[Start]   Projekt Runebergs Wiki - vi hjälps åt att reda ut begreppen!
Dansk biografisk leksikon/index 1. udgave bind 8
Wiki | Dansk biografisk leksikon | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
 Titelside

 1  Holst, Charles Frederik (Frits), f. 1834, Officer, Forfatter 
 2  Holst, Christian, 1731-1807, Præst 
 2-3  Holst, Elisabeth Frederikke Margrethe, 1811-91, Skuespillerinde 
 3-4  Holst, Erik Begtrup, f. 1828, Læge 
 4-5  Holst, Hans Gram, 1744-1815, Officer 
 5-6  Holst, Hans Peter, 1811-93, Digter 
 6-9  Holst, Hans Peter, 1839-93, Præst 
 9-10  Holst, Jens Laurits Christian, 1828-67, Nationaløkonom 
 10-11  Holst, Jens Palle Christian, 1795-1886, Godsejer og Politiker 
 11  Holst, Jørgen Jørgensen, -1663, Boghandler 
 11-12  Holst, Louise Sophie Juliane, 1840-83, Skuespillerinde 
 12-14  Holst, Niels Henrik, 1828-89, Ingeniør 
 14-15  Holst, Paul Christian, 1776 - 1863, norsk Statsmand 
 15-16  Holst, Peder, 1776-1832, Præst 
 16-18  Holst, Peter Nicolai, 1699-1774, Præst 
 18-20  Holst, Wilhelm Conrad, f. 1807, Skuespiller, Forfatter 
 20-22  Møller-Holst, Erhard, 1825-89, Landøkonom 
 22-23  Holste, Thomas Petersen, -1532, Kammersvend hos Christian II 
 23  v. Holstein, Adam Eggert, 1708-1784, Officer 
 23-24  v. Holstein, Carl, 1700-63, Gehejmeraad 
 24  Holstein, Christian Ditlev Greve, 1707-60, Amtmand 
 24-25  v. Holstein, Christian Frederik, 1678-1747, Overhofmarskal 
 25-26  Holstein, Christian Frederik Greve, 1735 - 99; Hofmand 
 26  v. Holstein, Conrad, 1711-84, Officer 
 26-31  Holstein, Frederik Adolf Greve, 1784-1836, Godsejer, Filanthrop, Politiker 
 31-32  Holstein, Frederik Conrad Greve, 1704-49, Officer 
 32-33  v. Holstein, Frederik Conrad, 1771-1853, Officer, Hofmand, Theaterchef 
 33-34  v. Holstein, Frederik Vilhelm, 1703-67, Amtmand 
 34  v. Holstein, Georg Frederik, 1717 - 72, Amtmand 
 34  v. Holstein, Hans Frederik, - 1737, Gehejmeraad 
 35  v. Holstein, Henning Christopher, 1679-1753, til Nützschau, Hofembedsmand 
 35-37  v. Holstein, Johan Georg, 1662-1730, Statsminister 
 37-43  Holstein, Johan Ludvig Greve, 1694-1763, Statsminister 
 43-46  Holstein, Johan Ludvig Carl Christian Tido Greve, f. 1839, Politiker 
 46-50  Holstein, Ludvig Henrik Carl Herman Greve, 1815-92, Minister, Agronom 
 50-54  Holstein, Ulrik Adolf Greve, 1664-1737, Storkansler 
 54-56  Holstein, Ulrik Adolf Greve, 1731-89, Officer og Overpræsident 
 56-57  v. Holstein, Ulrik Adolf, 1803-64, Amtmand 
 57-58  Holsten, Adam Christopher Baron, 1717-1801, Godsejer, Amtmand 
 58-59  v.Holsten, Adolf Hans, 1630-94, Godsejer 
 59  Holsten, Frederik Christian, 1783-1816, Søofficer 
 60  Holsten, Frederik Christian Baron, 1804-85, Stiftamtmand 
 60-61  v. Holsten, Godske Ditlev, 1674-1745, Officer, Godsejer 
 61-62  Holsten, Hans Baron, 1758-1849, Søofficer 
 62-63  Holsøe, Niels Peter Christian, f. 1826, Arkitekt 
 63-64  Holt, Andreas, 1729-1784, Deputeret 
 64-65  Holten, Carl Henrik, 1775-1862, Gehejmekabinetsarkivar 
 65-66  Holten, Carl Valentin, 1818-86, Fysiker 
 66  Holten, Hans Severin, 1770-1805, zoologisk Forfatter 
 66-67  Holten, Nicolai (Niels) Abraham, 1775-l850; Statsgjældsdirektør og Direktør for Øresunds            
    Toldkammer
 67-68  Holter, Peder, 1723--86, Handelsmand 
 68  Hondorf, s. Hohendorf 
 68  Honnens, Johan Johnsen, 1797-1876, Officer 
 69-70  Hooglant, Simon, 1712-89, Søofficer 
 70  Hool, Tosten, f 1745, s. Hoel (VII, 487) 
 70  Hopner, Johan, 1642-75, Litterat, Legatstifter 
 70  Hoppe, Børge Anton, 1796-1865, Læge 
 71-73  Hoppe, Frederik, 1690-1776, Søofficer 
 73  Hoppe, Iver, 1649-93, Søofficer 
 74  Hoppe, Johan Christopher, 1772-1835, Søofficer 
 75  Hoppe, Johan Ferdinand, 1815-90, Solodanser 
 75  Hoppe, Johan Heinrich Christian, 1775-1836, Generalkonsul 
 76-77  Hoppe, Torkil Abraham, 1800-71, Amtmand 
 77  Hoppensach, Friderich Ferdinand, 1817-78, Danser 
 77-78  Hopstock, Frants Philip, 1746-1824, Præst 
 78  Horkel, Johann, 1769-1846, Læge 
 78-79  Horn, Clas Frederik Greve, 1763-1823, svensk Landflygtig 
 79-82  Horn, Frederik, 1708 - 81, Digter og Jurist 
