- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
Fjerde bandet. Råämnenas kemiska behandling

(1873-1875) Author: Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

UPPFINNINGARNAS BOK.

Öfversigt af det industriela arbetets utveckling
på alla områden.

Öfversättning under medverkan af sakkunniga män
redigerad af

O. W. Ålund

Fjerde bandet.
Råämnenas kemiska behandling.
Med 361 i texten intryckta illustrationer.

Stockholm,
L. J. Hiertas förlagsexpedition. 1873
P. A. Nymans Tryckeri. 1874


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är fjärde bandet av sju. Se vårt förord till hela verket.

Kvar att göra: korrekturläsning.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, vinjett efter titelbladet, i, ii, iii, impressum

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, vinjett efter titelbladet, i, ii, iii, impressum
Inledning - 1, 2, 3
Kemins historia - 3, 4
De gamlas kemiska kunskaper - 4, 5, 6, 7
Alkemins tidehvarf - 7, 8, 9, 10
Den medicinska kemins tidehvarf - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Den nyare kemin - 17
Den flogistiska teorin - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Den nyare qvantitativa kemin - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Elementen - 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Apparater och metoder - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Reaktioner och reagentier - 52, 53, 54, 55
Kemisk analys - 55, 56, 57, 58

Bruksarbetaren.


Metallernas betydelse som kulturmedel - 59, 60, 61
Malmernas anrikning - 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Metallurgiska processer - 70, 71
Bränning och röstning - 71, 72, 73, 74, 75, 76

Jernet och jernindustrin.


Jerntillverkningens början och utveckling - 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Jern och kol - 84, 85
Jernets tillverkning - 85, 86, 87, 88, 89, 90
Tackjernet - 90, 91
Stångjernet - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Gammalt jern - 102, 103, 104
Varm bläster. Ugnsgasernas användning. Eldning med gas - 104, 105, 106, 107, 108
Stålet - 108, 109, 110, 111, 112
Råstålet - 111
Brännstålet - 111, 112, 113, 114
Uchatiusstålet - 114, 115
Bessemerstålet - 115, 116, 117, 118, 119
Gjutstålet - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Det indiska stålet - 125, 126, 127
Gjutjernet - 127, 128, 129, 130
Formningen - 130, 131, 132, 133, 134
Jernets förtenning, förzinkning, emaljering o. s. v. - 134, 135, 136, 137, 138
Jerntillverkningen i olika länder - 138, 139
Jernets täflingskraft - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Den svenska jernhandteringen - 145, 146, 147, 148

Zink, kadmium, kobolt, nickel, antimon och vismut.


Zink - 149, 150, 151, 152, 153
Zinkmalmerna och deras tillgodogörande - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Zinkgjutning - 159, 160, 161
Zinkhvitt - 161, 162, 163, 164
Kadmium - 164, 165, 166
Kobolt, nickel och nysilfver - 166, 167
Kobolten - 167, 168
Koboltmalmerna och deras tillgodogörande - 168, 169, 170, 171, 172, 173
Nickeln - 173, 174, 175
Nickelmalmernas tillgodogörande - 175, 176, 177, 178
Nysilfret - 178, 179, 180, 181, 182
Antimon - 182, 183, 184, 185, 186
Vismut - 186, 187, 188, 189

Kopparn.


Historik - 190, 191, 192
Kopparns förekomst i naturen - 192, 193, 194
Malmernas metallurgiska behandling - 194, 195, 196, 197, 198
Kopparns bearbetning - 198, 199, 200, 201
Kopparns legeringar - 201, 202
Brons - 202, 203, 204, 205
Klockgjutning - 205, 206, 207, 208, 209
Kanongjutning - 209, 210, 211
Statygjutningen - 211, 212
Formningen - 212, 213, 214, 215
Gjutningen - 215, 216, 217, 218, 219, 220
Messing - 220, 221, 222, 223, 224
Gjutgods af messing - 224

Bly, tenn och qvicksilfver.


Blyet - 225, 226, 227
Blyets åtskiljande ur malmen - 227, 228, 229, 230
Silfrets afskiljande - 230, 231, 232, 233
Blyets tekniska användning - 233, 234, 235, 236, 237
Tennet - 237, 238, 239, 240
Tennmalmerna och deras tillgodogörande - 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246
Tennets tekniska användning - 246, 247, 248, 249
Legeringar - 249, 250
Qvicksilfret - 250, 251
Det metalliska qvicksilfret - 251, 252
Förekomst och tillgodogörande - 252, 253, 254
Det metallurgiska förfarandet - 254, 255, 256
Användningssätt - 256, 257
Kemiska föreningar - 257, 258, 259

De ädla metallerna.


