- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
7:15

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

; Framåt.

15

Bespisning af fattiga skolbarn är deuna
vinter amordnad äfven i Stockholm. Inom Mau-
ria och Katarina församlingar erhålla 295 barn

middag Ihvarannan dag. De iro fördelade på tre |
olika ställen. Den ena lokalen har på skolrådets be- |

gäran fritt upplåtits i Katarina församlings fattig-
hus.
est sammanlagdt bespisas 120 barn, på ladugårds-
landet tvenne med tillsammans 74 och i staden
mellan broarne ett med 17 barn. :

Antalet skolbarn, hvilka erhålla middag hvar-
annan dag, uppgår alltså till 506.

Det är företrädesvis några unga kvinnor, som
bragt detta företag till stånd dels genom att in-

samla de erforderliga penningemedlen och dels |
genom att påtaga sig besväret med spisnings- |

ställenas: ordnande. De ha dock haft god hjelp
derigenomi att flere af församlingarne bidragit med
halfva kostnaden.

I olikhet med anordningen i Göteborg —
hvarest uppgörelse skett med spisningsställen
om middag åt ett bestämdt antal barn till ett
pris af 14 å 17 öre pr. barn — har man i Stock-
holm skaffat lokal, anstält hushållerska och afta-
lat med olika handlande om uppköp i större
parti af nödiga matvaror. Middagen — beräk-
nad att uppgå till omkring 15 öre, utom bröd
— består af två rätter varm mat.

+ &
kd

Ur Fredrika Bremer-förbundets i Stock-
holm årsberättelse framgår bland annat, att med-
Jemanptalet under första året uppgått till 886, (nu-
; mera 1,000); att antalet råd- och arbetssökande
uppgått till 469; att summan af de fasta löner,
som gemom byrån anskaffats tjenstsökande inom
undervisningens och skrifgöromålens område, upp-
går till 10,000 kr., och att förbundet under året
fått envottaga i gåfvor 2,830 kr.

&x kd


På de kvinliga artisternas utställning i
Paris förekomma trenne svenska målarinnor:
fröken von Post, som utställer en stor tafla, hvars
motiv är, »Maria och Marta, sörjande Lazarus,>
Elisabeth Keyser, som bland annat exponerat den
duk, »På fältet,» som fans på akademiens utställ-
ning i somras, och fröken Stjernstedt, som lem-
nat en liten kustbild från Danmark.

än å
iv

För tvänne år sedan — meddelar Ö. Korr.
- ötvertogs Forså pappers- bruk (Östergötland) af
tvänne uvga fröknar Hellgren. Brukets affärer

stodo vid nämde tidpunkt på temligen klena
fötter. Genom nitiskt bemödande af de båda
flickorma har bruket tillvunnit sig aktning och

anseende inom affärsverlden och dess ekonomiska
ställning stadgats. Tillsyn öfver arbetspersonalen,
bokhålleri, affärsresor m. m. ombesörjas af flic-
korna sjelfva.

x + &

I Norsk Kvindesags-forening bar öfverläka-
ren d:r BE, Bull hållit föredrag öfver >Kvinnans
helsa,» hvilket nu föreligger i tryck, utgifvet af
nämda förening. Pris: 40 öre.

Lå 2

än
Fröken Gina Krog, den kända norska för-
fattarinnan och föreläserskan, har i »National-

I Jakobe församling finnas tre etällen, hvar- |

ekonomisk Tidskrift» gjort en anmälan öfver den
nya upplagan af Stuarts Mills berömda bok,
»Kvinnans underordnade ställning.»

& LJ

Lagförslag till äkta makars eganderiätt har
| inlemnats till stortinget af hr Berner.
»” X

+
| I sist utkomna häftet af »>Kvinden og Sam-
fundet> riktas från allmänheten en beaktansvärd
uppmaning till förmögna kvinnor och män att
| vid stiftandet af stipendiefonder ha kvinnorna i
|| åtanka, så att icke, som hitintills varit förhållan-
det, männen uteslutande må åtnjuta fördelen af
| dylik hjelp.

Lå +
+

| Manlig demonstration. Fru Minna Canth,
I Finlands mest framstående författarinna och en
| af kvinnosakens varmaste förkämpar, har blifvit
|) vald till suppleant i uppbådsnämden för Kuopio
| stad. Uppbådsnämden åligger att närvara, då dv
| värnpligtige, fullständigt afklädda, skola undergå
| läkarebesigtning

I :

| — De ryska kvinnorna visa alldeles särskilda
|) anlag för matematik. Så har fru Kovalev-
| ski fått en begåfvad efterföljare i en lands-
| maninna, fröken B., som, enligt Novosti, af fa-
| kulteten vid Collége de France under Rénans
| presidium tillerkänts ett treårigt stipendium på

4000 fres för idkan.«!e af matematiska studier.
” &x| Fröken Bortniker, 25 år gammal, var först
| lärarinna vid flick-lyceet i Montpellier, tog derpå
| med utmärkelse doktorsgraden i matematik och
| tillerkändes sedan, förlidet år, af stipendiekomi-
| téen vid Collége de France i Paris, Peuot’s do-
| nation på 4000 francs, hvilken enligt testamentets
| föreskrift skulle tilldelas en ung matematiker,
’ som derigenom blefve i stånd att, oberoenie af
materiella bekymmer, i Paris studera den rena

matematiken.

Lå is bd

"Den skickliga amerikanska operatrisen,
medicine doktor, fröken Reifsnyder, hvilken
1881 affagt doktorsgrad inför medicinalkollegiet i
« Pensylvanien och 1882 anstältssåsom praktiserande
läkare vid det nyinrättade präktiga hospitalet i
Shangbai, framställes genom illustration i en ki-
nesisk tidskrift, opererande en patient för en
ofantlig strumatumör.
2

mu
3

Det är fråga om, att de kvinliga läkarekur-
serna i Ryssland möjligen skulle upphöra. De
tyckas dock såväl af pressen som af sawhillet
anses högst nödvändiga. Ett petersburgskt blad
föreslår stadsfullmäktige att taga saken om hand,
då det är kändt, att de kvinliga läkarne gjort
mycket stora tjenster i egenskap af stadsläkare.
Såsom fruntimmersläkare äro de oersättliga
på landet, för den fattigare stadsbefolknin-
igen och för de muhammedanska kvinnorna,
som aldrig kunna förmås att anlita manliga lä-
kare. TI flickskolor, institut m. m. äro de äfven
oumbärliga. Allt detta anser bladet utgöra till-
räckligt skäl för petitioner om dessa kursers bi-
| behållande.

LJ +

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0151.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free