- Project Runeberg -  Till Österland : skildringar från en resa i Turkiet, Grekland, Syrien, Palestina, Egypten samt på Sinaihalfön hösten och vintern 1894
(1896) [MARC] Author: P. P. Waldenström
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TILL ÖSTERLAND

SKILDRINGAR FRÅN EN RESA I TURKIET, GREKLAND, SYRIEN, PALESTINA, EGYPTEN SAMT PÅ SINAIHALFÖN HÖSTEN OCH VINTERN 1894 Oasen Firan i Sinaiöknen Oasen Firan i Sinaiöknen. AF P. WALDENSTRÖM STOCKHOLM A. L. NORMANS FÖRLAGS-EXPEDITION. STOCKHOLM tryckt i Central-Tryckeriet 1896 PAPPER FRÅN KLIPPANS BRUK

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1896 digitaliserades i augusti 2018.

En norsk översättning från 1897 har digitaliserats av norska Nasjonalbiblioteket och vi tror att den borde vara fritt tillgänglig för alla, men är det för närvarande bara för norska IP-adresser.

Planscherna sitter i det digitaliserade exemplaret inte i anslutning till de sidor, som föreskrivs i förteckningen, och vid digitaliseringen har ordningen inte ändrats. Exempelvis sitter plansch IV mellan sidorna 96 och 97 och inte vid sidan 208. Men eftersom den tillhörande texten, enligt förteckningen, ändå finns på sidan 215, så kanske det inte gör så mycket.

I företalet hänvisar författaren till norska Volrath Vogts Det hellige Land (1879).


