- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
Sjette bandet. Råämnenas mekaniska bearbetning. Register

(1873-1875) Author: Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

UPPFINNINGARNAS BOK.

Öfversigt af det industriela arbetets utveckling
på alla områden.

Öfversättning under medverkan af sakkunniga män
redigerad af

O. W. Ålund

Sjette bandet.
Råämnenas mekaniska bearbetning.
Med 585 i texten intryckta illustrationer.

Stockholm,
Hjalmar Linnströms förlag. 1875
P. A. Nymans Tryckeri. 1875


REGISTER TILL
UPPFINNINGARNAS BOK.

Banden I-IV.

Till Tilläggsbandet »Verldshandeln, dess utveckling, gång och medel» finnes särskildt register.

Stockholm,
Hjalmar Linnströms förlag. 1875
Tryckt hos K. L. Beckman, 1875


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är sjätte bandet av sju. Se vårt förord till hela verket. Det sjunde bandet ("Världshandeln") utgavs även separat och det sjätte bandet är egentligen det sista i serien. Här återfinns ett slutord och register till hela verket.

Slutordet och förteckningen över medarbetare, som upptar fyra onumrerade sidor mellan huvuddelen och registret, förekommer inte i alla tryckta exemplar.

Kvar att göra: korrekturläsning.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, titelbladets baksida, vinjett efter titelbladet, (blank), i, ii, register:titelsida, register:titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, titelbladets baksida, vinjett efter titelbladet, (blank), i, ii, register:titelsida, register:titelbladets baksida

Maskinbygnadskonsten och hennes hjelpmedel.


Historik - 2, 3, 4, 5, 6
Statistiska uppgifter rörande ångmaskinerna - 6, 7, 8
Maskinbygnadskonstens omfång - 8, 9, 10
Praktiska befordrare af maskinbygnadskonstens utveckling - 10, 11, 12, 13
Teoretiska befordrare af maskinbygnadskonstens utveckling - 13, 14, 15
Svenska mekaniker - 15, 16, 17
Material, arbetsmetoder och hjelpmedel - 17, 18, 19
Smidning - 19, 20, 21, 22, 23
Saxar och punsmaskiner - 23, 24
Tillverkningen af ångpannor - 24, 25, 26
Verktygsmaskiner - 26, 27, 28
Svarfstolen - 28, 29, 30, 31
Borrmaskinen - 31, 32, 33
Hyfvelmaskinen - 33, 34, 35
Fräsmaskinen - 35, 36, 37

Eldvapnen, de blanka vapnen och stålverktygen.


Eldvapnen, de blanka vapnen och stålverktygen - 38
Vapenväsendets historiska utveckling - 39, 40, 41
Eldvapnen - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Råämnet till kanonerna - 48, 49
Kanonernas förfärdigande - 49, 50, 51, 52, 53, 54
Lavetterna - 55, 56, 57, 58, 59, 60
De större staternas artilleri - 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Revolverkanonerna - 66, 67, 68
Raketerna - 68, 69, 70, 71
Det svenska artilleriet - 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Handeldvapnen - 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Bakladdningsgeväret - 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
Jagtgevär och revolvrar - 97, 98, 99, 100, 101
Revolvrarna - 101, 102
Tillverkningen af handeldvapen - 102, 103
De blanka vapnen - 104, 105, 106, 107
Krigarens rustning - 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Vapensmidet - 120, 121, 122
Tillverkningen af blanka vapen - 122, 123, 124
Damaskenklingor - 124, 125, 126, 127, 128, 129
Knif och gaffel - 129, 130
Härdning och anlöpning - 131
Smidningen af bordknifvar - 131, 132, 133, 134
Saxar - 134, 135
Slipning och polering - 135, 136
Tillverkningen af liar - 136, 137
Sågar - 137, 138, 139
Filar och raspar - 139, 140, 141
Tillverkningen af filar - 141, 142, 143, 144

Låsen, de brandfria kassaskåpen och spiktillverkningen.


