- Project Runeberg -  Finland framstäldt i teckningar
(1845) [MARC] Author: Zacharias Topelius
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

FINLAND

FRAMSTÄLDT I TECKNINGAR

TEXTEN AV
Z. TOPELIUS

PLANSCHERNA FRÅN
ADLER & DIETZ I DRESDEN

A. W. GRÖNDAHL & A. C. ÖHMAN
FÖRLÄGGARE

HELSINGFORS,
TRYCKT HOS A. W. GRÖNDAHL.
-------
1845.


Förord till den elektroniska utgåvan

Detta verk har hämtats från Nationalbiblioteket i Helsingfors. Det anpassades för Projekt Runeberg i mars 2013 av Bert H.The above contents can be inspected in scanned images: Titelblad, Imprimatur, Innehåll, Innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - Titelblad, Imprimatur, Innehåll, Innehåll
Förord - 3
I. Landet - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Allmän öfversigt - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
II. Folket - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Bjarma-Sagan - 17, 18
Esternes Saga - 18, 19, 20
Lapparnes Saga - 20, 21, 22, 23
Karelska Sagan - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Qvenerne - 30, 31, 32
Tavasterne - 32, 33, 34, 35, 36
Finska Folket - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Svenskarne i Finland - 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Statistiska Uppgifter - 57, 58, 59, 60, 61
Landskapen - 62, 63, 64
I. Egentliga Finland - 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Egentliga Finlands Minnen - 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
1. Legenderna om Sanct Henrik - 73, 74, 75
2. Resa kyrkas bygnad - 75, 76, 77
3. Letala Kyrka - 77, 78
4, Pithä Piena och Wehmo kyrka - 78, 79
5. Biskop Hemming och hans kanonisation - 80, 81, 82
6. Biskop Magnos Olai Tavast - 82, 83
7. Biskop Michael Agricola - 83, 84
8. Universitetets instiftande - 84, 85
9. Sedemålningar - 85, 86
10. Hexprocesserna - 86, 87
11. Gezelierna - 87, 88
12. Biskop Tengström - 88, 89
13. Landstigningen vid Lemo - 89, 90, 91
Lokala Detaljer - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
1. Åbo Slott - 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
2. Åbo Domkyrka - 97, 98, 99, 100
3. Kunstö Ruiner - 100, 101
4 och 5. Runsala, Bagarla, Artukais - 101, 102
6. Kukkarokivi - 102
7. Nådendal - 102, 103
8. Qvidja - 103, 104
9. Skjulö Hospital - 104, 105
10. Kankas - 105, 106
11. Lemsjöholm - 106
12. Willnäs - 106, 107
13. Strömsholm - 107, 108
14. Tykö - 108
15. Björkboda - 108, 109
16. Juvankoski - 109
17. Wiurila - 109, 110
II. Åland - 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Ålands Minnen - 113, 114, 115, 116, 117
1. Fantasierna om Ålands namn - 113, 114
2. Märkvärdige Ålänningar - 114, 115
3. Elgjagten - 115, 116
4. Årstiderna, Skötfisket - 116, 117
5. Krigsminnen från 1809 - 117
Lokala Detaljer - 117, 118, 119
18. Kastelholm - 118
19. Sunds Kyrka - 118, 119
20. Bomarsund jemte Skarpans kaserner - 119
21. Hospitalet på Prestö - 119
III. Satakunda - 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Satakundas Minnen - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
