- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
6:11

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Framåt.

11

108 läkarinnan, då en undransvärdt klar,
ästan divinatorisk uppfattning af gan:
ska. dunkla förhållanden plägar utmärka
de . mera : begåfvade medlemmarna af
mensklighetens »svagare hälft», - Afven
förtjenar att anmärkas, att den säkra
takt och den fina grannlagenhet, som
äro kännetecknande för den bildade
kvinnan, i detta fall skola blifva af stor
betydelse.
heten, att hon, såsom företrädesvis ägan-
de sin verld inom den husliga kretsen
och det förtroliga umgänget, kunnat lära
känna grundligare karaktärernas och lyn-
nenas egendomligheter än den af det
yttre lifvets många olikartade intressen
och förhållanden upptagne mannen, ut-
göra en annan borgen för, att hon skall
synnerligen väl bestrida läkarens vigtiga
och mångsidiga kall.

Dessutom måste vi framhålla, att lä-
kare. ha ofta stora — stundom öfver-
drifna anspråk på arvode, och att de fin-
nas, som äro tillgängligare för rika än
för. mindre bemedlade patienter. Dylikt
skulle man väl ej vänta af kvinnan, då
hennes lefnadskostnader äro vida ringare
än mannens, helst när dertill kommer,
att han. oftast har en familj att försörja.

af hennes kärleksrika sinnelag, den större
eller mindre inkomsten ej betyda så myc-
ket som för mannen.

Till hvad här anförts kommer slutli-
gen att, då i Sverige liksom i flera andra
länder tillgången på examinerade läkare
åtminstone på landsbygden ingalunda mot-
svarar behofvet deraf, det skulle vara en
stor, en oberäkneligt vigtig fördel för
dess innevånare, om examinerade läka-

femton år sedan | stadgade rättigheten
att utöfva = läkareyrket, der provin-
eial- eller distriktläkarens tid tages så
i anspråk, att han ej med bästa vilja i
verlden kan komma de insjuknade till
hjelp så fort som önskligt vore. Om
man rätt besinnar,
hållanden, som äga rum i det ifrågava-
rande afseendet, äfven då sjukligheten
betecknas såsom jemförelsevis »obetyd-
lig» i en trakt, der läkarens verksamhets-
område är jemförelsevis inskränkt, skulle
den stora betydelsen af den redan i la-
gen förutsatta reform, som här förordas,

Så torde ock den omständig- |

Och. för henne skulle väl äfven, i följd |

rinnor begagnade sig af den redan för |

huru stora missför- |

"icke kunna bestridas med fästadt afse-
ende på andra distrikts vidsträckta om:
fång... För dem, som se en af sina när-

maste insjuknad utan att kunna för ho-
nom erhålla läkarehjelp förr än efter en

| eller: flera dagars förlopp, emedan den,
som skulle lemnat den, befinner sig i en
aflägsen del af det vidsträckta distriktet,
skulle det vara en oberäknelig fördel att
kunna vända sig till en på närmare håll
bosatt, vetenskapligt bildad läkarimna.

’ Under vintertiden, då naturhinder ofta

| göra resor svåra och. långsamma, och
det i synnerhet i de trakter, der man

| alls icke eller endast delvis har jernvä-
| gar att begagna sig af, har naturligtvis
| läkaren, svårast att motsvara krafven på
hjelp. Och följden blir också mån-
| gen gång att, när han slutligen ankom-
| mer dit, hvarest han timme efter timme
| bidats under den största ångest och själs-
| spänning, tiden för denna hjelp är förbi
| och sjukdomen har tagit den vändning
att, om den deraf angripne ännu lefver,
hans konst dock är alldeles maktlös.

Tilltager sjukligheten i bygden eller upp-

stå rfarsoter, så stiga de här antydda

missförhållandena till en höjd, hvarom

"den vid läkaretillgången i städerna vande
näppeligen kan bilda sig en föreställ-
ning, och det äfven sedan en för till-

fället förordnad läkare hunnit anlända

| till ort och ställe, Otillräckligheten af
den svenska landsbygdens läkarekrafter
har blifvit större i mån af befolkningens
tillväxt, och distriktens inskränkande
afhjelper ej bristen, emedan allmogens
| stigande upplysning gör, att den litar
mera på doktorn och mindre på de

»kloka« än förr. Detta är för öfrigt en

stor olägenhet lör läkarne sjelfva, emedan

deras hjelp tages i anspråk från så många
| och delvis aflägsna håll; att äfven verkliga

sjernnaturer» i förtid utslitas och duka un-
| der. Huru öfveransträngande och helso-

’ vådligt en provincialläkares kall är, då

| han utöfvar det samvetsgrannt och pligt-

’ troget, på de orter, der afstånden äro

| mycket stora, och i synnerhet i kusttrak-
terna med tillhörande skärgårdar, bar

» ofta blifvit framhållet af den dermed för-

I trogne. Och särskildt framstod det lika
öfvertygande som upprörande i en serie
af i Stockholms Dagblad för några år
sedan intagna artiklar. Det skulle der-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0125.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free