Historik - 145, 146, 147, 148, 149, 150
Låset och dess delar - 150
Säkerhetsinrättningarna - 150, 151, 152, 153
Olika slags lås - 153, 154, 155
Hänglås - 155, 156
Säkerhetslås - 156, 157, 158, 159, 160
Chubblåset - 160, 161, 162, 163
De brandfria kassaskåpen - 163, 164, 165, 166
Tillverkningen af spik och stift - 166, 167
Maskinspik - 167, 168, 169, 170
Tillverkningen af trådstift - 170, 171, 172
Prydnadsstift - 172, 173, 174
Skruftillverkningen - 174, 175, 176
Metallskrufvarna - 176, 177, 178

Nåltillverkningen.


Historisk inledning - 179, 180
Synålarnas material och tillverkningssätt - 181, 182
Ögat - 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Tillverkningen af knappnålar - 189, 190
Hufvudspiralens spinning - 190, 191
Hufvudets påsättande - 191, 192
Nålarnas insättning i bref - 192, 193
Maskiner - 193, 194

Förarbetningen af bleck och tillverkningen af stålpennor.


Förarbetningen af bleck i äldre tider - 195, 196, 197
Bleckslagarens material och verktyg - 197, 198
Bleckstyckenas hopsättning - 198, 199, 200
Böjningen - 200, 201
Drifvet arbete - 201, 202, 203
Uppdragning - 203, 204
Polering och fulländning - 204
Vattringen - 204, 205
Tillverkningen af stålpennor - 205, 206
Råämnet och dess förberedning - 206, 207
Förberedande arbeten - 207, 208, 209
Fulländningen - 209, 210, 211

Urtillverkningen.


Historik - 212, 213
Ur med hjul och lod - 213, 214
Uret i Strassburgs münster - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Pendeluret - 220, 221, 222
Ur med oro - 222, 223, 224
Fjäderhus och snäcka - 224, 225
Olika gångsystem - 225
Tillbakafallande gångar - 225, 226
De hvilande gångarna - 226, 227, 228
Den fria gången - 228, 229
Fria gångar med konstant kraft - 229, 230
Kompensationer - 230
Gångens reglering - 230, 231
Ur med slagverk - 231, 232, 233
Tornuren - 233, 234, 235
Kronometrarna - 235, 236, 237, 238
Kontrollur - 238
Automater - 238, 239, 240
Urfabrikationen - 240, 241, 242
Den schweiziska urtillverkningen - 242, 243, 244, 245

Guldsmeds- och juvelerarkonsten.


Prydnad, utsiring, ornament - 246, 247, 248
Konststilarna - 248, 249, 250, 251, 252, 253
Bronsen - 253, 254
Juvelerarkonsten - 254, 255, 256
Historik - 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272
Juvelerarkonstens teknik - 272, 273, 274, 275, 276
Emaljering - 277, 278, 279, 280

Träets bearbetning.


Träets bearbetning - 281, 282
Träets förberedande behandling, torkning, impregnering m. m. - 282, 283, 284
Historik - 284, 285, 286
Maskinsågar - 286, 287, 288
Fanersågar - 289
Hyfvelmaskiner - 289, 290, 291
Svarfmaskinen - 291
Borr- och stämmaskiner - 292
Universalmaskiner - 292, 293
Maskiner för särskilda ändamål - 293, 294, 295, 296
Träsnideri och möbelsnickeri - 296, 297, 298
Möbelsnickeriet - 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305

Svarfkonsten och leksakstillverkningen.


Svarfkonstens uppfinning - 306, 307
Råämnena för svarfkonsten - 307
Arbetssättet vid svarfningen - 307, 308, 309
Svarfstolens beståndsdelar - 309
Spindelhufvudet - 310, 311
Svarfstål - 312, 313
Supporten - 313, 314, 315
Excentrisk svarfning - 315
Tillverkningen af knappar - 315, 316, 317, 318
Leksakstillverkningen - 318, 319, 320
Tabletteriet - 320, 321, 322

Vagnmakeriet.


De äldsta vagnarna - 323, 324, 325, 326, 327
Tillverkningen af en täckvagn - 327, 328, 329, 330, 331
De nationela åkdonen - 331, 332, 333

Korg- och halmflätning.


Korgflätningens ålder - 334, 335
Korgflätning - 335, 336, 337
Halmflätning - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
Panamahattar - 345, 346

Trådämnenas förarbetning. Spinningen.


