- Project Runeberg -  Tilskueren /
Aarg. 9 (1892)

(1884-1939)
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

TILSKUEREN.

MAANEDSSKRIFT FOR LITERATUR, SAMFUNDSSPØRGSMAAL OG ALMENFATTELIGE VIDENSKABELIGE SKILDRINGER. UDGIVET AF N. NEERGAARD.

NIENDE AARGANG.

KJØBENHAVN 1892. P. G. PHILIPSENS FORLAG. THIELES BOGTRYKKERI.

Forord til den elektroniske udgave

Denne nittende aargang af maanedeskriften Tilskueren er digitalisert i december 2009 fra University of California af Google Books og tilpassed for Projekt Runeberg i maj 2015 af Ralph E.


This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: Titel, Indhold, Indhold

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - Titel, Indhold, Indhold
    Januar - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Holger Drachmann: Amor triumfans. Drama i 1 Akt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Kaptajn C. Th. Sørensen: Kommunen i Paris - 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Dr. phil. S. Schandorph: Nyaarssang - 56, 57, 58, 59
N. Neergaard: Ny og gamle Handelstraktater - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Nogle Vers af Charles Baudelaire. Oversatte af Sophus Claussen - 79, 80, 81, 82, 83
Dr. phil. Vald. Vedel: Dansk Literatur - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Vilhelm Møller: Teatrene - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
    Februar—Marts - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Karl Larsen: Stoddere - 113, 114, 115, 116, 117
Emil Hannover: Arnold Böcklin - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Hospitalsforstander Fr. Stuckenberg: Transportationen til Siberien - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Dr. phil. G. Brandes: Et Besøg i Belgien - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Cand. mag. J. Collin: Syv Breve fra H. C. Andersen til Jonas Collin (sen.), skrevne i hans Skoletid - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
Dr. phil. Ad. Hansen: Engelske Sonetter indtil Milton - 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Dr. phil. Vald. Vedel: Norsk Literatur - 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
Vilhelm Møller: Teatrene - 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
    April - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Professor Julius Lange: Norsk, svensk, dansk Figurmaleri - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Dr. phil Vald. Vedel: Om Nydannelse i Tidens Aandsliv - 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
Museumsinspektør Kr. Bahnson: Montezumas Rige - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316
N. Neergaard: Københavnske Slesvigholstenere - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Vilhelm Møller: Teatrene - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Maj - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Ola Hansson: Hjemløs - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Kreditforeningsdirektør A. Hein: En Centralkreditforening - 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
Dr. phil. S. Schandorph: En gammel Novelle - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
V. Stuckenberg: Foraarsvers - 386, 387
Herman Bang: Studier fra mit Vindu - 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Kontorchef Jul. Schovelin: England som Forbillede. Carlyle som Socialpolitiker - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
Vilhelm Møller: Teatrene - 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
    Juni - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Sophus Claussen: Idyller - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
Dr. phil. J. A. Fridericia: En literær Protest mod Enevælden under Kristian V - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459
Sygekasseinspektør Th. Sørensen: Maksimalarbejdstiden - 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
Civilingeniør Karl af Geijerstam: Madame Blavatsky og Teosofien - 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482
Cand. jur. Niels Møller: Om Carlyles Betydning - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
    Juli - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Dr. phil. S. Schandorph: Per Persen - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519
Professor H. Høffding: Hedenske Sandhedssøgere - 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Herman Bang: Nogle Bøger - 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552
Axel Henriques: Pariserteatrene - 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Georg Nordensvan: „Morgondagens konst“ - 576
    August - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Dr. G. Brandes: Et Besøg i Holland - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Aage Matthison-Hansen: De unge Udødelige. Kinesiske Digte - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616
Professor C. N. Frederiksen: Et Stykke Rigsdagsvirksomhed - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Direktør Bernhard Olsen: Masker, Moucher og andre Moder - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649
Dr. phil. C. N. Starcke: Et Mindeskrift om Ludvig Feuerbach - 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
    September - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
* * * Arven efter Onkel - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Dr. phil. V. Vedel: Fra den unge Literatur - 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696
Dr. phil. H. Schwanenflügel: Kristian VII og Karoline Mathilde - 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Johannes Jørgensen: Percy Bysshe Shelley - 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719
N. Neergaard: Danmark 1807—14 - 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
    Oktober—November - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
Cand. jur. Bernt Lie: Metje Kajsa - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765
N: Stridspunkterne i Grundloven - 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798
Børge Janssen: Kæltringer - 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808
Skoleinspektør P. Lauridsen: Christoffer Columbus. I - 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826
Herman Bang: Hedda Gabler - 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838
Dr. phil. O. Jespersen: Sprogets Oprindelse - 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854
N. Neergaard: En ny Bog om Alderdomsforsørgelsen - 855, 856, 857, 858, 859, 860
Vilhelm Møller: Teatrene - 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868
    December - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955
Karl Larsen: Et gammelt Minde - 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886
Karl Madsen: I Holland - 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919
Fru S. Magelssen-Groth: Ko-operative Husholdninger - 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932
Skoleinspektør P. Lauridsen: Christoffer Columbus. II - 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946
Vilhelm Møller: Teatrene - 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954
Takk - 955

Project Runeberg, Fri Jan 6 14:14:36 2017 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tilskueren/1892/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free