- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 3. årg. 1888 /
250

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

250

Drägtreformföreningen i Stockholm.

sen selt sig nödsakad afstå, enär kostnaderna der-
för ausetts blifva för dryga för Föreningens till-
gångar.

I syfte att bland allmänhelen sprida kännedom
om Föreningen och dess modeller har Styrelsen
hos de särskilda redaktionerna för hufvudstadens
större tidningar framstält anhållan, att redaklio-
nerna måtte för Föreningens annonser medgilfva
nedsättning i de: vanliga annonsprisen Och då
tidningsredaktionerna på denna anhållan lemnat
synnerligen tillmötesgående svar, har Styrelsen
blifvit i tillfälle låta annonser om Föreningen ofta
och på regelbundna tider inflyta i tidningarna.

Vidare har Styrelsen utarbetat annonskort, upp-
tagande priser å Föreningens modeller saml adres-
ser å de personer, som tillverka de: olika plaggen,
samt framlagt dessa kort i Svenska Konstslöjdut-
ställningens: lokal; Kungstlrädgårdsgatan 2 A, der
modellerna äfven fortfarande finnas utstälda.

Till sist får Styrelsen meddela, att sedan Oklo-
bermölet har inom Styrelsen den förändring egt
rum, alt en af dess medlemmar nämligen fröken
v. Sydow i följd af afflyttning till London ur Stly-
relsen utträdt-" Styrelsen, som icke kunnal undgå
alt märka den stora förlust, den gjort genom frö-
ken v. Sydows afgång, har velat begagna detta
mera offentliga tillfälle för alt för henne ultala
sin synnerliga erkänsla för den offervillighet, det
osparda nil och den stora sakkunskap fröken v. 5,
ädagalagt under sin verksamhet.

När och Fjärran.

Ett tal af lord Salisbury rör kvinnans rösträtt.

Den 30 sistlidne November höll lord Salisbury
i Edinburgh tvenne poliliska tal, af hvilka det för-
sla ej väckte synnerlig uppmärksamhet, då det en-
dast innehöll de gamla vanliga protesterna mot
Gladstones inre politik, men det andra deremot
väckte ell uppseende, som gör, alt del nu cirku-
lerat genom hela den europeiska pressen.

Lorden begynte med att uttala sin glädje öfver
att Primulaföreningen hade fått så stark utbred-
ning i Skoltland. »I början,» yttrade talaren, »var
det skotska folket lvehågse, om huru det skulle
mottaga Primulaföreningen. Denna tvekan är nu
lyckligtvis häfd. Föreningen går oupphörligt framåt
och skall utan tvifvel komma att spela en fram-
stående och betydelsefull roll i värt politiska lif

Primulaföreningen motsvarar bältre vära mo-
derna parlamentariska institutioner än de gamla kon-
servativa föreningarne. Den är mera elastisk, mera
fri i sitt uppträdande och kan derför medverka
alt bringa folkklasserna närmare hvarandra. Ene
ligt min mening äro dock föreningens största för-
ljevsler att söka deri, alt den har väckt kvinnor-
nas intresse för politiken och skaffat dem ett in-
flytande, som man aldrig förr i det politiska lifvet
har erfarit:

Det synes, som om Primulaföreningen på ett vär-
digt sätt representerade framåtskridandet och sökte
i sin mån verka för sådana reformer, hvilka allde-

les oundgvängligt framtvingades af tidsandan. En
af dessa reformer vore kvinnans politiska valräll.

Det är mitt hopp,» sade talaren bland annat,
salt den dag ej må vara fjärran, då man tilldelar
kvinnorna valrätt till parlamentet och derigenom
gifver dem inflytande på landets politik. Jag vel
ej någol giltigt skäl, hvarför de skola uteslutas.
Hvad kunskaper, karaktär och uppfostran beträf-
far, äro de fullkomligt lika kompetenta att utöfva
rösträtt som många af de män, hvilka nu ega säle
och slämma i parlamentet... Få kvinnorna valrätt,
skola de helt säkert till en: väsendtlig del begagna
sitt inflylande till att understödja moralen och re-
ligionen, och detta skall blifva af stor betydelse i
en så materialistisk tidsälder som denna. I-mina
ögon stär Primulaföreningen derför ej blolt som
representant för nutidens politik utan äfven som
bebådare af den politik, som vi i framtiden hop-
pas på >

Primulaföreningen har åstadkommit, all damer
ur fina verlden yltrat sig från den politiska talare:
stolen och alt det är ganska allmänt numera, att
kvinnor uppträda på valmöten,

En internationel kongress om kvinnans rättig-
heter skall hållas i Paris i Juni månad 1889.

Utländingar, män och kvinnor, som vilja deltaga
i kongressen, skola icke betala nägot; »Vi böra
mottaga dem, som man mottager gäster, »heter
det i uppropet.

Hr Léon Richer mottager anmälningar af mötgs-
deltagare såväl som bidrag. Hans adress: Rue
des Deux-Gares 4, Paris.

Den offentliga prostitutionen. I >Morgenbladet>
meddelar d:r O. M. Giersing, att sedan det. all-
männa sedlighetsförbundet i Danmark börjat sin
verksamhet (år 1877), har den offeutliga prostitu-
tionen afskaffats i Viborg, Aalborg, Fredrikshavn,
Aarhus, Horsens och senast i Helsingör, så alt
den utom i Köpenhamn endast fins kvar i Odense.

Erw Lina Cuptaw (f. Monrad), har mycket rik:
tigt inselt, all det hästa vapen för kvinnan ifråga
om eröfrandet af hennes rältigheter är rösträtt, och
agiterar derföre nu i Danmark alll hvad hon för-
mår för alt få till stånd frisinnade kvinliga röst-
rällsföreningar.

Koinliga trädgårdsmästare. I Sydney, New
South Wales utgifves en gång i månaden en kvin-
notidskrift, hvars augustihkäfte innehåller en varmt
skrilven artikel om de samarbetande kvinliga träd-
gårdsmästarne. Kvinnor tillrådas här enträget att
egna sig åt frädgårdsskötsel-

En petition. Med anledning af det af den dan-
ske justilieministern framlagda lagförslaget om
ändring af landets strafflagsparagrafer 184 och 185
— hvilket förslag skulleafse all hämma det gängse
oskicket att göra affär med oluktiga skrifter eller
bilder, vare sig detta försiggår hemligt eller uppen-
bart har af hre bokhandlare: författare m. fl.
inlemnats en petition till riksdagen om att ej vid
möjliga lagförändringar på ett förderfbringande sält
kringskära friheten för skönliteraturen;

Framåt skall i ett annat häfte älergifva denna
pelilion.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:54:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1888/0250.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free