- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 2. årgången. 1887 /
196

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

196

Menniskor och boksamlingar..— När och Fjärran.

och lipa som ett barn! Kom, bror, så gå
vi ut och gaska upp oss en smula.

För någon tid” sedan var jag på en fa-
miljetillställning hvarvid bland annat, qvinno-
emancipationen kom på tal. Värdinnan sjelf,
en imponerande dam: med ett visst affekte-
radt uppträdande, visade sig särskildt intres-
serad och förfäktade idéen med synbar värme
och sökte på allt sätt påvisa dess berätti-
gande. Efter supéens slut gingo vi in i
salongen, och der fann jag åtskilliga skrifter
i den riktningen. Intresserad slog jag upp
ett häfte, men det var, eget nog, — oupp-
skuret och så voro äfven de öfrige.

— Åhå, tänkte jag, lilla hycklerska!

Menniskan är en dubbelnatur, som skif-
tar skinn allt efter behof.

Detta har aldrig klarare framstält sig för
mig, än då jag en dag midt i vintern var utei
ett: ärende, dervid passerande tätt efter ett
par damer, som förde en ytterst liflig kon-
versation. Det var en allvarlig fråga, det
gällde, nemligen hvad ondt eller godt den
moderna -literaturen och tidskriftsverksam-
heten medförde i släptåg.

Damen till höger tycktes försvara den
under det deremot hennes följeslagerska
var af motsatt åsigt, anförande bland annat,
att många ansågo denna literatur utgöra
»ett smygande gift», gentemot hvilket man
berde vara ytterst försigtig, och att den lätte-
ligen kunde på svaga hjernor verka mycket
ondt. Efter en liten stund skildes de åt,
hvarvid den; som sist yttrat sig, tog sin väg
in. på postkontoret. Jag följde efter och
varseblef, att hon framlemnade en prcnume-
rationssedel.

Men döm om höjden af min öfverrask-
ning, då jag fick se, att på papperet var
prentadt med prydlig fruntimmersstil ordet
—-» Framåt».

Karl Väptling.

När och Fjärran.

Göteborgs Kvinnoförening har under senaste
sammanträdena diskuterat frågan: Oäkta barns rätts-
liga ställning.

Vid diskussionens slut antogs följande resolution:

Då mensklig rättskänsla måste betrakta orätt-
färdigheten i den behandling, för hvilken s, k. oäkta

barö, i enlighet med nu gällande lagbestämmelser
och allmänt gängse plägseder, äro utsatta såsom be-
stämdt förkastlig; och
då föreskrifter om ökade rättigheter för dessa
barn med säkerhet kunna antagas bättre än nu gäl-
lande författningar vara i stånd att motverka osed-
ligheten, vill föreningen som sin åsigt uttala,
att i gällande lagar böra vidtagas sådana än-
drivgar, att alla barn af en och samme fader
eller moder, vare sig de äro födde inom eller
utom äktenskap, tillerkännas lika anspråk på
namn, uppfostran och arf; men äfven
att dessa förändringar, om de skola varda
bestående och till verkligt gagn, nödvändiggöra
och böra åtföljas af rätt grundliga reformer uti
gällande - äktenskapslagar, hvarvid isynnerhet
följande torde vara af behofvet påkalladt:

1. att då ogifta hafva barn sig emellan, deras för-
hållande må anses som laggiltigt äktenskap;

2. att vid äktenskaps ingående en hvar af par-
terna förpligtigas att skriftligen uppgifva, huru-
vida barn af tidigare förhållanden finnas, hvil-
ket för öfrigt redan nu tyckes förutsättas: af
lagen (se giftermå’s-Balken 13 kap. 7 paragr.)
åtminstone beträffande hustrun, enär, om sådant
efter giftermålet uppdagas, äktenskapsskilnad af
denna orsak kan följa;

3. att äktenskapet i och för sig ej må orsaka
ändring i någondera makans (dittills existerande)
förmögenhetsförhållanden;

4. att åtal för äktenskapsbrott ej såsom nu må
vara beroende af den förorättade makans. vilja,
utan anställas af allmän åklagare, hvarförutom
lagens handhafvare torde böra öfvervaka lagar-
nes efterlefnad i dessa hänseenden bättre, än
hittills: skett.

Kvinnor i skolråd och fattigvårdsstyrelse.
Med anledning af tvänne af Första kammarleda-
moten br F. T. Borg väckta motioner, har lagut-
skottet hemstält, att riksdagen ville hos regeringen
anhålla. om utarbetande och framläggande för riks-
dagen af förslag till sådan ändring i lagstiftningen,
att hinder ej må möta för, att kommunalt röstbe-
rättigad kvinna må kunna så väl i stad som på
landet inväljas till ledamot af skolråd och fattig-
vårdsstyrelse, der donna å landet ej utgöres af kom-
munalnämd.

Dansk Kvindesamfuands+ afslutade den 27 maj
sitt årsmöte. Medlemsantalet stiger till 820, Sam-
fundet har verkat dels genom sin tidning »Kvinden
og Samfundet– dels genom småskrifterna: »Om Kwin-
dens Adsang til Erhvervs och »Kvindesagen, en
kortfattet Redegörelse», dels ock genom ett sOp-
lysningskontor for Kvinder»; slutligen genom före-
drag öfver följande ämnen: »Reformdrägtons, »Om
sjuk- och helsovård som led i kvinlig uppfostran»

(endast för kvinnor) och om »nutidens sedliga lik-
D:r F. Lovy hade hållit en föreläsning

hetskrafs.
om »Kyinnans helsa», hvarförutom samfundet hållit
två möten med anledning at de i riksdagen behand-
lade lagförslagen om »Öäkta barn och fosterbarn»
samt »Kommunal rösträtt för köpenhamnska kvin-
nors. Räkenskaperna utvisade en behällning af 527
kronor 85 öre.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:47 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1887/0242.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free