- Project Runeberg -  Hexerie eller Blind Allarm /
Actus III. Scen. 10

Author: Ludvig Holberg - Tema: Drama, Theater Plays, Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Actus III. Scen. 10.

Værten. Leonard. Pejter. Christoffer.

Leonard: Serviteur, Monsiuer! Er han Manden her af Huset?

Værten: Ja til Tjeneste, min Herre!

Leonard: Jeg takker paa min Frues Vegne.

Værten: Hans skyldigste Tjener, min Herre! (Sagte) Men hvad er det for Snak? Har jeg havt at bestille med hans Frue?

Leonard: Jeg havde, min Troe, aldrig kunnet bilde mig ind, at der var saadant til i Verden.

Værten: (Sagte) Jeg mærker nok, at den gode Herre er beskjænket, hvorfor jeg maa tale varlig med ham.

Leonard: Jeg havde aldrig kunnet troe, at der var saadant Tøjerie til i Verden.

Værten: Ja det maa Herren vel sige, Verden er underlig.

Leonard: Naar min Frue og andre har fortalt mig saadant, har jeg kun holdet der for Kjællingesladder.

Værten: Nej nej, intet er vissere end det.

Leonard: Ja, nu har jeg Troen udi Hænderne.

Værten: Har da Herren ikke villet troe det tilforn?

Leonard: Aldrig.

Værten: Der er dog ingen, som tvivler derom. (Sagte) Hvilken forbandet Snak er denne! Han har aldrig ville troe, at Verden er underlig. Men jeg kand troe, den stakkels Mand et beskjænket; derfor synes ham, at det gaaer saa vel til i Verden. Jeg maa holde gode Miner med ham, saa tør han maaskee fortære en Pot Vin i mit Hus (Højt) Herren maa da ingen Fortræd havt tilforn i Verden.

Leonard: Ej, den fortræd regner jeg ikke. Jeg havde, min Troe, aldrig talt derom, hvis min Kone ikke havde været. En Lumpen Sølvkande mere eller mindre vil ikke meget sige, Herr Doctor!

Værten: (Sagte) Gaae Fanden i Vold! Blir jeg nu til Doctor? (Højt) Jeg er hverken Doctor eller Magister, Herre, men en god ærlig Borgermand.

Leonard: Jeg kalder den for Doctor, som forstaaer sin Profession fuldkommelig, endskjønt han ikke er promoveret Doctor.

Værten: Jeg takker for de gode Tanker, han har om mig. (Sagte) Her vil blive til paa den Maade en forbandet Hob Doctere her i Byen. Jeg kommer herefter til at kalde min Skoemager Doctor, fordi han gjør de bedste Skoe.

Leonard: Een, der udi sit Videnskab har bragt det saa vidt, at han kand hjælpe Folk og gjøre dem Tjeneste som Monsiuer, kalder jeg Doctor.

Værten: (Sagte) Han har Ret; thi jeg har cureret mange med min gamle Vin. (Højt) Men, min Herre jeg hjælper ingen udi min Profession uden for Penge.

Leonard: Det var uforskammet at ville begjære saadant for intet.

Værten: (Sagte) Nu mærker jeg, at jeg har taget fejl, og at Manden er en fornuftig ædrue Herre. (Højt) Naar man betaler mig er jeg alle til Tjeneste.

Leonard: Det er sandt, at lærde Folk fordømmer slige Professioner.

Værten: Dog ikke alle, min Herre, thi der ere to Magistere, som hver Eftermiddag søger mit Hus.

Leonard: Er det Mueligt? Hvor vidt er de kommen i Professionen.

Værten: De gir, min Troe, ingen efter af mine Gjæster.

Leonard: Monsieur, kalder dem Gjæster; han vil sige Discipler. Dog det kommer ud paa et.

Værten: Jeg kalder dem ikke Discipler, Herre, thi jeg har ikke informeret dem. Det skal ingen sige mig paa.

Leonard: Jeg troer ikke, at Monsiuer bilder sig ind, at jeg er en Spion, og at jeg er hidkommen for at røbe ham.

