- Project Runeberg -  Tiden. Veckotidning med illustrationer / 1894 N:o 1 - 51 /
64

(1893-1894)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 9. 68

sin hustru, beskydda henne mot hennes vilja hade antagligen blott förvärrat
dot onda; bfttt.ro då att tvinga henne att vakta och beskydda sig själf, att öppna
sina ögon och inte falla i snaran. Mod hemlig bäfvan och svartsjukans alla
kval (hvilka den lärde var besluten att aldrig förtro At någon) förde han sin
stackars svärmerska i tvekamp med manlig egoism. Hon som hade erfarenhet,
och människokännedom viste väl att ingen missräknar sig, som litar på denna
bundsförvandt. Alt nog don farliga operationen lyckades herr Danceny, men
operatören hade kanske i hemlighet lidit värre än patienten.

— Jag är mycket mera egoist än du tror, min Laura, sade om en
stund hennes man, när hon började bli lugnare, t.y jag har förfärlig lust att
nu missbruka min ställning.

— Gör det bara! had Laura halft gråtande och halft leende.

— Dn mins att jag, ifall omständigheterna så bjödo, planlade en resa till

Persien......det är alt hvad jag erinrar niig af det jag afhandlade med

dig oin för en vecka sedan inne i mitt kabinett.

— Ah, sade Laura och bleknade, du vill lämna mig? .... Don tanken
slog henne, att han i stället för att. jaga henne ur sitt hus hade for afsikt att
lämna henne där ensam under en frånvara Mm hans sida, som skulle räcka till
lifvets slut.

— Nej sannerligen om jag haft minsta tanke på att lämna dig.......

och det är just här jag i stället när förhoppningår, som knnna förefalla galna
.....jag drömmer om att få dig till ressällskap. Vi skulle välja en lämp-

lig årstid förstås, och alla resor gå nu för tiden lätt och bekvämt som en dans,
mod helt andra fortkomstmedel än man hade på min tid.

Laura kastade armarne högt gråtande af fröjd kring talarns hals: —
Och jag som blott drömmer om att få vända detta otäcka Paris ryggen för
alltid! utropade hon.

— Inte för alltid 1 Öfverdrifter skada, lilla vän! Paris har sina goda
sidor. Ingenstädes arbetar man bättre.

Donna skilsmässa, som icke blef utaf. förvandlades altså i en resa på tu
man hand för herr och frn Danceny och målet blef den antika visdomens vagga.
Redan vid första vagnombyte var herr de Lavaur så komplett bortglömd som
han förtjänade att bli det.

I tvekan mellan flere hypoteser har denne ungherre antagit som
sannolikast, att fru Danceuy är en utstuderad kokett, hvilken i elfte stunden utlade
en snara för honom med afsikt att själf rädda sig och ej komma fast.
Sapri-sti! han föll som en narr i hennes garn, så mycket värre för houom I En så
skicklig spelare hade för denna gång blifvit bëte. Han hade haft dåligt
väderkorn, som dot heter på. klubben.

SLUT.

Ett oeh annat.

I den engelska månadsrevyn Jornm" oriniar
Fre-derice Harrison om de rikes uppgift i det gamla Athen. Do
valdes till ministrar oeh magistratspersoncr och ålados
dft att bekosta alt som hörde till deras ämbete —
däribland offentliga skådespel, sångfester, processioner,
gymanstikfester. ambassader o. s. v. I krigstid hade de
att, utrusta och bemanna åtminstone ett skepp hvar. Dessa
rike innehafvare af olönade ämbeten sko att tacka för
mycket af det bästa, Athen gifvit oss.

Förf. vill öfverflytta dessa seder på våra moderna
samhällen, där de med få undantag kommit nästan
alldeles ur bruk. Han framhåller, huru kollosalt rik den
egeiska aristokratin är, och hur föga den låter
nationen, den fattigare befolkningen, njuta af rikedomons
frukter.

Det är hufvudsakligen konsten oeh vetenskapen
Harrison vill att. miljonärerna skola uppmuntra i långt
större skala än nu sker. Särskildt, i ett land som Enug
land, där de praktiska intressena öfverväga, borde de
upprätta offentliga konstgallerier, goda teatrar,
vetenskapliga museer o. s. v. Hvarken Æschylus eller
Sofokles skulle ha skapat sådana konstvärk soin de gjorde, om
Athens befolkning måst betala sina teaternöjen, ocli
hvarken Haydn. Mozart, Beethoven eller Wagner skulle
blifvit hvacl de blefvo, om ej rika mecenater hjälpt dem.

Nutidens ..praktiska" sinne betyder konstens för
fall, säger förf. Beiolkniugens behof af konstnjutningar
tillgodosågs i Grekland af rika mecenater, under
medeltiden af kyrkan, sedermera delvis af furstar och
ädlingar; nu får folket söka skaffa sig dem bäst. det kan och

fitter. Och förf. slutar med en profetia, att de rike
ereda sin egen undergång, om de ej genom ädelt
mecenatskap afväpna socialisters och anarkisters angrepp.
#

Frm ett fcdcratiommiite. Föredragarinnan: -Unga
män böra aldrig besöka ställen, flit. do icke kunna
mod-taga sina systrar. Finnes det någon ung nian bland de

närvarande, som tror, att ban vågar bryta mot denna
visa regel?"