 82  Horn, Hans Iver, 1761 - 1836, Læge 
 82-83  Horn, Hildebrand, 1655 - 86, Diplomat 
 83  Horn, Jürgen Friedrich, 1803-80, Skolemand 
 83-84  Winkel Horn, Erhardt Frederik, f. 1845, Forfatter 
 84  Winkel-Horn, Frederik, 1756-1837, økonomisk Forfatter 
 85  Hornbeck, Anton Adolph Louis Theodor, f. 1840, Musiker 
 85-86  Hornbeck, Christian Bernhard, 1772-1855, Arkitekt 
 86  Hornemann, Christian, 1759-93, Filosof 
 86-87  Horneman, Christian, 1765-1844, Miniaturmaler 
 87-89  Horneman, Christian Frederik Emil, f. 1840, Komponist 
 89-91  Horneman, Claus Frees, 1751-1830, Theolog 
 91-97  Hornemann, Claus Jacob Emil, 1810-90, Læge 
 97-98  Hornemann, Gert, 1721-88, Kammerherre 
 98-102  Hornemann, Jens Wilken, 1770-1841, Botaniker 
 102-103  Horneman, Johan Ole Emil, 1809-70, Komponist 
 103-105  Hornsyld, Jens, 1757-1840, Præst 
 105-106  Hornung, Conrad Christian, 1801-73, Pianofortefabrikant 
 106-107  Horrebow, Christian, 1718-76, Astronom 
 107  Horrebow, Magnus, 1763-96, Læge 
 107-108  Horrebow, Niels, 1712-60, Forfatter 
 108-110  Horrebow, Otto, 1769-1823, theologisk Forfatter 
 110-112  Horrebow, Peder, 1679-1764, Astronom og Fysiker 
 113  Horrebow, Peder, 1728-1812, Astronom 
 113  Horsens, Hans Pedersen, -1617, Lektor 
 113-114  Horsens, Jacob Albertsen, o. 1560-1616, Præst 
 114  Horster, Joachim Frederik, 1741-1800, Præst 
 114-115  Hortulan, Marcus Ulsøe, 1722-83, Skuespiller 
 115-116  Hoseøl, Peder Nielsen kaldet, -1298, Drost 
 116-118  Hoskiær, Otto Valdemar, f. 1829, Officer 
 118-127  Hostrup, Jens Christian, 1818-92, Digter og Præst 
 127  Hount, Peter Ulrich Magnus, 1769-1815, Præst 
 128-129  v. Hoven, Reinhold, -1682, Officer 
 130  Hovgaard, Andreas Peter, f. 1853, Søofficer 
 130-133  Howitz, Frantz Gotthard, 1789-1826, Læge 
 133-134  Howitz, Frantz Johannes August Carl, f. 1828, Læge 
 134-135  Howitz, Johan Christian Georg, f. 1821, Ingeniør 
 135  Hovland, Thor, -1716-, Vagtmester 
 135  Hoyer, jvfr. Hojer og Høyer.
 135-137  Hoyer, Caspar, 1540-94, hertugelig Raad og Staller 
 137-138  Hoyers, Anna Ovena, 1584-1655, Digterinde, religiøs Sværmerske 
 138  Hoyoul, Jørgen Frederik, -1652, Musiker 
 138-139  Hubald, -1139 (?), Biskop 
 139-140 Huber, Georg, -1672-, Latindigter og Musiker 
 140  Hude, Anna Sofie, f. 1858, Historiker 
 140-141  Hude, Kristian Karl Tulinius, f. 1860, Filolog 
 141  Hudemann, Johan, 1606-78, Generalsuperintendent 
 141-142  Hudtwalker, Christian Martin, 1761-1835, Præst 
 142  Huguetan, Jean Henri, f 1749, s. Gyldensten (VI, 363) 
 142-151  Huitfeldt, Arild, 1546-1609, Rigskansler, Historieskriver 
 151  Huitfeldt, Arild Christopher, 1769-1845, Officer 
 151  Huitfeldt, Beate, 1554-1626, Hofmesterinde 
 151-152  Huitfeldt, Birgitte Christine, 1682-1761, Salmedigterinde 
 152-154  Huitfeldt, Christoffer, o. 1501-1559, til Berritsgaard, Rigsraad 
 154-155  Huitfeldt, Claus, -1590 
 155  Huitfeldt, Hartvig, 1582-1637, til Skjelbred 
 155-157  Huitfeldt, Hartvig, 1677-1748' Officer 
 157-158  Huitfeldt, Henrik, 1583-1652, til Lillø og Berritsgaard 
 158  Huitfeldt, Henrik Jørgen, 1674-1751, Officer 
 159-163  Huitfeldt, Ivar, 1665-1710, Søofficer 
 163  Huitfeldt, Jacob, 1547-83, til Berritsgaard 
 163-164  Huitfeldt, Matthias Wilhelm, 1725-1803, Stiftamtmand 
 164-165  Huitfeldt, Peder, -1584, til Engestofte og Skibelundgaard, norsk Kansler 
 165-166  Huitfeldt, Poul, o. 1520-1592, til Snidstrup, Statholder i Norge 
 166-168  Huitfeldt, Tønne, 1625-77, Officer 
 168-169  Huitfeldt, Tønne, 1625-77, Officer 
 169-171  Hultmann, Fritz Wilhelm, f. 1820, Skuespiller 
 171  Humble, Marcus Christensen, 1601-61, Biskop 
 172-174  Hummel, Christian Gotfried, 1811-72, Polytekniker 
 174-175  Hundrup, Ferdinand Emil, 1808-79, Personalhistoriker 
 176  Hunæus, Andreas Herman, 1814-66, Portrætmaler 
 176  van Hurk, Peter, o. 1697-1775, Handelsmand 
 177-178  Hurtigkarl, Frederik Theodor, 1763-1829, Retslærd 
 178  van Hussen, Tileman, 1497-1551, Biskop 
 179  v. Huth, Giovannino Hermann Oscar Rantzov, f. 1845, Tømmermester og Tegnelærer 
