- Project Runeberg -  Tiden. Veckotidning med illustrationer / 1894 N:o 1 - 51 /
331

(1893-1894)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 50

ångaren, de flesta i löjligt små ntriggarokanoter,
några på ett par hopbundna brädstumpar ooli alla spritta
nakna. De äro af singales- och tamil-ras, kopparbrniia
eller br ni gnla, betydligt vackrare exemplar af linmo
sapiens lln somalinegrerna i Allen, men lika ifriga
som dessa att lörljilna en slant och tnllt lika
skickliga dykare. Så snart ovädret i någon mån
afstannat och medan vi vHuta på det tunga resgodset, som
måste hämtas npp Iråri lastrummet,, roa vi oss därför
med att låta pojkarna dyka efter små slantar, dem
do uppfånga med minst lika stor snabbhet och
färdighet som de svarta kollegenia i Aden.
Egendomligt. ilr det att sällan om cnB någonsin några
olyckshändelser inträffa, ty utom att. Cofouibos hamn
svärmar af hajar och sviirdösknr, faller det. aldrig
någon roddare af större båtar och pråmar eller någon
åugslupsstyrnian in att, taga minsta hänsyn till de
små dykarue, som kila nt. och in och under de många
farkosterna likt ett stim delfiner ocli i ingen ringa
mån bidraga till lifligheten ocli rörligheten af bilden.

I dessa afseenden motsvarar nog Coloinbo alla
förväntningar, tv knappast ens i det moderna
Egypten stå rörligare ocli mera intressanta taflor af
egendomligt lif att ses. Men i öfrigt känner sig säkert
litet hvar. som första gången anländer till Ceylon,
besviken i sina förhoppningar. Enhvar liar säkert
förestält sig Ceylon såsom ett, bärgland, hvars höga
toppar redan på långt afstånd kunna ses dyka upp
ur den indiska oceanens böljor och därför känner sig
nog enhvar förvånad öfver att finna Colombo ligga
på så jämn mark, att intet mera än den första raden
af hus siar att upptäcka från sjösidan, medan så i
norr som söder om staden deu flacka stranden
sträk-ker sig så långt ögat bär, lika jämu, slät uch grön,
|y hvarthälst, man än blickar är stranden täkt af
dungar ocb bela skogar af kokospalmer. Längre
inåt ön fiituns visst en mängd rätt höga bärg, men
endast. vid undantagsvis klart väder kunna de otydligt
ses från Colombo, medan regeln Hr, att. staden och
bela landskapet för öfrigt ligga insvepta i så tät
solrök. att endast de närmaste detaljerna kunna urskiljas.

Vi ha god tid att taga i skärskådande alt. som
kan ses, och att draga våra slutsatser däraf, ty på
grund af regnet, måste vi vänta så länge på del. tunga
resgodset nt.t middagstimmen ombord infaller, sn att
vi först clter mörkrets fullständiga inbrott kunna gà
i land:

