- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
158

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

158

Uttalande af fröken Rosina Heikel i prostitutionsfrågan.

sjukdom, som undergräfver dess bestånd och
lifskraft, och det är fackmännens och myn-
digheternas plikt att tillse, det allmänhetens
anspråk på ett sådant skydd blifva tillgodo-
sedda. Detta hafva äfven herrar komiterade
på det bestämdaste framhållit. Nu gäller
frågan: hvad har man i hygieniskt afseende
gjort för att motarbeta och begränsa den
syfilitiska smittans utbredning? — Man har
infört ett system, enligt hvilket inskrifning
och preventiv besigtning af de prostituerade
tillämpats såsom de under nuvarande för-
hållanden värksammaste åtgärder, som i of-
vannämnda afseende kunna vidtagas. Det
är icke min afsikt att uppträda mot besikt-
ningen såsom sådan, det är blott mot den
med inskrifning förenade preventiva besikt-
ningen som jag önskar göra ett inlägg. Jag
kan nemligen icke frångå, att detta, trots af
att man kategoriskt vill förneka det, innebär
en legalisering af lasten. Om man engång
erkänner besiktning och öfvervakning såsom
den: ledande principen, så må man då tillämpa
denna princip rättvist och med alla dess
konsekvenser. Då man är ense om, att sam-
hället bör skyddas för den syfilitiska sjuk-
domens härjningar, så må man ingripa med
all den kraft ett sådant samhällsondt fordrar.
Hvarför tillämpar man icke i detta fall den
moderna hygienins grundsatser för bekäm-
pande af smittosamma sjukdomar? Hvilken
är orsaken till denna häpnadsväckande en-
sidighet och orättvisa, som under länga tide-
rymder varit rädande i detta afseende? Inom
hygienins hela område kan man, lika litet
som inom administrationen, finna ett mot-
stycke till den inkonsekvens, det missgrepp,
som illustreras af de åtgärder, man vidtagit,
då det gält att hämma den syfilitiska smittan
endast genom att underkasta de prostituerade
preventiv besiktning jemte inskrifning.
Herrar komiterade hafva visserligen med-
gifvit, att syfilis kunde bekämpas på samma
sätt som andra smittosamma sjukdomar. De
framhälla likväl de stora svårigheter ett så-
dant förfarande skulle möta; men äfven med
erkännande af riktigheten i denna förutsätt-
ning kan jag icke inse, att möjligen mötande
svårigheter äro något skäl till dröjsmål med
ett energiskt ingripande i denna riktning. I
stället för att befordra ett fåtal qvinnor till
en besiktning, som göres oberoende af om
de lida af syfilis eller icke, borde alla individer
utan afseende på ständ eller kön, såvida de
bevisas vara med syfilis behäftade, kontrolle-

ras så till vida att säkerhet kunde vinnas,
det den öfriga mänskligheten icke löpte nå-
gon fara att af dem besmittas, Endast ge-
nom ett sådant förfaringssätt skulle ansprå-
ken på tillräckligt skydd för hela samhället
och på rättvisa tillgodoses. Sålunda utöfvad,
skulle kontrollen, hvilken jag i detta fall ville
kalla endast en utveckling af det nuvarande
systemets principer, blifva ett medel, genom
hvilket man kunde draga i fält mot den
syfilitiska sjukdomen, icke blott inom ett visst
område deraf, utan i så stor utsträckning
som möjligt. Den nesa, som vidlåder en
kombination af två sådana saker som besikt-
ning för smitta och utöfning af lasten som
yrke, skulle då bortfalla, och ensamt skulle
qvarstå det som i vår tid kan försvaras: att
myndigheterna ingripa i individens personliga
frihet, då med ett sådant ingrepp kan ernås
någonting godt för samhället i dess helhet;
det vill säga för hvartdera könet.

Det nuvarande systemet borde således
enligt min uppfattning, ändras ungefär i
den riktning, som man inslagit i Kristia-
nia, och hvilken äfven i komiténs utlå-
tande är omnämnd. Herrar komiterade hafva
dock icke i princip uttalat sig angäende ett
sädant system. De hafva ätnöjt sig med att
framhålla, det systemet tillsvidare är opröfvadt
och antagligen icke skall visa sig värksamt
för större städer, samt dessutom på sundhets-
myndigheternas kompetens ställer fordringar,
som i vårt land för närvarande icke äro upp-
fylda. Härtill skulle jag önska anmärka, det
Helsingfors knappast ännu kan anses vara
en så stor stad, att systemet här icke kunde
tillämpas. Hvad sundhetsmyndigheternas kom-
petens vidkommer, så finner jag icke nägot
skäl vara alt passivt vänta, tills denna nått
den = erforderliga ståndpunkten. Man må
hällre genom lämpliga åtgärder söka bringa
den = dertill, hvilket väl icke torde: vara
alldeles: omöjligt.

Herrar komiterade hafva själfva i sitt
utlåtande betonat behöfligheten af kraftiga
mått och steg gentemot den syfilitiska sjuk-
domen. Så heter det t, ex. sid. 8 i betän-
kandet: »Dessaä siffror tala ett vältaligt språk:
de mana till kraftiga och framförallt värk-
samma åtgärder från samhällets sida för att
hämma den syfiitiska sjukdommens sprid-
ning i värt lands. Vidare säges på samma
ställe, att dylika åtgärder böra anses till-
komna »för att skydda samhället själft ge-
nom att undanrycka tusenden af dess med-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0158.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free