- Project Runeberg -  Festskrift udgivet i Anledning af Trondhjems 900 Aars Jubilæum 1897
(1897) [MARC] With: Karl Rygh, Gustav Storm, Ludvig Ludvigsen Daae, Alexander Bugge, Yngvar Nielsen, Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas
Titel og innhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

FESTSKRIFT

UDGIVET I ANLEDNING AF

TRONDHJEMS
900 AARS JUBILÆUM 1897

AF
DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
I TRONDHJEM.

*

AKTIETRYKKERIET I TRONDHJEM.
1897.

*

BIDRAG

TIL

TRONDHJEMS
OG TRØNDELAGENS
HISTORIE.

Udgivet med Bidrag af Trondhjems Kommune.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det scannade verket kopierades till Projekt Runeberg i januari 2010. Se även Trondhjems 900 Aars Jubilæum : Katalog for den historiske Udstilling i Trondhjem 1897.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, iii, iv, v

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og innhold - titelsida, iii, iv, v
1. K. Rygh: Trøndelagen i forhistorisk Tid - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Indledning - 3, 4
I. Stenalderen - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
II. Broncealderen - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
III. Den ældre jernalder - 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
IV. Den yngre jernalder - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
2. Dr. Gustav Storm: Om Aarstallet for Trondhjems Grundlæggelse - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
I. Indledning - 4, 5, 6
II. Olavs første Regjeringsaar - 7, 8, 9, 10, 11
III. Olavs 2det Regjeringsaar - 12, 13
IV. Olavs tredie og følgende Regjeringsaar - 14, 15, 16
V. Byanlægget i Nidaros - 17, 18, 19, 20
3. Dr. Ludvig Daae: En Krønike om Erkebiskopperne i Nidaros - i, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
Forord. - 1, 2
I. Indledning. Erkesædets Oprettelse - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
II. Eystein (Augustinus) † 1188 - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
III. Erik. (1189—1206) - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
IV. Thore I. 1206—1214 - 34, 35, 36
V. Guttorm. 1215—1224 - 37, 38, 39, 40
VI. Peter. † 1226 - 41, 42, 43, 44
VII. Thore II. 1227—1230 - 45, 46
VIII. Sigurd. 1231—1252 - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
IX. Sørle. (Serlo). 1253—1254 - 55, 56, 57
X. Einar Smørbak. (Enarus). 1255—1263 - 58, 59, 60, 61, 62, 63
XI. Haakon. 1267 - 64, 65, 66
XII. Jon. (Johannes II.) 1268—1282 - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
XIII. Erkesædets lange Ledighed (1282—1288). Jørund (1288—1309) - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
XIV. Eilif (Elavus.) 1309—1332 - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
XV. Paal. 1333—1346 - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
XVI. Arne Vade - 115, 116, 117, 118
XVII. Olaf I. 1350—1371 - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126
XVIII. Thrond. (1371—1381) - 127, 128, 129
XIX. Nicolaus. 1381 (1382?) — 1386 - 130, 131
XX. Vinalde - 132, 133, 134, 135, 136, 137
XXI. Askell. (Eschillus.) 1404—1428. - 138, 139, 140, 141, 142
XXII. Aslak (Bolt). 1428(30)—1450 - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
XXIII. Ledighed efter Aslak. Henrik (Kalteisen). 1452—1453. Olaf II. 1459—1474 - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168
XXIV. Gaute. 1474—1510 - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
XXV. Erik II. (Walkendorf.) 1510—1522 - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
XXVI. Olaf III. (1523—1537) - 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200
4. Alexander Bugge: Nidaros's Handel og Skibsfart i Middelalderen - 1, (blank), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Indledning - 3, 4
I. Handelen i Nidaros indtil Haakon Haakonssøns regjering - 4, 5, 6, 7, 8, 9
II. Nidaros’s handel i det 12te og i første halvdel af det 13de aarhundrede - 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
III. Handelsforhold i Nidaros i middelalderens sidste tid - 23, 24, 25, 26, 27
5. Dr. Yngvar Nielsen: Kampen om Trondhjem 1657—1660 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
Indledning - 3, 4, 5, 6
Peder Wibe - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Trondhjems Len under Peder Wibe - 16, 17, 18, 19, 20
Preben von Ahnen og de nordlandske Len - 21, 22, 23, 24, 25
Stændermødet i Trondhjem Mai 1657 - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Jørgen Bjelke - 33, 34, 35, 36
De trondhjemske Skjærbaade - 36, 37, 38
De nordenfjeldske Krigsrustninger - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Svenske Foranstaltninger til Angreb og Forsvar - 49, 50
Jørgen Bjelkes Korps - 50, 51, 52, 53, 54, 55
Jæmtelandstoget - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Preben von Ahnens Tog til Nasafjäll - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Jørgen Bjelkes Planer - 76, 77, 78, 79, 80
Freden i Roeskilde - 81, 82, 83
Opløsningen af den nordenfjeldske Hær - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Grænsereguleringen af 1658 - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Trondhjems Stad og Len under svensk Styrelse - 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Stændermødet i Trondhjem 1658 - 117, 118, 119
Fredsbrudet i 1658 - 120, 121, 122, 123, 124
Jørgen Bjelkes Forberedelser for Krigen - 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Eilerik Visborgs Seier i Værdalen - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Trondhjems Beleiring - 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Reorganisationen af Trondhjems Len - 156, 157, 158, 159, 160, 161
Freden i Kjøbenhavn - 161, 162, 163, 164, 165, 166
Bilag - 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
Trykfeil og Rettelser - 178
6. H. J. Huitfeldt-Kaas: Om Trondhjems Byvaaben - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Project Runeberg, Mon May 23 15:22:28 2011 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/trond97f/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free