- Project Runeberg -  Svenska Familj-Journalen /
Band 21, årgång 1882

(1869-1885)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Familj-Journalen.
SVENSKA FAMILJ-JOURNALEN

ILLUSTRERAD MÅNADSTIDSKRIFT,
innehållande
Svensk-historiska samt fosterländska Skildringar och Berättelser ur Naturen
och Lifvet, Original-noveller, Skisser och Poemer samt uppsatser i
Vetenskap och Konst, m. m.

Tjuguförsta Bandet.

STOCKHOLM.
Gernandts Boktryckeri-Aktiebolag.


Förord till den elektroniska utgåvan

Det här är 21:e årgången (1882) av Svenska Familj-Journalen.

För en allmän presentation av tidskriften, den elektroniska utgåvan, övriga årgångar, se Projekt Runebergs inledning till Svenska Familj-Journalen.

Band 21. Häfte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, i, ii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, i, ii
Innehållsförteckning. A -- Musikens makt - i
Innehållsförteckning. Napoleon -- Ödeläggelse - ii

Band. 21. Häft. 1 - 1
I nyårsnatten. (En gammal skald i sitt hem.) Jo. Jo. - 1
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om konungens hof, hans resor, familjeförhållanden m.m. Af J. M. (Åren 1630-1631.) - 2, 3
Porträtt Victoria och Gustaf. Av C. S. Hallbeck. Poem av Evald Nansen. - 4
Marseilles museum - 5
Tvänne triumfer. Skiss af A**** R. - 6, 7, 8
Ett fosterländskt Bildergalleri. XCVIII. Nils Johan Olsson Blommér. - 8, 9, 10, 11, 12
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie de Ujfolvy-Bourdon. Öfvers af C. A. Swahn. - 12, 13, 14
Girighet och äregirighet. - 14, 15, 17
Kirgisiska folktyper. - 16
Sjungande lågor. - 17
Forts. från sid. 3. Från Gustaf II Adolfs dagar. Antecktningar om konungens hof, han resor, familjeförhålladen m. m. Af J. M. (Åren 1630-1631.) - 18, 19
Täckevidjorna. Efter Fritz Reuter av Claes Tert. - 19
Efter en tafla.. - 20, 21
Spionen. (Efter en tysk ide.) Av --o-- - 22
Huru stor är hennes hemgift? - 22, 23
Ur växternas verld - 23, 24
Vandringar i Högvogeserna - 25, 26
Ur en tecknarens album - 26, 27, 28, 29, 30
Det nya egyptiska mumiefyndet - 28, 29, 30, 32
Småfåglarnas jul. Poem av Mathilda Langlet. - 31
Ett minnesblad. J. M. R--n. - 31
Säby-kannan. - 31, 33, 34
Döden. Saga af Carlo Broschi. - 34, 35, 36
Perbergs grufvor - 36, 37, 38, 39
Logogryf. Av Åke. - 39
Fysikaliska lekverk. - 39
Räddad! (Efter en tafla af Rudolf Jordan.) - 40
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Band. 21. Häft. 2 - 49
Ett fosterländskt Bildergalleri. XCIX. Carl Christoffersson Gjörwell. - 49, 50, 51, 52
Halskrage-ödlan - 53
Stigmannagrottan. Efter en folksägen af Gubben Noach. - 52, 54, 55, 56
I nattens timma. Poem av F. Barthelson. - 56
Lyxen vid franska hofvet för hundra år sedan. - 57, 58, 59
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie de Ujfolvy-Bourdon. Öfvers. af G. A. Swahn. (Forts. fr. föreg. häfte.) - 59, 60, 61, 62
Italienska epigram. - 62
Hushållets debet och kredit. - 63, 64, 65
Missförstånd. (Tecking af Albert Hendschel; se sid. 79.) - 64
I Stamlandet - 65, 66
På kusten af Cornwallis. Maritim tafla, tecknad från verkligheten af H. af Trolle. - 66, 67
Ödeläggelse i naturen. - 68, 69
Modershjertats misstag. - 69, 70
En julsaga. Poem av Toivo. - 68, 71
Om hästen i det gamla Norden - 71, 72, 74
Krangrufvan i Persberget. (Teckning af C. S. Hallbeck; tillhör texten sid. 36.) - 72
Samtida kompositörer. N:o 1-10 - 73
Åländska anekdoter. Af Herman Hofberg. - 74, 75
Barndomsminnen. - 75, 76, 77
I Lübeck. - 76, 77
Ur portföljen: Samtida kompositörer. Till porträttgruppen å sid. 73 meddelas följande biografiska notiser. Angenäm lektyr. - 78
Allmännyttigt - 78
Logogryf - 79
Schack. - 79
Ordvändningsgåta - 79
Bokstafsgåta. - 79
Qvadratgåta - 79
Uttydningar - 79
Angenäm Lektyr. (Teckning af Josef Scheurenberg.) - 80
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Illusion - 88
Fysikaliska lekverk - 88

