- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok /
Sjunde bandet. Verldshandeln, dess utveckling, gång och medel

(1873-1875) Author: Friedrich Georg Wieck, Otto Wilhelm Ålund
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

UPPFINNINGARNAS BOK.

Öfversigt af det industriela arbetets utveckling
på alla områden.

Öfversättning under medverkan af sakkunniga män
redigerad af
O. W. Ålund

Sjunde bandet.
Verldshandeln, dess utveckling, gång och medel.
Med 349 illustrationer.

Stockholm,
Hjalmar Linnströms förlag. 1875
Tryckt hos K. L. Beckman. 1875


VERLDSHANDELN,
dess utveckling, gång och medel.

Öfversättning under medverkan af sakkunniga män
redigerad af
O. W. Ålund

Med 349 illustrationer, deribland en karta öfver
verldsvägarna
samt en flaggkarta.

Stockholm,
Hjalmar Linnströms förlag. 1875


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är sjunde bandet av sju ("Verldshandeln"), som även lär ha utgivits separat. Se vårt förord till hela verket.

I anslutning till innehållsförteckningen finns följande notis: Af uppsatserna i detta band äro Fartygens bygnad och utrustning, - Ångfartyget, - Fartyget som krigsmedel, - Hamnar och dockor, - Sjöfarten och verldshandeln i våra dagar utarbetade af kaptenen vid kungliga flottan R. Pettersen, som dessutom granskat och gjort tillägg till öfriga afdelningar om sjöväsendet och sjöfarten.

Kvar att göra: korrekturläsning.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, titelbladets baksida, alternativ titelsida, vinjett efter titelbladet, i, ii, iii, iv

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, vinjett före titelbladet, titelsida, titelbladets baksida, alternativ titelsida, vinjett efter titelbladet, i, ii, iii, iv
Inledning - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Blick på handelns och slöjdflitens utveckling samt verldshandelns gång.


Handeln i forntiden och medeltiden.
Handeln i forntiden - 13, 14, 15, 16, 17
Handeln i medeltiden - 17, 18, 19
Handelsförbunden - 19, 20, 21
Vexlar - 21
Banker - 21, 22, 23, 24
Det tyska hanseförbundet - 24, 25, 26, 27, 28
De nederländska städerna - 28, 29, 30, 31
Upptäckternas tidehvarf - 31, 32, 33, 34

Medeltidens slöjdflit.


Inledning - 35, 36
Linneväfveriet - 36, 37
Bunt- och sadelmakeriet - 37
Klädesväfningen - 37, 38, 39
Färgarkonsten - 40
Metallarbeten - 40, 41
Ölbryggeriet - 41
Nürnbergs industri - 41, 42
Augsburg - 42, 43, 44

Verldshandelns utveckling under den nyare tiden.


Portugisernas handelsvälde - 45, 46, 47, 48
Antwerpen - 48, 49
Verldshandelns öfvergång till Holland - 49, 50, 51
Amsterdam - 51, 52, 53
Hansans utslocknande - 53, 54
Frankrike - 54, 55
England - 55, 56
Engelsmännen i Nordamerika och Indien - 56, 57, 58
Tyskland - 58, 59

Verldshandelns utveckling i adertonde århundradet.


Verldshandelns utveckling i adertonde århundradet - 60, 61
Det britiska sjö- och handelsväldets begynnelse - 61, 62, 63
De europeiska kontinentalstaternas framsteg - 63, 64, 65, 66

Verldshandelns utveckling och utbredning i nittonde århundradet.


Verldshandelns utveckling och utbredning i nittonde århundradet - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Handelsstatistik - 75, 76

De stora handelsvägarna förr och nu.


Vägar till lands - 77, 78
De äldsta handelsvägarna - 78
Vägar i Ryssland, Mejico och Peru - 78, 79, 80
Forntidens vägar - 80, 81, 82
De fornromerska vägarna - 83, 84, 85
Tyska landsvägar under medeltiden - 85, 86, 87
Karavanvägar och karavanhandel - 87, 88, 89, 90
Den stora nordamerikanska öfverlandslinien - 90, 91, 92

Poster och postväsen.


