- Project Runeberg -  Ugglehultsboken
(1910) [MARC] [MARC] Author: Carl M. Peterson
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ugglehultsboken.

Carl M. Petersons småbruksdrift och föreläsningar. Med stöd av Stiftelsen Lars Hiertas Minne utgiven av Alfred Edling, Eskilstuna. A. F. Berghs Boktryckeri, Vesterås 1910. Med Norge minst och Finland till sig Sverge vidgar om det vill, och mer än Minnesota här väntar odlarns bill


Förord till den elektroniska utgåvan

Småbrukaren och föreläsaren Carl Magnus Peterson i Ugglehult, Kronobergs län, var anlitad i statliga landtbruksundervisningskommittén och utgav 1910 denna praktiska handbok, som 1913 även översattes till finska. Boken digitaliserades i mars 2019.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, titelsida, 372, 373, 374, 375, 376

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, titelsida, 372, 373, 374, 375, 376
Dikt av Kilian - 2
Till Ugglehult - 3, 4
Första dagen vid Ugglehult - 5, 6, 7
Hr Peterson visar sin gård - 7, 8, 9, 10
Familjen på Ugglehult - 10, 11
En mycket upptagen sommar - 11, 12
Den 11 augusti - 12, 13
Bara ett steg - 14
I trädgården - 14
Framför ett dike - 15
Vid vinterdammen - 15, 16
En lekdamm - 16
Gässen - 16, 17
En sommarkrubba - 17
Mjölkkontrollstationen - 17
Försök med rotfrukter - 17
Kalvuppfödning - 17, 18
Saltstenen i hagen - 18
I skogen - 18, 19
Mångårig vall - 19, 20
Stora tillväxtdammen - 20
Hästskyddaren - 21
Vialer - 21
En fiskodlares första svårigheter - 22
Rasthagen - 22
Fältförsök - 23
Vid mossen - 23, 24
Stenmuren och grönfoderfältet - 24, 25
Å morotsfältet - 25, 26
Vid hönsgården - 26, 27
Torparmors konstgjorda moder - 27, 28
Hönsstammen - 28, 29
Redskap - 29
I köket och mejeriet - 29, 30, 31
Tvättvattnets tillvaratagande - 31
Kajutan - 31
I bigården - 31, 32
Flere redskap - 33
Mjölkvågen - 33, 34
I ladugården - 34, 35
Hövågen - 35
Vid gödselstaden - 35, 36
I kraftfodermagasinet - 36, 37
Rovsåning - 37
Det blivande kaninhuset - 37
I svinhuset - 38
Ordningen vid Ugglehult - 38, 39, 40
När studiesällskapen komma - 40, 41, 42
Herr Peterson som reseledare - 42, 43
Vårt tredje besök vid Ugglehult - 43, 44
Herr Peterson som föreläsare - 45, 46, 47, 48
Bonden är grunden - 48, 49
Småbrukets styrka - 49
Tre ting som fordras - 49, 50
Egna hem för arbetare - 50
En dansk husman - 50, 51
Vatten är det första - 51, 52
Fyra fots diken - 52
Mull är gull - 53, 54
Kalken är kocken - 54, 55
Sju punkter om kalken - 55
Olika slag av kalk - 56, 57
Huru skola vi kalka? - 57, 58, 59
Bevara vårmusten! - 59
Tidig sådd - 60
Radså! - 60, 61
Myllningsdjupet - 61
Efter sådden - 61
Ogräsharvning - 62, 63
Jordvård på hösten - 63, 64
Växtföljd - 64
Växtföljden vid Ugglehult - 65, 66
Trädan - 66
Mot rotogräsen - 67
Underverket i skrivsanden - 67, 68
Vad spillningen efter en ko är värd - 68, 69
Den oerhörda vanvården - 70, 71
Cementera ladugården! - 71, 72
Gödselstaden - 72, 73
Pressvattenbrunn och urinbrunn - 73
Gödseln skall packas - 73, 74
Varför urinen skall samlas - 74
Ingen halm i gödseln! - 75
Den fasta spillningens utförande - 75, 76
Den mänskliga spillningen - 76, 77
Komposten - 77
Konstgödsel - 78
Vad olika växter behöva - 79
Utför gödslingsförsök! - 79, 80
Utsäde - 80, 81
Insamling av utsäde direkt från åkern - 81, 82
Vad kraftigt utsäde betyder - 82
