- Project Runeberg -  Tidsskrift for Physik og Chemi /
Ellevte Aargang. 1872

(1862-1878) Author: August Thomsen, Julius Thomsen
Titel og Indhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Tidsskrift
for
Physik og Chemi

samt
disse Videnskabers Anvendelse.

Udgivet
af
August Thomsen og Julius Thomsen.

Ellevte Aargang.

Kjøbenhavn.
G. S. Wibes Bogtrykkeri.
1872.


Förord till den digitala utgåvan

Detta är Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av elfte årgången (1872) av Tidsskrift for Physik og Chemi.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, 375, 376, 377, 378, 379, 380

Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel og Indhold - titelside, 375, 376, 377, 378, 379, 380
    1. Hefte - 1
1. Hefte - 1
Luftseiladsen paa dens nuværende Standpunct - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
De grønlandske "Meteoriter" - 16, 17, 18
Bromets Frysepunct - 18, 19
Om den fabriksmæssige Fremstilling af Nitroglycerin og dettes Egenskaber - 19, 20, 21, 22, 23
Rensning af den raae Handelstælle til Brug som Næringsmiddel - 23, 24, 25
En ny Fremgangsmaade ved Bearbeidelsen af Tørvemoser - 25, 26, 27
Rødt Øl - 27, 28
En billig Iisbeholder - 28
Storbritanniens Kulforraad - 28, 29
Verdensudstillingen i Wien - 29, 30, 31, 32
De chemiske Fabrikker i Stassfurt - 32
    2. Hefte - 33
2. Hefte - 33
Julius Thomsen: Brintens Affinitet til Chlor, til Ilt og til Qvælstof - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Priisopgaver - 40, 41
Om Constructionen af Lynafledere - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Om Maaden, hvorpaa det af Jorden absorberede Kali kan gjøres opløseligt - 51, 52, 53
Pasteurs Udtalelse om Liebigs Undersøgelser over Gjæringen - 53, 54, 55
Fremstilling af absolut Alkohol - 55, 56
Acclimatisering af *Cinchona officinalis* paa Øen Reunion - 57
Fyldning af Barometerrør uden Udkogning og uden Fare for Springning - 57, 58, 59, 60
Et Udbrud paa Solen - 60, 61, 62, 63
Mikrophotographien og Dueposten - 63, 64
Fremstilling af fuldstændigt uddannede Krystaller - 64
Ny Tilberedningsmaade for Svovlbrinte - 64
    3. Hefte - 65
3. Hefte - 65
Professor A. Coldings Undersøgelser over Luftens Strømningsforhold - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Fr. Siemens's nyere Glassmelteovne med continuerlig Drift - 77, 78, 79, 80, 81
Om Vandets Frysning - 81, 82
Sukkerindvindingen af Melasse (Sirup) ved Baryt - 83, 84
Omdannelse af opløst Rørsukker til Druesukker ved Lysets Indvirkning - 84, 85
Normale og sure Saltes Indvirkning paa Ammoniaksalte, navnligt Chlorammonium - 85, 86
De naturlige Kalkphosphater - 87, 88
Om Fabrikationen og Anvendelsen af kunstig Tungspath (Blåne fixe) - 88, 89
Undersøgelser over det chlorsure Kalis Decomposition - 89, 90
En simpel Prøve for Steenoliens Antændelighed - 90, 91
Fund af Steenolie i Australien og Indien - 91, 92
Telegraphtjenesten i England - 92, 93
Respirator for Brandfolk - 93, 94
Productionen af ædle metaller - 94, 95
Dyrkning af Esparto-Græs i Algier - 95, 96
De engelske Jernbaner - 96
    4. Hefte - 97
4. Hefte - 97
Professor A. Colding: Undersøgelser over Luftens Strømningsforhold (sluttet) - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Priisopgaver - 104, 105, 106, 107
