- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Trettiosjunde årgången. 1928

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

1928

utgiven av
Karl Wåhlin

Trettiosjunde årgången

Redaktionens ombud:
i Helsingfors: C. A. Nordman
i Oslo: Charles Kent
i København: Carl Behrens

Stockholm
Wahlström & Widstrand

STOCKHOLM
Kungl. Hovboktryckeriet
Iduns Tryckeri Aktiebolag
1928


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii, ix, x
Ord och Bilds medarbetare i 37. årgången - xi
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
August Strindberg. Staty av Carl Eldh. 1916 - plansch
Solstreif. Svartkritsteckning av Theodor Kittelsen. 1907 - plansch
Striden mellan grodorna och mössen. Översatt från grekiskan av Elof Hellquist. Med teckningar av Th. Kittelsen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Theodor Kittelsen, født 1857—død 1914. Av Helge Thiis - 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Två dikter. Av Ragnar Jändel - 26
Vilhelm Stenhammar. Av Albert Spitzer - 27, 28, 29, 30, 31, 32
Svante Arrhenius. 19/2 1859—2/10 1927. En universell kulturinsats på äktsvensk grund. Av Carl Benedicks. 1. Lärdomens vådor. — Lärdomens gagn - 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Vid en kanal i Languedoc. Av Arvid Mörne - 44
Strindbergs egen teater. Av Helge Wahlgren - 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
Utvecklingen inom Finlands moderna svenska litteratur. Av Henning Söderhjelm - 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Insända böcker - 63, 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Madonnan i grottan. Oljemålning av Leonardo da Vinci. 1483 - plansch
Nattvarden. Freskomålning av Leonardo da Vinci. 1494. Kopparstick av Rafael Morghen. 1800 - plansch
Operabalett och folkdans. Av Ernst Klein - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Skalden Firdausi. Av Heinrich Heine. Översättning av Frida Landsort - 78, 79, 80
Händer och åtbörder. Av Klas Fåhræus - 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Baudelaire: Prosadikter. Översättning av Erik Blomberg - 89, 90
    Den usle glasmästaren (fragment) - 89
    Envar sin egen chimär - 89, 90
    En hemisfär i en hårkorg - 90
Ave atque vale. Elegi över Charles Baudelaire. Av Algernon Charles Swinburne. Översättning av Frans G. Bengtsson - 91, 92, 93, 94, 95
Baudelaires prosadikter. Av Erik Blomberg - 96, 97, 98
»Den moderna andan» — i fransk lyrik. Av Erik Blomberg - 99, 100, 101
A. E. Housman. Av Johannes Edfelt - 102, 103, 104
Ikaros’ förvandlingar. Av Olle Holmberg - 105, 106, 107, 108
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
Furstlig prakthjälm. Italienskt, sannolikt norditalienskt arbete. Omkr. 1560 - plansch
Gustav II Adolfs konstskåp. Förfärdigat i Augsburg 1632 - plansch
Livrustkammaren. Av Rudolf Cederström - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Två vandringsdikter. Av Arvid Mörne - 144
    Katedralen - 144
    På fjället - 144
Ledende idéer i Henrik Ibsens diktning. Av Sigurd Høst - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
Två dikter. Av Thomas Hardy. I svensk tolkning av Gunnar Mascoll Silfverstolpe - 153, 154
    Skilda i döden - 153, 154
    Beeny Cliff (Mars 1870—Mars 1913) - 154
Till John Böttigers sjuttiofemårsdag. Av Åke Stavenow - 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Droppen. Av Alb. Ingvar - 164
Svensk essaykonst. Av Algot Werin. 1 - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
Svensk lyrik. Av Sten Selander. I - 172, 173, 174, 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Självporträtt. Oljemålning av Albrecht Dürer. 1493 - plansch
Riddaren, döden och djävulen. Kopparstick av Albrecht Dürer. 1513 - plansch
Albrecht Dürer. Till 400-årsminnet av hans död. Av Axel L. Romdahl - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197
Den kyniske filosofen Krates och hans parodiska dikter. Av Gunnary Valley - 198, 199, 200, 201, 202
Den nya sakligheten inom konsten. Av Gösta M. Bergman - 203, 204, 205, 206, 207, 208
Hippolyte Taine. 1828—1893. Af Paul V. Rubow - 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
    I. För Forfatterskabet - 209, 210, 211, 212, 213
    II. Forfatterskabet - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222
Svensk essaykonst. Av Algot Werin. 2 - 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Från gångna tider. Några böcker, anmälda av Georg Nordensvan - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
Stora Moguls ödestimma. Av Axel Ideström - 239, 240
Insända böcker - 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Familjen von Suttner. Oljemålning av F. G. Waldmüller (1793—1865) - plansch
Fröken Carola Cederström. Oljemålning av Emil Österman. 1900 - plansch
Walter Scott. Av Frans G. Bengtsson - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
En kristens klagan över motsägelserna som han finner i sig själv. Av Jean Racine. Översättning av Hjalmar Gullberg - 252
Nils Kreuger. Av Klas Fåhræus - 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Om de rättrådigas lycka och de fördömdas kval. Av Jean Racine. Översättning av Hjalmar Gullberg - 265
Hippolyte Taine. Af Paul V. Rubow - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
    III. Erkendelsen - 266, 267, 268, 269, 270
    IV. Den historiske Efterskrift - 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278
Ibsenjubilæet på teatrene i Oslo. Av Helge Krog - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Insända böcker - 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
Uppståndelsen. Mosaikmålning i Lunds domkyrka av Joakim Skovgaard. 1928 - plansch
John Blund. Skiss till freskomålning i Stockholms stadsbibliotek av Nils von Dardel. 1928 - plansch
