- Project Runeberg -  Ord och Bild /
Fyrtiotredje årgången. 1934

(1892-1951)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

ORD OCH BILD
Illustrerad Månadsskrift

utgiven av
Karl Wåhlin

Fyrtiotredje årgången
1934

Redaktionens ombud:
I Helsingfors: C. A. Nordman
I Oslo: Charles Kent
I København: Carl Behrens

Stockholm
P. A. Norstedt & Söner

STOCKHOLM
Kungl. Hovboktryckeriet
Iduns Tryckeri Aktiebolag
1934


Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till tidskriften.


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida, v, vi, vii, viii
Anmälda böcker - ix, x
Ord och Bilds medarbetare i 43. årgången - xi
    Första häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Forskarlen. Staty i brons av John Lundqvist. 1933 - plansch
Stadsgården. Oljemålning av Ewald Dahlskog. 1930 - plansch
Skokloster. Av Åke Stavenow - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Två dikter. Av Verner von Heidenstam - 17, 18
    Jordevandrarens pilgrimsdröm - 17
    Glömskans sång - 18
Konsten och nationalkänslan. Av Ragnar Josephson - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Wilhelm Peterson-Berger. Några drag i hans tondiktning. Av Sten Beite - 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Maria Stuarts page. Av Ruben G:son Berg - 45, 46
Jón Arason. En introduktion i Gunnar Gunnarssons författarskap. Av Stellan Arvidson - 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
Ivan Bunin. Av Fredrik Vetterlund - 55, 56, 57, 58, 59
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 60, 61, 62, 63, 64
Insända böcker - 64
    Andra häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
Marcellusteatern i Rom efter friläggandet. Lavering av Ferdinand Boberg. 1933 - plansch
Kyrkogården. Oljemålning av Carl Fredrik Hill. 1877 - plansch
Om det nya Rom. Några anteckningar av Folke Arnander - 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Det store Vendepunkt i Grundtvigs Liv. Af Paul V. Rubow - 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Andakt. Av Carl Sam Åsberg - 96
Carl Fredrik Hill. 1849—1911. Av Ad. Anderberg - 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
    Tredje häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
I byhandeln. Oljemålning av Carl Vilhelmson. 1896 - plansch
Självporträtt. Oljemålning av J. F. Willumsen. 1933 - plansch
»L’Honneste Amitié». En studie kring några svenska kärleksbrev från stormaktstiden. Av Nils Sylvan - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
Två dikter. Av Hjalmar Gullberg - 136
    Jag är blott förelöparen - 136
    Nu stundar förföljelsens månad - 136
Hills teckningar. Av Klas Fåhræus - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
Dikter. Av Theodor Fontane. Översatta av Sten Linder - 146
    Tänkespråk - 146
    Livet - 146
    Sömnen - 146
    Mitt liv - 146
Historiskt kaleidoskop från Neapel. Av Mildred Thorburn-Busck - 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Ny dansk Lyrik. Af Kjeld Elfelt - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Insända böcker - 175, 176
    Fjärde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240
Murare. Del av freskomålning av Alf Rolfsen. 1925 - plansch
Fiske i Lofoten. Oljemålning av Axel Revold. 1928 - plansch
Norges nye monumentalmaleri. Av Henrik Grevenor - 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189
Idé om en fulländad kvinna. En deklaration av Carl Gustaf Tessin - 190, 191, 192, 193, 194
    Inledning av Walfrid Holst - 190, 191
Lot. Av Albert Henning - 195, 196, 197, 198
Nogle navne i den nyeste islandske skönlitteratur. Af Sigurður Skúlason - 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
Gå ofta för dig själv och lär dig tiga. Av Hjalmar Gullberg - 206
Från Operans spelår. Av Herman Glimstedt - 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Svenska essayer. Av Algot Werin - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Stormdagar. Av Akke Kumlien - 228
Ny lyrik. Av Nils Svanberg - 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
Kulturhistoria och kulturbilder. En översikt. Av Thure Nyman - 236, 237, 238, 239, 240
    Femte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Ymnighet. Staty i förgylld gips av Nils Möllerberg. 1923 - plansch
Anita Josephson. Oljemålning av Einar Jolin. 1933 - plansch
Drottning Kristina som karaktärspsykolog och moralist. Av Alf Nyman - 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Vårvisa. Parafras efter Horatius, Carm. I, 4. Av Gösta Gideon Molin - 248
John Bauer. En studie i hans utveckling. Av Harald Schiller - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
Moderne norsk lyrikk. Wildenvey, Bull, Øverland, Hiorth-Schøyen, Reiss-Andersen, Backe. Av Alf Harbitz - 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Svenska essayer. Av Algot Werin - 271, 272, 273, 274, 275, 276
Klassisk konsthistoria i nya nordiska framställningar. Av Axel Boëthius - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
    Sjätte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Självporträtt. Oljemålning av Akseli Gallen-Kallela - plansch
Madonna. Oljemålning av Akseli Gallen-Kallela. 1891 - plansch
Stockholm. Av Ragnar Östberg - 289, 290, 291, 292, 293, 294
Det var en vacker maj. Efter Robert Burns. Översatt av Erik Kruuse - 294
Akseli Gallen-Kallela. Av Nils-Gustav Hahl - 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319
Två Gotlandsmotiv. Av Fredrik Vetterlund - 320
    Under bygatans lövvalv - 320
    Ödestugan - 320
Manfred Björkquist. Femtio år 22/6 1934. Av Sven Stolpe - 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330
Framför plogen. En prosadikt. Av Artur Möller - 331, 332
Missa solemnis. Av Johannes Edfelt - 332
Martin Persson Nilsson. Av Ivar Harrie - 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342
