- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Tjuguåttonde årgången. 1919

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD Illustrerad Månadsskrift

1919

utgiven av Karl Wåhlin Tjuguåttonde årgången Redaktionens ombud: i Helsingfors: Henning Söderhjelm i Kristiania: Fredrik Paasche i Köpenhamn: Carl Behrens Stockholm Wahlström & Widstrand STOCKHOLM KUNGL. HOFBOKTRYCKERIET IDUNS TRYCKERI-AKTIEBOLAG 1920

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Ord och Bilds medarbetare i 28. årgången - xi
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Damporträtt. Oljemålning av Rembrandt Harmensz van Rijn omkr. 1665 - plansch
Stadshuset. Etsning av Hjalmar Molin. 1918 - plansch
Eremitlivet i dess betydelse för religion, konst och litteratur. Av Yrjö Hirn - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Bröderna. Av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 17, 18
Kläder och språkvetenskap. Av Erik Björkman - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Rembrandts Dameportræt i Klas Fåhræus’ Samling. Af Karl Madsen - 30, 31, 32
Afton. Av Pär Lagerkvist - 32
Axel Törnemans målningar från stadshusbygget. Av Karl Asplund - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Helig eld. Av Nikolaj Rörich. Översättning från ryskan efter författarens manuskript av Grigorij Aleksandrov - 43, 44, 45, 46, 47, 48
Ett namnlöst minne. Av Wilhelm - 49
Sex prosastrofer. Av Fredrik Vetterlund - 50, 51
Björnsons »Over ævne». Förste og andet stykke. Av Kristian Elster. I—II - 52, 53, 54, 55, 56, 57
Flora och Bellona. Karlfeldts nya dikter. Av Olof Rabenius - 58, 59, 60, 61
Per Hallströms konungadramer. Av Fredrik Böök. I - 61, 62, 63, 64
Insända böcker - 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
César Gabriel de Choiseul, hertig av Praslin. Oljemålning av Alexander Roslin. 1762 - plansch
George Washington. Byst i marmor av Jean Antoine Houdon (1741—1828) - plansch
Våra kulturförbindelser med östra Medelhavet under den äldre bronsåldern. Några synpunkter. Av Bror Scnittger - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Leopold och Anjala-förräderiet. Av Anton Blanck - 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
Karl Warburg som litteraturhistoriker. Några minnesord. Av Martin Lamm - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Peter Nansen. Af Chr. Rimestad - 91, 92, 93, 94
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
Stockholms musikliv. Höstsäsongen 1918. En resumé och några synpunkter. Av William Seymer - 107, 108, 109, 110, 111, 112
Björnsons »Over ævne». Förste og andet stykke. Av Kristian Elster. III—V - 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Svenska romaner och noveller. Av Sverker Ek - 123, 124, 125, 126
Per Hallströms konungadramer. Av Fredrik Böök. II - 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Sjöbodar. Oljemålning av Axel Sjöberg. 1916 - plansch
Vårmorgon med flygande svanar. Oljemålning av Axel Sjöberg. 1917 - plansch
Ruskin och hans verk. Till hundraårsminnet. Av August Brunius - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Två fabler av August Strindberg. Meddelade av Gotthard Johansson - 141, 142, 143, 144
    Da Myrerne skulde grundlægge Samfund - 143, 144
    Naturens Orden - 144
Johan Jolin. Några ord till hundraårsminnet. Av Nils Personne - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Stenen. Av Peter Egge - 159, 160
Kvinnor som stigbanare. Av Ellen Key - 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Peterson-Bergers "Domedagsprofeterna" på operan. Av Julius Rabe - 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
Korsets uppresande. Kopparstick av J. B. Michiels efter oljemålning av Peter Paul Rubens (1610—1611) - plansch
Kristi nedtagande från korset. Mezzotintgravyr av V. Green efter oljemålning av Peter Paul Rubens (1611—14) - plansch
Ur Rubens’ verkstad. Av Axel L. Romdahl - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Om modern ärftlighetsforskning med särskild hänsyn till människan. Av H. Lundborg - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
Vem hon var. Ett Wertmüllerporträtts historia. Av Ernst E. Areen - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Två dikter. Av Gustaf Ullman - 206
