- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
3:18

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

18 Göteborgs Kvinnoförenings årsberättelse.
att den skall bringa under allmänhetens | samhet sedan Februari och mycket flitigt an-
ögon inlägg i den vigtiga kvinnofrågan, | litats, hvadan alltså styrelsens åsigt, att ett
hvilka för frågans utredning äro af betydelse, | behof här vore att fylla, bekräftats. Allt
och hvilka man måhända eljes haft svårt | för ändamålet behöfligt arbete har af med-

nog att få offentliggjorda.
Så snart förslag om anordnande af läsrum
och bibliotek varit före inom föreningen och vun-

nit tillslutning, sattes planen i verket; och från |

och med Februari hafva begge varit tillgängliga
för medlemmar af föreningen. Som lokalen äf-
ven begagnats för annat ändamål, och biblio-
teket kommit till stånd dels genom gåfvor,
dels genom lån af böcker, hafva inga omkost-
nader åtföljt denna anordning.

Då, såsom synes af programmet, Göte-
borgs Kvinnoförening bl. a, också har till mål
att, beträffande den arbetande klassens kvin-
nor, utöfva en väckande och upplysande in-
verkan, ombesörjdes för sådant ändamål ut-
arbetandet af en plan rörande ordnande af
läsesamkväm för unga flickor ur arbetsklas-
sen. Sedan denna plan blifvit godkänd af
föreningen, anordnades på fyra olika ställen
sådana samkväm en gång hvarje vecka un-
der månaderna Febr., Mars, April och Maj.
Deltagarinnorna hafva utgjorts af några och
fyrtio dels i butiker, tryckerier eller på fabriker
anstälda, dels i hemmet sysselsatta unga kvin-
nor; och hafva de, enligt uppgifter från samt-
liga föreståndarinnorna, flitigt infnpnit sig
och synts med intresse följa läsningen. Am-
nena för läsningen hafva naturligtvis valts
med behörig hänsyn till åhörarinnorna och
följaktligen varit lättfattliga, stundom af all-
varlig art och någon gång i ett eller annat
hänseende berört allmånvigtiga spörsmål.
Under samtal efter läsningens slut har man
trott sig finna, att flickorna i allmänhet till-
godogjort sig det lästa på ett sätt, som tyc-
kes angifva, att just denna verksamhet är ett
steg i den rätta rigtningen, då man vill
sträfva för den arbetande kvinnans höjande,

Rörande omkostnaderna hänvisas till åt-
följande utdrag af räkenskaperna.

Sedan styrelsen efter tagen kännedom om
åtskilliga dithörande förhållanden blifvit för-
vissad om nyttan och behöfligheten af en ar-
betsbyrå, upprättades, enligt föreningens be-
slut, en sådan till tjenst för alla slags kvin-
liga arbetssökande, men i synnerhet för så-
dana, hvilka för omkostnadernas skull ej
kunna begagna sig af kommissionskontor
och dylika anstalter. Man hade nämligen
trott sig finna, att antalet af dessa kvinnor
ej vore obetydligt. Byrån har varit i verk-

lemmar i kvinnoföreningen bestridts utan er-
sättning, och som lokalen för andra ändamål
(för sammanträden, expedition m. m.) för-
hyrts, har arbetsbyrån under sitt första
| arbetsår ej kräft några särskilda utgifter.
| Afgift har icke kommit 1 fråga af vare sig
I arbetsgifvare eller arbetssökande.
I I Februari månad väcktes hos kvinnoför-
| eningen förslag om upprättande af ett kafé
| eller serveringsställe för frukostar och afton-
| måltider, som med sin nettobehållning skulle
| betäcka omkostnaderna för en billig middags-
| mat åt ett begränsadt antal lågt aflönade
i kvinnor t. ex. sömmerskor, stickerskor m. fl,
| Förslaget gillades i alla hufvudsakliga
| delar af kvinnoföreningen, och sedan med-
| lemmar af föreningen dels för ändamålet för-
li sträckt räntefria medel till belopp af omkring
| 1000 kronor och dels lemnat åtskilliga inven-
| tarier, att å serveringsstället tills vidare be-
| gagnas såsom lån, uppdrog styrelsen åt två
af sina ledamöter att bringa förslaget till
verkställighet. Den 1 April öppnades serve-
ringsstället för allmänheten, och fjorton da-
gar senare börjades middagsspisningen.
Kaféet” består af 5 rum, tambur ock kök.
Arbetspersonalen utgöres af en förestån-
derska, två uppasserskor och två tjenst-
flickor. Lokalen hålles öppen hvardagar från
kl. 8 f. m. till 10 e. m, och söndagar 9—10
f. m, samt 1—2 och 6—9 e. m:.
"Antalet besökande är i tilltagande och
har öfverstigit förväntningarne. Man torde
derföre kunna hysa goda förhoppningar om
att affären skall kunna bära sig. Antalet af mid-
dagsspisande unga kvinnor har varit så stort
som inkomsterna tillåtit att emottaga; vid
| arbetsårets slut utgjorde det 20. Priset för
| en middag, bestående af en rätt varm mat
jemte bröd och dricka eller mjölk, är satt
till 15 öre, hvilket ansetts vara det högsta,
| som kunnat ifrågakomma för personer med
| veckoaflöning af endast 4 å& 6 kr.
| Då det inom föreningen allmänt ansågs,
att åvägabringandet af s. k. skollofskolonier
låge i Kvinnotöreningens intresse, föranstaltade
föreningen, sedan genom vädjande till dei eko-
nomiskt hänseende bättre lottade inom samhället
medel för ändamålet erhållits, två dylika kolo-

I

? Kungsg. N:r 60

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0066.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free