Inledning - 347, 348
Historik - 348, 349, 350, 351
De hufvudsakligaste råämnena - 351, 352
Ullen - 352, 353, 354
Bomullen - 354, 355, 356, 357
Linet - 357, 358, 359, 360
Silket - 360, 361, 362
Silkesmasken - 362, 363
Råsilkets framställning - 363, 364, 365, 366
Förfalskningar af råämnet - 366, 367
Spinningen - 367, 368, 369, 370, 371, 372
Den mekaniska bomullsspinningens utveckling - 372, 373, 374, 375
Hufvudoperationerna vid spinningen - 375, 376
Förberedningsmaskiner för bomullens luckring och rensning - 376, 377, 378
Kardmaskiner - 378, 379, 380, 381
Sträckmaskinen - 381, 382, 383
Förspinnmaskinen - 383, 384
Finspinnmaskinerna - 385
Mule-jennyn eller mulespinnmaskinen - 385, 386, 387
Garnets haspling, sortering och inpackning - 387, 388, 389
Mekanisk ullspinning - 389, 390, 391, 392, 393
Kamgarnsspinningen - 394, 395, 396, 397, 398
Linspinning - 399, 400, 401, 402, 403
Den svenska spånadsslöjden - 403, 404

Repslageriet.


Inledning - 405, 406
Tåget - 406
Ämnet - 406, 407
Slagningen - 407, 408, 409, 410, 411
Maskinrepslageri - 411, 412, 413, 414, 415
Tågförbindningar - 415, 416
Bandlinor eller plattingar - 416
Jerntrådslinor - 417

Väfningen.


Hvad är en väfnad? - 418, 419, 420, 421, 422
Väfstolen - 422, 423, 424, 425, 426, 427
Väfningens förarbeten - 427
Spolningen - 427, 428, 429
Varpning eller kettingsskärning - 429, 430, 431
Bomningen - 431, 432
Inredningen och uppsnörningen - 432, 433
Varpgarnets klistring och limning - 433
Väfningen - 433, 434
Grundformerna: taft, kypert och atlas - 434
Lärft- eller taftartade väfnader - 434, 435
Kypertartade väfnader - 435, 436, 437
Atlas eller satin - 437, 438
Tramp- och dragarbete - 438, 439, 440
Kontermarsch- och jacquardväfning - 440, 441, 442, 443, 444
Jacquardmaskinen - 444, 445, 446, 447, 448, 449
Den elektriska väfstolen - 449, 450
Sjalväfningen - 450, 451
Dubbeltyg eller rundväfnader - 451, 452, 453
Gas, sammet, mattor, tapeter och band - 453, 454
Sammet - 454, 455
Mattor och gobeliner - 455, 456, 457
Gobelinernas tillverkning - 457, 458, 459
Band - 459, 460
Den mekaniska väfstolen - 460, 461, 462, 463, 464, 465
Appretering - 465, 466, 467, 468
Spetstillverkningen - 468, 469, 470, 471, 472, 473
Sveriges väfnadsslöjd - 474, 475, 476

Symaskinen.


Historik - 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484
Symaskinens sammansättning och arbetsförmåga - 484
Den entrådiga kedjesöms- eller tamburstickningsmaskinen - 484, 485
Dubbeltrådsmaskinen - 485, 486, 487
Maskin med gripare - 487
Grover-bakermaskin med cirkelnål - 487, 488
Cylindermaskinen - 488, 489
Broderingsmaskinen - 489, 490, 491

Papier-maché och beslägtade ämnen.


Industrins ursprung - 492, 493
Tillverkningen af papier-maché - 493, 494, 495
Stenpapp - 495
Öfverformningsmetoden. Dostillverkningen - 495, 496, 497, 498, 499
Papperslinne - 499, 500, 501

Bokbinderiet.


Drag ur dess historia - 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511
Bokbinderiets teknik - 511, 512, 513, 514, 515, 516
Häftningen - 516, 517
Ryggen - 517, 518
Beskärningen - 518
Snittet - 519, 520
Permarna - 520, 521, 522, 523, 524, 525

Lädrets förarbetning. Sadel-, sko- och handskmakerierna.


Lädrets förarbetning - 526, 527, 528
Skomakaren - 528
Handtverksmässigt skomakeri efter gammal metod - 528, 529, 530
De nyare framstegen inom skomakeriet - 530, 531, 532, 533
Pliggmaskinen - 533, 534
Glacéhandskar - 534, 535, 536, 537

Förarbetning af hår, borst och tarmar.