    Kärleksrunan - 206
    Gråterskans visa - 206
Djävulen i svenska språket. Av Hjalmar Lindroth - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
Svenska romaner och noveller. Av Sverker Ek - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Demonstrationståget. Träsnitt av Edward Hald. 1915 - plansch
Norra muren. Visby. Oljemålning av Edvin Ollers. 1918 - plansch
En finländsk vältalare. Av Odal Ottelin - 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Meleagros från Gadara, en ehllenistisk kärlekspoet. Av Carl Theander - 237, 238, 239, 240, 241, 242
Grönlandske tryllebönner. Av William Thalbitzer. Med tegninger av Ossian Elgström - 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Tre moderna skånska målare. Tora Holmström, Svante Bergh och Emil Olsson. Av Hakon Hedemann-Gade - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
Tre moderna svenska humorister. Av Artur Möller - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270
Landsvägspoeten. Av Fredrik Vetterlund - 270
Svenska romaner och noveller. Av Sverker Ek - 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280
En vardagskväll. Av Erik Lindorm - 280
John Forsell. Impromptu till hans avsked från operascenen. Av Ture Rangström - 281, 282, 283, 284, 285
»Aladdin» paa det kgl. Teater i Kjöbenhavn. Af Carl Behrens - 285, 286, 287, 288
Vårens klockor. Fritt efter Fiona Macleod. Översättning av Elin Storckenfeldt - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Verner von Heidenstam. Oljemålning av Sigge Bergström. 1909 - plansch
Hjalmar Söderberg. Oljemålning av Gerda Wallander. 1916 - plansch
Verner von Heidenstam. Till sextioårsdagen den 6 juli. Av Olle Holmberg - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
Till Hjalmar Södermergs femtioårsdag. Av Bo Bergman - 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
Ensom. Af Robert Hansen - 307, 308, 309, 310, 311, 312
Gustav Vasa till hertig Erik. Av Frans Bengtsson - 312, 313, 314
Ur Richard Berghs efterlämnade papper - 315, 316, 317, 318, 319
    I. Åttiotal och nittiotal i konsten. En dialog - 315, 316, 317, 318
    II. Tankar om samvetet - 318, 319
Buketter. Av Karl Asplund - 320
Socialism och nationalism. Några konturer. Av Wilhelm Carlgren - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Stockholms musikliv. Vårsäsongen 1919. En översikt. Av William Seymer - 329, 330, 331, 332, 333, 334
Insända böcker - 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Spjutbäraren. Kopia i marmor av den förlorade originalstatyn av Polykleitos (född 480 f. Kr.) - plansch
Mose. Staty i marmor av Michelangelo (1513—1516) - plansch
Werner Söderhjelm (26/7 1859 — 26/7 1919). Av Vald. Vedel - 337, 338, 339, 340, 341, 342
Min ro är borta (Margarethas sång i Goethes Faust). Översättning av Sverker Ek - 342
Harald Brising. Av John Landquist - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
Karl Alfred Melin. Vid graven på Österhaningen kyrkogård den 11 juli. Av Ruben G:son Berg - 356
Mose i den nyare forskningen. Av Joh. Lindblom - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367
Till Dora Stocks porträtt. Av Karl Wåhlin - 367, 368, 369
Thomas Mann. Av Algot Werin - 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
Danske Bøger. Af Carl Behrens - 394, 395, 396, 397, 398, 399
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Kortspelarna. Oljemålning av Paul Cézanne (1839—1906) - plansch
Stilleben. Oljemålning av Paul Cézanne - plansch
Paul Cézanne. Av Klas Fåhræus - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
Några ord om Sevillas arkitektur. Av C. A. C. Lewenhaupt - 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Engelskt universitetsliv. Av Erik Björkman - 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442
En drömfantasi. Fritt efter Fiona Macleod. Översättning av Elin Storckenfeldt - 442
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 443, 444, 445, 446, 447, 448
Nalkande höst. Av E. N. Söderberg - 448
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Sittande präst. Kinesisk tuschmålning. Mongoltiden (1280—1368) - plansch
Henrik Wergeland. Staty av Gustav Vigeland - plansch
