[Start]   Projekt Runebergs Wiki - vi hjälps åt att reda ut begreppen!
Salmonsens konversationsleksikon
Wiki | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
Bland danske opslagsværker intas första rummet av Salmonsens konversationsleksikon. Den utkom i fyra utgåvor och egentligen är det bara 2. udgave som bär exakt denna titel. Det är också den som är mest omfattande och intressant. Den sammanfaller i tiden med uggleupplagan av den svenska Nordisk familjebok. Brødrene Salmonsens förlag grundades år 1871 och övertogs år 1911 av J. H. Schultz Forlag.

-> -> Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva, http://runeberg.org/salmonsen/

En DVD-utgåva med 21.000 faksimilbilder av första utgåvan (18 band, 1891-1911, dock ej supplementbandet) har tagits fram 2003.

Se även


Digitaliseringsplaner

Nu när Projekt Runebergs digitalisering av Nordisk familjebok har avklarats (Sep 2003), är det naturligt att rikta blicken mot 2. udgave av Salmonsens konversationsleksikon. Att digitalisera den skulle vara ett stort projekt och många hinder måste passeras: Finansiering, juridiska frågor, tekniska lösningar och organisation av frivilliga medarbetare. Egentligen är det bara de tekniska lösningarna som direkt kan lånas från arbetet med Nordisk familjebok.

Citat fra Danske opslagsværker, redigeret af Axel Andersen, Gad, 1970, hæfte 1, hvor Jørgen Bang har skrevet om "Den Store Salmonsen":

"Schultz Forlag havde ikke helt skrinlagt planerne [efter Den nye Salmonsen med supplementsbind 1956] om et stort leksikon, men store udvidelser af trykkeriet efter krigen og flytning til den nye ejendom Møntergården gjorde at firmaet ikke alene kunne vove en så stor investering. Der kom en kontakt i stand med Gyldendal gennem nogle år, og disse forhandlinger førte i 1967 til en overenskomst, hvorved Gyldendal overtog alle udgivelsesrettighederne og helt alene påtog sig en nyudgivelse af Salmonsen."

Samme [Jørgen Bang]? (1910-1990) var i 1954-67 forlagsleder i Schultz Forlag, og blev 1967 chefredaktør af Den nye Salmonsen (DNS), hvilket artiklen også handler om. 1971-78 var han chefredaktør for Gyldendals leksikon-redaktion (der bl.a. udgave 10-bindsleksikon 1977-78). DNS-projektet blev skrinlagt, måske på grund af frygt for økonomien, men de følgende leksika var formodentlig en slags spin-off.

Under antagandet att de finansiella, organisatoriska och juridiska problemen förr eller senare kommer att lösa sig, så går det redan nu att påbörja arbetet med digitaliseringen, nämligen genom att framföra idén (vilket härmed görs) och genom att börja upprätta ett index över artiklarna. Det senare skulle gå till på precis samma sätt som i indexering av uggleupplagan av Nordisk familjebok, alltså genom att skriva en textfil med en rad för varje artikel, där raden inleds med de sidnummer som artikeln omfattar. (Salmonsen använder sidnummer, inte spaltnummer. Varje band har ungefär ett tusen sidor.) Ett sådant index kan vara ett nyttigt verktyg i sig, oavsett om eller när resten av digitaliseringen kommer till stånd. Och det är ett manuellt arbete, som inte med nöjaktig noggrannhet kan ersättas av maskiner, så det är lika så gott att påbörja det. Och varför inte direkt i wiki:


Wiki | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
Redigera den här sidan | Visa andra versioner | runeberg.org drivs av Projekt Runeberg
Senast ändrad 30 september 2005 17:01 (skillnad)

Valid HTML 4.0!