- Project Runeberg -  Vita Hominis. Underuisning Om Menniskens Leffned, fra hans Fødsels time, indtil opstandelsen oc Domedag
(1571) With: Anders Sørensen Vedel
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Vita Hominis.

Underuisning Om Menniskens Leffned, fra hans Fødsels time, indtil opstandelsen oc Domedag,

ganske trøstelig for de Gudfryctige oc saare gruelig for alle Wgudelige.


Forord til den elektroniske udgave

I denne Underuisning om Menneskens Leffned skrifver Anders Søffrinssøn V. (Anders Sørensen Vedel, 1542-1616) til daavarende høfvidsmanden paa Gulland (Gotland 1571-1573) Christoffer Valkendorp til Glorup "... For denne orsag skyld, oc til eders salige Broders ihukommelse, hafuer ieg fordristed mig til, at sende eder denne lille Bog. Som er ekon en paamindelse om det nu omtaled er, at huer udi sin velmact skal saa beskicke sig, at hand ved en Christelig affgang, kand träde en Arffuing ind i Himmerigis rige oc det euige Liff. Jeg haffuer fundet dette scrifft, ibland nogle gamle Papistiske Bøger, som vaare aff Her Mickel fordom sogneprest til S. Albani Kircke i Odensee, screffne effter salige Dronning Kirstines begæring oc Prentet her i Kiøbenhaffn for siu oc halfftrediesindstiue (57) Aar forleden. Huad ieg her udi haffuer forbedred, paa Rimene oc meningen, kand den forfare som vil ligne det gamle Exemplar met dette. Oc effterdi ieg haffuer været ombedet at lade det udgaa paa Prenten, saa forhaabis mig at i ville tage denne ringe skenck til tacke. ..."

Denne 1:te udgave 1571 er digitalisert i oktober 2014 fra Early European Books paa Det Kongelige Bibliotek i København og tilpasset for Projekt Runeberg i december 2015 af Ralph E.


This volume was scanned elsewhere and made available by the Internet Archive, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


Korrstapel / Proof bar for this volume

Indhold / Table of Contents


Titel och innehåll
Sidor ... - Omslag, Omslag, blank, blank, Titel, ExLibris, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, blank, blank, Omslag, Omslag, bokrygg

Project Runeberg, Sun Dec 13 06:48:50 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/vitahomini/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free