Band. 21. Häft. 3 - 89
Ebba Brahe - 89, 90, 91
Musikens makt. - 91, 92, 94
Hos min vän antiqvarien. - 93, 94, 95
Skogskällan. Poem av Anna A. - 95, 96
Taberg i Småland - 95, 96, 97
En natt på kyrkogården. Af Ova. - 97, 98, 99, 100, 101
Ett amatörskapell. Efter en oljemålning i Münchens museum, af D. Teniers. - 100
Sandemar - 101, 102, 103
En natt på kyrkogården. (Forts. fr. sid. 101.) - 103, 104, 105, 106
Neptun och Amphitrite. (Efter en oljemålning af Rubens i Berlins museum.) - 104
Klosterruin från tiden för spaniorernas herravälde i Mexiko. - 105
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfolvy-Bourdon. Öfvers, af C. A. Swahn. - 106, 107, 108, 109, 110
Modershjertats misstag - 110, 111
Tankekorn. - 111
Betaldt som qvitteras. - 112
Ett fågelpar. Poem av Toivo. - 113
Rangstrid i Guds hus. En tidsbild från slutet af 1600-talet, tecknad af Claës Joh. Ljungström. - 113, 114
Slottet vid sjön. Poem av A.-E. - 115, 120
Ur portföljen. - 115
Dafne's förvandling. Af Ovidius. Öfversättning i originalets versslag. - 116, 117, 118
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. - 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Logogryf - 128
Schack. - 128
Qvadratgåta - 128
Charad. - 128
Bokstafsgåta - 128
Uttydningar - 128

Band. 21. Häft. 4 - 129
Alphonse Daudet - 129, 130
En påskdag. Teckning af Sylvia. - 130, 131, 134
Alpernas stenbock - 132
Ett århundrade eller Svärmors mormor, Svärmors mor, Svärmor och "Hjertegrynet" - 133
Ett utdöende djurslag - 134
Vårt språk. Poem av L:sköld Oxenstrierna. - 135
S:t Pauli kyrka i Götheborg. - 135, 136
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers. af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 110.) - 137, 138, 139
Verldsförakt. (Efter Fritz Reuter.) Av Claes Tert. - 139
Vårmorgon. Poem av Aslög. - 140
Palmsöndagen. - 141, 142, 143
Forts. En påskdag. Teckning af Sylvia. - 143, 144, 145
Bild: Livadia på Krim. - 144
Bild: Ängsliga mödrar. (Efter en tafla af F. W. Pfeiffer.) - 145
De tropiska stormarna - 145, 146, 147, 150
När testamentet öppnades. - 148, 149, 150
Helsan och bostaden. - 151, 152
Järnvägsbro öfver Dalelfven vid Elfkarleby. (Teckning af C. S. Hallbeck.) - 152
Circus. (Silhuetter af Max Scholtz.) - 153
En påskdag. Berättelse af Sylvia. (Forts. fr. sid. 145.) - 154, 155
Stockholms norra latinläroverk. - 155, 156, 157
En påskdag. Berättelse af Sylvia. (Forts. fr. sid. 155.) - 158
Nattens stjernor - 158, 159
Fransmännens strider i Nordafrika - 159, 160, 161
Bomullen. Illustrationer till Ur portföljen. - 160
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Översättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. fr. sid. 127.) - 162, 163, 164
Fårö - 164, 165, 166, 167
Ur portföljen. - 167
I en gammal stad. - 168, 169
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Fort. fr. sid. 164.) - 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Schack - 176
Charad - 176
Bokstafsgåta - 176
Uttydningar - 176

