- Project Runeberg -  Tiden. Veckotidning med illustrationer / 1894 N:o 1 - 51 /
48

(1893-1894)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

48

Ett oeh annat.

En tidningsredaktör i Georgia, Nordamerika, skref
om ön af sina yrkesbröder: „En bit kol skalle på hans

samvete efterlämna ett hvitt märke.*4
• *

Ffusmoderlig teater kritik. „Stycket var bra. utom i
ett afseende."

„Och det är?"

..Handlingen omfattar tre år, ooh den borde icke
få sträeka sig längre än öfver högst tre månader."

..Det. vore roligt att veta hvarför."

„Jo, emedan en och samma tjänsteflicka
förekommer i alla akterna.41

» *

Dc hyresvärdarna! Hyresgästen hälsar p&
hyresvärden för at.t. omtala åtskilliga smärre brister, som ban
upptäkt hos den af honom förhyrda lokalen. Han
till-lägger:

„Och vidare. hr Husberg, är källaren full af vatten."

„Full af vatten", utbrister denne upprörd, nhvad
alt väntar ni er då? Trodde ni. att den skulle vara
full af champagne."

* #

*Den trogne gårdshunden. „Jaha." sade han, då ban
litet senare än vanligt kom upp på kontoret, „nu hä de
hälsat på hos mig också."

..Hvilka?"

»InbrottiStjufvarna."

- Åh värkligen? Då får ni väl lof att låna gafflar
och skedar till middagen."

„Nej. skedarna äro bara af alfenid» och dem
lämnade de."

.Men pengania?"

„Dem nittade de ej."

„Kläder?"

„Inte en trådsända."

,Nå. hvarför är ni då så sorgsen?"

„Ja, ser ni. det ilr kanske orätt att alt för mycket
lästa, sig vid ett själlöst djur. Men jag var nu en "gång
så betagen i min trogna Fylaks. gårdshunden menar
jag, ocli då tjufvarna icke funno något, annat att stjäla,

så togo de det vaksamma kräket."

* #

*VänitHWr. Den kvinnliga kunden hos perukmakaren:
„Dä det är min afsikt att skänka den här flaskan åt
min bästa väninna nä hennes namnsdag, sà ville jag
gärna veta om innenållet värkligen är i stånd
att.’aflägsna fräknar, som det står på etiketten?"

Perukmakaren: „Om jag måste ut med rena
sanningen. — nej!"

Kunden: „Godt, i så fall skall jag taga flaskan".
«

Yrkesstolthet. En fru frågar en tillkallad
gollbo-11 are om ban var skicklig i sitt yrke. Artistens
själfbe-låtna svar lydde:

„Alt livad ja£ begär är. att nådig frun ville vara
så god och fråga sig före hos öfverstinnan här bredvid.
På deras bonade parkettgolf bröto förliden vinter fem
personer armar eller ben af sig, och en gammal fru
skurrade nedför hela paradtrappan. Det var jag som

bonade golfvet och trappan."

* *

#

From önskan. En barbern ro hade på allmänna
åklagarens föranstaltande blifvit dömd till döden för

mord. När prästen frågade honom om ban hade någon
sista önskan, som kunde uppfyllas för honom, bad nan

bevekligt om att få — raka allmänna åklagaren.
* *

*Så hänsynsfullt, ,0m ni icke inträngde i huset i
någon oredlig afsikt, hvarför gick ni då midt i natten i
strumpfötterna?- frågade domaren af inbrottstjulven.

-.Tag hade hört, att det. fans sjuka personer i
huset., herr domare."

# #
«

F/n irländsk varningstafla vid en landsväg bär
följande inskrift: .Märk! när denna skylt står under
vatten, så är vägen ofarbar."

* *

*öfvertrumfad. En herre (till cigarrhandlaren): „Har
ni German i a-cigarrer på lager?"

Handlanden: ..Ja bevars. En utmärkt kvalitet,
värd två gånger sitt pris. Utsökt. Ijolårs skörd."