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Företal - iii, iv
Rättelser - iv
Register - v
Planscher - v, plansch I, plansch II, plansch III, plansch IV, plansch V, plansch VI, plansch VII, plansch VIII, plansch IX, plansch X, plansch XI, plansch XII, plansch XIII, plansch XIV, plansch XV, plansch XVI, plansch XVII, plansch XVIII, plansch XIX, plansch XX, plansch XXI, plansch XXII, plansch XXIII, plansch XXIV
Illustrationer i texten - vi, vii, viii
    Kap. 1—5. Tyskland och Österrike - 3
1. Inledning. Resesällskap. Den bästa resetiden. Huru man skall bereda sig största nyttan af en resa. Hvad man har att vänta af mina reseskildringar - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2. Resebyråar. Utrustning. Mynt. Språk - 10, 11, 12, 13, 14, 15
3. Afresan. Stralsund. Berlin. Fürstenwalde - 16, 17, 18, 19, 20, 21
4. I Berlin - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
5. Resa från Berlin till Wien. Vistelse i Wien - 31, 32, (blank), plansch II, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
    Kap. 6—14. Turkiet: Konstantinopel, Athos, Thessalonika - 42
6. Till Konstantinopel. Karantän - 42, 43, 44, 45, 46
7. I Konstantinopel - 47, 48, 49, 50, 51, 52
8. Konstantinopel - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
9. Muhammed - 62, 63, 64, (blank), plansch III, 65, 66
10. Muhammedanismen - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
11. Utflygter i Konstantinopel. Besök i Sofiamoskén. Serajen. Basaren - 75, 76, 77, 78
12. Utflygt på Bosporen - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
13. När sultanen beder. Affärden från Konstantinopel - 87, 88, 89, 90, 91, 92
14. Resan till Saloniki. Berget Athos. Saloniki - 93, 94, 95, 96, (blank), plansch IV, 97, 98, 99, 100, 101
    Kap. 15—17. Grekland: Athen och Korint - 102
15. Grekland. Den grekiska kyrkan - 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
16. I Athen - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
17. Till Korint - 124, 125, 126, 127, 128, (blank), plansch V, 129
    Kap. 18—20. Mindre Asien: Smyrna, Efesus, Patmos, Tarsus - 130
18. Åter i Athen. I Smyrna - 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
19. Ur det gamla Smyrnas historia. Efesus - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
20. Från Smyrna. Patmos - 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
    Kap. 21—29. Syrien: Bejrut, Libanon, Baalbek, Damaskus - 158
21. Alexandrette. Antiokia. Bejrut - 158, 159, 160, (blank), plansch VI, 161, 162, 163, 164
22. I Bejrut - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
23. Afresa från Bejrut. Libanon. Reifun - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
24. Affärd från Reifun. Afka. Akora. Hasrun - 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
25. Bacherre. Cedrarna på Libanon. Öfver Libanons högsta kam. Ainata. Dehr el Ahmar - 191, 192, (blank), plansch VII, 193, 194, 195, 196, 197, 198
26. Maroniter. Druser. Baalbek - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210
27. Antilibanon. Zebedani. Ankomst till Damaskus - 211, 212, 213, 214
28. Damaskus - 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
29. Ströftåg i Damaskus - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    Kap. 30—40. Galileen: Cesarea Filippi, Kades, Safed, sjön Gennesaret med omgifvande städer: Betsaida, Kapernaum, Tiberias, Nazaret, Kana, Nain, o. s. v. - 236
30. Kefer Hawar. Hermon. Cesarea Filippi - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243
31. Några ord om Palestina förr och nu - 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
32. Cesarea Filippi. Hunin. Mes. Kades - 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
33. Safed - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
34. Till Gennesaret - 278, 279, 280, 281, 282, 283
35. Kapernaum - 284, 285, 286, 287, 288, plansch X, (blank), 289, 290, 291
36. I Tabiga. Åter till Kapernaum. Korazin. Betsaida Julias - 292, 293, 294, 295, 296, 297
37. Afresa från Tabiga. Betsaida. Magdala. Tiberias - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
38. I Tiberias. Utfärd på sjön Gennesaret. På Tabor - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
39. Nazaret - 317, 318, 319, 320, (blank), plansch XI, 321, 322, 323, 324
40. Nazaret. Gabrielskyrkan. Jungfru Marias brunn. Josefs verkstad. Bebådelsekyrkan. Synagogan. Det engelska barnhemmet. Kana. Profeten Jonas graf - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
    Kap. 41—44. Samarien: Jisreel, Samaria, Sikem - 339
41. Uppbrott från Nazaret. Endor. Nain. Sunem. Jisreel. Djenin - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
42. Djenin. Dotan - 348, 349, 350, 351, 352, plansch XII, (blank), 353
43. Samaria. Sikem - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
44. Upp på Garizim. Vid Jakobs brunn. Josefs graf. Det gamla Sikar. Berget Ebal. Samariterna och deras synagoga. Vandring genom staden - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
    Kap. 45—63. Judeen: Silo, Betel, Ramalla, Jerusalem, Betania, Jeriko, Hebron, Betlehem, Mizpa, Emmaus, Lydda, Jaffa - 379
45. Afresa från Sikem. Silo. Vi få se den första skymten af Jerusalem. Betel. Ramalla - 379, 380, 381, 382, 383, 384, (blank), plansch XIII, 385, 386, 387
46. Ankomsten till Jerusalem. Johanniterhospitset. Första morgonen der - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
47. Det grekiska kapellet. Den heliga grafvens kyrka - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409
