- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
7:16

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

i6 Nar och

Fjärran.

Drottning Margareta af Italien bar till sin

lifmedikus utnämt kvinlige läkaren, doktor Maria |

Terné, som derefter äfven blifvit anstäld som lä-
kare för statens kvinliga telegrafister.
+ +

x

Kvinliga likare i Englaud och Iudien. Den
i London år 1874 grundlagda »School of medi-
cine for women> har hittills besökts af 150 kvin-
liga studerande. Bland dem ha 41 af »Queen’s
college» i Dublin erhållit diplom och tillstånd
att praktisera. Några andra ha förvärfvat dok-
torsgraden vid Londons universitet, två med ut:
märkelse. Ett stort antal praktiserar som kirur-
ger och barnmorskor. De sistnämda ha förr i
England endast tillåtits tjenstgöra som läkarnes
medhjelperskor och varit förbjudna sjelfständig
praktik.
missionsinstitut; andra ha ansvarsfulla befattnin-
gar vid sjukhusen. Antalet kvinnor, som idka
medicinska studier, är i ständigt tilltagande, hvil-
ket man. anser bör snart upphäfva deras ute-
stängande från de stora universiteten i London,
Oxford och Cambridge.

Till sakens befrämjande har indiske viceko-
nungen, lord Dufferins gemål i betydlig mån bi-
dragit gewom
Viktoria framhålla, hur nödvändig kvinlig läka-
rehjelp vore för haremsdamerna, alldenstund den
manlige läkaren icke tillåtes se patienten, utan
måste ge sina ordinationer på måfå.

» ;

LJ
Fröken Rosina Heikel. som redan någon
tid praktiserat som läkare i Helsingltors, är nu
antagen som fast läkare i stadens tjenst, från d.
1 nästkommande juni till d. 10 april 1859, med
en aflöning af 2,400 mark årligen.
. LJ

CJ
Kvinnans likstiällighet med mannen disku-
terades nyligen på ett kvinnomöte i em af Ber:
lins förlustelselokaler. Polisen fann sig föran-
låten upplösa mötet på grund af angrepp mot

religionen.

» »
LJ

De arbetande kvinnorna i Förenta Staterna
äro icke de ödmjuka, tåliga väsen, som vi äro
vana att se här i Epgland, skrifver »London
Echo», sjelfbeyarelsen är hos dem mycket star-
kare än hos våra kvinnor. Bevis härpå finna
vi i en årsberättelse från »De arbetande kvin-
nornas skyddsförening i Newyork.»

Denna förening bildades 1863 i ändamål: att
förhindra och godtgöra bedrägerier, utöfvade mot
kvinnor, som försörja sig på aunat sätt än som
tjenstepigor; alt, då så behöfves, med lagens hjelp
utan något arvode från derag sida framtvinga
den lön. de ha att fordra, och att råda och
bjelpa kvinnor, som söka sysselsättning.

Under den tid föreningen har ägt bestånd,
har hon varit verksam vid 7,000 tillfällen af
bedrägeri, infordrat utestående löner till ett be-
lopp af 90,000 kr., bilagt 20,000 tvister och skaf-
fat arbete åt 50,000 kvinnor.

q kd
2

En engelsk författarinna, Mrs Napier Hig-
geus. har utgifvit 2 delar af ett arbete om kvin-
nan i Europa under de 15:de och 16:de århun-
dradena. Titeln är: »Women of Europe in the

20 af de kvinliga studerandena förestå |

att i en skrifvelse till drottning |

| fiifteenth and sixteenth centuries.» Förste delen |
upptager drottning Margaretas regering och åt-
skilligt om lifvet i Vadstena kloster.

+ xx
&x
2,500 kvinnor användas som biljettförsäljer-
skor, kontrollörer, renskrifverskor, materialför-

| råds-bitröden och banvakterskor vid den östra
| franska stambanan. Aflöningarne äro goda. En
| biljettförsäljerska kan ha en lön från 1,800 till
4.000 franes om året. De kvinnor, som äro an-
stälda vid byråerna och kontrollverken, hafva en
årlig lön från 1,080 fres till och med 3,500 frös.
| Banyakterskorna, 2000 till antalet, äro sämst af-
| lönade. De ha icke mer än 120 till 240 fres om
| året.
&x Lå

IH Få
Personalen vid Spanska jernviägarne består
till stor del af kvinnor. Cm deras arbete som

|| skrifvare, assistenter, bokhållare etc, uttala sig
| de styrande högst fördelaktigt.
xx kJ

) 2
Flickskolorna i Bryssel lemna på kommu-
nalstyrelsens föranstaltande undervisning i kok-
ning, tvättning, stärkning, och strykning. Tills-
vidare är det dock endast de högre tlickskolornas
elever, som åtnjuta dennua undervisning.
| + Nå

Xx

, En kvinlig gymmastikförening har bildats i
| staden Viborg och räknar ganska många deltaga-
|| rinnor.
I 2 EJ
I &
| De hinduiska enkorna utgöra 21 mill. En
hinduiska har nyligen i Bombey offentligt afgif-
| vet en kraftig protest mot förbudet att hinduiska
| enkor få gifta om sig. Hon omtalar, att hon sett
| gamla utlefvade gubbar äkta 12 års flickor och
| hört dessa gubbar rikta de strängaste förmanin-
| gar till 15 åriga enkor att bålla förbucet mot
omgifte i helgd.

INNEHÅLL: Kvinnans rättigheter, af Wen-
) dell Phillips; omarbetning i fri öfversättning af
| CRED: Carl Snoilsky: Gränsbor,
| Amalie Skram: Et wegteskab (forts) — När och
| Fjärran.

Red. af Alma Åkermark.

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15
i hvarje månad. Prenumeration kan ske
hos hrr. bokhandlare och genom postver-
ket. Pris: Kr. 3:50 för år, postarvode 35
öre. Lösnummer: 25 öre. Annouspris:
Kr. 20 för hel sida. Dela sida betingar
motsvarande del af pris. Annonser mot-
tagas å »Framåts» annonsbyrå, Kungs-
gatan 60, alla hvardagar kl. 12—1 e. m.

I redaktionsangelägenbeter hänvände
man sig till Frk. Alma Åkermark, 2:dra
Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och
| fredag 12—-2 e. m.)

D. F, Bonniers Boktryckeri, Göteborg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0152.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free