Silfret - 260, 261, 262
Silfrets förekomst - 262, 263, 264
Silfrets utbringande - 264, 265, 266, 267, 268, 269
Silfrets egenskaper och föreningar - 269, 270, 271
Silfvertråd - 271, 272
Försilfring - 272, 273, 274
Myntslagningen - 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Medaljprägling - 290

Guldet, platinan och hennes följeslagare.


Guldets historia - 291, 292
Guldets förekomst - 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
Raffinering - 309, 310, 311
Guldets användning - 311, 312
Legeringar - 313
Guldslageriet - 313, 314, 315
Förgyllning - 315, 316, 317, 318, 319
Platinan och hennes följeslagare - 319, 320, 321
Förekomstsätt - 321
Platinans afskiljande - 321, 322
Platinans egenskaper och användning - 322, 323, 324
Palladium, osmium, iridium - 324, 325
Platinans föreningar och användning - 325, 326

Aluminium och magnesium. De konstgjorda ädelstenarna.


Lerjorden och hennes förekomst i ädelstenarna och andra mineral - 327, 328
Ädelstensfabrikationen - 328, 329, 330, 331
Aluminium - 331, 332, 333
Fabriksmässig framställning af aluminium i Frankrike - 333, 334
Aluminiets egenskaper - 334, 335
Aluminiumteknik - 335
Legeringar - 335, 336
Magnesium - 336

Lervarorna och deras tillverkning.


Inledning - 337, 338
Historik - 338
Förhistoriska kärl - 339, 340, 341
Egypten, Assyrien, Babylonien - 341, 342, 343, 344, 345
Grekland - 345, 346, 347
Etrurien - 347
Rom - 347, 348, 349
Kina - 349, 350, 351, 352, 353, 354
Korea - 354
Japan - 354, 355
Indien - 355
Persien - 355, 356
Araberna och morerna - 356, 357, 358, 359
Frankrike, England, Tyskland och Holland under medeltiden - 359, 360
Italien under medeltiden och renässansen - 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
Frankrikes och Hollands fajanser under 16:e-18:e århundradena - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
Porslinets uppfinning i Europa - 375, 376, 377
Meissen och andra tyska fabriker - 377, 378, 379, 380
S:t Cloud och Sèvres - 380, 381, 382, 383
Äldre engelska porslinsfabriker - 383, 384
Uppfinnandet i England af den fina fajansen och det benäkta porslinet - 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Lergodsindustrins utveckling och nu varande ståndpunkt i Europa - 394, 395, 396, 397, 398, 399
Den svenska lervarutillverkningen - 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
Lergodstillverkningens teknik - 406, 407, 408, 409
Bygnadsteglet - 409, 410, 411, 412, 413
Krukmakargodset - 413, 414
Vanlig fajans - 414, 415, 416, 417
Den fina fajansen - 417, 418, 419, 420, 421
Stengodset - 421, 422
Frittporslin - 422
Det benäkta porslinet - 422, 423
Det fältspatäkta porslinet - 423, 424, 425, 426, 427
Lervarornas utsmyckning - 428, 429, 430, 431, 432

Kalk, cement och gips.


Kalkens utbredning i naturen - 433, 434, 435
Kalkbränning - 435, 436, 437, 438
Kalkens släckning - 438, 439
Hydrauliskt murbruk - 439, 440, 441
Svenskt cement - 441, 442
Gips - 442, 443
Gipsformar - 443, 444
Gipsens gjutning - 444, 445
Stucco - 445
Baryt och strontian - 445, 446

Alun, soda och salpeter.


Alkalierna i naturens hushållning - 447, 448, 449, 450
Potaskan - 450, 451, 452
Kaustikt kali - 452, 453
Alun - 453, 454, 455
Framställningen af alun - 455, 456, 457, 458
Sodan - 459, 460
Den leblancska metoden - 460, 461, 462, 463
Det kemiska förloppet - 463, 464, 465, 466, 467, 468
Salpetern - 468, 469
Salpeterbildningen i jorden - 469, 470, 471, 472
Natronsalpetern - 472, 473, 474
Natronsalpeterns förvandling till kalisalpeter - 474
Salpetersyran - 474, 475
Framställningen af salpetersyra - 475, 476, 477, 478, 479
Kungsvatten - 479
Saltsyra och klor - 479, 480

Glaset och dess förarbetning.