Band. 21. Häft. 5 - 177
Fredrik Cygnæus. - 177, 178
Katten - 178, 179, 180, 181, 182
Cypripedium occidentale Ellw. - 181, 182
Tänkvärt av Salzmann, Rousseau och Jean Paul - 182
Om den så kallade oturen - 183
Två furstliga athleter - 183
Petri förnekelse. Luc. 22:61. - 184
Den så kallade Stenbockskannan - 185
"Evig kärlek." Miniatyrscener ur lifvet af Ndr. - 185, 186, 187, 188, 189
Illustration Två kara-kalpaker, tartarisk vägvisare och kock. - 188
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers. af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 139.) - 189, 190, 191
För sexhundra år sedan. - 191, 192, 193
När morfar kommer. (Efter en tafla af B. Woltze.) - 192
Illustration Rosenlaui-gletschern. - 193
Harmonilära - 194
Nobelns ros. Skizz af J. O. Åberg. - 194, 195
Sista akten - 195, 196
Blygsamhet och pryderi - 197, 198
Illustration Newskij-Prospekt. - 197
En duell på hafvet. - 198, 199
Kycklingen, som blef kläckt i en äggkläckningsapparat. - 199
Varnhems klosterkyrka. - 200, 201
Redaktionens papperskorg - 201, 202, 203, 204
På alpens höjd. (Tillhör illustrationen Rosenlaui-gletschern, sid. 193). - 204, 206
Magnus Gabriel De la Gardie. Jakob De la Gardie. (Tillhör art. »Varnhems kyrka», sid. 200.) - 204
Interiör af Varnhems kyrka. (Teckning af C. S. Hallbeck. Tillhör art. »Varnhems kyrka», sid. 200.) - 205
Ur portföljen. - 206, 207
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. fr. sid. 176.) - 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Gastronomen. (Efter en tafla af Eduard Schulz-Briesen). - 208
Indiska visdomsord - 215
Logogryf - 216
Schack - 216
Bokstafsgåta. - 216
Schackgåta. - 216
Omkastningsgåta. - 216
Uttydningar - 216

Band. 21. Häft. 6 - 217
Henrik Ibsen. - 217, 218, 219
Teckningar och drömmar. Af --a--g. - 219, 220, 221
Illustration Rotvegetation i urskogen. - 220
Kisse vitjar. (Teckning af B. Liljefors.) - 221
Vegetationsbild - 222
I S:t Petersburg år 1807 - 222, 223, 224
Fjärilslek. Poem av Mathilda Langlet. - 224
Teckningar och drömmar. Af --a--g. Winyantha. (Forts. fr. sid. 221.) - 225, 226, 227
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers. af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 191.) - 227, 228, 229, 230, 231
Herre och tjenare. - 231, 232, 233, 234
I morgonväkten. (Till illustrationen, sid. 240) - 234, 235
Väderleksspådom i äldre och nyare tid. (Efter E. Hoppe.) - 235, 236, 237
Illustration Bilder från Cairo: Citadellet. - 236
Illustration Bilder från Cairo: Åsnedrifvare. - 237
Penningkrukan. En byhistoria, upptecknad af Gubben. Noach. - 238, 239, 240, 241, 242, 243
I morgonväkten. (Teckning af Ernst Ludolf Meyer. Härtill poemet å sid. 234.) - 240
Skönt att hvila efter arbetet! (Efter en oljemålning af Ludvig Bokelmann; se poemet sid. 245.) - 241
Vid Kinnekulle. - 243, 244, 245
»Annat slag, när jag var ung!» (Till teckningen sid. 241.) - 245, 246
Ur portföljen. - 246, 247
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. fr. sid. 215.) - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Indiska visdomsord - 255
Gåta - 256
Schack - 256
Dubbel tiargåta - 256
Räfspelsgåta. - 256
Uttydningar. - 256

