken - 104
    Tibble, Vest - 104
    Tierp - 18
    Tierps allmänningar - 40
    Tierps prestgård - 205
    Tierps socken - 203
    Tierps tingslag - 20
    Tierps-ån - 9
    Tillinge prestgård - 130
    Tillinge socken - 129
    Tiundaland - 17
    Tjulstaholmen - 117
    Tjärskär - 40
    Tobo bruk - 45
    Tobosjöarne - 7
    Tolfta socken - 200
    Tomta - 178
    Tomtasjön - 8
    Torckarby - 173
    Torkelsbo - 202
    Torresta - 34
    Tranbygge - 100
    Transätra grufva - 185
    Trehörningen - 8
    Trollbo - 167
    Trosken - 9
    Träsksjön - 9
    Trøgdh - 17
    Trögds härad - 22
    Trögds prosteri - 23
    Tuna - 168
    Tunalund - 136
    Tuna prestgård - 182
    Tuna socken - 181
    Tupen - 164
    Tånga - 186
    Tåsjön - 11
    Tösjön - 33
    Uflunge grufva - 171
    Uggelsta - 166
    Ulfsbo - 194
    Ulfva - 163
    Ullarakir - 17
    Ulleråkers härad - 22
    Ulleråkers härads almänning - 40
    Ulleråkers prosteri - 23
    Ullevi, stora - 102
    Ullfjärden - 5
    Ullforss - 45
    Ulltuna - 35
    Untra - 209
    Untrafjärden - 9
    Upsala akademi - 74
    Upsala, gamla, bv, prestgård m.m. - 175
    Upsala, gamla, socken - 174
    Upsala stad - 56
    Utö - 119
    Walde qvarn - 33
    Valir et Vendil - 18
    Walla - 129
    Walla grufva - 208
    Wallby - 104
    Wallby prestgård - 121
    Wallby socken - 120
    Wallby Öster - 128
    Wallhol - 161
    Wappa - 130
    Warpsund - 5
    Wattholma bruk - 46
    Wattholma bruksdamm - 7
    Waxala härad - 22
    Waxala prestgård - 174
    Waxala prosteri - 23
    Waxala socken - 173
    Vaxaldh - 17
    Weckholms prestgård - 117
    Weckholms socken - 115
    Wedyxe - 178
    Wekol - 120
    Wellen - 11
    Welången - 6
    Wendels prestgård - 202
    Wendelsjön - 7
    Wendels socken - 201
    Wendels tingslag - 22
    Wendelsån - 7
    Vendil - 11
    Wesslands bruk - 45
    Wesslandsfjärden - 9
    Wesslands o. Elfkarleby tingslag - 22
    Wesslands prestgård - 207
    Wesslands socken - 206
    Westerberga - 178
    Westerby - 153
    Wi - 112
    Wiggaren - 9
    Wik - 147
    Wikasjön - 10
    Wiksjön - 11
    Wiksta prestgård - 171
    Wiksta socken - 170
    Willberga prestgård - 171
    Willberga socken - 170
    Wilsåkers-ån - 6
    Wisjö måssar - 33
    Wisjön - 6
    Wisjö-ån - 6
    Witulsberg - 173
    Wrå - 142
    Wårdsätra - 157
    Wårfrukyrko socken - 127
    Wänge prestgård - 159
    Wänge socken - 158
    Wäppeby - 111
    Wärnsta - 122
    Wärsta - 108
    Wäsby - 206
    Yfre - 205
    Ytterboda - 212
    Ytterby - 164
    Ytterholmen - 117
    Ytternäs - 155
    Åby - 126
    Ådö - 102
    Åkerby - 207
    Åkerby bruk - 47
    Åkerby prestgård - 162
    Åkerby sjö - 10
    Åkerby socken - 161
    Åkerlänna - 163
    Åker, Vester, prestgård - 145
    Åker, Vester, socken - 144
    Ålands socken - 152
    Ålbo - 153
    Ålbosjön - 152
    Ålbrunna - 103
    Åloppe, södra - 141
    Årby - 144
    Åsen - 40
    Åsjön, norra - 10
    Åsunda härad - 22
    Åsunda prosteri - 23
    Älby - 202
    Älgsjö grufva - 193
    Älgsjön - 10
    Ängslsholmen - 120
    Ängskär - 48
    Öfverbo - 164
    Öns bruk, se Elfkarlö
    Önsta - 102
    Örbyhus - 35
    Örbyhus härad - 22
    Örbyhus prosteri - 23
    Örnäs - 100
    Örnässjön - 4
    Örsunda - 149
    Örsundsbro - 18
    Örsunds å - 5
    Öråker - 98
    Östensbro - 129
    Östfora - 154
    Östforasjön - 6
    Österberga - 178
    Österby - 121
    Österby bruk - 35
    Österby bruks dammar - 7
    Österby bruks gods - 188
    Österrike - 202
    Österväga - 203

Project Runeberg, Thu Dec 13 14:55:16 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/thamupps/

URN:NBN:se-d1998375
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free