Tisells utsädessåll - 82, 83
Innerkorn och ytterkorn i havre - 83, 84
Provning av grobarheten - 84
Varmvattenbetning - 85
Odling av rotfruktsfrö - 85
Den tredje potatiskorgen - 86
Ugglehults potatislåda - 86
Rotfrukter avkasta trefaldt mot säd - 87
Mångsidig rotfruktsodling - 87, 88
Rotfrukternas plats i växtföljden - 88, 89
Beredning av jorden för rotfrukterna - 89
Rotfruktssådden - 89, 90, 91
Rotfrukternas skötsel - 91
Mot jordloppan - 91, 92
Ugglehultshackan - 92, 93, 94, 95, 96
Kohackan - 96, 97
Rotfrukternas avstånd och gallring - 97, 98
Rotfruktsskörden - 98
Rotfruktsstukan - 98, 99
Potatis på vall - 99, 100
Sädessorter - 100
Klöver och gräs - 100, 101
Gräsfröblandning för vallar - 101
Ängsskötsel - 101, 102
Förbättring av betesmark - 102
Mossodling - 102
Odla baljväxter! - 103
Jordympning för baljväxter - 104
Baljväxterna och andra växter som grönfoder - 104, 105
Lusern - 105, 106
Lupiner som gröngödsling - 106
Jordbruk och boskapsskötsel - 106, 107
En god individ av en god stam - 107, 108
Foderplan - 108
Fodret - 108
Foderenheter - 108, 109, 110, 111
Underhållsfoder - 112
Mjölkpruduktionsfoder - 112, 113
Ytterligare om fodringen - 113
Hur stråfodret kan inskränkas - 113, 114
Mera mjölk, mera foder - 114
Provmjölkning - 114, 115
Mjölkvågen - 115, 116, 117
Provmjölkning för bestämmande av avelsvärdet - 117
Ännu ett skäl för provmjölkning - 118
Mycken mjölk och fet mjölk - 118, 119
Uppvägning av hö och kraftfoder - 119
Hövågen - 119
Bestämda fodertider - 120
Glada och ljusa ladugårdar - 120, 121
Ladugården vid Ugglehult - 121, 122
När högmjölkande kor komma på bete - 122, 123
Kraftfoder i hagen - 123
Sommarstallfodring - 123, 124
Huru man skall mjölka - 124, 125
Rent i ladugården vid mjölkningen - 125
Renlighet vid mjölkningen - 125, 126
Eftermjölkningen - 126, 127
Hur ofta skola vi mjölka? - 127, 128
Hur fetthalten uträknas - 128
Kalvningen - 128, 129
Kalvens uppfödning - 129, 130
Kons betäckningstid - 130
Tuberkulinprov - 130
Förslag till utfodring av kalvar och ungdjur - 131
Arbetsordning i ladugården vid Ugglehult - 132, 133
Ytterligare om utfodringen - 133, 134
Påminnelser uppsatta å väggen i ladugården vid Ugglehult - 135, 136, 137
Vad ladugårdsskötseln kan giva - 137
Resultatuppgifter från Ugglehult - 138, 139, 140, 141, 142
Vad torvströ duger till - 143
Hur torvströ upptages - 143, 144
Torvströets förmåga att uppsuga urin - 144, 145
Kalk i torvströet - 145
Andra ströämnen - 145, 146
Svinskötseln - 146, 147
Uppföd grissuggor! - 148
Kokning på en gång av all svinpotatis - 149
Hönsskötseln i Sverge och Danmark - 149
Egen bostad åt hönsen - 149, 150
De sju möblerna i hönshuset - 150, 151
Än mathon då? - 151
En annan framställning om inredningen - 151, 152
Vad krävan innehöll - 152
Morgonmålet - 152, 153
Middagen - 153
Aftonmålet - 153, 154
Håll hönsen i rörelse! - 154
Unga höns värpa bäst - 154
Färska ägg och goda ägg - 154
Hönsraserna - 155
Kontroll över värpningen - 155
Ruvningen - 155, 156
Kycklingfoder - 156, 157
Några råd av mor Sara - 157
Mot ohyra hos höns - 158
Utfodring av kalkonungar - 158
Något om hästar - 158, 159
Hästskyddare - 159
Hästens rykt - 159, 160
Andra anslag i Ugglehultstallet - 160
Hästens bön - 160
Får - 160
Kaninskötsel i Holland och Belgien - 161
Kaninskötsel i Danmark - 161