Band. 21. Häft. 7 - 257
Var på din vakt! Poem av Toivo. - 257
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om konungens hof, hans resor, familjförhållanden m. m. Af J. M. (Året 1632.) (Forts. från sid. 19.) - 257, 258, 259
Banan och Strelitzia. (Se teckningen å följande sida.) - 259, 260
Otur med tjenare - 259, 260
En trashank - 261, 262
När jag fick en syster. Poem av Viktor Moll. - 262
Guld och silfver - 263, 265
"Landets hopp" I: Prinsessans promenad med vagn. (Efter en oljetafla af T. Brütt.) - 264
Ett fosterländskt Bildergalleri. C. Erik Johan Stagnelius. - 265, 266, 267, 268
Snöklockan. (Marmorstaty i Nationalmuseum af Hasselberg; se sid. 270. - 268, 270
Hötorget i Kokand. (Se uppsattsen å sidan 270.) - 269
Snöklockan af Hasselberg. - 270
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers. af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 231.) - 270, 271, 272, 273, 274
Bollnäs i Helsingland (efter fotografi). - 273
Stockholmsbilder. Af Axel S-g. 3. En problematisk existens. - 274, 275, 278, 279
Hafvets offer. Illustration. - 276, 277
Tankar och drömmar. Af A. E. Broms. Öfversatt från holländskan af Matihilda Langlet. - 279
Byggnadssättet förr och nu. - 280, 281, 282
Vegetationens inflytande på menniskans hälsa. (Efter F. Arndt.) - 282, 283
Stockholmsbilder. Af Axel S-g. (Forts. från sidan 279.) - 283, 285, 286
Illustrationer. Tillhör artikeln »Byggnadssättet förr och nu» å sidan 280. - 284
Illustrationer. Tillhör artikeln »Byggnadssättet förr och nu» å sidan 280. - 285
Om folketymologier af ortnamn. - 286, 287, 289
"Landets hopp" II: Prinsens första ridt. (Tafla i olja af Fritz Neuhaus.) - 288
Fånge i järn. (Från Nordiska museet; teckning af C. S. Hallbeck.) - 289
Från Gustaf II Adolfs dagar. Anteckningar om konungens hof, hans resor, familjförhållanden m. m. Af J. M. (Året 1632.) (Forts. från sid. 259.) - 290, 291
Lyckås - 291, 292
Sommarbilder från Stockholms djurgård. (Teckning af P. Hedman.) - 293
Till Lilli. af Aug. Söderman. - 294, 295
Ur portföljen. - 295
Schack (tafla i olja af C. Naumann.) - 296
Ett schackparti. - 297
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. från sid. 255.) - 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
Logogryf. - 304
Schack. - 304
Bokstafsgåta. - 304
Omkastningsgåta. - 304
Uttydningar. - 304

Band. 21. Häft. 8 - 305
Giuseppe Garibaldi. - 305, 306, 307, 308, 309
Läderarbete från fjortonde seklet. (Teckning af Édouard Garnier.) - 308
En sommaridyll. Poem av Toivo. - 309, 310
Svenskarna vid Bodensjön. - 310, 311
En hederssak. Tidsbild från Irland. - 311, 312
Notre-Dame-bron i Bar le Duc. (Teckning af Émile Laborne.) - 312
Indiska visdomsord. - 312
En modern Aspasia - 313, 314
Ur sjömanslivet. Bilder tecknade af Knut Winge. - 314, 315, 317
Illustration. Palatsets gård i Kokand. - 316
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers. af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 274.) - 317, 318, 319
Strömoln - 319
Skick och sätt. - 319
Moskeen Hasret i Turkestan. (Se sidan 61). - 320
Civilisation och barbari. - 321
Cuculus canorus - 322, 323
En spökhistoria. Poem av Viktor Moll. - 323
Marstrand och Carlsten - 324, 325, 326, 328, 329
Ur sjömanslifvet. Bilder, tecknade af Knut Winge. (Forts. från sidan 317.) - 327, 329, 330, 331
När sol går ned. Poem av Edv. Tengström. - 331
Smaken och drägten. - 332, 334
Illustration. Kapplöpning i Ungern. (Efter en tafla af E. Wagner.) - 332
Komiska bilder - 333
Ur portföljen. - 334, 335
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. från sid. 303.) - 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344
Fru Hulda. (Efter en originalteckning af H. Knackfuss.) - 336
Schack - 344
Bokstafsgåta - 344
Strål-palindrom - 344
Uttydningar - 344

