- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
4:16

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

i6

När och Fjärran.

Kvinnan, skiljeman.
nyligen framlagda förslag till ändring af lagen
om förlikningsmål eller, enligt ordalydelsen, >»om
skiljemän och verkställighet af skiljedom> före-
kommer äfven — säger N. D. A. — följande be:
tydelsefulla punkt:

»Skiljemannauppdrag må lemnas kvinna lika
väl som man.>

Fransk förening för kvinnans rättigheter
hade för en tid sedan ett talrikt besökt samman-
träde under ordförandeskap af Mlle. Marie De-
raismes. Vid heines högra sida såg man Au:
guste Vacquerie, vid hennes venstra Frédéric
Passy. Bland öfriga församlade märktes: Léon
Richer, föreningeuvs president; Paul Bert, Laisant,
Yves Guyot — deputerade — och flera munici-
palråd. i

Passy förklarade, att han inför kammaren
ville föra kvinnans talan. Men han ansåg, att
man för att lyckas måste tillsvidare nöja sig med
mindre reformer, med sådana, hvilka röra famil-
jen, kvinnans rätt att viltna, att sköta sin egen-
dom, att handhafva de penuingar hon sjelf för-
tjenat etc. Passy ansåg, att parlamentets med-
lemmar borde kunna enas om dessa reformer.
Paul Bert uttalade sig äfven för dem. Han ville
försvara dem inför kammaren, men sade, att det
blefve ett svårt arbete tillfölje af katolicismens
inflytande, hvilket alltid gör sig gällande, då det
är fråga om att röra vid »Code civil> Yves
Guyot och Laisant uttalade sig i samma anda,

— Ö

En örfil åt Justitia, Nyligen cirkulerade
genom tidningspressen den märkliga utlåtelse,
länstyrelsen gifvit på de klagomål, hvilka fyra
lärarinnor i Jönköping aflåtit om uyresersättnings-
belopp. I bemälde klagomål påyrkas hyresbe-
loppets utgående med 245 kr. och 75 kr. för ved-
brand, i likhet med hvad maskulina lärarekraf-

ter åtnjuta i Jönköping. Länsstyrelsens utlåtande :

lyder:

»Enär den löneförmån af tjenlig bostad, hvar-
till en folkskollärarinna författningsenligt är be-
rättigad, icke skäligen bör omfatta större lägen-
het än som för ett ensamt ogift fruntimmer kan
vara behöflig, samt en lägenhet bestående af ett
rum och kök i detta hänseende synes vara till-
räcklig, finner länsstyrelsen den af klagandena
väckta talan icke kunna bifallas.»

På hvilken paragraf i Folkskolelagen är det |

välvisa utslaget grundadt?

[RSESeREST S SESsere

Att Fru Rosing invalts till ledamot af den
stora norska skolkomitén i Kristiania under rek-
tor Steens ordförandeskap, har stött norske stats-
ministern Richter för hufvudet; Han betviffade
visst icke hennes duglighet, men fann det betänk-
ligt att upptaga en kvinna i en kunglig komité,
emedan man dermed ginge i förväg besvarandet
af ett spörsmål, som ännu är under diskussion,
nämligen kvinnans ställning i samhället.

10 kvinliga studerande ha i Sverige under
1885 aflagt mogenhetsexamen. Vid Dublins kongl.
wniversitet hafva 26 kvinnor tagit studentexamen,

I nya lagberedningens I

9 filosofiska graden; 4 af de sistnämda vunne
’ hederspris, och af 6 stipender togos 3 af kvinnor;
ett för skicklighet i matematik.

Vid Londons universitet, sistlidne juni må-
| nad, voro bland 1,100 inträdessökande 150 kvin-
nor; 100 af de kvinliga sökande godkändes och
| högsta betyget togs af Rebecca Wishart, hvilken
tillerkändes ett två-årigt stipendiaom.

Vid universitetet i Ziirich utgöra kvinnorna
en tiondedel af studenterna.

Vid universitetet i Montpellier instälde sig
för icke länge sedan samtidigt man och hustru
till examen (baccalauréat és lettres). Båda afla-
de den, hustrun med utmärkelse.

Ett föreläsningsinstitut för kvinnor öppna-
des i Stockholm d. 26 januari detta år. Dess
program är, att gifva lättfattliga framställningar
af ett antal kunskapsämnen, hvilrga äro af all-
mänt intresse för bildningssökande, eller äro af
särskild vigt för kvinnor,

SN

Ida Ellen Nathorst har i nov. 1885, inför

» förste stadsläkaren i Stockholm, aflagt fältskärs-

examen och erhållit af medicinalstyrelsen utfär-
dadt fältskärsbref:

Fru Emma Gimbel har i Köpenhamn med
högsta betyg aflagt den för apotekarmedhjelpare
faststälda examen,

Vid Operan i Paris är en madame Farrante:
anstäld som underläkare. 9 kvinliga läkare prak-

» tisera för närvarande i den franska hufvudstaden.
| En af dem är specialist för sinnessjukdomar.

I a
| Breflåda.

| Skog tackas för »sändebrefvet> och ombedes
| att uppgifva sitt namn.

| INNEHÅLL: N.: Bref från Finland.
| Oscar Levertin: Ångest. — Ave: Patron Tärkéns

höstgille. — Alvilde Prydz: Drömme. — Passepar-
tout: Ett bref om böcker. — E. R.; Göteborgs
| Kvinnoförenings verksamhet för fattiga skolbarn.

| — När och Fjärran. — Breflåda. —

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15
i hvarje månad. Prenumeration kan ske
| hos hrr. bokhandlare och genom postver-
| ket. Pris: Kr. 3:50 för år, postarvode 35
| öre. Lösnummer: 25 öre. Annonspris:
I Kr. 20 för hel sida. Delafsida betingar
motsvarande del af pris. Annonser mot-
| tagas å »Framåts> annonsbyrå, Kungs-
gatan 60, alla hvardagar kl. 12—1 e. m.
| I redaktionsangelägenheter hänvände
| man sig till Frk. Alma Åkermark, 2:dra
| Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och
| fredag 12—-2 e. m.)

| TE TNE TRA
I Red. af Alma Åkermark.

D. F. Bonniers Boktryckeri, Göteborg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0088.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free