Den okände herren: „Taok, tack; jag är
fabrikanten. Ni skref till mig att kvaliteten var miserabel.
Det gläder mig att. af er själf i’å höra. att. ni misstagit
er. Adjö."

**Den unge snubben: „ Ö n skar ni inte olla. att ni vore
ön man. min fröken?"

„Ja, emellanåt — ocli ni själf?"

» •*

*Bismarck anmodades en gång af ön hofman att
rekommendera dennes son till en diplomatisk post.

„Han är eri mycket framstående ung man", sade
fadren stolt, „han talar sju språk".

^Hvilken utmärkt, hotellportier skulle han icke
kunna bli," svarade Bismarck, som icke lär sätta stort

värde på språkkunskaper.

« *

#

En uppskakad fader gaf nyligen åt polisen följande
signalement på sin förrymda dotter: högväxt, blond.

samt tre eller fyra år yngre än hon ser ut.

* *

En tiggare närmade sig till en äldre herre af
välvilligt utseende och sade: „Goa herrn, jag har förlorat
mitt ben"; hvartill den äldre herremannen svorade:
*Det gör mig innerligen ondt, men jag har för min del
icke sett till det."

* *

Sträng diskretion. Perukmakaren: „.fag försäkrar
ännu en gång. nådig frun, att ingen skall kunna få veta
af mig, att ni bar lösperuk. Den strängaste diskretion
ingår bland mina affärsprinciper. Så t. ex. går
gehéime-rådinnan Nobelfeldt omkring med löshår sedan ett år
tillbaka, och jag har aldrig hviskat ens det minsta ord

till någon människa om saken".

■» *

*I »North Amoricau Boviow" har doktor lf. S.
Williams utvecklat den satsen, att hvarje individ vid sitt
inträde i världen bar möjligheter, som ,representera
summan af alla hans förfäders anlag ocli tendenser",
samt att civilisationens uppgift, är att göra
kulturförhållandena så beskaffade, att det goda arfvet lättare
utvecklar sig än det dåliga.

Är hr Williams half determinism så uppträder
däremot en af Amerikas i fångvårdssaker inest. kunnige
män. W. F. M. Jiound, i „Forum" energiskt till försvär
för frihet ocli ansvarighet. Han har omsorgsfullt
studerat omkring sjuhundra fångar och kommit till det
resultat. att den fria viljans makt. är obestridlig. Han har
sett mycket dygdiga föräldrar hafva lastbara och
brottsliga barn; ban liar sett lastbara föräldrar hafva mycket
dygdiga barn. Han betviflar därför i hög grad
ärftlig-hetsteorienia. utom i fall, där det. gäller det kroppsliga.
Stor vikt fäster han vid don omgifning, barnet eger, och
vid den uppfostran, det får; men ej näller dessa
faktorer äro i hans tanke allsmäktiga.

* »

■w.

I fotograferingskonsten har man nyligen gjort ett
vackert, framsteg, meddelar en Berlintidning, i det man
uppfunnit en fotografiapparat, som tar ögonblicksbilder i
naturlig storlek. Förut hafva de endast kunnat tagas
i rätt små dimensioner. Hoffotografen Bräsch i Berlin
har infört den nya uppfinningen. Besökaren införes i
ott egendomligt formaut rum. som på alla sidor är betäkt
med rörliga hvita plattor och hvita förhängen. Man
tager plata på en stol, ooh innan man vet oruet af glänser
en magnesiumblixt och „sittningen" är slut. Den som
utan att ana blixten sitter där blir kanske en smula
häpen, men innan häpenheten hunnit uttryckas i hans
anletsdrag, är plåten redan tagen. Ligen af de mera
vanliga apparaterna för kroppens stöd o. d. förefinnes,
utau tiilden tages belt tvångfritt och utmärker sig för
en egendomlig naturlighet. I atelieren hänga bilder i
kroppsstorlek af den d ekan te målaren Adolf Menzel,
skriftställaren Selimidt-Cahanis m. fl., alla fylda af en
talande trohet ooh långt öfverträffande äfven de bäst

retuclierade porträtt, utförda efler den gamla metoden.
» *

*— En ung mor förevisar med stolthet sitt
lindebarn för en gammal ungkarl ooh frågar om denne
tyk-ker, att barnet liknar sin far.