l’å själfva kiyeu ligger tullstationen, där
visitationen af resandes eflnkter försiggår, men dä man i
Colombo är mån om att göra allting så lätt och
behagligt som möjligt för turisterna, hvilka ju hetiuga
eu sä betydande del al trafiken där, åtnöja sig i
regeln tullijänstemännen med en försäkran att man
hvarken medför skjutvapen eller spirituösa och
underlåta det lika tidsödande som obehagliga
genomsökandet af koffertar och kappsäckar. Eri siiigulcsisk
hotellbetjänt står till reda att. taga hand om
effekterna, bugande sig ända i stoltet och småleende på
det mildaste och vänligaste sätt vid den uoggrauua
och lindrande mönstring vi låta honom undergå, ty
en egendomligare uppenbarelse liar det sällan fallit
på vår lott att skåda. Att döiaa af rösten är det
en manlig individ vi ha att göra med, men denna
förmodan motsäges såväl af den långa, hvita kjol, som
täcker lians forlkomstledaniöter ända ued till
fotknölarna, som i ändå högre grad af det långa, i en
prydlig coiffurc upplagda håret, hvilket hålles stadigt af
eu ljus sköldpadd-kam. Spår af skägg på kinderna
och hakan tala åter för manligt kön hos individen,
men det halft blyga leende, som ledsagar hvarje ord,
ocli de mjuka kvinnliga åtbörderna, hvarmed hon eller
han söker tydliggöra siu något rådbråkade engelska,
göra oss på uytt. osäkra om hvilket kön
hotellrepre-sentauten slutligen tillhör. Tvifvelsmålen häriitinnau
hindra oss dock lyckligtvis iute från att i dess värjo
lämna våra effekter, i synnerhet då vi se en mängd
andra dylika hermafroditer hårande koffertar och
kappsäckar samt i öfrigt bärande sig åt såsom uiän. Att
de tillhöra delta kön finna vi så snart vi träda in i
hotellet, ty såväl portierer ocb kypare som bokhållare
och auilra dess stab tillhörande individer äro albi
klädda på samma sätt och härå alla låugl här,
upp-lagdl. i coiffurer med ljusa sköldpaddkanimar. Det år
ett gcnoiugåeude karaktäristiskt, drag hus alla
singa-lescr, detta af kvinnlighet,, så i dräkt som i åtbörder
och sätt att tala, ett drag, hvilket måste falla hvarje
nyanläiid främling i ögonen redan vid första steget
på Cejlons jord. I skarp motsats till dem förete
däremot tamilerna, dou andra af de håila lolkstammar,
som bebo ön, en typ, hvilken i bredd med de
lörvek-Ligadc singaleserna förefaller nästan vild. Tamüonia

TIDEN.

härå också långt hår, men låta der, hängn fritt ned
öfver nacke ocli skuldror. Doras kroppsbyggnad itr
Större, gröfre och betydligt mera muskulös än
siuga-lcsernas och hela deras sätt att gå, stå och tala belt
annorlunda manligt än dessas. Samma skillnad råder
också i ile bada rasernas sysselsättningar, i det,
tamilerna vanligen syssla med gröfre, tyngre arbete,
medan singaleserna i regeln egna sig Ät affärer
såsom detaljhaudlaniie eller söka tjänst hos européer,
hvilka alla utan undantag använda singalesiskn män
tör alla slags sysslor inom hns. Kvinnor användas
så godt som aldrig såsom tjänstehjon, hvarken i [-hotel]-] {+ho-
tel]+} eller privathus, utan ser man endast män uträtta
alt sådant, som i andra delar af världen utföres af
kvinnliga tjänare. Till ocb med tvättning är på
Ceylon en syssla lör män, ehuru tilläggas må, att deras
sätt att utföra arbetet ingalunda är en förbättring
af den vanliga kvinnliga metoden.

I hotellet, utfördes alt arbete utan undantag af
män, från städning at rummen till servering i
matsalen, för all nil inte alls nämna något om alla
möjliga andra detaljer. En singales i hvit kjol, med
konstnärligt kaniinadt hår, sköldpaddkam, o, a. v.
pre-seuterudc sig också såsom vår ,,städerska", så snart
vi lyckats erhålla rum, och uträttade alla nödiga
småsysslor så behändigt ocli väl som om det prydliga
skägg han bar endast af misstag företagit sig att
spira upp på hans haka. Åtminstone det första
intrycket af Ceylon och dess innevånare, af seder och
bruk var nytt och egendomligt nog — de närmaste
dagarna finge sedan utvisa, huruvida fortsättningen
blefve lika intressant som inledningen.

Tammany Hall.

Från franskan för nTiden".

I Kevne iles deux mondes lyftar Charles de
Va-rigny en flik af slöjan från den ofantliga korruption,
som råder i Förenta staterna. Det gäller Tammuny
H.flU och dess huss, som utan kontroll leder staten
New York, dikterar dess lagar och tycken, vid behof
bringande vågskålen att sjunka efter sin vilja vid
själfva presidentkandidatens val! Abiiuo ilisce omnes!
Det, som passerar i staten New York, ger en
ungefärlig föreställning om hurndan regimen i Unionens
öfriga stater torde vara beskaffad.