Værten: Derfor er jeg ikke bange; thi jeg har Frihed af Øvrigheden at bruge min Profession.

Leonard: Det er mere, end jeg kunde have troet.

Værten: Mener da Herren, at jeg er en Fusker?

Leonard: Nej nej, jeg har seet alt for store Prøver derpaa. Men lad os skride nærmere til Sagen. Jeg er kommen hid for at see videre Prøver paa hans Profession.

Værten: Jeg takker skyldigst; men det er ikke nok at see Prøver, Herren maa og smage dem.

Leonard: Hvad vil det sige? Smage dem?

Værten: (Sagte) See nu taler Brændevinen igjen. (Højt) Min Herre, jeg har Sager, som I udaf Synen skulde ikke tænke var værd at smage; men saa snart I faaer dem paa Tungen, finder I dem excellente.

Leonard: (Sagte) Det er noget forblommet. Men de Folk taler ikkun med Lignelser "in philosophia occulta" (Højt) Men Monsieur! Hvem holder han meest af udi den Profession, enten Albertus Magnus eller Cyprianus?

[Fodnote: Begge disse Navne har god Klang i Magiens Historie. Albertus var en af Middelalderens største lærde (Doctor Universalis) og blev derfor anseet for en Troldmand. Han døde i Køln 1280. Cyprianus var Biskop i Antiochia i det tredje Aarh. Flere magiske Skrifter gik i lange Tider under hans Navn ("Svartebøger")]

Værten: Cyprianus? Jeg kjender ingen af vor Profession her i Byen, der heder Cyprianus.

Leonard: Kender han ikke Cyprianus?

Værten: Nej, Herren mener maaskee Julius?

Leonard: Den mand kjender jeg ikke.

Værten: Det er dog et Under, han har dog de bedste Viner her i Staden.

Leonard: (Sagte) See nu taler han forblommet igjen. (Højt) Monsieur er saa god at bruge de almindelige Talemaader; thi jeg forstaar ellers ikke hans Mening. Men har han ikke læset Albertum Magnum. Det er dog en berømt "autor in magia naturali".

Værten: (Sagte) Hør nu taler Brændevinen igjen. (Højt) Min Herre! Jeg har nok i min Ungdom læset noget om Alexander Magnus; men han var Kejser, og jeg er kun Vinhandler. Det er to ulige Professioner.

Leonard: (Sagte) Nu taler han forblommet igjen. (Højt) I er Vinhandler, ha ha ha!

Værten: Ja ret Vinhandler. Det er en Profession, som jeg aldeles ikke skjæmmer mig ved.

Leonard: (klapper ham paa kinden) Ej, min Herre! Lad os føre reen Tale. Jeg veed nok, hvo han er.

Værten: (Sagte) Gid du faaer en Ulykke, du maatte spilde sin Bærme, hvor du drikker dit Øll. (Højt) Hvem holder Herren mig da for at være?

Leonard: I er jo "Doctor magiæ naturalis"

Værten: Hvad vil det sige?

Leonard: I er Doctor udi Hexekonsten.

Værten: Det skal ingen brav Mand sige mig paa.

Leonard: Boer I ikke udi dette Hus.

Værten: Jo, det er mit Hus.

Leonard: (Klapper ham igjen paa Kinden) Ej, lad os da tale Alvor. Jeg skal, min Troe, ikke røbe ham.

Værten: Monsieur! Jeg tænkte tilforn, at I var drukken; men nu mærker jeg, at I er gall. (Gaaer bort)

Leonard: (Holder ham tilbage, og careseer ham igjen) Jeg skal min Troe, ikke røbe ham.

Værten: Hvori vil I røbe mig?

Leonard: At I forstaaer og practiserer den sorte Konst.

Værten: Det skal en Skjelm sige mig paa.

Leonard: Nej, det gaaer for vidt. (Tager ham i Haaret.)

Værten: Hej Pejter, Christoffer! Kommer ud.

(Pejter og Christoffer med forklæder for sig kommer ud, og hjælper Værten)


Project Runeberg, Tue Dec 11 22:24:53 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/xholberg/03-10.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free