 180-184  v. Huth, Heinrich Wilhelm, 1717-1806, Officer, Statsminister 
 184-185  Hutzen, Fritz William Alfred, f. 1846, Veterinær 
 185-186  Huulbech, Jørgen Michaelsen, 1664-1737, Præst 
 186  Hvalsøe, Hans Jacobsen, 1656-1712, Præst 
 186-187  Hvas, Christoffer, 1598-1658 
 187  Hvas, Jens, o. 1488-1536, Landsdommer 
 189-191  Hvass, Frantz, 1824-90, Jurist, Personalhistoriker, Landøkonom 
 191  Hvid, Christiern, -1536, Rentemester 
 192  Hvid, Jacob, 1713-82, Præst 
 192-193  Hvid, Mads Ibsen, -o. 1575, Præst og Herremand 
 193  Hvid, Niels, 1535-89, Biskop 
 193  Hvidberg, Otto Himmelstrup, 1771-1822, Politidirektør 
 194  Hvide, Odinkar, s. Odinkar.
 194-195  Hvide, Skjalm, -1102-, Høvding 
 195  Hvide, Stig, -1151, Høvding 
 196-198  Hvide, Stig Andersen, -1293, Marsk 
 198-199  Hvide, Stig Andersen, -1369, til Bjørnholm og Tygestrup 
 199  Hvidt, Eduard Julius, 1806-82, Assurancemægler 
 200-203  Hvidt, Laurits Nicolai, 1777-1856, Finansmand, Minister 