Inledning - 93, 94
Postväsendet - 94
Posten i forntiden - 94, 95, 96, 97
Postväsendet under medeltidens äldre och senare del - 97, 98
Det tyska postväsendets grundläggning - 98, 99
De ryska postanstalterna - 99, 100
Postanstalterna i England - 100, 101, 102, 103
Frankrike - 103
Postregalet och andra postinrättningar i Tyskland - 103, 104, 105, 106
Den tyska postreformen - 106, 107
Preussens postväsen - 107, 108, 109, 110
Försändning af trycksaker, varuprof. Postanvisningarna. Bref korten - 110, 111, 112
Lands- och jernvägsposten - 112, 113
Fältposten - 113, 114
Hufvudpostkontoret i London - 114, 115, 116
Engelsk-ostindiska öfverlandsposten - 116, 117
Sveriges postväsen - 117, 118
Posterna i Afrika och Asien - 118, 119, 120
Posten i Förenta staterna - 120, 121, 122, 123, 124
Tillverkningen af postvagnar - 124
Posten och tidningsväsendet - 124, 125
Brefvexlingen - 125
Postkontoret på Booby-Island - 125, 126
Dufposten - 126, 127
Balongposten - 127, 128

Samfärdsmedlen i hufvudstäderna.


Hufvudstädernas tillväxt - 129, 130, 131
Bärstolen - 131
Droskan och omnibusen - 131, 132, 133
Gatulokomotiv - 133, 134, 135
Spårvägar - 135, 136
Den underjordiska jernvägen - 136, 137
Vattenomnibusen - 137
Stadsbudsinrättningen - 137, 138
Den elektriska lokalposten - 138, 139, 140
Reuters telegrambyrå - 140, 141

Jernvägarna som samfärdsmedel.


Vår tid och jernvägarna - 142, 143
Jernvägsvagnar och lokomotiv - 143, 144, 145
Jernvägarnas utbredning på jorden - 145, 146
Alpbanorna - 146, 147, 148, 149, 150
Pacificbanan - 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
De nordamerikanska jernvägarnas tillväxt - 158
Panamanäset - 159, 160
Panamabanan - 160, 161, 162, 163
De sydamerikanska jernvägarna - 163, 164, 165
De asiatiska jernvägarna - 166
Jernvägarna och kapitalet - 166, 167
Jernvägarnas användning för militära ändamål - 167, 168, 169, 170, 171, 172

Floder och kanaler.


Floder - 173
Vattentrafikens utbildning - 173, 174
Sverige - 174, 175, 176, 177
Flodfarten i Tyskland förr och nu - 177, 178, 179, 180, 181
Ånghalningen - 181, 182
Flodfarten i utomeuropeiska länder - 182, 183, 184, 185
Kanaler - 186, 187, 188
Kanalväsendets utveckling - 188
Amerikanska kanaler - 188, 189
Holländska kanaler - 189
Svenska kanaler - 189, 190, 191, 192, 193, 194
Finlands vattenvägar - 194, 195
Kanaler i jemförelse med andra samfärdsmedel - 195
Kanaler i Tyskland - 195, 196, 197, 198, 199
Suezkanalen - 200
Suezkanalens betydelse - 200, 201
Gamla kanalbygnader - 201, 202
Förslagets återupptagande - 202, 203
Röster mot företaget - 203, 204, 205
Kanalbygnadens utförande - 205, 206, 207
Beskrifning af kanalvägen - 207, 208, 209, 210
Finansiela förhållanden - 210, 211
Kanalens betydelse för verldshandeln - 211, 212, 213, 214
Ångfärjor och trajektfartyg - 214, 215, 216
Slussar - 216
Siler - 216, 217, 218
Förbindelsen öfver kanalen mellan England och kontinenten - 218, 219

Den oceaniska ångfarten.


