- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
142

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

KT

142 Kunna läkarne inlaga en ensidigt hygienisk ståndpunkt till frågan om prostilutionens reglementering.

och en, som tar i betraktande systemets till-
varo under vår tid med dess många sträf-
vanden, i hvilka individens rätt allt mera gör
sig gällande, synes det nästan underbart, att
det finnes någon, som tror på dess varaktig-
het... Man är alltid frestad, att efter en af
våra motståndares trygga förklaring af regle-
menteringens nödvändighet fråga: »Tror ni
verkligen sjelf, att den kan ega bestånd mer
än möjligen en kort tid ännu?» Det visar sig
dock, att de finnas, som tro det, trots tidens
tecken i alla andra riktningar och i denna.

Afven den juridiska sidan af saken har
blifvit berörd i ofvannämnda skrift, och der-
vid visar det sig, att meningarna varit hvar-
andra alldeles motsatta. Den läkare, jag nyss
citerat, säger på sidan 20:

— »jag kan ej underlåta att uttala som
min enskilda åsigt, att fullt tillräckligt stöd
lemnas af våra lagar och författningar för
prostitutionens reglementerande»,

under det alt en annan yttrar på 32:dra
sidan.

»Det gör mig uppriktigt ondt, att en för-
ening med delvis utmärkt goda ändamål, skall
till. den grad som federationen gå miste om
de rätta medlen. Den gör så vid prostitu-
tionen, hvilken i brist af lagens skydd måste
till följd af åtskilliga våra sociala förhållanden,
hvilkas felaktighet ligger i öppen dager, fort-
fara atl existera under polisskydd>.

Det säges vidare ofta, att läkaren har
att i denna sak gifva råd såsom läkare, icke
såsom menniska. Hur omöjligt ett sådant
ältskiljande är, behöfver väl icke visas; han
är ju menniska, samhällsmedlem, familjemed-
lem på samma gång som utöfvare af sill
yrke, ’och låtom oss endast härvidlag tänka
oss hans ställning såsom på en gång läkare
och far. Det är ju också ett nedsättande af
sig sjelf att göra sig till uteslutande veten-
skapsman; auktoritet kan man vara endast
genom att qvarstå på sant mensklig stånd-
punkt med alla de bestämmelser detta innebär.

Jag har derför, långt ifrån att vilja klan-
dra, att läkarne visat sig icke intaga en en-
sidigt hygienisk ståndpunkt till frågan om
prostitutionens reglementering, med detta ve-
lat framhålla, alt det är omöjligt för dem
alt så göra, samt att deras såväl som andras
försvar för reglementeringen är och måste
vara ohållbart, helt enkelt af det skälet, alt
det gäller en sak, som icke kan försvaras.

ENS

—S

När och Fjärran.
Finsk qvinnoförening.
Årsberättelse för 1887.

Uppläst vid årsmötet den 20 Februari 1888 i
Helsingfors.

Vid en återblick på året 1887 spårar man icke
några större framsteg på qvinnosakens område.
Vissa fakta tyda likväl på, att den lifskraft, som in-
nebor i detta sträfvande dock småningom gör sig
gällande och bereder terrängen för större reformer.

Sålunda har ett alltmera vaknadt behof af en
förbättrad uppfostran för qvinnan funnit uttryck i
ett stigande intresse för införande af samunderyvis-
ning. Bland städer, hvilka anhållit om läroverks
ombildande eller inrättande i detta syfte, påminna
vi oss Björneborg, Lovisa, Torneå, Willmanstrand,
Nykarleby och Kotka, Ett godt omen för samskole-
frågan var äfven den ställning rektorsmötet sistliden
sommar intog till densamma.

Bland de skolmän, hvilka då yttrade sig i frå-
gan märktes högst få direkta motståndare. De fle-
sta talade för samundervisning till 14 å 15 års ål-
der och ett par förordade samskolesystemet öfver
hela landet för alla samhällsklasser. Härjomte ut-
trycktes som önskningsmål af mötesdeltagare, hvilka
syntes vilja iakttaga en afvaktande hållning, att, der
försök till samundervisning åvägabragts, staten måtte
i tillräcklig grad lemna företaget materielt under-
stöd, på det att nödig erfarenhet kunde vinnas om
systemets. lämplighet innan detsamma allmännare
infördes.

Ett glädjande faktum från det förflutna året är
Helsingfors stadsfullmäktiges beslut att, i enlighet
med hr I. Snellmans förslag, hos guvernören ilänet
anhålla om upphäfvande af 4 mom. 8 $ i reglemen-
tet för fattigvården i Trelsingförs, för så vidt der
stadgas om valbarhet.

Från det litterära området är att anteckna nya
arbeten af A-i-a, Minna Caoth och X. G. samt att
Finska Titteratursällskapets första pris tilldelats frö-

"ken Lucina Hagman för ett biografiskt arbete öfver

Fredrika Bremer.
Studentexamen har under året aflagts af 5
fruntimmer.

Finsk Qvinnoförening har under året haft 19
sammaunträiden. Vid dessa har diskussionen hufyud-
sakligast rört och föranlodt följande åtgärder:

Offentliga föredrag på olika orter,

ett aftonsamqväm härstädes till förmån för ar-
betsbyrån,

exposition af reformdräigtmodeller för barn,

en. bazar till förmån för arbetsbyrån,

initiativ till en petition om: qvinnas valbarhet
till ledamot af fattigvärdsstyrelson i Helsingfors,

utsändande af 1,000 valanvisningar för stads-
fullmiktigvalet till stadens röstberättigade qvinnor,

åtgärder för en landtdagspetition om afskaffande
af den reglementerade prostitutionen,

utgifvande af 2:dra upplagan af Severins bro-
schyr «I sedlighetsfrågan»,

utgifvande af kalendern Excelsior för 1888,

utdelande af föreningens pris för en skrift om
qvinnans uppfostran,

ett offentligt diskussionsmöte om qvinnans del-
tagande i kommunala val,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0142.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free