 204-205  Hviid, Andreas Christian, 1749-88, Orientalist og Theolog 
 205  Hviid, Matthias, 1703-59, Præst 
 205  Hvitfeldt, s. Huitfeldt.
 205-207  Hübertz, Jens Rasmussen, 1794-1855, Læge og historisk Samler 
 208-211  Hübner, Martin, 1723-95, Retslærd 
 211  v. Hübsch (Heubsch), Elias, -1703, Generalavditør 
 211-213  Hygom, Peder, 1692-1764, Biskop 
 213  Hylling, Laurids Hansen, 1656-1704, Præst 
 213  Hüttemeier, Johann Heinrich, 1804-66, Mekaniker 
 214  Hækkerup, Lars Andersen, f. 1819, Landbruger 
 215  Hänel, Johann Friedrich, 1700-61, Billedhugger 
 215  Hæseker, Johan Jacob, 1714-86, Etatsraad 
 216-217  Haüsser, Elias David, 1687-1745, Officer, Bygmester 
 217  Høberg, Jens Sørensen, 1695- , Skuespiller 
 217  Høcken, Hartvig, -1595, en Adelsmand af sønderjysk Slægt 
 218-220  Høedt, Frederik Ludvig, 1820-85, Skuespiller, Dramaturg 
 220  Høeg (Høegh), s. Høg.
 220  Høegh, Hans Jørgen Christian, 1738-1805, Præst, Landøkonom 
 221  Høegh-Guldberg, s. Guldberg.
 221-223  Høffding, Harald, f. 1843, Filosof 
 223  Høg, Bo, -1375-, Rigsraad 
 223-225  Høg, Just (Styggesen), 1584-1646, Rigskansler 
 225-227  Høg, Just (Justesen), 1640-94, Diplomat, Vicestatholder i Norge 
 227-229  Høg, Mogens, 1593-1661, til Kjærgaardsholm, Rigsraad 
 229-230  Høg, Niels, -1524, til Eskjær, Rigsraad 
 230-231  Høg, Stygge, -1665- 
 231-235  Høgsbro, Sofus Magdalus, f. 1822, Højskoleforstander og Politiker 
 235  Høiberg, s. Høyberg 
 235  Høielse, s. Høyelse 
 235  Høier, s. Hoier, Hoyer og Høyer 
 235  Højmark, Kristian, f. 1832, Skolelærer og Politiker 
 236-237  Høncke, Heinrich, f. 1834, Officer, Telegrafdirektør 
 237  Høpfner, Johan Jørgen, 1689-1759, Bogtrykker og Avisudgiver 
 237-238  Høpfner, Johannes, 1813-52, Departementschef 
 238-239  Høpfner v. Kronstett, Hermann, -1683, gottorpsk Kansler 
 239-240  Høpp, Johann Paul, 1782-1847, Overappellationsretspræsident 
 240  Hørdum, Christen Ivar, f. 1846, Politiker 
 241  Hørlück, Anders Dons, f. 1836, Slesviger 
 241  Hørner, Johan, 1710-63, Maler 
 241-242  Hørring, Hugo Egmont, f. 1842, Indenrigsminister 
 242-245  Hørup, Viggo Lauritz Bentheim, f. 1841, Journalist og Politiker 
 245-246  Høst, Andreas Frederik, f. 1811, Boghandler 
 246  Høst, Georg (døbt Jørgen) Hjersing, 1734-94, Etatsraad og historisk Forfatter 
 247  Høst, Harald Emil, f. 1835, Politiker, juridisk Embedsmand 
 247-250  Høst, Jens Kragh, 1772-1844, Litterat og Historiker 
 250-251  Høst, Johan Ditlev, 1818-82, Officer 
 251-252  Høst, Johannes Nicolai, 1780-1854, juridisk og belletristisk Forfatter 
 252  v. Høveln, Gothard, 1603-71, Vicekansler 
 252-253  Høyberg, Wille, -o. 1757, Litterat 
 253-254  Høyelse, Andreas, 1698-1775, Læge 
 254  Høyelse, Peder, o. 1654-1704, Rektor 
 254-262  Høyen, Niels Laurits, 1798-1870, Kunsthistoriker 
 262  Høyer, jvfr. Hoier og Hoyer.
 262-263  Høyer, Christian Frederik, 1739-97, Præst 
 263-264  Høyer, Christian Fædder, 1775-1855, Historiemaler 
 264-265  Høyer, Cornelius, 1741-1804, Miniaturmaler 
 265-266  Høyer, Gilbert Edgard Louis Severin, f. 1859, dramatisk Forfatter 
 266  Høyer, Henrik, -o. 1616, Læge og Historiker 
 266-267  Høyer, Jacob, 1712-56, Rektor 
 267  Høyer, Lyder Sørensen, 1706-57, Degn, Forfatter 
 267  Høyer, Marcus Haggæus, 1741-73, Kancellideputeret 
 268  Høyer, Rasmus Christian Markus, 1820-88, Veterinær 
 268-272  Høysgaard, Jens Pedersen, 1698-1773, Sprogmand og Mathematiker 

 273  Ibsen, jvfr. Ipsen 
 273-276  Ibsen, Ib Pedersen, 1801-62, Anatom 
 277  Ild, Samuel Jensen, 1638-99, Præst 
 277-278  Ilsted, Peter Vilhelm, f. 1861, Genremaler 
 278  Ingeborg, -1319, Dronning 
 279-281  Ingeborg, Dronning af Frankrig, o. 1175-o. 1237 
 281  Ingeborg, Hertuginde af Meklenborg, 1347-o. 1370 
 282  Ingeborg, Dronning af Norge, o. 1244-1287 
 282-283  Ingeborg, -1131- , (ægtede Knud Lavard (o. 1116))
 283  Ingeborg, -1267, Datter af Esbern Snare 
 283-295  Ingemann, Bernhard Severin, 1789-1862, Digter 
 295  Ingemann, Carl Johannes Valdemar, f. 1840, Arkitekt 
 295-296  Ingenhaeff, Christopher Frederik, 1703-81, Officer 
 296  Ingenhaeff (Ingenhaven), Johan Peter, -1717, Officer 
 296  Ingerd (o. 1100), Datter af Knud den hellige, s. IV, 125 og 419 
 297  Ingerd, Grevinde af Regenstein, -0.1258 
 297-298  Ingerid, Dronning af Norge, -1067- 
 298  Ingerid, -1134- 
 298-299  Ingerslev, Andreas, f. 1827, Skolemand og historisk Forfatter 
 299  Ingerslev, Caspar Peter Rothe, 1800-64, Godsejer og Politiker 
 299-300  Ingerslev, Christian Frederik, 1803-68, Skolemand 
 300-304  Ingerslev, Hans Peter, f. 1831, Minister, Landmand 
 304  Ingerslev, Jacob Vitus, f. 1838, Justitiarius 
 305  Ingerslev, Johan Vilhelm Christian, f. 1835, Læge 
 305  Ingerslev, Ove Emmerik Gustav Høegh-Guldberg, f. 1844, Læge 
 305-306  Ingwersen, Peter Margarth, f. 1819, Landmand 
 306  Ipsen, jvfr. Ibsen.
 306-307  Ipsen, Johannes, f. 1843, Retskyndig 
 307  Ipsen, Knud Harald, 1862-91, Forfatter 
 307-308  Ipsen, Ole Carl, f. 1831, Præst 
 308-309  Ipsen, Paul, 1746- , Maler 
 309  Ipsen, Peter Alfred Buntzen, f. 1852, Forfatter 
 310-311  Ipsen, Rasmus Peter, 1815-60, Terrakottafabrikant 
 311  Ipsen, Rasmus Peter, 1815-60, Terrakottafabrikant 
 312-313  Irgens, Joachim, o. 1611-1675, Handelsmand og Godsejer 
 313-314  Irgens, Joachim, 1644-1725, Læge 
 314-315  Irgens, Ole, 1724-1803, Biskop 
 315  v. Irgens-Bergh, Alfred Andreas Holsten, f. 1820, geografisk Forfatter 
 315-316  v. Irgens-Bergh, Matthias Friis, 1786-1828, Diplomat 
 316  Irminger, Carl Gotthilf, 1686-1764, Officer 
 316-319  Irminger, Carl Ludvig Christian, 1802-88, Søofficer 
 319-321  Irminger, Johan Heinrich Georg, 1798-1854, Officer 
 321-322  Irminger, Valdemar Heinrich Nicolaus, f. 1850, Figurmaler 
 322  Isaksen, Isak, -1622-, Maler 
 322-323  Isaksen, Peter, 1569-1625, Maler 
 323-324  Isarnus, -1310, Ærkebiskop 
 324-325  Isberg, Svend Wilhelm, f. 1820, Handelsmand 
 325-326  Iselin, Reinhard Baron, 1715-81, Handelsmand 
 326-328  af Isenburg (Ysenburg) og Budingen, Gustav Frederik Greve, 1715-68, Officer
 328  Itzen, Albert, -1679, Handelsmand 
 328-329  Iversen, Christian Henrik, 1748--1827, Boghandler og Avisudgiver 
 329-330  Iversen, Hakon, -1062-, Jarl
 330  Iversen, Iver Utzon, 1862-92, Forfatter 
 330-331  Iversen, Jakob, 1763-1831, Landbrugsforfatter 
 331  Iversen, Johannes Erasmus, 1713-55, Musiker 
 332-333  Iversen, Jørgen, (med Tilnavn Dyppel), 1638-83, Gouvernør paa St. Thomas 
 333  Iversen, Peder, -J562, Prælat 
 333-335  Iversen, Peter Axel Thorvald, 1844-92, Læge 
 335  Iversen, Volqvard, -1660-, Rejsende 

 336  Jacob, -1287, Biskop af Slesvig 
 336-337  Jacob, Greve af Nørrehalland, -o. 1309 
 337-338  Jacobi, Alexander, 1792-1875, Skolemand 
 338  Jacobi, Carl Hugo Edvin, f. 1843, Præst 
 338-340  Jacobi, Christian Frederik, 1739-1810, Konferensraad, Forfatter 
 340-341  Jacobi, Frederik Ferdinand, f. 1830, Officer 
 341  Jacobi, Hugo Adolph, f. 1844, Borgmester 
 342  Jacobi, Samuel, 1764-1811, Læge 
 342  Jacobsen, jvfr. Jakobsen 
 342  Jacobsen, Anders, 1376, til Tostrup, s. Grim (VI, 200) 
 342  Jacobsen, Baltser, 1522-85, Prælat 
 343-345  Jacobsen, Carl Christian Hilmann, f. 1842, Brygger, Kunstsamler, Legatstifter 