Moderne norsk lyrikk. Grieg, Krag, Nilsen, Solstad, Caspari, Refling Hagen, Steine, Sjølie, Jacobsen. Av Alf Harbitz - 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
    Sjunde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Drottning Kristina som ung. Oljemålning, troligen av J. Elbfas - plansch
Simhopparen. Staty i brons av Carl Eldh. 1915 - plansch
Antemensalet fra Hauge. Et mesterverk av gotisk billedkunst i Bergens Museum. Av Just Bing - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Ett nyfunnet Kristinaporträtt. Av Karl Erik Steneberg - 361, 362, 363, 364
Några ord om Ludwig Klages’ filosofi. Av Annie Åkerhielm - 365, 366, 367, 368, 369
Den döende generationen. Av Axel Tagesson Möller - 370
Från Stockholms teatrar. Av Carl G. Laurin - 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
Stockholmska konserter. Av Herman Glimstedt - 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Insända böcker - 400
    Åttonde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
Giovanni Arnolfini och hans hustru. Oljemålning av Jan van Eyck. 1434 - plansch
Heliga tre konungars tillbedjan. Oljemålning av Petrus Paulus Rubens omkr. 1626—27 - plansch
De nationella dragen i den flamländska konsten. Av Leo van Puyvelde. Översättning från författarens manuskript av A. L. W. - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
De gamla. Av Stefan Johansson - 414
Det heliga berget Athos. Av Otto Cyrén - 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428
Marcel Proust. Av Hugo Swensson - 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436
Pindaros från Paumanok. Av Roland Fridholm - 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443
Fra Grundtvig til Pontoppidan. Af Carl Behrens - 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452
Strövtåg på klassiska ruinfält i nyare nordisk antiklitteratur. Av Axel Boëthius - 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464
    Nionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
Kulla vid fönstret. Oljemålning av Anders Zorn. Omkring 1900 - plansch
Motiv från Torna Hällestad. Oljemålning av Emil Johanson-Thor 1932 - plansch
Svenskarna som kolonisatörer. Ett stycke svensk kulturhistoria. Av Anton Sörlin - 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Emil Johanson-Thor. Av Ragnar Hoppe - 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
Vid stationen en höstmorgon. Efter Giosué Carducci. Översatt av Ane Randel - 489, 490
Sapfos kärleksdikter. Av Bernhard Risberg - 491, 492, 493, 494, 495
Två dikter. Av Ragnar Jändel - 496
Om människans oavhängighet. Av Hagar Olsson - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Nyere dansk Sprogforskning. Af Aage Houken - 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512
    Tionde häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560
Porträtt i interiör. Oljemålning av Hilding Linnqvist 1931 - plansch
Landskap vid Konradsberg. Oljemålning av Thorsten Palm 1918 - plansch
Ivan Gustave Aguéli. Ett sällsamt svenskt konstnärsöde. Av Marita Lindgren - 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523
Världen som ande. Av Hans Wåhlin - 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
En gång ville jag dö... Av Hjalmar Bergman - 532
Norsk glassmaleri. Av Anders Bugge - 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542
Höstvandring. Av Bertil Malmberg - 543, 544, 545
Stefan George. Av Bertil Malmberg - 546, 547, 548, 549, 550
Ture Rangström. Av Folke H. Törnblom - 551, 552, 553, 554
Svenska översättare. Av Nils Svanberg - 555, 556, 557, 558, 559
Insända böcker - 559, 560
    Elfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
August Strindberg. Oljemålning av Edvard Munch. 1892 - plansch
Lena i ateliern. Oljemålning av Carl Gunne. 1934 - plansch
Den islamiska konstens väsen. Av Carl Johan Lamm - 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Vidunderøen i Østersøen. Fiskernes, Malernes og Skatteydernes Paradis. Af Gunnar Leistikow - 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576
Till stridskamraten. Av Gustaf Ullman - 577
Sanning och fantasi i historien. Av Curt Rohtlieb - 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586
Främlingen. Efter Sully Prudhomme. Översatt av Ivar Harrie - 586
Svensk skönlitteratur i Finland. Av Erik Ekelund - 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
Geoffrey Chaucer. Prologen till lagkarlens berättelse i Canterbury Tales. Översatt av Harald Jernström - 600
Svenska romaner och noveller. Av Ivar Harrie - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608
Kulturhistoria och kulturbilder. En översikt. Av Thure Nyman - 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619
Den spillda tiden. Efter Sully Prudhomme. Översatt av Ivar Harrie - 619
Bodil Ipsen. Af Frederik Schyberg - 620, 621, 622, 623, 624
Jag har gott hjärta. Efter Sully Prudhomme. Översatt av Ivar Harrie - 624
    Tolfte häftet - plansch, (blank), plansch, (blank), 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672
Demoisellerna Laurent. Oljemålning av Per Krafft d.y. 1815 - plansch
Hihuliterna. Oljemålning av T. K. Sallinen. 1918 - plansch
Katarina Jagellonica. Av P. O. v. Törne - 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640
Ras Schamra. En nyupptäckt kultur i Östern. Av Joh. Lindblom - 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650
Ny dansk prosa. Af Kjeld Elfelt - 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664
Ödemarksjul. Av Hj. Krokfors - 664
Inför nyåret 1935 - 665, 666
Ord och Bilds garanter år 1935 - 667, 668, 669, 670
Insända tidskrifter 1934 - 670, 671
Insända böcker - 672

Project Runeberg, Fri Apr 20 16:00:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/ordochbild/1934/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free