Veirforholdene i Danmark - 107, 108, 109, 110, 111
Om Forstyrrelsen af Trækket i Skorstene, som ere fælles for flere Etager - 111, 112, 113, 114
Kuldefrembringelse og Iisfabrikation ved Methylæther - 114, 115, 116
Skydebomuldens Holdbarhed og farefrie Fabrikation - 116
Paavisning og Bestemmelge af organiske Stoffer i Vandet - 117, 118, 119, 120, 121
Adskillelse af Kali og Natron - 121, 122, 123, 124
Fremstilling af reent Sølv - 124, 125
Krupps Staalværker - 125, 126, 127, 128
    5. Hefte - 129
5. Hefte - 129
Dupuy de Lômes nye Luftskib og Prøvefarten med samme - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Om elektriske Uhre - 137, 138, 139, 140, 141
Beskyttelsesmidlerne mod Ild - 141, 142, 143
Om Qviksølvdampenes Diffusion og nogle Anvendelser deraf - 143, 144, 145, 146
Bestemmelser af Decompositions- eller Detonationstemperaturen for explosive Stoffer - 146, 147
Aromatiske Phosphiner - 147, 148, 149, 150
Methyl- og Æthylphosphinernes Iltningsproducter - 150, 151, 152, 153
Om Undersøgeleen af Qvindemælk - 153, 154, 155, 156
Mejillones-Guanoen - 156, 157, 158, 159, 160
    6-7. Hefte - 161
6-7. Hefte - 161
Julius Thomsen: Iagttagelser, som tyde paa, at Affinitetens Størrelse i forskjellige chemiske Processer maa opfattes som Multipla af fælles Constanter. - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
Om Maaling af meget høie Varmegrader og om Solens Varmegrad - 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
Gas- og Vandrørs Indflydelse paa Lynnedslagets Retning - 182, 183, 184, 185, 186
Telegraphernes Udbredelse i 1871 - 186, 187, 188
Om de Siemens'ske Gas-Regenerativovne - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
Kulbesparende Dampkjedler - 195, 196, 197, 198, 199
En møntsorteremaskine - 199, 200, 201
Den Hydrostatisk-galvaniske Gastænder - 201, 202
Midler mod den skadelige Indflydelse af Qviksølvdampe - 202, 203, 204
Kulstoffets Varmefylde - 204, 205, 206, 207
En exploderende Blanding af salpetersuurt Kali og eddikesuurt Natron - 207, 208
Reduction af Svovlsyre til Svovlbrinte ved Brint i Udviklingsøieblikket - 208, 209, 210, 211
Forfalskning af den chinesiske Thee - 211, 212
Indvinding af Opium i Europa - 212, 213
Behandling af almindelige Gulve i Værelser - 213, 214, 215
Conservering af Korn ved Opbevaring i luftfortyndet Rum - 215, 216, 217
Roterende Puddelovne - 217, 218
Forfalskning af de bløde Sæber - 218, 219
Brændeviin fabrikeret af Saugspaaner - 219, 220
Haardt eller blødt Vand? - 220, 221, 222, 223
Messingets og Kobberets Indflydelse i Choleratider - 223, 224
Erfaringer angaaende Conservering af Æg - 224
    8-9. Hefte - 225
8-9. Hefte - 225
Dr. S. M. Jørgensen: Om Isomerier i den organiske Chemi - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256
Kønigs manometriske Flammer - 256, 257, 258, 259, 260, 261
Til Spørgsmaalet om, hvorvidt Emmen dannes af Vandblærer - 261, 262, 263
Et mærkeligt Hagelveir - 263, 264, 265, 266
Telegraphien i Nordamerika - 266, 267, 268, 269
Metallerne gjorte elektriske ved Gnidning med Svovlkulstof - 269
Forsøg med den Fehlingske Kobber opløsning til Bestemmelse af Druesukkeret - 269, 270, 271