Hvad är Tammany Hall och hvad är denue boss,
denna New Yorks ^despotiske monark"?

lian måste, säger de Varigny, gå tillbaka till
början af seklet för att tinna de första uppgifterna
om Tammany Hall, hvilken i början bar namnet
^tilden New Yorks demokratiske republikanska komité."
Den var då eu offentlig samlingsplats, en politisk
krets, sådana det fans mänga i New York. Tack
vare sin omsorgsfulla organisation och siu stränga
disciplin, vidgade den demokratiska komitén alt mera
sitt. inflytande och lade den mest vidstriikta makt i
händerna på sill president eller „boss". Den
nuvarande bossen är eu viss Kichard Oroeker, hvilken,
till börden irländare, året 1854 som litet barn
hamnade på New Yorks gator. Hans lif ilr särdeles
karaktäristiskt ooh ger den ypperligaste inblick bakom
Nordamerikas politiska kulisser.

Såsom aug lelile ban likasom många af hans
landsmän ett zigenarlif. Hau var hvad amerikanarue
kalla „gatnrab", gaüiumuil, del vill säga att ban
hörde till dessa kringströfvande emigrantbaru, hvilka
så godt dol sig göra låter förtjäna för dagen såsom
tidningskolportörer skoputsare, bärare etc. Dick Orockers
brist, på petuiiugar, upplostran och yrkesskicklighet
ersattes af hans äkta irländska lifliga sinne ocb
stridslystnad. Alltid färdig att „ge på käften" ät Bina
kamrater, fast besluten att bereda sig så godt
utrymme som möjligt, att icke tillåta någou konkurrent
inkräukta på den trottoar, där ban sålde siuu
tidningar ocb hvilken han betraktade som sin tillhörighet,
ådagalade hau vid månget tillfälle eu uthållighet, och
tapporhet, som imponerade på haus omgiluing. Haus
förtjänster och hans fel passade förträffligt för hans
miljö. Starkt bygd, med härda näfvar, biel hau mod
tiden en bemärkt boxare, en „t.ougk", som mau
säger pfi New Yorks gatspråk. Såsom sådan blef lian
medlem af en „gung", etl unnat galord. som
betecknar ett baud af haliiiiker, förenade till ömsesidigt

331

nnderstöil mot ordningens npprätthållare, med hvilka
de ofta äro i .,görgei". Denna gang har det
betecknande niimnet ..Fjärde avenyns tiinnelgang". Hau
gjorde där sinn prof, och några år senare Hnna vi
honom avancerad t.ill chef för en gang, lika illa sedd
af myndigheterna som fraktad af polisen.

Sina egna och. siua gangbröders tjänster hyrde
hau ut, I det ban vid valtillfällen stälde sig i deu
kandidats sold. som bjöd högst. Dick Crocker och
hans milli tjänade denne kandidat till lifvakt. Han
stälde sig äfven i partiernas sold, hvilka inom dessa
gånger rekrytera den aktiva, bullersamma oeh
bråk-sauima personal, som man under valtider ser låga
genom de stora städernas gator: banér- och
fackelbärare, betalade skrålhalsar, som låtsa hänförelse och
stimulera massorna, utdelare af bulletiner ooh
röst-värfvare. kr 1880 drog ban till sig sportvärldens
uppmärksamhet, dä han till envigeskamp utmanade
en annan gangchef, Kichard Lynch, kallad »lägre
Broadways skräck", hvilken han tnfflada om efter
konstens regler inför en elitpublik i Joues Wood.
Han gjorde ifråu sig affären så bra, att hans vänner
ilggade honom att mäta sig med Owney ftenghagau,
en af New Yorks mest fruktansvärda professionella
boxare, och ingingo betydande vad på houom.
Poli-Bens mellankomst hindrade denna dnell och tvang honom
att söka ett fredligare yrke; Kichard Crocker blef
ångsprnteldare.