Bellman og Danmark. Af Fr. Birket-Smith. I - 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306
Thorsten Laurins konstsamling. Av Karl Asplund - 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
I utförsbacken. Av Gustaf Ullman - 321
Svensk lyrik. Av Sten Selander. II - 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
Hölderlin: Solnedgång, Avbön. Översättning av Elof Hellquist - 328
Från Operans spelår. Av Agne Beijer - 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Bygdeskomakare. Oljemålning av Harriet Backer. 1887 - plansch
Kvinna i sitt kök. Oljemålning av Lauritz Andersen Ring. 1918 - plansch
Stockholms stadsbibliotek och några ord om ett modernt stadsbiblioteks uppgifter. Av Fredrik Hjelmqvist - 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Sjutton år. Av Fredrik Vetterlund - 351, 352
Tre drömmar. Av Hugo Gyllander - 353, 354, 355, 356
    I. Flotten - 353, 354
    II. De många dörrarne - 354, 355
    III. Jag har blivit trängd hit - 355, 356
Bellman og Danmark. Af Birket-Smith. II - 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378
Antikt. Av Frans G. Bengtsson - 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Drottningholm. Fasaden mot trädgården - plansch
Stockholms slott. Mittpartiet av södra fasaden - plansch
Tessinarnas konst. Av Andreas Lindblom - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416
Klassisk teater i Pompeji. Av Mildred Thorburn-Busck - 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423
Efterkrigsfunderingar över litteraturen. Av George Gordon. Övers. från författarens manuskript av A. L. W. - 423, 424, 425, 426, 427, 428
En svensk rikshistoria. Av Adolf Schück - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
Olika räknesätt. Av Jarl Hemmer - 439
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Insända böcker - 448
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Grönsaksförsäljerskan. Oljemålning av Jacques Louis David. Omkr. 1795 - plansch
M:lle Rivière. Oljemålning av Jean Auguste Dominique Ingres. 1805 - plansch
Från David till Courbet. Den franska utställningen i Stockholm. Av Carl Gunne - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462
En diktbok från Augustus’ tid. Av Ivar Harrie - 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470
Två elegier av Tibullus. Från latinet av Ivar Harrie - 471, 472, 473, 474
    Ibitis Aegaeas... - 471, 472, 473
    Asper eram... - 473, 474
Leo Tolstoy och hans värld. Några drag. Av John Gustavson - 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494
Carl G. Laurins senaste arbeten. Av Axel Gauffin - 495, 496, 497, 498, 499
Japanska träsnitt. Av Holger Möllman-Palmgren - 500
    Fullmåne på Kanazawa - 500
    Hana Ojis morgonvandring - 500
Tendenser og Problemer i nye norske Romaner. Av Charles Kent - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Insända böcker - 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
St. Sebastian. Oljemålning av Pietro Perugino (1446—1523) - plansch
Bacchus och Erigone. Oljemålning av Nicolas Poussin (1598—1665) - plansch
En svensk forskarbragd på klassisk mark. Av Lennart Kjellberg - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
Leander Engström. Av Klas Fåhræus - 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536
Pirandello som novellist. Av Gunhild Bergh - 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546
Resor från ifjor. Av Frans G. Bengtsson - 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Oplevelse og Digtning. Af Carl Behrens - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567
Sång i mörkret. Av Ragnar Jändel - 568
Svensk lyrik. Av Sten Selander - 569, 570, 571, 572
Svenska romaner och noveller. Av Algot Werin - 573, 574, 575, 576
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Blodbadet på Chios. Oljemålning av Eugène Delacroix. 1824 - plansch
Sardanapalos’ död. Oljemålning av Eugène Delacroix. 1827 - plansch
Eugène Delacrox. Av Paul Jamot. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
Selma Lagerlöf. Till 70-årsdagen den 20 november. Av Algot Werin - 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610
En skål med druvor. Av Sigfrid Siwertz - 610
Sångsällskapet Orphei Drängar (O. D.) Några ord med anledning av 75-års-jubileet. Av Knut Nyblom - 611, 612, 613, 614, 615, 616
Två dikter. Av Hugo Gyllander - 616
    Fågel Fenix - 616
    Friheten - 616
Olav Duun. Av Eugenia Kielland. I—II - 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Stolts Rosaleen. Av James Mangan. Översättning av Erik Palmstierna - 629, 630
James Clarence Mangan. En irländsk nationalskald. Av Erik Palmstierna - 630, 631
Agnes von Krusenstjerna. Av Johannes Edfelt - 632, 633, 634, 635, 636
En teaterhistorisk doktorsavhandling. Anmäld av Georg Nordensvan - 637, 638, 639, 640
Insända böcker - 640
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
Dexippos. Förslag till Viktor Rydberg-monument av Nils Möllerberg. 1928 - plansch
Moder och barn. Grupp i marmor av Ivar Johnsson. 1926 - plansch
Viktor Rydberg. Till hundraårsminnet. Av Algot Werin - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656
Christian Eriksson. Av Sixten Strömbom - 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Olav Duun. Av Eugenia Kielland. III - 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685
Ett mandomsprov. Av Artur Möller - 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692
Litterär samtidshistoria. Av Sven Stolpe - 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698
Svensk lyrik. Av Johannes Edfelt - 699, 700, 701
Insända tidskrifter 1928 - 702, 703
Insända böcker - 703, 704

Project Runeberg, Sat Apr 21 17:34:49 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1928/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free