- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
18:14

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

14

När och Fjärran.

d

och mer,
stort fel hos kyrkans män deras förbiseende af
fredstankeu i kristendomen, och att de uppmanat
till och gynnat kriget. Cm de ej varit så slöa,
hade man kanske redan varit inne i »det tu-
senåriga riket.»

Förste talaren, hr P. Borgh i Lekaryd, yrka:
de, att frågan skulle hänskjutas till allmänna
folkskollärareföreningen, men mötet beslöt med
en rösts öfvervigt, att icke remittera ärendet till
densamma, utan att diskussionen skulle utgöra
svar på frågan.

Minoriteten röstade
framstäldt förslag till resolution, enligt hvilket
man skulle uttala önskvärdheten af, att vid den
historiska undervisningen krigen och deras >hjel-
tar> framstäldes i sin rätta belysning till freds-
sakens befrämjande.

Ämnets förslagsställare, hr Borgh, hoppades,
att andra >kretsar» äfven skulle upptaga frågan,
alldenstund hon vore af sådan beskaffenhet, att
hon icke kunde falla.

Heder och tack åt våra svenska folkskollä-
rare och åt dem af våra prestmän, hvilka till
fredstankens förverkligande vilja stå de först-
nämde bi!

hå +
+

Högre läroverk för kvinlig ungdom öfver
konfirmationsåldern.

likt läroverk, hvilket alltjemt fortgår och har
till syfte att icke blott bibringa allmän bildning,
utan äkfven att utbilda unga flickor för särskilda
fack såsom post, kontor, bank, skola. Undervis-
ningen meddelas i alla ämnen af ämneslärare
och föreläsningsvis, med undantag af språk ech
matematik. ’ Valfrihet af imnen är obegränsad;
’Tentamina äro frivilliga.

Flera af de lärjungar, som utgått ur läro-
verket, hafva erhållit platser. Under de fyra år
läroverket egt bestånd hafva 20 unga flickor bott
inom detsamma. At desssa hatva 5 varit fin-
skor,

Med nu ingångna läsåret ha uppfostrings- och
uwndervisningslära införts som nyit föreläsnings-
ämne, och läroverkets inspektor, herr A. Hedin,
skall under höstterminen två gånger i veckan förelä-
sa öfver » Irlands historia under engelskt öfvervälde».
Till de sistnämda föreläsningarne ega äfven andra
damer än läroverkets lärjungar, mot stadgad af-
gift, tillträde. ;

+ 3
+

Finska samskolan i Helsingfors öppnades
den 4 dennes med en enkel högtidlighat. Ele-
verna voro 19 till antalet, hvaraf 9 flickor.

$ Kd


Kuopio svenska samskola har af senaten be-
viljats samma rättigheter, som hon egde den tid,
hon uteslutande var goss-skola. Rättigheterna be-
röra lärarnes tjänsteår samt dimission till uni-
versitetet af sådana elever, hvilka ha rätt till
inträde vid universitetet.

+: x


- - Mt
En annan talare framhöll såsom ett |

för ett af hr Låftman |

| vändningen, att kvinnor endast skulle rösta som
| männen i deras familj, svara vi:
| verkligen mycket sannolikt, — vi kunna också

| hvilka lefvat under samma förhållaude,

SE 3 | ma utvecklingsomständigheter, vanligtvis få sam-
Fröken Ingeborg Tau- |
ström öppnade i Stockholm, oktober 1881, ett dy- |

| nä:
’ han utdelar sina gåfvor.

Den finska författarinnan, fru Minna Canth,
skall ge ut en roman, hvars namn blir > Hannaz,
Den behandlar en flickas utvecklingshistoria.

vw u
3

Fru Ragna Nielsen rättar förvrängningen af
sina ord i »Dagbladets»> referat från Sagatun-
mötet sålunda:

Hr Redaktör! |

I Dagbladet af den 10 augusti, hvilket jag
först i går kom i tillfälle att läsa, står ett refe-|
rat öfver mitt föredrag på Sagatunmötet. I detta’
äro mina anmärkningar cm den invändningen
mot kvinnans rösträtt, »att kvinnor blott skulle
komma att rösta som minner i familjen» åter-
gifna så här: >Man kunde också vända om det
och säga, att männen i regeln skulle komma att)
rösta som kvinnorna. Den af de två makarne,
hvilken egde de största andliga gåfvorna, skulle
bli den segrande», Detta har jag icke sagt
Mina ord lydde så här: Med afseende på den in-/

Ja, - det är
vända om meningen och, säga: det är sanno-|
likt, att männen komme att rösta som kvin:|
norna i deras familj, emedan de menniskor,
samMi- |

ma meningar och åsigter, och den eller de i
familjen, som ha den största andliga makten,|
också få det största inflytandet på sin omgif-
ning. — Ibland är det en man, ibland en kvin-
Vår herre ser icke till stånd eller kön, när

Som ni ser, har jag icke talat om äkta ma-
kar, hvilka ju vanligtvis icke lefvat under samma
utvecklingsomständigheter. Att det för mig per-
sonligen kan vara obehagligt, att tillskrifvas ett
yttrande, som i mitt tycke är banalt och smak=
löst fick ju vara. — Jag skulle helt visst icke
för slik orsaks skull gjort något genmäle. Men
vi, som arbeta för kvinnosaken, veta af sorglig
erfarenhet, att allt, som kan förebrås oss person-
ligen också är till skada för vår goda sak, och/
det är derföre, jag måste be att få misstaget rät-
tat. Vi ha icke en så barnslig och föga ideel
uppfattning om förhållandet makar emellan, att
vi kunna tala om att »segra» i det förhållan-
det.

LJ 2
+

Ur den danske folketingsmannens d:r Pins
gel föredrag i den socialdemokratiska val-
föreningen: — — — >»glädjen kan vara lika så
stor hos den, som kämpar för något godt, som hos
den som åtnjuter det, När det eäges: >Socialis-
men är bedrägeri», så vet jag icke, hvad man
mest skall förvåna sig öfver, dumheten eller oför-
skämdheten hos den, som uttalar någonting dy
likt. Skall ett sådant uttryck användas, kan ma
med större skäl säga, att den bestående samhills
ordningen bedrager en stor del af sina medlem
mar på hvad dem med rätta tillkommer af detta
lifvets goda. Och det är just beviset på franr
åtskridandet i vår tid, att socialismen är tiders
mest brännande fråga. För hvarje förståndig och
vaärmhbjertad man blir det allt klarare och kla:

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0374.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free