De första oceanångarna - 220, 221, 222
Karta öfver verldsvägarna - Karta öfver verldsvägarna., Karta öfver verldsvägarna. (forts.), Karta öfver verldsvägarna. (forts.)
Den oceaniska ångfartens tillväxt i våra dagar - 222, 223
Oceanångarnas snabbhet och regelbundna gång - 223, 224
Medeltalstabell öfver resor gjorda från Liverpool (Queenstown) till New-York under den stormiga första hälften af februari 1872 - 223
Den atlantiska ångfarten - 224, 225, 226
Indiska hafvet - 226
Ångfarten på Stilla hafvet - 226, 227
Peninsular-and-oriental-company - 228
De tyska transatlantiska ångbåtsbolagen - 229
Norddeutscher Lloyd - 229, 230, 231
Hamburg-amerikanska paketbåtsbolaget - 231, 232
Baltischer Lloyd - 232
Österreichischer Lloyd - 232, 233, 234
Ångfarten i jemförelse med segelfarten - 234

Godsbefordringen och hennes hjelpmedel.


De äldsta transportmedlen - 235, 236, 237
Godsbefordringen med lastdjur - 237, 238, 239, 240, 241, 242
Hjelpmaskiner för transporten. Släden - 242, 243, 244, 245
Vagnen - 246, 247
Det tyska forväsendet - 247, 248
Det ryska forväsendet - 248, 249, 250
Nedsättning af fraktprisen - 250, 251
Flotte, båt, fartyg - 251, 252

Mässor och marknader.


Marknadernas ursprung ur kyrkliga fester - 253, 254, 255, 256
Leipzigmässan - 256, 257
De svenska marknaderna - 257, 258, 259
Ryska marknader - 259, 260
Marknaden i Nisjnij-Novgorod - 260, 261, 262, 263, 264
Marknader i Sibirien - 264, 265
Marknader i det inre Asien - 265
Marknader i Indien - 265, 266, 267
Marknader i Afrika - 267
Marknaden i Tanta i Egypten - 267, 268
Marknader i det inre Afrika - 268, 269
Marknader i Amerika - 269
Marknaden i det forna Mejico - 270, 271, 272
Marknaden i Dobbo på Aruöarna - 272

Återblick på sjöfartens utveckling.


Sjöfartens betydelse - 273, 274
De gamlas sjöfart - 274, 275, 276, 277, 278
Sjöfarten i medeltiden - 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Upptäckternas tidehvarf - 286, 287, 288, 289, 290, 291
Den svenska kolonin i Amerika - 291, 292, 293, 294, 295
Tyska företag i 17:e århundradet - 295, 296, 297
Vattenvägarnas osäkerhet - 297, 298
Sjöröfvarstaterna vid Medelhafvet - 298, 299
Sjöröfvarna i de östasiatiska farvattnen - 299, 300
Sjöfartens utveckling i adertonde århundradet - 301, 302, 303, 304
Sjöfarten i nittonde århundradet före ångkraftens uppfinnande - 304, 305, 306, 307

Fartygens bygnad och utrustning.


Skeppsbygnadskonstens utveckling i norden och särskildt i Sverige - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
Träfartyg. Ritningen - 316
Varf och bygnadsplats - 316
Bädden - 317
Skeppskroppens sammansättning - 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Fartygets upptackling - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
Jernfartygen - 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
Fartygens utrustning - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354
Benämningar och uttryck hörande till sjömansyrket - 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362

Ångfartyget.


Ångfartygets historia - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Hjulångare - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377
Skrufångare - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383
Reaktionsångare - 383, 384, 385
Klipperskepp. Cigarrfartyg - 385, 386, 387
Bränsle för ångfartyg - 387, 388, 389, 390
Ångbåtsbyggeriet i Sverige - 390, 391, 392, 393, 394

Fartyget som krigsmedel.


Inledning - 395, 396, 397
De olika slagen af krigsskepp - 397, 398, 399
Inredningen af ett krigsfartyg - 399, 400
Flottans utlöpande - 400, 401, 402
Sjöstrid - 403, 404, 405
Skruffartyget - 405, 406, 407
Kanonbåtar - 407, 408
Pansarskeppen - 409, 410, 411, 412
Monitorerna - 413, 414, 415, 416
Kanonen och pansaret - 416, 417, 418, 419, 420, 421
Tornfartygen - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430
Hyponautik, minor och torpeder - 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439

Fartyget i sjön. Manövrerings- och styrmanskonst.