En ung man resor sig i auditoriet.

Föredragarinnan: „Ooh hvilket ställe, min
förvillade unge van,- anser ni er vara berättigad att besöka,
dit. ni icke skulle vilja medtaga er syster/"

Den unge mannen: -Rakstugan".

*#

Spårvagnen stannar och en ljuft småleende ungmö
stiger in. Hvarenda plats är upptagen. En äldre herre
stiger upp i bortre ändan af vagnen.

„Åli sitt kvar", säger den unga damen, Bjag står
så gärna".

„Ni kan i den saken göra som ni behagar",
svarar den gamle, „uien jag ämnar stiga af här".
#

*JTunddrcust/i- är numera näst-an upptagen bland
de nyttiga och sköna konsterna, och följande
hundhisto-ria — från södra Frankrike — kan därför möjligen roa
läsaren.

En af hufvudattraktionema vid en cirkustrupp,
som besökte ofvan nämda trakt, var en trupp dresserade
hundar, hvilka utförde diverse nummer. Till slut
meddelade dressöreri. att Azor. den intelligentaste och
lydigaste bland hundarna, skulle underhålla publiken med
ett pianosolo. Azor sätter sig altså framför pianot ocli
stämmer unn Marsoljäsen icke utan talang. Men just. i
detta ögonblick släpte en illvillig åskådare en råtta, in
på arenan. Det var mer än Azor höll ut med. Den i
hvarje hundsjäl af civilisationen blott mer eller mindre
tillbakaträngda jäeardriften tog ut sin rätt, och Azor
satte mod ett språng af från pianostolen oc-h efter
råttan. — För att. slutföra historien kan meddelas, att
publikens musikaliska njutning dock ingalunda gick om
intet, ty pianot spelade på egen hand melodien till slut.
*Nytt namn. En af de driftigaste yngre
affärsmännen i en visserligen ny. men raskt framåtskridande stad
i den amerikanska västern har redan tjugofyra gånger

öfverlämnats sina jordiska egodelar till sina borgenärers
förnöjande. Nästa gång kommer ban att fira sin
silf-verbankrutt.

Öppenhjärtigt. Den gamle herrn: „Så, ni skulle
vilja bli min måg?" — Den unge dito: „Ja min herre,
ifall ni har råd därtill."

Innehåll:

Hans v. Billow. — Den första bestigningen af
Matterhorn. — Fina gäster. — Teknisk och vetenskaplig
krönika. — Ndtre Dame i Paris. — Ginevra (Slut). —
Följetong. — Ett och annat. — Annonser.

Illustrationer: Hans v. Bülow. — En
alpbe-stigning.

HARTMAN, FllS, FKËKElS — COGNAC.

Fördelaktigaste Kapitalplacering.

Högsta ränta å inbetaldt kapital erhålles genom att köpa en lifränta, eller
taga en lif-, kapital-, pensions-, kompanjon-, utstyrsel- eller barn försäkring i
det stora och rika lifförsäkringsbolaget „Tlie Mutual Life", som äger en
räntebärande förmögenhet ii 966 miljoner mark. Intet bolag erbjuder större
fördelar eller lämnar sina försäkrade större utbyte än „The Mutnal Life",
emedan hela vinsten tillfaller de försäkrade, alldenstund inga aktieägare finnas.

Enligt faktiskt uppnådda resnltat under bolagets 60 åriga »ärksamhet, har
det vi»at sig, att inbetalade premier återbetalats mod öfver + % ränta pil riinta —
ett resultat, som med afseende å de billiga premierna ooh de liberala
lörsäk-ringsvilkoreii är ensamt stående. Ingen må därför ansöka om iörsäkriug, innan
han tagit del al de fördelar „The Mutual Life" erbjuder. För öfrig|, påpekas:
att hvaije’ försäkring efter 2 års förlopp är oantastlig; således giltig äfven
vid ejMtmord;

att förfallen försäkring, som i tre år varit i kraft, kau ut,byta» mot fribref,

hvarigenom de inbetalade premierna ej gå förlorade;
att förfallen försäkring kau återupplifvas medels läkarebetyg om god hälsa;
att poliserna ofter två års förlopp äro oantastliga och således oberoende af den
försäkrades vistelseort, resor och sysselsättning samt giltiga äfven vid själfmord ;
att „Tlie Mutual Life" under sin 50 åriga tillvaro åt de försäkrade eller
desses rättsinuelialvure utbetalt deu enorma summan af c:a fmk 1,000,000,000

Franska Lifförsäkringsbolaget

L*URB AINE

meddelar fördelaktigaste lif- och kapitalförsäkringar af olika slag.
Särskildt må framhållas de sä eftersökta barnförnäkringarna. L’Urbaine
är fortfarande det. enda bolag, som meddelar uppskjutna llfförsäkriugar
att vid 21 års ålder träda i kraft utan alla förbehåll redan ät barn frän

det första lefnadsåren

O o.i-l von Itiiorriiig,

Sontor: Mikaelsgatan l.

HELSINGFOBß, Hufvud»tadsbWletB Ny» Tryckeri 1894.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 21:29:06 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tidenfi/1894/0068.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free