48. Vi fortsätta vandringen i den heliga grafvens kyrka - 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, plansch XIV, (blank), 417, 418, 419, 420, 421, 422
49. Den tyska gudstjensten. Konungagrafvarna. Domaregrafvarna. Davids graf - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
50. På Oljoberget - 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
51. Tempelplatsen - 444, 445, 446, 447, 448, (blank), plansch XV, 449, 450, 451, 452
52. Ytterligare om tempelplatsen och dess minnen - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
53. Åter upp på Oljoberget - 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
54. Hos arkitekten Schick. Vandringar i Jerusalem. Jaffaporten. Stadens murar. Davids torg - 469, 470, 471, 472, 473, 474
55. Till Döda hafvet - 475, 476, 477, 478, 479, 480, plansch XVI, (blank), 481, 482, 483, 484, 485
56. Till Jordan. Jeriko. Elisas källa. Berget Karantal - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
57. Återresan från Jeriko. Betania. Betfage. Öfver Oljoberget. I den heliga grafvens kyrka - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
58. Vandring genom Kidrons och Hinnoms dalar - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
59. Vid gråtomuren. Tempelmuren - 513, 514, 515, 516, 517, 518
60. Till Hebron - 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530
61. I den heliga grafven. Hos de tyska templarna. Montefiores stiftelse. I det tyska hospitalet. Jeremias grotta - 531, 532, 533, 534
62. Besök i Betlehem - 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, plansch XVIII, (blank), 545, 546
63. Besök i Emmaus. Det syriska barnhemmet. Vid Getsemane - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
    Kap. 64—69. Nedre Egypten: Port Said, Suezkanalen, Cairo med omgifningar, On, Pyramiderna, Memfis, Sakkara - 555
64. Vi lemna Jerusalem och resa till Egypten - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566
65. I Cairo - 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
66. On. Obelisken der. Hieroglyfskriften. Strutsgård - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585
67. Pyramiderna i Gize. Sphinxen - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595
68. Museet i Gize. Ur egyptiernas gudalära - 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
69. Till Memfis och Sakkara - 607, 608, (blank), plansch XX, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
    Kap. 70—77. Sinaihalfön - 621
70. Resa till Suez. På Röda hafvet - 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629
71. I Tur. Färden till Sinai - 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637
72. Ur Sinais historia. Katarinaklostret - 638, 639, 640, plansch XXI, (blank), 641, 642, 643, 644, 645, 646
73. Djebel Musa. Klostrets närmaste omgifning. Laggifningens berg - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657
74. Sinaiklostrets bibliotek. Kapell. Affärd från Sinai. Israels barns uttåg ur Egypten - 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667
75. Resan genom Vadi es-Schek. Beduinerna på Sinai. Berget Serbal. Vi komma till oasen Firan - 668, 669, 670, 671, 672, plansch XXII, (blank), 673, 674
76. Oasen Firan. Manna. Staden Farans ruiner. Vadi Firan. Misslyckad jagt. Vadi Mokattab. Sinaitiska inskrifter - 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681
77. Grufvor vid Magara. Vi komma till Röda hafvet. Elim. Sinaihalföns forntida och nuvarande utseende. Mara - 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690
    Kap. 78—83. Öfre Egypten: Dendera, Luksor, Karnak, Thebe - 691
78. Ain Musa. Vi komma till Suez och Cairo. Besök i museet i Gize. Barrage du Nil. Hos de tjutande dervischerna. Resa till öfre Egypten. Templet i Dendera. Ankomst till Luksor - 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700
79. Luksor. Karnak - 701, 702, 703, 704, (blank), plansch XXIII, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713
80. I Luksors tempel - 714, 715, 716, 717, 718
81. Till Thebe. Memnonskolosserna. Ramesseum. Medinet Habu. Bröllop i Luksor - 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
82. Åter ut till Thebe. Kurna. Konungagrafvarna. Fyndet af Seti I:s och Ramses II:s mumier. Asasif. Der el-Bahri - 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736
83. Återfärd till Cairo. Resa till Alexandria. På Medelhafvet. Till Neapel - 737, 738, 739, 740, 741, 742
    Kap. 84—90. Alexandria, Medelhafvet, Italien: Neapel, Rom, Milano, hemfärden - 743
84. Neapel. Vesuvius. Pompeji. Resa till Rom - 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750
85. Ur Roms historia - 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757
86. Vandringar i Rom. Piazza del Popolo. Corso. Piazza Colonna. Forum Trajani. Capitolium. Forum Romanum. Mamertinska fängelset. I Parlamentet - 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766
87. Vandringar i Rom. Piazza di Spagna. Piazza della Trinita. Propagandan. Colosseum - 767, 768, plansch XXIV, (blank), 769, 770, 771, 772, 773
88. Via Appia. Katakomberna. S:t Pauls-kyrkan och apostelns graf. Palatinska berget - 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781
89. S:t Peterskyrkan. Vatikanen - 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793
90. Pantheon. Maria Maggiore. Lateranska kyrkan. Scala Santa. Den heliga Cecilia. Milano. Hem - 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800

Project Runeberg, Wed Aug 29 00:17:46 2018 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tillost/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free