Tillverkningen af filt - 538, 539
Hattmakaren - 539, 540
Filtningen - 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547
Borst, borstar och penslar - 547, 548, 549, 550, 551, 552
Tarmsträngar - 552, 553, 554

Slutbetraktelse.


Slutbetraktelse - 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Alfabetisk öfversigt af alla tiders vigtigaste uppfinningar och framsteg - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Kronologisk öfversigt af alla tiders vigtigaste uppfinningar och framsteg - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Rättelser i Uppfinningarnas bok, banden 1-6 - 624
Slutord af förläggaren - slutord:i
Förteckning på medarbetarna uti Uppfinnginarnas bok - slutord:ii, slutord:iii, slutord:iv

Register


Förkortningar i registret - register:3, register:4
Namn- och sakförteckning till Uppfinningarnas bok
Register: Aachen... - register:5
Register: Afdunstningsköld... - register:6
Register: Alfonso... - register:7
Register: Amalgam... - register:8
Register: Anilinolja... - register:9
Register: Aquaverde... - register:10
Register: Armstrong... - register:11
Register: Aten... - register:12
Register: Baalstemplet... - register:13
Register: Bandet... - register:14
Register: Baux... - register:15
Register: Berg... - register:16
Register: Bernal... - register:17
Register: Bildstoder... - register:18
Register: Block... - register:19
Register: Bogenhausen... - register:20
Register: Boningsplatser... - register:21
Register: Bottnio... - register:22
Register: Brescia... - register:23
Register: Brugne... - register:24
Register: Bullyträd... - register:25
Register: Böckser... - register:26
Register: Cannstadt... - register:27
Register: Cell... - register:28
Register: Charleston... - register:29
Register: Cirkelsåg... - register:30
Register: Cook... - register:31, register:32, register:33, register:34, register:35
Register: Dolkar... - register:36, register:37, register:38, register:39, register:40
Register: England... - register:41, register:42, register:43, register:44, register:45
Register: Flintglas... - register:46, register:47, register:48, register:49, register:50
Register: Gaat... - register:51, register:52, register:53, register:54, register:55
Register: Gotha... - register:56, register:57, register:58, register:59, register:60
Register: Haag... - register:61, register:62, register:63, register:64, register:65
Register: Hjerppipa... - register:66, register:67, register:68, register:69, register:70
Register: Indigoväxt... - register:71, register:72, register:73, register:74, register:75
Register: Kaffeberget... - register:76, register:77, register:78, register:79, register:80
Register: Kirsch... - register:81, register:82, register:83, register:84, register:85
Register: Krigsskepp... - register:86, register:87, register:88, register:89, register:90
Register: Lenormand... - register:91, register:92, register:93, register:94, register:95
Register: Lärftsnörning... - register:96, register:97, register:98, register:99, register:100
Register: Menate... - register:101, register:102, register:103, register:104, register:105
Register: Myntprägel... - register:106, register:107, register:108, register:109, register:110
Register: Odontoperis... - register:111, register:112, register:113, register:114, register:115
Register: Pelesjti... - register:116, register:117, register:118, register:119, register:120
Register: Potaskkyp... - register:121, register:122, register:123, register:124, register:125
Register: Reutte... - register:126, register:127, register:128, register:129, register:130
Register: Salamandergift... - register:131, register:132, register:133, register:134, register:135
Register: Silfvertillverkning... - register:136, register:137, register:138, register:139, register:140
Register: Solblekning... - register:141, register:142, register:143, register:144, register:145
Register: Stol... - register:146, register:147, register:148, register:149, register:150
Register: Säkerhetslås... - register:151, register:152, register:153, register:154, register:155
Register: Tolubalsam... - register:156, register:157, register:158, register:159, register:160
Register: Tändsticksindustri... - register:161, register:162, register:163, register:164, register:165
Register: Vegetabilier... - register:166, register:167, register:168, register:169, register:170
Register: Vågbalans... - register:171, register:172, register:173, register:174, register:175
Register: Örtböcker... - register:176
Öfversigt af verkets omfång... - register:176

Project Runeberg, Fri Dec 17 05:06:16 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/uppfinn/6/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free