Ett kaninhus - 161, 162
Ytterligare om kaninuppfödning - 162, 163
Kaninernas gödning - 164
Slakten - 164
Hur smakar kaninkött - 164, 165
Bästa kaninrasen - 165
Biskötseln - 165, 166
Fiskdammskultur - 166
Torvbränsle - 166, 167
Stängselfrågan - 167
Kon som dragare - 167, 168
De tre sätten för tillverkning av smör - 169
Smörberedningen - 169, 170
De två slagen av smör - 170
Osyrat smör - 170, 171
Syrat smör - 171, 172
Kärningen - 172
Beredning av syra - 173
Smörfel - 173
När smöret skall säljas - 173, 174, 175
Tag upp is! - 175
En mjölkkammare - 175
När småbrukarehemmet skall grundläggas - 176
Lägg stugan vid allmän väg! - 176
Vindskydd - 177
Raka gångar i trädgården - 177, 178
Fruktträdgården - 178
Fruktskörden - 179
Köksträdgården - 179, 180
Stugan - 180
Inomhus - 181, 182
Kvinnan - 182, 183
Plan till hem med trädgård - 183
Beräkning av ytor - 184, 185
Kubikinnehåll - 185, 186
Avvägning - 186, 187
Avvägningsprotokoll - 188
Beräkning av ett dikes kubikinnehåll - 188
Fyraårig växtföljd - 189
Den förut skildrade sexåriga växtföljden uppsatt i schema - 190, 191
Åttaårig växtföljd - 192, 193
Sjuårig växtföljd - 194
Småbrukareutbildning — dess början i folkskolan - 195
Praktiska arbeten och vinterkurser - 195, 196
Kortare kurser - 196, 197
Föreläsningar - 197
Modeller och bilder - 197, 198
Vandringslärare, studieresor - 198
Besöksgårdar, kortare resor - 198, 199
Glöm ej kvinnan! - 200
Från lantbruksundervisningskommitén - 200, 201
Vilka skola äga och driva skolorna? - 201, 202
Rum för den personliga undervisningsverksamheten! - 202, 203
Äganderätt - 203
Ett slutord av föreläsaren - 203, 204
För fjärde gången vid Ugglehult - 204, 205
Ett stort sällskap - 205, 206
Bokföring för varje enskilt fruktträd - 206, 207
Hackrensad säd. Förevisningsfält - 207, 208
Lektioner i ladugården - 208, 209
Ingen överbetning i skogen - 209, 210
Bönor till fiskföda - 210, 211
Fjäderfän och bin - 211, 212
Recept till sockerlösning för bin - 212
Mera om redskap och annat - 212, 213
Ett innehållsrikt hus - 213, 214
Studiefärd och fest - 214, 215
En hyllning - 215, 216
Femte besöket vid Ugglehult. Jordbruksministern och två landshövdingar vid fiskeristationen - 216, 217
Förvandling av skogskärren - 217, 218
Skörden ur vattnet - 218, 219
Jordbruksministern som middagsgäst - 219, 220, 221
Lådan och kuvertet - 221
Ugglehults växtföljd gällande från och med 1907 - 222, 223, 224
Åttaårig växtföljd med utsträckt sädesodling - 224, 225
Gödslings- och utsädesberäkning våren 1908 vid Ugglehult - 226, 227
Gödslings- och utsädesberäkning hösten 1907 vid Ugglehult - 228
Ännu en inkomstkälla — jaktvårdsföreningar sockenvis - 229, 230
Vad jakten å ett sockenområde kan giva - 230, 231
Småbruk och jakt passar ej i stycke - 231
Förslag till stadgar för jaktvårdsföreningar och andra ekonomiska föreningar - 232, 233, 234, 235, 236
Ett sammanbyggt småbrukarehem - 236, 237, 238
Hur en småbrukslägenhet skall byggas - 239, 240, 241, 242
Modell till ett svinhus - 242, 243
Ugglehult i kartor och planer - 243, 244, 245, 246
    Karta över Ugglehult - 244
Trädgård och åbyggnader vid Ugglehult - 246, 247, 248
Huvudbyggnaden vid Ugglehult - 248, 249, 250, 251
Flygelbyggnaden vid Ugglehult - 251, 252, 253
Ladugården vid Ugglehult - 253, 254, 255
Svinhuset vid Ugglehult - 255, 256, 257
