- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettonde årgången. 1904

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD och BILD

ILLUSTRERAD MÅNADSSKRIFT
utgifven af
KARL WÅHLIN

REDAKTIONENS OMBUD:
I Helsingfors: WERNER SÖDERHJELM
I Kristiania: ANDREAS JYNGE
I Köpenhamn: CARL BEHRENS

TRETTONDE ÅRGÅNGEN
1904

Stockholm
Wahlström & Widstrand


STOCKHOLM 1904
KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG


Förord till den elektroniska utgåvan

Årgången scannades i färg direkt från original i februari 2013 av Bert H..

Se även vårt förord till hela tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelblad, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelblad, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Tillägg och rättelser - x
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Gustaf Vasa. Staty i brons af Anders Zorn - plansch
Landshöfdingen. (Ur »Fänrik Ståls sägner».) Oljemålning af Albert Edelfelt - plansch
Ur C. J. L. Almqvists lif. Utdrag af bref meddelade af Viktor Almquist. Med 16 bilder - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Interiörer från Gustaf IV Adolfs tid. Ur samtida anteckningar af Malla Montgoméry. Med 6 bilder - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    Kungens förmälning - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
    En hårfrisörska på modet - 32
Näktergalen i Wittenberg. Skådespel af August Strindberg. Tolfte och fjortonde tablåerna (femte akten). - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
    Tolfte tablån - 34, 35, 36, 37, 38
    Fjortonde tablån - 38, 39, 40, 41, 42
Den okända. Af Hjalmar Söderberg - 42
Min konståskådning. Af Albert Engström - 43, 44
Albert Engström. Af Carl G. Laurin. Med 17 bilder - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
En inackordering. Af Henning Berger - 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Den tysta morgonen. Af Anders Österling - 61
Lorens Dietrichson. Af Harald Wieselgren - 62, 63, 64
Till skönheten. Af Anders Österling - 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Bildhuggaren och hans hustru. Oljemålning af Einar Nielsen - plansch
Monument öfver Niels Henrik Abel. Grupp af Gustav Vigeland - plansch
Johan Ludvig Runeberg. Några ord till hundraårsdagen. Af Karl Warburg. Med 8 bilder - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Svenskarna vid sydpolen. Några data ur sydpolsforskningens historia. Af Carl Forsstrand. Med 18 bilder - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Gustav Vigeland. Af Jens Thiis. Med 13 Billeder - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
    I - 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106
    II - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Björkkullen. Af Fredrik Vetterlund - 117
Under piskan. Af Gustaf Ullman - 118, 119, 120
Carl Gustaf Estlander. Af Georg Göthe. Med 4 bilder - 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Insända böcker - 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192
Geijers tanke. Staty i brons af John Börjeson. Träsnitt af Ida Falander - plansch
Helvetet. Relief i brons af Gustav Vigeland - plansch
Häfdatecknaren Erik Gustaf Geijer. Af L. M. Bååth. Med 11 bilder - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
Betlehems barn. Legend af Selma Lagerlöf - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
Drottning Kristina-porträtt. Af Axel L. Romdahl. Med 4 bilder - 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
Ungdom! Af Martin Andersen Nexö - 165, 166, 167, 168, 169, 170
Immanuel Kant. Af G. A. Jäderholm. Med 1 bild - 171, 172, 173, 174
Dikter. Af Arne Garborg. Auktoriserad öfversättning af Oscar Mannström - 175, 176, 177, 178, 179
    Ur »I Helheim». Nedfärden till dödsriket - 175, 176, 177, 178
    Ur »Haugtussa» - 178, 179
    Inledningssången - 178, 179
    Mot solnedgången - 179
    Bön - 179
Arne Garborg. Af Carl Nærup. Med 5 Billeder - 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
    I - 182, 183, 184, 185
    II - 185, 186, 187, 188
Hellen Lindgren. Brefsvar från Robinson. Med 1 bild - 188, 189
Ur bokmarknaden. Af Bo Bergman - 190, 191
Insända böcker - 192
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Spegelbild. Oljemålning af J. A. G. Acke - plansch
