[Start]   Projekt Runebergs Wiki - vi hjälps åt att reda ut begreppen!
Skew
Wiki | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
Skew är den engelska termen för den vridning av en bild som är ett vanligt fel vid själva inscanningen. För textsidor är det textradernas avvikelse från det rent horisontella läget. Denna vridning anges i grader.

(Inom datorgrafik används däremot skew för att ange skjuvning, medan cirkulär vridning eller rotation heter rotation.)

Den här sidan ger några exempel på hur skew ser ut och därefter diskuteras hur problemet berör Projekt Runeberg. För andra slags kvalitetsfel, se sidan om scanning.

Exempel

Följande exempel visar hur olika grader av skew kan yttra sig. Den röda linjen, som utgår från baslinjen hos bokstaven f till vänster, är helt horisontell (vågrät) i alla exempel, vilket man lätt kan förvissa sig om genom att scrolla så att den linjen hamnar nära kanten på webbläsaren.

infogad bild

Vridning -1.0 grader (medurs), ungefär en n-höjd per textrad.

infogad bild

Vridning -0.5 grader (medurs), ungefär en halv n-höjd per textrad.

infogad bild

En helt rak text

infogad bild

Vridning +0.5 grader (moturs), ungefär en halv n-höjd per textrad.

infogad bild

Vridning +1.0 grader (moturs), ungefär en n-höjd per textrad.

infogad bild

Vridning +2.0 grader (moturs)

infogad bild

Vridning +4.0 grader (moturs)

Skew hos Projekt Runeberg

En del av Projekt Runebergs digitala faksimilutgåvor lider av skew, och vi försöker åtgärda detta i efterhand med ett program ("deskew") som upptäcker och rätar upp sneda bilder. Programmet för vridning fungerar bra, men upptäckten av behovet spårar ur ibland, speciellt på sidor som domineras av bilder.

Följande borde vridas rätt med automatik

Följande har vridits rätt automatiskt och borde gås igenom fullständigt:

Följande band av Projekt Runebergs faksimilutgåvor är genomgångna och saknar väsentlig skew, endera för att de var bra direkt från scanning, eller för att de korrigerats i efterhand:

Följande var sidor där deskew gjorde rejäla misstag. Sidorna är tillrättade nu, men kan ju vara intressant studiematerial för förbättring av programmet.

(engelska: -)


Wiki | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
Redigera den här sidan | Visa andra versioner | runeberg.org drivs av Projekt Runeberg
Senast ändrad 26 mars 2005 6:01 (skillnad)

Valid HTML 4.0!