Band. 21. Häft. 9 - 345
Ett fosterländskt Bildergalleri. CI. Lars Gabriel Branting. - 345, 346, 347
Segern. Poem av Herman Sätherberg. - 347, 348
På ett gungfly. Ett jagtäfventyr, upptecknadt af Karl Ekström. - 347, 348, 349, 350
Illustration Makt är rätt.(Efter en tafla af A. E. Méry.) - 349
Hvad är att vara älskvärd? (Efter C. Michael.) - 350, 351
Ett blad ur Nordafrikas historia. - 351, 353
Två naturunder - 352, 353, 354, 355
Ersättning åt oskyldigt häktade och dömda. - 355, 356
Illustration Lysande Noctiluca - 356
Marstrandspartier. Tecknade af C. S. Hallbeck. (Se texten i föregående häftet.) - 357
Men ingen kom. Poem av Mathilda Langlet. - 358
Kärleken bland araberna. Ur ett arabiskt manuskript af Ebn-Abi-Hadglat. - 358, 359
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers, af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 319.) - 359, 360, 361, 362, 364
Insektsverldens barnkammare - 363, 364, 365, 366
Nu nappar det! Efter en oljemålning af Boks. - 365
En tumsbredd. Poem av Egerius. - 366
Porträtter. En skymningshistoria. - 366, 367, 368
Illustration;Carlsten, sedt från Marstrandsöns platå. Se texten i föreg. häftet. - 368, 369
Porträtter. En skymningshistoria - 369, 370
Tjärnet. Poem av Algot Ljunggren. - 370
En fjällfärd utmed riksgränsen. Af O. v. Kng. - 370, 371, 373
Utanför Helsingör (efter en tafla af H. Petersen). - 372
Slottet La Granja - 373, 374
Långt fjärran. Musik af Fredrika Wickman. - 374, 375
Ur portföljen. - 375
Indiska visdomsord. - 375
Akta dig, sköna mö! Fritt efter Karl Gerok, af N. S--e. - 376
Furst Sereräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. (Forts. från sidan 344.) - 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Schack - 384
Korsgåta - 384
Fyrkantiga nötter. - 384
Uttydningar - 384

Band. 21. Häft. 10 - 385
Ett fosterländskt Bildergalleri. CII. Christian Adolf Virgin. - 385, 386, 387, 388
Ur växtriket - 388
I skördetid. Poem av Toivo. - 388, 389
Små salongsstycken. Af Claude Gerard. - 389, 390, 391
På klassisk jord. - 391, 392, 393, 394, 395
Sofvande bacchant. (Bild i marmor af J. P. Molin; se texten å sidan 398.) - 393
Det stora och det lilla. Poem av Aslög. - 395
Från Orenburg till Samarkand. Af Marie Ujfalvy-Bourdon. Öfvers. af C. A. Swahn. (Forts. fr. sid. 362.) - 395, 396, 397, 398, 400, 401
Molins "Sofvande bacchant". - 398, 399
Små salongsstycken. Af Claude Gerard. (Forts. från sidan 391.) - 399, 400, 401, 402
Barn och musik - 402, 403, 404
Illustration Lysikrates' monument. (Efter fotografi.) - 404
Napoleon, den fruktansvärde barberaren. - 405, 406, 407
Chic och grace. - 407, 408
Kannibalism. - 408
Cascarotterna. (Efter en tafla af Eustache Lorsay.) - 408
En bild från Nyköping. - 409, 410
Klart att vända! - 410, 411
Små salongsstycken. Af Claud Gerard. (Forts. från sidan 402.) - 411, 414, 415
Illustration Häktningen (efter Ludwig Bokelmann). - 412, 413
Utvecklingsskala. - 415, 416
Turkisk hjelm. (Teckning af P. Sellier.) - 416
Nittonde århundradets skald. (Efter Petöfi.) - 416, 417, 418
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. från sidan 384.) - 418, 419, 420, 421, 422
Bulâk vid Nilen. - 420
Vid bordet med goda vänner. (Efter en tafla af A. Eberle.) - 421
Ur portföljen. - 422, 423
Rizpa. - 423, 424, 425
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. fr. sid. 422.) - 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
Gåta - 432
Schack. Uppgift n:o 9. Af W. Shinkmann. - 432
Korsgåta - 432
Geografisk namngåta - 432
Omkastningsgåta - 432
Motställd Tiargåta. - 432
Uttydningar - 432