 345-346  Jacobsen, Christian Peter, f. 1841, Frøkultivator 
 346  Jacobsen, Enoch, - 1640, Præst 
 346  Jacobsen, Hans, 1815 - 91, Plantør 
 347  Jacobsen, Hans, f. 1833, Departementsdirektør 
 347  Jacobsen, Holger, f 1701, s. Jacobæus.
 347-356  Jacobsen, Jacob Christian, 1811-87, Brygger, Legatstifter 
 356  Jacobsen, Jacob Kristian, 1780-1852, Læge 
 357-361  Jacobsen, Jens Peter, 1847-85, Digter 
 361-362  Jacobsen, Jens Rasmussen, 1818-73, Gaardmand og Politiker 
 362  Jacobsen, Johan Peter, 1805-61, Læge 
 363  Jacobsen, Jørgen, o. 1544-1617, Præst 
 363  Jacobsen, Mads, f 1688, s. Jacobæus.
 363  Jacobsen, Niels Hansen, f. 1861, Billedhugger 
 364  Jacobsen, Peder, -1225, Biskop 
 364  Jacobsen, Peder, -1286- 
 364-367  Jacobsen, Peter Vilhelm, 1799-1848, Historiker og Digter 
 367-368  Jacobsen, Wolf Nicolai, 1753-1808, Læge 
 368-369  Jacobson, Albert, 1780-1836, Billedhugger og Ædelstenskærer 
 369-370  Jacobson, Georges Johan Jacob Preben, f. 1832, Søofficer 
 370-371  Jacobson, Louise Frederikke Amalie, f. 1834, Skuespillerinde 
 371-375  Jacobson, Ludwig Lewin, 1783-1843, Læge og komparativ Anatom 
 376  Jacobson, Salomon Aaron, 1754-1830, Medaillør og Ædelstenskærer 
 376-377  Jacobæus, Holger, 1650-1701, Læge 
 377-378  Jacobæus, Matthias, 1637-88, Professor 
 378-379  Jagd, Jens Christian Henrik Claudius, f. 1821, Politiker, Officer, Tekniker 
 379-382  Jahn, Ferdinand Heinrich, 1789-1828, Officer, Historiker 
 382-383  Jahn, Jens Harald Fibiger, 1818-49, Officer, Krigshistoriker 
 383  Jakobsen, jvfr. Jacobsen.
 383  Jakobsen, Georg, 1765-1842, Præst 
 383-384  Jakobsen, Jakob, f. 1864, nordisk Filolog 
 384  Jakobsson, Halldor, 1734-1810, Sysselmand 
 384  Jansen, Niels Carl Sigvard, f. 1836, Forfatter 
 385-386  Jansen, Rasmus, 1746-1827, Biskop 
 386-388  Janson, Hector Frederik, 1737-1805, Prokansler, Biskop 
 388  Janssen, Christian, 1741-1811, Kancellideputeret 
 389  Jantzen, Albert Thorvald, f. 1840, Præst 
 389-391  Jardin, Nicolas Henri, 1720-99, Arkitekt 
 391  v. Jasmund, Stenzel, -1646, Søofficer 
 391  Jasper, Christian Friedrich, 1786-1847, Jurist 
 392-393  Jaspersen, Klaus, 1777-1847, Jurist, Stænderdeputeret 
 393  Jastrau, Andreas Martin Jacob Ludvig, f. 1823, Musiklærer 
 393-394  Jastrau, Richard Leopold, f. 1828, Operasanger 
 394-395  Jeansson, Johan Philip, 1835-78> Præst 
 395  Jebsen, Peder, 1824-92, Handelsmand 
 395  Jens, jvfr. Johannes 
 395-397  Jens (Jon, Johannes), o. 1380-o. 1452, Biskop i Oslo 
 397  Jensen, jvfr. Jenssen 
 397  Jensen, Albert Christian, f. 1847, Arkitekt 
 397  Jensen, Andreas (Jens Andreas), s. under Hansen, Hans Severin 
 397  Jensen, Camilla Elisa, s. Hilmer (VII, 447) 
 397  Jensen, Carl Martin Soya, s. Jensen, Soya- 
 397-398  Jensen, Carl Oluf, f. 1864, Veterinær 
 398  Jensen, Carl Peter Govertz, s. Jensen, Govertz- 
 398  Jensen, Carl Reinhold, 1827-88, Politiker 
 399  Jensen, Christen, 1531, s. Hansen (VI, 592) 
 399-400  Jensen, Christen, 1596-1635, Præst 
 400-401  Jensen, Christen, -1653, Præst og Sprogmand 
 401  Jensen, Christen, -1683, Lagmand 
 402-403  Jensen, Christian Albrecht, 1792-1870, Portrætmaler 
 403  Jensen, Christian Bagge, 1789-1836, Præst, Forfatter 
 403  Jensen, Christian Erasmus Otterstrøm, f. 1859, Botaniker 
 404  Jensen, David, f. 1816, Billedhugge 
 404  Jensen, Ferdinand Vilhelm, 1837-90, Arkitekt 
 405-406  Jensen, Frederik Julius Christian, 1811-73, Gartner 
 406-407  Jensen, Friedrich Christoph, 1754-1827, Kancellideputeret, Retslærd 
 407  Jensen, Hans, f 1781, s. Bjerregaard (II, 351) 
 407-408  Jensen, Hans, f. 1818, Veterinær 
 408  Jensen, Hans Christian, f. 1836, Portrætmaler 
 408-409  Jensen, Hans Nicolai Andreas, 1802-50, Præst og Historiker 
 409-410  Jensen, Hans Peter, f. 1818, Læge 
 410-411  Jensen, Hans Severin, 1833-93, Møbelfabrikant 
 411-412  Jensen, Harald Christian, f. 1834, Lithograf 
 412-413  Jensen, Henning, f. 1838, Forfatter 
 413-414  Jensen, Heinrich Carstensen, 1789-1860, Handelsmand og Politiker 
 414  Jensen, Isak Louis Napoleon, f. 1858, Maler 
 414-415  Jensen, Jens, 1796-1875, Seminarieforstander og pædagogisk Forfatter 
 415-416  Jensen, Jens, f. 1812, Gaardmand og Politiker 
 416  Jensen, Jens Andreas, s. ovfr. S. 411 
 416-417  Jensen, Jens Arnold Diderich, f. 1849, Søofficer 
 417  Jensen, Jens Christian, 1806-86, Præst 
