- Project Runeberg -  Stockholmiana I-IV
(1912) [MARC] Author: Fredrik Ulrik Wrangel
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

STOCKHOLMIANA

I-IV

ANTECKNINGAR

AF

F. U. WRANGEL

NY UPPLAGA JÄMTE TILLÄGG

MED 61 BILDER

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG
1912

Förord till den elektroniska utgåvan

Wrangels Stockholmiana utkom i fem separata delar. De fyra första utgavs också samlade i ett band, och det är ett exemplar av detta som har digitaliserats. Den femte delen, som utkom senare, ingår alltså inte här.


The above contents can be inspected in scanned images: omslag, (blank), titelsida, titelbladets baksida, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - omslag, (blank), titelsida, titelbladets baksida, vi, vii, viii
Företal. - iii, iv, v
Innehåll. - vi, vii, viii
Afbildningar. - ix, x
Rättelse. - x

Företal till Stockholmiana, 1:a upplagan. Del I. - 1, 2
Stockholms värdshus och vinkällare vid 1600-talets början. - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
»Kopparmatte» och »Kåken». - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Kopparmatte, (blank), 31, 32
»Fru Gunillas gränd». - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Blasius Dundie. - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Gamla gatnamn. - 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Yxsmedsgränden. - 77, 78, 79, 80, 81
Olaglig utskänkning - 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Enskilda hus i staden mellan broarna - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
»Gata upp och gata ned» på Norrmalm - 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
Några anteckningar ur 1500-talets Tänkeböcker - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
Lennart Torstenssons hus - 118, Torstenssonska husets portal åt Fredsgatan, (blank), 119, 120, 121, 122, 123, 124, Torstenssonska husets portal åt gården, (blank), 125, 126, 127, 128, Torstenssonska husets fasad åt norr, på 1780-talet, (blank), 129, 130, Torstenssonska husets östra gafvel på 1780-talet, (blank), 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Personnamn i Stockholms nuvarande gators, gränders och torgs namn. - 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Kvartersnamnen i Stockholm. - 206, 207, 208, 209, 210
»Härbärgerare» och gästgifvare i Stockholm från 1419 till och med 1544 och från 1582 till och med 1641. - 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
Hus och portaler - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, Ribbingska husets portal, (blank), 245, 246, S:t Jakobs kyrka, (blank), 247, 248, Tessinska husets portal, (blank), 249, 250, Portalen till Hans Hanssons hus, (blank), 251, 252, Inkörsport till Ehrenstrahslka huset, (blank), 253, 254, Portalen till Roland Ellesons hus, (blank), 255, 256, Grönbergska husets portal, (blank), 257, 258, Wittmackska husets portal, (blank), 259, 260, Federska husets portal, (blank), 261, 262, Portal i Wrangelska huset, (blank), 263, 264, Portal till kommendantsflygeln, Kungl. Slottet, (blank), 265, 266, 267, 268, Portal till huset »Kronan», (blank), 269, 270, Nietska husets portal, (blank), 271, 272, Portal i Benterska huset, (blank), 273, 274, 275, 276, Portalen till Hans Bartels hus, (blank), 277, 278, Törneska husets portal, (blank), 279, 280, Järnport med stenkrona i Riksbankens gamla hus, (blank), 281, 282, Riddarhusets portal, (blank), 283, 284, Johan III:s lusthus, Skeppsholmen, på 1830-talet, (blank), 285, 286, Portalen till Johan III:s lusthus, (blank), 287, 288, Portalen till Hans Primeroos' hus, (blank), 289, 290, Portalen till »Silkeshuset Pärlan», (blank), 291, 292, 293, 294, Dubbelportal till Petersenska huset, (blank), 295, 296, 297, 298, Portal till värdshuset »Svanen», (blank), 299, 300, 301, 302, Coijetska husets portal, (blank), 303, 304, von der Lindeska husets portal, (blank), 