- Project Runeberg -  Samlede Skrifter : trykt og utrykt /
Digte 3 : 1842-1845

(1918-1940) [MARC] Author: Henrik Wergeland
Titel og innhold | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HENRIK WERGELAND

SAMLEDE SKRIFTER
I. DIGTE

3dje BIND 1842—1845

Utgit av:
Dr. phil. Herman Jæger

STEENSKE FORLAG KRISTIANIA 1919


Förord till den elektroniska utgåvan

Det inscannade bandet kopierades till Projekt Runeberg i januari 2010. Läs vårt förord till hela verket.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: autograf, denne utgave, verktitel, titelsida, bandtitel, i, ii, iii, iv, v, vi

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel og innhold - autograf, denne utgave, verktitel, titelsida, bandtitel, i, ii, iii, iv, v, vi
Napoleon paa St. Helena. Declamatorium med Chor og fuldstemmigt Orchester. Ordene af C. A. Nicander, oversatte af H. Wergeland - 1, 2, 3, 4
Vintervise - 4, 5, 6
Sjørøversang (Af Victor Hugo) - 6, 7
Torquato Tassos Død. Declamatorium med Musik af A. E. Pratté (Brudstykke af K. A. Nicander) - 7, 8, 9, 10, 11, 12
Norges Storthing - 13, 14
Fordums-Venner. Ballade (Henr. Wergeland til Ludvig Daa) - 14, 15, 16
† Maurits Hansen - 16, 17
† Frants Henrik Aubert - 17, 18
    Jøden. Ni blomstrende Torneqviste - 19
I. Sandhedens Armée - 19, 20, 21
II. De tre - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
III. Skibbrudet - 28, 29, 30
IV. Juleaftenen - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
V. Den franske Garde over sin Sergeant Jøden Michaël - 36, 37
VI. Jødinden - 37, 38, 39, 40
VII. Barnet - 40, 41, 42
VIII. Moses paa Bjerget - 42, 43, 44, 45, 46
IX. Tidselskjægplukkeren - 47, 48, 49
Henrik Anker Bjerregaard (i St. Olafs Loge, paa hans Begravelsesdag den 14de April 1842) - 50
Ved Digteren, Højesteretsassessor, Henrik Anker Bjerregaards Grav, den 14de April 1842 - 50, 51, 52
Norges Fjelde - 52, 53
Paa en lykkelig Moders Geburtsdag 3die Juni 1842 - 53, 54
Tidens Værd (Efter Wallin) - 54
Opsang for Brasiliefareren, Briggen Preciosa - 55, 56, 57, 58, 59
Natur- og Menneske-Kjærlighed - 59, 60, 61
Brændevinet (Efter det Svenske) - 61, 62, 63
Vise om Syne-Martha paa Veitastrand i Sogn - 64, 65, 66, 67
Med nogle Bøgekjerner til Udsæd ved Christianssand - 67, 68, 69
„Tone.“ Maurits Hansens sidste Novelle - 69, 70, 71
Sognefjorden - 71, 72, 73
Det gamle Aar - 73, 74
Lad-Hans - 74, 75, 76
† Peter Treschow-Hanson, Lærer ved Krigsskolen - 77
† Ved Sorenskriver Ole Sems Grav. Den 20de Januar 1843 - 78
Bordsang paa Hs. Majestæt Kongens Fødselsdag den 26. Januar 1843 i det dramatiske Selskab i Christiania - 78, 79
National-Divertissement paa Stockholms Theater, paa Hs. Majestæt Kongens Regjerings-Jubileum den 6te Februar 1843 - 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
† Dorothea Andrea Gløersen, født Keilhau - 85, 86
Kongen og Skomagermester Peer Pinde (Efter det Svenske) - 86, 87, 88
Nissen i „Dramatikken.“ Pro- og Epilog ved Aabningen af Studenternes Aftenunderholdninger sammesteds i Foraaret 1843 - 89, 90, 91, 92, 93
Opmuntring til en Yngling (Efter det Svenske) - 93
Opsang for Frankrigfarere - 93, 94, 95, 96
Opsang for Skonnerten Concordia af Kristianssand - 96, 97, 98
Opsang for Briggen „Resolution“ af Frederikshald - 98, 99, 100, 101
17de Mai 1843 (A la Schmahr. Gl. Melodi) - 102
Guldkorn - 102, 103
Guldkorn (Af det Tydske) - 103, 104
Barnet og „Børnevennen“ - 105, 106
Asyl-Børnesang til en Velgjørerinde - 106, 107
Archiv-Vise - 107, 108
For Gustav Kombst og Georg Fein! - 108, 109
Opsang for Briggen Regina, forhen Ostindiefarer - 109, 110, 111
Til Mjøs-Dampbaaden „Jernbarden“ - 111, 112
Velkommen, Georg Fein! - 113, 114, 115
Til Hr. Raadmand Saxild (Ved at læse Avertissementet idag) - 115
Velkommen hjem Robert Hornemann - 116, 117
Skattegraverne (Efter det Tydske) - 117, 118
Til Sognepræst Hesselberg, paa hans Hustrus Begravelsesdag - 118, 119
Hanen paa Taarnet (Efter det Svenske) - 119, 120
Vallersen Gudmund Johnsen Remmen te Kjæresten sin Berit Larsdatter Wangensteen ve Heimætkome si ifraa Christian i Janvari Maane 1843 - 120, 121
Valdersen Gudmund Johnsen Remmen til sin Kjereste Beritte Larsdatter Wangensteen ved sin Tilbagekomst fra Christiania i Januar 1843 - 122, 123
† Herman Ruge - 123, 124
Norge til Amerika ved Ole Bulls Didreise - 124, 125, 126
Sang ved Maadeholdsselskabets Høitid - 126, 127, 128