Segel och roder - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Kompassen - 448, 449, 450, 451, 452, 453
Normalkompassen - 453, 454, 455
Inklinationen - 455, 456
Loggen - 456, 457, 458
Geografisk och astronomisk ortbestämning - 458, 459, 460, 461, 462
Sextanten - 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469
Lodet - 469, 470, 471, 472
Barometern - 472, 473
Termometern - 473
Sjökorten - 473, 474
Ebb och flod - 474, 475
Buteljposter - 475, 476
Stormar - 476, 477
Vind- och strömkartor - 477, 478, 479

Inrättningar för sjöfartens betryggande.


Faror och äfventyr på sjön - 480, 481, 482
Stormmanöver - 482, 483, 484
Tornados, cykloner, tyfoner, teifuner - 484, 485, 486, 487
Stiltje - 487, 488
Passerandet af eqvatorn - 488, 489, 490, 491
I hamn - 491, 492, 493
Flaggkarta - Flaggkarta
Flaggor och signaler - 493, 494, 495, 496
Natt- och mistsignaler - 496, 497
Styrningsregler för fartyg, som passera hvarandra - 497, 498, 499
Båkar, prickar och bojar - 499

Fyrar och fyrfartyg.


Fyrbåkar - 500, 501, 502, 503
Fyrar på främmande kuster - 503, 504, 505, 506, 507, 508
Fyrfartyg - 508, 509, 510, 511
Svenska fyrväsendet - 511, 512, 513
Telefoner - 513, 514
Stormsignaler - 514, 515
Lotsar och lotsväsen - 515, 516
Räddning af skeppsbrutna - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Bolag till försäkring och klassificering af fartyg - 525

Dykarkonsten.


Dykarklockan - 526, 527, 528, 529

Hamnar och dockor.


Hamnar - 530, 531, 532, 533
Stockholm, Göteborg, Kristiania, Helsingfors, Kjöbenhavn - 533, 534, 535, 536
Hamburg, Triest, Odessa - 536, 537
Dockor - 537, 538, 539
Flytande dockor - 539, 540, 541, 542
Hydrografiska anstalter - 542
Navigationsskolor - 542, 543
Invalidanstalter - 543, 544

Sjöfarten och verldshandeln i våra dagar.


Vattenvägarnas säkerhet - 545, 546
Det lagliga sjöröfveriet - 546, 547
Sjöröfveriet i de östasiatiska farvattnen - 547
Strandröfveriet - 547, 548, 549
Sjöfartens uppblomstring i den nyaste tiden - 549
Maurys förtjenster om sjöfarten - 549, 550
Ångbåtsfartens uppblomstring - 550, 551
Jätteflodångare - 551, 552
Jetteångare på oceanen. Great eastern - 552, 553, 554
Förbättringar i segelfarten - 554, 555, 556
Vetenskapliga sjöexpeditioner i det nittonde århundradet - 556, 557, 558, 559, 560
Svenska nordpolsexpeditioner - 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Handelsflottorna förr och nu - 568, 569, 570, 571, 572, 573
De stora verldshandelsartiklarna - 574
Bomull, ull, silke, socker, kaffe, te, tobak, opium, ädla metaller, stenkol, jern - 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Verldshandeln - 581, 582, 583
Verldshandelns hufvudstäder - 583
London - 583, 584, 585
Londons handelsdockor - 585, 586
Liverpool - 586, 587
Indiska handelsstäder - 587, 588, 589
Kinesiska handelsstäder - 589, 590
Australiska handelsstäder - 590
Nordamerikanska handelsstäder - 590, 591, 592

Verldstelegrafins utveckling.


Inledning - 593, 594
Underhafstelegrafin - 594, 595, 596, 597, 598, 599
Öfverlandslinierna - 599, 600, 601, 602, 603, 604
Statistiskt - 604, 605, 606, 607, 608

Verldsutställningarna.


Utställningarnas uppkomst och utveckling - 609, 610
Ur utställningarnas historia - 610, 611, 612, 613, 614
Den första verldsutställningen - 614, 615, 616
Kristallpalatset af 1851 - 616, 617, 618, 619, 620
Verldsutställningen i Paris 1855 - 620, 621, 622, 623
Verldsutställningen i London 1862 - 623, 624
Verldsutställningen i Paris 1867 - 624, 625, 626, 627, 628
Utställningspalatset i Paris 1867 - 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641

Verldsutställningen i Wien 1873.