Band. 21. Häft. 11 - 433
Cagliostro - 433, 434
Längtan - 435
Edelweiss - 435
En natt i Anatomicum. Ur en läkares anteckningar. - 436, 438, 439
Illustration. Straffadt öfvermod. (Teckning af Frans Ulrich. Se poemet å sid. 439.) - 436
Illustration. Alpblommor. - 437
I knipa - 439, 440
Snöhvits saga. - 440, 441, 442
Slaget vid Trafalgar. - 442, 443, 444, 445
Chapmans graf på Augerums kyrkogård. (Teckning af C. S. Hallbeck.) - 445, 446
Skydd mot smittosamma sjukdomar. - 446, 447
En Donaufärd - 447, 448, 449, 450, 451
Diktaren. Poem av P. E. Bergstrand. - 451
Den sjette November - 451, 452, 453, 454
Rosen på heden. Av Cl. Tert. (Efter Göthe.) - 454
Vidskepelse och hypnotism - 454, 455, 456
Illustration. Santarella. (Tafla af J. Salles.) - 456
Indiska visdomsord. - 456
En fjällfärd utmed riksgränsen. Af O. v. Kng. II - 457, 458, 459
Enslingen. (Teckning af Théophile Schuler.) - 457
Ensam i ålderns dag. (Till bilden å sidan 457.) Poem av Nils Svenske. - 459
Kanal och järnväg. - 459, 460, 461
Vidskepliga föreställningar om talen. - 461, 462
Ur portföljen. - 462
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Forts. från sid. 431.) - 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Patienterna och sjuksköterskan. (Efter en tafla af Fr. Sonderland.) - 464
Charad. - 472
Schack - 472
Omkastningsgåtor. - 472
Uttydningar - 472

Band. 21. Häft. 12 - 473
Längtan efter frid. Poem av Lanni. - 473
Porträtter. Min fästmö, min dotter. - 473, 474, 475
Van Dyck - 475, 476, 477
Illustration. Modern salongsfontän. - 477
Hafvet och dess djup. Af v. Holleben. - 478, 479
Talesätt. - 479, 481
Ungdomsminnen. (Efter en tafla af Edv. Schulz-Briesen. Hör till poemet »Det var då!», sid. 492.) - 480
Ett silfverbröllopsminne. Av Anderson-Edenberg. - 481
Det var då! (Tillhör teckningen »Barndomsminnen» å sidan 480.) Poem av Toivo. - 482
En salongens drottning. - 482
En Donaufärd. (Forts. från sidan 451.) - 483, 484, 485, 486
Lefvande telegraf - 486, 487
Tomten. Poem av L:sköld Oxenstierna. - 487
Tempeltornet i Paris - 487, 488
Domnarfvet - 488, 489, 490
Majoren på Ebbehult. Berättelse från den svensk-danska fejden 1612, af J. O. Åberg. - 490, 491, 492, 493, 494
Illustration. Interiör af klostret Rabida. (Teckning af Urrabieta.) - 492
Mexikanska indianer. (Efter en tafla af K. Gillissen.) - 493
Sonetter. - 494, 495
Californialbild. Minnen från 1850-talet. - 495, 496, 498
Illustration. Ett cafe i Tanger. (Teckning af Eugene Girardet.) - 496
Stora galleriet i riksmusei zoologiska afdelning.(Teckning af C. S. Hallbeck.) - 497
De små. (Sann händelse.) Poem av F. Tammelin. - 498
Det naturhistoriska riksmuseets däggdjursafdelning. - 498
Tre tuppar - 499, 500
En auktion på landet. Teckning af C. S. Hallbeck. - 500, 501
Illustration. Utsigt af staden Zahle. - 501
Indiska visdomsord. - 501
Tanken. Qvartett för sopran, alt, tenor och bas, af W. Th. Söderberg. (Orden af Runeberg.) - 502
Ur portföljen. - 503
Barndom och ålderdom - 504, 505
Furst Serebräny. Historisk roman af grefve Alexis Tolstoy. Öfversättning af C. Ludv. Törnberg. (Slut från sid. 472.) - 505, 506, 507, 508
Uttydningar. - 508
Rättelser - 508


Project Runeberg, Fri Dec 17 00:54:54 2004 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/famijour/1882/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free