»Dansa på tå.» Träskulptur af Christian Eriksson - plansch
Talis Qvalis’ ungdomstid i Lund. Några tidsbilder från 1830—40-talen. Af A. O. Lindfors. Med 28 bilder - 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
Hönshuset. En interiör från förenings- och säkerhets-aktens dagar. Af Sophie Elkan - 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223
Hans Thoma. Af Karl Gjellerup. Med 6 Billeder - 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin. Med 2 bilder - 233, 234, 235, 236, 237, 238
Musik i København. (Koncert og Opera.) Af Gustav Hetsch - 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
Thomas Carlyle. Oljemålning av James McNeill Whistler - plansch
Konstnärens moder. Oljemålning af James McNeill Whistler - plansch
Inbördes hjälp och progressiv utveckling. Af Furst Peter Krapotkin. Öfversättning från författarens manuskript. Med 1 bild - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
James Mac Neill Whistler. Död den 17 juli 1903. Af Georg Pauli. Med 5 bilder - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
I fjällen. Af Karl-Erik Forsslund - 256, 257, 258
Japan. Af Alexander Svedstrup. Med 17 Billeder - 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
Kaspar och Balthasar. Af Maria Jouvin - 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289
Gammal bonde. Af Gustaf Ullman - 289
Hellen Lindgren och hans sista bok. Af Ellen Key - 290, 291, 292, 293
Dansk Literatur. Aphoristiske Anmeldelser af Carl Behrens. Med 3 Billeder - 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Ur bokmarknaden - 300, 301, 302, 303
    Af Nils Erdmann - 300, 301, 302
    Af Fredrik Böök - 302, 303
Insända böcker - 304
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
Studie till freskomålning af Carl Larsson - plansch
Talldungen. Målning med raffaellifärger af Karl Nordström - plansch
Leo Nikolajevitsch Tolstoi. Af Hellen Lindgren. Med 10 bilder - 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Kejsaren och klosterpriorn. Efter Gottfried August Bürger. Med 5 teckningar af J. A. G. Acke. Öfversättning af A. T. Gellerstedt - 324, 325, 326, 327
Folkets Tjenere. Af Gudda Behrend - 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339
    II - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    III - 335, 336, 337, 338, 339
Midsommarnatt. Af Kerstin Hård af Segerstad - 339
Det hundrafemtionde häftet. Af Karl Wåhlin - 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
    1. Författare - 340, 341, 342
    2. Konstnärer - 342, 343
Svensk monumentalmålning. Carl Larsson: Gustaf Vasas intåg i Stockholm midsommaraftonen 1523. Af Karl Wåhlin. Med 1 bild - 355, 356, 357, 358
Det Kgl. Theater i Köbenhavn. Af Carl Behrens. Med 4 Billeder - 359, 360, 361, 362
Ur bokmarknaden - 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
    Af Nils Erdmann - 362, 363, 364
    Af Klara Johanson - 364, 365, 366, 367
    Af Bo Bergman - 367, 368
Insända böcker - 368
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Åbo universitets invigning. Kartong till freskomålning af Albert Edelfelt - plansch
Louis Pasteur. Oljemålning af Albert Edelfelt - plansch
Bakkehuset. Af Otto Borchsenius. Med 17 Billeder - 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
Albert Edelfelt. Ett konstnärsjubileum. Af Gustaf Strengell. Med 24 bilder - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
En trubadur. Af Wentzel Hagelstam - 409, 410, 411, 412, 413
En gammal melodi. Af Anna M. Roos - 413
Musikrevy. Af Karl Valentin. Med 7 bilder - 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Från Stockholms teatrar. Af Carl G. Laurin. Med 6 bilder - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
Vid Kalmar sund. Färglagd teckning af Nils Kreuger - plansch
Vinterbild från Norge. Oljemålning af Gustaf Fjæstad - plansch
Interiörer från Gustaf IV Adolfs tid. Ur samtida anteckningar av Malla Montgoméry. Med 3 bilder - 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440
    Hos miniatyrmålaren Bossi - 433, 434
    Ryssens spådom - 434
    Ett konstnärsämne - 434, 435
    Dramatiska societeten - 435, 436, 437, 438, 439
    Nyheter från riksdagen i Norrköping - 439, 440
Malla Montogméry-Silfverstolpe. Af Lotten von Kræmer - 441, 442
Den svenska gymnastiken och bröderna Kellgren. Af Sally Högström. Med 2 bilder - 443, 444, 445, 446, 447, 448
