- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
12:16

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

i6 När och Fjärran.

Tal. anförde ur tillgängliga källor, att det re- |

dan funnes en del understödsfonder och dona-
tioner, särskildt i hufvudstaden, hvilka voro stif-
tade för enkor och ogifta döttrar till civile tjen-
stemän, handlande m. fl. Tal: trodde, att det ej
skulie möta hinder att använda dessa såsom stu-
die och yrkesstipendier åt framåtssträfvande be-
höfvande unga kvinnor. Man borde derför för
fråga sig om saken. Vidare borde man göra in-
samlingar för bildande af en fond. I Finland
hade man, så snart tanken här blifvit väckt ge-
nom förbundet, satt sig i rörelse och i Helsing-
fors bildat en förening »Concordia», som utskic-
kat listor. Resultatet är, att man efter 15 år
tror sig hafva den första stora fonden å 100,000
mark bildad och kan börja utdela stipendier. I
Björneborg har man bildat en egen kassa.

DPerefter lemnade doktor Ellen Fries vågra
upplysningar om hemstudiernas ordnande.

I Amerika finnas föreningar, som arbeta för
att genom bestämda läroplaner vänja den unga
kvinnan vid hemstudier. Lärareverksamheten
vid denna undervisning, som sker skriftligt, be-
strides af fröknar och fruar, Ämnena äro för-
nämligast literatur, historia, mineralogi m. m.
I Skottland, England och Frankrike finnas äfven
RR inrättningar för ordnande af hemstu-

ier.

Här i Sverige vore meningen att ordna hem-
studierna genom råd vid köp af böcker, genom
studieplaner och, om man så ville, vid längre
kurser genom tentamina.

Hvad som behöfdes vore penningar samt in-
tresse och offervillighet. Det vore bra, om för-
mögnäå, unga flickor ville åtaga sig att leda hem-
studier.

Till sist manade doktor C. Nyström lärarin-
norna och deras likstälda att sluta sig till sjuk-
kassan. De fullgjorde dervid endast en plikt
emot sig sjelfva. Arbetare i olika fack hade in-
sett nödvändigheten af och bildat sjukkassor. 1
Stockholm funnos dylika kassor med ett sam-
manlagdt kapital af omkring 4 mill. kronor.

Derefter upplöstes sammankomsten.

+ &
i

Finsk kvinnoförening beslöt vid sitt senaste
sammanträde att begynna samla alla i tidnings-
pressen förekommande uttalanden i kvinnofrågan.
För att understödja detta beslut vill Framtid in-
taga alla i bladen af någon betydelse förekom-
mande uttalanden i kvinnnofrågan.

&x +

Grefvinnan Guillaume, den ifriga författarin-
nan af kvinnoemancipationen, lär kommaatt be-
söka Sverige och Norge.

Hennes åsigter, danade af hennes eget lifs er-
farenhet, sägas nästan kunna mäta sig med Louise
Michels. Hennes föredrag ha väckt en vissupp:
märksamhet, men icke just alltid vunnit erkän-
pande. Jemte en mängd djerfva påståenden bar
hon en tanke, som är mycket god och som hon
söker bibringa de arbetande kvinnorna, nödvän-
digbeten af att de sammansluta sig för upprät-
tandet af en gemensam hjelpkassa.

. +
&

Manligt förnuft contra kvinlig inblandning
i fattigvårdsärenden. Direktionen för fattigvår-
den i Kuopio (Finland) skrifver den 18 febr: 1886
till stadsfullmäktige i samma stad: >»Hvad be-
träffar förslaget, att stadgarne för fattigvården
skulle ändras i den riktning, att kvinnor skulle

) få inväljas i direktionen, så anser direktionen
|| denna förändring ej allenast vara onödig, utan

| äfven helt och hållet betänklig, alldenstund det
är kändt, att några af stadens fruntimmer hafva

| visat någorlunda stor lust att blanda sig i fattig-

vårdefis angelägenheter, fastän de dertill ej haft
någon rättighet, och de försök, som blifvit gjorda,
hafva varit af den beskaffenhet, att mannens för-
nuft finner det omöjligt att förverkliga dem.
Helt naturligt skulle, om kvinnan finge ordet i
direktionen, sådan villervalla uppstå, att ingen
jemn ledning af ärendena eller någon ordentlig
diskussion vore möjliga att få till stånd. Men
om stadsfullmäktige likväl anse det oundvikligt,
att känslan skall träda i det förnuftiva afgöran-
det: ställe, så må då fattigvården med ens lemnasg
helt och hållet åt kvinnorna; men i ingen hän:
delse må x«xvinnornas nyckfulla och vacklande
funderingar få inverka på de manliga medlem-
marnes åtgärder, ty fattigvården är äfven eljes
så svår att sköta, att det ej går an att förskaffa

den samma ytterligare svårigheter. — — —>
ÅA Direktionens vägnar:
G. B. Mäkelä.

INNEHÅLL: C. Gohl: Om samuppfostran

i Nya Verldev. — Lotten. v. Kremer: Min from:
ma Anna. — Georg Nordensvan: Bagatell. — Axel
Iamdegård: Lundastämmning. — Theodor Lind-

blom: Om taflor. — När och fjerran. —

Riittelse: I föregående nummers notis om val
af kvinnoföreningens styrelse är frk. Oecilia

|

Weerns namn uteglömdt.

Red. af Alma Åkermark.

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15
i hvarje månad. Prenumeration kan ske
hos hrr. bokhandlare.och genom postver-
ket. Pris: Kr. 3:50 för år, postarvode 35
öre. Lösnummer: 25 öre. Annonuspris:
Kr. 20 för hel sida. Delal sida betingar
motsvarande del af pris. Annonser mot-
tagas å »Framåts> annonsbyrå, Kungs-
gatan 60, alla hvardagar kl. 12—1 e. m.

I redaktionsangelägenheter hänvände
| man sig till Frk. Alma Akermark, 2:dra

Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och.
fredag 12—2 e. m.) >

RE Fp F.: Bonniers Boktryckeri, Göteborg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0260.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free