Han syftade dock högre. Skrupler besvärade
honom löga. Politiken drog honom till sig och han
anade däri sitt rätta element. Bland dem, som
be-drefvo politik ocli hvilkas antecedentia gjort dem
oförskräkta i valet al medel, och äfven bland
sportsmännen, hvilka värderade haus mästerliga boxarekonst,
fann hau utan svårighet medel att börja en
utskänk-ningsaffär. Genast blef han en man att taga
hänsyn till, en valagent., med hvilken man måste räkna.
Hans nsaloon" blef genast öfverlupoti. „Tougheruu"
strömmade till, gatans nomader stämde möte illlr,
politiker och boxare samlades där, och om
etablissementet var illa |inskrifvet bos polisen, om dess publik
lämnade ett och annat att önska, så höll Dick
ordningen uppe med sina kraftiga knytnäfvar, ocli ban
excellerade i att, tvinga motspänstiga kunder till
betalning. Hau excellerade också i att skatta denna
lösdrifvarebefolkuing ett arbete efter dess smak, att
lör politikernas räkning mot hög betalning rek.ytera
stadiga karlar, föga tveksamma om hvad de hade att
göra. De politiska partierna täflade om haus bistånd.
Han höll sig till den starkare ocli tillkännagaf
bullersamt siu anslutning till det demokratiska partiet,
hvars dåvarande ledare, Tweed, som sedermera blifvit
dömd till tvångsarbetare, och „tnrst" Harry Geuet,
vunno honom genom att ge houom en sinekur i
studs-styrelseu. Han förenade aflöningen för denna
»befattning" med inkomsten från sin ,.saloon" och var
på väg att bli en persounuge. Han blef värkligen
eti sådan, då nyval af stadsfullmäktige för New York
inträffade och han blef väld till ,alderman",
visserligen först efter det hau åt Tweed och „ furst" Harry
Genet, hvilka måttligt, litade på honom, öfverlämna!
en egeuhäudigt undertecknad skriftlig förbiudelse att
icke föreslå och icke votera uågun ätgäril utan
föregående tillstånd uf hans båda mäktiga skyddspatroner.
Crocker var intelligent,; han förBtod all förbli sitt
löfte trogen och blef belönad därför med en
grefskaps-coroner-post ocli därefter med eu plats som brand*
kårskominissionär. Senare skulle han efterträda Tweed
som Tammany Hulls boss.

Tilläggom att Crocker, som icke har några
offentligt kända tillgångar, lefver som en nahoh, eger
i New York etl dyrbart palats ocli årligen utgifver
euorma summor för sitt stall och siuu kapplöpningar.
Hvarifrån får ban denna makt och detta mynt?

Vid fjärde gatan i New York reser Big eu
byggnad känd uudor namnet Tammany Hall. demokratiskt
hus. Sällskapet Tammany Hall grundades 178’J af
några briuuande patrioter, och namnet Tamiuiiny hade
tillhört, en iudiunchef, hvars bedrifter hade gjort ett
djupt intryck på de första kolonisterna. Sällskapets
mål var att föreviga frihetskrigets minnen och
uu-derhåilu tilliten till de republikanska institutionerna.
Det hyrde ut en del al sin vidstriikta byggnad åt
„Staden New Yorks allmänna demokratiska komité,"
hvilken där inrättade sitt högkvarter oeh småningom
upptog lielu huset.

Hurudan är Tajnmtuiy Hall» organisation? Basen
är eu allmän komité af 5,000 medlemmar, utsedda al
hvarje distrikts demokratiska valmiln. Donna komité
är indelad t speciella underkomitéer, hvilka äro i
ständig värksaniliet, värf vande anhängare, iuskrflvun-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Wed Nov 10 21:29:06 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tidenfi/1894/0335.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free