Zaren af Moskovien. En Rejsehistorie. Af Laurids Bruun - 449, 450, 451, 452, 453
Konsthandtverk - 454, 455, 456, 457, 458
Karl XII:s ritbok. Af E. Brunnström. Med 8 bilder - 459, 460, 461, 462, 463
Vårvandring. Af Gustaf Ullman - 463, 464
Den nord-ariske Race. Af Carl v. Kohl - 465, 466, 467, 468, 469
Ett problem i Krapotkins »Inbördes hjälp». Af G. A. Jäderholm - 470, 471, 472, 473, 474
Ur bokmarknaden - 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
    Af Johan Mortensen - 474, 475, 476, 477, 478
    Af Fredrik Böök - 478, 479, 480
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Julius Kronberg. Byst i brons av Carl Millès - plansch
Skymningsglöden. Kolteckning af Björn Ahlgrensson - plansch
Det ryska förvisningsväsendet och straffångarna i Sibirien. Af J. Stadling. Med 10 bilder efter fotografier af författaren - 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
En japanskas bikt. Bearbetning från japanskan. Af André Bellessort. Öfversättning från det franska manuskriptet - 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
De dödes dag. Af Andrea Butenschön. Med 10 bilder - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Rainer Maria Rilke. En österrikisk diktare. Af Ellen Key. Med 2 bilder - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
Kierkegaardske Papirer. Af Albert Gnudtzmann. Med 1 Billede - 526, 527, 528
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Michael Ancher. Oljemålning af Anna Ancher - plansch
Två fiskare. Oljemålning av Michael Ancher - plansch
Dansen som bildande konst. Af Albert Dresdner. Öfversättning från författarens manuskript. Med 26 bilder - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
Kungen af Yvetot. Efter Béranger. Öfversättning af A. T. Gellerstedt - 551, 552
Urskuldaren. Berättelse. Af Henning von Melsted - 553, 554, 555
Ho är den som kan förklara? Af Hjalmar Edgren - 556, 557
Rainer Maria Rilke. En österrikisk diktare. Af Ellen Key. (Fortsättning och slut.) Med 1 bild - 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569
Ur bokmarknaden - 570, 571, 572, 573, 574, 575
    Af Bo Bergman - 570, 571, 572, 573, 574
    Af Fredrik Böök - 574, 575
Insända böcker - 576
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Edvard Grieg. Oljemålning af Erik Werenskiold - plansch
Edvard Grieg och hans hustru. Oljemålning af P. S. Kröyer - plansch
Edvard Grieg. Af Gerhard Schjelderup. Med 7 Billeder - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
Långt i S:t Louis. Af K. G. Ossian-Nilsson - 587, 588
Kah Teli. Af Mildred Thorburn - 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Michael og Anna Ancher. Af Knud Söeborg. Med 8 Billeder - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
Före gryningen. Af A. C. Swinburne. Öfversättning af Karl August Hagberg - 607, 608
Jägare. Oljemålning af Bruno Liljefors - 608
Dorothea von Zettwitz. Af Adam Lewenhaupt. Med 2 bilder - 609, 610, 611, 612, 613, 614
Ur Wilhelm Meister: Mignon. Efter Goethe. Öfversättning af Karl Wåhlin - 614
Frederi Mistral. Af Edvard Lidforss. Med 3 bilder - 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625
Ibsens »Brand» paa Nationaltheatret i Kristiania. Af Andreas Jynge. Med 3 Billeder - 626, 627, 628, 629, 630
Nyare Runebergs-litteratur. Af Johan Mortensen - 631, 632, 633
Ur bokmarknaden. Af Bo Bergman - 634, 635, 636, 637, 638
Insända böcker - 639, 640
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, blank
Gerhard Munthe (1885). Oljemålning af Christian Krohg - plansch
Vår. Motiv från Mjösen. Akvarell af Gerhard Munthe - plansch
Gerhard Munthe. En studie af Jens Thiis. Med 37 Billeder - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666
Lang-Matt. En folklig dikt af Zachris Topelius - 667, 668
Fredsrörelsen. Af Edvard Wavrinsky. Med 11 bilder - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
Ur bokmarknaden - 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693
    Af Karl Wåhlin - 687, 688
    Af Fredrik Böök - 688, 689, 690, 691, 692
    Af Bo Bergman - 692, 693
Insända böcker - 693
Insända tidskrifter 1904 - 694

Project Runeberg, Wed Feb 27 14:39:16 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1904/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free