Glasets betydelse - 481, 482
Kiselsyran - 482, 483
Glasmassan - 483, 484, 485, 486, 487
Glasets historia - 487, 488, 489, 490, 491, 492
Den venezianska glasindustrin - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
Den tyska glastillverkningen - 498, 499, 500
Arbetena i glashyttan - 500, 501
Glasugnarna - 501, 502, 503, 504
Kärl och förfaringssätt - 504, 505, 506, 507, 508
Färgade glas - 508, 509
Smältningen - 509, 510
Glasmassans förarbetande - 510, 511, 512, 513, 514
Taffel- eller skifglas - 514, 515, 516
Glasets gjutning. Spegelglas - 516, 517, 518
Slipningen - 518, 519, 520
Spegelbeläggningen - 520, 521
Silfverspeglar - 521, 522
Glasrören - 522, 523
Glasperlor - 523, 524, 525, 526, 527
Millefiori och petinet - 527, 528
Emaljglas. Glasmosaik - 528, 529, 530
Konstblåsning - 530, 531, 532
Glasets vidare bearbetning och smyckning - 532, 533, 534
Glasslipning - 534, 535, 536, 537, 538
Glasmåleriet - 538, 539, 540, 541, 542
Vattenglaset - 542, 543, 544
Glastillverkningen i Sverige - 544, 545

Svaflets industrier.


Svaflets betydelse - 546, 547, 548, 549
Svaflets tillgodogörande - 549, 550, 551, 552, 553
Svaflets användning - 553, 554
Svaflets föreningar med syre - 554
Svafvelsyrligheten - 554, 555
Undersvafvelsyrligheten - 556
Svafvelsyra - 556, 557, 558
Tillverkning af engelsk svafvelsyra - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
Svafvelsyrans användning - 567, 568, 569
Svafvellefver och svafvelväte - 569
Kolsvaflan - 569, 570, 571, 572

Elddonet och fosforn.


Inledning - 573, 574
Lågan - 574, 575
Värmekällor - 575, 576
Elddonet - 576, 577
Stål, flinta och fnöske - 577, 578
Solglaset och brännspegeln - 579
Pneumatiska eller kompressionselddon - 579, 580
Döbereiners vätgaslampa - 580, 581
Det elektriska elddonet - 581, 582
De kemiska elddonen - 582, 583
Fosfor - 583, 584, 585
Fosforns förekomst - 585
Fosforsyran - 585, 586
Framställningen af fosfor - 586, 587, 588, 589
Fosforns egenskaper - 589, 590
Fosforns användning till elddon - 590, 591, 592
Tillverkningen af tändstickor - 592, 593, 594

Uppfinningen af daguerrotypin och fotografin.


Äldre försök till ljusteckning - 595, 596, 597
Uppkomsten af daguerrotypin - 597, 598, 599
Den fotografiska apparaten - 599, 600
Daguerrotypin - 600
Jod och brom - 600, 601, 602, 603, 604
Fotografi på papper - 604, 605, 606, 607
Fotografering med kollodium - 607, 608, 609, 610
Pannotypi - 610, 611, 612, 613
Fotografering på torra vägen - 613, 614, 615, 616
Ögonblickliga bilder - 616, 617, 618
Oförstörbara fotografier - 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625

Krutets uppfinning.


Inledning - 626, 627
Krutet - 627, 628, 629
Krutets framställning - 629, 630, 631, 632, 633, 634
Krutets egenskaper - 634, 635, 636
Konstfyrverkeriet - 636, 637
Bomullskrutet - 637, 638, 639, 640, 641, 642
Nitroglycerin - 642, 643, 644, 645
Ammoniakkrutet - 645, 646, 647, 648
Tändämnen - 648, 649, 650
Tillverkningen af knallhattar - 650, 651

Färgerna och deras beredning.


Inledning - 652, 653, 654, 655
Tillverkningen af bronsfärger - 655, 656, 657
Jernfärger - 657
Berlinblått - 657, 658
Tillverkningen af blodlutsalt - 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665
Blyfärger - 665, 666
Blyhvitt - 666, 667, 668, 669
Ersättningsmedel för blyhvitt - 669, 670
Krompreparat - 670, 671, 672, 673
Kopparfärger - 673, 674, 675, 676
Svafvelmetaller som färgämnen - 677, 678
Antimoncinober - 678, 679
Ultramarin - 679, 680, 681
Lackfärger. Karmin - 681, 682, 683, 684
Pastellstift - 684
Blyertspennorna - 684, 685, 686, 687, 688

Project Runeberg, Fri Dec 17 05:06:30 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/uppfinn/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free