 417-418  Jensen, Jens Ludvig, f. 1836, Agronom 
 418-419  Jensen, Jens Poulsen, f. 1845, Veterinær 
 419-420  Jensen, Johann Friedrich, 1788-1848, Universitetskurator 
 420-421 Jensen, Johan Laurentz, 1800-56, Blomstermaler 
 421  Jensen, Johan Ludvig William Valdemar, f. 1859, Telefoningeniør og Mathematiker 
 421-422  Jensen, Jørgen, 1814-93, Handelsmand 
 422-423  Jensen, Laurids, -1593, Præst og Digter 
 423  Jensen, Laurits, f. 1859, Billedhugger 
 423  Jensen, Louis, s. Jensen, Isak Louis Napoleon (ovfr. S. 414) 
 423  Jensen, Ludvig, s. Jensen, Johan Ludvig William Valdemar (ovfr. S. 421) 
 423  Jensen, Mariane, -1797, s. Bournonville (II, 560) 
 423  Jensen, Morten, -1448, s. Gyrsting (VI, 417) 
 423  Jensen, Navne, Biskop, -1440, s. Gyrsting (VI, 418) 
 423-424  Jensen, Niels, 1603-72, Skolemand 
 424  Jensen, Niels Julius, f. 1821, Skolemand og Præst 
 424-426  Jensen, Niels Peter, 1802-46, Komponist og Fløjtenist 
 426-427  Jensen, Niels Peder, f. 1830, Officer, Militærforfatter 
 427  Jensen, Otto Nicolai, s. ovfr. S. 415 
 427  Jensen, Peder, Ærkebiskop, -1355, s. Galen (V, 543) 
 427-428  Jensen (Roskilde), Peder, 1575-1641, Præst, Forfatter 
 428  Jensen, Peter, -1846, s. Jensen, Niels Peter (ovfr. S. 424) 
 428-429  Jensen, Peter Gregers Christian, f. 1840, Jurist 
 429  Jensen, Reinhold, -1888, s. Jensen, Carl Reinhold (ovfr. S. 398) 
 429  Jensen, Severin, -1893, s. Jensen, Hans Severin (ovfr. S. 410) 
 429  Jensen, Thomas, 1824-77, Botaniker 
 429-430  Jensen, Thomas Høier, 1771-1846, Præst 
 430-431  Jensen, Thøger, -1538, Præst 
 431  Jensen, Volkert, -o. 1591, Generalprovst 
 432  Govertz-Jensen, Carl Peter, f. 1845, Forfatter 
 432-433  Soya-Jensen, Carl Martin, f. 1860, Akvarelmaler 
 433-434  Jensenius, Carl, 1726-95, Læge 
 434-435  Jensenius, Casper Holten, f. 1821, Landøkonom 
 435  Jenssen, Jens August Carl, f. 1852, Gartner 
 435-436  Jenssen-Tusch, Georg Friederich, 1789-1888, Officer, Forfatter 
 436-437  Jenssen-Tusch, Harald Christian Ludvig, f. 1815, Officer, Forfatter 
 437  Jenssen-Tusch, Sophus Georg Frederik, 1824-88, Forstmand 
 437-438  Jepsen, Peter, 1799-1869, Tingskriver og Stænderdeputeret 
 438  Jerechini, Johannes, s. Gerechini (V, 596) 
 438-441  Jerichau, Elisabeth Marie Anna, 1819-81, Malerinde og Forfatterinde 
 441-442  Jerichau, Ernst Bernhard, 1797-1841, Fysiker 
 442-443  Jerichau, Harald Adolf Nikolaj, 1851-78, Landskabsmaler 
 443-450  Jerichau, Jens Adolf, 1816-83, Billedhugger 
 450-451  Jermiin, Jens, 1678-1742, Præst 
 451  Jermiin, Thomas Just, 1711-78, Præst 
 451-453  Jerndorff, August Andreas, f. 1846, Maler 
 453  Jerndorff, Just Ulrik, 1806-47, Landskabsmaler 
 453-454  Jerndorff, Peter William, f. 1842, Skuespiller 
 454-455  Jernskjæg, Edele, -o. 1512 
 455  Jernskjæg, Jens Pedersen, -1448, Biskop i Roskilde 
 455-456  Jernskjæg, Mikkel Hansen, -1706-, Forfatter 
 456  Jernskjæg (eller rettere Baden), Peder Iversen, 1551-1616, til Fritsø 
 456  Jernskjæg, Peder Nielsen, -1370- 
 457  Jersin, Jacob Jensen, 1633-94, Biskop 
 458-462  Jersin, Jens Dinesen, 1588-1634, Biskop 
 462  Jespersen, Bertel, -1613, Præst 
 462  Jespersen, Christian, 1766-1837, Amtmand 
 463-464  Jespersen, Christian Magdalus, 1809-73, Politiker 
 464  Jespersen, Frederik, 1811-91, Politiker 
 464-465  Jespersen, Henrik Gamst, f. 1853, Landskabsmaler 
 465-466  Jespersen, Jens Otto Harry, f. 1860, Sprogforsker 
 466  Jespersen, Jesper, 1767-1829, Justitiarius 
 466-467  Jespersen, Johan Peter Magnus, f. 1833, Geolog og Skolemand 
 467  Jespersen, Niels, 1518-87, Biskop 
 467-468  Jespersen, Niels Frederik, 1798-1862, Landmand og Politiker 
 468-469  Jespersen, Peder, 1647-1714, Præst 
 469-470  Jespersen, Peder Dam, 1772-1835, Sandflugtskommissær, Forstmand 
 470-471  Jessen, Carl Arnold Edwin, f. 1833, Sprogmand 
 471-472  Jessen, Carl Friedrich Wilhelm, 1821-89, Botaniker 
 472-474  Jessen, Carl Vilhelm, 1764-1823, Søofficer 
 474  Jessen, Christian, 1743-1812, Præst 
 474-475  Jessen, Friedrich, 1613-77, Præst 
 475  Jessen, Hans, 1532-1604, Raadmand 
 475-476  Jessen, Hans Peter Boje, 1801-75, Veterinær 
 476  Jessen, Jesse, 1625-76, Præst 
 476-478  v. Jessen, Johan Christian, 1817-84, Jurist og Politiker 
 478  Jessen, Juliane Marie, 1760-1832, Forfatterinde 
 479  v. Jessen, Matthias, 1641-1712, Magistratspræsident 