Inledning - 642, 643, 644
Programmet - 644, 645, 646, 647
Utställningsbygnaden - 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653
Den första orienteringen - 653, 654, 655, 656
En vandring genom industripalatset - 656
Amerika - 656, 657, 658
Den engelska utställningen - 658, 659, 660, 661, 662, 663
Britiska Indien - 663, 664, 665, 666, 667, 668
Portugal - 668
Spanien - 668
Den franska utställningen - 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677
Schweiz - 677, 678
Italien - 678, 679, 680, 681, 682, 683
Belgien - 683
Nederländerna - 683, 684
Danmark - 684, 685
Sverige och Norge - 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692
Tyska riket - 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703
Rotundan - 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710
Den östra delen af utställningspalatset - 710, 711
Österrikes utställning - 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721
Rysslands utställning - 721, 722, 723
Den grekiska utställningen - 723, 724, 725
Turkiet - 725, 726, 727, 728
Egypten, Marokko och Centralafrika - 728, 729
Rumänien - 729
Persien - 729, 730, 731
Indien - 731, 732, 733
Kinas utställning - 733, 734, 735, 736
Japans utställning - 736, 737
Jemförelse mellan Japans och Kinas utställning - 737, 738, 739, 740
Bygnaderna i parken - 740, 741
Neue freie presses utställning - 741, 742, 743
Japanska qvarteret - 743, 744
Egyptiska palatset - 744, 745, 746, 747
Turkiska huset - 747, 748
Persiska huset - 748, 749
Marokkanska boningshuset - 749, 750, 751, 752
Ryska bondhuset - 752, 753
Schweiziskt hus - 753
Vorarlbergska bondhuset - 753, 754
Bondhus hos slaviska folkslag - 754, 755, 756, 757
Verldshandelns paviljong - 757, 758
Maskinhallen - 758, 759, 760
Konsthallen - 760, 761, 762, 763, 764
Verldsportot - 764

Register till Verldshandeln (eller Uppfinningarnas bok, 7:e bandet)


Register: Aachen... - 765
Register: Algeriet... - 766
Register: Arsenaler... - 767
Register: Baskista... - 768
Register: Blakeley... - 769
Register: Brask... - 770
Register: Bussning... - 771
Register: Charleroi... - 772
Register: Dantree... - 773
Register: Dsjebel... - 774
Register: England... - 775
Register: Fartygskropp... - 776
Register: Folktyper... - 777
Register: Fresnel... - 778
Register: Galervarf... - 779
Register: Grafit... - 780
Register: Hafsalster... - 781
Register: Havanna... - 782
Register: Hvitbetssockerfabriker... - 783
Register: Jackman... - 784
Register: Juvelerararbeten... - 785
Register: Kartago... - 786
Register: Knappar... - 787
Register: Kristina... - 788
Register: Langa... - 789
Register: Ljusfabrikat... - 790
Register: Magdalena... - 791
Register: Mastkran... - 792
Register: Miller... - 793
Register: Märsfall... - 794
Register: Nordbor... - 795
Register: Opper-Ijssel... - 796
Register: Pasley... - 797
Register: Pliktankare... - 798
Register: Preparat... - 799
Register: Reye... - 800
Register: Råband... - 801
Register: Schulze-Delitzsch... - 802
Register: Silfverarbeten... - 803
Register: Skiljemynt... - 804
Register: South-Foreland... - 805
Register: Stenkolsgrufvor... - 806
Register: Stålplåt... - 807
Register: Sverige... - 808
Register: Temperleylinien... - 809
Register: Träskulptur... - 810
Register: Tåg... - 811
Register: Valencia... - 812
Register: Verldsutställningar... - 813
Register: Vrigstad... - 814
Register: Öfverlanslinier... - 815
Öfversigt af verkets omfång - 816
Anvisning för bokbindaren - 816

Project Runeberg, Fri Dec 17 06:06:08 2004 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/uppfinn/7/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free