Farys (Araberen) (Digt af Adam Mickiewicz, oversat af Henr. Wergeland) - 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Ved Overlærer Ulrik Wilhelm Møllers og hans Hustrues Sølvbryllup - 134, 135
En finsk Bondepiges Sang - 135, 136
Tiedemanns Petum - 136, 137, 138, 139
Efter Døden - 139
Sang paa en Julemaskerade - 139, 140
Til „Intelligenssedlernes“ Faktor, Jensen, paa hans 63de Fødselsdag - 140
Schillers Punsch-Sang for Norden - 141, 142
Skinke- og Sylte-Vise - 142, 143
    Kong Carl Johan paa hans ottiaarige Fødselsdag, den 26de Januar 1844 - 143
1. I det dramatiske Selskab - 143, 144
2. Asylbørnenes Sang - 145, 146
Norges Smaa til Kong Carl Johan paa hans ottiaarige Fødselsdag, den 26de Januar 1844 - 146, 147
Scene paa Christiania Theater paa Hs. Maj. Kongens ottiaarige Fødselsdag, 26 Januar 1844 - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
Opsang for Nantesfareren „Kommerceraad Clauson“ af Frederikshald - 155, 156, 157
Efterspil til Fjeldeventyret - 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Kongen lider! - 164, 165
Haab paa Herren! (Efter det Svenske) - 165, 166, 167
Carl Johans Død. Kantate - 167, 168, 169, 170, 171
Det norske Folks Sorg over Kong Carl Johan og dets Hyldest til Kong Oscar - 171, 172, 173
I Barnekammeret ved Carl Johans Død - 173, 174
† Claus Ferdinand Tønder - 175, 176
Paa Kong Carl Johans Begravelsesdag - 177, 178
Indskrift over en Brønd - 178
† Min Moder - 178, 179, 180, 181
Ny Opsang for Briggen „Regina“ - 182, 183, 184
For Ret og Sandhed! Hans Majestæt Kong Oscars Valgsprog - 184, 185, 186
Kast af hvor Bakken er for brat! - 186, 187, 188
Guldkorn - 188, 189
Tak for Raphønen! (Til H. Rasch) - 189, 190
    Den engelske Lods. Et Digt - 191
I. Længsel efter Land - 191, 192, 193, 194
II. Appearance of England - 194, 195, 196, 197, 198
III. Drømmesyn - 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
IV. Lodsen og hans Dreng - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217
V. Isle of Wight. Spithead. „The Albatross“ - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
VI. Scenery. Engelsk Efev - 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
VII. Yachtclubb-Flaaden - 234, 235, 236, 237, 238
VIII. Lodsens Fortælling - 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297
IX. Agterspeilet - 297, 298, 299
X. London. Bedlam - 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
XI. Hardanger - 308, 309, 310, 311
XII. Besøget - 311, 312, 313, 314
Sagvise - 315, 316
To Raad for Livet - 316, 317
Til Niels Dahl - 317, 318
    Jødinden. Elleve blomstrende Tornekviste - 319
Paa Sygelejet - 319, 320, 321
I. Tornekviste? - 321, 322
II. Blodet - 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    1. Barnet - 323
    2. Jomfruen - 325
III. Mødrene - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
    1. Ildebranden - 335
    2. Sammentræffet - 340
    3. Taknemmelighed - 346
IV. Den lykkelige Viv - 352, 353, 354
V. Sjelekamp og Sejer - 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363
VI. Kvinderne paa Kirkegaarden - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373
VII. Drengen ved „Blåaporten“ - 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381
    1. Djurgårdsreisen - 373
    2. Afreisen - 375
    3. Afhentningen - 379
VIII. Røst i Ørknen - 381, 382, 383, 384
IX. Jeg er nu saadan Jeg! (Statsøkonomisk) - 384, 385, 386
X. Følg Kaldet! - 387, 388, 389, 390, 391
XI. Kaadt Ukrudt - 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398
(Anhang.) Etterretningen - 399, 400, 401, 402
Norges politiske Forsvinden - 403
Passeport - 403, 404
Moderens Korstegn over Barnet - 404, 405, 406, 407
Auktion over „Grotten“ - 407, 408, 409
Med en Femtidalerseddel - 410
Sidste Reis - 410, 411, 412
Det, ædle Dame, har jeg fattet - 412
Nu Liv jeg haaber - 412
Man dræber Wergeland i Bladet atter - 413
Verden laae begravt i Sorgen - 413
Jeg har idag et Løfte gjort - 414
Hilsen til Konning Oscar - 414, 415, 416, 417, 418
Brasilie-Farten - 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Sankt Olafs Hjelm var herlig nok at have - 428
Farvel - 428, 429
Paa Hospitalet, om Natten - 430, 431
Anden Nat paa Hospitalet - 431, 432
Mulig Forvexling - 432, 433
Til Foraaret - 434, 435
Til mm Gyldenlak - 435
Den smukke Familie - 436, 437, 438

Project Runeberg, Thu Jan 21 20:15:27 2010 (runeberg) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/wergeland/1-3/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free