1. Sanct Henriks Predikohus - 126, 127
2. Pispala och Prouasti - 127, 128
3. Lapparne, Birkkarlarne och Kurckeslägten. - 128, 129, 130
4. Kaivando - 130, 131
5. Krigsminnen - 131, 132
Lokala Detaljer - 132, 133, 134, 135
22. Raumo - 132
23. Wuojoki - 132
24. Kauttua - 132, 133
25. Björneborg - 133
26. Kyrofall - 133, 134
27. En utsigt vid Kauniais - 134
28. Laukko - 134, 135
29. Koivola vik - 135
30. Pyynikkövuori - 135
31. Tammerfors - 135
29. Koivola vik - 135
30. Pyynikkövuori - 135
31. Tammerfors - 135
IV. Nyland - 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
Nylands Minnen - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
1. Folkminnen - 146, 147
2. Berömde Män - 147, 148, 149
3. Krigsminnen - 149, 150, 151
4. Jubelfesten år 1840 - 151, 152, 153
Lokala Detaljer - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
32. Torp vid Rilaks - 153
33. Hangöudd - 153
34. Fiskars - 153, 154
35. Billnäs - 154
36. Fagervik - 154, 155
37. Ekenäs, Raseborg - 155
38. Torp i Sammatti - 155
39. Utsigt från Paloniemi - 155, 156
40. Sjundby - 156
41. Helsingfors - 156
42. Ulrikasborgt Brunnspark - 156, 157
43, 44. Hoplaks och Munksnäs - 157
45, 46. Degerö, Thurholmen - 157
47. Eriksnäs - 157
48. Borgå - 157, 158
49. Dregsby - 158
50. Pyttis Kyrka - 158
51. Mörskom Kyrka. Wichtis - 158, 159
52. Anjala - 159
53. Ratula - 159
54. Högfors - 159
55. Svensksund - 159, 160
56. Kymmenegård - 160
V. Karelen - 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Karelens minnen - 173, 174, 175, 176, 177
2. Sjöslaget i Wiborgska viken - 174, 175, 176
3. Bojaren - 176
4. Paul Juusten - 176, 177
5. Adam Wilke - 177
Lokala detaljer - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
57. Granithrottet i Pytterlaks - 177, 178
58, 59. Puhois, Suorlaks - 178
60. Wiborg - 178, 179, 180
61. Wiborgs Slott - 180, 181
62. Monrepos - 181, 182
63. Rajajoki - 182
64, 65. Wuoksen med Imatra och Kiviniemi - 182, 183, 184, 185, 186
66. Kaukola - 186
67. Kexholm - 186, 187
68. Pärnä bro - 187
69. Pukinniemi - 187, 188
70. Kronoborg (Ruunulinna) - 188
71. Utsigten från Jachimvaara prestgård - 188, 189
72. Ruskiala - 189
73. Walamo - 189, 190
VI. Savolaks - 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Savolaks Minnen - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
1. Krigsminnen - 197, 198, 199, 200
2. Saima Kanal - 200, 201, 202
3. Kullani kukkuu och Folkskalderna - 202, 203
Lokala Detaljer - 203, 204, 205, 206, 207
74. Lauritsala - 203
75—77. Savitaipale, Porosalmi, Parkkumäki - 203, 204
78. Mehtälampi - 204
79. Pungaharju - 204, 205
80, 81. Nyslott och dess fäste Savonlinna - 205
82. Warkaus - 205, 206
83. Strömsdal - 206
84—87. Kuopio med dess omgifningar: farleden, Pirunpesä, Tuovilanlaks - 206, 207
VII. Tavastland - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Tavastlands Minnen - 214, 215, 216, 217, 218
1. Sagorna om Hämäläiset - 214, 215
2. Ritvalan Helka - 215
3. Norra Tavastlands vargjagt - 215, 216
4. Mustiala Landtbruksinstitut - 216, 217