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Ryningska husets portal, (blank), 313, 314, Portalen till fru Karin Bååts hus, (blank), 315, 316, Tyska kyrkan, S:t Gertrud, (blank), 317, 318, Inkörsport till Stenbockska huset, (blank), 319, 320, Banérska husets portal, (blank), 321, 322, Cruus'ska husets portal, (blank), 323, 324, Portalen till drottning Kristinas lusthus, (blank), 325, 326, 327, 328, Fritrappa och portal till Ebba Brahes malmgård, (blank), 329, 330, Rosingska husets portal, (blank), 331, 332, Port med riksvapnet i kronobageriet, (blank), 333, 334, Portar i Hasselska huset, (blank), 335, 336, Portalen till Peter Hanssens hus, (blank), 337, 338, Portalen till Bezelii hus, (blank), 339, 340, 341, 342, Hårlemanska husets portal, (blank), 343, 344, Grillska husets portal, (blank), 345, 346, Ehrencreutz'ska husets portal, (blank), 347, 348
    Ribbingska huset - 243
    S:t Jakobs kyrkas södra portal - 246
    Tessinska huset - Tessinska husets portal
    Hans Hanssons hus - 250
    Ehrenstrahlska huset - 252
    Roland Eliaesons hus - 253
    Grönbergska huset - 256
    Wittmackska huset - 257
    Federska huset - 259
    Wrangelska huset - 260
    Kommendantsflygeln - 264
    Huset »Kronan» - 267
    Nietska huset - 269
    Benterska huset - 272
    Hans Bartels hus - 275
    Törneska huset - 278
    Riksbankens gamla hus - 280
    Riddarhuset - 282
    Johan III:s lusthus - Johan III:s lusthus, Skeppsholmen, på 1830-talet
    Hans Primeroos' hus - 287
    Silkeshuset »Pärlan» - 289
    Jöran Perssons »Kryddegårdstomt» - 291
    Värdshuset »Svanen» - 296
    Coijetska huset - 302
    Von der Lindeska huset - 304
    Ryningska huset - 309
    Fru Karin Bååts hus - 314
    Tyska kyrkan S:t Gertrud - 316
    Stenbockska huset - 317
    Banérska huset - 320
    Cruus'ska huset - 322
    Drottning Kristinas lusthus - 324
    Ebba Brahes malmgård - 327
    Rosingska huset - 330
    Kronobageriet - 332
    Hasselska huset - 335
    Peter Hanssens hus - 337
    Bezelii hus - 338
    Hårlemanska huset - 341
    Grillska huset - 344
    Ehrencreutz'ska huset - 346
Valdemarsudde - 349, 350, Valdemarsudde på 1830-talet, (blank), 351, 352, 353, 354, 355, 356, Kvarnarna vid Valdemarsudde, på 1840-talet, (blank), 357, 358
Södra Djurgårdens forna namn - 359, 360, 361, 362
En vandring med stadstjänarne i staden mellan broarna (1646) - 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
    Anmärkningar och noter - 383
Stockholm skulle sålunda enligt denna källa en gång verkligen ägt ett skönt rådhus - 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, Rådhuskvarteret 1768, (blank), 421
Bilaga A. Förteckning på de befintliga Logementer i Gambla Rådhuset på Stortorget efter bijfogade rithningar (1732). - 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429
Bilaga B. Inventarium och beskrifning öfwer den del af Gamla Rådhuset wid Stortorget, som innefattar Storkällaren och gamla Rådhus Salen. - 430, 431
Inventarium och beskrifning öfwer Fransöska Körkohuset wid Stortorget utj gamla Rådhus Quarteret beläget. - 431, 432, 433, 434
Inventarium och beskrifning öfwer Norra delen af Gamla Rådhuset, som tager sin början söder ut bakom stora Rådhus Salen och stöter i öster emot Fransöske körko-huset. - 434, 435
Ett minne från det gamla »Castenhof». - 436, 437, 438, Portal i det gamla Castenhof, (blank), 439, 440
Register uppå Stockholms stads Tänkieböcker för åhren 1533: 534: 1535: 36: 37 och 1538: - 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
Register å i arbetet förekommande namn å gator, gränder, torg m. m. - 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Personregister. - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536


Project Runeberg, Wed Dec 12 11:14:04 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/wrangsto/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free