Middel mod Forgiftning med Carbolsyre - 271
Nem Rensning af Uhre - 271, 272
Paaviisning og Bestemmelse af Salpetersyrling og Salpetersyre i Svovlsyre ved Diphenylamin - 272, 273
Om Anvendelsen af Steenkulssmuld til kunstigt Brændsel - 273, 274, 275, 276
Den roterende Puddelovn som Supplement til Bessemerprocessen - 276, 277, 278, 279, 280
Bessemerstaal og Digelstøbestaal - 280, 281, 282, 283
Om den fabrikmæssige Inddampning af Svovlsyren og Blyets Forhold mod Svovlsyre - 283, 284, 285, 286, 287
Rensning af Condensationsvand for Fedt. - 288
    10. Hefte - 289
10. Hefte - 289
Om Surrogater for Klude i Papirfabrikationen og om Fabrikationen af Cellulosepapir. - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296
Hollefreunds Apparat til Mæskning ved Høitryk i Brændeviinsbrænderier og Pasteurs Øl-gjæring i fermentfri Luft. - 296, 297, 298, 299, 300
Iagttagelser og Betragtninger over Vandbygningskalk og lignende Fabrikata. - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
Fabrikation af Anilinfarver uden Anvendelse af Giftstoffer. - 309, 310, 311, 312
Dannelsen af Urinstoffet i det dyriske Legeme. - 312, 313, 314, 315, 316, 317
Om Anvendelen af Svovlbrintereactionerne ved Undersøgelser paa den tørre Vei. - 317, 318
Fremstilling af Thallium i det Store. - 318, 319, 320
Tobaksrøgens Bestanddele. - 320
    11. Hefte - 321
11. Hefte - 321
Julius Thomsen: Om Brintens Affinitet til Metalloiderne. - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
En simpel Maade til Bestemmelse af Moleculairvægten af Dampvolumenet. - 331, 332, 333, 334
Synthese af aromatiske Monaminer ved Atomvandring i Moleculerne. - 334, 335, 336
Om Kaffe og Thee. - 336, 337, 338
Den Papinske Gryde benyttet i Huusholdninger. - 338, 339, 340, 341
Borsyre eller Aseptin som Conserveringsmiddel for Mælk og Øl. - 341, 342, 343
Mælkens Udseende under mikroskopet før og efter Kjærningen og Afskumningen. - 343, 344, 345, 346
Trykning at Tøier ved metallisk Udfældning. - 346, 347, 348
Fornikkelings-Industrien i Frankrig. - 348, 349
Asphaltrør til Vand- og Gasledninger. - 349, 350, 351
Patentbeskyttelsens Indflydelse paa Indførelsen af nye Forbedringer, og navnligt af Danks roterende Puddelovne. - 351, 352
Productionen af Raajern i 1871. - 352
    12. Hefte - 353
12. Hefte - 353
Det amerikanske saakaldte Graham-Brød, tilberedt af skraaet Rom uden Gjæringsmiddel. - 353, 354, 355, 356, 357, 358
Om Bitumen og dets Anvendelse til offenlige Arbeider. - 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Den franske Felttelegraphi i den fransk-tydske Krig. - 364, 365, 366, 367, 368
En forbedret Dampstraale-Luftexhaustor. - 368, 369, 370
Siemens's pneumatiske Depeschebefordring. - 370, 371
Ædle Metaller indvundne af ristet Svovlkiis fra Svovlsyrefabrikerne. - 371, 372, 373
En Undersøgelse af Sukkerstoffet paa Lindebladene. - 373, 374, 375, 376
Elektriciteten anvendt mod uvorne Heste. - 376
    

Indholdsfortegnelse


Originale Meddelelser - 377
Andre Meddelelser. Navnefortegnelse - 377, 378, 379
Sagfortegnelse - 379, 380, 381, 382

Project Runeberg, Fri Dec 17 05:55:51 2004 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/tiphyche/1872/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free