 479-480  v. Jessen, Matthias Reinhold, 1780-1853, Stiftamtmand 
 480  Jessen, Nicolai Jacob, 1718-1800, Etatsraad 
 481  Jessen, Nicolai Jacob, 1797-1866, Forstmand 
 481  Jessen, Niels Staal, 1797-1880, Bøssemager 
 482-483  Jessen, Peter, 1846-85, Veterinær 
 483  Jessen, Peter Carl, 1772-1830, Kabinetssekretær 
 483-484  Jessen, Peter Willers, 1793-1875, Læge 
 484  Jessen, Peter Willers, f. 1824, Læge 
 484-488  v. Jessen, Thomas Balthasar, 1648-1731, Kancelliembedsmand, Diplomat 
 488-489  Jessen, Tycho, 1799-1857, Officer 
 489-490  Jessen (-Schardebøll), Erik Johan, 1705-83, Generalkirke-inspektor, historisk og topografisk      
    Samler
 490-491  Jetsmark, Jens, 1781-1853, Redaktør 
 491  Jetsmark, Jens, f. 1813, Generaldecisor 
 491-492  Joachim Ernst, Hertug af Pløen, 1595-1671 
 492  Joachim Frederik, Hertug af Nørborg (Nordborg) og Pløen 
 492  Jochims, Peter, 1762-1844, Etatsraad 
 493-494  Jochumsson, Matthias, f. 1835, Præst, Digter 
 494  Johan, jvfr. Hans
 494-496  Johan (III) den milde, holstensk Greve, Panteherre i Skaane, Sjælland og Laaland, -1359 
 496-497  Johan, Biskop af Lybek, 1606-55 
 497-498  Johan Adolf, Hertug af Holsten-Gottorp, 1575-1616 
 498-503  Johan Adolf, Hertug af Pløen, 1634-1704, Overfeltmarskal 
 503  Johan Adolf Ernst Ferdinand Carl, Hertug af Pløen-Rethwisch, 1684-1729 
 503  Johan Christian, Hertug af Sønderborg, f 1653, s. Hans Christian (VI, 575) 
 503-504  Johan Frederik, Ærkebiskop af Bremen, 1578(?)-1634 
 504-505  Johannes, -1246-, Abbed 
 505  Johannes, -o. 1280, Biskop i Børglum 
 505  Johannes, -1286, Biskop i Odense 
 506  Johannsen, jvfr. Johansen 
 506  Johannsen, Carl Theodor, 1804-40, Orientalist 
 506  Johannsen, Christian Gottfried Wilhelm, 1813-88, Minister 
 507  Johannsen, Claus, f. 1841, Afholdsmand 
 507-508  Johannsen, Frederik, 1712-83, Officer 
 508-509  Johannsen, Friedrich Heinrich Christian, 1781-1851, Amtmand 
 509-510  Johannsen, Gustav Henrik Jøns, f. 1840, slesvigsk Patriot 
 510-512  Johannsen, Johann Christian Gottberg, 1793-1854, Præst 
 512  Johannsen, Julius Ernst Christian, f. 1826, Musiktheoretiker 
 512-513  Johannsen, Nicolaus, 1740-1806, Præst 
 513-514  Johannsen, Wilhelm Ludvig, f. 1857, Plantefysiolog 
 514  Johannæus, s. Jónsson 
 514  Johansen, jvfr. Johannsen 
 514-515  Johansen Christian, 1820-71, Forfatter 
 515  Johansen, Hans, 1804-62, Gaardejer 
 515  Johansen, Mads, f. 1833, Frugtexportør 
 516  Johansen, Nicolaus, -1558, Superintendent 
 516-517  Johansen, Niels, f. 1815, Lægprædikant 
 517-518  Johansen, Viggo, f. 1851, Maler 
 518-519  John, Christoph Samuel, 1747-1813, Missionær 
 519-520  v. Johnn, Christian August, 1688-1764, Diplomat 
 520  Johnsen, jvfr. Jónsson 
 520  Johnsen, Christian Ferdinand, 1833-88, Læge og religiøs Forfatter 
 520-521  Johnsen, Jon, 1806-81, Jurist 
 521-522  Johnsen, Vilhelm Ferdinand, 1788-1879, Finansembedsmand 
 522  Johnsonius, s. Jónsson 
 522  Johnsson, s. Jónsson 
 522-526  Johnstrup, Johannes Frederik, f. 1818, Geolog 
 526  Jomtou, s. Jørgensen Jomtou 
 526  Jonas, Emil Jacob, f. 1824, Litterat 
 526  Jomtou, s. Jørgensen Jomtou 
 526-527  Jonas, Emil Jacob, f. 1824, Litterat 
 527-528  Jonassen, Jonas, f. 1840, Læge 
 528  Jonasson (Jonassen), ThorSur, 1800-80, Justitiarius 
 528-530  Jonge, Nicolai, 1727-89, Præst, Forfatter 
 530-533  de Jonquiéres, Henri Alexandre Antoine de Dompierre, 1816-79, Officer 
 534  de Jonquieres, Jean André Frederik, 1815-90, Kontorchef 
 534  Jonsen, Aage, -1317, Drost 
 535  Jonsen, Laurids, -1340, Drost, 
 536  Jonsen, Niels, -o. 1362, Biskop i Odense 
 536-537  Jonsen, Niels, -1379, Ærkebiskop 
 537-538  Jonsen, Rane, -1294. Væbner 
 538  Jonsius (eller Jonsenius), Johannes, 1624-59, Skolemand, filosofisk Forfatter
 538-541  Jónsson, Arngrimur, 1568-1648, Præst, Lærd 
 541-542  Jónsson, Bjørn, 1574-1655, historisk Forfatter 
 542-542  Jónsson, Eiríkur, f. 1822, nordisk Filolog 
 543-545  Jónsson (Johannæus), Finnur, 1704-89, Biskop, Historiker 
 546  Jónsson, Finnur, f. 1858, nordisk Filolog 
 547-548  Jónsson, Gísli, 1513-87, Biskop 
 548  Jónsson (Johnsson), Grímur, 1785-1849, Amtmand 
 548  Jónsson, Guðmundur, 1763-1836, Ordsprogssamler 
 549  Jónsson, Halldór, 1810-81, Præst 
 549  Jónsson (Johnsonius), Jón, 1749-1826, Udgiver 
 549-550  Jónsson, Jón, 1759-1846, Præst, 1759-1846, Præst 
 550  Jónsson, Kristján, 1842-69, Digter 