Henrik Wergelands lyrik. Av Fredrik Paasche - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461
Tyska soldatrim. Meddelade av Gustaf Cederschiöld - 462, 463, 464
Till August Strindbergs ungdomshistoria. Personliga minnen upptecknade av Robert Geete - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
Kou Lu. Översättning från Yuch Wei Chao Tangs dagbok. Av Carl Taube - 481, 482
En kinesisk »Nordisk familjebok». Av Bernhard Karlgren - 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
De nyfunna Birgitta-målningarna i Tensta. Av Andreas Lindblom - 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501
De nya Frödingsupplagorna. Av Sverker Ek - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507
Ur bokmarknaden - 508, 509, 510, 511, 512
    Av Erik Hedén - 508, 509, 510, 511
    Av Otto Cyrén - 511, 512
Två dikter. Av Stefan Johansson - 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Olaus Magnus. Staty av Teodor Lundberg. 1919 - plansch
Huldran. Litografi av John Bauer. 1915 - plansch
M. Goldschmidt. Födt den 26 oktober 1819. Af Hans Kyrre - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519
Över gränsen. Av Dan Andersson - 520
Jag har dödat. Av Blaise Cendrars. Översättning av Gunnar Cederschiöld - 521, 522, 523, 524
Ukrainska diktprov. Tolkade av Alfred Jensen - 525, 526
    Ukrainska folksången. Text av P. Tjubynskyj, musik av M. Verbytskyj - 525, 526
    Marusenka. Ukrainsk folkvisa - 525, 526
    Kosackens lycka. Av Taras Sjevtjenko - 526
Ukraina. Av Alfred Jensen - 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Två dikter av Schevtschenko. Översättning av Jarl Hemmer - 536
    Ekskogen - 536
    Det rör mig ej — - 536
Attisk gravkonst. Av Martin P:n Nilsson - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553
Två dikter. Av Gustaf Ullman - 553
    Askungen - 553
    Det sista mötet (till en sångares minne) - 553
Bertrand Russells livsåskådning. Några huvuddrag och synpunkter. Av Gustaf Åkerman - 554, 555, 556, 557, 558, 559
Insända böcker - 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
Ellen Key. Byst i hög relief av David Ekström. 1913 - plansch
Lekande tigrar. Oljemålning av Antoine Louis Barye (1785—1875) - plansch
Ellen Key. Av Emilia Fogelklou - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
Två dikter. Av Amalia Björck - 576
    Skogsviolen - 576
    Ett japanskt klockspel - 576
Emil och Ellen Key. Far och dotter. Av Gurli Linder - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587
En liten svart höna. Novell av Ulla Linder - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596
Dyrmaleren Th. Philipsen. Af Theodor Faaborg - 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604
Djurbilden i konsten. Av Carl G. Laurin - 605, 606, 607, 608, 609, 610
Ny svensk lyrik. Av Olof Rabenius - 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617
Lutherstudier. Av Emil Liedgren - 617, 618, 619, 620
Signe Hebbes minnen. Av Klas Fåhræus - 621, 622, 623, 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Vattenfall i Småland. Oljemålning av Edvard Bergh. 1865 - plansch
Kärleksdikt. Originalträsnitt av Hugo Gellin. 1919 - plansch
Freskobilderna i Lo Scavo Gargiulo nära Pompei. Av Cecilia Wærn - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634
Doktorstiteln. Av Pelle Holm - 635, 636, 637, 638, 639
Två sonetter. Av Hans Berndtson - 640
    Höstskogen - 640
    Havsbild - 640
Befolkningsstrukturen i Norrbotten och nordliga Lappland. Särskilt i några fjällbyar i närheten av Torne sjö. Av H. Lundborg - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Stesönnen. Af Carl Jacobi - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655
Senhöst. Av Sten Selander - 655
Måleri som bakgrund till musik. Apropå en afton i Idun. Av Georg Pauli - 656, 657, 658, 659, 660
"Landsvägspoeten" ånyo. Av Fredrik Vetterlund - 660
Några bidrag till svenskfinsk teaterhistoria. Påpekade av Georg Nordensvan - 661, 662, 663, 664, 665
Ekonomisk återblick - 666, 667, 668, 669
Trötta vestaler. Av Eric E:sen Branders - 669
Insända böcker - 670, 671
Insända tidskrifter 1919 - 672

Project Runeberg, Mon Apr 27 22:52:28 2015 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1919/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free