5. Blåfieldska Slägten - 217, 218
Lokala detaljer ... - 218, 219, 220, 221, 222, 223
VIII. Österbotten - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
Österbottens Minnen - 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
1. Krigsminnen - 242, 243, 244
2. Österbottens prest- och köpmannaslägter - 244, 245
3. Vidskepelsen och de andliga väckelserna - 245, 246, 247
4. Uleå elf. Kejsar Alexanders resa - 247, 248
Lokala detaljer - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
103. Slagfältet vid Storkyro - 248, 249
104—107. Slagfälten vid Revolaks, Lappo, Juthus och Oravais - 249, 250
108. Östermyra - 250, 251
109—111. Wasa, NyCarleby. Jakobstad - 251
112, 113. Uleåborg. Torneå - 251, 252
114. Ämmäkoski - 252, 253
115—117. Aittokoski. Jalokoski. Ämmä jernbruk - 253
118—120. Luoppiovaara. Kattilankoski. Avasaksa - 253, 254
Rättelser och tillägg - 255
Till Allmänheten - 256
    Planscher
Egentliga Finland Planche 1 - 17 - Pl.1., Blank, Pl.2., Blank, Pl.3., Blank, Pl.4., Blank, Pl.5., Blank, Pl.6., Blank, Pl.7., Blank, Pl.8., Blank, Pl.9., Blank, Pl.10., Blank, Pl.11., Blank, Pl.12., Blank, Pl.13., Blank, Pl.14., Blank, Pl.15., Blank, Pl.16., Blank, Pl.17., Blank
Åland Planche 18 - 21 - Pl.18., Blank, Pl.19., Blank, Pl.20., Blank, Pl.21., Blank
Satakunda ... - Pl.22., Blank, Pl.23., Blank, Pl.24., Blank, Pl.25., Blank, Pl.26., Blank, Pl.27., Blank, Pl.28., Blank, Pl.29., Blank, Pl.30., Blank, Pl.31., Blank
Nyland ... - Pl.32., Blank, Pl.33., Blank, Pl.34., Blank, Pl.35., Blank, Pl.36., Blank, Pl.37., Blank, Pl.38., Blank, Pl.39., Blank, Pl.40., Blank, Pl.41., Blank, Pl.42., Blank, Pl.43., Blank, Pl.44., Blank, Pl.45., Blank, Pl.46., Blank, Pl.47., Blank, Pl.48., Blank, Pl.49., Blank, Pl.50., Blank, Pl.51., Blank, Pl.52., Blank, Pl.53., Blank, Pl.54., Blank, Pl.55., Blank, Pl.56., Blank
Karelen ... - Pl.57., Blank, Pl.58., Blank, Pl.59., Blank, Pl.60., Blank, Pl.61., Blank, Pl.62., Blank, Pl.63., Blank, Pl.64., Blank, Pl.65., Blank, Pl.66., Blank, Pl.67., Blank, Pl.68., Blank, Pl.69., Blank, Pl.70., Blank, Pl.71., Blank, Pl.72., Blank, Pl.73., Blank
Savolaks ... - Pl.74., Blank, Pl.75., Blank, Pl.76., Blank, Pl.77., Blank, Pl.78., Blank, Pl.79., Blank, Pl.80., Blank, Pl.81., Blank, Pl.82., Blank, Pl.83., Blank, Pl.84., Blank, Pl.85., Blank, Pl.86., Blank, Pl.87., Blank
Tavastland ... - Pl.88., Blank, Pl.89., Blank, Pl.90., Blank, Pl.91., Blank, Pl.92., Blank, Pl.93., Blank, Pl.94., Blank, Pl.95., Blank, Pl.96., Blank, Pl.97., Blank, Pl.98., Blank, Pl.99., Blank, Pl.100., blank, Pl.101., Blank, Pl.102., Blank
Österbotten ... - Pl.103., Blank, Pl.104., Blank, Pl.105., Blank, Pl.106., Blank, Pl.107., Blank, Pl.108., Blank, Pl.109., Blank, Pl.110., Blank, Pl.111., Blank, Pl.112., Blank, Pl.113., Blank, Pl.114., Blank, Pl.115., Blank, Pl.116., Blank, Pl.117., Blank, Pl.118., Blank, Pl.119., Blank, Pl.120., Blank

Project Runeberg, Tue Apr 21 13:52:40 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/ztfinland/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free