Hönshuset vid Ugglehult - 257
Bykstugan vid Ugglehult - 258
Vagnboden vid Ugglehult - 258
Ugglehult är icke färdigt än - 259, 260
Ugglehult som svenskt program - 260, 261, 262, 263, 264, 265
    Tabeller m. m. - 266
Specifik vikt - 266
Vad en hektoliter väger - 266
Vad en kubikmeter väger - 266
Vad träslag väga - 266, 267
Trädslagens varaktighet - 267
Unga bidrottningar - 267
Genomskärning av ladugården vid Ugglehult - 268
Svinfoder - 268, 269
Karpfodring och dammförbättring - 269, 270
Undersökning av jordens kalkbehov - 270
Mjölk- och smörfel av oriktig foderblandning - 270
Fruktträdsplantering - 270, 271
En praktisk kvinnoskola - 271, 272, 273, 274
Ugglehults nya fördelnings-hövåg - 274, 275
Ugglehults fördlenings- eller minuterings-hövåg för daglig användning och kontroll - 275, 276
Ytterligare om vårbruket - 276
Ytterligare om handhackning av säden - 276
Än en gång vid Ugglehult - 277, 278, 279, 280, 281, 282
Vad som kan vinnas från en trädgård på 1,200 kvadratmeter - 283, 284, 285
Småbruk på ett tunnland - 286, 287, 288, 289
Tusen kronors tillskott från ett och ett halvt tunnland - 289, 290, 291, 292
Närmare om bokföringen vid Ugglehult - 292, 293
Inventarieförteckning - 293
Kassaboken - 293
Kassafördelningen - 293, 294
Huvudboken - 294, 295
Varukontos dagbok - 295
Avräkningsbok - 296
Mejeriets dagbok - 296
Dagsverksjournal - 296, 297
Hur arbetskostnaderna fördelas - 297, 298
Hur hushållsutgifterna fördelas - 298, 299
Något om bokslutet - 299, 300
Ugglehults böcker på bordet - 300, 301, 302
Vad en underhållsdag vid Ugglehult kostar - 302
Ett kassaboksblad - 303
Närmare om hushållsutgifternas fördelning under 1909 - 304, 305
Närmare om hushållsbokföringen vid Ugglehult - 305, 306
Närmare om andra avdelningar av Ugglehults bokföring - 306, 307, 308
Från Ugglehults böcker år 1908 - 308, 309, 310
Bebyggande av en lantgård - 311
Beskrivning till bostadshuset - 311, 312, 313, 314, 315, 316
Allmän plan för ekonomihusen - 316
Beskrivning till ladugårdsplanen - 316, 317, 318, 319
Stallet, foderladan, rotfruktsrummet, gödselhuset - 319, 320, 321, 322, 323
Svinhuset - 323, 324
Hönshuset - 324, 325
Övriga byggnader och avdelningar - 325, 326, 327
Till situationsplanerna - 327, 328
Mindre bostadslägenhet - 329
Ladugård för fyra kor m. m. - 329, 330, 331, 332, 333
Kostrådsförslag för ladugård till fyra kor m. m. - 333, 334
Kostnadsförslag för ladugård till en ko m. m. - 334
Tavlan i ladugården - 335, 336
Bokföring och bokslut begripliga - 336, 337, 338, 339, 340, 341
Kontroll över bokföringen - 341, 342
Dagbok - 342, 343
Bokslut - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
Hur egnahemslånen återbetalas - 349, 350
Produktionen vid Ugglehult - 351, 352, 353, 354, 355
Föreningen Odlaren. — Praktiskt resultat av ett Ugglehultsbesök - 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364
Fotografier - 364, 365, 366, 367, 368
Rättelser - 369, 370, 371
Bildförteckning - 377, 378
Alfabetiskt uppslag - 379, 380, 381, 382, 383, 384
    Alvluckrare ... - 379
    Första ... - 380
    Kalvningen ... - 381
    Mångårig ... - 382
    Smör ... - 383
    Uppvärmning ... - 384
Baksidestext - baksida

Project Runeberg, Fri Mar 15 21:35:06 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ugglehult/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free