[Start]   Projekt Runebergs Wiki - vi hjälps åt att reda ut begreppen!
Startsida
Wiki | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
infogad bild Scroll down to the English introduction! infogad bild Vieritä alaspäin löytääksesi suomenkielisen tekstin!

infogad bild Välkommen till Projekt Runebergs egen Wiki!

Projekt Runeberg är ett öppet och frivilligt initiativ för publicering av klassisk nordisk litteratur på Internet. Det startades i december 1992 och har sitt hem vid Linköpings universitet. Förutom [de här 500 böckerna] har vi även [ett stort antal författarpresentationer] på nätet. Men det visste du säkert redan.

Sedan våren 2002 har Projekt Runeberg en ny avdelning på webben, nämligen den här. Den har redan över 250 sidor och växer snabbt! Sätt markören i sök-rutan här ovan och tryck Enter, så får du se vad alla sidorna heter. Det här är en wiki-webbplats, vilket betyder att alla sidorna är helt öppna. Du kan göra tillägg och ändringar i de sidor som finns, och även skapa nya sidor. Gå till sidan senaste nytt för att se vad som har uppdaterats nyligen.

Än så länge är wiki-avdelningen ett försök. Vi funderar på att använda den här tekniken för våra författarpresentationer, genrebeskrivningar, temaingångar och liknande. Vi vet inte om detta är rätt väg, men enda sättet att få vetskap är att prova. Hoppas du vill hjälpa till! Redan idag kan du bli en av våra frivilliga medarbetare.

Lägg gärna till en hälsning här nedanför. Använd länken "redigera den här sidan" nederst på sidan. Svårare än så är det inte.

Lars Aronsson, projektledare.


infogad bild Welcome to Project Runeberg's new Wiki!

Project Runeberg is an open and voluntary initiative to publish classical Nordic literature on the Internet. It was started in December 1992 and is based at Linköping University in Linköping, Sweden. In addition to [these 300 books], we have also made [a large number of Nordic author presentations] available online.

Since the spring of 2002 Project Runeberg also has a new department on the web; this one. It already has over 250 pages and is expanding rapidly! Click the Search/Sök box above and hit Enter to see all the page titles. This is a wiki website, which means that all pages are open. You can append to or edit any page, and even create new pages. Visit the recent changes page to see what has been updated lately.

This wiki department is still experimental. We are considering using this technology for our author presentations, genre introductions and thematic entries. We do not know if this is the right way to do it, but the only way to find out is to try. We hope you will help us!

Why not leave a message at the bottom of this page. Use the link "redigera den här sidan" to edit the page. It really is that simple.

Lars Aronsson, coordinator.


infogad bild Tervetuloa Projekti Runebergin uuteen Wikiin!

Projekti Runeberg on avoin ja vapaaehtoinen projekti klassisen pohjoismaisen kirjallisuuden julkaisemiseksi Internetissä. Se alkoi joulukuussa 1992 ja sijaintipaikka on Linköpingin yliopisto Ruotsissa. Sen lisäksi, että olemme digitoineet [nämä 300 kirjaa], olemme myös saattaneet [suuren määrän pohjoismaisten kirjailijoiden esittelyjä] saataville.

Keväästä 2002 lähtien Projekti Runebergillä on myös uusi nurkkaus netissä; nimittäin tämä. Täällä on jo nyt yli 250 sivua ja laajeneminen on nopeaa! Klikkaa Haku/Sök-nappia sivun ylälaidassa ja paina Enteriä nähdäksesi kaikki sivujen otsikot. Tämä on wiki-nettisivu, joka tarkoittaa että kaikki sivut ovat avoimia. Voit muokata tai kirjoittaa lisää mille tahansa sivulle ja jopa luoda uusia sivuja. Vieraile muutossivulla nähdäksesi mitä on päivitetty viime aikoina.

Tämä wiki-sivusto on vieläkin kokeilu. Harkitsemme tämän tekniikan käyttämistä kirjailijaesittelyjen, aihealuehakemistojen ja temaattisten esittelyjen toteuttamiseen. Emme tiedä, onko tämä oikea tapa tehdä se, mutta ainoa reitti saada selville on kokeilla. Toivomme, että sinä autat meitä!

Miksi et jättäisi viestiä tämän sivun alalaitaan? Näpäytät vain linkkiä "redigera den här sidan" muokataksesi sivua. Se on oikeasti niin helppoa.

Lars Aronsson, koordinaattori.


Tema-sidor som kan flytta hit: Americana, Barnprogram i TV, Biografi, Blommor, Dansk litteratur, Drama, Egypten, Ekonomi, [Estnisk litteratur]?, [Finsk litteratur]?, Forskningsresande?, Frihetstiden, Genealogi?, Geografi?, [Isländsk litteratur]?, Järnväg?, Jönköping?, Kartografi?, Konst?, Krig?, Kristendom?, Kvinnolitteraturhistoria?, Kärleksdikter, Köpenhamn?, Lingvistik?, [Litterära sällskap], Lunningpriset, Maskinteknik?, Matlagning?, Medeltiden, Musik, Mytologi?, Natur, Nobelpriset?, [Norsk litteratur]?, Näringsliv, Närke?, Oslo?, [Periodisk litteratur]?, Polarforskare?, Politik?, Reformationen?, Renässans?, Rockopera, [Science Fiction]?, Språkvetenskap?, Statistik, Stockholm?, Svenska Akademien, [Svenska Vitterhetssamfundet], Sång?, Sägen?, Telekom?, Tradition?, Troll?, Trädgård, [Tysk litteratur]?, Uppland?, Uppslagsverk?, Visa, Värmland?, Västmanland?, Östergötland, Övralidspriset?


Andra wikis på svenska:


Wiki | Senaste nytt | Inställningar | Sök: | NE | Susning.nu | Wikipedia | Google
Redigera den här sidan | Visa andra versioner | runeberg.org drivs av Projekt Runeberg
Senast ändrad 7 juli 2007 9:27 (skillnad)

Valid HTML 4.0!