Utan tvifvel förefinnes en släktlikhet, svarar
denne, men den är inte så i ögonen fallande, att ni
behöfver oroa er därför.

*— Våra läsarinnor. Anna: Det gläder mig att
du tycker om boken, som jag lånade dig. Huru långt
har du läst i den?

Alma: Jag har läst de tre sista kapitlen och en
bit i midten.

Anna: Ah! huru förtjust skall du inte då bli, när

du hunnit till början af berättelsen.

•»

— Kritpipor inbespara eldigt en van. gammal
rökares utsaga mycket arbete. Man behöfver nämligen
icke böja sig ner for att plocka upp en sådan, när nian
fält den i golfvet.

TIDEN

utgår f. n. i

3,3 0 0 ex.

HAKTMAN, Ftyj FKÈJREiS — COGNAC.

Fördelaktigaste
kapitalplacering.

Högsta ränta å inbetald!. kapital
erhålles genom att köpa en lifränta, eller
taga en lif-, kapital-, pensions-,
kompanjon-, utstyrsel- eller barnförsäkring
i det stora och rika
lifförsäkringsbolaget „The Mutual Life", som äger en
räntebärande förmögenhet å 907
miljoner mark. Intet bolag erbjuder större
fördelar eller lämnar sina försäkrade
"törre utbyte än „The Mutual Life",
emedan hela vinsten tillfaller de
försäkrade, alldenstund inga aktieägare
finnas.

Knligt faktiskt uppnådda resultat
under bnlagots 50 åriga värksamhet, liar
det visat »ig, att inbetalade premier
återbetalats med öfver 1 % ränta pä ränta
ett resultat, som med afseende å ile
billiga premierna och de liberala
lör-säkringsvilkoren är ensamt stående.
Ingen må därför ansöka om lörsäkriug,
innan han tagit del al de fördelar ,,The

Mutual I.ife" erbjuder. För öfrigt
påpekas :

att hvarje försäkring efter 2 års
förlopp är oantastlig; således giltig
äfven vid själfmord;

att förfallen försäkring, som i tre är
varit i kraft, kan utbytas mot
fribref, hvarigenom de inbetalade
premierna ej gå förlorade;

litt förfallen lörsäkriug kan
återupp-lilvas medels läkarebetyg om god
hälsa; och

att „The Mutual Life" under sin 50
åriga tillvaro åt de försäkrade
eller desses rättsinnehafvare
utbe-falt deu enorma summan at c:a
Fmk 1,800,000,000.

%

ORIENTALISKA

Mattor. Draperier,
Möbeltyg. Bord ete. etc.

Georgsgatan 31. Alvin Johansen.

Franska Lifförsäkringsbolaget

I/URB AINE

meddelar fördelaktigaste lif- ooh kapitalförsäkringar af olika slag.
Särskildt må framhållas ile så eftersökta banifllrelikring&rin. I/Urbaine
är fortfarande (let enda bolag, som meddelar uppskjutna lillöisiikiiugar
att vid 21 års ålder träda i kraft utan alin förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåren

Oarl von K n orrlng,

Kontor: Mikaelsgatan 1.

Innehåll. Text: Hvad soln händt, under
veckan. Bref till Tant Ulla. -
Bismarcks triumf. — Musikanterna (Sfufc).
— Burlins teatrar. — Ett. bref frän
Kairo. - Det var en gång. -
Dub-helprofvet I följetong). Etl och
annat. — Annonser.

Illustrationer: Frän landtdagsbalen, teck-

ning för Tiden af F. Mexmontan.
Bismarck i Berlin och mötet med
Kejsar Wilhelm 11.

HELSINGFORS,

Hufvudstadsbfiidets Nya Tryckeri 18114

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 21:29:06 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tidenfi/1894/0052.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free