 550-551  Jónsson, Runólfur, -1654, Sprogmand 
 551-552  Jónsson (Johnsen), Steingrímur, 1769-1845, Biskop 
 552-553  Jónsson, Steinn, 1660-1739, Biskop 
 553  Jonæ, Volqvardus, f o. 1591, s. Jensen (ovfr. S. 431) 
 553-554  Jonæsen, Søren, 1656-1717, Præst og Salmedigter 
 554  Jorden, Marcus, -1595? Geograf 
 554-556  Judichær, Ole, 1661-1729, Søofficer 
 556-559  Judichær (Gullænder), Søren Poulsen, 1599 - 1668, Præst og Sprogmand 
 559  Juel, jvfr. Juul 
 559  Juel, Axel, 1655-1720, Gouvernør i Trankebar 
 560-561  Juel, Carl, 1706-67, Hofembedsmand, Stiftamtmand 
 561 Juel, Christian, 1668-1717, Officer 
 561-562 Juel, Christian Julius Halfdan Berg, f. 1828, Politiker 
 562-563 Juel, Christian Sophus, f. 1855, Mathematiker 
 563  Juel, Christiern Nielsen, 1533-96, Præst, Annalist 
 563-564  Juel, Erik, -1657, til Hundsbæk og Alsted, Rigsraad 
 564-565  Juel, Erik, o. 1662-1742, Officer 
 565-566  Juel, Frederik, 1761-1827, Stamhusbesidder, Officer 
 566-567  Juel, Gregers, 1667-1731, Officer 
 567  Juel, Gregers Christian, 1738-76, Rentekammerdeputeret 
 568  Juel, Hans Adolph, 1789-1874, Officer 
 568-569  Juel, Hartvig, - 1500, Biskop i Ribe 
 569-570  Juel, Iver Kjeldsen, 1494 - 1556, til Astrup, Stubbergaard og Rybjærg 
 570  Juel, Jacob, 1744- , Zahlkasserer 
 570-571  Juel, Jens, -1563, til Alsted 
 571  Juel, Jens, 1580-1634, til Kjeldgaard, Statholder i Norge 
 572  Juel, Jens, 1594-1636, til Lindbjærggaard 
 572-580  Juel, Jens Baron, 1631-1700, Statsmand 
 581-587  Juel, Jens, 1745-1802, Maler 
 587-590  Juel, Just, 1664-1715, Søofficer 
 590-591  Juel, Kjeld, -1571, Biskop 
 591  Juel, Knud, 1665-1709, Amtmand 
 591-592  Juel, Knud Frederik, 1766-1847, Officer og Diplomat 
 592-604  Juel, Niels, 1629-97, Søhelt 
 604-605  Juel, Niels, 1696-1766, Godsejer 
 605  Juel, Niels Kjeldsen, 1498-1573, til Astrup 
 605  Juel, Ove, -1599, til Kjeldgaard 
 606  Juel, Peder, 1623-56, til Hundsbæk, Diplomat 
 607-609  Juel, Poul, o. 1675-1J723, Amtmand 
 609-610  Juel, Teckla Violanta, f. 1834, Forfatterinde 
 610  Juel, Vincents, - 1579, til Hesselmed 
 610-611  Juhl, Christen Hansen, 1806 - 73, slesvigsk Stænderdeputeret 
 611  Juliane Louise Amalie, Prinsesse af Hessen, 1773-1860 
 611-616  Juliane Marie, 1729-96, Dronning 
 616  Juliane Sophie, 1788-1850, Prinsesse 
 616-617  Julius, Prins af Glücksborg, f. 1824. Prins
 617  Jung, Carl August Christoph, 1815-83, Organist 
 617-618  Jungclausen, Jacob Philipp Albrecht, 1788-1860, Skolemand 
 618-619  Junge, Joachim, 1760-1823, Præst, Forfatter 
 619  Junge, Nicolai, -1614, gottorpsk Kansler 
 619-620  de Junge, Severin, 1680-1757, Deputeret i Generalkommissariatet 
 620  Jungersen, Frederik Olfert, f. 1836, Præst 
 620-621  Jungersen, Hector Frederik Estrup, f. 1854, Zoolog 
 621-623  Junggreen, Jens Peter, 1827-86, slesvigsk Patriot 
 623-624  Just, Anton Frantz, 1766-1829, Forfatter 
 624-625  Justesen, Heinrich Emil Ferdinand, f. 1845, Forfatter 
 625  Justesen, Hieronymus, -1607, s. Ranch 
 625  Justesen, Jens, -1684, s. Bjerre (II, 349) 
 625  Justesen, Niels, 1705-98, Bonde 
 625  Jutta, -1250-, Dronning 
 626  Jutta, o. 1244 - 1284, en Datter af Erik Plovpenning
 626-627  Juuel, Andreas Thomas, 1817 - 68, Landskabs- og Porcellænsmaler 
 627  Juul, jvfr. Juel 
 627  Juul, Absalon, 1555-1589, til Mejlgaard 
 627-629  Juul, Axel, 1503-77, til Villestrup 
 629  Juul, Axel, 1606-71, til Volstrup og Gundetved 
 629-630  Juul, Christian Frederik Adrian Baron, f. 1838, Politiker. 
 630-631  Juul, Christian Sehestedt, 1806-61, Godsejer og Politiker 
 631-634  Juul, Esger, -1325, Ærkebisp 
 634-635  Juul, Frands, -1696-, Officer 
 635  Juul, Hans Christensen, 1695-1769, Godsejer 
 635-636  Juul, Iver, 1563-1627, til Villestrup, Rigsraad 
 636-637  Juul, Jørgen Christian Grønvald, 1813-54, Forfatter 
 637  Juul, Malte, 1594-1648, til Gjessinggaard, Rigsraad 
 637-640  Juul, Ove, 1615-86, til Villestrup, Vicestatholder i Norge, Vicekansler 
 640-641  Juul, Ove, 1700-66, Officer 
 641  Juul, Ove Sehestedt, 1830-82, Godsejer 
 641-642  Juul, Svend Bruun, 1774-1813, Byfoged 
 642  Juul, Tønne, 1620-84 


Wiki | Dansk biografisk leksikon | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
Redigera den här sidan | Visa andra versioner | runeberg.org drivs av Projekt Runeberg
Senast ändrad 26 mars 2005 5:45 (skillnad)

Valid HTML 4.0!